Sunteți pe pagina 1din 11

CULTUR CIVIC

CLASA A VIII A
Editura: CORINT
Autori: Maria-Liana Lctu
Mihaela Penu Pu ca
or!"#t$%n Anul &colar '()-'(*
COMPETEN E SPECI+ICE
, Utili-area conce#telor "#eci.ice &tiin/elor "ociale #entru or0ani-area de$er"urilor de cunoa&tere &i e1#licare a unor .a#te2 e3eni$ente2
#roce"e din 3ia/a real
, Utilizarea corect i adecvat a conceptelor cu coninut civic n diferite contexte
,' Identificarea unor forme de libertate
,) Identificarea unor forme de dreptate i de egalitate
,* Identificarea formelor de proprietate existente n cadrul economiei de pia
,4 Identificarea formelor de manifestare a patriotismului
', A#licarea cuno&tin/elor "#eci.ice &tiin/elor "ociale 5n re-ol3area unor "itua/ii #ro6le$2 #recu$ &i 5n anali-area #o"i6ilit/ilor #er"onale de
de-3oltare
', Analizarea unor concepte i valori specific societii democratice
',' Explicarea principalelor tipuri de raporturi existente ntre ceteni i autoriti
',) Explicarea raportului dintre libertate i respectarea legilor
',* Compararea formelor i a situaiilor de manifestare a dreptii i a nedreptii
',4 Caracterizarea relaiilor existente ntre dreptate i egalitate n diferite contexte
',7 Explicarea modului n care acioneaz justiia pentru a apra i nfptui dreptatea
',8 Compararea formelor de proprietate specific economiei de pia
',9 Caracterizarea patriotismului n condiiile integrrii europene
), Coo#erarea cu ceilal/i 5n re-ol3area unor #ro6le$e teoretice &i #ractice2 5n cadrul di.eritelor 0ru#uri
), ezolvarea n ec!ip a unor sarcini de lucru prin utilizarea capacitilor empatice n diferite situaii civice
),' Analizarea" n ec!ipe de lucru" a unor situaii de manifestare a nedreptii i de nerespectare a egalitii de anse sau a egalitii n faa legii
*, Mani.e"tarea unui co$#orta$ent "ocial acti3 &i re"#on"a6il2 adec3at unei lu$i 5n "chi$6are
*, #anifestarea iniiativei n rezolvarea unor probleme ale grupurilor din care face parte i ale comunitii locale
*,' Corelarea dreptului la proprietate cu responsabilitile asociate acestui drept
*,) #anifestarea respectului fa de proprietate
*,* Argumentarea complexitii identitii unei persoane pe baza apartenenei la diferite tipuri de comunitate
4, Partici#area la luarea deci-iilor &i la re-ol3area #ro6le$elor co$unit/ii
4, $articiparea civic n situaii n care este nevoie de aciune social
4,' $articiparea ceteneasc cu asumarea responsabilitii pentru consecinele aciunilor realizate
Plani.icarea anual
An &colar '()-'(*
Unitatea &colar: coala :i$na-ial :ir6o3a!Calnic
Pro.e"or : ;or.ie Adrian
Aria curricular: O$ i "ocietate
<i"ci#lina: Cultur ci3ic
Nr, ,,,,,,,,,,,,,,,!,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Cla"a a VIII-a
Curriculu$: nucleu
Nr, ore!"#t,:
Manual: Editura Corint
Nr, ore!an: )*
PERIOA<A UNITATEA <E =NV>ARE NUMR <E ORE O?SERVA>II
Se$e"trul I 7 "e#te$6rie '()
@ ) ianuarie '(*
INTRO<UCERE
AUTORITATEA
LI?ERTATEA AI RESPONSA?ILITATEA
<REPTATEA AI E:ALITATEA
*
4
*
4
Pro6 "cri"
Pro6 "cri"
Pro6 "cri"
Pro6 "cri"
Total ore: 9 9
Se$e"trul II ( .e6ruarie '(*
@ '( iunie '(*
<REPTATEA AI E:ALITATEA
PROPRIETATEA
PATRIOTISMUL
*
7
7
Pro6 "cri"
Pro6 "cri"
Pro6 "cri"
B8- a#rilie '(*C
$rogramul DAcoala alt.el: S tii $ai $ulte2 " .ii $ai
6unEF % &ptm'n dedicat activitilor extracurriculare i
extracolare (fazelor naionale ale olimpiadelor colare"
conform )rdinului nr* )99!(),(7,'() privind structura
anului colar +,-./+,-0
S#t$%na
G!S#t$%na '8
E1cur"ii te$atice
<ru$e ii
Vi-ite
Ie iri 5n teren
Total ore: 7 7
Total ore an &colar: )* )*
Total "#t$%ni an &colar: )4 &emestrul I 1 9 sptm'ni H &emestrul al II%lea 1 7 sptm'ni H 2coala Altfel 1 sptm'ni I )4
Plani.icare calendari"tic #e "e$e"trul I
An &colar '()-'(*
Unitatea &colar: Acoala :i$na-ial :ir6o3a!Calnic
Pro.e"or: ;or.ie Adrian
Aria curricular: O$ &i "ocietate
<i"ci#lina: Cultur ci3ic
Nr, ,,,,,,,,,,,,,,,!,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Cla"a a VIII-a
Curriculu$: nucleu
Nr, ore!"#t,:
Manual: Editura Corint
Nr, ore!"e$e"tru: 9
Nr,
crt,
Unitatea de 5n3/are Con/inuturi a"ociate
Co$#eten/e "#eci.ice
Nr,
ore S#t$%na O6"er3a/ii
, INTRO<UCERE
, Reca#itulare
', Te"t de e3aluare
ini/ial
), Societatea
de$ocratic &i 3alorile
ei
*, Princi#iile
de$ocra/iei
, Utilizarea corect i adecvat a conceptelor
cu coninut civic n diferite contexte
', Analizarea unor concepte i valori specific
societii democratice
4,' $articiparea ceteneasc cu asumarea
responsabilitii pentru consecinele aciunilor
realizate
* S-S*
Pro6 "cri"
', AUTORITATEA
, Autoritate &i
ierarhie
', Ra#orturi 5ntre
cet/eni &i autorit/i
), Autoritatea &i
re0i$urile #olitice
*, Autoritatea 5n
"#a/iul #ri3at &i 5n
"#a/iul #u6lic
4, Te"t de e3aluare
"u$ati3
, Utilizarea corect i adecvat a conceptelor
cu coninut civic n diferite context
', Analizarea unor concepte i valori specific
societii democratice
',' Explicarea principalelor tipuri de raporturi
existente ntre ceteni i autoriti
4, $articiparea civic n situaii n care este
nevoie de aciune social
*, #anifestarea iniiativei n rezolvarea unor
probleme ale grupurilor din care face parte i ale
comunitii locale
), ezolvarea n ec!ip a unor sarcini de lucru
prin utilizarea capacitilor empatice n diferite
situaii civice
4 S4-SG Pro6 "cri"
Nr,
crt,
Unitatea de 5n3/are Con/inuturi a"ociate
Co$#eten/e "#eci.ice
Nr,
ore S#t$%na O6"er3a/ii
),
LI?ERTATEA AI
RESPONSA?ILITA-
TEA
, Li6ertatea, Ti#uri
de li6ertate
', Li6ertatea &i
re"#ectarea le0ilor
), Li$itele li6ert/ii
*, Te"t de e3aluare
, Utilizarea corect i adecvat a conceptelor cu
coninut civic n diferite context
,' Identificarea unor forme de libertate
',) Explicarea raportului dintre libertate i
respectarea legilor
4,' $articiparea ceteneasc cu asumarea
responsabilitii pentru consecinele aciunilor
realizate
* S(-S)
Pro6 "cri"
*,
<REPTATEA AI
E:ALITATEA
, <re#tatea &i
nedre#tatea
', +or$e &i "itua/ii de
$ani.e"tare a
nedre#t/ii
), Ti#uri de dre#tate
*, Te"t de e3aluare
4, Sinte- &i e3aluare
"e$e"trial
, Utilizarea corect i adecvat a conceptelor cu
coninut civic n diferite contexte
,) Identificarea unor forme de dreptate i de
egalitate
',* Compararea formelor i a situaiilor de
manifestare a dreptii i a nedreptii
',4 Caracterizarea relaiilor existente ntre dreptate
i egalitate n diferite contexte
',7 Explicarea modului n care acioneaz justiia
pentru a apra i nfptui dreptatea
),' Analizarea" n ec!ipe de lucru" a unor situaii
de manifestare a nedreptii i de nerespectare a
egalitii de anse sau a egalitii n faa legii
4 S*-S9 Pro6 "cri"
Plani.icare calendari"tic #e "e$e"trul al II-lea
An &colar '()-'(*
Unitatea &colar: Acoala :i$na-ial :ir6o3a!Calnic
Pro.e"or: ;or.ie Adrian
Aria curricular: O$ &i "ocietate
<i"ci#lina: Cultur ci3ic
Nr, ,,,,,,,,,,,,,,,!,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Cla"a a VIII-a
Curriculu$: nucleu
Nr, ore!"#t,:
Manual: Editura Corint
Nr, ore!"e$e"tru: 7
Nr,
crt,
Unitatea de
5n3/are Con/inuturi Co$#eten/e "#eci.ice
Nr,
ore S#t$%na O6"er3a/ii
, <REPTATEA AI
E:ALITATEA
, Ju"ti/ia ca in"titu/ie de
a#rare &i de 5n.#tuire a
dre#t/ii
', <re#tatea2 e0alitatea &i
ine0alitatea
), Rolul "tatului 5n
reali-area e0alit/ii
*, Te"t de e3aluare
, Utilizarea corect i adecvat a conceptelor cu
coninut civic n diferite contexte
',* Compararea formelor i a situaiilor de
manifestare a dreptii i a nedreptii
',4 Caracterizarea relaiilor existente ntre dreptate i
egalitate n diferite contexte
',7 Explicarea modului n care acioneaz justiia
pentru a apra i nfptui dreptatea
),' Analizarea" n ec!ipe de lucru" a unor situaii de
manifestare a nedreptii i de nerespectare a
egalitii de anse sau a egalitii n faa legii
* S-S* Pro6 "cri"
', PROPRIETATEA
, +or$ele #ro#riet/ii &i
e3olu/ia lor
', <re#tul la #ro#rietate
), Pro#rietatea #ri3at &i
econo$ia de #ia/
*, Pro6le$a #roriet/ii 5n
Ro$%nia
, Utilizarea corect i adecvat a conceptelor cu
coninut civic n diferite contexte
,* Identificarea formelor de proprietate existente n
cadrul economiei de pia
',8 Compararea formelor de proprietate specific
economiei de pia
*,' Corelarea dreptului la proprietate cu
responsabilitile asociate acestui drept
*,) #anifestarea respectului fa de proprietate
* S4-S9
),
DAcoala Alt.el: S
tii $ai $ulte2 "
.ii $ai 6unF
$rogramul DAcoala alt.el: S tii $ai $ulte2 " .ii $ai 6unEF % &ptm'n dedicat
activitilor extracurriculare i extracolare (fazelor naionale ale olimpiadelor colare"
conform )rdinului nr* )99!(),(7,'() privind structura anului colar +,-./+,-0 SG
8- a#rilie
'(*
Nr,
crt,
Unitatea de
5n3/are Con/inuturi Co$#eten/e "#eci.ice
Nr,
ore S#t$%na O6"er3a/ii
*, PROPRIETATEA
7, Reca#itulare
8, Te"t de e3aluare "u$ati3
*,' Corelarea dreptului la proprietate cu
responsabilitile asociate acestui drept
*,) #anifestarea respectului fa de proprietate
' S(-S Pro6
"cri"
4, PATRIOTISMUL
, Ce e"te #atrioti"$ul &i
cu$ "e $ani.e"tK
', Alteri ale #atrioti"$ului
), Patrioti"$ul &i inte0rarea
euro#ean
*, Reca#itulare .inal @
ore
4, Te"t de e3aluare .inal
7, E3aluare &i "inte- .inal
, Utilizarea corect i adecvat a conceptelor cu
coninut civic n diferite contexte
,4 Identificarea formelor de manifestare a
patriotismului
',9 Caracterizarea patriotismului n condiiile
integrrii europene
*,* Argumentarea complexitii identitii unei
persoane pe baza apartenenei la diferite tipuri de
comunitate
4 S'-S8 Pro6
"cri"
Proiectarea unit ilor de 5n3 are #e "e$e"trul I
An &colar '()-'(*
Unitatea de 5n3 are: Introducere Nr, ore: *
Con inuturi C, S, Acti3it i de 5n3 are Re"ur"e #eda0o0ice E3aluare S#t$%na O6"er3a/ii
Reca#itulare Pro6 oral
S
B7-'( ILC
Te"t de e3aluare
ini ial
% exerciii pentru identificarea termenilor
civici n texte diferite*
%activitate individual3
%fie de evaluare* Pro6 "cri"
S'
B')-'8 ILC
Societatea
de$ocratic i
3alorile ei
,,
',,
4,',
%analizarea unor concepte i valori
specifice societii democratice*
%activitate individual3
%activitate n grup3
%activitate frontal3
%dicionare3
%culegeri de texte3
%dezbaterea*
O6"er3area
"i"te$atic
S)
B)( IL-* LC
Princi#iile
de$ocra iei
%participarea ceteneasc cu asumarea
responsabilitii pentru consecinele
aciunilor realizate*
Pro6 oral S*
B8- LC
Unitatea de 5n3 are: Autoritatea
Nr, ore: 4
Con inuturi C, S, Acti3it i de 5n3 are Re"ur"e #eda0o0ice E3aluare S#t$%na O6"er3a/ii
Autoritate i
ierarhie
,,
',,
',',
4,,
),,
*,,
%utilizarea corect i adecvat a
conceptelor cu coninut civic n diferite
contexte*
%activitate individual3
%activitate n grup3
%activitate frontal3
%dicionare3
%culegeri de texte3
%fie de lucru3
%ilustra ii3
%descrierea3
%compara ia3
%problematizarea3
%metoda ciorc!inelui3
%diagrama venn*
O6"er3area
"i"te$atic
S4
B*-9 LC
Ra#orturi 5ntre
cet eni i
autorit i
%explicarea principalelor tipuri de raporturi
existente ntre ceteni i autoriti*
Veri.icarea
te$ei #entru
aca"
S7
B'-'4 LC
Autoritatea i
re0i$urile #olitice
%analizarea unor concepte i valori
specifice societii democratice i
totalitare*
Pro6 oral S8
B'9 L- LIC
Autoritatea 5n
"#a iul #ri3at i 5n
"#a iul #u6lic
%manifestarea iniiativei n rezolvarea unor
probleme ale grupurilor din care face parte
i ale comunitii locale*
O6"er3area
"i"te$atic
S9
B*-9 LIC
Te"t de e3aluare
"u$ati3
% exerciii pentru identificarea termenilor
civici n texte diferite*
%activitate individual3
%fie de evaluare* Pro6 "cri"
SG
B-4 LIC
Unitatea de 5n3 are: Li6ertatea i re"#on"a6ilitatea Nr, ore: *
Con inuturi C, S, Acti3it i de 5n3 are Re"ur"e #eda0o0ice E3aluare S#t$%na O6"er3a/ii
Li6ertatea, Ti#uri
de li6ertate ,,
,',
',),
4,',
%exerciii care solicit exprimarea prerilor"
a convingerilor" sentimentelor personale*
%activitate individual3
%activitate n grup3
%activitate frontal3
%dicionare3
%culegeri de texte3
%fie de lucru3
%ilustra ii3
%descrierea3
%compara ia3
%metoda ciorc!inelui3
%diagrama venn*
Pro6 oral S(
B9-'' LIC
Li6ertatea i
re"#ectarea le0ilor
%activitate de negociere" de luare a deciziei
prin consens sau compromis
de alegere a liderului3
%simularea unei situaii conflictuale i
rezolvarea conflictului*
O6"er3area
"i"te$atic
S
B'4-'G LIC
Li$itele li6ert ii
%participarea ceteneasc cu asumarea
responsabilitii pentru consecinele
aciunilor realizate*
Pro6 oral S'
B'-7 LIIC
Te"t de e3aluare
"u$ati3
% exerciii pentru identificarea termenilor
civici n texte diferite*
%activitate individual3
%fie de evaluare* Pro6 "cri"
S)
BG-) LIIC
Unitatea de 5n3 are: <re#tatea i e0alitatea Nr, ore: 4
Con inuturi C, S, Acti3it i de 5n3 are Re"ur"e #eda0o0ice E3aluare S#t$%na O6"er3a/ii
<re#tatea i
nedre#tatea
,
,)
',*
',4
),'
%exerciii care solicit exprimarea prerilor"
a convingerilor" sentimentelor personale*
% exerciii pentru identificarea termenilor
civici n texte diferite*
%activitate individual3
%activitate n grup3
%activitate frontal3
%dicionare3
%culegeri de texte3
%fie de lucru3
%ilustra ii3
%descrierea3
%compara ia3
%problematizarea3
%metoda ciorc!inelui3
%diagrama venn3
%analiza3
%sinteza3
%studiul de caz3
Veri.icarea
te$ei #entru
aca"
S*
B7-'( LIIC
+or$e i "itua ii de
$ani.e"tare a
nedre#t ii
% exerciii pentru identificarea termenilor
civici n texte diferite* Pro6
#ractic
S4
B7-( IC
Ti#uri de dre#tate
%simularea unei situaii conflictuale i
rezolvarea conflictului*
% exerciii pentru identificarea termenilor Pro6 oral
S7
B)-8 IC
',7 civici n texte diferite* %brainstormingul*
Te"t de e3aluare
.inal
% exerciii pentru identificarea termenilor
civici n texte diferite*
%activitate individual3
%fie de evaluare* Pro6 "cri"
S8
B'(-'* IC
E3aluare i "inte-
.inal
% exerciii pentru identificarea termenilor
civici n contexte diferite*
%activitate frontal3
%activitate individual* Pro6 oral
S9
B'8-) IC
Proiectarea unit ilor de 5n3 are #e "e$e"trul al II-lea
An &colar '()-'(*
Unitatea de 5n3 are: <re#tatea i e0alitatea Nr, ore: *
Con inuturi C, S, Acti3it i de 5n3 are Re"ur"e #eda0o0ice E3aluare S#t$%na O6"er3a/ii
Ju"ti ia ca in"titu ie
de a#rare i de
5n.#tuire a
dre#t ii
,
,)
',*
',4
),'
',7
%exerciii care solicit exprimarea prerilor"
a convingerilor" sentimentelor personale*
%activitate individual3
%activitate n grup3
%activitate frontal3
%dicionare3
%culegeri de texte3
%fie de lucru3
%ilustra ii3
%descrierea3
%compara ia3
%problematizarea3
%metoda ciorc!inelui3
%diagrama venn3
%analiza3
%sinteza3
%studiul de caz3
%brainstormingul*
Veri.icarea
te$ei #entru
aca"
Pro6 oral
O6"er3area
"i"te$atic
S
B(-* IIC
%simularea unei situaii conflictuale i
rezolvarea conflictului*
%participarea ceteneasc i cu asumarea
de responsabilitii pentru consecinele
aciunilor realizate*
<re#tatea2
e0alitatea i
ine0alitatea
%activitate de negociere" de luare a deciziei
prin consens sau compromise de alegere a
liderului*
Pro6
#ractic
S'
B8-' IIC
Rolul "tatului 5n
reali-area e0alit ii
%exerciii care solicit exprimarea prerilor"
a convingerilor" sentimentelor personale* O6"er3area
"i"te$aic
S)
B'*-'9 IIC
Te"t de e3aluare
"u$ati3
% exerciii pentru identificarea termenilor
civici n texte diferite*
%activitate individual3
%fie de evaluare* Pro6 "cri"
S*
B)-8 IVC
Unitatea de 5n3 are: Pro#rietatea Nr, ore: 7
Con inuturi C, S, Acti3it i de 5n3 are Re"ur"e #eda0o0ice E3aluare S#t$%na O6"er3a/ii
+or$ele
#ro#riet ii i
e3olu ia lor
,
,*
',8
*,)
*,'
%identificarea formelor de proprietate
existente n cadrul economiei de pia*
%activitate individual3
%activitate n grup3
%activitate frontal3
%dicionare3
%culegeri de texte3
%fie de lucru3
%ilustra ii3
%descrierea3
%compara ia3
%problematizarea3
%metoda ciorc!inelui3
%diagrama venn*
Veri.icarea
te$ei #entru
aca"
S4
B(-* IIIC
<re#tul la
#ro#rietate
%corelarea dreptului de proprietate cu
responsabilitile asociate acestui drept* Pro6 oral S7
B8-' IIIC
Pro#rietatea
#ri3at i econo$ia
de #ia
%identificarea formelor de proprietate
existente n cadrul economiei de pia3
%compararea formelor de proprietate
specifice economiei de pia*
O6"er3area
"i"te$atic
S8
B'*-'9 IIIC
Pro6le$a
#roriet ii 5n
Ro$%nia
% exerciii pentru identificarea termenilor
civici n texte diferite*
Pro6
#ractic
S9
B) III-* IVC
DAcoala Alt.el: S
tii $ai $ulte2 " .ii
$ai 6unF
$rogramul DAcoala alt.el: S tii $ai $ulte2 " .ii $ai 6unEF % &ptm'n dedicat activitilor
extracurriculare i extracolare (fazelor naionale ale olimpiadelor colare" conform )rdinului nr*
)99!(),(7,'() privind structura anului colar +,-./+,-0
SG
B8- IVC
Reca#itulare % exerciii pentru identificarea termenilor
civici n texte diferite*
%activitate frontal3
%jocul de rol*
Pro6 oral S(
B')-'4 IVC
'2 ''
a#rilie -
Pa&tele
Te"t de e3aluare
"u$ati3
% exerciii pentru identificarea termenilor
civici n texte diferite*
%activitate individual3
%fie de evaluare* Pro6 "cri"
S
B'9 IV-' VC
Joi2 Mai @
-i li6er
Unitatea de 5n3 are: Patrioti"$ul Nr, ore: 7
Con inuturi C, S, Acti3it i de 5n3 are Re"ur"e #eda0o0ice E3aluare S#t$%na O6"er3a/ii
Ce e"te
#atrioti"$ul i cu$
"e $ani.e"tK
,
,4
%identificarea formelor de manifestare a
patriotismului3
%argumentarea complexitii identitii unei
persoane pe baza apartenenei la diferite
tipuri de comunitate*
%activitate individual3
%activitate n grup3
%activitate frontal3
%dicionare3
%culegeri de texte3
Pro6 oral S'
B4-G VC
',9
*,*
%fie de lucru3
%ilustra ii3
%descrierea3
%compara ia3
%problematizarea3
%metoda ciorc!inelui3
%diagrama venn*
Alterri ale
#atrioti"$ului
%alctuirea de liste de cuvinte"cutarea
explicaiilor n dicionare*
O6"er3area
"i"te$atic
S)
B'-7 VC
Patrioti"$ul i
inte0rarea
euro#ean
%caracterizarea patriotismului n condiiile
integrrii europene3
%argumentarea complexitii identitii unei
persoane pe baza apartenenei la diferite
tipuri de comunitate*
Pro6
#ractic
S*
BG-') VC
Reca#itulare .inal %activitate frontal3
%jocul de rol*
Pro6 oral S4
B'7-)( VC
Te"t de e3aluare
.inal
% exerciii pentru identificarea termenilor
civici n texte diferite*
%activitate individual3
%fie de evaluare* Pro6 "cri"
S7
B'-7 VIC
E3aluare i "inte-
.inal
% exerciii pentru identificarea termenilor
civici n contexte diferite*
%activitate frontal3
%activitate individual*
Pro6 oral S8
B(-) VIC
Luni2 G
iunie @ -i
li6er