Sunteți pe pagina 1din 10

Excel

Dicionar de termeni
Spreadsheet = un tabel folosit pentru a stoca diferite tipuri de date. Datele sunt aranjate pe linii i coloane
pentru ca informaia s poat fi mai uor de memorat, organizat i analizat.
Microsoft Excel = program de calcul tabelar (spreadsheet) care ofer posibiliti de calcul matematic,
logic, financiar, statistic, prelucrri de tip organizare a datelor, precum i reprezentarea datelor sub form de
tabel sau grafic
Registru de calcul (Workbook) = fisier creat n Excel, care conine implicit trei foi de calcul
oaie de calcul (WorkSheet) = o foaie dintrun registru de calcul, prezentat ca un tabel mprit n
r!nduri (ro"s) i coloane (columns)! r"ndurile sunt numerotate n mod fix de la # la $%%&%, iar coloanele
sunt desemnate, tot n mod fix cu o liter mare (', (, ) etc* sau dou litere mari ('', '(, ') etc.* i sunt
n numr de +%$.
#elula (#ell) = elementul, unitatea de informaie din cadrul foii de calcul, localizat la intersecia unei
coloane cu un r"nd, ea apr"nd grafic sub forma unui dreptung,i ce reprezint suprafaa interseciei
$dresa%referina unei celule = combinaie ntre litera corespunztoare coloanei i numrul corespunztor
r"ndului la intersecia crora se afl celula. -eferina identific celula n mod unic. Exemplu. D&
-eferinele celulelor pot fi de trei tipuri.
' referin( relati)( ' ntro formul o referin relati/ la celul, cum ar fi $*, se bazeaz pe
poziia relati/ a celulei care conine formula fa de celula la care se face referire. Dac poziia
celulei care conine formula se modific, se modific i referina. Dac se copiaz formula dea
lungul r"ndurilor sau pe coloane, referina se ajusteaz automat. 0mplicit, formulele noi utilizeaz
referine relati/e.
' referin( absolut( ' o referin absolut ntro formul, cum ar fi +$+*, face referire
ntotdeauna la o celul cu o amplasare anume. Dac poziia celulei care conine formula se modific,
referina absolut rm"ne aceeai. Dac se copiaz formula dea lungul r"ndurilor sau pe coloane,
referina absolut nu se ajusteaz. De exemplu, dac se copiaz o referin absolut din celula (+ n
celula (&, aceasta /a rm"ne aceeai n ambele celule =+$+*.
' referin( mixt( ' o referin mixt are fie o coloan absolut i un r"nd relati/, fie r"nd absolut
i coloan relati/. 1 referin coloan absolut ia forma +$*, +-* i aa mai departe. 1 referin
rnd absolut ia forma $+*, -+* i aa mai departe. Dac poziia celulei care conine formula se
modific, referina relati/ se modific iar referina absolut nu se modific. Dac se copiaz
formula dea lungul r"ndurilor sau pe coloane, referina relati/ se ajusteaz automat iar referina
absolut nu se ajusteaz.
Domeniu de celule (Range) ' este un grup2bloc de celule dreptung,iular, identificat prin adresele celulelor
din colul din st"nga sus, respecti/ colul din dreapta jos al domeniului, separate prin simbolul 3.4. Exemplu.
$&.#/.
0ume (0ame) = nume atribuit unei celule sau unui domeniu de celule des utilizate
(1nserare20ume2Definire % 1nsert20ame2Define)
$utoformatare ($utoformat) = formate predefinite care se pot aplica unui domeniu de celule
Descriptor de formate (ormat 3ainter) = instrument utilizat pentru a copia formatarea obiectelor,
textelor sau celulelor dintro foaie de lucru (de exemplu umpleri sau borduri*
#
4mplerea automat( a un unor celule adiacente (proprietatea $utoill) 5 se utilizeaz pentru copierea
datelor, formulelor sau crearea unor serii de date, astfel.
' selectai celulele pe care dorii s le copiai
' glisai ghidajul de umplere (ptratul negru mic din colul din dreaptajos al seleciei! atunci c"nd
se selecteaz g,idajul de umplere, indicatorul se transform ntro cruce neagr* peste celulele pe
care /rei s le completai, apoi eliberai butonul mausului
6ngheare panouri (ree7e 3anes) ' permite selectarea datelor care rm"n /izibile la defilarea pe o foaie de
calcul (ereastr(26ngheare panouri % Windo"2 ree7e 3anes)
ormul( = ecuaie ce efectueaz calcule cu /alori din foaia de lucru. 1 formul ncepe cu semnul egal 5=4.
Exemplu. formula =-*8#* calculeaz suma /alorilor din celulele (# i )#
uncie (unction) = formul predefinit care efectueaz calcule utiliz"nd anumite /alori, numite
argumente, ntro anumit ordine, sau structur. 6unciile pot fi utilizate pentru efectuarea unor calcule
simple sau complexe. De exemplu, funcia =R940D($*,:) rotunjete numrul din celula '# la dou
zecimale, iar funcia =S4M(#:.#;) nsumeaz numerele din domeniul )+.)%
#ountif = funcie care realizeaz numrarea condiionat a mai multor numere
Subtotal = funcie care ntoarce un subtotal ntro list sau baz de date
ormatare condiional( ' stabilete un format pentru celule (forme de scriere, culori sau alte efecte* pe
baza unei condiii! dac /aloarea sau formula din celul respect condiia, se aplic formatul specificat! se
utilizeaz pentru e/idenierea anumitor /alori (ormat2ormate #ondiionale % ormat2#onditional
ormatting)
iltru (ilter) 5 mod rapid i uor de a gsi i lucra cu o submulime de date dintro list! o list filtrat
afieaz numai r"ndurile care ndeplinesc criteriul specificat pentru o coloan. Deci, filtrarea ascunde
temporar r"ndurile pe care nu le dorii afiate (Date2iltrare % Data2ilter)
<abel pi)ot (3i)ot <able) = caracteristic a Excelului, care organizeaz, sintetizeaz, compar i analizeaz
datele pentru a le dez/lui semnificaiile
=ista de c!mpuri 3i)ot<able = numele coloanelor din sursa de date
>ablon registru % foaie de lucru (<emplate) = registru 2 foaie de lucru n care se includ date, formatri,
stiluri, macrouri etc., care dorii s apar n toate registrele 2 foile bazate pe ablonul respecti/
*? @elp (*)
Aie" 'B<oolbars(Standard%ormatting%Dra"ing) 5 barele de instrumente care apar pe ecran
:? Sa)e $s 'B<Cpe.
,tm2,tml (7eb 8age*
xlt (9emplate=sablon*
txt
&? Moduri de )i7uali7are. ;DE, *DDE etc (buton sau Aie" 'B Foom*
G? ile 'B 3age Setup
+
Page: - Portrait/ Landscape
- Paper size: A4
' Fit to pagess! : imprimarea datelor pe o singur pagin
Margins. 9op2(ottom2;eft2-ig,t
)enter on page( <orizontall= and2or >erticall=*
Header / Footer
Sheet: 8rint 'rea (clic? pe butonul rosu, selectie, clic? pe butonul rosu*
-o@s to repet at top randuri sau coloane care se repeta la fiecare pagina
)olumns to repet at left
8rint. Aridlines
-o@ and column ,eadings (', (, ) B#, +, &, C *
;? Aie" 'B @eader and ooter (0u se )ad decat la pre)i7uali7are)
"ustom #eader
cu & sectiuni (left 2 center 2 rig,t*
"ustom Footer
(utoane.
formateaza textul selectat
insereaza numere de pagina
insereaza numarul total de pagini
insereaza data curenta
insereaza ora curenta
numele fisierului cu cale
numele fisierului (registrului*
numele foii de calcul
inserare imagine
formatare imagine dupa selectarea codului ei ( atentie la dimensiuni*
1bs. Dupa inserarea unei imagini se poate mari zona <eader2 6ooter prin tragere cu mouseul de la Print
Preview -> Margins.
/? Selectare celula D clic?
rand D clic? pe numarul randului
coloana D clic? pe litera coloanei
toata foaia de calcul D clic? pe celua goala de deasupra celulei '#
1bs.. Eai multe randuri2coloane D clic? pe numere2litere ( cu )9-; daca nu sunt adiacente*
H? 9peratii de copiere% mutare % stergere
#opC % #ut apoi 3aste ( mutare % copiere text )
#opiere format 5selectia textului de la care se copiaza formatul D clic? pe pensula
(butonul 6ormat 8ainter* D clic? pe textul la care se aplica formatul
Stergere randuri % coloane D selectie B Delete din meniul clic? dreapta
1nserare randuri coloane D selectie B 0nsert din clic? dreapta ( inserarea se face deasupra
randului selectat, respecti/ la stanga coloanei selectate*
I? #autare % Jnlocuire automat( a coninutului unei celule
&
#
Edit 'B ind ( rubrica Replace)
K? Dimensiuni
-anduri. ormat 'B Ro" 'B @eight
)oloane. ormat 'B #olumn 'B Width
1bs.. Autofit (la ambele*
*D? ormat predefinit tabel . ormat 'B $utoformat ( se selecteaza anterior *
**? ormatarea celulelor . ormat 'B #ells
Number.
$eneral (fara format*
%umber (nr. zecimale 2 separator de mii 2 reprezentarea numerelor negati/e*
"urrenc& (simbol cu moneda curenta dupa numar*
'ate (modul de afisare al datei* 1bs. +&F++FF$
(ime (modul de afisare al orei B tara*
Percentage ( afisare ca procent G =D numarul e nmulit cu #FF*
(e)t D numarul e com/ertit in text (scris la fel*
"ustom : format particularizat
Alignment
(e)t Alignment <orizontal
>ertical( 9op 2 )enter 2 (ottom*
*rap te)t ncadrarea unui text lung intro celula ( pe mai multe linii*
+erge te)t centrare si unificare celule (la titlu scris in mai multe celule*
,rientation : nclinarea textului ( Degrees. nr.grade*
Font :formatare caractere ( font2 (old 2 0talic 2 size 2 underline 2 superscript2 subscript *
Border %one / ,utline / -nside .
/t&le stilul liniei
"olor culoarea liniei
Patterns culoarea de umplere 2 textura
*:? Sortarea datelor .
a* dupa un criteriu se potri/este cursorul in coloana respecti/a apoi
' sau H
H '
)rescator descrescator
b*dupa mai multe criterii : se potri/este cursorul intro celula din tabel D Data'Sort
Ie selecteaz comutatorul
E= list ,as
<eader -o@
*&? 6nghe are randuri si coloane pe ecran (randurile% coloanele inghetate raman afisate pe ecran in
timpul defilarii inLos sau la dreapta)
se selecteaza randul de sub randurile care /or fi ing,etate, apoi Windo" 'B ree7e 3anes
se selecteaza coloana din dreapta coloanelor care /or fi ing,etate, apoi Windo" 'B ree7e 3anes
1bs. Dezg,etare. Windo"'4nfree7e 3anes
*G? =ucrul cu foi de calcul (implicit &)
J
Eeniul clic? dreapta ( al unei fois,eet*
-nsert-*or0sheet D 0nsereaza o noua foaie de calcul inaintea celei curente
'elete D Iterge foaia de calcul selectata
1ename D redenumire (se tasteaza noul nume apoi clic? in afara sau Enter*
+o2e or "op& D mutare sau copiere (se poate face si prin tragere cu mouseul*
(o boo0 (se seclecteaza registrul in care se face mutarea sau copierea. 'cesta trebuie sa fie
desc,is.*
3efore sheet (inainte de care foaie se muta 2 copiaza*
"reate a cop& (pentru a face copiere i nu mutare*
*;? Referintele celulelor
a*
celula. indicele coloanei urmat de indicele liniei la intersectia carora se afla
Exemplu. DJ
Domeniu de celule se specifica prin .
adresa celulei din coltul stang sus . adresa celulei din coltul dreapta Los (al dreptunghiului)
Exemple. '#. (J
(+. DK
'+. 'K (coloana*
)&. <& (linie*
b*
relati)e. = (J
absolute. = L(LJ
mixte. = L(J (relati/ la linie* sau
= (LJ (relati/ la coloana*
1bser/atie. 8entru a tasta o referinta absoluta tastam referinta relati/a apoi tasta 6J, apoi Enter.

Exemplu. = (J, apoi tasta 6J, apoi Enter =D L(LJ
c*. -eferirea unei celule cu ajutorul numelui
selecteaza celula
1nsert 0ame Define 9astam numele Add
1bser/atie. Itergere nume: 1nsert 0ame Define Selectie Delete (apoi #lose)
*/? #ompletarea automata a unei serii de date aflate in progresie aritmetica (proprietatea $utofill)
Ie introduc primele doua /alori ale seriei, se selecteaza ambele si se trage cu mouseul in directia dorita
(de coltul dreapta jos cand mouseul are forma 8*.
Exemplu.
#
+
1ser/atii. #. Ie aplica i la luni sau zile
+. Daca se trage cu mouseul in stanga sau in sus seria este descrescatoare.

*H? 1ntroducerea unei formule simple intr'o celula si copierea ei
=formula
%
Exemplu. in )#. =('#B'+*2(+

in )&. =()#B)+*2+#FF
1bs.
1 formula se poate introduce astfel. tastez = , clic? pe '#, tastez B, clic? pe '& etc.
Daca se sc,imba /aloarea din celulele utilizate in formula se reactualizeaza rezultatul automat.
#opierea unei formule se face tragand cu mouseul de coltul din dreapta jos (B* al celulei cu
formula (ea se copiaza relati/ la randuri si coloane*
*I? 4tili7area functiilor min, max, count, sum, a)erage
Iintaxa de utilizare. =numeMfunctie (domeniu*
Exemplu. =sum ((J. (#F*
=a/erage ('+. DJ*
1bser/atii. #. )lic? pe butonul N apoi Enter face suma numerelor din stanga sau
deasupra celulei curente.
+. )lic? pe sageata de la N =D putem alege alta functie (a/erage, count, min, max*
dupa care tastm Enter.
&. 'lte functii sau calcule care utilizeaza mai multe domenii (argumente* se pot face
utilizand butonul f
x
se alege categoria!
se alege funcia!
n caseta de dialog care apare, n rubricile Oumber#, Oumber+, ... se pot introduce /alorile (numere,
adrese de celule, domenii* asupra crora /a aciona funcia.
6uncii uzuale.
#ount : numr /alorile specificate
Sum : nsumeaz /alorile specificate
$)erage : media arirmetic a /alorilor specificate
Min minimul dintre /alorile specificate
Max : maximul dintre /alorile specificate
#ountif (domeniuM criteriu) : numr /alorile din domeniul specificat care satisac un criteriu dat (o
condiie*
Sumif (domeniu*M criteriuM domeniu:) : se nsumeaz /alorile din domeniu+ ce corespund
celulelor din domeniu# care satisfac criteriul (condiia*! dac domeniu+ lipsete se nsumeaz
/alorile din domeniu# care satisfac criteriul (condiia*
*K? unctia 1
Iintaxa. 1 (logical testM )alueNifNtrueM)alueNifNfalse)
4)emplul 5: daca '+=#FF IPE ((#.(%*
'ltfel D '>E-'AE ((#.(%* n celula DK
1 ($:=*DDM sum(-*.-;)M a)erage(-*.-;))

$
4)emplul 6: )oloana ) mediile la romana
D medii mate
8ozitionam cursorul in celula E+
)lic? pe f
x
)ategor= = ;ogical 06
'poi . ;ogical 9est. 1- ()+=F! D+=F*
>alueMifMtrue. '(IEO9
>alueMif Mfalse. ()+BD+*2+
1 (9R ( #:=DMD:=D)M O$-SE0<PM (#:8D:)%:)
sau
;ogicalMtest. 'OD()+QDF! D+QDF*
>alueMifMtrue. ()+BD+*2+
>alueMifMfalse. '(IEO9
1 ($0D ( #:QBDM D:QBD)M (#:8D:)%:M O$-SE0<P)
:D? 4tili7area Jn formule a unei celule din.
$lt( foaie de calcul. nume foaieR adresa celulei
Ex. IalariiR'J : /a reprezenta n formul adresa celulei 'J din foaia de calcul salarii
$lt registru. Snume registruT nume foaieR adresa celulei
Ex. Sboo?#.xlsT IalariiR 'J : /a reprezenta n formul adresa celulei 'J din foaia de calcul salarii, din
registru (oo?#.xls
:*? 1mprimarea fisierului
ile 3rint
Print range. 'll
8age(s* 6rom 9o
Print 7hat.
o Ielection
o 'cti/e s,eet
o Entire 7or?boo?

Print to file (se introduce 1utput 6ile Oame* : imprimare n fiier
::? Urafice si diagrame
8ai creare
#* Ie selecteaz datele din tabel care /or fi reprezentate grafic
+* 1nsert #hart sau clic? pe butonul ),art 7izard
&* Ie aleg.
tipul si subtipul diagramei "hart (&pe! %e)t
/ource 'ata
Data -ange
Ieries (nu completam* %e)t

"hart options %e)t
K

(itles ( titluri diagrama 2 axa 1U 2 axa1V*
A)es (afiarea gradaiilor pe axe*
$ridlines (modificarea densitii gridurilor*
Legend (afisarea sau nu a legendei i poziia ei n diagram*
'ata labels (afiarea /alorii corespunzatoare fiecrei coloane. I,o@ >alue*
'ata tabel (afiarea tabelului de date n diagram*
Eodul n care /a fi memorat diagrama Location*
As object in (ca obiect n fiierul existent*
As ne7 sheet (ntro foaie de calcul nou*
- Finish8
1bser/atii.
#* Eodificarea datelor din tabel (seriile reprezentate* duce la modificarea automata a graficului
+* Eutare ( * i dimensionare (tragere de punctele de selectie* diagram
&* Itergere. selectie (clic?* B Delete
J* 'daugarea unei noi serii de date n diagram. selectia datelor din tabel B tragerea lor cu
mouseul n diagrama
%* Wtergerea unei serii de date . clic? dreapta pe coloana corespunzatoare B )lear
$* Eodificarea culorii unei serii de date. clic? dreapta pe bara corespunztoare seriei D 6ormat
Data Ieries ( 6ill effects efecte de umplere*
K* Eodificarea unei diagrame clic? dreapta pe suprafaa diagramei

Format "hart Area D culoare de umplere (6ill effects*

"hart t&pe
/ource 'ata de la creare
"hart ,ptions
Location
:&? Meniul 1nsert
1nsert 3icture #lip$rt
(inserare intr'o celulaR) rom ile
9rgani7ation #hart
Word$rt
:G? iltre
Data ilter $uto ilter
la fiecare c"mp apare c"te un filtru dupa care se pot extrage (afisa* anumite inregistrari
restul ramanand ascunse ()ustomisecu conditie *
1ser/atii.
#* 9oate All
+* Dezacti/are filtru la fel ca la acti/are. 'ata Filter Auto Filter
&* 8entru a acti/a filtrul numai la o anumit coloana nt"i se selecteaz colana respecti/, apoi
'ata Filter Auto Filter
X
:;? ormatare condiional( ' stabilete un format pentru celule (forme de scriere, culori sau alte efecte* pe
baza unei condiii! dac /aloarea sau formula din celul respect condiia, se aplic formatul specificat! se
utilizeaz pentru e/idenierea anumitor /alori.
ormat2#onditional ormatting
Yn caseta ormat??? se stabilesc condiiile i formatul, din.
#ell Aalue is
ormat???
(utoane.
$dd : pentru adugarea altei condiii cu alt formatare
Delete : terge condiia cu numrul specificat
:/? Aalidare date 5 stabilete tipul datelor i condiiile pe care trebuie s le ndeplineasc
Data 'B Aalidation???
$llo". ex. Decimal
Data. ex. (et@een
1bs. Datele pot lua /alori numai dintro list( introdus de la tastatur.
$llo". ;ist
Source. se introduc datele separate prin punct i /irgul
:H? @Cperlink 5 click dreapta pe celul( apoi @Cperlink
)elula poate de/eni lin? ctre.
o pagin 7eb sau un fiier existent
alt foaie de calcul
un fiier nou
adres de email
:I? 3roteLarea datelor 5 se pot proteja la modificare celulele care conin formule (cu introducerea unei
parole*, in,ib"nduse atributul de /izualizare a formulelor
<ools 'B 3rotection 'B 3rotect Sheet
)omutare ntre afiarea formulelor i /alorile acestora ntro foaie de lucru
'psai )9-; B Z (accent gra/*.
Ympiedicarea afirii unei formule n bara de formule
$<E0V1E 'ceast procedur mpiedic editarea celulelor care conin formula.
#. Ielectai zona de celule ale cror formule dorii s le ascundei. '/ei posibilitatea de a selecta i zone neadiacente
sau ntreaga foaie.
+. Yn meniul ormat se face clic pe #elule apoi pe fila 3rotecie.
&. Ielectai caseta $scundere.
J. 6acei clic pe 9W.
%. Yn meniul 1nstrumente se poziioneaz cursorul mausului pe 3rotecie apoi se face clic pe 3roteLare foaie.
$. 'sigurai/ c este selectat caseta 3roteLare foaie de lucru i coninut al celulelor blocate.
'fiarea formulelor care au fost anterior ascunse prin eliminarea protejrii
#. Yn meniul 1nstrumente, indicai opiunea 3rotecie, apoi facei clic pe DeproteLare foaie.
+. Ielectai inter/alul de celule ale cror formule dorii s le facei /izibile.
[
&. Yn meniul ormat se face clic pe #elule, apoi pe fila 3rotecie.
J. Aolii caseta de selectare $scundere.
:K? Macrocomen7i
Record a macro.
#. Iet t,e securit= le/el to Medium or =o".
+. 1n t,e <ools menu, point to Macro, and t,en clic? Record 0e" Macro.
&. 0n t,e Macro name box, enter a name for t,e macro.
o 9,e first c,aracter of t,e macro name must be a letter. 1t,er c,aracters can be letters, numbers, or underscore
c,aracters. Ipaces are not allo@ed in a macro name! an underscore c,aracter @or?s @ell as a @ord separator.
o Do not use a macro name t,at is also a cell reference or =ou can get an error message t,at t,e macro name is not
/alid.
2. 0f =ou @ant to run t,e macro b= pressing a ?e=board s,ortcut ?e=, enter a letter in t,e Shortcut keC box. Vou can use
)9-;B letter (for lo@ercase letters* or )9-;BI<069B letter (for uppercase letters*, @,ere letter is an= letter ?e= on t,e
?e=board. 9,e s,ortcut ?e= letter =ou use cannot be a number or special c,aracter suc, as \ or ].
09<E 9,e s,ortcut ?e= @ill o/erride an= e^ui/alent default Eicrosoft Excel s,ortcut ?e=s @,ile t,e @or?boo? t,at
contains t,e macro is open.
3. 0n t,e Store macro in box, clic? t,e location @,ere =ou @ant to store t,e macro.
0f =ou @ant a macro to be a/ailable @,ene/er =ou use Excel, select 3ersonal Macro Workbook.
4. 0f =ou @ant to include a description of t,e macro, t=pe it in t,e Description box.
5. )lic? 9W.
6. 0f =ou @ant t,e macro to run relati2e to t,e position of t,e acti/e cell, record it using relati/e cell references. 1n t,e Stop
Recording toolbar, clic? Relati)e Reference so t,at it is selected. Excel @ill continue to record macros @it, relati/e
references until =ou ^uit Excel or until =ou clic? Relati)e Reference again, so t,at it is not selected.
7. )arr= out t,e actions =ou @ant to record.
8. 1n t,e Stop Recording toolbar, clic? Stop Recording .
#F