Sunteți pe pagina 1din 2

Varianta 2

_int.1 2
_int.2 2
_int.3 3 4
_int.4 5
_int.5 3
_int.6 4
_int.7 JUSTITIE
Distributie echitabila a riscurilor si beneficiilor
Recrutare echitabila a subiectilor
Protectie speciala grupurilor vulnerabile
Este echitate in cercetarea intreprinsa?
_int.8 Reputatia medicului dentist trebuie sa se sprijine doar pe competenta si
demnitate, fara contributia reclamei de orice fel.
(2) Profesia de medic dentist nu trebuie practicata ca o activitate comerciala.
9_
Imperative etice ale cercetarii Aplicatibilitatea principiului
1.Respectul persoanei
(respectul fata de fiinta
umana)

1)Fiecare persoana este un agent
autonom
2)Recunoasterea unicitatii, libertatii,
independentei, valorii si demnitatii
umane, egale intre toti, a dreptului la
autodeterminare, a dreptului de a fi
informat


Autonomie
Consimtamantul informat: informare, intelegerea informatiei,
voluntariat, decizie
Orice persoana cu autonomie diminuata (vulnerabila) are dreptul
la protectie

2.Beneficenta
1)Datoria de a face bine izvorand din
calitatea morala
2)Subiectilor cercetarii sa nu li se faca
rau
3)Maximizarea beneficiilor si
minimizarea riscurilor


Evaluarea riscurilor si beneficiilor: natura si scopul trebuie
sistematic evaluate.
Spre deosebire de actul medical in care indicatia profesionala
prevaleaza asupra analizei riscurilor, in cercetare indicatia poate fi
depasita dar prin compensatie analiza riscurilor si beneficiilor
prevaleaza

3.Justitie
1)Nondiscriminare
2)Ingrijire medicala egalitarian si
echitabil

Selectia/excluderea
Beneficiile si riscurile sa fie distribuite echitabil
Protectia vulnerabili

10_
Art. 24
(1) Medicul dentist nu are dreptul sa se pronunte cu privire la tratamentele altui
coleg, decat daca sanatatea pacientului este pusa in pericol.
(2) Face exceptie de la prevederile alin. (1) medicul expert, in situatiile prevazute
de lege.