Sunteți pe pagina 1din 4

Msuri pentru dezvoltarea i susinerea fermelor de familie

In Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 584 din data de 16 septembrie 2013 a fost
publicata otararea !u"ernului nr. 682#2013 privind aprobarea Normelor metodologice
pentru aplicarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 43/2013
privind unele masuri pentru dezvoltarea si sustinerea fermelor de familie si
facilitarea accesului la fnantare al fermierilor.
Actul normativ detaliaza conditiile de aplicare a OUG nr. 43/2013 privind unele
masuri pentru dezvoltarea si sustinerea fermelor de familie si facilitarea accesului la
fnantare al fermierilor.
Dintre prevederile acestuia mentionam!
" se re#lementeaza aspectele de ordin te$nic necesare pentru functionarea
instrumentelor fnanciare puse la dispozitia %enefciarilor defniti de OUG 43/2013&
" se detaliaza modalitatea de acordare a #arantiilor re#lementate de OUG 43/2013
privind sursele de constituire a plafonului de #arantare&
" sunt stipulate prevederi cu privire la e'ecutarea #arantiilor acordate in situatia in
care %enefciarii nu"si respecta o%li#atiile contractuale.
" se prevede constituirea (ondului de microcreditare defnit in proiect ca totalul
sumelor alocate de )AD* in scopul acordarii de microcredite&
" se sta%ilesc conditiile de acordare a microcreditelor.
Procedura de acordare a nlesnirilor la plat a obligaiilor fiscale pentru beneficiarii de
fonduri europene
In Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 583 din data de 13 septembrie 2013 a fost
publicat Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1520#2013 pentru aprobarea $rocedurii de
aplicare a pre"ederilor art. % din Ordonanta de ur&enta a !u"ernului nr. 50#2013 pri"ind
re&lementarea unor masuri fiscale.
Actul normativ aproba procedura de aplicare a prevederilor OUG nr. 50/2013 privind
reglementarea unor masuri fiscale, aplicabila contribuabililor care au de incasat sume certe,
licide si e!igibile de la autoritatile cu competente in gestionarea fondurilor europene in ba"a
contractelor de finantare inceiate cu acestea.
#n conformitate cu OUG nr. 50/2013, acesti contribuabili pot solicita amanarea la plata a
impo"itelor, ta!elor, contributiilor si a altor sume datorate bugetului general consolidat, inclusiv
a obligatiilor accesorii, administrate de A$A% sau transmise spre recuperare acestei autoritati.
Amanarea la plata se acorda in limita sumei de incasat de la autoritatile competente si in ordinea
vecimii obligatiilor fiscale, pentru o perioada de ma!im doi ani.
Actul normativ cuprinde preci"ari referitoare la&
' obligatiile fiscale si inlesnirile la plata acordate pentru acestea(
' beneficiarii inlesnirilor la plata(
' cererea de acordare a inlesnirilor la plata(
' procedura de solutionare a cererii de acordare a amanarii la plata a obligatiilor fiscale principale
si accesorii(
' procedura de suspendare a e!ecutarii silite a obligatiilor fiscale in ca"ul contribuabilului care a
depus cereri de rambursare la autoritatea competent(
' procedura de solutionare a cererilor de scutire la plata/amanare la plata, in vederea scutirii, a
obligatiilor fiscale accesorii(
' modelul si continutul unor formulare.
Metodologia de monitorizare a pieei reglementate de energie electric
In Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 586 din data de 16 septembrie 2013 a fost
publicat Ordinul $resedintelui utoritatii Nationale de !eglementare in "omeniul
#nergiei nr. $%/2013 privind aprobarea &etodologiei de monitorizare a pietei
reglementate de energie electrica.
)etodologie de monitori"are a pietei reglementate de energie electrica stabileste&
' indicatorii utili"ati de A$*+ in vederea monitori"arii pietei reglementate de energie electrica(
' datele si informatiile necesare in activitatea de monitori"are a pietei reglementate de energie
electrica(
' obligatiile de raportare a datelor si informatiilor necesare in activitatea de monitori"are a pietei
reglementate de energie electrica care revin producatorilor si furni"orilor de energie electrica ce
activea"a pe piata reglementata(
' principiile referitoare la anali"ele si la rapoartele care trebuie reali"ate in urma monitori"arii
pietei reglementate de energie electrica.

S-ar putea să vă placă și