Sunteți pe pagina 1din 7

PLANIFICARE

CONSILIERE I ORIENTARE
CLASA a VII-a
AN COLAR 2013-2014
PROFESOR ZORFIE ADRIAN
COALA GIMNAZIAL GIRBOVA


VIZAT, VIZAT,
DIRECTOR, CONSILIER EDUCATIV,
PROF. CIOCA LIANA PROF. VLAZAN DENIA
Planificare Consiliere i orientare Clasa a VII-a An colar 2013-2014 1
UNITATEA DE NV!M"NT# $%a&a '()*a+(a&, G(-.%/a
DIRIGINTE# P-%0. Z%-0(1 A2-(a*
CLASA# a VII-a
ANUL COLAR# 2013-2014
DISCIPLINA# C%*3(&(1-1 4( %-(1*5a-16 1 %-, 71 3,75,)8*,
PLANIFICARE ANUAL
CONSILIERE I ORIENTARE
N-.$-5 MODULUL S1)135-9& 1
N9),- 21 %-1
S1)135-9& 2
N9),- 21 %-1
A*9a&
N9),- 21 %-1
1 A95%$9*%a451-1 4( 21+/%&5a-1
71-3%*a&,
3 : ;
2 C%)9*($a-1 4( a.(&(5,<( 3%$(a&1 3 : ;
3 Ma*a'1)1*59& (*0%-)a<((&%- 4( a&
=*/,<,-((
3 : ;
4 P&a*(0($a-1a $a-(1-1( 1 2 3
: Ca&(5a51a 35(&9&9( 21 /(a<, 4 : >
T%5a& %-1 1; 1? 3:
N%5,@ n perioada 1-5 aprilie 2013 se desfoar sptmna dedicat acti!it"ilor e#trac$rric$lare i e#tracolare AS, 45(( )a( )9&51, 3, 0(( )a( .9*B a!nd
orar specific% ora de Consiliere i orientare fiind incl$s &n acesta'
Planificare Consiliere i orientare Clasa a VII-a An colar 2013-2014 2
UNITATEA DE NV!M"NT# $%a&a '()*a+(a&, G(-.%/a
DIRIGINTE# P-%0. Z%-0(1 A2-(a*
CLASA# a VII-a
ANUL COLAR# 2013-2014
DISCIPLINA# C%*3(&(1-1 4( %-(1*5a-16 1 %-, 71 3,75,)8*,
PLANIFICARE SEMESTRIAL C CONSILIERE I ORIENTARE
SEMESTRUL I C CLASA a VII-a C AN COLAR 2013-2014

MODULUL CON!INUTURI
OBIECTIVE DE
REFERIN! TEMA
NR.
ORE
SPT. D
DATA STRATEGII DE LUCRU
1. AUTOCUNOATERE
I DEZVOLTARE
PERSONAL
1.1 AUTOCUNOATERE
-ncredere &n sine% re$ita
personal'
1'1 s do!edeasc
&ncredere &n sine% &n
diferite sit$a"ii(
AD-1759-( 4(
-137%*3a.(&(5,<(B
AR1371$59& 21 3(*1
4( -1371$59& 0a<E 21
$1(&a&<(B
AA95%1/a&9a-1a
7-%7-((&%-
$a7a$(5E<(B
AOa)1*(( 71 $a-1
=( a2)(-B
AC9*%a451-1a 21
3(*1-$F1(a
39$$139&9(B
1
1
1
1
1
S 1
S G
S 14
S 1:
S 20
-comp$neri pe tema
&ncrederii &n sine i a
re$itei(
-c)estionare i fie de
a$toe!al$are pentr$
identificarea p$nctelor tari% a
celor sla*e i a intereselor(
-c)estionare i fie de
a$toe!al$are pentr$
identificarea p$nctelor tari% a
celor sla*e i a intereselor(
-portofoli$l res$rselor
personale'
2. COMUNICARE I
ABILIT!I SOCIALE
2.1 ABILIT!I SOCIALE
-C$m rec$noatem $n lider+
2.2 COMUNICAREA
2'1 s anali,e,e caracte-
risticile comportamen-
t$l$i de lider% &n cadr$l
AV(%&1*<a /1-.a&E
4( a95%$%*5-%&9&B
1 S 2 -ima-inarea si disc$tarea
$nor sit$a"ii care necesit
a$tocontrol(
Planificare Consiliere i orientare Clasa a VII-a An colar 2013-2014 3
-Ce &nseamn com$nicarea
eficient+ A*ilit"i de
com$nicare. asc$ltare% feed-
*ac/ po,iti!% adresarea
&ntre*rilor'
-0ri1 i spri1in &n familie'
2i!ersitatea c$lt$ral i
etnic' Interc$lt$ralitate'
-r$p$rilor de apartenen"
2'2 s e#erse,e te)nici de
com$nicare eficient% &n
conte#te !ariate din
p$nct de !edere social i
c$lt$ral(
AR%&9& )19 =*
0a)(&(1B
AT%&1-a*<, 4(
(*5%&1-a*<,B
1
1
S ?
S >
-e#erci"ii de a$tocontrol(
-crearea $nor sit$a"ii de
com$nicare aserti!'
-promo!area prin materiale
informati!e a rela"iilor
po,iti!e &ntre copii(
3. MANAGEMENTUL
INFORMA!IILOR I
AL NV!RII
3.1 ELEMENTE DE
MANAGEMENT AL
TIMPULUI
3.2 NV!ARE
EFICIENT C TEHNICI
DE STIMULARE A
CREATIVIT!II
3'1 s foloseasc eficient
timp$l% ca res$rs% pentr$
a o*"ine s$cces &n
&n!"are(
3'2 s aplice te)nici de
stim$lare a creati!it"ii &n
propria acti!itate de
&n!"are
A5(9 3,-)(
%-'a*(+1+ 5()79&B
AS9-31 21
(*0%-)a<((B
AG8*2(-1a $-(5($,B
AC1 =*31a)*, 3,
0(( $9&5 4(
$(/(&(+a5IB
AL().aJ9&
(*0%-)a<((&%-B
1
1
1
1
1
S 3
S ;
S 12
S 1;
S 2;
-fie de l$cr$ indi!id$al sa$
pe -r$pe% reali,area plan$l$i
indi!id$al de l$cr$ i al
clasei% ela*orarea orar$l$i
,ilnic% sptmnal sa$
semestrial% pentr$ toate
tip$rile de acti!it"i(
-acti!it"i de pre,entare a
informa"iilor &n forme
di!erse &n -r$p(
-e#erci"ii de stim$lare a
creati!it"ii(
- acti!it"i de selectare a
informa"iilor &n raport c$
diferite sarcini de &n!"are(
4. PLANIFICAREA
CARIEREI
4.1 EKPLORAREA
CARIEREI
-Pre-tirea ed$ca"ional
necesar $nei oc$pa"ii 3
an-a1ri'
-Criterii de anali, i de
ale-ere a $nei meserii'
2eci,ie personal% informat
i responsa*il c$ pri!ire la
ale-erea meseriei'
4'1 s anali,e,e diferite
meserii i oc$pa"ii din
perspecti!a cerin"elor
ed$ca"ionale(
4'2 s &i anali,e,e
propriile op"i$ni pri!ind
diferite meserii3 oc$pa"ii%
$tili,nd diferite criterii
AA75(592(*(&1
)1&1B
1 S 10 -st$dii de ca,% pentr$
identificarea criteriilor de
ale-ere a $nei meserii(
-disc$"ii c$ mem*rii
com$nit"ii% c$ pri!ire la
criterii de ale-ere a trase$l$i
ed$ca"ional% a meseriei 3
oc$pa"iei
:. CALITATEA :.1 CALITATEA 5'1 s e!al$e,e impact$l ASa5(30a$<(a 21 a 1 S 13 -de,*ateri% pro*lemati,ri%
Planificare Consiliere i orientare Clasa a VII-a An colar 2013-2014 4
STILULUI DE VIA! RELA!IILOR SOCIALE
I A MEDIULUI DE
MUNC#
-4actorii sociali% c$lt$rali%
economici &n form$larea
$nor op"i$ni profesionale i
&n de,!oltarea carierei'
-5tereotip$rile de -en i
planificarea carierei
factorilor sociali%
c$lt$rali% economici i de
medi$ as$pra propriilor
op"i$ni profesionale i
as$pra e!ol$"iei &n
carier'
A$%*39)aB 5()79&
&(.1-B
AV9&*1-a.(&(5a51a
)12(9&9( =* $a-1
), a0&9B
AM,*8*$
3,*,5%3IB
AC%7(& 39*5 4(
19...B
1
1
1
S 4
S :
S 11
st$dii de ca, pe tema
infl$en"elor factorilor
sociali% c$lt$rali% economici
i de medi$ as$pra e!ol$"iei
&n carier(
-disc$"ii% de,*ateri pe tema
!$lnera*ilit"ii medi$l$i &n
care trim( pe tema
alimenta"iei sntoase(
-st$di$ de ca, pe tema
c$noaterii drept$rilor
copil$l$i etc'
UNITATEA DE NV!M"NT# $%a&a '()*a+(a&, G(-.%/a
DIRIGINTE# P-%0. Z%-0(1 A2-(a*
CLASA# a VII-a
ANUL COLAR# 2013-2014
DISCIPLINA# C%*3(&(1-1 4( %-(1*5a-16 1 %-, 71 3,75,)8*,
PLANIFICARE SEMESTRIAL C CONSILIERE I ORIENTARE
SEMESTRUL a& II-&1a C CLASA a VII-a C AN COLAR 2013-2014

MODULUL CON!INUTURI
OBIECTIVE DE
REFERIN!

TEMA
NR.
ORE
SPT. D
DATA

STRATEGII DE LUCRU
1. AUTOCUNOATERE
I DEZVOLTARE
PERSONAL
1.1 AUTOCUNOATERE
-ncredere &n sine% re$ita
personal'
1'1 s do!edeasc
&ncredere &n sine% &n
diferite sit$a"ii(
AA2%&13$1*<a C
/8-35a (21a&9-(&%-
4( a =*5-1.,-(&%-B
AR1&a<(a 2(*5-1
-1371$59& 21 3(*1 4(
1)%<((B
AA95%1/a&9a-1a
1
1
1
S 2:
S 30
S 3G
-de,*ateri pe tema
adolescen"ei(
-anali,a $nor persona1e
cele*re% din diferite domenii%
prin prisma &ncrederii &n sine(
-comp$neri pe tema
&ncrederii &n sine i a re$itei(
-c$le-ere de informa"ii i
disc$"ii &n -r$p despre
sc)im*rile specifice
Planificare Consiliere i orientare Clasa a VII-a An colar 2013-2014 5
7-%7-((&%-
$a7a$(5E<(B
p$*ert"ii(
2. COMUNICARE I
ABILIT!I SOCIALE
2.1 ABILIT!I SOCIALE
-C$m rec$noatem $n lider+
2.2 COMUNICAREA
-Ce &nseamn com$nicarea
eficient+ A*ilit"i de
com$nicare. asc$ltare% feed-
*ac/ po,iti!% adresarea
&ntre*rilor'
-0ri1 i spri1in &n familie'
2i!ersitatea c$lt$ral i
etnic' Interc$lt$ralitate'
2'1 s anali,e,e caracte-
risticile comportamen-
t$l$i de lider% &n cadr$l
-r$p$rilor de
apartenen"(
2'2 s e#erse,e te)nici
de com$nicare eficient%
&n conte#te !ariate din
p$nct de !edere social i
c$lt$ral(
AC%&a.%-a-1 4(
$%)715(<(1B
AS$F().,-(&1 2(*
0a)(&(1B
AD(/1-3(5a51a 4(
2(01-1*<1&1
$9&59-a&1B
AP1-3%a*1
()7%-5a*51 =*
/(a<a )1aB
AC%)9*($a-1 4(
a.(&(5,<( 3%$(a&1B
1
1
1
1
1
S 1?
S 21
S 23
S 2>
S 34
-scenarii aplicate &n clas 3 &n
afara clasei% pentr$ e#ersarea
rol$rilor competiti!e(
-te)nici de asc$ltare acti!% a
oferirii de feed-*ac/% de
adresare a &ntre*rilor
aplicate &n perec)i 3 -r$p(
-promo!area prin materiale
informati!e a rela"iilor
po,iti!e &ntre copii i prin"i(
-reali,area $nor postere%
pliante despre di!ersitate i
diferen"ele c$lt$rale(
3. MANAGEMENTUL
INFORMA!IILOR I
AL NV!RII
3.1 ELEMENTE DE
MANAGEMENT AL
TIMPULUI
3.2 NV!ARE
EFICIENT C TEHNICI
DE STIMULARE A
CREATIVIT!II
3'1 s foloseasc
eficient timp$l% ca
res$rs% pentr$ a o*"ine
s$cces &n &n!"are(
3'2 s aplice te)nici de
stim$lare a creati!it"ii
&n propria acti!itate de
&n!"are
ACa-51a C $1& )a(
.9* 7-(151* a&
)19B
AA/a*5aJ1 4(
&()(51 a&1 0%&%3(-((
TICB
AC9&5(/a-1a
31*5()1*51&%-
(*51&1$59a&1 4( a
)%5(/a<((&%-B
1
1
1
S 24
S 31
S 3:
-e#erci"ii de stim$lare a
creati!it"ii(
-disc$"ii de -r$p despre
$tilitatea informa"iilor dintr-o
carte i &nsemntatea ei
pentr$ copii% pentr$ oameni(
-disc$"ii de -r$p pri!ind
a!anta1ele i limitele
$tili,rii 6IC
-acti!it"i de e#plorare a
s$rselor de informa"ii(
Planificare Consiliere i orientare Clasa a VII-a An colar 2013-2014 7
4. PLANIFICAREA
CARIEREI
4.1 EKPLORAREA
CARIEREI
-Pre-tirea ed$ca"ional
necesar $nei oc$pa"ii 3
an-a1ri'
-Criterii de anali, i de
ale-ere a $nei meserii'
2eci,ie personal% informat
i responsa*il c$ pri!ire la
ale-erea meseriei'
4'1 s anali,e,e diferite
meserii i oc$pa"ii din
perspecti!a cerin"elor
ed$ca"ionale(
4'2 s &i anali,e,e
propriile op"i$ni pri!ind
diferite meserii3
oc$pa"ii% $tili,nd
diferite criterii
AC1 )(-a- 7&,$1a
3, 0(9B
AC9) (a9 %
21$(+(1B
1
1
S 2?
S 32
-st$dii de ca,% pentr$
identificarea criteriilor de
ale-ere a $nei meserii(
-disc$"ii c$ mem*rii
com$nit"ii% c$ pri!ire la
criterii de ale-ere a trase$l$i
ed$ca"ional% a meseriei 3
oc$pa"iei
:. CALITATEA
STILULUI DE VIA!
:.1 CALITATEA
RELA!IILOR SOCIALE
I A MEDIULUI DE
MUNC#
-4actorii sociali% c$lt$rali%
economici &n form$larea
$nor op"i$ni profesionale i
&n de,!oltarea carierei'
-5tereotip$rile de -en i
planificarea carierei
5'1 s e!al$e,e impact$l
factorilor sociali%
c$lt$rali% economici i
de medi$ as$pra
propriilor op"i$ni
profesionale i as$pra
e!ol$"iei &n carier'
AV9&*1-a.(&(5a51a
&a 35-13B
AMa&a2(( a&1
31$%&9&9( KKIB
A; Ma-5(1 C Z(9a
I*51-*a<(%*a&, a
F1)1((B
AM(*51 3,*,5%a3,
=* $%-7 3,*,5%3B
AI*0&91*<1 3%$(a&1B
1
1
1
1
1
S 1G
S 1>
S 22
S 2G
S 33
-e#erci"ii de identificare a
modalit"ilor de adaptare &n
di!erse sit$a"ii poten"ial
stresante(
-de,*ateri% pro*lemati,ri%
st$dii de ca, pe tema
infl$en"elor factorilor sociali%
c$lt$rali% economici i de
medi$ as$pra e!ol$"iei &n
carier(
-disc$"ii% de,*ateri pe tema
!$lnera*ilit"ii medi$l$i &n
care trim( pe tema
alimenta"iei sntoase(
-de,*ateri% st$dii de ca,%
pro*lemati,ri% pe tema
op"i$nilor ed$ca"ionale i de
!ia"
Planificare Consiliere i orientare Clasa a VII-a An colar 2013-2014 8