Sunteți pe pagina 1din 15

Acatistul Sfintilor Trei Ierarhi

Vasile, Grigorie si Ioan - Sfinti Mari Ierarhi !


(30 ianuarie)
Condacul
!e a"aratorii si lu#inatorii $isericii crestinesti, "e in%atatorii cei #ari si infranatorii
&a&aniilor dia%olesti, "e sur"atorii eresurilor, "e stal"ii cei neclintiti ai $isericii,
"odoa'ele cele #ai alese ale ierarhilor si intoc#ai cu a"ostolii, si ai lu#ii
in%atatori, "e #arele Vasile cel cu du#ne&eiasca #inte( "e Grigorie, cel cu dulce
glas( si "e Ioan lu#inatorul a toata lu#ea, sa-i lauda# credinciosii din toata ini#a
si sa le canta# ) 'ucura-te, trei#e de arhierei #ult-laudata !
Icosul
Cine este destoinic a-si deschide 'u&ele si a-si #isca li#'a, s"re a o lauda, cu#
se cu%ine "e aceasta trei#e de arhierei * Insa, desi nu %o# "utea face aceasta,
totusi nu "ute# tacea si ii aduce# aceste laude )
$ucurati-%a, alesii Sfintei Trei#i, flori #irositoare ale gradinii celei nestricacioase(
$ucurati-%a, ingeri "a#antesti si oa#eni ceresti(
$ucurati-%a, #arilor arhierei cei lu#inati la #inte de Sfanta Trei#e(
$ucurati-%a, ca ati co%arsit firea o#eneasca cu darurile cele #ulte(
$ucurati-%a, stil"i neclintiti ai $iserici(
$ucurati-%a, credincioase slugi ale Sfintei Trei#i(
$ucurati-%a, #argaritare stralucite ale $isericil lui +ristos(
$ucurati-%a, cei #ai destoinici lu#inatori ai "a#antenilor(
$ucurati-%a, a"aratorii dre"tei credinte in +ristos(
$ucurati-%a, sur"atorii eresurilor si indre"tatorii ade%aratelor in%ataturi(
$ucurati-%a, car#uitorii $iserici si "o#i lu#inati roditori ai fructelor celor #ai
alese(
$ucurati-%a, trei#e de arhierei #ult-laudata !
Condacul ,
!e acesti trei #ari ierarhi ai $isericii lui -u#ne&eu cel sla%it in Sfanta Trei#e, se
cu%ine sa-i cinsti# ca "e unii ce au "ri#it de la -u#ne&eu #ari daruri si alesi
talanti ) "e Vasile, cel ce a rusinat "aganatatea i#"aratului Iulian a"ostatul( cel
ce a #ustrat "e i#"aratul Valent arianul, cel ce a infricosat "e e"arhul ce
nedre"tatise la .udecata "e o %adu%a saraca, si a 'ote&at "e e%reul Ioasaf cu
toata casa lui( "e Grigorie, #are ritor si %rednic "atriarh al $isericii
Constantino"olului, cel ce a intrecut cu intele"ciunea "e toti cei #ai in%atati din
ti#"ul acela( si "e Ioan Gura de Aur, cel ce cu in%ataturile sale a co%arsit "e cei
#ai lu#inati si #ai alesi graitori ai lu#ii/ Se cu%ine sa-i lauda# si sa &ice# lui
-u#ne&eu ) Aliluia !
Icosul ,
Multa ne%ointa a%and Sfinte Ierarhe Vasile "entru credinta dre"tsla%itorilor
crestini, ai #ustrat cu indra&neala "e i#"aratul Valent, "entru ca a i#'ratisat
in%atatura eretica a lui Arie, luand #ulte 'iserici ale dre"tsla%itorior si "refacandu-
le in 'iserici ariene/ Tu, sfinte, n-ai "utut suferi "urtarea acestui i#"arat, iar noi,
"entru taria credintei tale si indra&neala ce ai a%ut, te inta#"ina# cu aceste
cu%inte de lauda )
$ucura-te, Ierarhe Vasile, a"aratorule si intaritorule al in%ataturii Sfintei Trei#i(
$ucura-te, inalt si lu#inat cugetator al teologiei(
$ucura-te, al'ina, care ai adunat din in%ataturile ti#"ului aceluia toata #ierea
in%ataturilor dre"t#aritoare(
$ucura-te, furnica #uncitoare, care necontenit ai adunat la sanul $isericii hrana
in%ataturilor du#ne&eiesti(
$ucura-te, i&%or de a"a li#"ede, racoritoare si datatoare de %iata a e0"licarii
1%angheliei lui +ristos(
$ucura-te, caci cu acele a"e ai ada"at "o"orul dre"tcredincios(
$ucura-te, "aharul curatiei cel "lin de curata 'autura(
$ucura-te, gura intele"ciunii ce s"ul'era hulele ereticior(
$ucura-te, "odoa'a $iserici lui +ristos(
$ucura-te, #ustratorule al i#"aratilor Iulian si Valent(
$ucura-te, #are ierarhe al lui +ristos, Vasile !
Condacul 3
!atria ta, Sfinte Ierarhe Vasile, a fost !ontul, nascut din "arinti te#atori de
-u#ne&eu, Vasile si 1#ilia/ Crescut in in%ataturi ade%arat crestinesti, ai stra'atut
tot felul de intele"ciune, do'andind de la -u#ne&eu %rednicia arhiereasca,
"entru care ai #ultu#it in tot ti#"ul lui -u#ne&eu, cantandu-I laude ) Aliluia !
Icosul 3
!astorind $iserica ei "o"orul crestinesc totdeauna cu %rednicie si cu dre"tate ai
fost la So'orul al doilea, ce s-a tinut in Constantino"ol, #are a"arator al dre"tei
credinte/ Taind si sfasiind cu sa'ia duhului toate in%ataturile eretice, ai do%edit ca
in ade%ar esti un stal" neclintit al $isericii lui +ristos si un #are ierarh %rednic de
nu#ele de cu%antator al lui -u#ne&eu, cel sla%it in Sfanta Trei#e ) Tatal si 2iul si
Sfantul -uh--u#ne&eu( "entru care toti te cinsti# cu aceste laude )
$ucura-te, !arinte Ierarhe Grigorie, #intea cea "rea laudata a dre"tei credinte(
$ucura-te, lu#ina stralucitoare care lu#ine&i cu in%ataturile tale toata lu#ea
crestineasca(
$ucura-te, lu#ina stralucitoare care lu#ine&i lu#ea cu li#'a ta cea 'ine-
graitoare si care ingradesti cu #utenie li#'ile celor 'arfitori(
$ucura-te, "lugarule ce ari cu "lugul guri tale ini#ile, s"re a da roade 'une lui
+ristos(
$ucura-te, aratatorule al ade%aratului -u#ne&eu, Cel laudat in Sfanta Trei#e(
$ucura-te, caci cu "rastia du#ne&eiestilor tale cu%inte ai s"ul'erat neghina
eresurilor(
$ucura-te, 'unule "astor, care ai "ascut oile cele cu%antatoare in li%ada credintei
Sfintei Trei#i(
$ucura-te, organ dulce glasuitor si alauta 'ine alcatuita(
$ucura-te, fluier cu%antator si %ioara dulce rasunatoare(
$ucura-te, stea "realu#inoasa, ce lu#ine&i toata lu#ea cu in%ataturile dog#elor
crestinesti(
$ucura-te, indulcitorul ini#ilor credinciosilor(
$ucura-te, #are ierarhe si teologule Grigorie !
Condacul 3
Intele"ciune de sus a%and, Sfinte Ierarhe Grigorie, te-ai suit "e scaunul cel #ai
inalt al "atriarhilor #arii cetati a i#"aratului Constantin, de unde ai "ascut oile
cele cu%antatoare intru cu%iinta si dre"tate/ 4u#inat si i#"odo'it fiind cu tot
#estesugul cu%antarii de -u#ne&eu, ai intrecut "e toti ritorii de atunci si ai laudat
in toata %iata ta "e -u#ne&eu, cantandu-I ) Aliluia !
Icosul 3
Ca un inger sau arhanghel stai inaintea Sfintei Trei#i, !arinte Ioane Gura de Aur,
ca cel ce din "runcie ai cunoscut #ai 'ine decat #ulti 'atrani "e singurul
ade%aratul -u#ne&eu si te-ai indeletnicit cu ade%aratele si sfintele in%ataturi
crestinesti, a.ungand a cunoaste toata filo&ofia si toate stiintele celor #ai in%atati
dascali ai %re#ii aceleia/ !entru ca ai laudat si ai "reasla%it in tot ti#"ul %ietii tale
"e $unul -u#ne&eu, noi iti aduce# aceste laude )
$ucura-te, ca te-ai nascut din "arinti 'inecredinciosi, Secund Stratilatul si Antu&a,
%rednica ta #a#a(
$ucura-te, ca din frageda %arsta ai fost dat la in%atatura stiintelor a%and dascali
"e 4i'anie si Andragatie(
$ucura-te, ca in "utina %re#e "e toti se#enii tai i-ai a.uns si i-ai intrecut cu
in%ataturile(
$ucura-te, cel ce ai "ri#it Sfantul $ote& cu #are 'ucurie, aducand la drea"ta
credinta si "e #ulti altii(
$ucura-te, ca "e Anti#ie filo&oful l-ai do%edit in in%ataturi s"re ui#irea tuturor(
$ucura-te, ca si el indata a cerut Sfantul $ote&(
$ucura-te, ca e"isco"ul Atenei, au&and ca tu ai fa"tuit intoarcerea lui Anti#ie,
#ult s-a 'ucurat(
$ucura-te, ca "o"orul crestinilor a laudat "e -u#ne&eu "entru fa"tele tale cele
'une(
$ucura-te, ca de "atriarhul Antiohiei, Meletie, ai fost ridicat la rangul "reotiei(
$ucura-te, ca si hirotonia de diacon si de "reot le-ai "ri#it cu #ulta s#erenie(
$ucura-te, cel care cu sortii e"isco"ilor si cu %ointa i#"aratului Arcadie ai fost
che#at la scaunul cel #ai inalt al !atriarhiei Constantino"olului, du"a #oartea
"atriarhului 5ectarie(
$ucura-te, #are ierarhe Ioane Gura de Aur !
Condacul 6
-u"a #oartea "arintilor tai, sfinte, toata a%erea ra#asa tie i#"artind-o la saraci,
ro'ilor dandu-le li'ertate si rudele lasand, ai slu.it -o#nului &iua si noa"tea/ Ca
#onah in #anastire, ca cleric, diacon, "reot, arhiereu si "atriarh ostenindu-te
#ult, ai scris carti des"re "reotie, des"re 'unatate si 'landete, des"re s#erenie
si #ilostenie, des"re "ace, ade%ar si dre"tate, toate "line de do%e&i, intarindu-le
cu insati %iata cea as"ra ce ai dus( "entru aceea noi, #inunandu-ne de ra'darea
si de u#ilinta ta, indra&ni# a te lauda si a canta cu tine lui -u#ne&eu ) Aliluia !
Icosul 6
Ca niste al'ine &'uratoare ati u#'lat in gradina Scri"turilor credintei, %oi trei #ari
ierarhi ai lui +ristos, adunand #iere din tot felul de flori, "e care ati "us-o inaintea
tuturor credinciosior s"re indulcire, "o%atuindu-i la "ocainta, desco"erindu-le si
e0"licandu-le dog#a Sfintei Trei#i, cea unita in fiinta dar des"artita in I"ostasuri/
!entru aceasta noi crestinii %a ruga# sa "ri#iti aceste cantari de laude )
$ucurati-%a, #arilor arhierei, des"artiti cu tru"urile, dar uniti cu duhul(
$ucurati-%a, ra&e stralucitoare ale lui +ristos soarele dre"tatii, Cel ce a lu#inat
toata lu#ea cu in%ataturile Sale(
$ucurati-%a, "arinti %rednici ai $iserici crestinesti, ce ati fost la un o'icei cu
a"ostolii(
$ucurati-%a, rauri cu a"e racoritoare, ce ati ada"at tarinile sufletelor crestinilor
cele insetate de ade%aratele in%ataturi(
$ucurati-%a, trei ierarhi laudati de toti cei ce cred intr-un -u#ne&eu sla%it in
Sfanta Trei#e(
$ucurati-%a, organe 'ine-glasuitoare ale $isericii lui +ristos -u#ne&eului nostru(
$ucurati-%a, slugi alese, care ati in#ultit talantii cei dati %oua de -on#ul +ristos
s"re "astrare(
$ucurati-%a, ca usile ceresti %oua %i s-au deschis(
$ucurati-%a, doctori iscusiti alesi de -u#ne&eu s"re a %indeca 'olile sufletesti ale
crestinilor celor sla'i in credinta(
$ucurati-%a, lu#inatorii lu#ii, cei i#"odo'iti de -u#ne&eu cu %rednicia
arhiereasca(
$ucurati-%a, al'ine adunatoare de tot felul de in%ataturi, din gradina Sfintei
Scri"turi(
$ucurati-%a, trei#e de arhierei #ult-laudata !
Condacul 7
!ro"o%aduitori si stal"i intaritori ai $isericii lui +ristos si ai "o"orului crestinesc ati
fost Sfintior Trei Ierarhi/ In%atand si "o%atuind "e toti crestinii ade%arata credinta,
infruntand "e cei ce cautau sa se#ene neghine eretice in ogoarele ini#ilor
dre"tsla%itorilor crestini, ati lo%it cu "rastia cu%intelor %oastre in toate in%ataturile
cele "otri%nice, inaltand fruntea dre"tei credinte si cantand lui -u#ne&eu )
Aliluia !
Icosul 7
!rin curatia %ietii tale cea ase#enea ingerilor te-ai ridicat la du#ne&eiesti inalti#i
si stra'atand cetele heru%i#ilor, ai desco"erit dog#ele Trei#ii, "e care, ca "e cel
#ai "retios odor, le-ai lasat $isericii ca "e o co#oara scu#"a si ne.efuita, Vasile/
!entru aceasta te ruga# sa "ri#esti de la noi ne%rednicii laudele acestea )
$ucura-te, lauda cea stralucita a arhiereilor(
$ucura-te, du#ne&eiescule in%atator al dog#elor(
$ucura-te, ur#atorul cel credincios al a"ostolior(
$ucura-te, stal"ul cel "realu#inat al $isericii(
$ucura-te, al Trei#ii ager si osardnic a"arator(
$ucura-te, aratatorule lu#inat al celor ceresti(
$ucura-te, ocar#uitorul cora'iei celei duho%nicesti(
$ucura-te, indre"tatorul celor che#ati la %rednicia "reoteasca(
$ucura-te, lu#inatorule ceresc al celor i#'racati cu darul arhieriei(
$ucura-te, "reaintele"tule "o%atuitor al "ustniciei(
$ucura-te, cel ce tre&esti "e cei "acatosi la "ocainta(
$ucura-te, #angaietorul celor ce ador# in drea"ta credinta(
$ucura-te, #are Ierarhe Vasile !
Condacul 8
!rin Vasile cel Mare, tra#'ita cea dulce glasuitoare, care a cantat in $iserica
arhie"isco"ala a Ce&areii din Ca"adocia, laudele cu%enite lui +ristos
-u#ne&eului nostru, in%atand "e toti dog#ele Sfintei Trei#i si lasand $iserici
'ogatii alese si scu#"e, din care si noi i#"artasindu-ne, aduce# lui -u#ne&eu
laude si cantari ) Aliluia !
Icosul 8
-eschi&and cu du#ne&eiasca cu%iinta Scri"turile, ai scos din ele in%ataturi
te#einice, Sfinte Grigorie, indulcind cu ele ini#ile credinciosilor cu ade%arat, #ai
#ult decit #ierea si ai in%atat "e toti crestinii a se inchina Trei#ii intru o uni#e si
uni#i in Trei#e/ !entru aceasta si noi te cinsti# cu aceste laude )
$ucura-te, ierarhe Grigorie, inalti#ea du#ne&eiestilor daruri ale lui +ristos,
-u#ne&eului nostru(
$ucura-te, cald "ro"o%aduitor al du#ne&eiescului dor(
$ucura-te, i&%orul cu%antarii de -u#ne&eu si raul cel li#"ede al intele"ciunii(
$ucura-te, fluier "astoresc, ce ai 'iruit tra#'itele ritorior(
$ucura-te, cercetatorul adancului, care ai do'andit fru#usetile %or'elor(
$ucura-te, "ri%ighetorule al darului si gura cea inalta a duhului(
$ucura-te, "a&itorul tur#ei celei cu%antatoare a lui +ristos(
$ucura-te, s#ulgatorul neghinelor eretice si %anatorul lu"ilor i#'racati in "iei de
oaie(
$ucura-te, se#anatorul cel #inunat al dog#elor(
$ucura-te, i&gonitorul celor defai#atori de -u#ne&eu(
$ucura-te, ca chi"ul Mantuitorului +ristos l-ai a%ut in toata %iata ta, inaintea ta(
$ucura-te, #are ierarhe si teologule Grigorie !
Condacul 9
-e -u#ne&eu graitorule, Sfinte Ierarhe Grigorie, "e li#'ile cele %eninoase si
%ata#atoare ale ereticilor "ornite i#"otri%a lui -u#ne&eu le-ai ars cu duhul
cu%intarilor gurii tale, graind sla%a lui -u#ne&eu( si cu scrisorile tale, inse#nand
fiinta cea "rea "uternica a Sfintei Trei#i celei ne%a&ute, ai taiat din radacina
eresurile cele s"inoase, lu#inat desco"erind in%ataturile cele dre"t-sla%itoare si
cantand lui -u#ne&eu laude ) Aliluia !
Icosul 9
2e#eia e"arhului Antiohiei i#"reuna cu sotul ei erau or'iti de in%ataturi eretice si
ca&and ea intr-o 'oala grea si ne"utindu-se %indeca de ni#eni, au&and de tine,
Sfinte Ioane, ca faci se#ne #ulte si #inunate, a rugat "e 'ar'atul sau sa o
aduca la tine/ Acela aducand-o, a lasat-o la usa 'isericii, neindra&nind ca eretic a
o aduce inauntru, rugandu-se e"isco"ului si tie, Sfinte Ioane, "entru a le da
a.utorul %ostru cel "uternic/ -eci iesind, le-ai s"us sa le"ede eresul si sa
"ri#easca ade%arata credinta( iar ei fagaduind, ai "oruncit tu, sfinte, sa aduca
a"a, rugand a"oi "e e"isco" sa toarne acea a"a in chi"ul cruci "este ea si indata
du"a turnare, s-a %indecat fe#eia ca si cu# n-ar fi fost 'olna%a/ 4a aceasta
#inune atat ei, cat si toti cei ce erau de fata, au "reasla%it "e -u#ne&eu/ 1reticii
le"adandu-se de in%ataturile lor cele ratacite si intorcandu-se la ade%arata
credinta, s-au nu#arat intre dre"t#aritori crestini( iar noi iti aduce# laudele
acestea )
$ucura-te, Ioane Gura de Aur, ta'lita scu#"a cu aur ferecata(
$ucura-te, organ dulce rasunator, de -u#ne&eu insuflat(
$ucura-te, gura cea aleasa i#"odo'ita cu cu%inte de aur(
$ucura-te, i#'ogatitorul $isericii cu scrieri #inunate si "reascu#"e(
$ucura-te, "ier&atorul eresurilor elinesti si e%reiesti(
$ucura-te, ca fe#eia aceea au&andu-te inalt %or'ind a fost lu#inata de
-u#ne&eu si te-a nu#it : Gura de Aur :(
$ucura-te, ca "utul in%ataturilor tale adancit fiind, ai dat crestinilor funii #inunate,
ca sa a.unga la a"ele in%ataturilor tale(
$ucura-te, ca de toate $isericile esti nu#it : Gura de Aur :(
$ucura-te, ta#aduitorul fe#eii e"arhului(
$ucura-te, ca te-ai ase#anat $ote&atorului Ioan cu nu#ele si cu %iata ta as"ra(
$ucura-te, ca si tu, Sfinte Ioane, ca si Ioan $ote&atorul, ai "redicat "o"oarelor
"ocainta(
$ucura-te, ca si tu, ca si Ilie Te&%iteanul, cu credinta, cu rugaciunile si cu "ostul
te-ai indeletnicit in toata %iata ta de 73 de ani(
$ucura-te, #are ierarhe Ioane Gura de Aur !
Condacul ;
In %re#ea "reotiei tale, sfinte #are ierarhe Ioane, "redicand in 'iserica si inalt
ritorisind, celor nein%atati erau neintelese unele din cu%intele tale/ Atunci o
fe#eie din "o"or, care asculta cu #are e%la%ie in%ataturile duho%nicesti, a ridicat
glas in "o"or si a &is ) : In%atatorule duho%nicesc, sau #ai 'ine Gura de Aur,
adanca este a"a "utului sfintelor tale in%ataturi, dar funia #intii noastre fiind
scurta, sa a.unga la a"a nu "oate :( si de atunci tot "o"orul ti-a dat nu#irea de :
Gura de aur :( deci si noi #inunandu-ne de darurile cu care -u#ne&eu te-a
i#"odo'it, te lauda# "e tine si lui -u#ne&eu canta# ) Aliluia !
Icosul ;
I#"aratul Valent s"ri.inind "e arieni #ulte 'iserici ortodo0e le-a dat acelora, s"re
#ahnirea ade%aratilor crestini si "e tine, Sfinte Vasile, #ult te-au a#arat cu
"rigonirile, caci acest i#"arat, cand a %enit in Ce&areea si tu l-ai inta#"inat cu
"aine si sare, el a "oruncit de ti-a dat fan din hrana cailor lui/ Si tu, Sfinte
Grigorie, fiind nascut din oa#eni de 'un nea# si dre"ti, Grigorie si 5ona, ai
do'andit o crestere ade%arat crestineasca si ai ra&'atut, ca ni#eni altul, tot
#estesugul si stiinta in%ataturilor, facandu-te talcuitor si dascal lu#ii, cinstind cu
cu%inte de lauda "e #arele Vasile, "e tatal tau Grigorie, "e fratele tau Chesarie si
"e sora ta Gorgonia, la in#or#antarile lor/ Iar tu, !arinte Ioane Gura de Aur, ai
dat sfaturi du#ne&eiesti "o"orului incredintat tie s"re "astorie, dandu-te "e tine
singur "ida de ne%ointa, de cu#"atare si de ra'dare, #ancand deseori "utina
&ea#a de or& si dor#ind "utin, nu stand "e "at, ci deseori se&and "e scaun/
2iind ales si che#at la scaunul "atriarhal din Constantino"ol, ai #ustrat "e
1udo#ia i#"arateasa, "entru ca a ra"it o %ie a unei %adu%e sarace, ce se nu#ea
Calitro"ia, care striga cerandu-si dre"tul ei/ Si tu sfinte ai sfatuit "e i#"arateasa
sa nu fie lucrul strain luat cu sila( de care sfaturi ea netinand sea#a, a fost
ase#anata de tine cu I&a'ela, sotia i#"aratului Aha%, si ti-ai atras #inia ei,
e0ilandu-te( dar ai fost adus iar "e scaun si a doua oara ai fost e0ilat "rin
#i.locirea unor e"isco"i in%idiosi care se "urtau #ai #ult silniceste decat
crestineste/ -eci noi, #inunandu-ne de %iata %oastra sfanta, si de fa"tele
%oastre, ne sargui# a %a aduce laude 'ine #eritate )
$ucura-te, Ierarhe Vasile, s"ri.initorul si a"aratorul 'inecredinciosilor crestini(
$ucura-te, cura.osule #ustrator al i#"aratului Valent, "artinitorul arienilor(
$ucura-te, cel ce ai suferit #ania i#"aratului "entru "ainea neagra cu care l-ai
inti#"inat, "entru ca cu acelea se hranea "o"orul(
$ucura-te, %rednicule ierarhe, #are indre"tator al $isericii lui +ristos(
$ucura-te, Grigorie, care cu agera ta #inte ai ra&'atut toate stiintele si adancurile
filo&ofiei(
$ucura-te, ca tu, sfinte, toate dog#ele le-ai la#urit in%atand "e toti crestinii
ade%arata teologie(
$ucura-te, cel ce ai fost dascal de drea"ta in%atatura tuturor crestinilor(
$ucura-te, cel ce ai laudat "e #arele Vasile, la #oartea caruia ai "lans cu lacri#i
de ade%arata fratie(
$ucura-te, Ioane Gura de Aur, #ustratorul celor ra"itori ai lucrului saracului
asu"rit si a#arat(
$ucura-te, cel ce ai fost surghiunit de i#"arateasa 1udo0ia "entru ase#anarea
ei cu I&a'ela, sotia lui Aha%(
$ucura-te, ca ai suferit si "ornirea cea rautacioasa a unor e"isco"i
nerecunoscatori(
$ucura-te, Ioane cel as"ru "rigonit si dus in e0il toc#ai in Ar#enia, unde ai fost
che#at la ceruri de -o#nul +ristos(
$ucura-te, #angaietorule al e"isco"ului Chiriac, cel ase#enea e0ilat(
$ucura-te, trei#e de arhierei #ult-laudata !
Condacul 0
Mari in%atatori si deo'ste i&'a%itori oa#enilor si indre"tatori ai o'iceiurilor %-ati
aratat sfintilor, intele"ti si i#"odo'iti de -u#ne&eu ) Vasile cel Mare, cel ce aratat
ai cu%antat cu intele"ciune tare si neschi#'ata, ingro&ind "e e"arhul si #ustrand
"e i#"aratul Valent( Grigorie Teologul, cel ce ai fost desfatarea li#'ii, dulceata
au&ului, #angaierea ini#ii si ingereasca "aine de suflete hranitoare( si Ioane
Gura de Aur, raul darurilor celor duho%nicesti, u#"lut "ana la %arsare, organ aurit
al "redicilor, al "ocaintei, #ilosteniei, s#ereniei, u#ilintei, al "ri%egherilor, al
iu'irii de a"roa"ele si a"aratorul celor asu"riti si nedre"tatiti/ 5oi, i#"reuna cu
%oi, dori# a canta lui -u#ne&eu laude ) Aliluia !
Icosul 0
-arul lui -u#ne&eu ti-a desco"erit, Sfinte Vasile, fa"tele 'une ale "re&'iterului
Anastasie, la care ai #ers cu clerul arhie"isco"alei tale 'iserici, s"re a cunoaste
%iata acestui %rednic "reot, care %ietuind intr-un sat, cu fe#eia sa Teognia,
"etreceau %iata lor intru curatie, socotita fiind ea, ca o tarina neroditoare( iar
Anastasie a fost lu#inat de -u#ne&eu si stiind cu duhul ca ierarhul sau Vasile
%oieste sa-l cercete&e, a &is sotiei sale ) : 1u #a %oi duce la ca#", sa lucre&
"a#antul, iar tu sora #ea, in ceasul al noualea a"rin&and lu#inari, %ei iesi intru
inti#"inarea Sfantului Vasile, arhie"isco"ul nostru :/ -eci facand Teognia asa,
cu# &isese Anastasie, a inta#"inat "e Sfantul Vasile, care cunoscand cu duhul
ca Anastasie este in casa, l-a che#at( si el iesind intru inti#"inarea Sfantului si
sarutandu-i "icioarele i-a &is ) : -e unde #ie aceasta, ca a %enit arhiereul
-o#nului la #ine *:/ Iar Sfantul Vasile i-a &is ) : $ine ca te-a# aflat, sa #erge#
in 'iserica si sa face# du#ne&eiasca slu.'a :/ Mergand toti in 'iserica a "oruncit
Sfantul Vasile lui Anastasie sa slu.easea Sfanta 4iturghie, &icandu-i ) : Cu toate
lucrurile tale cele 'une, sa ai si ascultare :/ Si cand slu.ea Anastasie, Sfantul
Vasile si ceilalti care erau %rednici, au %a&ut, in %re#ea inaltarii sfintelor si
infricosatoarelor Taine, "e !reasfantul -uh in chi" de foc "ogorandu-Se si "e
Anastasie incon.urandu-l/ -e aceste fa"te #inunate noi #irandu-ne te
inti#"ina#, Sfinte Vasile, cu aceste fru#oase laude )
$ucura-te, Ierarhe Vasile cel lu#inat la #inte de -u#ne&eu(
$ucura-te, cunoscatorul %ietii si al fa"telor 'une ale "re&'iterului Anastasie(
$ucura-te, ca du"a sfanta slu.'a ai 'ine%oit a fi os"atat in casa %rednicului "reot(
$ucura-te, cel ce ai stiut cu duhul ca Teognia nu-i este lui sotie, ci sora si asa i-ai
&is sa o nu#easca(
$ucura-te, sfinte, care ai cercetat intr-un 'ordei, din casa lui Anastasie, "e un
'olna% stricat de le"ra, "e care il ingri.eau "reotul si sora lui(
$ucura-te, #ilosti%e, ca si tu ai %oit sa slu.esti o noa"te "e acel o# 'olna%, ce era
deseori #anios si ocarator, s"re a te face "artas la "lata dun#e&eiasca(
$ucura-te, ca toata noa"tea ai "etrecut-o cu acel 'olna% in 'ordei, stand in
rugaciune, iar a doua &i "e 'olna% l-ai scos din 'ordei intreg si sanatos(
$ucura-te, ca Sfantul 1fre# Sirul, rugandu-se lui -un#e&eu, a a%ut o %edenie
#inunata ) un stal" de foc, al carui ca" a.ungea la cer si un glas din cer i-a &is ) :
1fre#e, 1fre#e, in ce chi" %e&i "e acest stal" de foc, in acest fel este Vasile :(
$ucura-te ca sfantul acesta 1fre#, du"a %edenia aceasta, s-a dus la Ce&area
Ca"adociei in &iua Aratarii -o#nului, cu un tal#aci fiindca el nu cunostea
greceste si te-a %a&ut "e tine, Sfinte Vasile, #ergand la 'iserica cu #ulta e%la%ie(
$ucura-te, ca tu sfinte, cunoscand cu duhul ca 1fre# Sirul este in 'iserica, ai
"oruncit arhidiaconului tau sa se duca sa-l che#e la tine in sfantul altar(
$ucura-te, ca acela se a"ara "rin tal#aci ca nu ar fi el cel che#at, ci un altul
"oate( insa tu sfinte ai &is arhidiaconului : #ergi si s"une strainului #onah )
-oa#ne 1fre#, %ino si intra in sfantul altar, ca te chea#a arhie"isco"ul :( si a"oi
l-ai hirotonit diacon &icandu-i sa s"una ecteniile in li#'a greceasca, ceea ce
1fre# a inde"linit(
$ucura-te, #are ierarhe Vasile !
Condacul
$una #ireas#a lui +ristos facandu-te, Sfinte Ierarhe Vasile, toata lu#ea ai
u#"lut de #irosul cel "lacut al Sfintei 1%anghelii( si i#'racand %es#antul lu#inat
al arhieriei, ai slu.it cu toata %rednicia $iserica lui +ristos -u#ne&eul nostru( iar
noi #inunandu-ne de %iata ta cea ingereasca, canta# i#"reuna cu tine lui
-u#ne&eu ) Aliluia !
Icosul
!astorind $iserica "atriarhala a Constantino"olului ti#" de , ani "ana la
so'orul al doilea, te-ai retras la #osia ta Arian&, unde ai "etrecut o %iata de
sfintenie, "ana la %arsta de o"t&eci de ani, cand -o#nul te-a che#at din %iata
aceasta "a#anteasca la i#"aratia cea cereasca si acolo te 'ucuri de ostenelile
tale si de lu"tele ce ai a%ut "entru 'una intarire a $isericii lui +ristos, a%and
#ultu#irea ca la retragerea ta de "e scunul "atriarhal, ai lasat nu#ai o 'iserica
eretica in Constantino"ol, iar "e cele ce #ai inainte fusesera date arienilor, le-ai
readus la starea de #ai inainte a dre"tcredinciosilor/ -eci noi, cinstind "o#enirea
ta, te lauda# cu aceste cantari de lauda )
$ucura-te, Ierarhe Grigorie, #intea cea lu#inata de -u#ne&eu(
$ucura-te, chi#%al rasunator in toata lu#ea, a cu%intelor tale teologhicesti(
$ucura-te, curatitorul si star"itorul neghinelor eretice(
$ucura-te, "lugarule, care ai arat "a#anturile sufletesti ale crestinilor(
$ucura-te, se#anatorule al graului du#ne&eiesc, care hraneste si satura
o#enirea crestina(
$ucura-te, ada"atorul celor insetati de a"a cea %ie a Sfintei 1%anghelii(
$ucura-te, alauta darului cea de -u#ne&eu %estitoare(
$ucura-te, intaritorul cel ade%arat al dog#elor "arintilor celor dre"tcredinciosi(
$ucura-te, car#aci 'ine "rice"ut al cora'iei $isericii crestinesti(
$ucura-te, rau "lin de a"ele darului(
$ucura-te, noule -a%id, cel ce ai cantat laude alese lui -u#ne&eu, Cel sla%it in
Sfanta Trei#e(
$ucura-te, #are ierarhe si teologule Grigorie !
Condacul ,
5ou Sa#uel te-ai aratat, Sfinte Grigorie Teologule, cu curatia %ietii tale si cu
#area ta intele"ciune( i#"odo'it fiind si cu darul oratoriei, ai fost ca un nou
-a%id cantand cu fluierul cel "astoresc al cu%antarii de -u#ne&eu, incat s-a
"utut s"une des"re tine ca, daca s-ar fi aflat %reo icoana si %reun chi" i#"odo'it,
acela ai fi tu, Sfinte Grigorie( "entru care si noi canta# lui -u#ne&eu i#"reuna
cu tine ) Aliluia !
Icosul ,
-u"a atatea %eacuri trecute gandindu-ne si noi, Sfinte Ioane, la i&gonirea ta de
"e tronul "atriarhal al Constantino"olului si citind cele scrise de tine e"isco"ului
Chiriac cel ase#enea i&gonit, ne #ira# de #intea ta cea lu#inata si de cu%intele
de #angaiere scrise de tine acelui e"isco", care "ot slu.i tuturor crestinilor la
ca&uri de neca&uri si su"arari/ Tu, Sfinte Ioane Gura de Aur, ai scris e"isco"ului
Chiriac acestea ) : Vino sa-ti scot rana #ahnirii si sa-ti risi"esc negura cugetului/
2urtuna ce a %enit asu"ra $isericii este a#ara si grea, iar cora'ierii, ne"utand
face ni#ic "entru incetarea furtunii, stau incre#eniti, "lang, se tanguiesc, se
roaga si astea"ta sau "ieirea lor in %alurile #arii, sau incetarea furtunii/ 5u te
#ahni, frate Chiriac, ca eu cand a# fost i&gonit din Constantino"ol, nu #a
ingri.ea# de ni#ic, ca &icea# intru #ine ) de este %oia i#"aratesei sa #a
i&goneasca, i&goneasca-#a/ -e %a %rea sa #a fierastruiasca, a# "ilda "e
"rofetul Isaia/ -e %a %rea sa #a arunce in #are, i#i %oi aduce a#inte de "rofetul
Iona/ -e ii este %oia sa #a 'age in groa"a, a# "e -aniil 'agat in groa"a leilor/
-e %a %rea sa #a ucida cu "ietre, a# "e Stefan intaiul #ucenic, ce a "ati#it
aceasta/ -e %a %rea sa-#i ia ca"ul, a# "e Ioan $ote&atorul/ -e %a %rea sa-#i ia
a%erea, de o a#, s-o ia, caci gol a# iesit din "antecele #a#ei #ele, gol #a %oi si
duce din %iata/ -e as fi "lacut oa#enilor, nu as fi sluga lui +ristos( iar "roorocul
-a%id #a inar#ea&a ) Grait-a# #arturiile Tale inaintea i#"aratilor si nu #-a#
rusinat :/ Iar noi citind aceste cu%inte ne #inuna# si-ti aduce# aceste laude )
$ucura-te, #inte inalta de -u#ne&eu insuflata(
$ucura-te, organ de aur ce ai cu%antat #ai fru#os decat toti intele"tii lu#ii(
$ucura-te, ca in ti#"ul surghiunului tau #ulte suferinte si a#aruri ai a%ut(
$ucura-te, ca de la Co#ane, unde ai fost ingro"at, du"a 33 de ani, #oastele tale
au fost aduse la Constantino"ol(
$ucura-te, ca nu ai %oit a te lasa ridicat "ana cand i#"aratul Teodosie nu ti-a
tri#is e"istola sa(
$ucura-te, ca aducandu-ti-se #oastele tale la Constantino"ol au fost inta#"inate
de i#"aratul si de toti sfetnicii cei #ai inse#nati ai i#"aratiei(
$ucura-te, ca #oastele tale au fost duse in 'iserica Sfantului A"ostol To#a(
$ucura-te, ca de acolo au fost ase&ate in 'iserica Sfintei Irina unde au fost "use
"e tronul "atriarhal(
$ucura-te, ca de la 'iserica Sfintei Irina #oastele tale fiind "use cu racla intr-o
careta i#"arateasca, au fost duse la 'iserica Sfintilor A"ostoli(
$scura-te, ca in acea 'iserica "atriarhala #oastele tale au fost ingro"ate in
sfantul altar(
$ucura-te, ca un 'olna% suferind de ne"utinta a incheieturilor, atingandu-se de
racla #oastelor tale s-a i&'a%it cu totul de 'oala(
$ucura-te, #are ierarhe Ioane Gura de Aur !
Condacul 3

Viata %oastra cea sfanta, slu.'ele cele i#"odo'ite, cu%antarile %oastre cele #ai
alese si #ai scu#"e decat toate a%utiile lu#ii, scrierile %oastre, ce sunt ca niste
te&aure de cel #ai #are "ret, %-au facut sa fiti "entru toata lu#ea crestina cei
#ai %rednici de toata cinstirea si %enerarea noastra, fiind luati de cei #ai %rednici
"astori ai $isericii ca "ilde de %iata curata si sfanta, de #ari si neintrecuti
lu#inatori si a"aratori ai dre"tei credinte, ai %ietii celei ne#ateriale, ai suferintelor
si asu"ririlor la care ati fost su"usi de oa#eni cu cugete rele ce nu %a "uteau
"ri%i 'ine din cau&a "ornirii ini#ii lor celor laco#e si in%idioase( dar %oi, sfintilor,
"e toate le-ati suferit cu credinta in -u#ne&eu, cu intele"ciune, cu ra'dare, cu
"ostul, cu rugaciunile si cu %iata %oastra cea ne#ateriala, "entru care noi,
#inunandu-ne de taria sufletelor %oastre, indra&ni# a %a aduce laude, cantand
cu %oi lui -u#ne&eu ) Aliluia !
(Acest condac se &ice de trei ori/)
A"oi se &ice iarasi Icosul intai si Condacul intai/