Sunteți pe pagina 1din 7

SUPORT SEMINAR INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE

CONFORM IFRS
1. Exemple de evaluare a insrumenel!r "inan#iare derivae de$inue penru
ran%a#$i!nare &n s#!puri spe#ulaive
Re'ula de (a%)* insrumenele "inan#iare derivae+ #u ex#ep$ia #el!r #are pari#ip) la
!pera$iunile de a#!perire a ris#uril!r+ se evaluea%) la val!area ,us)+ &nre'isr-ndu.se
m!di"i#)rile &n #!nul de re%ulae.
Exemplul nr. 1*O entitate achiziioneaz 10 opiuni call la preul unitar de 500$ (preul
unitar=prima pe opiune). Preul de exerciiu este de 7500$opiune.
!a daa a#/i%i$iei" articolul conta#il este$
%cti& 'inanciar = (onturi la #nci 5.000$
(opiuni pe aciuni)

!a &n#/iderea exerciiului 'inanciar" opiunea coteaz la )*0$+pierdere
Pierderi nerealizate din &ariaia &alorii ,uste=acti& 'inanciar 100$
(%lte cheltuieli 'inanciare) (opiuni pe aciuni)
-xist trei moduri de a lichida opiunile$
1) Prin &.nzare de ex. la preul de )./00$+pierdere
0 = %cti& 'inanciar ).*00$
(onturi la #nci (opiuni pe ac.) )./00$
Pierderi din &.nzarea 100$
opiunilor pe aciuni
2) Prin exercitarea lor" respecti& achiziia aciunilor 3n momentul 3n care aciunile coteaz la
preul de pia de 4.000$
%ciuni = 0 40.000 $
(onturi la #nci 75.000$
%cti& 'inanciar(opiuni) ).*00$
(.5ti6 din &.nzarea 100$
opiunilor pe aciuni
1) Prin expirarea opiunilor 'r exercitare
Pierderi a'erente = %cti& 'inanciar ).*00$
opiunilor pe aciuni (opiuni)
Exemplul nr. 0* O entitate cumpr 10 opiuni P78 pe aciuni la preul unitar de 500$" preul de
exerciiu 'iind de 7500$opiune.
A#/i%i$ia 6enereaz urmtorul articol conta#il$
%cti& 'inanciar = (onturi la #nci 5.000$
(opiuni pe aciuni)
!a &n#/iderea exerciiului 'inanciar" opiunea coteaz la )40$+pierdere
Pierderi nerealizate din &ariaia &alorii ,uste=acti& 'inanciar 200$
(%lte cheltuieli 'inanciare) (opiuni pe aciuni)
-xist trei moduri de a li#/ida opiunile$
1) Prin &.nzare de ex. la preul de ).500$+pierdere
0 = %cti& 'inanciar ).400$
(onturi la #nci (opiuni pe ac.) ).500$
Pierderi din &.nzarea 100$
opiunilor pe aciuni
2) Prin exercitarea lor" respecti& &.nzarea aciunilor" atunci c.nd preul lor de pia e de 7.000$"
entitatea dein.nd aciunile la o &aloare conta#il de /0.000$.
(onturi la #nci = 0 75.000 $
%ciuni /0.000$
%cti& 'inanciar(opiuni) ).400$
(.5ti6 din &.nzarea 10.200$
opiunilor pe aciuni
1) Prin exercitarea lor" respecti& &.nzarea aciunilor" atunci c.nd preul lor de pia e de 7.000$9
entitatea nu deine aciunile 5i le cumpr de pe pia la preul spot de 70.000$. 7lterior le &inde.
%ciuni = (onturi la #nci 70.000$
(onturi la #nci = 0 75.000 $
%ciuni 70.000$
%cti& 'inanciar(opiuni) ).400$
(.5ti6 din &.nzarea 200$
opiunilor pe aciuni
)) Prin expirarea opiunilor 'r exercitare
Pierderi a'erente = %cti& 'inanciar ).400$
opiunilor pe aciuni (opiuni)
Exemplul nr. 1*O entitate ce are ca moned de raportare 7:; 3ncheie un contract 'or<ard prin
care &inde la termen (peste trei luni) 50.000 -uro la preul de 1 -uro=0"*2$. !a data de 11.12
cursul &alutar este 1 -uro=0"*0$.
%rticolul conta#il a'erent apre#ierii contractului$
%cti& 'inanciar = (.5ti6 nerealizat din 1.000$
(contract 'or<ard) &ariaia &alorii ,uste
;ac la scaden preul spot este 1 -uro=0"47$" entitatea o#ine un c.5ti6 =50.000=(0"*2>
0"47)=1.500 $ +
(onturi la #nci = 0 2.500$
%cti& 'inanciar(contract 'or<ard) 1.000$
(.5ti6 din &ariaia 1.500$
&alorii ,uste
;ac la scaden cursul spot e de 1 -uro=0"*1$" entitatea o#ine o pierdere =
50.000=(0"*2>0"*1)=500
0 = %cti& 'inanciar 1.000$
(onturi la #nci (contract 'or<ard) 500$
Pierderi din &ariaia 500$
?alorii ,uste
(ea de a treia &ariant posi#il const 3n existena unui curs spot=0"*5$+entitatea
3nre6istreaz o pierdere=2.500 $
Pierdere din = 0 2.500 $
&ariaia &alorii ,uste acti& 'inanciar(contract 'or<ard) 1.000$
conturi la #nci 1.500$
Exemplul nr. 2 7n in&estitor cumpr o opiune american de tip (%!! pe un contract 'utures
@OA7:; cu un pre de exerciiu de 1"12 lei$ 5i prima de 0"1 lei$. 7n contract 'utures
@OA7:; este 'ormat din 1000 7:;. ;ac p.n la scadena opiunilor (care este 3nainte de
3nchiderea exerciiului 'inanciar)" cursul este de$
a) 1")5 lei $9
#) 1"1 lei $9
(are &a 'i rezultatul in&estitorului 3n cele 2 situaiiB
!a daa a#/i%i$iei" articolul conta#il este$
%cti& 'inanciar = (onturi la #nci 100lei
(opiuni pe contracte 'utures)

a) se exercit opiunile (all de ctre cumprtorul opiunii" respecti& achiziia &alutei la preul de
exerciiu de 1"12 lei$ 5i &.nzarea ei la cursul de 1")5 lei$
%cti& 'inanciar = conturi la #nci 1.120 lei
(contract 'utures)
(onturi la #nci = 0 1.)50 lei
%cti& 'inanciar 1.120 lei
(contract 'utures)
%cti& 'inanciar(opiuni) 100 lei
(.5ti6 din &.nzarea opiunilor 10 lei
pe contracte 'utures

#) Prin expirarea opiunilor (a!! 'r exercitare
Pierderi a'erente = %cti& 'inanciar 100$
opiunilor pe contracte 'utures (opiuni)
Exemplul nr. 3 7n in&estitor 3n data de 11.01.04 cumpr 10 opiuni P78 de tip american pe
contractul 'utures ;-:CD5 cu scadena 3n 10 iunie 2004. Preul de exercitare a opiunii de
&.nzare este 1"5 leiaciune" prima 0"0/ leiaciune" iar un contract 'utures ;-:CD5 este 'ormat
din 1000 aciuni :CD5. (alculai rezultatul in&estitorului 3n urmtoarele 1 situaii$
a) la 27.02.04" preul 'utures pentru o aciune :CD5 este 1"/152 lei iar in&estitorul &inde cele 10
opiuni P78 cu 0"1 leiaciune.
#) pstreaz opiunile p.n la scaden" c.nd preul 'utures este 2"/4 leiaciune.
c) pstreaz opiunile p.n la scaden" c.nd preul 'utures este 1"1 leiaciune.
A#/i%i$ia 6enereaz urmtorul articol conta#il$
%cti& 'inanciar = (onturi la #nci 1.400 lei
(opiuni P78)
a) V-n%area !p$iunil!r P78 la preul de 0"1 leiaciune+pro'it
(onturi la #nci = 0 1000 lei
%cti& 'inanciar(opiuni) 1.400 lei
(.5ti6 din &.nzarea 1.200 lei
opiunilor P78
#) Exer#iarea !p$iunil!r P78" respecti& &.nzarea aciunilor" atunci c.nd preul lor de pia e
de 2"/4 leiaciune9 entitatea nu deine aciunile 5i le cumpr de pe pia la preul spot de 2"/4
leiaciune.
%ciuni = (onturi la #nci 40.)00 lei
(onturi la #nci = 0 105.000 lei
%ciuni 40.)00 lei
%cti& 'inanciar(opiuni) 1.400 lei
(.5ti6 din &.nzarea 22.400 lei
opiunilor pe aciuni
c) Expirarea !p$iunil!r 'r exercitare la scaden$
Pierderi a'erente = %cti& 'inanciar 1.400 lei
opiunilor pe aciuni (opiuni)
0. Exemple de evaluare a insrumenel!r "inan#iare derivae uili%ae penru
a#!perirea ris#uril!r
A#!perirea val!rii ,use &mp!riva ris#ului de pre$ al m)r"uril!r se reali%ea%) penru a#ive
evaluae la val!area ,us)+ prinr.un #!nra# "!r4ard de v-n%are a unei m)r"i5ilu sau
prin #ump)rarea unei !p$iuni pu pe ! mar")5ilu.
Exemplul nr. 6$ O companie ce are ca o#iect de acti&itate ra'inarea metalelor 5i &.nzarea lor cu
ridicata dore5te s>5i prote,eze stocurile de zinc deinute. Pentru aceasta intr pe 1 iunie 2004
3ntr>un contract 'or<ard pentru a &inde zinc la un pre 'ix" presta#ilit(preul de pia al zincului
de la 1 iulie).
Pe 1 iulie nu are loc nici o 3nre6istrare conta#il deoarece &aloarea ,ust a deri&atei este
nul
Pe 10 septem#rie" relaia de acoperire este 3nc '. -'icient" &aloarea ,ust a stocului de
zinc scade cu 25.000 $ iar cea a deri&atelor cre5te cu 25.000$
modi'icarea &alorii ,uste a stocului de zinc$
pierdere nerealizat din = stocuri de zinc 25.000$
operaiuni de acoperire
modi'icarea &alorii ,uste a contractului 'or<ard$
acti& 'inanciar = c.5ti6 nerealizat din operaiuni 25.000$
(contract 'or<ard) de acoperire
!a s'. ex. 'in. s>a o#sr&at c preul 'or<ard nu e&olueaz la 'el cu preul spot" &aloarea ,ust a
stocului de zinc a sczut cu 25.000$ iar cea a deri&atei cu 22.500$$
modi'icarea &alorii ,uste a stocului de zinc$
pierdere nerealizat din = stocuri de zinc 25.000$
operaiuni de acoperire
modi'icarea &alorii ,uste a contractului 'or<ard$
acti& 'inanciar = c.5ti6 nerealizat din 22.500$
(contract 'or<ard) operaiuni de acoperire
(el mai des utilizat instrument de acoperire a riscului &alutar este #!nra#ul "!r4ard.
Exemplul nr. 7* Pe 25 octom#rie 200*" o 'irm american a ordonat cumprarea unui utila, de
la un productor 'rancez pentru suma de 1.000.000 euro li&ra#il 5i cu plata peste 1 luni (10
ianuarie 2010). Pentru a se prote,a 3mpotri&a riscului &alutar compania cumpr printr>un
contract 'or<ard 1000000 euro cu scadena 3n 10.01.10 la preul 'or<ard de 1 euro= 1"21$
Pe 25 octom#rie 200* c.nd se deschide poziia lon6 pe contractul 'or<ard nu are loc nici o
3nre6istrare deoarece &aloarea ,ust a acesteia e 0.
Pe 11 decem#rie 200*" cursul 'or<ard e 1 euro=1"2/$
recunoa5terea pierderii a'erent an6a,amentului 'erm datorat modi'icrii &alorii ,uste a acestuia
(1"2/>1"21)=1.000.000=10.000
pierdere nerealizat din = an6a,ament 'erm 10.000
operaiuni de acoperire
c.5ti6ul a'erent contractului 'or<ard 0"01=1.000.000
acti& 'inanciar = c.5ti6 nerealizat din operaiuni 10.000
(contract 'or<ard) de acoperire
pe 10 ianuarie 2010
recunoa5terea pierderii a'erent an6a,amentului 'erm sta#ilit pe #aza cursului 'or<ard
de 1 euro= 1"1$ + (1"1>1"2/)=1.000.000=)0.000
pierdere nerealizat din = an6a,ament 'erm )0.000
operaiuni de acoperire
c.5ti6ul a'erent contractului 'or<ard 0"0)=1.000.000
acti& 'inanciar = c.5ti6 nerealizat din )0.000
(contract 'or<ard) operaiuni de acoperire
cumprarea utila,ului la cursul de 1"21 $euro sta#ilit 3n contractul 'or<ard $
0 = conturi la #nci 1.100.000
7tila, 1.210.000
%n6a,ament 'erm 70.000
decontarea net a contractului 'or<ard$
conturi la #nci= acti& 'inanciar 70.000
(contract 'or<ard)
Exemplul nr. 8$ Presupunem o entitate ce deine 1.000 de aciuni ale unei societi 5i dore5te s
35i menin c.5ti6ul a'erent acestei in&estiii a crei &aloare de pia este 72.000 euro (costul
o#inerii sale este 12.000 euro). %st'el" mana6erul decide cumprarea a 1.000 de opiuni put pe
aceste aciuni (pentru a se asi6ura 3mpotri&a riscului de scdere a &alorii de pia a aciunilor) la
preul de /"2* euroopiune. Preul de exercitare este 70 euro.
%chiziia opiunilor (plata primei) pe 1 iulie A $
%cti&e 'inanciare = conturi la #nci /2*0 euro
(opiuni)
En 10 septem#rie A &aloarea opiunii Put este )")) euroopiune iar preul aciunii este 75 euro.
modi'icarea &alorii ,uste a opiunilor
pierdere nerealizat = acti&e 'inanciare 1450 (/"2*>)")))=1000
din &ariaia &alorii ,uste (opiuni)
modi'icarea &alorii ,uste a aciunilor ( 75 >7 2 )=1000
%cti&e 'in. disponi#ile = (asti6 nerealizat din &ariatia 1000
Pt. &anzare &alorii ,uste
!a 11 decem#rie A &aloarea opiunii Put este 5"11 euroopiune iar preul aciunii este /* euro
separarea c.5ti6ului a'erent opiunilor 3n partea e'icient 5i partea nee'icient$
0 = c.5ti6 nerealizat din 1000 %cti&e
'inanciare(opiuni) relaia de acoperire /70 = (5"11>)")))=1000
Pierdere din &ariaia &alorii ,uste 110
modi'icarea &alorii ,uste a aciunilor (/*>75)=1000
Pierdere nerealizat din = acti&e 'inanciare disponi#ile /000
&ariaia &alorii ,uste pentru &.nzare

!a 11 martie AF1" &aloarea opiunii Put este 5 euroopiune iar preul aciunii este /5
euro
separarea pierderii a'erente opiunilor 3n partea e'icient 5i partea nee'icient$
Pierdere din &ariaia &alorii ,uste = 0 )110
%cti&e 'inanciare(opiuni) 110 (5>5"11)=1000
(.5ti6 nerealizat din )000 (/5>/*)=1000
relaia de acoperire
>modi'icarea &alorii ,uste a aciunilor (/5>/*)=1000
Pierdere nerealizat din = %cti&e 'inanciare dispon#ile pt. &z )000
&ariaia &alorii ,uste
exercitarea opiunilor 3n momentul 3n care &aloarea de pia a aciunilor este /5.000 euro
(onturi la #nci = 0 70.000
%cti&e 'inanciare disponi#ile /5.000
pt. &z.
%cti&e 'inanciare (opiuni) 5.000
Exemplul nr. 9* Presupunem c o societate din @om.nia ce deine o in&estiie 3ntr>o entitate
extern 3n &aloare de 50.000$ contracteaz un 'or<ard pentru &.nzarea de &alut la cursul de
1$=1") lei. %cesta este desemnat drept instrument de acoperire 3n &ederea aplicrii tratamentului
conta#il special. !a 11 decem#rie A" capitalizarea #ursier a entitii externe a sczut" ceea ce
reduce &aloarea participaiei la )4.000 $.
Enre6istrarea pierderii a'erent in&estiiei externe
Pierdere din &ariaia &alorii ,uste = in&estiia net 2000 $=1") lei$=/.400 lei
;eoarece operaiunea de hed6in6 pri&e5te doar riscul de schim#" iar &aloarea
in&estiiei nete depinde 5i de per'ormanele entitii 5i de piaa aciunilor nu se
poate &or#i de o e'icien total a hed6in6ului. %st'el" 3n momentul 3n care cursul
spot de&ine 1 $= 1 lei$
> partea e'icient $ )4.000$= (1") lei$> 1 lei$)= 1*.200 lei
> partea ine'icient $ 2000$= (1") lei$> 1 lei$)= 400 lei
%ceast situaie se re'lect 3n conta#ilitate ast'el$
%cti& 'inanciar = 0 20.000 lei
(contract 'or<ard) rezer&a pentru &ariaia 1*.200 lei
&alorii ,uste
c.5ti6 din di'erena de curs 400 lei
;ac la 11 martie nF1 societatea &inde in&estiia la preul de )5.000$ (cursul spot
'iind 1"2 lei) articolul conta#il este$
0 = in&estiia net 1/1"200 lei
(onturi la #nci ()5.000=1"2) 1)).000 lei
Pierderi din &.nzarea in&estiiei *./00 lei
()4000>)5000)=1"2
Pierderi din di'erene de curs *./00 lei
)4000= (1")>1"2)
;econtarea instrumentului de acoperire se 3nre6istreaz ast'el$
0 = in&estiia net 20.000 lei
(onturi la #nci 50.000=(1")>1"2) 10.000 lei
Pierderi din di'erene de curs 10.000 lei
50.000= (1"2>1)
Odat cu &.nzarea in&estiiei este necesar reclasi'icarea c.5ti6ului din
capitalurile proprii 3n contul de rezultate$
rezer&a pentru &ariaia &alorii ,uste = c.5ti6 din di'erena de curs 1*.200 lei