Sunteți pe pagina 1din 7

CURS OPIONAL : CULTUR I TRADIIE

2007- 2008
Clasa a V-a
Durata: 1 a
Nr! "# $r# %# s&%t&'(&: 1 $r&
CULTUR I TRADIIE
Clasa: a V-a
Durata: 2 ani
Numr de ore / sptmn: 1 or
Numr total de ore: 35
ARGUMENT
Patrimoniul cultural romnesc cuprinde o bogat literatur olcloric! din
pcate prea pu"in cunoscut #i studiat de ele$ii de la gimna%iu&
'stel! acest curs de$ine o pledoarie pentru cunoa#terea #i $aloriicarea
crea"iilor olclorice (ntr-un sistem organi%at de (n$"are! sus"inut de bog"ia #i
di$ersitatea unor )surse nesecate* + repere morale de (nalt $aloare pentru genera"iile
pre%ente #i $iitoare&
Cursul op"ional (#i propune s stabileasc temele #i moti$ele populare proprii
basmului! baladei! legendei! studiate de ele$i la clas! (n gimna%iu! care au stat la
ba%a crea"iilor culte& Prin cunoa#terea #i $aloriicarea speciilor literare men"ionate!
urmrim s aducem ct mai aproape de ele$i $alorile (nainta#ilor! care #i-au e,primat
tririle #i n%uin"ele (n crea"ii orale&
Pe lng genurile #i speciile apar"innd literaturii populare! ele$ii $or cunoa#te
tradi"ii legate de na#tere! nunt #i obiceiurile speciice srbtorilor de Crciun #i de
Pa#ti din %ona -rea%a& .rele $or contribui la (mbog"irea #i nuan"area $ocabularului
ele$ilor! la o mai bun (n"elegere a unor ragmente din operele pe care le $or studia
mai tr%iu&
/e (ncearc astel prin acest demers s se demonstre%e ele$ilor c (n cultur
nimic nu trebuie pierdut! totul trebuie transmis urma#ilor! care s preia! s simt
rumosul de lng ei #i c0iar s-l produc&
.-12C31V2 C'D45
1& De%$oltarea capacit"ii de cunoa#tere a tradi"iilor #i a obiceiurilor din %ona natal6
2& De%$oltarea capacit"ii de comunicare6
3& De%$oltarea gustului estetic al ele$ilor6
7& De%$oltarea atitudinii de empatie cultural&
OBIECTIVE DE REFERIN I ACTIVITI DE NVARE
1. Dezvoltarea capacitii de cunoatere a tradiiilor i a obiceiurilor din zona
natal
.biecti$e de reerin"
2le$ul $a i capabil
'cti$it"i de (n$"are
/e recomand urmtoarele acti$it"i
1&1 s recunoasc speciicul tradi"iilor #i
obiceiurilor 8din %ona natal9 romne#ti6
e,erci"ii de lectur a unor te,te olclorice cu tematic
tradi"ional6
e,erci"ii de identiicare a unor cu$inte/ regionalisme
#i e,presii noi6
e,erci"ii de po$estire a unor e,perien"e amiliare
reeritoare la tradi"ii #i obiceiuri6
e,erci"ii de redactare a unor compuneri conorm
propriului uni$ers aecti$! de la obiceiuri practicate (n
amilie6
1&2& s identiice etapele speciice pe care le
au aceste tradi"ii
e,erci"ii de (n"elegere a semniica"iilor tradi"iilor de
na#tere #i de nunt6
e,erci"ii de identiicare a etapelor speciice de
na#tere #i de nunt (n te,te adec$ate6
1&3 s identiice obiceiurile religioase #i laice
e,erci"ii de pre%entare a unor
obiceiuri speciice de Crciun #i de Pa#te6
e,erci"ii de comentare succint a unor te,te literare
care sunt repre%entati$e pentru aceste obiceiuri6
1&7 s manieste interes pentru cunoa#terea
:ocului romnesc6
e,erci"ii pentru de%$oltarea sim"ului artistic! audi"ii
mu%icale6
e,erci"ii de interpretare a unor cntece populare6
e,erci"ii de (n$"are a unor elemente speciice :ocului
din %ona -rea%a6
e,ersri (n grup mai mare sau mai mic6
1&5&s identiice cau%ele care duc la pierderea
unor obiceiuri
acti$it"i de grup (n care ele$ii s ormule%e (ntrebri
#i s dea rspunsuri reeritoare la cau%ele care duc la
pierderea unor obiceiuri6
1&;& s se preocupe de conser$area #i
transmiterea obiceiurilor romne#ti din %on6
e,erci"ii de consemnare + prin inter$iuri a unor
obiceiuri cu arie restrns de rspndire6
2. Dezvoltarea capacitii de comunicare
.biecti$e de reerin"
2le$ul $a i capabil:
'cti$it"i de (n$"are
/e recomand urmtoarele acti$it"i:
2&1 s utili%e%e ormulele speciice dialogului
e,erci"ii de construire a unui dialog pe o tem dat6
2&2 s sus"in un monolog oral e,erci"ii de reali%are a unui inter$iu6
e,erci"ii de alctuire a unui plan de idei suport
pentru relatarea unei (ntmplri6 e,erci"ii de
relatare a unor (ntmplri6
2&3 s pre%inte unele obiceiuri din %on e,erci"ii de pre%entare a dieritelor obiceiuri
speciice din %on6
e,erci"ii de rela"ionare a te,tului cu imaginea
2&7 s argumente%e un punct de $edere e,erci"ii de identiicare a argumentelor (ntr-un te,t
olcloric dat6
e,erci"ii de ormulare a unor (ntrebri pentru
e,primarea opiniilor6
3.Dezvoltarea gustului estetic al elevilor
.biecti$e de reerin"
2le$ul $a i capabil
'cti$it"i de (n$"are
/e recomand urmtoarele acti$it"i
3&1 s dieren"ie%e produsul artistic de cel
nonartistic
e,erci"ii de sesi%are a dieren"elor $alorice
dintre produsul artistic #i cel nonartistic6
e,erci"ii de identiicare a igurilor de stil #i de
e,plicare a semniica"iilor acestora (n conte,t6
e,erci"ii de ilustrare prin desen! graic! pictur!
cola:e! etc& a unor ragmente din te,tele
studiate&
4.Dezvoltarea atitudinii de empatie cultural
.biecti$e de reerin"
2le$ul $a i capabil
'cti$it"i de (n$"are
/e recomand urmtoarele acti$it"i
7&1 s identiice $alorile culturale #i
e,perien"ele umane descoperite (n crea"iile
olclorice! (n $ia"a comunit"ii
reali%area de mape! portoolii! pliante!
albume6 organi%area de programe artistice!
#e%tori!serbri!
ormarea unui ansamblu olcloric6
implicarea (n e$enimentele culturale ale
comunit"ii6
CONINUTURI
SEMESTRUL I
I. Lectur
Crea"ia epic (n pro%:
--asmul 83 ore96
-<egenda 83 ore96
-/noa$a 82 ore96
-Pro$erbe! %ictori! g0icitori 82 ore9&
Crea"ia epic (n $ersuri:
--alada 83 ore9&
Crea"ia epic (n $ersuri:
-Doina 83 ore96
-/trigtura 82 ore9&
SEMESTRUL II
11& Comunicare
-Dialogul 82 ore96
-=onologul oral 83 ore9&
111& Tradiii i obiceiuri
-Na#terea 83 ore96
-Nunta 83 ore96
-.biceiuri speciice srbtorilor de Pa#te #i de Crciun 87 ore96
->ocul 82 ore9&
=odalit"i de e$aluare
a& 4eali%area unor portoolii! desene! mape! albume oto! postere etc&6
b& .rgani%area unor concursuri i dramati%ri 6
c& 4eali%area unor e,po%i"ii tematice 6
d& Pregtirea #i sus"inerea unor spectacole 6
e& Pre%entarea unor te,te culese pe teren &
Sugestii metodologice
4ecomand ca la con"inutul Basmul s se aplice metoda ):urnalul cu dubl intrare* pentru o
parcurgere eicient a te,tului! iind o metod centrat pe ele$&
)>urnalul cu dubl intrare? este o metod prin care cititorii stabilesc o legtur strns (ntre
te,t #i propria lor curio%itate #i e,perien"& 'cest :urnal este deosebit de util (n situa"ii (n care ele$ii
au de citit te,te mai lungi&
Pentru a ace un asemenea :urnal! ele$ii trebuie s (mpart o pagin (n dou! trgnd pe
mi:loc o linie $ertical& @n partea stng li se $a cere s note%e un pasa: sau o imagine din te,t care
i-a impresionat (n mod deosebit pentru c le-a amintit de o e,perien" personal! pentru c i-a
surprins! pentru c nu sunt de acord cu autorul! sau pentru c o consider rele$ant pentru stilul sau
te0nica autorului& @n partea dreapt li se $a cere s comente%e acel pasa:: de ce l-au notatA <a ce i-a
cut s se gndeascA Ce (ntrebare au (n legtur cu acel ragmentA Ce i-a cut s-l note%eA <a ce
i-a cut s se gndeascA De ce i-a intrigatA Pe msura ce citesc! ele$ii se opresc din lectur #i
notea% (n :urnal& 5nii proesori cer un numr minim de ragmente comentate! (n unc"ie de
dimensiunile te,tului&
Dup ce ele$ii au reali%at lectura te,tului! :urnalul poate i util (n a%a de reflecie! dac
proesorul re$ine la te,t! cerndu-le ele$ilor s spun ce comentarii au cut (n legtur cu pasa:e
di$erse& Bi proesorul ar trebui s i cut comentarii! pentru a atrage aten"ia asupra unor pr"i din
te,t pe care "ine neaprat s le discute cu ele$ii&
Standarde minime de performan
.biecti$e cadru
/tandarde minime de perorman"
1&De%$oltarea capacit"ii de cunoa#tere a
tradi"iilor #i a obiceiurilor din %ona natal
- / e,empliice cel pu"in trei tradi"ii
legate de na#tere #i de nunt din %ona
natal6
- / identiice dintr-un te,t dat cel pu"in
cte trei obiceiuri speciice de Crciun
#i de Pati&
2&De%$oltarea capacit"ii de comunicare
- / reali%e%e un dialog! pe o tem dat!
olosind ormulele speciice acestui
mod de e,punere! (n opt minute 6
3&De%$oltarea gustului estetic al ele$ilor
- / ilustre%e! prin desen! o scen/un
persona: dat! (n cincispre%ece minute6
7&De%$oltarea atitudinii de empatie cultural
- / culeag! din olclorul local! cel pu"in
cinci e,emple&
BIBLI!"#$I%

1& Antologia literaturii populare romneti! edit& Donaris! 2CC56
2& Constantin! Drnescu! Proverbele romnilor: antologie esenial! $ol& 1-11! edit& Dacia! 2CC;6
3& Nisco$! Viorica! A fost de unde n-a fost: Basmul popular romnesc! edit& Eumanitas! 1FF;6
7& Balade populare romneti6 8cntece btrne#ti9! edit& Da$id/<itera! 1FFG6
5& Antologia viersului popular romnesc! edit& /crisul romnesc! 2CC36
;& Cinel, cinel! edit& 1 Creang! 1FFC6
G& Co:ocaru! Nicolae! Cntece, obiceiuri i tradiii populare romneti! edit& =iner$a! 1FH76
H& egende nemuritoare! edit& 1& Creang! 1FFF6
F& Pcal i !ndal: "noave populare! edit& <itera 1nterna"ional! 2CC7&