Sunteți pe pagina 1din 21

Sa se dimensioneze o retea de distributie a apei conform plansei nr.

1 si a debitului
calculat pentru numarul de locuitori, N= 2000+10*N
ord
. Nivelul de amenajare propus se va
calcula pentru varianta de perspectiva de 10 ani.
Np= N*(1+0,1*p)
t

t= 10 ani
p=0,5 %
Determinarea debitului de calcul se va face conform STAS 1343-1/2006.
Gradul de confort considerat va fi de 70% populatie in zona 1 cu cismele stradale si 30 %
populatie in zona 2, cu cismele amplasate i curti.
Stabilirea consumurilor de ap pentru populaie:
Numrul actual de locuitori: N=2000+10*N
ord
=2000+10*11=2110 locuitori
Rata anual de cretere a populaiei: p = 0,5 %
Numrul de locuitori n perspectiv (N), t= 10 ani
Np= N*(1+0,1*p)
t
= 2110*(1+0,1*0,5)
10
=3437 locuitori
N
1
=70% * Np= 2406 locuitori
N
2
=30% * Np= 1031 locuitori
Stabilirea debitelor pentru combaterea incendiilor
Conform standardului SR 1343 1/2006 (tab. 4 din standard), n funcie de populaia
localitii care este pn la 10000 loc. i numrul de caturi (1 4 caturi), rezult debitul necesar
pentru combaterea incendiului din exterior Q
ie
= 5 l/s, precum i numrul de incendii simultane n
= 1.
DETERMINAREA CANTITILOR DE AP DE ALIMENTARE
Determinarea necesarului de ap
Debitele necesarului se calculeaz cu relaiile:
- debitul zilnic mediu al necesarului de ap:

1000
. .

i sp
med zi n
N q
Q , [m
3
/zi]

- debitul zilnic maxim al necesarului de ap:

med zi n zi zi n
Q k Q
. . max . .
, [m
3
/zi]

- debitul orar mediu al necesarului de ap:

Q
n.orar.med.
= Q
n.zi..max.
/ 24 , [m
3
/h]

- debitul orar maxim al necesarului de ap:

Q
n.orar.max.
= k
0
Q
n.zi.max
/ 24, [m
3
/h]
n care: N
i
este numrul de utilizatori
q
sp
debitul specific (cantitatea medie zilnic de ap necesar unui consumator pentru o
activitate normal), corespunztor unitilor de capacitate ale folosinei, cu exprimare n l/omzi,
m
3
/ 1000animalezi, m
3
/unitatea de produs i/sau serviciu realizat etc.;
k
zi
coeficientul de neuniformitate a debitului zilnic:
k
zi
= Q
n.zi.max.
/ Q
n.zi.med.

k
zi
coeficientul de neuniformitate a debitului zilnic:
k
0
= Q
n.orar.max.
/ Q
n.orar.med.

Determinarea debitelor necesarului de ap
Zona 1 Nr.locuitori q
s
(l/om,zi) Q
nzimed
(m
3
/zi) Q
nzimax
(m
3
/zi) Q
normax
(m
3
/h)
2406 50 120,3 180,45 22,55
Zona 2 Nr.locuitori q
s
(l/om,zi) Q
nzimed
(m
3
/zi) Q
nzimax
(m
3
/zi) Q
normax
(m
3
/h)
1031 60 61,86 86,60 10,82

Debitul orar mediu al necesarului de ap se determin cu relaia:
Q
n.orar.max.
= k
0
Q
n.zi.max
/ 24, [m
3
/h]

Determinarea cerinei de ap

Cerina de ap, necesar la captarea din sursa natural de ap se detrmin innd seama
de urmtoarele:
- necesarul de ap pentru centrul populat;
- pierderile de ap n aduciune i reeaua de distribuie;
- nevoile tehnologice (tehnice) ale sistemului de alimentare cu ap;
- necesarul de ap pentru combaterea incendiului.
Debitele cerinei de ap se determin cu relaiile:
- debitul zilnic mediu al cerinei de ap:
Q
s zi med
= k
p
k
s
Q
n zi med
, [m
3
/zi]

- debitul zilnic maxim al cerinei de ap:
Q
s zi max
= k
p
k
s
Q
n zi max
, [m
3
/zi]
- debitul orar maxim al cerinei de ap:
Q
s orar max
= k
p
k
s
Q
n orar max
, [m
3
/h]
n care: k
p
reprezint coeficientul pierderilor de ap (k
p
= 1.08 1.1); pierderile de ap (tehnic
admisibile) din sistemele de alimentare cu ap pot fi exprimate ca un spor de debit prevzut
pentru acoperirea necesarului general de ap;
k
s
coeficientul nevoilor tehnologice (proprii) ale sistemului de alimentare cu ap; aceste
nevoi proprii se pot exprima ca un spor al necesarului general de ap, astfel:
-pentru sistemul de alimentare cu ap la care sursa de ap surs de ap subteran nu
necesit staie de tratare, ntreinerea sistemului este uoar i deci nu necesit o suplimentare
considerabil a necesarului de ap (k
s
= 1.02);
-pentru sistemele de alimentare la care apa, nainte de folosire trebuie tratat n vederea
potabilizrii; se poate adopta , la aprecierea proiectantului, n funcie de complexitatea tratrii, un
spor de debit de 5 8 % (k
s
= 1.05 1.08) din apa necesar;

Q
szimed
(m
3
/zi) Q
szimax
(m
3
/zi) Q
sormax
(m
3
/h) k
p
k
s
109,97 161,23 20,14 1,15 1,05

Dimensionarea reelei de distribuie

Dimensionarea retelei de distributie consta n determinarea diametrelor si pierderilor de
sarcina pe toate conductele retelei astfel nct sa se asigure debitele necesare si presiunile de
serviciu n toate punctele retelei.Retelele de apa pot fi inelare sau ramificate din una sau mai
multe surse de pomapare sau gravitationale prin intermediul rezerevoarelor de nmagazinare.
Alcatuirea schemei de calcul
Schema de calcul reda simplificat alcatuirea retelei de distributie, indicnd pozitia surselor,
eventual al statiilor de pompare si a rezervoarelor.
ntr-un sistem inelar format din "n" noduri si "i" inele, numarul "t" de laturi, se determina
cu relatia: , iar numarul de ecuatii care se pot scrie pentru noduri si
pentru inele , trebuie sa fie tot "t".
Ipoteze de dimensionare si verificare
Dimensionarea si verificare unei retele de distributie se face n functie de schema de
calcul n urmatoarele ipoteze:
1.) asigurarea debitului orar maxim la consumatori si al debitului de incendiu interior
2.) trebuie sa asigure si al debitului de incendiu exterior
3.) asigurarea presiunii disponibile la hidrantii interiori prin racordarea directa la retea
4.) asigurarea transportului debitului de tranzit maxim
Determinarea debitelor aferente pe tronsoane
Debitele aferente pe tronsoane pentru una de aceeasi densitate a populatiei sau pentru
acelasi grad de dotare al cladirilor se determina cu ajutorul relatiilor:
(1)
(2)
(3)
Tronson Nr. tronson Lungime (m) q
s
(l/s m) Q
Tronson
(l/s)
R-1 1 15 0,0233 0,35
1-2 2 18 0,0233 0,42
2-3 3 53 0,0233 1,25
3-4 4 15 0,0233 0,35
4-5 5 12 0,0233 0,28
5-6 6 28 0,0233 0,65
5-7 7 26 0,0233 0,61
7-8 8 31 0,0233 0,72
8-9 9 22 0,0233 0,52
6-10 10 20 0,0233 0,46

Determinarea debitelor consumate n noduri
La calculul debitului consumat ntr-un nod curebt, notat cu ''i'', se considera numai
tronsoanele cu serviciu n drum, utiliznu-se relatiile:
(4)
(5)
unde: Q
I
-reprezinta debitul din nodul curent, nl/s si se determina cu relatia (4)
pentru ipotezele 1,2 si 3;
- reprezinta suma debitelor aferente pe cele m tronsoane, care concura n nodul
curent, n l/s;
Q- reprezinta suma debitelor concentrate an nodul respectiv, n l/s.
Nr. nod Bare care
se
racordeaza
in nod
Q
tronson
(l/s) Q
Concentrat

(l/s)
1 Qinj, 1-2 0,35 3
2 1-2, 2-3 0,42 0,39
3 2-3, 3-4 1,25 0,84
4 3-4, 4-5 0,35 0,8
5 4-5,5-6,5-7 0,28 0,62
6 5-6,6-10 0,65 0,47
7 5-7,7-8 0,61 0,89
8 7-8,8-9 0,72 0,67
9 8-9 0,51 0,26
10 6-10,Qinc 0,46 2,73

Determinarea debitelor de calcul pe tronsoane
Determinarea debitelor de calcul pe tronsoane presupune urmatoarele etape:
1.) alegerea sursei si/sau a ponderii surselor
2.) trecerea pe schema de calcul a debitelor consumate n noduri si stabilirea sensurilor de
parcurgere a apei pe fiecare tronson, aplicnd principiul alimentarii fiecarui nod, pe drumul cel
mai scurt, cnd retelele inelare se transforma n retele ramificate, printr-un numar de sectiuni
fictive
3.) determinarea debitelor de calcul ( ), pornind de la sectiile fictive spre sursa
4.) calculu distantei minime ntr incendii simultane, marcarea n nodurile unei noi schemei de
calcul al debitelor concentrate si de incendiu si trasarea sensurilor de curgere, corespunzatoare
acestor debite
5.) stabilirea debitelor de calcul ( ), corespunzator debitelor concentrate si de incendii
6.) determinarea debitelor de calcul pe tronsoane ( )
7.) verificarea debitelor de calcul, conform ecuatiei de bilant n noduri


Debitul de calcul se determina cu relatia:
Q [l/s]
Q debitul aferent tronsonului respectiv;
suma debitelor aferente tronsoanelor din aval care sunt alimentate din
tronsonul curent (i-j);
suma debitelor concentrate care sunt asigurate din tronsonul curent.
Tronson Lungime
(m)
Q
(l/s)
D
(mm)
v
(m/s)
Panta
piezometrica
j
h
r
C
t
C
p
H
disp
R-1 15 6,22 80 0,7 0,008 0,12 124,4 135,76 11,4
1-2 18 1,85 65 0,5 0,008 0,14 123,4 135,64 12,2
2-3 53 1,81 65 0,5 0,008 0,42 122,4 135,5 13,1
3-4 15 1,25 65 0,4 0,008 0,12 121,8 135,08 13,3
4-5 12 2,02 65 0,6 0,012 0,14 121,3 134,96 13,6
5-6 28 1,86 65 0,5 0,008 0,22 119,6 134,82 15,2
5-7 26 1,91 65 0,5 0,009 0,23 120,6 134,91 14,3
7-8 31 1,57 65 0,4 0,006 0,18 119,3 134,68 15,4
8-9 22 0,51 50 0,3 0,004 0,08 118,5 134,5 16
6-10 20 2,96 80 0,6 0,009 0,18 118,6 134,6 16


Alimentari cu apa Retele de distributie Prescriptii de executie si
exploatare
Trasarea lucrrilor

Predarea amplasamentului se va face de ctre beneficiar i proiectant pe baza procesului
verbal de predare-primire a amplasamentului i a bornelor reper (cod 4-2-3 din Sistemul de
eviden n activitatea de control tehnic al calitii construciilor publicat n Buletinul
Construciilor volumul 2/1981).
nainte de trasarea lucrrilor se va face recunoaterea terenului, n prezena proiectantului
pentru verificarea concordanei proiectului cu situaia real de pe teren. Confirmarea poziiei
reelelor subterane, pichetarea acestora i precizarea msurilor ce impun se pe durata execuiei se
va face pe baz de proces verbal ncheiat cu delegaii unitilor de exploatare a reelelor din
gospodria subteran existent n zon. n funcie de situaia real la teren, dac este cazul, vor fi
efectuate sondaje de identificare.
Materializarea axelor conductelor i a principalelor construcii accesorii se va face prin
rui btui n pmnt ce se vor planta obligatoriu n urmtoarele puncte: n centrul cminelor, n
punctele de seciune a conductelor, n punctele de intersecie ale traseului cu alte construcii
subterane sau reele existente, n puncte intermediare.
Reperarea ruilor de ax se va face prin rui martori amplasai lateral, pe direcia
perpendicular fa de axul conductelor, astfel nct s nu fie afectai pe durata execuiei
lucrrilor.

Fig. 4.1. Dispozitiv pentru materializarea axului conductei n plan vertical: 1 tranee; 2
conducta; 3 sprijinire; 4 dulap pentru sprijinire; 5 stalpi; 6 rigla orizontala; 7 panou
vopsit in alb; 8 panou vopsit in rosu; 9 teuri de vizare (cruci); 10 linie de viz.
Amplasarea lucrrilor n plan vertical i verificarea cotelor de sptur i pozare se va
face cu ajutorul riglelor de nivel i a teurilor de vizare. Montarea riglelor de vizare se va face
obligatoriu n amplasamentul cminelor i n punctele caracteristice ale traseului, poziionarea lor
realizndu-se pe baza unui nivelment topografic de precizie, care s asigure aceeai nlime fa
de fundul anului ce urmeaz a se efectua.
Manipularea, transportul, depozitarea i conservarea materialelor

Transport
Transportul materialelor la antier se face cu asigurarea evilor, tuburilor, pieselor de
mbinare etc. mpotriva rostogolirii, ocurilor, a alunecrii sau degradrii lor din alte cauze.
Transportul materialelor n interiorul antierului se face manual sau cumijloace de
transport adecvate. Este interzis deplasarea prin trre. Riparea pe role este admis la
conductele de policlorura de vinil, politilena, conform indicaiilor productorilor.
Depozitare
Depozitarea conductelor trebuie fcut astfel nct s nu fie afectat nici geometria
acestora (s nu apar deformri ireversibile ale seciunii transversale, ovalizrii etc.), nici
suprafa exterioar a lor.
nlimea de depozitare a conductelor se stabilete conform indicaiilor productorilor, cu
luarea tuturor msurilor de asigurare mpotriva rostogolirii acestora. Conductele i accesoriile
trebuie depozitate astfel nct s nu vin n contact cu substane ce pot ataca materialele din care
sunt confecionate. Nu este admis ptrunderea n interiorul conductelor, pe perioada depozitrii,
a pmntului, a noroiului, apelor uzate, etc. n cazul n care aceasta nu se poate evita, se
procedeaz la curarea conductelor i a accesoriilor nainte de punerea lor n opera.
Pentru conductele protejate la exterior cu materiale bituminoase este interzis depozitarea
direct pe sol sau pe suprafee rugoase, recomandndu-se folosirea suporilor de lemn. n cazul n
care depozitarea conductelor i accesoriilor se face n spaii deschise, supuse pericolului de
nghe, se interzice pozarea lor direct pe sol. Pentru materialele sensibile la variaii de
temperatur sau la aciunea direct a radiaiilor solare se recomand protecia depozitelor prin
acoperire.Durata de depozitare a materialelor pe antier trebuie s fie minim.

Execuia spturilor

Este recomandabil ca execuia spturilor s nceap numai dup completa organizare a
antierului i dup aprovizionarea antierului cu toate materialele, utilajele de construcie, pentru
a reduce la minim durata ct traneea rmne deschis.
Lungimea anului pentru conducte se stabilete astfel nct s se poat efectua n
sptur toate operaiile necesare de montare a tuburilor i a pieselor de legtur.
Executarea spturii pentru aduciuni se face de preferin mecanizat, cu sptoare de
anuri sau cu excavatoare. Sptura manual se adopt numai pentru finisarea patului pe ultimii
25 - 30 cm, pentru adncirile i lrgirile n dreptul mbinrilor cu mufe sau a sudurilor executate
n an.
Pentru aduciuni de diametru mic i mijlociu este necesar o sprijinire uoar a malurilor.


Fig. 4.2. Zona de pozare si adancimea de acoperire a conductelor

n cazul n care situaia local impune ( spturi mai adnci, terenuri slabe, ap subteran
la mic adncime) este necesar s se execute o sprijinire puternic a malurilor i s se ia alte
msuri de protecie a muncii.
Pmntul rezultat din spturi se depoziteaz pe o singur parte a traneei, aceea opus
cii de acces i de transport a tuburilor i materialelor pentru execuia aduciunii. n zona
terenurilor agricole, stratul vegetal se depoziteaz separat, pentru a se aeza la loc dup execuia
umpluturilor.
La executarea reelei de distribuie operaiile de depozitare a materialului rezultat din
mbrcmintea strzilor i din sptur se efectueaz cu mare atenie pentru a nu stnjenii
circulaia vehiculelor i a pietonilor; astfel, rigolele strzilor trebuie ferite de astuparea cu
pmnt, anurile se consolideaz cu sprijiniri uoare, iar n dreptul intrrilor la cldiri i curi se
prevd pasarele pentru trecerea pietonilor. O atenie deosebit trebuie s se dea la execuie reelei
de distribuie n pmnturi macroporice sensibile la nmuiere.

Montarea instalaiilor hidraulice

Montarea conductelor
nainte de coborrea n an, n vederea montrii, conductele trebuie verificate n vederea
depistrii eventualelor deteriorri aprute n timpul manipulrilor i nlturrii acestora de ctre
personal de specialitate. De asemenea conductele se curat att la exterior ct i la interior.
Coborrea n tranee a conductelor trebuie fcut cu mijloace adecvate, n siguran,
astfel nct acestea s fie ferite de ovituri sau deteriorri ale suprafeelor esterioare i interioare.
Tierea conductelor trebuie s se fac cu unelte potrivite, n funcie de materialul
conductei, conform indicaiilor productorului. Seciunea tieturii trebuie s fie normal pe axul
conductei i neted, fr asperiti. Capetele conductei tiate trebuie pregtite corespunztor
materialului din care este fcut conducta i modului de mbinare. Dup tiere n cazul n care
conducta este preavazuta cu protecie exterioar sau interioar, se procedeaz la refacerea
proteciei.
Pant de montaj a conductei este cea indicat prin proiect asigurndu-se rezemarea
conductei i accesoriilor uniform, pe toat lungimea acesteia. n zonele cu pant foarte
pronunat trebuie s se ia msuri de asigurare a conductei mpotriva alunecrii, prin prevederea
de masive de beton corecpunzatoare sau alte msuri prevzute de proiectant pe baza indicaiilor
productorului.
La amplasarea condutelor reelelor de distribuie a apei trebuie s se respecte distanele
minime ntre acestea i alte conducte i instalaii subterane conform STAS 8591/1.
Schimbrile de direcie de pe traseul reelelor se realizeaz funcie de materialul
conductei i de modul de mbinare, prin:
- Montarea coturilor preuzinate;
- Montarea tuburilor nclinate cu mufe (la mbinri prin mufe), unghiul maxim admix, fiind
cel precizat de productor;
- Montarea de coturi din segmente sudate (la conducte de oel);
- Folosirea capacitii de ndoire a evii (pentru materiale care se preteaz la acestea).
La schimbrile de direcie, ramificaii, capetele conductelor, reducii etc., pentru
preluarea eforturilor suplimentare ce pot aprea pe eav, se prevd masive de ancoraj n
condiiile precizate prin proiect.
Pe durata execuiei, conductele trebuie protejate mpotriva impuritatiilor. La ntreruperea
lucrului, toate deschiderile se protejeaz prin mijloace adecvate (dopuri, acoperiri, flanse oarbe)
mpotriva ptrunderii apei sau a nmolului.
Montarea conductelor se va realiza n concordan cu standardele n vigoare, respectiv
STAS 4163/88 "Reele exterioare de distribuie".
Conductele vor fi aduse pe antier cu piesa de mbinare aferent fiecrui tub (muf, flan
etc). mbinrile n lungul traseului pot fi fcute n paralel pe mai multe tronsoane. Programul de
montaj va fi aprobat de ctre proiectant. Nu se permite manevrarea conductelor cu echipamente
metalice sau atingerea lor de obiecte grele. Conductele vor fi manevrate numai cu chingi de
postav, cauciuc sau piele. Nu se permite utilizarea lanurilor, cablurilor sau orice alte
echipamente care pot zgria conducta sau izolaia. Orice deteriorare a izolaiei va fi remediat.
Se vor lua msuri pentru a nu intra n tuburi sau fitinguri materiale strmte.
Conductele vor fi coborte n an prin folosirea utilajelor specializate (lansatoare)
acionate manual sau mecanic (pentru Dn < 200 mm). Coborrea n an se face bucat cu bucat.
Conducta va fi suspendat n chingi cu limea de cel puin 15 cm, care s nu deterioreze izolaia
i s reziste la greutatea conductei. ndeprtarea chingilor dup coborrea conductei n an cu
ajutorul frnghiilor, lanurilor, cablurilor sau a altor mijloace improvizate. Tuburile trebuie s se
rezeme pe pmnt n mod continuu i ct mai uniform aezndu-se un pat de nisip de 10 cm
grosime.
In cazul terenurilor cu capacitate portant redus sptura anului se face cu 35 - 40 cm
mai adnc, executndu-se pe fundul anului, sub conduct, un pat de bolovani de 20 - 25 cm
grosime i deasupra acestuia un strat de nisip de 15 cm grosime. Capetele conductelor care
rmn libere, inclusiv ramificaiile, se acoper cu dopuri sau flane oarbe pentru a mpiedica
ptrunderea corpurilor strine n conduct la ntreruperea montajului de la o zi la alta.
Conductele se monteaz cu o pant minim de 0,1%, admindu-se n mod excepional o
pant de 0,05%. Este necesar a se asigura realizarea pantelor cu crearea posibilitii de
dezaerisire spre branamentele consumatorilor, hidrani sau ventile de dezaerisire. n caz contrar
exist pericolul formrii unor pungi de aer cu diminuarea debitului i apariia "loviturii de
berbec". Panta conductei va urmri panta terenului. Pe sectoarele orizontale sau cu pante foarte
mici, nesesizabile cu ochiul liber, controlul pozrii conductei se va face cu rigle i cruci de
vizare.
Executantul va solicita de la furnizorii tuturor materialelor instruciuni de montaj, caiet de
sarcini i orice fel de informaii privind montarea i mbinarea lor, fiind deplin edificat asupra
fazelor de lansare i mbinare a conductelor.

Execuia constructiilor de pe reea

Execuia cminelor pentru alimentare cu ap comport urmtoarele operaiunii
principale:
-tehnologia terasamentelor
-tehnologia betoanelor;
-turnarea betonului de egalizare;
a).armarea fundaiei;
b)cofrarea fundaiei;
c).turnarea fundaiei;
-tehnologia de montarea cminului tipizat;
-adaptarea cminului tipizat la situaia din teren;
-racordarea cu reeaua;
a). montarea armturii i legtura cu conducta.
Construciile accesorii se execut coordonat cu montarea tuburilor potrivit situaiei
locale.

Cmine de vane :
Execuia cminelor se va face conform prevederilor proiectului, proiectelor tip,
normativelor n vigoare i cu respectarea condiiilor i dimensiunilor standardizate.
n interiorul cminelor se vor prevedea scri de acces executate din oel beton 20 mm,
fixate n pereii cminului alternativ, pe dou rnduri verticale. Prima treapt a scrii de acces va
fi poziionat la maximum 50 cm distan de capac, iar ultima la maximum 30 cm deasupra
banchetei. Treptele vor fi protejate la coroziune prin vopsire.
Montarea ramelor pentru capacele cminelor de vane se va face n mod obligatoriu n
conformitate cu prevederile STAS 2448 - 82, asigurnd solidaritatea corect a acestora cu placa
sau corpul cminului.
nainte de astuparea anurilor cu pmnt, spaiile rmase ntre pereii cminului i
tuburile de oel vor fi astupate cu mortar/mastic bituminos, obligatoriu n conformitate cu
prevederile STAS 2448 - 82, asigurnd solidaritatea corect a acestora cu placa sau corpul
cminului.
nainte de astuparea anurilor cu pmnt, spaiile rmase ntre pereii cminului i
tuburile de oel vor fi astupate cu mortar/mastic bituminos.

Cmine de vizitare :
Execuia cminelor de vizitare se va face conform prevederilor proiectului indicat n
memoriul tehnic i pe care executantul atestat pentru astfel de lucrri este obligat s-l
achiziioneze. De asemenea, se vor utiliza indicaiile din caietul de sarcini pentru construcii.
Tuburile prefabricate i zidria cminelor vor fi rostuite cu mortar M 100.
n interiorul cminelor se prevd trepte de acces executate din oel beton 20 mm, fixate
n pereii cminului .Prima treapt a scrii de acces va fi poziionat la maximum 50 cm distan
de capac, iar ultima la maximum 30 cm deasupra banchetei. Treptele vor fi protejate mpotriva
coroziunii prin vopsire.
nainte de astuparea anurilor cu pmnt, spaiile rmase ntre pereii cminului i
tuburile de canalizare vor fi astupate cu mortar de ciment preparat cu nisip fin cu dozaj de 500- -
600 kilograme de ciment/metru cub.


Cofraje

Antreprenorul va furniza, proiecta, ridica, desface i ndeprta cofrajele i va fi pe deplin
rspunztor pentru stabilitatea i sigurana acestora. Cofrajele i susinerile au rolul de a asigura
obinerea formei, dimensiunilor si gradul de finisare prevzute n proiect pentru elementele ce
urmeaz a fi executate i trebuie s aib capacitatea de a susine betonul proaspt i toate
ncrcrile accidentale i pentru a proteja betonul de deteriorri i distrugeri n timpul turnrii,
compactrii, prizei i tratrii.
Cofrajele vor fi construite n aa fel nct s se poat da betonului dimensiunile cerute n
desene, dintr-un material care s permit obinerea unei suprafee cu specificaiile cerute.
De regul, cofrajele vor trebui s fie din lemn i vor include i supori temporari, n
situaii speciale se pot utiliza cofraje metalice sau din material plastic.
Abaterile fata de dimensiunile din proiect ale cofrajelor si ale elementelor de beton si
beton armat dup decofrare - aplicabile n cazurile curente, (vezi anexa 111.1.1 - Buletinul
Construciilor 8-9/1999).
Cofrajele trebuie s fie capabile sa reziste la toate aciunile ce pot apare n timpul
procesului de execuie i trebuie sa fie dispuse astfel nct sa fie posibila amplasarea corecta a
armaturilor, ct si realizarea unei compactri corespunztoare a betonului.
mbinrile dintre panourile cofrajului sa fie etane, iar suprafaa interioara a cofrajului
trebuie sa fie curata. Substanele de ungere a cofrajului trebuie aplicate n straturi uniforme pe
suprafaa interioara a cofrajului, iar betonul trebuie turnat ct timp aceti ageni sunt eficieni.
Alegerea agenilor de decofrare se va face pe baza reglementarilor tehnice n vigoare.
Montarea cofrajelor se va face astfel nct s asigure forma i dimensiunile construciei,
s fie rigide i foarte bine sprijinite pe elementele de susinere, rezemate pe teren, astfel nct, pe
timpul turnrii betonului, s nu se produc deformri laterale sau tasri pe vertical, situaii care
nu sunt admise.
Fiecare articol ce urmeaz a fi nglobat n beton va fi poziionat i ncastrat conform
desenelor i bine fixat nainte de a ncepe turnarea.
Turnarea betonului

Executarea lucrrilor de betonare poate sa nceap numai dup ndeplinirea urmtoarelor
condiii:
- sunt ntocmite procedurile pentru betonare i s-au stabilit si instruit formaiile de lucru n
ceea ce privete tehnologia de execuie si masurile privind securitatea muncii i PSI;
- au fost recepionate calitativ lucrrile de spturi, cofraje si armaturi (dup caz);
- daca, de la montarea armaturilor a trecut o perioada mai mare de 6 luni, se va ntocmi o
comisie alctuita din beneficiar, antreprenor, proiectant si reprezentantul IJC care va
decide oportunitatea expertizrii armaturii;
- suprafeele de beton turnat anterior si ntrit, care vor veni n contact cu betonul proaspt,
vor fi splate i curate si trebuie sa aib rugozitatea necesara asigurrii unei bune
legturi intre cele doua betoane.

Decofrarea
Elementele pot fi decofrate n cazul n care betonul are o rezisten suficient pentru a
putea prelua, integral sau parial, dup caz, solicitrile pentru care acestea au fost proiectate.
Trebuie acordat o atenie deosebit elementelor de construcie care, dup decofrare,suport
aproape ntreaga solicitare prevzut prin calcul.
Se recomand urmtoarele valori ale rezistenei la compresiune la care se poate decofra:
- prile laterale ale cofrajelor se pot ndeprta dup ce betonul a atins o rezisten la
compresiune de minimum 2,5 N/mm2, astfel nct s nu fie deteriorate feele i muchiile
elementelor;
- cofrajele fetelor inferioare la plci si grinzi se pot ndeprta, meninnd sau remontnd popi de
siguran, numai n condiiile n care rezistena lacompresiune a betonului a atins, fa de clas,
urmtoarele procente:
- 70 % pentru elemente cu deschidere de maximum 6,0 m;
- 85 % pentru elemente cu deschidere mai mare de 6,0 m;
- ndeprtarea popilor de siguran se face la termenele stabilite n proiect.
Stabilirea rezistenelor la care au ajuns prile de construcie, n vederea decofrrii, se
face prin ncercarea epruvetelor de control, confecionate n acest scop si pstrate n condiii
similare elementelor n cauz.
n cursul operaiei de decofrare trebuie respectate urmtoarele reguli:
- desfurarea operaiei trebuie supravegheat direct de ctre conductorul punctului de
lucru; n cazul n care se constat defecte de turnare (goluri, zone segregate) care pot afecta
stabilitatea construciei decofrate, se sisteaz demontarea elementelor de susinere pn la
aplicarea msurilor de remediere sau consolidare;
- susinerile cofrajelor se desfac ncepnd din zona central a deschiderii elementelor si
continund simetric ctre reazeme;
- slbirea pieselor de descintrare (pene, vinciuri) se face treptat, fr ocuri;
- decofrarea se face astfel nct s se evite preluarea brusc a ncrcrilor de ctre
elementele care se decofreaz, precum i ruperea muchiilor betonului sau degradarea
materialului cofrajului i susinerilor acestuia.
Pentru decofrarea elementelor cu deschideri mai mari de 12,0 m, precum i pentru
descintrarea esafodajelor care susin cintrele bolilor, arcelor, plcilor subiri etc., proiectul
trebuie s conin precizri n legtur cu executarea acestor operaii: numrul de reprize de
descintrare. n termen de 24 de ore de la decofrarea oricrei pri de construcie se face o
examinare amnunit a tuturor elementelor de rezisten ale structurii, de ctre conductorul
punctului de lucru, reprezentantul investitorului i de ctre proiectant (dac acesta a solicitat s
fie convocat), ncheindu-se un proces-verbal n care se vor consemna calitatea lucrrilor, precum
i eventuale defecte constatate. Este interzis efectuarea de remedieri nainte de efectuarea
acestei examinri.

Proba de presiune a conductelor

Reelele de distribuie nou executate trebuie s fie supuse probei de presiune nainte de
darea n funciune. Scopul probei de presiune este verificarea etaneitii conductelor,
mbinrilor acestora i a tuturor accesoriilor etc., precum i a stabilitii conductelor la regimul
maxim de presiune.
Probarea reelelor la presiune se face pentru fiecare tip de conducta, conform
prevederilor productorului, a tandardelor i a reglementrilor tehnice n vigoare i a caietelor de
sarcini ntocmite de proiectant, du o splare prealabil. Nu este admis punerea n funciune a
tronsoanelor de reea n care pot aprea fenomene negative datorit apariii loviturii de berbec,
fr realizarea msurilor necesare de prevenire i/sau protecie.
Lungimea tronsoanelor de proba este de maximum 500 m ea putnd fi mai mare doar n
cazuri n care experien antreprenorului i garaniile oferite de acesta sunt acceptate de
beneficiar. Tronsoanele de proba pot fi mai scurte n cazul terenurilor n pant sau pentru
poriunile de reea cu aceeai presiune de funcionare.
Probele vor fi efectuate n dou sau trei etape:
- Probe preliminare pe tronsoane pe msur ce se desfoar lucrrile;
- Probe finale pe seciuni de lucrri;
- O inspecie vizual a mbinrilor ntre conductele noi i cele existente.

Probe hidraulice preliminare
Executantul va efectua probe hidraulice preliminare pe fiecare seciune de conducte de
ncercat. Acestea vor avea loc imediat dup instalarea conductelor, realizarea mbinrilor i
reumplerea pn la cel puin 300 mm deasupra coronamentului conductei. mbinrile ntre
seciunile testate vor fi lsate descoperite pn cnd conducta a trecut proba hidraulic. Toate
conductele vor fi testate corespunztor. Pentru conductele executate din evi de PEHD durata
probei preliminare va fi de 4 ore la conductele fr mbinri i 12 ore la cele cu mbinri conform
instruciunilor tehnice ale productorului.

Proba hidraulic final
Dup ce toate conductele dintr-o zon, care urmeaz a fi conectate, au fost mbinate la
terminarea testrilor preliminare, se va face o prob hidraulic ntregii subzone, nainte de
legarea final a acelor conducte n sistemul de distribuie existent. Dup conectarea conductelor
noi n sistemul existent, mbinrile ntre conductele noi i cele existente vor fi lsate descoperite
i liniile vor fi presurizate la presiunea de prob. Proiectantul va aproba mbinrile, dup o
inspecie vizual satisfctoare. Proba hidraulic final nu va fi necesar dac a fost instalat o
singur linie de conducte care s lege dou conducte existente, i aceasta a trecut n mod
corespunztor proba hidraulic. Proba final va fi de 3 ore, iar condiia este ca pierderea de
presiune s fie mai mic sau egal cu 0,10 bar/or.
La nceperea probei de presiune tronsoanele de reea trebuie s aib montate toate
armturile. nchiderea capetelor tronsoanelor se face cu blinduri, flanse oarbe, capace. n cazurile
n care acest lucru este posibil, probarea tronsoanelor se face i cu conducte de branament
montate n aval de robinetele de concesie ale acestora. Umplerea conductelor cu ap potabil se
ncepe de la punctul cel mai de jos al tronsonului de probat i numai dup montarea
dispozitivelor ce asigura eliminarea aerului. Dup umplere se recomand o aerisire final, prin
realizarea unei uoare suprapresiuni pn la eliminarea total a bulelor de aer n ap. Apoi se
procedeaz la nchiderea dispozitivelor de aerisire.

Punerea sub presiune pentru proba
Pentru efectuarea probei de presiune se folosesc:
- pompe pentru ridicarea presiunii;
- manometre cu domeniu de msurare care acoper presiunea de rob i cu diviziuni de 0,1
bar;
- Clapete de reinere;
- Dispozitive de aerisire;
- Armturi de nchidere;
- Contoare sau deitmetre, cu diviziuni de 1 l
Succesiunea operaiilor de ncercare este :se instaleaz agregatele de pompare a apei n
conducta la captul care are cota axului mai mic (captul de jos);
- la instalarea agregatelor de pompare se va avea n vedere c ele s poat fi utilizate i la
tronsonul urmtor de proba, folosind ap din tronsonul deja probat;
- se monteaz vanele de golire i robinetele de aerisire c i aparatele de msur a presiunii
(manometru) pe captul de jos, respectiv pe captul de sus al tronsonului;
- se deschid ventilele de dezaerisire;
- la fiecare manometru va st un observator avnd ceas acordat cu al celorlali observatori;
- se umple conducta cu ap, se nchid robinetele de dezaerisire i se continu pomparea
pn la realizarea presiunii de ncercare;
- se menine presiunea de testare, prin pompri suplimentare, timp de 30 de minute, pentru
a susine destinderea conductei de polietilen;
- presiunea din conducta trebuie redus apoi prin eliberarea rapid a unei cantiti de ap
din conducta pn la obinerea presiunii nominale la manometrul de control;
- se realizeaz inspectarea conductei pentru identificarea unor eventuale scurgeri, la
aceast presiune, din tronsonul testat;
- valorile indicate de manometru vor fi citite i notate la urmtoarele intervale de timp:
0-10 min. - citire la intervale de 2 minute;
10-30 min. - citire la intervale de 5 minute;
30- 90 min. - citire la intervale de 10 minute.
Presiunea trebuie s creasc datorit rspunsului vasco-elastic al materialului conductei.
ncercarea se consider reuit, dac dup trecerea intervalului de 90 minute de la
realizarea presiunii de ncercare, scderea presiunii la tronsonul ncercat nu depete 10% din
presiunea de ncercare i nu apar scurgeri vizibile de ap. Rezultatele probei de presiune pot fi
influenate de ctre aerul care nu a fost complet evacuat din conducta sau de variaiile de
temperatura ale mediului. Se recomand c probele s se efectueze n zile n care nu exist o
variaie mare de temperatura. n perioadele reci (sub + 5
0
C), dup efectuarea probei, golirea se
face imediat.
Dac testul este nesatisfctor atunci se vor depista i remedia deficienele de
etanseitatei apoi se va relua proba.
Rezultatele probelor de presiune se consemneaz ntr-un proces verbal, care face parte
integrant din documentaia necesar la recepia preliminar i definitiv a conductei.
Dup terminarea complet a lucrrilor de execuie pe conduct, se va execut o prob
general pe ntreag ei lungime, n regim de exploatare.

Realizarea umpluturii

nainte de a se proceda la realizarea umpluturilor se verific conductele i toate
elementele acestora, n vederea depistrii eventualelor defeciunii survenite n timpul montajului
i remedierii lor.
Materialul rezultat din sptur se poate folosi, de regul pentru realizarea umpluturilor
att n zona de protecie a conductei, ct i pentru restul umpluturilor.
n cazul n care acesta nu este corespunztor pentru zona de umpluturi speciale se
procedeaz la nlocuirea cu pmnt adus din alte zone sau obinut din prelucrarea materialului
rezultat din sptur prin diferite procedee. Pmntul ngheat nu se folosete.
Realizarea umpluturii se face conform reglementrilor tehnice specifice pentru tipul de
conducta ales. Spaiile laterale conductei se umplu i se compacteaz simultan, n acelai sistem,
de regul manual, c spaiul de deasupra conductei,pn la limita superioar a zonei de siguran
Umplerea transeii pn la cota final se face respectndu-se i condiiile proprietarului
sau celui n a crui folosin se afl terenul n care sunt amplasate reele de distribuie.
Umplutura traneei cuprinde dou zone bine definite i anume:
- Zona de acoperire - pn la aproximativ 30 cm deasupra generatoarei conductei, necesar
asigurrii stabilitii conductei.
- Zona de umplutur - necesar pentru transmiterea uniform a sarcinilor care acioneaz
asupra conductei i protejarea acesteia.
- Zona de acoperire trebuie s ndeplineasc urmtoarele condiii de material i
execuie:materialul de umplutur trebuie s fie curat de pietre i blocuri sau materiale
solidificate;
- pentru terenurile care nu prezint capacitate corespunztoare de compactare, trebuie s se
utilizeze materiale friabile de adaos (nisipuri, pietrisuri, pmnt) sau o protecie de beton;
- nu se vor utiliza materiale agresive care deterioreaz conducta i nici soluri care prezint
tasri ulterioare;
- compactarea straturilor acestei zone se face n straturi succesive de maxim 15cm.
Compactarea se va face manual sau cu echipament uor pentru a nu periclita stabilitatea
tubului.
Zona de umplutur va fi executat n general cu material similar celui folosit pentru
acoperirea tubului.
Umplutura este realizat prin straturi succesive de aproximativ 30 cm, astfel nct tuburile s
nu sufere nici o deteriorare.
Prezena ocazional a unor particule cu dimensiuni cuprinse ntre 20 i 40 mm este acceptat
n procente foarte mici pentru zona de umplutur. n cazul n care exist i particule de peste 40
mm, materialul trebuie refuzat.