Sunteți pe pagina 1din 1

Darea de seamă

Practica pedagogică am petrecut-o în Liceul Teoretic


„Mircea Eliade”.Profesoare am fost clasei a VI-a „T” cît şi la
clasa a XI-a „T”. Liceul Teoretic „Mircea Eliade” este un liceu
bine organizat, atît cît ţine de lecţii, desciplina cît şi de diferite
manifestări, sărbători. Spun asta, fiindcă am fost martoră a unor
sărbători foarte frumoase ca „Ziua Profesorului” şi „Toamna de
aur”. Pentru aceasta sărbătoare liceul a pregatit cîte un mic
concert, au împodobit liceul cu diferite gayate de perete, colaje
ş.a.
Ca profesor, în cadrul predării nu am întîlnit dificultăţi,
toate au decurs conform planului de lungă durată. Profesoarea
claselor este Doamna Bolocan, un cadru didactic foarte bun.
Am rămas satisfăcută de cele învăţate în cadrul
universităţii, deoarece cunoştinţele mi-au permis o mia bună
pregătire de ore, o mai bună organizare.
Cel mai remarcabil fapt pentru viitor, ca cadru didactic,
este ceea că am realizat un lucru şi anume că indiferent de
situţie, circumstanţă în care te afli, trebuie să rămîi calm şi
calcult în faţa elevilor. Iar pentru o mai bună organizare a lecţiei,
e nevoie de multă pregătire.