Sunteți pe pagina 1din 2

Lawrence Ferlinghetti

Istoria avionului

Şi fraţii Wright spuneau că au crezut că inventaseră


ceva ce ar fi putut aduce pacea pe pămînt atunci cînd minunata lor
maşină zburătoare a decolat la Kitty Hawk într-o împărăţie a păsărilor,
dar parlamentul păsărilor era speriat de această zburătoare făurită de om
şi s-a înălţat la cer

Şi atunci faimosul spirit al Sfîntului Ludovic s-a îndreptat spre Răsărit


şi a zburat peste Marele Lac cu Lindy la comandă cu cască de piele
şi ochelari de-aviator sperînd să zărească porumbeii păcii dar nu i-a văzut
deşi a survolat Versaille-ul

Şi apoi faimosul Flying Clipper a decolat în direcţia opusă


şi a traversat Pacificul dar porumbeii „pacifici” erau speriaţi
de această ciudată pasăre amfibie şi s-au ascuns în văzduhul oriental

Şi apoi faimosul Flying Fortress a decolat plin cu arme şi testosteron


ca să fie lumea în siguranţă pentru pace şi capitalism,
dar păsările păcii n-aveau să se arate nici înainte nici după Hiroshima

Şi aşa apoi, oameni înţelepţi au construit maşini zburătoare mai mari şi mai rapide
iar aceste păsări făurite de om cu penaj de motoare zburau mai sus
decît orice pasăre adevărată şi păreau să se înalţe în soare
să li se topească aripile şi să se prăbuşească precum Icar

Şi fraţii Wright erau demult uitaţi în bombardiere


care acum începeau să „binecuvînteze” Lumea a Treia
pretinzînd că sînt în căutarea porumbeilor păcii

Şi au zburat şi au zburat pînă au plonjat direct în secolul 21


şi într-o bună zi o ţară din Lumea a Treia a ripostat cu avioane măreţe
şi le-au izbit exact în inima zvîcnindă a zgîrîie-norilor Americii
unde nu erau nici colivii nici parlamente ale porumbeilor
şi într-o zvîcnire de-o clipă America n-a mai fost decît un petec de pămînt pîrlit

Şi un suflu de cenuşă se împrăştie peste pămînt


Iar pentru o clipă încremenită în veşnicie
Nu e decît haos şi disperare

Şi iubiri şi voci îngropate


Ţipete şi şoapte
Umplu aerul
Peste tot