Sunteți pe pagina 1din 5

Repartizarea temelor pe clase i pe uniti de timp

Clasa Temele
Nr. de
ore
Total
IX 1. Metode de descriere a limbajelor. Vocabularul i
sintaxa unui limbaj de programare de nivel nalt.
2. Conceptul de dat. ipuri de date simple.
!. Conceptul de ac"iune. Instruc"iunile unui limbaj de
programare de nivel nalt.
#. ablouri unidimensionale. $iruri de caractere.
%
%
11
&
!#
Indicatorii competenelor specifice (CS) i
subcompetenelor (SC)
Nr.
crt Coninuturi
Nr.
de
ore
Data bser!aii
CS SC
". #etode de descriere a limba$elor.
%ocabularul i sinta&a unui limba$ de pro'ramare de ni!el (nalt. ) * ore
'ormarea unei
vi(iuni tiin"i)ice
asupra componentei
in)ormatice n
societatea
contemporan.
- explicarea modului de
descriere a
construc"iilor
gramaticale prin
alternare* concatenare*
repetare i includere
op"ional+
- identi)icarea unit"ilor
lexicale ale limbajului
de nivel nalt
- utili(area )ormulelor
,-' i diagramelor
sintactice pentru
veri)icarea
corectitudinii textelor i
1. #etode de descriere a construciilor
'ramaticale.
metalimbajul ,-'.
1
2. #etode de descriere a construciilor
'ramaticale.
diagrame sintactice
1
!. +nitile le&icale ale unui limba$ de
pro'ramare de ni!el (nalt.
/l)abetul limbajului.
Vocabularul limbajului.
1
#. +nitile le&icale ale unui limba$ de
pro'ramare de ni!el (nalt.
0nit"i lexicale.
- simbolurile speciale.
- cuvintele c1eie+
1
unit"ilor lexicale+
aplicarea regulilor de
)ormare a identi)icatorilor*
irurilor* numerelor*
comentariilor+
2. 0nit"i lexicale.
- identi)icatori+
- separatori+
1
3. 0nit"i lexicale.
- numere+
4 iruri de caractere.
1
%. Evaluare formativ. 1
,. Conceptul de dat. Tipuri de date simple. ) * ore
'ormarea unei
vi(iuni tiin"i)ice
asupra componentei
in)ormatice n
societatea
contemporan.
5laborarea
modelelor
in)ormatice ale
obiectelor*
sistemelor i
proceselor )recvent
nt6lnite n
activitatea
cotidian.
/plicarea
metodelor de
algoritmi(are* de
)ormali(are* de
anali(* de sinte(
i de programare
pentru solu ionarea
problemelor legate
de prelucrarea
digital a
in)orma iei.
- clasi)icarea tipurilor de
date simple n
prede)inite i de)inite de
utili(ator* n ordinale i
neordinale* n tipuri
anonime i de)inite
explicit+
- clasi)icarea datelor din
program n constante i
variabile+
- utili(area tipurilor
identice i tipurilor
compatibile+
- aplicarea diagramelor
sintactice i )ormulelor
metalingvistice ale
unit"ilor gramaticale
pentru declara"ii de
tipuri* variabile i
constante+
7. Conceptul de dat. Definirea
tipurilor de date-
- ntreg+
- real+
1
&. Conceptul de dat. Definirea
tipurilor de date-
- boolean+
- caracter+
1
18. Conceptul de dat. Definirea
tipurilor de date-
- subdomeniu.
ipuri identice i tipuri compatibile.
1
11. ipuri anonime i tipuri de)inite explicit.
ipuri ordinale de date.
1
12. Definiii.
- de constante.
- de tipuri.
Declaraii de !ariabile.
1
1!. 9ecapitulare la tema Conceptul de dat*
ipuri de date simple.
1
1#. Evaluare formativ. 1
ranslarea
algoritmilor
)recvent utili(a"i
ntr4un limbaj de
programare de nivel
nalt.
..Conceptul de aciune. Instruciunile unui limba$ de pro'ramare de ni!el (nalt /"" ore
'ormarea unei
vi(iuni tiin"i)ice
asupra componentei
in)ormatice n
societatea
contemporan.
5laborarea
modelelor
in)ormatice ale
obiectelor*
sistemelor i
proceselor )recvent
nt6lnite n
activitatea
cotidian.
/plicarea
metodelor de
algoritmi(are* de
)ormali(are* de
anali(* de sinte(
i de programare
pentru solu ionarea
problemelor legate
- identi)icarea pr"ilor
componente ale unui
program+
- utili(area )ormulelor
metalingvistice i
diagramele sintactice
ale instruc"iunilor n
studiu pentru veri)icarea
corectitudinii sintactice
a programelor elaborate
- elaborarea programelor
n care se utili(ea(
procedurile prede)inite
de citire : scriere+
- elaborarea programelor
n care se utili(ea(
instruc"iunile n studiu+
- descrierea algoritmilor
cunoscu"i din cadrul
disciplinelor de
matematic* )i(ic*
c1imie* biologie .a.
utili(6nd di)erite metode
de repre(entare a
12. Conceptul de aciune.
-o"iunea de instruc"iune.
/)iarea in)orma"iei al)anumerice.
Citirea datelor de la tastatur.
1
13. 0&presii.
5valuarea expresiilor.
ipul expresiilor.
1
1%. Instruciuni.
- apel de procedur+
- e)ect nul+
- compus+
- de atribuire+
1
17. Instruc"iunea I' ;dac<.
1
1&. Instruc"iunea C/=5 ;ca(<.
1
de prelucrarea
digital a
in)orma iei.
ranslarea
algoritmilor
)recvent utili(a"i
ntr4un limbaj de
programare de nivel
nalt.
algoritmilor+
- elaborarea algoritmilor
de re(olvare a
problemelor din di)erite
domenii de activitate
uman+
- translatarea algoritmilor
elabora"i n programe+
- testarea programelor i
anali(a re(ultatelor.
28.
5laborarea programelor n care se
utili(ea( instruc"iunile I'* C/=5. 1
1
21.
Instruc"iunea >?I@5 ;ct<.
22. Instruc"iunea 95A5/ ;repet<.
1
2!. Instruc"iunea 'B9 ;pentru<.
1
2#. 5laborarea programelor n care se
utili(ea( instruc"iunile 'B9* >?I@5*
95A5/.
1
22.
Evaluare formativ.
1
1. Tipuri de date structurate unidimensionale ) 2 ore
'ormarea unei
vi(iuni tiin"i)ice
asupra componentei
in)ormatice n
societatea
contemporan.
/plicarea
metodelor de
algoritmi(are* de
)ormali(are* de
anali(* de sinte(
i de programare
pentru solu ionarea
de)inirea )ormulelor
metalingvistice i
diagramelor sintactice
ale declara"iilor de
tipuri de date tablou
unidimensional i ir
de caractere+
utili(area
subprogramelor
prede)inite* destinate
prelucrrii irurilor+
23.4
2%.
ipuri de date tablou unidimensional.
Ceclararea* citirea* a)iarea tabloului
unidimensional.
2
27. ipul indicilor i tipul componentelor. 1
2&.4
!8.
5laborarea programelor n care se
utili(ea( tipuri de date tablou
unidimensional.
2
!1. ipuri de date ir de caractere. 1
!2. 5laborarea programelor n care se
utili(ea( tipuri de date ir de caractere.
1
problemelor legate
de prelucrarea
digital a
in)orma iei.
ranslarea
algoritmilor
)recvent utili(a"i
ntr4un limbaj de
programare de nivel
nalt.
!!.
Evaluare sumativ.
1
!#. 9ecapitulare. 1