Sunteți pe pagina 1din 2

Procedura de raportare a datelor privind fondurile externe nerambursabile

In Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 567 din data de 5 septembrie 2013 a fost publicat
Ordinul ministrului fnantelor publice nr. 1447/2013 pentru reglementarea
procedurii de raportare a datelor privind fondurile externe nerambursabile si
fnantarea nationala.
Actul nroamtiv stabileste ca autoritatile de management si Autoritatea de certifcare
si plata, Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura si Agentia de Plati pentru
Dezvoltare Rurala si Pescuit au obligatia raportarii lunare, catre Ministerul
Finantelor Publice, a datelor privind fondurile externe nerambursabile si fnantarea
nationala.
Raportarea se face in vederea mbunatatirii planifcarii bugetare, precum si a
identifcarii implicatiilor fscale ale proiectelor cu fnantare din Fondul !uropean
pentru Dezvoltare Regionala " obiectivul convergenta, Fondul #ocial !uropean,
Fondul de $oeziune, Fondul !uropean pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala,
Fondul !uropean de %arantare Agricola si Fondul !uropean pentru Pescuit.
Termenele de raportare a datelor sunt:
5 septembrie 2013 pentru perioadele de raportare cumulate la 1 ianuarie-30 iunie 2013 si 1
ianuarie-31 iulie 2013;
15 septembrie 2013 pentru perioada de raportare 1 ianuarie-31 august 2013;
lunar, pana la data de 25 a lunii urmatoare, ncepand cu raportarea aferenta lunii septembrie.
Societate de asigurare sancionat de Autoritatea de Supraveghere Financiar
In Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 566 din data de 5 septembrie 2013 a fost
publicata Deciia !utoritatii de "upraveg#ere $inanciara nr. 6%&/2013 privind
sanctionarea "ocietatii '(uroins )omania !sigurare )easigurare* + ".!. cu
intericerea temporara a practicarii asigurarii obligatorii de raspundere civila pentru
pre,udicii produse prin accidente de ve#icule )-!.
In urma unor nereguli constatate cu ocazia controlului inopinat, efectuat ncepand
cu luna mai &'(), $onsiliul Autoritatii de #upraveg*ere Financiara a *otarat
sanctionarea #ocietatii +!uroins Romania Asigurare Reasigurare, " #.A. cu
interzicerea temporara a practicarii asigurarii obligatorii de raspundere civila pentru
pre-udicii produse prin accidente de ve*icule R$A, pana la ndeplinirea masurilor
dispuse de Autoritatea de #upraveg*ere Financiara.
.n perioada interzicerii temporare a practicarii asigurarii R$A, #ocietatea +!uroins
Romania Asigurare Reasigurare, " #.A. nu va nc*eia noi contracte de asigurare
obligatorie de raspundere civila pentru pre-udicii produse prin accidente de ve*icule
R$A, nu va subscrie sau ncasa prime de asigurare aferente unor noi contracte de
asigurare obligatorie de raspundere civila pentru pre-udicii produse prin accidente
de ve*icule R$A.
De asemenea, in aceasta perioada, #ocietatea +!uroins Romania Asigurare
Reasigurare, " #.A. raspunde pentru ndeplinirea obligatiilor asumate prin contracte,
anterior emiterii deciziei A#F.
Modifcarea modului de calcul al mediei de admitere n liceu
In Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 570 din data de 6 septembrie 2013 a fost publicat
.rdinul ministrului educatiei nationale nr. 4&2%/2013 privind organizarea si
desfasurarea admiterii n nvatamantul liceal de stat pentru anul scolar &'(/"&'(0.
Actul normativ aproba $alendarul admiterii n nvatamantul liceal de stat pentru
anul scolar &'(/"&'(0, precum si modul de calcul al mediei de admitere n
nvatamantul liceal pentru anul scolar &'(/"&'(0.
otri!it actului normati!, in anul scolar 2013-201", in media finala pentru admiterea n
in!atamantul liceal, proportia mediei celor patru ani de gimna#iu !a fi de 25$, fata de cea
e%istenta pana acum, de 50$. &edia obtinuta la '!aluarea (ationala din clasa a )***-a !a a!ea
insa o pondere mai mare in calculul mediei finale, respecti! +5$, fata de 50$, cat era pana
acum.

S-ar putea să vă placă și