Sunteți pe pagina 1din 5

Reglementri privind activitatea de conducere de doctorat

In Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 582 din data de 13 septembrie 2013 a fost
publicat Ordinul ministrului educatiei nationale si ministrului delegat pentru invatamant
superior, cercetare stiintifica si devoltare te!nologica nr. "#82$2013 privind activitatea de
conducere de doctorat.
Potrivit actului normativ, institutiile organizatoare de studii universitare de doctorat (IOSUD) pot
organiza doctorat numai in domeniile in care au primit aprobare pentru aceasta calitate.
Dreptul de a desfasura activitatea de conducere de doctorat se poate realiza numai in domeniul
pentru care s-a conferit aceasta calitate si intr-o singura IOSUDinstitutie organizatoare de
doctorat (IOD).
Pentru realizarea activitatii de conducere de doctorat, cadrele didactice si de cercetare care au
calitatea de conducatori de doctorat trebuie sa aiba un contract de munca cu o IOSUDIOD.
Un conducator de doctorat poate sa isi desfasoare activitatea de conducere de doctorat in cadrul
IOSUDIOD unde i s-a conferit calitatea de conducator de doctorat.
In situatia in care conducatorul de doctorat doreste sa isi desfasoare activitatea de conducere de
doctorat in cadrul altei IOSUDIOD care organizeaza doctorat in domeniul respectiv, acest lucru
se poate realiza cu aprobarea celor doua senate universitarePrezidiului !cademiei "omane.
#ererea se adreseaza rectorului universitatiipresedintelui !cademiei "omane si trebuie avizata
de catre directorul #onsiliului pentru studiile universitare de doctorat (#SUD). !cordul celor
doua institutii (IOSUDIOD) se e$prima pe cererea depusa de catre conducatorul de doctorat,
prin avizul directorului #SUD si cu aprobarea rectorului universitatiipresedintelui !cademiei
"omane.
!probarea privind desfasurarea activitatii de conducere de doctorat in cadrul altei IOSUDIOD
decat in aceea in care i s-a conferit calitatea de conducator de doctorat necesita clarificarea
situatiei doctoranzilor intre cele doua institutii implicate (IOSUDIOD) si inc%eierea unui
contract individual de munca cu IOSUDIOD unde isi va desfasura activitatea.
nfiinarea pe lng ICCJ i MJ a unor activiti finanate integral din venituri proprii
In Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 582 din data de 13 septembrie 2013 a fost
publicata %otararea &uvernului nr. '#8$2013 privind infiintarea pe langa Inalta (urte de
(asatie si )ustitie a unei activitati finantate integral din venituri proprii si pentru modificarea si
completarea %otararii &uvernului nr. 25*$2005 privind infiintarea pe langa Ministerul )ustitiei
a unei activitati finantate integral din venituri proprii.
&. !ctul normativ aproba infiintarea pe langa I##' a activitatii finantate integral din venituri
proprii privind inc%irierea, in conditiile legii, de catre aceasta, a unor spatii aflate in
administrarea sa. (eniturile proprii se constituie din cota-parte din c%iria incasata de Inalta #urte
de #asatie si 'ustitie, potrivit legii.
Din veniturile proprii realizate prin activitatea de mai sus se asigura c%eltuielile de intretinere si
functionare a spatiilor date in c%irie, precum si dotarea bibliotecii I##' cu carti de specialitate
)uridica.
*. Se aproba infiintarea pe langa +inisterul 'ustitiei, unitatile sale subordonate si instantele
)udecatoresti a activitatii finantate integral din venituri proprii privind,
- organizarea concursurilor si e$amenelor de admitere in aparatul propriu si in unitatile
subordonate si instantele )udecatoresti
- inc%irierea de catre +inisterul 'ustitiei, unitatile sale subordonate si instantele )udecatoresti a
unor spatii aflate in administrarea acestora.
Din veniturile proprii realizate prin activitatea de mai sus se asigura,
- c%eltuielile corespunzatoare organizarii concursurilor sau e$amenelor prevazute de lege-
- plata cu ora a membrilor comisiilor de organizare a e$amenelor sau concursurilor, a
supraveg%etorilor si a persoanelor care corecteaza lucrarile candidatilor ori care solutioneaza
contestatiile, numiti in conditiile legii-
- c%eltuielile de intretinere si functionare a spatiilor date in c%irie de catre +inisterul 'ustitiei,
unitatile sale subordonate si instantele )udecatoresti.
Modificri privind declarea livrarilor/prestrilor i achiziiilor efectuate de persoanele
nregistrate n scopuri de !"#
In Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 582 din data de 13 septembrie 2013 a fost
publicat Ordinul presedintelui +gentiei ,ationale de +dministrare -iscala nr. 2#8'$2013 pentru
modificarea pct. 1 din ane.a nr. 2 la Ordinul presedintelui +gentiei ,ationale de +dministrare
-iscala nr. 3.5#'$2011 privind declararea livrarilor$prestarilor si ac!iitiilor efectuate pe
teritoriul national de persoanele inregistrate in scopuri de /0+ si pentru aprobarea modelului si
continutului declaratiei informative privind livrarile$prestarile si ac!iitiile efectuate pe
teritoriul national de persoanele inregistrate in scopuri de /0+.
+odificarile se refera la declaratia informativa privind livrarileprestarile si ac%izitiile efectuate
pe teritoriul national de persoanele inregistrate in scopuri de .(! si vizeaza urmatoarele aspecte,
Declaratia informativa trebuie depusa si de persoanele impozabile care aplica sistemul .(! la
incasare.
In declaratie nu se inscriu bonurile fiscale care indeplinesc conditiile unei facturi simplificate
conform prevederilor art. &// alin. (&&), (&*) si (*0) din #odul fiscal. Prevederea referitoare la
bonurile fiscale se va aplica numai pana la data de 1& decembrie *0&2.
Prevederile actului normativ se aplica incepand cu operatiunile efectuate pe teritoriul national in
luna august *0&1.
$uplimentarea %ugetelor MJ& ICCJ& M' i C$M pentru plata titlurilor e(ecutorii
In Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 582 din data de 13 septembrie 2013 a fost
publicata %otararea &uvernului nr. '#*$2013 privind suplimentarea bugetelor Ministerului
)ustitiei, Inaltei (urti de (asatie si )ustitie, Ministerului 1ublic si (onsiliului 2uperior al
Magistraturii pentru plata titlurilor e.ecutorii prevaute de Ordonanta de urgenta a &uvernului
nr. *1$200# privind plata unor sume prevaute in titluri e.ecutorii avand ca obiect acordarea de
drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, de Ordonanta &uvernului nr. 1*$2012
privind reglementarea unor masuri fiscal3bugetare, precum si de Ordonanta de urgenta a
&uvernului nr. #2$2012 privind luarea unor masuri in domeniul invatamantului si cercetarii,
precum si in ceea ce priveste plata sumelor prevaute in !otarari 4udecatoresti devenite
e.ecutorii in perioada 1 ianuarie 3 31 decembrie 2013.
!ctul normativ aproba,
- suplimentarea bugetului +inisterului 'ustitiei pe anul *0&1 cu suma de 21.&&/ mii lei-
- suplimentarea bugetului Inaltei #urti de #asatie si 'ustitie pe anul *0&1 cu suma de &./34 mii
lei-
- suplimentarea bugetului +inisterului Public pe anul *0&1 cu suma de &3.2/1 mii lei-
- suplimentarea bugetului #onsiliului Superior al +agistraturii pe anul *0&1 cu suma de 1/5 mii
lei.
Sumele alocate vor fi utilizate numai pentru plata titlurilor e$ecutorii care intra sub incidenta
prevederilor OU6 nr. nr. 5&*003 privind plata unor sume prevazute in titluri e$ecutorii avand ca
obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, precum si in ceea ce
priveste plata sumelor prevazute in %otarari )udecatoresti devenite e$ecutorii in perioada &
ianuarie-1& decembrie *0&1.
Reinvestirea n funcie a preedintelui ICCJ) *ecret pu%licat n Monitorul +ficial
In Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 583 din data de 13 septembrie 2013 a fost
publicat 5ecretul 1resedintelui Romaniei nr. *58$2013 privind reinvestirea in functie a
presedintelui Inaltei Curti de Casatie si Justitie.
La data de 17 septembrie 2013, doamna judecator Livia-Doina Stanciu se
reinvesteste in functia de presedinte al Inaltei Curti de Casatie si ustitie, pe o
perioada de 3 ani!
,umirea vicepreedintelui ICCJ) *ecret pu%licat n Monitorul +ficial
In Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 583 din data de 13 septembrie 2013 a fost
publicat 5ecretul 1resedintelui Romaniei nr. *5'$2013 pentru numirea vicepresedintelui Inaltei
(urti de (asatie si )ustitie.
7a data de &5 septembrie *0&1, doamna )udecator Iulia #ristina .arcea se numeste in functia de
vicepresedinte al Inaltei #urti de #asatie si 'ustitie, pe o perioada de 1 ani.
Reinvestirea preedintelui $eciei I civile a ICCJ) *ecret pu%licat n Monitorul +ficial
In Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 583 din data de 13 septembrie 2013 a fost
publicat 5ecretul 1resedintelui Romaniei nr. *5*$2013 pentru reinvestirea presedintelui 2ectiei I
civile a Inaltei (urti de (asatie si )ustitie.
7a data de &5 septembrie *0&1, doamna )udecator 7avinia #urelea se reinvesteste in functia de
presedinte al Sectiei I civile a Inaltei #urti de #asatie si 'ustitie, pe o perioada de 1 ani.

S-ar putea să vă placă și