Sunteți pe pagina 1din 2

SC GLOBAL TEHRM SA

LISTA MATERIALE
Pentru realizarea nclzirii prin pardoseal a ncperilor
LIVING, DINING, HOL
Varianta I
Nr.
crt.
Denumire Cantitate
necesara
Pre unitar Pre total
DM
1 Strat izolator din polistiren, densitate 303!
"#$%c, #rosi%e !! %%
!0 %p & ',! %c ( 1)0 D*$%c )10
+ ,olie polietilen 0,+ %% 1! "# 11 D*$"# 1-!
3 Plasa de sir%a . 3%%, oc/i !0! c% !0 %p ' D*$%p +00
' 1anda izolatoare de %ar#ine lata de 1! c% -! %l 1,1 D*$%l 2+
! 3ea4a P56c . 1-0+ +)0 %l + D*$%l !-0
- 7nsa%8lu distri8uitor$colector 19 pentru trei
circuite de nclzire, co%plet ec/ipat
1 8uc: 3-0 D*$8uc: 3-0
2 Suport pentru %ontare distri8uitor$colector + 8uc: 10 D* +0
) ;o8inet de re#la< cu ter%ostat Dn1! 1 8uc: 1+ D* 1+
= >ap ter%ostat cu senzor & +0 ? !0
o
> ( 1 8uc: -0 D* -0
10 Ventil 8@pass Dn1! 1 8uc: 1- D* 1-
11 Po%p circulatie 1 8uc: +00 D* +00
1+ ;e#ulator electric %ontat pe Aea4 10=0
o
>
& +30 V, 1! 7 (
1 8uc: 3! D* 3!
13 ;o8inet cu sBer C9 + 8uc: 1+ D*$8uc: +'
1' ;o8inet de reAinere cu 4entil C9 1 8uc: 1+ D* $8uc: 1+
1! >onectori & racorduri ( D9 cu . 1- - 8uc +,= D*$8uc: 12:'
1- >oltar de #/ida< pentru tea4a . 1-0+ ++ 8uc: ' D*$8uc: ))
11 >utie distri8uitor 1 8uc: 30 D*$8uc: 30
1+ 7diti4ant de sapa & calculat pentru o #rosi%e a
Eapei de -! %% (
10 "# ) D* $"# )0
Total pre 2762 DM
Preurile nu inclu T!A.
"#erta nu cuprine preul $apei
"%ERT& PENTR' (NC&L)IRE (N PARD"SEAL&
Lucrarea* Locuin+ ,n -ucure$ti . !atra Luminoas+
Varianta I
OBerta pri4eEte nclzirea prin pardoseal a ncperilor Li4in#, Dinin# Ei Hol n
supraBaA total de !0 %p:
Fnclzirea n pardoseal se 4a realiza prin supraBaAa pardoselii ncperilor care de4ine
supraBaA radiant prin includerea n aceasta a unor reAele din Aea4 P56c 1-0+, prin care
4a circula apa cald la %a0:!0
o
>:
3e%peratura turului de la cazan ce asi#ur inclzirea prin pardoseal Ei nclzirea cu
corpuri statice tre8uie li%itat la %a0: 20
o
>
7si#urarea unei te%peraturi de %a0: !0
o
> la instalaAia de nclzire prin pardoseal se
realizeaz printrun siste% de re#la<e ce asi#ur a%estecul returului cu turul de la cazane,
co%pus din ro8inet cu ter%ostat, capul ter%ostat cu co%and la distanA, po%p de
circulaAie pre4zut cu un senzor ? re#ulator electric, ro8inet 8@pass Ei ro8inete pe tur Ei
retur conBor% sc/e%ei ane0ate:
La depEirea te%peraturii de !0
o
> re#ulatorul electric 4a nc/ide po%pa de circulaAie:
Ventilul de 8@pass la punerea n BuncAiune a instalaAiei de nclzire prin pardoseal se
desc/ide iar la 4entilul cu ter%ostat se Bi0eaz te%peratura dorit pe tur:
Dac nu se a<un#e la te%peratura i%pus 4a tre8ui nc/is 4entilul de 8@pass pGn la
intrarea n re#i% a instalaAiei:
Dup intrarea n re#i% a instalaAiei se desc/ide 8@passul pentru a asi#ura a%estecul
dintre tur Ei retur:
7ceast sc/e% i%pune ur%rirea instalaAiei la nceput pGn la intrarea n re#i%:
InstalaAia de nclzire prin pardoseal pentru ncperea Li4in# nu asi#ur ntre#
necesarul de cldur de 11 HI ci doar 1,) HI restul ur%Gnd a se acoperii printrun alt siste%
de nclzire asi#urGnd astBel o te%peratur interioar de ++
o
C.
Japa se 4a realiza cu Bolosirea unui aditi4 special & preA inclus n oBerta noastr ( Ei
conBor% indicaAiilor te/nolo#ice ce se 4or trans%ite ulterior:
OBerta nu cuprinde preAul Eapei Ei nici preAul pardoselii Binite:
Se ane0eaz sc/iAa preli%inar pri4ind %odul de realizare a nclzirii prin pardoseal
pentru ncperile precizate %ai nainte Ei lista de %ateriale:
Preul total al ,nc+l/irii prin paroseal+ este e DM 0 T!A neinclus 12 respecti3
44 DM5mp.
PreEedinte,
In#: Sil4iu Sandu