Sunteți pe pagina 1din 9

Acatistul Izvorul Tamaduirii

Rugaciunile incepatoare:
In numele Tatalui si al Fiului si al Sfantului Duh, Amin.
Slava Tie, Dumnezeul nostru, Slava Tie!
Slava Tie, Dumnezeul nostru, Slava Tie!
Slava Tie, Dumnezeul nostru, Slava Tie!
Imparate ceresc, Mangaietorule, Duhul adevarului, Care pretutindenea esti si
toate le implinesti, istierul !unatatilor si datatorule de viata, vino si Te
salasluieste intru noi, si ne curateste pe noi de toata intinaciunea si mantuieste,
"unule, sufletele noastre.
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fara de moarte, miluieste#ne pe noi!
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fara de moarte, miluieste#ne pe noi!
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fara de moarte, miluieste#ne pe noi!
Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh si acum si pururea si in vecii vecilor.
Amin.
Preasfanta Treime, miluieste#ne pe noi. Doamne, curateste pacatele noastre.
Stapane, iarta faradelegile noastre. Sfinte, cerceteaza si vindeca neputintele
noastre, pentru $umele Tau.
Doamne miluieste, Doamne miluieste, Doamne miluieste.
Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh si acum si pururea si in vecii vecilor.
Amin.
Tatal nostru, Care esti in ceruri, sfinteasca#Se $umele Tau, vie Imparatia Ta, fie
voia Ta, precum in cer si pe pamant. %ainea noastra cea spre fiinta, da#ne#o noua
astazi, si ne iarta noua gresalele noastre, precum si noi iertam gresitilor nostri. Si
nu ne duce pe noi in ispita, ci ne iz!aveste de cel rau.
Pentru rugaciunile %reasfintei $ascatoare de Dumnezeu, ale Sfintilor %arintilor
nostri si ale tuturor Sfintilor, Doamne Iisuse &ristoase, Fiul lui Dumnezeu,
miluieste#ne pe noi. Amin.
Apoi se zic Condacele si Icoasele:
Condacul 1
%e f'nt'na cea pururea curg(toare )i de via*( d(t(toare, pe izvorul cel
dumnezeiesc care izvor()te apele darului, mai presus de cuv'nt, cu un glas s(#l
l(ud(m cei ce cerem lui dar, ca cel ce izvor()te t(m(duiri +n toate zilele. %entru
aceasta, dup( datorie apropiindu#ne cu dragoste, s( scoatem ap( cu credin*( )i s(
zicem rug(mu#ne roureaz(#ne cu darul t(u, ca s( strig(m *ie, "ucur(#te, Ceea ce
e)ti izvor de via*( d(t(tor!
Icosul 1
$(sc(toare de Dumnezeu Fecioar(, Ceea ce ai n(scut f(r( de s(m'n*( pe
Cuv'ntul Tat(lui, Cel mai +nainte de veci, deschide#mi gura mea spre lauda ta, ca
s( te sl(vesc strig'nd c(tre izvorul t(u unele ca acestea,
Bucur-te, ocean +n*eleg(tor care asemenea norilor rever)i minuni peste toat(
lumea-
Bucur-te, Siloame al doilea, care cov'r)e)ti curgerile $ilului cu rev(rsarea
darului-
Bucur-te, apa care izvor()ti ca dintr#o piatr( cu preasl(vire, )i a Iordanului
lucrare ai primit-
Bucur-te, man( de m'ntuire care te faci ar(tat( spre tre!uin*a celor ce cer
!ogata ta ap( cu adev(rat +ndestul(toare-
Bucur-te, izvor din care curge toat( !un(tatea )i +ndestularea de t(m(duire-
Bucur-te, c( din tine izvor(sc din destul facerile de !ine-
Bucur-te, c( tuturor le dai celor ce cer, +nt(rire sufletelor )i s(n(tate trupurilor-
Bucur-te, Ceea ce e)ti izvor de via*( d(t(tor!
Condacul 2
St(p'nul cerului )i al p(m'ntului, lucruri minunate )i prea sl(vite a s(v'r)it
+ntru tine, Ceea ce e)ti cu totul f(r( prihan(, pentru c( de sus a picurat, ar(tat, ca
o ploaie +n p'ntecele t(u, dumnezeiasc( Mireas(, ar(t'ndu#te pe tine izvor de
t(m(duiri, care vindeci pe to*i cei ce#*i c'nt(, Aliluia!
Icosul 2
Dumnezeiesc izvor ai raiului, Fecioar( )i Maic( cereasc(, pe tine te numim dup(
vrednicie, c(ci curgerea )i darul izvorului t(u au str(!(tut +n cele patru p(r*i ale
p(m'ntului, care se acoper( pururea cu str(ine minuni, din apa ce se d( spre
!(utur( tuturor celor ce cer. %entru aceasta !ucur'ndu#ne to*i cre)tinii, cu
credin*( alerg(m la izvorul t(u, sco*'nd totdeauna ap(, cu sfin*enie )i cu dulceat(
zic'nd,
Bucur-te, izvorul curg(tor de t(m(duiri-
Bucur-te, c( +n dar rever)i din destul, !ogate vindec(ri celor !olnavi-
Bucur-te, c( pe cei or!i, ce alearg( la tine, a vedea l(murit +i faci-
Bucur-te, c( pe mul*i )chiopi i#ai +ndreptat-
Bucur-te, c( pe sl(!(nogi i#ai +nt(rit-
Bucur-te, c( prin turnarea apei de trei ori pe cel mort, l#ai vindecat-
Bucur-te, minune str(in(, acoperit( pururea de slava Celui %rea+nalt.
Bucur-te, c( pe tine te numim rai cuget(tor-
Bucur-te, c(ci ca o ploaie pe p(m'nt uscat c(z'nd, ad(pi sufletele cele +nsetate de
via*(-
Bucur-te, Ceea ce e)ti izvor de via*( d(t(tor!
Condacul 3
%uterile tale cele mari )i pline de minuni nede)ertate )i mai presus de fire pe
care tuturor le rever)i, cine le va putea spune, o, izvorule d(t(tor de daruri- c( nu
numai c( gone)ti !olile cele cumplite de la cei ce alearg( la tine cu dragoste, ci )i
patimile cele suflete)ti le speli, cur(*indu#le la to*i cei ce#*i c'nt( *ie, Aliluia!
Icosul 3
%e norul cel ceresc cu c'nt(ri minunate s(#l l(ud(m credincio)ii, care pe
pic(tura &ristos, d(t(torul de via*(, pe p(m'nt .#a plouat, pe apa cea
dumnezeiasc( )i vie, cea s(lt(toare )i izvor'toare, f(r( de moarte, a d(ruit#o
nou(, credincio)ilor care c'nt(m,
Bucur-te, vasul !(uturii celei dumnezeie)ti, Ceea ce dup( !(utur( niciodat( nu
se de)art(-
Bucur-te, Ceea ce alungi setea care tope)te sufletele-
Bucur-te, c( din p'ntecele min*ii cei ce !eau +n*elep*e)te, revars( r'uri
dumnezeie)ti-
Bucur-te, c( tuturor le izvor()ti darul din destul-
Bucur-te, izvor de via*( primitor care pururea izvor()te daruri-
Bucur-te, f'nt'na t(m(duirilor, care toat( t(ria !olilor o arat( a fi sla!( )i
neputincioas(-
Bucur-te, vedere or!ilor-
Bucur-te, dumnezeiasc( cur(*ie a celor lepro)i-
Bucur-te, Ceea ce e)ti izvor de via*( d(t(tor!
Condacul 4
Izvor()te#mi mie, $(sc(toare de Dumnezeu, Fecioar(, darurile cuv'ntului, ca s(
laud izvorul t(u, care izvor()te via*( )i dar credincio)ilor, c( tu pe Cuv'ntul Cel
+ntr#un Ipostas .#ai izvor't nou(, )i izvor de t(m(duire, de o!)te, te#ai ar(tat
tuturor celor ce#I c'nt(, Aliluia!
Icosul 4
"iserica ta, %reacurat( Fecioar(, se arat( tuturor cas( de doctorie mai presus de
fire, c( din moarte v(zut(, ridic( ar(tat pe credincio)ii cei ce alearg( la d'nsa )i
tuturor izvor()te dulcea*( din destul. %entru care )i noi nevrednicii cu c'nt(ri
duhovnice)ti, veselindu#ne, zicem,
Bucur-te, apa izvorului celui d(t(tor de via*(-
Bucur-te, norul care aduci ploaie de m'ntuire-
Bucur-te, vindecare a celor !olnavi-
Bucur-te, slo!ozirea celor din prime/dii-
Bucur-te, r(coreala celor +nfier!'nta*i de ar)i*a p(catelor-
Bucur-te, luminarea ochilor or!i*i de ne)tiin*(-
Bucur-te, auzirea celor surzi-
Bucur-te, c( pe cei ce z(ceau +n pat !olnavi, numai cu atingerea i#ai sc(pat-
Bucur-te, loc de t(m(duire sfin*it cu adev(rat-
Bucur-te, c( ne izvor()ti din ceruri daruri f(r( +mpu*inare-
Bucur-te, Ceea ce e)ti izvor de via*( d(t(tor!
Condacul 5
Daruri din destul curg din tine, $(sc(toare de Dumnezeu Fecioar(, c( izvor()ti
ap( de t(m(duiri din care se adap( sufletele credincio)ilor celor +nseta*i de via*(
)i gone)ti ar)i*a p(catelor celor ce c'nt(, Aliluia!
Icosul 5
$eamul omenesc te laud( pe tine, %reacinstit(, c( tuturor le izvor()ti din ceruri
daruri f(r( +ncetare, ar(t'ndu#te pe tine izvor nemuritor, Dumnezeiasc( Mireas(,
celor ce#*i aduc aceste c'nt(ri de laud(,
Bucur-te, izvor'toarea apei, &ristos, din care se adap( toat( lumea-
Bucur-te, c( F(c(torul tuturor +ntru tine ca o pic(tur( s#a pogor't ar(tat-
Bucur-te, c( pe cel or! l#ai f(cut a vedea lumina-
Bucur-te, izvorule care ai dezlegat prin ap( firea pietrei cea +nfrico)at(-
Bucur-te, cur(*irea lepro)ilor )i sugrumarea diavolilor-
Bucur-te, c( pe +mp(ra*i i#ai f(cut credincio)i des(v'r)i*i-
Bucur-te, +n*elepciunea celor simpli-
Bucur-te, !og(*ie de daruri a s(racilor-
Bucur-te, c( prin rev(rsarea apei, t(m(duiri de multe feluri le#ai d(ruit-
Bucur-te, Ceea ce e)ti izvor de via*( d(t(tor!
Condacul 6
.ucru cu adev(rat necuprins )i mai presus de fire este Cel ce s#a lucrat +ntru
tine, $(sc(toare de Dumnezeu, c( apa izvorului t(u este t(m(duirea !olilor celor
de moarte aduc(toare, Ceea ce firea cu adev(rat nu a v(zut. %entru care )i noi cu
umilin*( ne rug(m, nu ne trece cu vederea, s'rguie)te, a/ut(toarea noastr(
gra!nic( )i ne iz!(ve)te din cursele vr(/ma)ilor ca s( te l(ud(m zic'nd a)a,
Aliluia!
Icosul 6
M(ririle minunilor izvorului t(u, Fecioar( %reacurat(, cine le va putea spune,
ca Ceea ce cu adev(rat ai +nsp(im'ntat g'ndul omenesc prin pic(turile izvorului
t(u, de care povestesc limpede l'na )i mana )i Siloamul )i piatra Ceea ce a izvor't
)i pridvorul lui Solomon. Darul t(u este mai presus de cuv'nt )i de g'nd- drept
aceea )i noi +ntr#o unire de g'nduri )i glasuri, c'nt(m laudele acestea,
Bucur-te, Fecioar(, c( din tine se revars( apa care vindec( patimile cele de
moarte aduc(toare-
Bucur-te, c( din izvorul t(u a curs apa care a vindecat s'nul femeii cel cuprins
de cangren(-
Bucur-te, gra!nic( vindec(toare a !olilor celor cumplite-
Bucur-te, c( prin stropirea apei, credincio)ii se sfin*esc-
Bucur-te, F'nt'na !ucuriei celei ne+ncetate-
Bucur-te, izvorule al frumuse*ii celei negr(ite-
Bucur-te, dezlegarea tuturor !olilor-
Bucur-te, +necarea tuturor patimilor-
Bucur-te, r'ul cel prea limpede care faci s(n(to)i pe cei credincio)i-
Bucur-te, apa care dai t(m(duiri celor !olnavi de felurite !oli-
Bucur-te, Ceea ce e)ti izvor de via*( d(t(tor!
Condacul 7
Apa +n*elepciunii )i a vie*ii izvor'nd lumii, pe to*i chemi, $(sc(toare de
Dumnezeu, s( scoat( apele cele de m'ntuire si cu ea s( sting( c(r!unii
+n)el(ciunii )i ai necur(*iei- drept aceea )i noi credem cuvintele Fiului t(u,
St(p'n(, care a zis, 0c( +n veci nu vor +nseta cei ce cu credin*( vor !ea din ea0
zic'nd, Aliluia!
Icosul 7
%'ntece mai +nainte sterp ai dezlegat ar(tat, cu curgerile izvorului t(u, c( )i
na)teri d(ruie)ti, ca Ceea ce ai n(scut pe St(p'nul tuturor, pentru care )i noi
!ucur'ndu#ne zicem,
Bucur-te, curgerea +n*elepciunii care cur(*e)te necuno)tin*a-
Bucur-te, amestecare care picur( dumnezeiasc( dulcea*( inimii-
Bucur-te, paharul manei cel de via*( turn(tor-
Bucur-te, !aie de Dumnezeu izvor't(-
Bucur-te, Ceea ce izvor(sti lini)tea neputin*elor-
Bucur-te, Ceea ce stingi v(paia !olilor-
Bucur-te, Ceea ce ai lini)tit frigurile )i ai stins aprinderea +nfoc(rii-
Bucur-te, Ceea ce e)ti izvor de via*( d(t(tor!
Condacul
Minunile tale cele neauzite, St(p'n(, fac pe to*i credincio)ii cei ce le aud a se
minuna de apa izvorului t(u- pe cei mu*i )i surzi ca )i cum ar fi gr(itori +i face,
iar pe cei ce p(timesc cumplit +i vindec(, )i t(m(duie)te des(v'r)it pe cei ce c'nt(
cu credin*(, Aliluia!
Icosul
%e toate apele le cov'r)e)te, Fecioar( Curat(, apa izvorului t(u, care d(ruie)te
ar(tat iz!(virea de !oli cumplite )i d( sufletelor toat( s(n(tatea, ca Ceea ce se
revars( mai presus de fire tuturor celor ce c'nt(,
Bucur-te, c( pe cei ce alearg( la tine +i sco*i din cuptorul necazurilor-
Bucur-te, u)a prin care str(!at razele luminii )i lumineaz( ochii trupe)ti )i
suflete)ti-
Bucur-te, Ceea ce singura e)ti m'ng'ierea p(m'ntenilor-
Bucur-te, izvor prea cinstit-
Bucur-te, c( prin curgerea izvorului T(u, diavolii s#au +nfrico)at-
Bucur-te, c( pe .eon l#ai f(cut c(l(uz( or!ului ne)tiutor spre al t(u izvor-
Bucur-te, c( a fi +mp(rat l#ai +ncredin*at-
Bucur-te, c( el spre mul*umire "iseric( +n numele t(u a ridicat-
Bucur-te, c( tu dar f(c(tor de minuni de la Dumnezeu ai primit-
Bucur-te, c( p(tima)ii ce cu credin*( n(zuiesc la izvorul t(u se t(m(duiesc-
Bucur-te, vas de ap( ne+mpu*inat( )i de !oli vindec(toare-
Bucur-te, c( izvorul t(u tuturor este +ndea/uns +ndestul(tor-
Bucur-te, Ceea ce e)ti izvor de via*( d(t(tor!
Condacul !
.umin( )i t(m(duire tuturor m(dularelor omene)ti f(c'ndu#te, $(sc(toare de
Dumnezeu Fecioar(, care ai n(scut pe F(c(torul )i 1iditorul tuturor, din
amestecarea tinei )i a apei ai luminat negr(it ochii or!ului, cel ce se n(scuse or!
)i care nicicum nu vedea soarele cel dulce, care do!'ndind vederea )i v(z'nd
lumina )i marea minune izvor't( din milostivirea ta cea negr(it( a zis, Aliluia!
Icosul !
Siloamul vindeca !olile, +ns( mai presus s#a ar(tat, %reasf'nt( St(p'n(, izvorul
t(u f(c(tor de minuni, fiindc( acesta nu numai odat( +ntr#un an )i nu numai acei
ce iau mai +nt'i, do!'ndesc s(n(tate, ci de#a pururea vindec( toat( rana
sufleteasc( )i trupeasc( a celor ce cu !un( credin*( )i cu dragoste vin c(tre tine
strig'nd,
Bucur-te, sc(ld(toarea +n care se afund( toate durerile noastre cele suflete)ti )i
trupe)ti-
Bucur-te, vas cu care primim !ucuria )i m'ntuirea-
Bucur-te, piatr( care ai ad(pat pe cei +nseta*i de via*(-
Bucur-te, lemn care +ndulce)ti apele cele amare ale m(rii lume)ti.
Bucur-te, izvor nesecat al apei cele d(t(toare de via*(-
Bucur-te, Ceea ce +ndulce)ti necazurile noastre cele amare-
Bucur-te, apa care cur(te)ti spurc(ciunea p(catului-
Bucur-te, +ncetarea +ntrist(rilor noastre-
Bucur-te, vindecarea !olilor noastre-
Bucur-te, Ceea ce e)ti izvor de via*( d(t(tor!
Condacul 1"
r'nd s( v(de)ti minunile cele de la izvorul t(u, ai poruncit, St(p'n(, lui .eon
s( duc( or!ul +n partea cea mai dinl(untru a p(durii )i s(#i sting( setea cea
trupeasc( cu ap(- iar cu tin( s(#i ung( ochii lui cei +ntuneca*i pentru ca s(
cunoasc( puterea ta )i s( nu fie t(inuit izvorul vindec(rilor care +l dai +n dar
tuturor celor ce au nevoie. %entru aceasta )i noi nu t(inuim minunile )i facerile
tale de !ine c(tre noi, ro!ii T(i, ci cu mul*umire prosl(vim pe Dumnezeu )i
c'nt(m, Aliluia!
Icosul 1"
ia*a noastr( p(m'nteasc( afundat( fiind +n tina p(catelor, sufletul de p(cate
+m!oln(vit, trupul de dureri chinuit, pentru c( m'nia lui Dumnezeu pentru
p(catele noastre ne pedepse)te, c(tre tine dar alerg(m, Maica lui Dumnezeu, )i
+naintea izvorului t(u c(dem, rug'ndu#te, spal( tina p(catelor, vindec( sufletele
+m!oln(vite )i trupurile chinuite le +ndrepteaz(, ca noi cu !ucurie s( strig(m *ie,
Bucur-te, vindecarea patimilor suflete)ti-
Bucur-te, iz!(virea durerilor )i chinurilor trupe)ti-
Bucur-te, voin*a cea !un( a lui Dumnezeu c(tre noi cei p(c(to)i-
Bucur-te, adev(rata +ndreptare a celor ce se c(iesc +naintea lui Dumnezeu,
pentru p(catele lor-
Bucur-te, !aie care speli cugetele noastre murdare de f(r(delegi-
Bucur-te, Ceea ce ai n(scut pe Iz!(vitorul care +n dar cur(*( f(r(delegile
noastre-
Bucur-te, c( prin tine, dup( m(sura credin*ei se dau vindec(ri-
Bucur-te, mi/locitoarea !ucuriei celei ve)nice-
Bucur-te, Ceea ce e)ti izvor de via*( d(t(tor!
Condacul 11
S#a +n(l*at apa izvorului t(u, Curat(, mai presus de ceruri, aceasta fiind hrana
sufletului, miere din piatr( )i d(ruire de man(, slo!ozitoare de !oli )i
m'ntuitoare, pentru aceasta mul*imea credincio)ilor veselindu#se, salt( c'nt'nd,
Aliluia!
Icosul 11
F'nt'n( izvor'toare de via*( plin( de daruri dumnezeie)ti s#a ar(tat nou(
preacinstit izvorul t(u, St(p'n(, spre !(utura, sfin*irea )i m'ng'ierea noastr(-
iar noi cu dragoste cinstindu#l )i cu credin*( +ngenunchind +naintea lui, strig(m
*ie,
Bucur-te, chez()uitoarea m'ntuirii p(c(to)ilor-
Bucur-te, vindecarea a toate neputin*ele-
Bucur-te, Ceea ce duci rug(ciunile credincio)ilor Fiului t(u )i Dumnezeului
nostru-
Bucur-te, p(m'ntul f(g(duin*ei din care ne izvor(sc toate !un(t(*ile cere)ti )i
cele p(m'nte)ti-
Bucur-te, Ceea ce ad(pi !razdele pe care cresc mul*mile +ndur(rilor-
Bucur-te, Ceea ce ne pov(tuie)ti pe noi c(tre patria cereasc(-
Bucur-te, roua florilor celor neveste/ite-
Bucur-te, Ceea ce e)ti izvor de via*( d(t(tor!
Condacul 12
$(sc(toare de Dumnezeu Fecioar(, f(#ne vrednici de darurile tale )i te rug(m,
treci cu vederea p(catele noastre, d'nd t(m(duire celor ce cu credin*( se apropie
de izvorul t(u )i cer !inecuv'ntare )i iertare de p(cate c'nt'nd, Aliluia!
Icosul 12
$u cerem mai mult( +ndurare de la tine, St(p'n(, dec't precum te#ai milostivit
)i ai dat tuturor acelora care mai +nainte de noi au a/uns la izvorul t(u )i au
do!'ndit cele de folos, a)a te milostive)te deci )i spre noi cei ce suntem cuprin)i
de faptele cele rele ca s( te sl(vim pe tine, zic'nd unele ca acestea,
Bucur-te, n(de/dea noastr( +n via*a aceasta )i dup( moarte-
Bucur-te, cununa cea sl(vit( a celor ce au credin*( )i se lupt( +mpotriva ispitelor-
Bucur-te, Ceea ce dai ve)nic( m'ntuire celor ce se ostenesc +n via*a c(lug(reasc(-
Bucur-te, Ceea ce iz!(ve)ti omenirea din foametea sufleteasc( )i trupeasc(-
Bucur-te, tare a/ut(toare +n r(z!oaie-
Bucur-te, Ceea ce ne p(ze)ti pe noi de n(v(lirea altor neamuri-
Bucur-te, p(zitoarea celor ce c(l(toresc pe p(m'nt, pe ap( )i prin aer-
Bucur-te, comoara legii noastre cre)tine)ti-
Bucur-te, c( +n orice vreme secetoas( cerem a/utorul t(u, +l do!'ndim-
Bucur-te, st'lp neclintit al cre)tin(t(*ii-
Bucur-te, c( prin minunile tale ai !ucurat tot neamul cre)tinesc-
Bucur-te, Ceea ce e)ti izvor de via*( d(t(tor!
Condacul 13
2, +ntru tot c'ntat( St(p'n(, $(sc(toare de Dumnezeu Fecioar(, izvorul cel
nede)ertat al +ndur(rilor, noianul cel necurmat al iu!irii de oameni, ad'ncul cel
nem(surat al !un(t(*ii, n(de/dea )i m'ntuirea tuturor cre)tinilor, la tine ridic(m
ochii sufletelor )i ai trupurilor noastre, c(tre tine tindem m'inile noastre cele
sla!e )i din ad'ncul inimii strig(m *ie, Caut( spre noi dintru +n(l*imea ta cea
sf'nt(, vezi credin*a )i umilin*a sufletului nostru, ascult( rug(ciunea noastr( care
o facem c(tre tine din inima noastr( cea +mpietrit(, dep(rteaz( de la noi toate
nevoile, toat( r(utatea )i toat( +ntristarea ce vine asupra noastr(, +ntru aceast(
vremelnic( via*(. indec( toate !olile )i neputin*ele noastre cele suflete)ti )i
trupe)ti, d(ruie)te#ne s(n(tate )i ne iz!(ve)te de ve)nica munc( prin rug(ciunile
tale, ca s( c'nt(m ne+ncetat, Aliluia 3Acest Condac se zice de trei ori4.
Apoi se zice:
Icosul 1
$(sc(toare de Dumnezeu Fecioar(, Ceea ce ai n(scut f(r( de s(m'n*( pe
Cuv'ntul Tat(lui, Cel mai +nainte de veci, deschide#mi gura mea spre lauda ta, ca
s( te sl(vesc strig'nd c(tre izvorul t(u unele ca acestea,
Bucur-te, ocean +n*eleg(tor care asemenea norilor rever)i minuni peste toat(
lumea-
Bucur-te, Siloame al doilea, care cov'r)e)ti curgerile $ilului cu rev(rsarea
darului-
Bucur-te, apa care izvor()ti ca dintr#o piatr( cu preasl(vire, )i a Iordanului
lucrare ai primit-
Bucur-te, man( de m'ntuire care te faci ar(tat( spre tre!uin*a celor ce cer
!ogata ta ap( cu adev(rat +ndestul(toare-
Bucur-te, izvor din care curge toat( !un(tatea )i +ndestularea de t(m(duire-
Bucur-te, c( din tine izvor(sc din destul facerile de !ine-
Bucur-te, c( tuturor le dai celor ce cer, +nt(rire sufletelor )i s(n(tate trupurilor-
Bucur-te, Ceea ce e)ti izvor de via*( d(t(tor!
Condacul 1
%e f'nt'na cea pururea curg(toare )i de via*( d(t(toare, pe izvorul cel
dumnezeiesc care izvor()te apele darului, mai presus de cuv'nt, cu un glas s(#l
l(ud(m cei ce cerem lui dar, ca cel ce izvor()te t(m(duiri +n toate zilele. %entru
aceasta, dup( datorie apropiindu#ne cu dragoste, s( scoatem ap( cu credin*( )i s(
zicem rug(mu#ne roureaz(#ne cu darul t(u, ca s( strig(m *ie, "ucur(#te, Ceea ce
e)ti izvor de via*( d(t(tor!
AMI$.