Sunteți pe pagina 1din 1

Soluţii

1.a)Utilizând relaţiile lui Viete obţinem

b) x , x , x sunt rădăcinile ecuaţiei

xxx++= 0 .

123

3

x

3 x +=20 deci avem:

123

x

x

x

1

3

2

3

3

3

3

3

3

x

x

x

1

2

3

+= 20

+= 20

+= 20

c)

333

x

1

+

xxx

x

2

333

123

+

+

+

x

3

3(

xxx + + ) += 6

123

=− 6

0

d =

xxx

123

x

xxx

x

x

2

3

1

312

=

3(

xxx

123

x

1

333

++

x

2

x

3

)

A treia relaţie a lui Viete ne dă

d

xxx =− =−

123

a

2

deci

d = −6 −−( 6) = 0

2.a) ( x + 4)( y + 4) −=4 xy + 4 x + 4 y + 16 −=4 xy + 4 x + 4 y + 12 c.c.t.d.

b) x o (4) =−4 xx+ 4

c)Observăm că (4) o x =−4,x

16 + 12 =−4,x .

(2009) o (2008) oo (4) oo (2008) o (2009) =−4 .

http://bacalaureat.dap.ro