Sunteți pe pagina 1din 6

Vizat Director, Prof.

Ionel Ursea Baciu, ______________


Vizat responsabil comisie metodica, Prof. Andrioae Daniela, ______________
PLANIFICARE CALENDARISTIC
AN COLAR: 2014/2015
Profesor:ELENA CHICO
coaa!"#$a%"a& 'S("r) Hare*' Doro+o"
Nr, ore /s&(*&#-$&: 1
Casa: I
Co$for# (ro.ra#e" scoare a(ro/a*a (r"$ or0"$ a #"$"s*r))" Nr, 1412/13,01,2011
Se#es*r) I
Nr,
cr*,
Co$*"$)*) *e#a*"c a )$"*a*"" 0e "$4a*are Co#(e*e$*e s(ec"f"ce 4"%a*e
Nr,
ore
Sa(* O/s,
5ELCO6E
7oca/)ar8:
T"#e: one oclock, to oclock, t!ree
oclock, four oclock, fi"e oclock, si#
oclock, se"en oclock, ei$!t oclock,
nine oclock, ten oclock, ele"en oclock,
tel"e oclock
Da"8 ro)*"$es: ake up, $et up, eat
breakfast , $o to sc!ool, eat lunc!, eat
dinner, $o to bed
S*r)c*)res: %!at time is it& Its one
oclock.
I ake up a si# oclock.
'.' (ferirea unei reac)ii adec"ate la o *ntrebare+ instruc)iune scurt, -i simpl,
rostit, clar -i foarte rar, adresat, cu aten)ie de c,tre interlocutor
'.. /anifestarea curiozit,)ii fa), de sesizarea semnifica)iei $lobale a unor
filme -i a unor c0ntece pentru copii *n limba modern, respecti",
1.' 2eproducerea unor c0ntece+poezii scurte -i simple
1.1 3ormularea unor mesa4e scurte de prezentare personal, cu spri4in din
partea interlocutorului
1.. Participarea la 4ocuri de comunicare *n care reproduce sau creeaz, rime+
mesa4e scurte
..'. /anifestarea curiozit,)ii pentru decodarea unor mesa4e scrise simple -i
scurte din uni"ersul imediat
' '
'561'
sept
'
69 TO9S
7oca/)ar8:
To8s: bike, car, rain, boat , ball, doll,
tedd7 bear, kite
N)#/ers: si#teen, se"enteen, ei$!teen,
nineteen, tent7
S*r)c*)res:
%!ats t!is+ t!at& Its a bike. Its 7ello.
%!at are t!ese+ !ose& 8!e7re bikes.
8!e7re 7ello.
9o man7 bikes are !ere& 8!ere are
si#teen bikes.
7a)es: 3riends!ip is important.
Cross:c)rr"c)ar: 6a*+: Plus, minus,
and e:uals
P+o$"cs: c+; s+ c!op, c!in, ric!, muc!,
s!ip,
s!ell, fis!, dis!
'.' (ferirea unei reac)ii adec"ate la o *ntrebare+ instruc)iune scurt, -i simpl,
rostit, clar -i foarte rar, adresat, cu aten)ie de c,tre interlocutor
'.1 2ecunoa-terea localiz,rii elementare a unor obiecte din uni"ersul
imediat, *n mesa4e articulate clar -i rar
'.. /anifestarea curiozit,)ii fa), de sesizarea semnifica)iei $lobale a unor
filme -i a unor c0ntece pentru copii *n limba modern, respecti",
1.' 2eproducerea unor c0ntece+poezii scurte -i simple
1.1 3ormularea unor mesa4e scurte de prezentare personal, cu spri4in din
partea interlocutorului
1.. Participarea la 4ocuri de comunicare *n care reproduce sau creeaz, rime+
mesa4e scurte
1.; <#primarea unei cereri simple pentru a ob)ine un obiect din uni"ersul
imediat
..'. /anifestarea curiozit,)ii pentru decodarea unor mesa4e scrise simple -i
scurte din uni"ersul imediat
;.'. Participarea la proiecte de $rup+ la ni"elul clasei *n care elaboreaz, cu spri4in
scurte mesa4e scrise
; 165
11
sept6
'=
octom
brie
69 FA6IL9
7oca/)ar8:
Fa#"8 #e#/ers: uncle, aunt , son,
dau$!ter, $randson, $randdau$!ter,
cousin
Ne".+/or+oo0 (aces: !ouse, $arden,
store, baker7, post office, restaurant ,
bank, apartment
S*r)c*)res:
%!os !e+s!e& 9es+>!es m7 uncle+aunt.
%!eres m7+7our uncle& ?our+/7 uncle
is in t!e !ouse.
7a)es: >pend time it! 7our relati"es.
Cross:c)rr"c)ar: Soc"a sc"e$ce: 87pes of
famil7 members
P!onics: *+ t!is, t!at , t!en, it!, t!in, t!ick,
'.' (ferirea unei reac)ii adec"ate la o *ntrebare+ instruc)iune scurt, -i simpl,
rostit, clar -i foarte rar, adresat, cu aten)ie de c,tre interlocutor
'.1 2ecunoa-terea localiz,rii elementare a unor obiecte din uni"ersul
imediat, *n mesa4e articulate clar -i rar
'.. /anifestarea curiozit,)ii fa), de sesizarea semnifica)iei $lobale a unor
filme -i a unor c0ntece pentru copii *n limba modern, respecti",
1.' 2eproducerea unor c0ntece+poezii scurte -i simple
1.1 3ormularea unor mesa4e scurte de prezentare personal, cu spri4in din
partea interlocutorului
1.. Participarea la 4ocuri de comunicare *n care reproduce sau creeaz, rime+
mesa4e scurte
1.; <#primarea unei cereri simple pentru a ob)ine un obiect din uni"ersul
imediat
..'. /anifestarea curiozit,)ii pentru decodarea unor mesa4e scrise simple -i
scurte din uni"ersul imediat
;.'. Participarea la proiecte de $rup+ la ni"elul clasei *n care elaboreaz, cu spri4in
; @6A
1B oct
6
1C no"
"acanta
.6= no"
1
mat!, pat! scurte mesa4e scrise
6O7E 9O<R =OD9
7oca/)ar8:
Ac*"o$s: *ouc!, a"e, clap, point, s!ake,
stamp, mo"e, nod
P+8s"ca a/""*"es: 4ump, sim, dance,
climb, sin$, stand on 7our !ead, do
cart!eels, do !e splits
S*r)c*)res:
8ouc! 7our toes.
Dan 7ou 4ump& ?es, I can. + Eo, I cant .
Dan !e+s!e 4ump& ?es, !e+s!e can. + Eo,
!e+s!e cant .
7a)es: <#ercise re$ularl7.
Cross:c)rr"c)ar: Hea*+: <#ercise
actions
P+o$"cs: $.; $> sin$, rin$, pin$, lon$,
ink, sink, pink, t!ank
'.' (ferirea unei reac)ii adec"ate la o *ntrebare+ instruc)iune scurt, -i simpl,
rostit, clar -i foarte rar, adresat, cu aten)ie de c,tre interlocutor
'.1 2ecunoa-terea localiz,rii elementare a unor obiecte din uni"ersul
imediat, *n mesa4e articulate clar -i rar
'.. /anifestarea curiozit,)ii fa), de sesizarea semnifica)iei $lobale a unor
filme -i a unor c0ntece pentru copii *n limba modern, respecti",
1.' 2eproducerea unor c0ntece+poezii scurte -i simple
1.1 3ormularea unor mesa4e scurte de prezentare personal, cu spri4in din
partea interlocutorului
1.. Participarea la 4ocuri de comunicare *n care reproduce sau creeaz, rime+
mesa4e scurte
1.; <#primarea unei cereri simple pentru a ob)ine un obiect din uni"ersul
imediat
..'. /anifestarea curiozit,)ii pentru decodarea unor mesa4e scrise simple -i
scurte din uni"ersul imediat
;.'. Participarea la proiecte de $rup+ la ni"elul clasei *n care elaboreaz, cu spri4in
scurte mesa4e scrise
; 'B6'.
1 dec 6
'B ian
69 FACE
7oca/)ar8:
Par*s of *+e /o08: face, e7es, ears, nose,
mout!, !air
Ha"rs*8es: lon$, s!ort, curl7, strai$!t ,
dark, blond, neat , mess7
S*r)c*)res I !a"e a small nose. 9e+>!e
!as a small nose.
Do 7ou !a"e a small nose& ?es, I do. +
Eo, I dont.
Does !e+s!e !a"e a small nose& ?es,
!e+s!e does. + Eo, !e+s!e doesnt.
9e+>!e !as lon$ !air.
9is+9er !air is lon$.
7a)es: 2espect differences.
Cross:c)rr"c)ar: 6a*+: >!apes
'.' (ferirea unei reac)ii adec"ate la o *ntrebare+ instruc)iune scurt, -i simpl,
rostit, clar -i foarte rar, adresat, cu aten)ie de c,tre interlocutor
'.1 2ecunoa-terea localiz,rii elementare a unor obiecte din uni"ersul
imediat, *n mesa4e articulate clar -i rar
'.. /anifestarea curiozit,)ii fa), de sesizarea semnifica)iei $lobale a unor
filme -i a unor c0ntece pentru copii *n limba modern, respecti",
1.' 2eproducerea unor c0ntece+poezii scurte -i simple
1.1 3ormularea unor mesa4e scurte de prezentare personal, cu spri4in din
partea interlocutorului
1.. Participarea la 4ocuri de comunicare *n care reproduce sau creeaz, rime+
mesa4e scurte
1.; <#primarea unei cereri simple pentru a ob)ine un obiect din uni"ersul
imediat
..'. /anifestarea curiozit,)ii pentru decodarea unor mesa4e scrise simple -i
scurte din uni"ersul imediat
;.'. Participarea la proiecte de $rup+ la ni"elul clasei *n care elaboreaz, cu spri4in
; ';6'=
'1 ian6
.' ian
.
P+o$"cs: a"; ee tail, rain, mail, ait , see,
fee, eek, s!eep
scurte mesa4e scrise
Se#es*r) II
Nr,
cr*,
Co$*"$)*) *e#a*"c a )$"*a*"" 0e "$4a*are Co#(e*e$*e s(ec"f"ce 4"%a*e
Nr,
ore
Sa(* O/s,
ANI6ALS
7oca/)ar8:
Far# a$"#as: co, $oat , c!icken,
turke7, duck, s!eep, !orse
5"0 a$"#as: bat , cro, skunk, ol,
fo#
S*r)c*)res:
%!ats t!is+ t!at& It !as bi$ e7es. Its
black and !ite. Its a co.
Is it small& ?es, it is. + Eo, it isnt.
Is it a bat & ?es, it is. + Eo, it isnt.
Are t!e bats bi$& ?es, !e7 are. + Eo, !e7
arent.
7a)es: 2espect animals.
Cross:c)rr"c)ar: Sc"e$ce: Da7 time
and ni$!t time animals
P+o$"cs: ".+; oa !i$!, si$!, li$!t, ri$!t ,
boat, coat, soap, $oat
'.' (ferirea unei reac)ii adec"ate la o *ntrebare+ instruc)iune scurt, -i simpl,
rostit, clar -i foarte rar, adresat, cu aten)ie de c,tre interlocutor
'.1 2ecunoa-terea localiz,rii elementare a unor obiecte din uni"ersul
imediat, *n mesa4e articulate clar -i rar
'.. /anifestarea curiozit,)ii fa), de sesizarea semnifica)iei $lobale a unor
filme -i a unor c0ntece pentru copii *n limba modern, respecti",
1.' 2eproducerea unor c0ntece+poezii scurte -i simple
1.1 3ormularea unor mesa4e scurte de prezentare personal, cu spri4in din
partea interlocutorului
1.. Participarea la 4ocuri de comunicare *n care reproduce sau creeaz, rime+
mesa4e scurte
1.; <#primarea unei cereri simple pentru a ob)ine un obiect din uni"ersul
imediat
..'. /anifestarea curiozit,)ii pentru decodarea unor mesa4e scrise simple -i
scurte din uni"ersul imediat
;.'. Participarea la proiecte de $rup+ la ni"elul clasei *n care elaboreaz, cu spri4in
scurte mesa4e scrise
; 'C61'
A feb 6
= mart
FOOD
7oca/)ar8: Foo0 "*e#s: pizza, c!icken,
fis!, rice, e$$s, bur$ers, !ot do$s, apples,
bananas, pineapple, coconut , pumpkin,
corn, toast, cereal, $rapes, beans,
raisins, nuts
S*r)c*)res:
%!ats 7our fa"orite food& /7 fa"orite
food is pizza.
'.' (ferirea unei reac)ii adec"ate la o *ntrebare+ instruc)iune scurt, -i simpl,
rostit, clar -i foarte rar, adresat, cu aten)ie de c,tre interlocutor
'.1 2ecunoa-terea localiz,rii elementare a unor obiecte din uni"ersul
imediat, *n mesa4e articulate clar -i rar
'.. /anifestarea curiozit,)ii fa), de sesizarea semnifica)iei $lobale a unor
filme -i a unor c0ntece pentru copii *n limba modern, respecti",
1.' 2eproducerea unor c0ntece+poezii scurte -i simple
1.1 3ormularea unor mesa4e scurte de prezentare personal, cu spri4in din
partea interlocutorului
; 11615
A mart
; apri
;
I like c!icken. I don like fis!.
9e+>!e likes pineapple for breakfast.
9e+>!e doesnt like pineapple for
breakfast.
Does !e+s!e like pineapple for breakfast&
?es, !e+s!e does. + Eo, !e+s!e doesnt.
7a)es: <at $ood food. D!oose $ood
snacks.
Cross:c)rr"c)ar: Soc"a sc"e$ce:
Different cultures, different foods
P+o$"cs: oo zoo, too, food, moon, book,
foot, look, cook
1.. Participarea la 4ocuri de comunicare *n care reproduce sau creeaz, rime+
mesa4e scurte
1.; <#primarea unei cereri simple pentru a ob)ine un obiect din uni"ersul
imediat
..'. /anifestarea curiozit,)ii pentru decodarea unor mesa4e scrise simple -i
scurte din uni"ersul imediat
;.'. Participarea la proiecte de $rup+ la ni"elul clasei *n care elaboreaz, cu spri4in
scurte mesa4e scrise
Pro?ec* @ee> 1@ >apt
>coala
altfel
CLOTHES
7oca/)ar8:
Co*+es: a skirt , a 86s!irt , a dress, pants,
socks, s!oes, a s!irt, a coat,
a seater, a !at , a cap, boots, pa4amas,
4eans, sneakers
S*r)c*)res:
Im earin$ a !ite skirt.
Im no earin$ !ite pants.
%!at do 7ou ant& I ant a s!irt, please.
Do 7ou ant a blue s!irt & ?es, I do. + Eo,
I dont.
7a)es: Be polite.
Cross:c)rr"c)ar:
Soc"a sc"e$ce: (ccupations and
uniforms
P+o$"cs: ar; "r; or; )r car, s!ark, sir, $irl,
for, corn, fur, surf
'.' (ferirea unei reac)ii adec"ate la o *ntrebare+ instruc)iune scurt, -i simpl,
rostit, clar -i foarte rar, adresat, cu aten)ie de c,tre interlocutor
'.1 2ecunoa-terea localiz,rii elementare a unor obiecte din uni"ersul
imediat, *n mesa4e articulate clar -i rar
'.. /anifestarea curiozit,)ii fa), de sesizarea semnifica)iei $lobale a unor
filme -i a unor c0ntece pentru copii *n limba modern, respecti",
1.' 2eproducerea unor c0ntece+poezii scurte -i simple
1.1 3ormularea unor mesa4e scurte de prezentare personal, cu spri4in din
partea interlocutorului
1.. Participarea la 4ocuri de comunicare *n care reproduce sau creeaz, rime+
mesa4e scurte
1.; <#primarea unei cereri simple pentru a ob)ine un obiect din uni"ersul
imediat
..'. /anifestarea curiozit,)ii pentru decodarea unor mesa4e scrise simple -i
scurte din uni"ersul imediat
;.'. Participarea la proiecte de $rup+ la ni"elul clasei *n care elaboreaz, cu spri4in
scurte mesa4e scrise
; 1=6.B
1B apr
'@ mai
5
5EATHER
7oca/)ar8:
5ea*+er: cloud7, sno7, rain7, ind7,
sunn7, cool
Da8s of *+e @ee>: >unda7, /onda7,
8uesda7, %ednesda7, 8!ursda7,
3rida7, >aturda7
7a)es: >!are it! friends and famil7.
Cross:c)rr"c)ar: Sc"e$ce: 8emperature
P+o$"cs: o@; o8
ol, no, co, don, bo7, to7, 4o7,
cobo7
S*r)c*)res:
Do 7ou like sunn7 da7s& ?es, I do. + Eo, I
dont.
I like cloud7 da7s.
I don like cloud7 da7s.
%!at da7 is toda7& Its >unda7.
%!ats t!e eat!er like& Its sunn7.
'.' (ferirea unei reac)ii adec"ate la o *ntrebare+ instruc)iune scurt, -i simpl,
rostit, clar -i foarte rar, adresat, cu aten)ie de c,tre interlocutor
'.1 2ecunoa-terea localiz,rii elementare a unor obiecte din uni"ersul
imediat, *n mesa4e articulate clar -i rar
'.. /anifestarea curiozit,)ii fa), de sesizarea semnifica)iei $lobale a unor
filme -i a unor c0ntece pentru copii *n limba modern, respecti",
1.' 2eproducerea unor c0ntece+poezii scurte -i simple
1.1 3ormularea unor mesa4e scurte de prezentare personal, cu spri4in din
partea interlocutorului
1.. Participarea la 4ocuri de comunicare *n care reproduce sau creeaz, rime+
mesa4e scurte
1.; <#primarea unei cereri simple pentru a ob)ine un obiect din uni"ersul
imediat
..'. /anifestarea curiozit,)ii pentru decodarea unor mesa4e scrise simple -i
scurte din uni"ersul imediat
;.'. Participarea la proiecte de $rup+ la ni"elul clasei *n care elaboreaz, cu spri4in
scurte mesa4e scrise
; .'6.;
'C mai
'. iun
Re4"s"o$ ' .5
'561B
iunie
@