Sunteți pe pagina 1din 6

Zodia Fecioarei

ndeplinirea datoriei este adevratul izvor al linitii sufleteti. Henri Lacordaire


Trndvia este o scurttur spre moarte; a fi srguincios este o cale a vieii;
oamenii fr minte sunt lenei, pe cnd nelepii sunt ntotdeauna harnici. Buddha
Fii corect n tot. u te poi apropia de divin fr puritate. Ma Ananda Moyi
!iaa este "andoare i #uritate, care cel mai adesea se manifest ca o indescripti$il stare de
fericire ce i face pe oameni aproape egali cu ngerii i care este dovada unei nepreuite stri
de sntate sufleteasc.
#uritatea i candoarea sunt calitile fiinei umane care nu i%a pierdut starea de copil.
Gregorian Bivolaru
Soarele este n acest semn zodiacal de la 2 august la 2!
se"tem#rie.
Atri#utele esen$iale ale zodiei %ecioarei sunt &eminin' negativ'
steril' nocturn' volatil.
(lementul su#til "redominant este ")m*ntul n as"ect
muta#il' echili#rant' neutru.
+laneta guvernatoare a zodiei %ecioarei este Mercur n as"ect
nocturn ,-..
/odia %ecioarei sim#olizeaz) ")m*ntul' &iin$ele #une' datoria'
virginitatea' su&erin$a n dragoste' "rietenie sau c)s)torie'
"osturile su#alterne' #olile intestinale. (a guverneaz) n "lan
social lumea su#alternilor' clasa muncitoare' servitorii' lumea
integrat) n industrie' n s"ecial n chimie' atelierele' &a#ricile'
la#oratoarele' micile animale domestice.
0alit)$ile am"li&icate de zodia %ecioarei sunt interiorizarea'
ada"ta#ilitatea' materialitatea' calculul' comer$ul' critica 1i
analiza' logica 1i discern)m*ntul' "ers"icacitatea' sim$ul "ractic' igiena' e&icien$a'
con1tiinciozitatea. 2e&ectele "e care nativii %ecioar) le "ot "rezenta sunt criticismul e3agerat'
egoismul' timiditatea' i"ohondria' meticulozitatea e3cesiv)' li"sa de ndr)zneal)' tendin$a de a
des"ica &irul n "atru4.
/odia %ecioarei este o zodie muta#il).
0aracteristici ale nativului din zodia %ecioarei5
(3ist) com"ati#ilit)$i cu5 Balan$a' Scor"ionul' 0a"ricornul' 6aurul' 7acul' Leul.
8ncom"ati#ilit)$ile se mani&est) &a$) de5 S)get)tor' Gemeni' +e1ti.
Sntatea nativilor Fecioar
2e o#icei v) #ucura$i de o sur"rinz)toare s)n)tate. Sunte$i o "ersoan) tem"erat)' 1ti$i cum s)
tr)i$i &)r) e3cese 1i de aceea este "ro#a#il s) ave$i o via$) lung) 1i s)n)toas).
Sunte$i rareori #olnav de1i n unele situa$ii v) nchi"ui$i c)
sunte$i' "entru a &i com")timit. M*nca$i moderat 1i la ore &i3e.
Ave$i un interes deose#it "entru "ro#lemele de s)n)tate 1i
igien). 9) controla$i dieta' av*nd "uterea 1i n$ele"ciunea s)
renun$a$i la alimentele nes)n)toase. M*ncarea v) este
d)un)toare dac) sunte$i su")rat sau &oarte stresat. Ave$i
nevoie de mult) odihn)' de un mediu lini1tit 1i' de asemenea'
de e3erci$ii &izice' care nu "rea v) "lac.
Ave$i un as"ect "l)cut' chi"ul v) este armonios 1i tr)s)turile
"recise. %emeile n)scute n zodiac %ecioarei sunt n general
&rumoase' av*nd o distinc$ie ce le &ace s) "ar) reci.
As"ectul dumneavoastr) tineresc se va men$ine mult tim"' iar
la #)tr*ne$e este "osi#il s) v) ngr)1a$i.
Munca nativilor Fecioar
+entru %ecioar)' adev)rata aristocra$ie este aristocra$ia
muncii. Sunte$i mult "rea "ractic 1i inteligent "entru a "ermite cuiva s) v) e3"loateze. 0*nd vi
se cere s) deveni$i e3tremist 1i ira$ional' s"une$i cu convingere nu.
9) dedica$i muncii dumneavoastr) cu a#nega$ie 1i sunte$i m*ndru de ea. Sunte$i &oarte harnic 1i
nu v) dis"lace nici chiar munca de rutin). Sunte$i ca"a#il de mari sacri&icii "entru un ideal sau
sco"' iar munca "e care o &ace$i "une n eviden$) ndem*narea 1i "rice"erea dumneavoastr).
Sunte$i su"us' neintr*nd n con&lict cu su"eriorii.
Munca cea mai "otrivit) "entru dumneavoastr) este aceea n care g*ndirea urmeaz) un &)ga1
normal' corect. :n general' tot ceea ce v) "ro"une$i se "oate realiza "rin e&ort 1i munc)
sus$inut). Ave$i multe idei' ncerc*nd s) le "er&ec$iona$i c*t mai mult "e toate. Ave$i mari
rezerve de energie 1i munci$i re"ede' de1i "reocu"area dumneavoastr) "entru detalii v) &ace s)
")re$i ncet.
Sunte$i ca"a#il s) de")1i$i o#stacolele 1i nu v) teme$i s) v)
asuma$i cele mai grele sarcini' dac) g*ndi$i c) a1a tre#uie.
+entru dumneavoastr) este "otrivit) orice munc) legat) de
detalii' analiz) 1i critic). +ute$i &i un #un #i#liotecar' conta#il'
"ro&esor' doctor sau avocat.
6i"ul su"erior de %ecioar) este ideal "entru a &i om de
1tiin$). Mari scriitori' ziari1ti 1i "oe$i au &ost n)scu$i n aceast)
zodie.
(ste #ine s) v) asocia$i n activit)$ile dumneavoastr) cu
"ersoane "line de entuziasm 1i cura;' care vor echili#ra ast&el
rela$ia. Ave$i tendin$a de a v) ngri;ora "rea mult din cauza
"ro#lemelor de serviciu. Metodele dumneavoastr) se re&er)
mai mult la detalii 1i de aceea ave$i nevoie de un "artener care
s) ia hot)r*ri ra"ide 1i m)suri radicale. Sunte$i ns) un &oarte
#un "artener de a&aceri' datorit) h)rniciei' com"eten$ei 1i
corectitudinii dumneavoastr).
Sunte$i ndem*natic n munca manual) 1i este "osi#il s) v)
ocu"a$i cu scul"tura' ceasornic)ria' electronica' dar 1i cu
gr)din)ritul sau cu cre1terea animalelor. 2e o#icei v) "lace s)
munci$i singur 1i lini1tit' dar "ute$i &i un e3celent secretar sau
su#ordonat' "entru c) nu v) "lace s) ave$i o res"onsa#ilitate
"rea mare. <u v) asuma$i r)s"underea com"let) ntr=o "ro#lem)' ci "re&era$i mai degra#) s)
da$i indica$ii din um#r).
S=ar "utea s) deveni$i sclavul muncii dumneavoastr) 1i s) le cere$i colegilor 1i su#ordona$ilor
dumneavoastr) acelea1i e&orturi. 2e aceea ve$i &i un 1e& &oarte as"ru. >amenii nu v) invidiaz)
atunci c*nd "rogresa$i' "entru c)' n general' nu ave$i o "ersonalitate &oarte "uternic). <u
ins"ira$i anti"atie' dar nici nu su")ra$i "e ceilal$i.
Sunte$i &oarte im"resionat de cuvintele elocvente ce se deruleaz) "recum un 1irag de "erle.
Aceste cuvinte sunt ca o muzic) "entru dumneavoastr) 1i le "re&era$i unei e3"resii de a&ec$iune
mai "u$in su#tile.
Banii nativilor Fecioar
Ave$i un "uternic sim$ al a&acerilor 1i sunte$i atent la #ani' &iind con1tient de valoarea lor 1i
c)ut*nd mereu metode de a=i acumula.
:n e&orturile dumneavoastr) de a v) s"ori c* tigurile sunte i e3"us la manevre necinstite din
"artea unora. 8nsist*nd cu r)#dare 1i "erseveren$) ve$i o#$ine n &inal rezultatele dorite. Sunte$i
generos' dar totodat) echili#rat' &iind nclinat s) cheltui$i mai degra#) "entru necesit)$ile vie$ii
dec*t "entru "l)ceri sau lu3.
Averea dumneavoastr) nu este niciodat) "rea mare 1i este "osi#il s) munci$i din greu &)r) a &i
r)s"l)tit cum se cuvine' dar "l)cerea dumneavoastr) 1i interesul "entru ceea ce lucra i v) &ac
totu1i &ericit.
Casa nativilor Fecioar
9) "lace s) organiza$i "etreceri n casa dumneavoastr)' dar "entru a &i cu adev)rat mul$umit'
totul tre#uie s) &ie "er&ect. <u ave$i o atitudine dominatoare n &amilie' dar $ine$i mult s) &ie
ordine 1i toate lucrurile s) &ie la locul lor. Sunte$i un om &oarte n$eleg)tor at*ta vreme c*t tr)i$i
ntr=o atmos&er) "l)cut).
Li"sa de armonie "oate avea un e&ect negativ asu"ra s)n)t)$ii dumneavoastr). <u sunte$i
vanitos 1i nu ave$i "reten$ii a#surde n casa dumneavoastr). :n orice domeniu "re&era$i s)
;udeca$i 1i s) &i$i ;udecat du") rezultate.
(ste "osi#il s) &ace$i multe schim#)ri n cas) 1i n mediul n care tr)i$i. 2eseori sunte$i un #un
#uc)tar' dar ave$i idei &i3e n "rivin$a unei hrane 1i diete corecte. 0asa dumneavoastr) este
ntotdeauna curat) 1i totul "are c) r)m*ne mereu nou.
Prietenia nativilor Fecioar
Sunte$i timid 1i retras' av*nd "u$ini "rieteni. Sunte$i &oarte scru"ulos n "rivin$a cuno1tin$elor 1i
i admira$i "e cei care sunt inteligen$i 1i 1i cunosc interesele. Sunte$i un #un "rieten' &iind
mereu gata s) da$i o m*n) de a;utor' dar dori$i ca "rietenia s)
&ie a"reciat) la ;usta valoare. 2e aceea nu tre#uie s) se uite
niciodat) s) vi se mul$umeasc) "entru serviciile "e care le
&ace$i.
0*nd &ace$i cuno1tin$) cu di&erite "ersoane' ave$i tendin$a s) le
su"raestima$i inteligen$a. 2ac) cineva vi se "are "l)cut' ve$i
trece "este toate de&ectele "e care le=ar "utea avea. Su"orta$i
greu singur)tatea' ave$i nevoie de oameni n ;urul
dumneavoastr) 1i sim$i$i mai ales nevoia s) vi se recunoasc)
toate calit)$ile. 2e o#icei v) li"se1te ini$iativa 1i ave$i nevoie
de im"ulsionare din "artea "rietenilor. 7)mas singur' v) ve$i
sim$i &rustrat' ")r)sit 1i nea;utorat. 9) "lace s) e3iste cineva
care s) se intereseze 1i s) se "reocu"e de dumneavoastr).
Dragostea nativilor Fecioar
Sunte$i o &iin$) destul de inhi#at)' iar sim$ul datoriei nu v)
&ace "rea "otrivit "entru aventuri amoroase. 2e &a"t' nici nu
sunte$i o &ire romantic).
6otu1i' &a"tul c) ")re$i at*t de indi&erent &a$) de se3ul o"us "oate genera r)#u&niri emo$ionale
"uternice.
Sunte$i dominat cu u1urin$) de &iin$a care v=a cucerit 1i de aceea este im"ortant s) &ace$i o
alegere "otrivit). (ste "osi#il s) dureze mult "*n) ve$i g)si "e cineva cores"unz)tor idealului
dumneavoastr)' "entru c) dori$i ca totul s) &ie "er&ect.
<u l)sa$i s) se vad) c) ave$i nevoie de dragoste' deoarece considera$i c) intelectul este "e
"rimul "lan. <u v) "lac mani&est)rile a&ective' ca 1i cum v=ar &i ru1ine de sentimentele
dumneavoastr) 1i v) sim$i$i uneori chiar vinovat de ele.
Sunte$i &oarte rezervat 1i introvertit 1i nu v) "lace s) se amestece al$ii n via$a dumneavoastr).
2ac) ve$i reu1i s) elimina$i susce"ti#ilitatea &a$) de emo$iile a&ective 1i dac) ve$i deveni mai
deschis' "ute$i &i ca"a#il de mult) a&ec$iune 1i iu#ire.
%iin a iu#it) tre#uie' n general' s) ai#) un caracter asem)n)tor cu al dumneavoastr). ?neori
uita$i c) n dragoste este nevoie de n$elegere 1i nu su"orta$i critica. 2ragostea v) "oate aduce o
via$) "lin) 1i &ericit)' cu condi$ia s) v) a#andona$i ei.
Sexualitatea nativilor Fecioar
B)r#atul %ecioar) "oate nce"e via$a se3ual) &oarte t*rziu. 0hiar 1i la @A de ani' el "oate r)m*ne
un inocent. (ste timid' consider) &emeia ca &iind &oarte "ur) 1i este &ascinat de ea. (vit)
vulgaritatea 1i reu1e1te rar s) creeze o rela$ie a1a cum 1i=a dorit. Se c)s)tore1te n general du")
A de ani 1i vede un miracol n a &i cu o &emeie. Atunci' ca o re&ulare' el va dori s) &ac) dragoste
c*t mai des 1i oriunde.
:n ;ur de @A de ani' el va atrage &emei care au nevoie de romantism. 2ac) este cucerit 1i va
nce"e o rela ie "aralel)' va avea un 1oc 1i va tr)i senza$ia c) a#ia atunci desco"er) lumea. :n
alte situa$ii ns)' "rima esca"ad) amoroas) "oate "roduce o inhi#i$ie se3ual).
%emeia %ecioar) este ca"a#il) s) d)ruiasc) mult) &ericire
iu#itului ei. <ici tim"ul' nici locul nu o m"iedic) s) &ac)
dragoste' iar ea g)se1te ntotdeauna n se3ualitate ceva nou.
(ste &oarte senzual) 1i are mult) imagina$ie 1i &antezie n
;ocurile erotice' dar nu va &ace amor dec*t cu cel "e care l
iu#e1te. (a este ca"a#il) de mult) a&ec$iune "e care o
mani&est) ntotdeauna e3u#erant.
8ndi&erent de v*rst)' retr)ie1te e3tazul "rimei iu#iri. (ste
ne&ericit) atunci c*nd doarme singur)' iar c*nd nu este
singur)' nu "ierde nicio ocazie de a &ace dragoste. (ste
credincioas) 1i virtuoas) &a$) de iu#itul ei 1i dore1te s) se vad)
acest lucru. (ste o e3celent) so$ie' mam) sau amant).
Cstoria nativilor Fecioar
0onsidera$i c) "entru a &i &ericit este #ine s) v) c)s)tori$i 1i o
&ace$i din motive "ractice. :n c)s)torie sunte$i corect 1i &idel.
?nora le "ute$i ")rea rece 1i li"sit de n$elegere' dar dac) v) c)s)tori$i cu o "ersoan) inteligent)
1i cu acelea1i "reocu")ri' ve$i &i &ericit.
Sunte$i loial' ada"ta#il 1i un #un "artener de via$). <u v) "lac scandalurile 1i ve$i su"orta chiar
1i o c)s)torie ne"otrivit) "entru a le evita. 0a amant' sunte$i atent 1i n$eleg)tor' dar ca so$ sau
so$ie "ute$i &i li"sit de ins"ira$ie. Sunte$i &oarte ca"ricios "entru c) v) este greu s) lua$i o
hot)r*re n "rivin$a c)s)toriei. 2e multe ori se "oate "etrece chiar s) r)m*ne$i celi#atar. Aceast)
tendin$) de a &i "rea "reten$ios v) &ace s) "ierde$i destul de mult n via$). <u v) "lace s) v)
a#andona$i 1i nici nu 1ti$i s) d)rui$i &)r) re$inere.
So$ul n)scut n %ecioar) nu este "reocu"at de latura "asional). 2e o#icei' nu este "rea viril 1i
nici nu radiaz) o masculinitate "rea "uternic) 1i dominatoare. (l nu cere su"unere' dar nici nu
se su"une. <u are "asiuni arz)toare 1i n cazul lui se "oate s"une c) se ;oac) simul*nd
dragostea.
2e o#icei' este un om tradi$ionalist' conven$ional' care acce"t) via$a casnic) deoarece &ace "arte
din schema social). :n via$a "articular) i "lace s) cola#oreze cu so ia. (ste so#ru 1i nu su"ort)
s) &ie indulgent nici cu sine nsu1i. (3ist) 1i o not) de meschin)rie n caracterul lui' de1i uneori
este ca"a#il s) asigure o via$) ndestulat) so$iei 1i &amiliei sale. <evoile materiale ale &amiliei
sunt &oarte im"ortante "entru el 1i va &ace tot ce este "osi#il ca s) le satis&ac). 9a uita ns) c) n
via$) este nevoie 1i de "l)ceri' distrac$ii' chiar 1i de "u$in lu3.
(ste &oarte critic 1i dornic de a da s&aturi. (ste moroc)nos 1i se "l*nge mai ales de cheltuieli 1i
de s)n)tate.
So$ia n)scut) n zodia %ecioar) este &oarte "l)cut) n multe
direc$ii. 8deea ei des"re c)s)torie este aceea de a"ro"iere 1i
"rietenie' care tre#uie realizat) ntr=un mod c*t mai corect'
"ro&esional' ca o a&acere. 0)minul ei este &oarte #ine "us la
"unct' nee3ist*nd "entru ea li"s) sau negli;en$)' &iind
"ermanent la datorie.
?neori' devine "rea meticuloas) n "ro#lemele &inanciare' iar
rutina casnic) o "oate e3tenua. (ste econoam) 1i n cazuri
e3treme chiar zg*rcit). :1i nde"line1te &oarte #ine datoriile'
dar rareori o&er) tov)r)1ie emo$ional) 1i #ucurie s"iritual).
?neori i se "oate citi "e chi" egoismul 1i li"sa de c)ldur)
a&ectiv). S"eran$a ei este un #)r#at la &el de tem"erat ca 1i ea
1i n acest caz se va sim$i &oarte #ine.
Copiii nativilor Fecioar
Sunte$i un ")rinte &oarte #un. 9e$i cre1te co"iii n s"iritul datoriei' cre*ndu=le o#iceiuri
s)n)toase.
8u#i$i co"iii' dar sunte$i "rea strict cu ei. :i nv)$a$i s) &ie &oarte disci"lina$i' ceea ce este &oarte
#ine "entru ei' dar nu le da$i ocazia s) se distreze.
0o"iii n)scu$i n zodia %ecioarei au tendin$a s) se ngri;oreze &)r) motiv 1i s) e3agereze. Le
li"se1te discern)m*ntul n leg)tur) cu ceea ce este im"ortant 1i ce nu. <u tre#uie s) le re"rima$i
tendin$a de a "une mereu ntre#)ri 1i este #ine s) r)s"unde$i as"ira$iilor lor' d*ndu=le o educa$ie
c*t mai com"let).
Tipul superior de Fecioar
0alit)$ile dumneavoastr) ins"ir) ntotdeauna admira$ie 1i
res"ect' "entru c) sunte$i nclinat c)tre con1tiinciozitate'
g*ndire analitic) ra$ional)' "utere mental) 1i discern)m*nt.
7ealiza$i tot ceea ce v) "ro"une$i "entru c) munci$i &)r)
mena;amente' indi&erent de c*t ar dura sau c*t ar &i de
o#ositor.
2eseori' merge$i mai de"arte dec*t ceilal$i "rin r)#dare 1i
dorin$a de a analiza detaliile. Sunte$i ingenios' realiz*nd
succesul "rin munc) grea' e&ort 1i inteligen$). Sunte$i un
mem#ru de #az) al societ)$ii. 2e1i sunte$i critic cu gre1elile
altora' v) mani&esta$i ast&el din dorin$a de a da a;utor' "entru
c) 1ti$i instinctiv ce este #ine 1i vre$i s)=i a;uta$i "e ceilal$i
m")rt)1indu=le ceea ce 1ti$i.
Tipul inferior de Fecioar
2e1i o&eri$i cu sinceritate o"iniile dumneavoastr) critice' ele
"ot deveni "rea ascu$ite. :i "ute$i r)ni ast&el "e ceilal$i' dar nu
v) "lace s) &i$i mustrat la r*ndul vostru. 0*teodat) glumele
dumneavoastr) nu sunt deloc hazlii' ci rele 1i reci.
0*nd sunte$i nervos' s"une$i cuvinte t)ioase' &iind necru$)tor 1i dur c*nd sunte$i ;ignit.
+ute$i avea "re;udec)$i 1i vederi nguste. Minu$iozitatea 1i "reocu"area dumneavoastr) e3cesiv)
"entru detalii' v) dau tendin$a de a des"ica &irul n "atru' "*n) deveni$i o#ositor 1i "lictisitor la
culme.
Sunte$i vanitos "entru c) ave$i o moralitate ire"ro1a#il) 1i v) "lace s) &i$i admirat "entru
aceasta. :n situa$ii de&avora#ile' ra&inamentul dumneavoastr) se "oate trans&orma n i"ocrizie.
Sunte$i "edant 1i nu su"orta$i dezordinea. +reocu"area de a ordona toate lucrurile v) &ace uneori
s) nu vede$i ")durea din cauza co"acilor. A;ung*nd ntr=o "ozi$ie nalt)' deveni$i sno#' av*nd o
idee e3agerat) des"re ceea ce a$i realizat dumneavoastr). 6re#uie s) ncerca$i s) evita$i c*t mai
mult autocom")timirea.
yogaesoteric
17 septe!rie "#1$
Sursa5 htt"5BBCCC.yogaesoteric.netBcontent.as"3DlangE7>FitemEG!AH

S-ar putea să vă placă și