Sunteți pe pagina 1din 6

Procese de ingrijire

Este o metoda organizata si sistematica care permitea cordarea de ingrijiri individualizate,centrate pe


reactiile pacientului la o modificare reala sau potential de sanatate.
Aplicarea conceptului V.H in procesul de ingrijire usureaza identificarea nevoilor pacientului pe plan
bio-psihosocial.cultural si spiritual,permitanad stabilirea interventiilor necesarere darii autonomiei persoanei.
Demersul de ingrijire este un instrument de individualizare si de personalizare a ingrijirilor, de umanizare
a ingrijirilor.
Procesul de ingrijire are etape!
1) "ulegerea de date
2) Analiza si interpretarea lor#diagnostic infirmier sau diagnosticde ingrijire$
3) Planificarea ingrijirilor #%&'E"('VE$
4) )ealizarea interventiilor #aplicarea ingrijirilor$
5) Evaluarea.
Culegerea de date
"ulegerea de date ne informeazadespre ceea ce este pacientul,despre suferinta sa,despre
obiceiurile sale de viata si despre modul de satisfacere a nevoilor fundamentale.
"ulegerea de informatiieste un process continuu.
(ipuri de informatii culese!
a$ Date obiective! observate de asistenta
b$ Date subiective! e*puse de pacient
c$ Date cecontininformatiitrecute #antecedente$
d$ Date cecontininformatiiactuale
e$ Date legate de viata pacientului, de obiceiurile sale ,anturajul si mediul inconjurator.
'dentificarea problemelor de ingrijire a pacientului se bazeaza pe cunoasterea pacientului!
a) "unoasterea deficientelor pacinetului
b) "unoasterea asteptarilor pacientului in ceea ce priveste ingrijirea sanatatea si spitalizarea
sa
c) "unoasterea propriilor resurse pentru a-si redobandi autonomia.
'nformatiile culese pot fi!
1) Dat e relat i v stabil e
2) Dat e var i abi l e
+. Date relative stabile!
- 'nformatii generale! nume,varsta, se*, stare civila
- "aracteristici individuale! rasa, limba, religie, cultura, ocupatie.
- ,usturi personale si obiceiuri! alimentatia, ritmul de viata
- Evenimente biografice legate de sanatate! boli anterioare, sarcini, accidente,
interventiichirurgicale
- Elemente fizice si reactionale! grupa sanguine, deficite senzoriale, proteze, alergii
- )eteaua de sustinere a pacientului! familie, prieteni
-. Date variabile
- care cer o analiza din partea asistentei
- Date legate de starea fizica! temperatura, (.A., ), apetit sau anore*ie, eliminarea, somnul,
miscarea, reactiialergice, inflamatii, infectii, oboseala, intensitatea durerii, reactii la
tratamente, medicamente
- Date legate de conditiile psiho-sociale! an*ietate, stres de comunicare, acceptarea sau
neacceptarea rolului de bolnav.
.ursele de informatie sunt!
.ursa di rect a sau pri mara /paci ent
.urse indirecte sau secundare!
fami l i a, ant uraj ul
membrii echipei de sanatate! actual0 anterior
.cheme de referinta #studierea cazurilor specifice$
1ijloacele de a obtine informatii sunt!
1) "onsul t area sursel or secundare
2) %bser var ea paci ent ul ui
3) ' nt e r vi ul
%bservarea !presupune o capacitate intelectuala deosebita de a sesiza prin intermediul simturilor
diferite detalii.
%bservarea este un proces mintal activ si se bazeaza pe subiectivitatea fiecarei asistente. 'n
observarea unui pacient asistenta se foloseste de organele de simt!
Vedere - ea vede caracteristicile fizice, observa diferite semne, simptome! agitatie, eruptii tegumentare, ictere,
fata plansa.
Auz - prin simtul auzului ne parvin! intonatia vocii,gemete, plangeri, batai cardiace
Atingerea- joaca rol important la palparea anumitor parti ale corpului
1irosul -permite deosebirea mirosului normal de cel patologic! e*! plaga infectata, halena - e*! diabet in acidoza
Pentru a fi eficienta observarea va fi facuta cu multa atentie0 asistenta trebuie sa faca abstractie de
propriile preocupari.
,rila cu cele +2 nevoi permite observarea pacientului ca un tot-adica a avea o viziune H%3'.('"A asupra
pacientului si permite depistarea surselor de dificultate care au cauzat dependenta pacientului.
Asistenta va evita! - .ubiectivismul
- 4udecatile preconcepute
- )utina si superficialitatea
- 3ipsa de concentratie si continuitate
'n observarea pacientului asistenta va folosi instrumente ,aparatura medicala - 5obtinana din informatii
medicale.
'nterviul 6 este dialogul ,discutia cu pacientul.
'nterviul! este o forma de interactiune verbala asistent - pacient si permite depistarea nevoilor nesatisfacute
si a manifestarilor de dependenta. Este un instrument de personalizare a ingrijirilor.
Pentru interviu se tine cont de anumiti factori ! #conditii pentru interviu$
Alegerea momentului oportun pentru pacient
)espectarea -orei de masa
-orei de repaus,momentele de oboseala
Asigurarea de timp suficient pentru ca pacientul sa se poata e*prima in ritmul sau.
Asistenta asigura conditii de intimitate si confort pacientului.
Asistenta sa dea dovada de abilitate in a stabili o comnunicare eficienta. Asistenta mentine pe tot
parcursul interviului un contact vizual.
Asistenta sa manifeste un comportament care sa reflecte! -atitudine de acceptare.
-capaditate de ascultare
-atitudine de respect
-capacitae de empatie
Pentru a favoriza buna desfasurare a interviului:
Asigura intimidate #sa nu fie deranjati$
7e prezentam ,ne adresam pacientului numindu-l
E*plicam scopul interviului #adica ii punem intrebari pentru a afla problemele si in functie de
raspuns ii vom asigura ingrijirea$
"ontact vizual #nu ne grabim 0 il lasam sa-si termine fraza $
#diferenta decultura poate impiedica comunicarea 8 $
9olosim un vocabular adecvat
7u incepem cu intrebari intime
.a fim buni ascultatori
Abilitati ale asistentei care vorfavoriza interviul:
a) Abi li t at ea de a pune intrebari adecvat e
'ntrebarile pot fi !inchise! aduc un raspuns cu da si nu ! :ati dormit bine;:
deschise! ele permit pacintului sa se e*prime ! :de ce ati venit;:
De tip narativ :povestiti ce probleme va creaza paralizia;:
De tip descriptiv :descrieti-mi cum procedati;:
De tip de clarificare :de ce nu mancati carne niciodata;:
b) Abilitatea de a confirma #valida$ perceptiile sale legate de pacient !
E*! :1i-ati spus ca sunt - zile de cand aveti greturi;: /cereti sa vi se repete
ceea ce nu ati inteles.
c) Abilitatea de a readuce pacientul la raspunsurile necesare!
E* !:vad ca imi vorbiti mult desprea alimentatia dumneavoastra , dar nu vreti
sa-mi spuneti cum dormiti;:
d) Abilitatea de a face o sinteza !
E*! :Din ce mi-ati povestit reiese ca nu va destindeti niciodata din cauza nervozitatii8<
e) Abilitatea #capacitatea$ de a practica o ascultare activa prin repetarea ultimei parti din fraza
pacientului.
De retinut !
asistenta culege inaintea interviului date despre bolnav din9.%.
'a nevoie va discuta la inceput lucruri banale.
intrebarile sa nu sugereze interviul
informatiile sunt scrise
sa multumeasca pacientului pentru colaborare
Analiza si interpretarea datelor
-a doua etapa a procesului de ingrijire.
Datele culese sunt analizate si interpretate pentru a identifica nevoile pacientului.
'dentificarea nevoilor se face cu participarea pacientului.
Analiza datelor obtinute se face prin !
E*aminarea datelor culese
"lasificarea lor in -date de independenta
- date de dependenta
.tabilirea problemelor de ingrijire
.t abi l i r ea pr i or i t at i l or
'nterpretarea datelor inseamna a e*plica cauza problemei de dependenta.
Analiza si interpretarea datelor conduc asistenta la stabilirea diagnostic de ingrijire #de nursing$. .e va
face o departajare e*acta intre manifestarilede independenta si manifestarile de dependenta.
Diagnostic de ingrilire #nursing$
Analizand informatiile culese asistenta pune un diagnostic nursing.
Primele diagnostic -93%)E7"E 7',H('7A3 +=2-+=.
+>?@ 6 as. din ..A.A au elaborat un studiu pentru clasificarea diagnostic nursing , s-au grupat in grup
de studiu.
Asoci at i a 7ursel or Ameri cane A. 7. A .
Acest grup se transforma in 7.A.7.D.A B Asociatia 7ord Americana de Diagnostic in
'ngrijire #in franceza A.7.A.D.' Asociatia 7ord-Americana de Diagnostic in 'ngrijire$
Diagnosticde ingriiire6 este o forma simpla si precisa care descrie raspunsul #reactia$ persoanei la o
problema de sanatate 0 el releva rolul autonom al asistentei.
Diagnostic de infirmier0 -este un enunt concis actual sau potential , al manifestarilor de
dependenta al persoanei legate de o sursa de dificultate.
'n +>>C este adoptata oficial definitia diagnosticului de ingrijire #de nursing$ de Adunarea ,enerala
#A7AD'$ ! Denuntul unei judecati clinice asupara reactiilor la problemele de sanatate
prezente sau potentiale , la evenimentele de viata ale unei persoane: 3e Diagnostic 'nfirmier:.
Componentele diagnosticului de nursing
Diagnosticul de ingrijire este format din - sau @ parti !
1) Probl eme de dependent a a persoanei
2) "auza pr obl emei
3) .emne si si mpt ome.
+$.Prima parte a diagnosticului consta in enuntul problemei pacientului.
(ermeni folositi pentru enunt ! alterarea,deteriorarea,deficit, incapacitate , diminuare , dificultate ,perturbare.
E*! alterarea starii de constienta
- alterarea integritatii fizice
- diminuarea mobilitatii fizice
- alterarea eliminarii intestinale ! constipatie .
-.A doua parte a diagnosticului este constituita din enuntul sursei de dificultate #a cauzei problemei$ etiologia .
Diagnosticul nursing format din @ parti utilizeaza formula P.E...
1. Probl eme de sanat at e
2. Et i ol ogi a
3. .emne si si mpt ome
P E .
Probleme de dependenta Etimologia, cauza .emnele prin care se manifesta
P! constipatia
E !din cauza imobilitatii
. !manifestata prin scaune rare.dure,dureri abdominale.
E*ista @ tipuri de ingrijire !
1) Diagnostic actual ! problema este prezenta , observabila.
Dalimentatia neadecvata prin deficit din cauza depresiei.:
2) Diagnostic potential ! cand problema poate surveni daca nu e prevenita
Datingerea potentiala a integritatii tegumentului din cauza imobilitatii.:
3) Diagnostic posibil !descrie o problema posibila #ea poate fi chiar prezenta dar nu este vizibila$
Dperturbarea posibila a stimei de sine dain cauza dificultatii asumarii rolului de tata.:
Deci culeg date -5 analizez -5dlagnostic nursing #problema E cauza Esemnele prin care se manifesta $
7u toate problemele depistate de asistenta reprezinta diagnostic de nursing cu rol propriu. Problemele
depistate de asistenta se pot defini in - tipuri de probleme !
a) Probleme cu rol propriu de rezolvare -5 diagnostic de nursing
b) Probleme cone*e 6 cu rol de rezolvare independent
Problema cone*a este o problema reala sau potentiala de sanatate pe care asistenta are intreaga
responsabilitate sa le recunoasca,sa le semnaleze si sa le trateze in colaborare cu doctorul.
E* ! diagnostic de ingrijire colaborativ
-D'minenta de infarct miocardic8:! dureri retrosternale, aritmii, tahicardie.
-interventia asistentei este de colaborare E interventii autonome #confort, diminuarea an*ietatii$ .
E*! intoleranta la activitati fizice din cauza conditiei sale cardiace.
-an*ietate datorita fricii de moarte.
'n formularea diagnosticului de nursing 6 cauza #sursa de dificultate $care reprezinta a ''-a componenta a
diagnosticului se leaga de prima componenta problema prin urmatoarele cuvinte ! datorita
-legat de
-din cauza
E*ista situatii in care problema de dependenta poate fi sursa de dificu+tate
E* ! durerea 6manifestare de dependenta dar si sursa de dificultate in satisfacerea nevoii de a se misca.
Pentru a stabili o ordine a prioritatilor intre diagnostic infirmierF de ingrijire ,trebuie avuta in vedere mai intai in
ce masura nevoia nesatisfacuta ameninta homeostazia pacientului sau securitatea sa si gradul de dependenta.
Asistenta se va ocupa mai intai !
1) De o nevoie nesatisfacuta ce pune in pericol homeostazia pacientului.
2) De o nevoie a carei nesatisfacere antreneaza o foarte mare cheltuiala de energie.
3) De o insatisfactie care poate compromite securitatea pacientului
4) De o nevoie a carei nesatisfacere determina un grad important de dependenta
5) De o nevoie nesatisfacuta ce influenteaza mai multe nevoi
6) De o nevoie nesatisfacuta de deranjeaza confortul pacientului
7) De o nevoie a carei nesatisfacere se repercuteaza asupra demnitatii pacientului #lipsa de respect $
8) De o nevoie care este importanta in ochii pacientului #pacinet afazic, paralitic , sa comunice cu
copii.$
Planificarea ingrijirilor
-a '''-a etapa a procesului de ingrijire
Planificarea ingrijirilor inseamna stabilirea unui plan de interventie, prevederea etapelor 0 a mijloacelor
de desfasurare si a precautiilor ce trebuie luate.
Planul de interventie tine cont si de indicatiile medicale cuprinzand - etape !
1) %bi ect i vel e de i ngri j i re
2) ' nt er vent i i l e
Planul de ingrijire permite asistentei sa stabileasca urgentele si importanta problemelor de dependenta ,
putand sa decida prioritatile pentru ziua aceea.
Este esential ca in stabilirea planului de interventie , asistenta sa colaboreze ca pacientul #atat cat este
posibil $
E* ! conform psihologului 1A.3%G o metoda de stabilire a prioritatilor ar fi !
Prioritatea ' ! nevoia fiziologica ! ), ( , circulatie, nutritie, hidratare , eliminare.
Prioritatea '' ! nevoia de securitate.
Prioritatea '''-'V-V !nevoia de a fi iubit ,de a nu fi izolat.
Obiectivele de ingrijire
%biectivul de ingriiire este rezultatul pe care dorim sa-' obtinem in urma
interventiilor.
E*! pacientul sa se imbrace singur in decurs de 2 saptamani.
"aracteristicile unui obiectiv de ingrijire
%biectivul de ingrijire trebuie astfel formulat incat sa reiasa clar si precis care sunt rezultatele pe care pacientul si
asistenta spera sa le obtina in urma ingrijirii acordate.
'n formularea obiectivului se porneste de la sistemul ..P.'.).%.
S B specialitate
P B performanta
I B implicare
R B realism
O B observabil
.pecialiate - sa apartina unui singur subiect. E* ! d-na H .
Performanta -adica actiuni , atitudini , comportamente asteptate de la persoana pornind de la un
verb activ ! e* ! D-na H sa nu efectueze
-iar acolo unde pacientul nu poate participa ! D-na H va fi supravegheata din ora in
ora....
'mplicare - se refera la nivelul de angajare a pacientului
E* ! d-na sa inteleaga si sa efectueze ea insasi...
)ealism - obiectivul trebuie sa tina cont de capacitatile fizice , intelectuale , afective ale pacientului
pentru a fi aphicabil si de disponibilitatile asistentei in a-+ ajuta sa atinga obiectivul.
E* ! d-na H sa-si efectueze ingrijirile plagii de la gamba respectand cele invatate.
%bservabil -actiunile sa poata fi obiectiv observabile , masurabile , evaluabile cu precizie.
E* ! d-na H sa-si acorde ingrijirile plagii la gamba de fiecare data
d-na H sa mearga cu ajutorul carjelor de @*Fzi 6 @I .
%biectivele trebuie sa raspunda la urmatoarele intrebari.
1) Dci ne: f ace act i unea;
2) Dce: face pacientul ; ce se poate face pentru pacient ;
3) Dcum: se f ace act i unea ;
4) D c a n d : ;
5) i n ce masur a;
%biectivele pot fi !
a) pe termen scurt %. (... #ore, zi l e$
b) pe termen mediu %.(.1 6 o saptaman
c) pe treme lung %.(.3 6 saptamani, luni
A doua componenta a planificarii ingrijirilor este interventia care permite asistentei sa determine modul
de a actiona pentru a corecta problemele de dependenta .
Pentru a putea fi evaluate , interventiile trebuie sa indice ora , intervalul desfasurarii , pe ce durata se
desfasoara.
Executarea ingriiirilor
A patra etapa a procesului de ingrijire.
Aplicarea ingrijirilor este momentul realizarii constiente si voluntare a interventiilor planificate.
ln aplicarea interventiilor sunt antrenati ! pacientul, asistenta , echipa de ingrijire , familia cu scopul de
a elimina sau reduce dependenta pacientului.
"ele - etape ale demersului de ingrijire planificarea ingrijirilor #a 'll-a etapa$ si e*ecutarea ingrijirilor #a
'V-a etapa$ sunt strans legate , de aceea intra intr-o singura rubrica de
Dinterventii:.
'nterventia va fi formulata clar , precis si se va indica !
-cui se adreseaza actiunea
-orarul #inainte de masa , de @ oriFzi $
-natura actiunii cu un verb activ, , observabila , masurabila
- semantura asistentei care planifica ingrijeste.