Sunteți pe pagina 1din 3

R O M A N I A

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII TINERETULUI SI SPORTULUI


FACULTATEA DE INSTALATII
PROFILUL : INSTALATII
SPECIALIZAREA : INSTALATII I ECHIPAMENTE PENTRU PROTECIA ATMOSFEREI
Forma de nvmnt : ingineri, cursuri de zi

FIA DISCIPLINEI

Denumirea
disciplinei
EDUCATIE FIZICA Cod Disciplina U02.04.INS.09.1.OB10.ELS
Anul de studiu I Semestrul I Tipul de evaluare final (E, C, V,PR) C
Regimul disciplinei ( OB obligatorie, OP opional,
F facultativ)
OB Numr de credite -
Total ore din planul
de nvmnt
56 Total ore studiu individual Total ore pe semestru 28
Categoria formativ
a disciplinei
DPF fundamental, PTG tehnic general, PIG inginereasc general,
PET economic i tehnologic general, DPS de specialitate, ELS
educaie pentru promovarea valorilor democraiei, tehnici de comunicare i
limbi strine,DPP-discipline pregatire psihopedagogica
ELS
Titularul(a)
disciplinei*
Asist.IONESCU CECILIA, Asist VULPE BOGDAN

Facultatea

INSTALATII Numrul total de ore pe sem. din
planul de invmnt
Domeniul INSTALATII Total C S L P
Specializarea

Instalatii si Echipamente pentru Protectia
Atmosferei
28 0 28 0 0

Obiectivele
disciplinei n
termeni de
competene
Asigurarea pregatirii fizice generale, necesare dezvoltarii fizice armonioase in
vederea bunei practicari a meseriei viitoare.
Insusirea unor procedee tehnice si tactice din diverse jocuri sportive: baschet, volei,
handbal,fotbal.
Coninutul
disciplinei
(curs, aplicatii,
activitati practice
etc.)
Activitare practica 2x 28 saptamani = 56
1.BASCHET 4 lectii
-obisnuirea cu mingea de baschet;driblingul invatare, notiuni de regulament
- insusirea pasei cu doua miini de la piept, invatarea aruncarii la cos de pe loc cu o
mina de sus
- aruncarea la cos din dribling, pasa din deplasare in 2-3 jucatori, stafete cu
procedeele tehnice invatate
- joc bilateral cu folosirea regulamentului
-
2. VOLEI 4 lectii
- invatarea pozitiei fundamentala (joasa si medie) si a miscarii in teren
- invatarea pasei de sus de pe loc, invatarea pasei de jos cu doua miini
- invatarea serviciului de jos din fata, notiuni privind organizarea jocului,, greseli
tehnice, regulament
- invatarea asezarii in teren la primirea si efectuarea serviciului
- invatarea loviturii de atac, procedeu drept si a sariturii de atac, joc bilateral

3. HANDBAL 4 lectii
- forme de deplasare in teren specifice jocului de handbal: alergare cu fata cu
spatele, opriri intoarceri, deplasare cu pasi adaugati
- pozitia fundamentala in jocul de handbal in atac si aparare
- obisnuirea cu mingea;invatarea pasarii si prinderii mingii de pe loc din joc de
glezna cu elan de 3 pasi, etc
- invatarea driblingului simplu si multiplu de pe loc si din alergare si din saritura,
invatarea aruncarii la poarta cu elan de pas adaugati si incrucisati
- initiere in jocul bilareal: notiuni de regulament, asezare in teren, etc
-
4. FOTBAL 4 lectii
- lovirea mingii cu piciorul cu latul piciorului, cu interiorul si exteriorul siretului
si cu siretul plin
- lovirea mingii cu capul cu fruntea si partile laterale a fruntii
- preluarea mingii, conducerea mingii, protejarea mingii
- exercitii complexe de pase in miscare,exersarea paselor lungi si a centrarilor
- tras la poarta legat de executia altor procedee tehnice
- notiuni de regulamnt si joc bilateral
5. ATLETISM 4 lectii
- invatarea si perfectionarea elementelor din scoala alergarilor, sariturilor,
aruncarilor
- invatarea si perfectionarea tehnicilor de baza a alergarilor de viteza, rezistenta, si
a sariturii in lungime
- dezvoltarea calitatilor motrice de baza : viteza, rezistenta, forta ,detenta si
mobilitate
- introducerea studentilor cu aptitudini in concursurile atletice universitare

6. GIMNASTICA AEROBICA 22 lectii optional pentru studente
- exercitii pentru formarea si perfectionarea deprinderilor motrice de baza: mers,
alergare, echilibru executate in diferite variante si legari
- complexe de exercitii si structuri pentru formarea tinutei, ritmului, coordonarii,
expresivitatii,; marirea capacitatii de efort aerob
- folosirea unui fond muzical ordonat in succesiune ca ritm si linie melodica
adaptat curbei de efort si verigilor lectiei
- folosirea de aparatura ajutatoare (bastoane, corzi,greutati mici, spaliere, banci de
gimnastica etc)

7. VERIFICAREA SI APRECIEREA ACTIVITATII STUDENTILOR
4 lectii
- atletism: 50 m al. de viteza;1000m(baieti) si 800 m ( fete) al. de rezistenta
- baschet, handbal, volei, fotbal joc bilateral - verificarea cunostintelor invatate
- gimnastica aerobica- repetarea unui complex de exercitii invatate
- dezvoltarea fortei: flotari baieti,genuflexiuni (b+ f),saritura in lungime de pe
loc (b+f), ridicarea trunchiului la verticala din culcat dorsal (f)La stabilirea notei finale se iau n considerare

Ponderea n notare exprimat n
procente
1. rspunsurile la examen colocviu (examinare final)
2. susinerea lucrrilor practice de laborator
3. susinerea final a proiectelor
4. testarea periodic prin lucrri de control
5. testarea continu pe parcursul semestrului
6. activiti de ntocmire a unor teme, referate, eseuri, proiecte
7. alte activiti (de precizat)participarea la probe de control
conditionate de normele de control si de frecventa
100 %
Descriei modalitatea practic de evaluare final, E/C/V, ( de exemplu: lucrare scris ( inclusiv tipul -
descriptiv, test gril, rezolvare probleme etc.), examinare oral cu bilete, colocviu individual sau n grup,
susinere de lucrri, proiect (proiectele cu not distinct se ncadreaz la PR) etc. : verificare individuala

Estimai timpul total de ore pe semestru al activitilor de studiu individual solicitate studentului
(fiecare rnd se completeatz dup caz)

1. studiul notielor de curs 8. pregtirea pentru examinarea final 56
2. studiul suporturilor de curs - manuale, cri
etc.
9. participarea la consultaii
3. studiul bibliografiei minimale recomandate 10. documentarea n teren
4. activitile specifice de pregtire pentru
seminar, proiect, laborator etc.
11. documentarea suplimentar n
bibliotec

5. ntocmirea de teme, referate, eseuri etc. 12. documentarea prin reeaua Internet
6. pregtirea pentru lucrri de verificare 13. alte activiti .
7. pregtirea pentru prezentri orale 14. .
TOTAL ore studiu individual pe semestru = 56
Data completrii: 16.03.2009 Semntura titular de disciplin:
Asist.Univ.Drd. Ionescu Cecilia
Asist.Univ.Vulpe Bogdan