Sunteți pe pagina 1din 59

Guvernul Romniei

Hotrre nr. 225 din 30/04/2013


Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 275 din 16/05/2013
Hotrre pentru modificarea i completarea Normelor metodologice de calcul al
contribuiei de asigurare pentru accidente de munc i boli profesionale,
aprobate prin Hotrrea Guvernului nr. 144/2008


n temeiul art. 108 din Constituia Romniei, republicat,

Guvernul Romniei adopt prezenta hotrre.

Art. I. - Normele metodologice de calcul al contribuiei de asigurare pentru
accidente de munc i boli profesionale, aprobate prin Hotrrea Guvernului nr.
144/2008, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 124 din 18
februarie 2008, cu modificrile ulterioare, se modific i se completeaz dup
cum urmeaz:
1. La articolul 1, litera e) se modific i va avea urmtorul cuprins:
"e) perioada de referin pentru stabilirea contribuiei de asigurare pentru
accidente de munc i boli profesionale, datorat de angajator bugetului
asigurrilor sociale de stat, este 2009-2011;".
2. La articolul 1, dup litera e) se introduce o nou liter, litera f), cu urmtorul
cuprins:
"f) cazurile asigurate pentru care se calculeaz indicii de frecven care stau la
baza claselor de risc sunt accidentele de munc sau bolile profesionale definite
i declarate n conformitate cu prevederile Legii securitii i sntii n
munc nr. 319/2006, cu modificrile ulterioare."
3. La articolul 3, alineatul (1) se modific i va avea urmtorul cuprins:
"Art. 3. - (1) Clasele de risc se determin pe baza a 4 indici de frecven, care
reprezint:
a) I
1
- numrul de cazuri asigurate care au fost declarate accident de munc,
raportat la 1.000 de salariai;
b) I
2
- numrul cazurilor asigurate crora li s-a declarat accident de munc
soldat cu invaliditate i/sau deces, raportat la 1.000 de salariai;
c) I
3
- numrul cazurilor asigurate de boli profesionale, raportat la 1.000 de
salariai;
d) I
4
- numrul mediu anual al salariailor care lucreaz n condiii de munc
speciale i deosebite, raportat la 1.000 de salariai."
4. Anexele nr. 1 i 4 se modific i se nlocuiesc cu anexele nr. 1 i 2 care fac
parte integrant din prezenta hotrre.
Art. II. - Prezenta hotrre intr n vigoare la data de 1 a lunii urmtoare
publicrii n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I.
Art. III. - Hotrrea Guvernului nr. 144/2008 privind aprobarea Normelor
metodologice de calcul al contribuiei de asigurare pentru accidente de munc i
boli profesionale, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 124 din
18 februarie 2008, cu modificrile ulterioare, precum i cu modificrile i
completrile aduse prin prezenta hotrre, se republic n Monitorul Oficial al
Romniei, Partea I, dndu-se textelor o nou numerotare.
PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemneaz:
Ministrul muncii, familiei,
proteciei sociale
i persoanelor vrstnice,
Mariana Cmpeanu
Viceprim-ministru,
ministrul finanelor publice,
Daniel Chioiu
Ministrul delegat pentru
buget,
Liviu Voinea
Bucureti, 30 aprilie 2013.
Nr. 225.
ANEXA Nr. 1
(Anexa nr. 1 la normele metodologice)

NCADRAREA
sectoarelor de activitate din economia naional n clase de risc, pe baza indicilor de
frecven i a datelor din anii 2009, 2010, 2011
Nr.
crt.
Activitatea din economia naional
Clasa
CAEN
I1 CR1 I2 CR2 I3 CR3 I4 CR4
CR
(CR1-
4/4)
NC AEN CC I1 CR1 I2 CR2 I3 CR3 I4 CR4 CR

1 Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), a
plantelor leguminoase i a plantelor
productoare de semine oleaginoase
0111 0,616 4 0,147 5 0,225 7 0,166 1 4,25

2 Cultivarea orezului 0112 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00

3 Cultivarea legumelor i a pepenilor, a
rdcinoaselor i tuberculilor
0113 0,106 2 0,106 5 0,318 8 0,000 1 4,00

4 Cultivarea trestiei de zahr 0114 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00

5 Cultivarea tutunului 0115 0,000 1 0,000 1 12,320 20 0,000 1 5,75

6 Cultivarea plantelor pentru fibre textile 0116 17,192 19 0,000 1 0,000 1 0,000 1 5,50

7 Cultivarea altor plante din culturi
nepermanente
0119 1,151 5 0,000 1 0,384 9 0,000 1 4,00

8 Cultivarea strugurilor 0121 0,347 3 0,087 4 0,000 1 0,000 1 2,25

9 Cultivarea fructelor tropicale i subtropicale 0122 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00

10 Cultivarea fructelor citrice 0123 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00

11 Cultivarea fructelor seminoase i
smburoase
0124 2,394 7 0,000 1 0,000 1 0,000 1 2,50

12 Cultivarea fructelor arbutilor fructiferi,
cpunilor, nuciferilor i a altor pomi
fructiferi
0125 0,457 3 0,000 1 0,457 10 23,772 4 4,50

13 Cultivarea fructelor oleaginoase 0126 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00

14 Cultivarea plantelor pentru prepararea
buturilor
0127 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00

15 Cultivarea condimentelor, plantelor
aromatice, medicinale i a plantelor de uz
farmaceutic
0128 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00

16 Cultivarea altor plante permanente 0129 0,000 1 0,000 1 1,819 19 0,000 1 5,50

17 Cultivarea plantelor pentru nmulire 0130 0,000 1 0,000 1 0,903 13 0,000 1 4,00

18 Creterea bovinelor de lapte 0141 1,186 5 0,323 8 0,000 1 7,546 2 4,00

19 Creterea altor bovine 0142 3,349 8 0,000 1 0,000 1 0,000 1 2,75

20 Creterea cailor i a altor cabaline 0143 6,418 11 0,000 1 0,000 1 0,000 1 3,50

21 Creterea cmilelor i a camelidelor 0144 0,000 1 0,000 1 0,000 1 373,444 16 4,75

22 Creterea ovinelor i a caprinelor 0145 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00

23 Creterea porcinelor 0146 1,261 5 0,000 1 1,719 19 0,000 1 6,50

24 Creterea psrilor 0147 0,880 4 0,088 4 0,000 1 19,586 4 3,25

25 Creterea altor animale 0149 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00

26 Activiti n ferme mixte (cultura vegetal
combinat cu creterea animalelor)
0150 0,663 4 0,357 8 0,357 8 0,000 1 5,25

27 Activiti auxiliare pentru producia vegetal 0161 0,443 3 0,068 4 0,034 3 5,693 2 3,00

28 Activiti auxiliare pentru creterea
animalelor
0162 0,579 3 0,000 1 0,289 8 4,920 2 3,50

29 Activiti dup recoltare 0163 0,000 1 0,000 1 19,269 20 0,000 1 5,75

30 Pregtirea seminelor 0164 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00

31 Vntoare, capturarea cu capcane a
vnatului i activiti de servicii anexe
vntorii
0170 0,930 4 0,620 11 0,000 1 0,000 1 4,25

32 Silvicultur i alte activiti forestiere 0210 1,297 5 0,343 8 0,076 4 0,114 1 4,50

33 Exploatare forestier 0220 3,570 8 1,239 16 0,148 5 0,000 1 7,50

34 Colectarea produselor forestiere
nelemnoase din flora spontan
0230 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00

35 Activiti de servicii anexe silviculturii 0240 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00

36 Pescuitul maritim 0311 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00

37 Pescuitul n ape dulci 0312 0,547 3 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,50

38 Acvacultura maritim 0321 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00

39 Acvacultura n ape dulci 0322 0,911 4 0,365 9 0,000 1 0,000 1 3,75

40 Extracia crbunelui superior (PCS=>23865
kJ/kg)
0510 21,144 20 0,209 6 3,971 20 761,772 20 16,50

41 Extracia crbunelui inferior (PCS<23865> 0520 1,416 5 0,037 3 1,062 15 538,088 19 10,50

42 Extracia petrolului brut 0610 1,332 5 0,089 4 0,222 7 180,268 11 6,75

43 Extracia gazelor naturale 0620 1,199 5 0,164 6 0,218 7 96,096 8 6,50

44 Extracia minereurilor feroase 0710 0,000 1 0,000 1 7,113 20 0,000 1 5,75

45 Extracia minereurilor de uraniu i toriu 0721 0,893 4 0,000 1 0,000 1 907,321 20 6,50

46 Extracia altor minereuri metalifere
neferoase
0729 1,212 5 0,000 1 47,744 20 0,000 11 9,25

47 Extracia pietrei ornamentale i a pietrei
pentru construcii, extracia pietrei
calcaroase, ghipsului, cretei i a ardeziei
0811 2,326 7 0,388 9 0,194 6 6,008 2 6,00

48 Extracia pietriului i nisipului; extracia
argilei i caolinului
0812 1,139 5 0,380 9 0,076 4 0,152 1 4,75

49 Extracia mineralelor pentru industria
chimic i a ngrmintelor naturale
0891 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00

50 Extracia turbei 0892 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00

51 Extracia srii 0893 2,237 7 0,000 1 0,000 1 242,622 13 5,50

52 Alte activiti extractive n.c.a. 0899 0,847 4 0,423 9 3,811 20 409,062 17 12,50

53 Activiti de servicii anexe extraciei
petrolului brut i gazelor naturale
0910 1,943 6 0,142 5 0,047 3 0,000 9 5,75

54 Activiti de servicii anexe pentru extracia
mineralelor
0990 2,464 7 1,232 16 89,938 20 0,000 1 11,00

55 Prelucrarea i conservarea crnii 1011 0,802 4 0,049 3 0,033 3 0,000 1 2,75

56 Prelucrarea i conservarea crnii de pasre 1012 1,124 5 0,000 1 0,000 1 0,000 1 2,00

57 Fabricarea produselor din carne (inclusiv
din carne de pasre)
1013 0,634 4 0,036 3 0,054 3 0,000 1 2,75

58 Prelucrarea i conservarea petelui,
crustaceelor i a molutelor
1020 0,282 2 0,000 1 0,282 8 19,473 4 3,75

59 Prelucrarea i conservarea cartofilor 1031 32,258 20 0,000 1 0,000 1 0,000 1 5,75

60 Fabricarea sucurilor de fructe i legume 1032 0,422 3 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,50

61 Prelucrarea i conservarea fructelor i
legumelor n.c.a.
1039 0,637 4 0,106 5 0,319 8 0,000 1 4,50

62 Fabricarea uleiurilor i grsimilor 1041 1,425 5 0,329 8 0,000 1 0,000 1 3,75

63 Fabricarea margarinei i a altor produse
comestibile similare
1042 0,824 4 0,000 1 1,648 18 0,000 1 6,00

64 Fabricarea produselor lactate i a
brnzeturilor
1051 1,073 5 0,052 3 0,026 2 0,000 1 2,75

65 Fabricarea ngheatei 1052 0,774 4 0,221 7 0,000 1 0,000 1 3,25

66 Fabricarea produselor de morrit, a
amidonului i produselor din amidon
1061 1,012 5 0,104 5 0,337 8 8,772 2 5,00

67 Fabricarea amidonului i a produselor din
amidon
1062 3,875 9 0,000 1 0,000 1 1,937 1 3,00

68 Fabricarea pinii, fabricarea prjiturilor i a
produselor proaspete de patiserie
1071 0,668 4 0,038 3 0,255 7 0,011 1 3,75

69 Fabricarea biscuiilor i picoturilor;
fabricarea prjiturilor i a produselor
conservate de patiserie
1072 1,005 5 0,056 3 0,112 5 0,000 1 3,50

70 Fabricarea macaroanelor, tieilor,
cucuului i a altor produse finoase
similare
1073 1,452 5 0,726 12 0,000 1 0,000 1 4,75

71 Fabricarea zahrului 1081 2,976 8 0,496 10 0,165 6 0,000 1 6,25

72 Fabricarea produselor din cacao, a
ciocolatei i a produselor zaharoase
1082 0,540 3 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,50

73 Prelucrarea ceaiului i a cafelei 1083 1,025 5 0,000 1 0,000 1 0,000 1 2,00

74 Fabricarea condimentelor i ingredientelor 1084 0,222 2 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,25

75 Fabricarea de mncruri preparate 1085 2,209 7 0,000 1 0,000 1 0,000 1 2,50

76 Fabricarea preparatelor alimentare
omogenizate i a alimentelor dietetice
1086 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00

77 Fabricarea altor produse alimentare n.c.a. 1089 0,592 3 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,50

78 Fabricare preparatelor pentru hrana
animalelor de ferm
1091 1,035 5 0,000 1 0,000 1 0,000 1 2,00

79 Fabricare preparatelor pentru hrana
animalelor de companie
1092 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00

80 Distilarea, rafinarea i mixarea buturilor
alcoolice
1101 1,022 5 0,128 5 0,000 1 0,000 1 3,00

81 Fabricarea vinurilor din struguri 1102 0,293 2 0,146 5 0,000 1 0,000 1 2,25

82 Fabricarea cidrului i a altor vinuri din fructe 1103 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00

83 Fabricarea altor buturi nedistilate, obinute
prin fermentare
1104 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00

84 Fabricarea berii 1105 2,133 7 0,000 1 0,256 7 0,000 1 4,00

85 Fabricarea malului 1106 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00

86 Producia de buturi rcoritoare
nealcoolice; producia de ape minerale i
alte ape mbuteliate
1107 1,526 6 0,156 6 0,062 4 0,436 1 4,25

87 Fabricarea produselor din tutun 1200 0,856 4 0,000 1 0,000 1 12,410 3 2,25

88 Pregtirea fibrelor i filarea fibrelor textile 1310 2,337 7 0,126 5 0,442 9 2,147 1 5,50

89 Producia de esturi 1320 1,276 5 0,000 1 1,957 20 0,000 9 8,75

90 Finisarea materialelor textile 1330 0,619 4 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,75

91 Fabricarea de metraje prin tricotare sau
croetare
1391 0,000 1 0,000 1 0,448 9 0,000 1 3,00

92 Fabricarea de articole confecionate din
textile (cu excepia mbrcmintei i
lenjeriei de corp)
1392 0,359 3 0,000 1 0,103 5 0,000 1 2,50

93 Fabricarea de covoare i mochete 1393 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00

94 Fabricarea de odgoane, frnghii, sfori i
plase
1394 1,168 5 0,000 1 0,000 1 0,000 1 2,00

95 Fabricarea de textile neesute i articole din
acestea, cu excepia confeciilor de
mbrcminte
1395 1,876 6 0,000 1 0,000 1 0,000 1 2,25

96 Fabricarea de articole tehnice i industriale
din textile
1396 3,193 8 0,000 1 0,000 1 0,000 1 2,75

97 Fabricarea altor articole textile n.c.a. 1399 0,997 4 0,000 1 0,623 11 0,000 1 4,25

98 Fabricarea articolelor de mbrcminte din
piele
1411 0,202 2 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,25

99 Fabricarea de articole de mbrcminte
pentru lucru
1412 0,196 2 0,000 1 0,065 4 26,234 4 2,75

100 Fabricarea altor articole de mbrcminte
(exclusiv lenjeria de corp)
1413 0,472 3 0,022 2 0,050 3 0,000 1 2,25

101 Fabricarea de articole de lenjerie de corp 1414 0,463 3 0,018 2 0,071 4 0,000 1 2,50

102 Fabricarea altor articole de mbrcminte i
accesorii n.c.a.
1419 0,135 2 0,000 1 0,351 8 0,000 1 3,00

103 Fabricarea articolelor din blan 1420 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00

104 Fabricarea prin tricotare sau croetare a
ciorapilor i articolelor de galanterie
1431 0,297 2 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,25

105 Fabricarea prin tricotare sau croetare a
altor articole de mbrcminte
1439 0,414 3 0,030 3 0,000 1 0,000 1 2,00

106 Tbcirea i finisarea pieilor; prepararea i
vopsirea blnurilor
1511 0,504 3 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,50

107 Fabricarea articolelor de voiaj i
marochinrie i a articolelor de
harnaament
1512 0,269 2 0,000 1 0,054 3 0,000 1 1,75

108 Fabricarea nclmintei 1520 0,408 3 0,037 3 0,073 4 0,000 1 2,75

109 Tierea i rindeluirea lemnului 1610 2,374 7 0,382 9 0,127 5 0,000 1 5,50

110 Fabricarea de furnire i a panourilor din
lemn
1621 3,455 8 0,155 6 0,000 1 0,000 1 4,00

111 Fabricarea parchetului asamblat n panouri 1622 3,287 8 0,000 1 0,000 1 0,000 1 2,75

112 Fabricarea altor elemente de dulgherie i
tmplrie, pentru construcii
1623 2,181 7 0,221 7 0,110 5 11,041 3 5,50

113 Fabricarea ambalajelor din lemn 1624 1,168 5 0,000 1 0,000 1 0,000 1 2,00

114 Fabricarea altor produse din lemn;
fabricarea articolelor din plut, paie i din
alte materiale vegetale mpletite
1629 2,029 6 0,123 5 0,123 5 0,000 1 4,25

115 Fabricarea celulozei 1711 0,000 1 0,000 1 1,134 15 1,134 1 4,50

116 Fabricarea hrtiei i cartonului 1712 3,119 8 0,000 1 0,000 1 0,000 1 2,75

117 Fabricarea hrtiei i cartonului ondulat, a
ambalajelor din hrtie i carton
1721 1,382 5 0,148 5 0,592 11 0,000 1 5,50

118 Fabricarea produselor de uz gospodresc i
sanitar, din hrtie sau carton
1722 0,990 4 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,75

119 Fabricarea articolelor de papetrie 1723 0,700 4 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,75

120 Fabricarea tapetului 1724 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00

121 Fabricarea altor articole din hrtie i carton
n.c.a.
1729 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00

122 Tiprirea ziarelor 1811 0,593 3 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,50

123 Alte activiti de tiprire n.c.a. 1812 0,534 3 0,000 1 0,214 7 0,000 1 3,00

124 Servicii pregtitoare pentru pretiprire 1813 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00

125 Legtorie i servicii conexe 1814 0,341 3 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,50

126 Reproducerea nregistrrilor 1820 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00

127 Fabricarea produselor de cocserie 1910 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00

128 Fabricarea produselor obinute din
prelucrarea ieiului
1920 0,601 4 0,075 4 0,000 1 714,260 20 7,25

129 Fabricarea gazelor industriale 2011 0,330 3 0,000 1 0,000 1 99,419 8 3,25

130 Fabricarea coloranilor i a pigmenilor 2012 0,969 4 0,000 1 0,000 1 87,230 8 3,50

131 Fabricarea altor produse chimice
anorganice, de baz
2013 2,666 7 0,000 1 0,455 10 401,328 16 8,50

132 Fabricarea altor produse chimice organice,
de baz
2014 1,400 5 0,191 6 0,000 1 345,640 15 6,75

133 Fabricarea ngrmintelor i produselor
azotoase
2015 3,574 8 0,343 8 0,196 6 153,397 10 8,00

134 Fabricarea materialelor plastice n forme
primare
2016 1,953 6 0,000 1 0,150 6 171,304 11 6,00

135 Fabricarea cauciucului sintetic n forme
primare
2017 0,000 1 0,000 1 0,000 1 197,694 11 3,50

136 Fabricarea pesticidelor i a altor produse
agrochimice
2020 3,133 8 1,044 14 0,000 1 108,607 9 8,00

137 Fabricarea vopselelor, lacurilor, cernelii
tipografice i masticurilor
2030 1,747 6 0,665 12 0,333 8 103,151 8 8,50

138 Fabricarea spunurilor, detergenilor i a
produselor de ntreinere
2041 0,970 4 0,000 1 0,000 1 54,304 6 3,00

139 Fabricarea parfumurilor i a produselor
cosmetice (de toalet)
2042 0,300 3 0,000 1 0,601 11 0,000 1 4,00

140 Fabricarea explozivilor 2051 0,000 1 0,000 1 0,000 1 160,607 10 3,25

141 Fabricarea cleiurilor 2052 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00

142 Fabricarea uleiurilor eseniale 2053 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00

143 Fabricarea altor produse chimice n.c.a. 2059 0,755 4 0,755 12 0,378 9 105,704 8 8,25

144 Fabricarea fibrelor sintetice i artificiale 2060 1,158 5 0,000 1 0,000 1 52,091 6 3,25

145 Fabricarea produselor farmaceutice de
baz
2110 1,298 5 0,118 5 0,118 5 11,915 3 4,50

146 Fabricarea preparatelor farmaceutice 2120 0,926 4 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,75

147 Fabricarea anvelopelor i a camerelor de
aer; reaparea i refacerea anvelopelor
2211 3,115 8 0,158 6 0,053 3 0,000 1 4,50

148 Fabricarea altor produse din cauciuc 2219 1,887 6 0,055 3 0,000 1 0,000 1 2,75

149 Fabricarea plcilor, foliilor, tuburilor i
profilelor din material plastic
2221 1,496 5 0,043 3 0,086 4 0,171 1 3,25

150 Fabricarea articolelor de ambalaj din
material plastic
2222 1,640 6 0,055 3 0,000 1 0,000 1 2,75

151 Fabricarea articolelor din material plastic
pentru construcii
2223 1,183 5 0,061 4 0,000 1 0,000 1 2,75

152 Fabricarea altor produse din material plastic 2229 0,890 4 0,000 1 0,036 3 0,000 1 2,25

153 Fabricarea sticlei plate 2311 2,206 7 0,000 1 0,882 13 0,000 1 5,50

154 Prelucrarea i fasonarea sticlei plate 2312 0,549 3 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,50

155 Fabricarea articolelor din sticl 2313 2,077 6 0,000 1 3,116 20 127,903 9 9,00

156 Fabricarea fibrelor din sticl 2314 1,840 6 0,000 1 0,613 11 58,255 6 6,00

157 Fabricarea de sticlrie tehnic 2319 0,000 1 0,000 1 0,000 1 50,476 6 2,25

158 Fabricarea de produse refractare 2320 4,093 9 0,682 12 0,682 12 27,970 4 9,25

159 Fabricarea plcilor i dalelor din ceramic 2331 2,247 7 0,000 1 0,642 11 0,000 1 5,00

160 Fabricarea crmizilor, iglelor i altor
produse pentru construcii, din argil ars
2332 0,460 3 0,115 5 0,345 8 0,000 1 4,25

161 Fabricarea articolelor ceramice pentru uz
gospodresc i ornamental
2341 1,238 5 0,000 1 0,442 9 0,000 1 4,00

162 Fabricarea de obiecte sanitare din ceramic 2342 1,332 5 0,000 1 2,473 20 0,000 1 6,75

163 Fabricarea izolatorilor i pieselor izolante
din ceramic
2343 0,815 4 0,000 1 0,815 13 0,000 1 4,75

164 Fabricarea altor produse tehnice din
ceramic
2344 7,818 13 0,000 1 0,000 1 0,000 1 4,00

165 Fabricarea altor produse ceramice n.c.a. 2349 4,333 9 0,000 1 8,666 20 0,000 1 7,75

166 Fabricarea cimentului 2351 0,655 4 0,131 5 1,311 16 29,625 4 7,25

167 Fabricarea varului i ipsosului 2352 2,242 7 0,000 1 0,448 9 100,870 8 6,25

168 Fabricarea produselor din beton pentru
construcii
2361 2,043 6 0,160 6 0,040 3 0,000 1 4,00

169 Fabricarea produselor din ipsos pentru
construcii
2362 1,417 5 0,000 1 0,472 10 0,000 1 4,25

170 Fabricarea betonului 2363 1,098 5 0,206 6 0,069 4 0,000 1 4,00

171 Fabricarea mortarului 2364 1,735 6 0,000 1 0,000 1 1,301 1 2,25

172 Fabricarea produselor din azbociment 2365 0,000 1 0,000 1 141,732 20 177,165 11 8,25

173 Fabricarea altor articole din beton, ciment i
ipsos
2369 0,225 2 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,25

174 Tierea, fasonarea i finisarea pietrei 2370 1,691 6 0,242 7 0,362 9 83,466 7 7,25

175 Fabricarea produselor abrazive 2391 0,578 3 0,000 1 0,578 11 1,733 1 4,00

176 Fabricarea altor produse din minerale
nemetalice n.c.a.
2399 1,354 5 0,301 8 5,868 20 55,670 6 9,75

177 Producia de metale feroase sub forme
primare i de feroaliaje
2410 1,964 6 0,119 5 0,610 11 369,240 16 9,50

178 Producia de tuburi, evi, profile tubulare i
accesorii pentru acestea, din oel
2420 2,493 7 0,142 5 1,211 16 0,000 14 10,50

179 Tragere la rece a barelor 2431 2,698 7 0,000 1 2,698 20 40,463 5 8,25

180 Laminare la rece a benzilor nguste 2432 4,879 10 0,325 8 0,000 1 48,791 6 6,25

181 Producia de profile obinute la rece 2433 3,097 8 0,000 1 0,000 1 143,857 10 5,00

182 Trefilarea firelor la rece 2434 7,489 12 0,000 1 0,000 1 21,398 4 4,50

183 Producia metalelor preioase 2441 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00

184 Metalurgia aluminiului 2442 3,396 8 0,077 4 19,526 20 119,241 9 10,25

185 Producia plumbului, zincului i cositorului 2443 3,574 8 0,325 8 7,149 20 232,013 12 12,00

186 Metalurgia cuprului 2444 0,000 1 0,000 1 3,254 20 86,760 8 7,50

187 Producia altor metale neferoase 2445 9,569 14 2,392 20 0,000 1 102,871 8 10,75

188 Prelucrarea combustibililor nucleari 2446 0,000 1 0,000 1 0,000 1 965,318 20 5,75

189 Turnarea fontei 2451 2,385 7 0,397 9 19,477 20 79,300 7 10,75

190 Turnarea oelului 2452 1,316 5 0,000 1 1,316 16 78,328 7 7,25

191 Turnarea metalelor neferoase uoare 2453 0,878 4 0,000 1 1,581 18 10,717 3 6,50

192 Turnarea altor metale neferoase 2454 1,668 6 0,000 1 0,000 1 25,014 4 3,00

193 Fabricarea de construcii metalice i pri
componente ale structurilor metalice
2511 1,490 5 0,119 5 0,237 7 2,997 1 4,50

194 Fabricarea de ui i ferestre din metal 2512 0,825 4 0,146 5 0,000 1 0,291 1 2,75

195 Producia de radiatoare i cazane pentru
nclzire central
2521 0,891 4 0,223 7 0,446 9 1,337 1 5,25

196 Producia de rezervoare, cisterne i
containere metalice
2529 3,823 9 0,000 1 0,637 11 1,062 1 5,50

197 Producia generatoarelor de aburi (cu
excepia cazanelor pentru nclzire
central)
2530 1,670 6 0,000 1 0,209 6 3,548 2 3,75

198 Fabricarea armamentului i muniiei 2540 1,444 5 0,217 7 0,289 8 153,884 10 7,50

199 Fabricarea produselor metalice obinute
prin deformare plastic; metalurgia
pulberilor
2550 1,634 6 0,156 6 0,078 4 8,248 2 4,50

200 Tratarea i acoperirea metalelor 2561 2,235 7 0,106 5 0,000 1 0,000 1 3,50

201 Operaiuni de mecanic general 2562 2,014 6 0,178 6 0,059 3 37,113 5 5,00

202 Fabricarea produselor de tiat 2571 0,000 1 0,000 1 0,144 5 80,103 7 3,50

203 Fabricarea articolelor de feronerie 2572 1,453 5 0,000 1 0,436 9 0,436 1 4,00

204 Fabricarea uneltelor 2573 0,544 3 0,000 1 1,268 16 15,220 3 5,75

205 Fabricarea de recipieni, containere i alte
produse similare din oel
2591 2,158 7 0,000 1 0,000 1 0,000 1 2,50

206 Fabricarea ambalajelor uoare din metal 2592 0,752 4 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,75

207 Fabricarea articolelor din fire metalice;
fabricarea de lanuri i arcuri
2593 0,971 4 0,037 3 0,000 1 0,224 1 2,25

208 Fabricarea de uruburi, buloane i alte
articole filetate; fabricarea de nituri i aibe
2594 1,922 6 0,240 7 0,000 1 3,843 2 4,00

209 Fabricarea altor articole din metal n.c.a. 2599 1,113 5 0,053 3 0,424 9 0,583 1 4,50

210 Fabricarea subansamblurilor electronice
(module)
2611 0,942 4 0,000 1 0,075 4 0,151 1 2,50

211 Fabricarea altor componente electronice 2612 0,171 2 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,25

212 Fabricarea calculatoarelor i a
echipamentelor periferice
2620 1,041 5 0,000 1 0,000 1 0,000 1 2,00

213 Fabricarea echipamentelor de comunicaii 2630 0,178 2 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,25

214 Fabricarea produselor electronice de larg
consum
2640 2,403 7 0,000 1 0,000 1 0,000 1 2,50

215 Fabricarea de instrumente i dispozitive
pentru msur, verificare, control, navigaie
2651 0,746 4 0,000 1 0,000 1 11,256 3 2,25

216 Producia de ceasuri 2652 0,000 1 0,000 1 6,711 20 0,000 1 5,75

217 Fabricarea de echipamente pentru
radiologie, electrodiagnostic i
electroterapie
2660 0,000 1 0,000 1 0,000 1 12,148 3 1,50

218 Fabricarea de instrumente optice i
echipamente fotografice
2670 0,366 3 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,50

219 Fabricarea suporilor magnetici i optici
destinai nregistrrilor
2680 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00

220 Fabricarea motoarelor, generatoarelor i
transformatoarelor electrice
2711 1,064 5 0,089 4 3,902 20 13,658 3 8,00

221 Fabricarea aparatelor de distribuie i
control al electricitii
2712 0,809 4 0,095 4 0,048 3 3,426 2 3,25

222 Fabricarea de acumulatori i baterii 2720 1,347 5 0,000 1 1,347 16 148,187 10 8,00

223 Fabricarea de cabluri cu fibr optic 2731 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00

224 Fabricarea altor fire i cabluri electrice i
electronice
2732 1,248 5 0,000 1 0,460 10 2,298 1 4,25

225 Fabricarea dispozitivelor de conexiune
pentru fire i cabluri electrice i electronice
2733 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00

226 Fabricarea de echipamente electrice de
iluminat
2740 1,454 5 0,132 5 0,000 1 0,000 1 3,00

227 Fabricarea de aparate electrocasnice 2751 1,085 5 0,000 1 0,434 9 0,000 6 5,25

228 Fabricarea de echipamente casnice
neelectrice
2752 0,875 4 0,000 1 2,624 20 43,735 5 7,50

229 Fabricarea altor echipamente electrice 2790 1,198 5 0,000 1 1,711 19 1,027 1 6,50

230 Fabricarea de motoare i turbine (cu
excepia celor pentru avioane, autovehicule
i motociclete)
2811 1,922 6 0,183 6 1,282 16 4,073 2 7,50

231 Fabricarea de motoare hidraulice 2812 0,000 1 0,000 1 2,558 20 76,726 7 7,25

232 Fabricarea de pompe i compresoare 2813 1,075 5 0,000 1 2,150 20 108,167 9 8,75

233 Fabricarea de articole de robinetrie 2814 1,375 5 0,550 11 1,650 18 0,000 10 11,00

234 Fabricarea lagrelor, angrenajelor, cutiilor
de vitez i a elementelor mecanice de
transmisie
2815 1,374 5 0,000 1 0,323 8 68,757 7 5,25

235 Fabricarea cuptoarelor, furnalelor i
arztoarelor
2821 4,286 9 0,429 9 0,000 1 12,859 3 5,50

236 Fabricarea echipamentelor de ridicat i
manipulat
2822 1,589 6 0,132 5 1,721 19 4,237 2 8,00

237 Fabricarea mainilor i echipamentelor de
birou (exclusiv fabricarea calculatoarelor i
a echipamentelor periferice)
2823 0,419 3 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,50

238 Fabricarea mainilor-unelte portabile
acionate electric
2824 1,246 5 0,000 1 0,000 1 0,000 1 2,00

239 Fabricarea echipamentelor de ventilaie i
frigorifice, exclusiv a echipamentelor de uz
casnic
2825 0,765 4 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,75

240 Fabricarea altor maini i utilaje de utilizare
general
2829 0,823 4 0,000 1 0,165 6 1,645 1 3,00

241 Fabricarea mainilor i utilajelor pentru
agricultur i exploatri forestiere
2830 1,737 6 0,474 10 7,581 20 0,000 1 9,25

242 Fabricarea utilajelor i a mainilor-unelte
pentru prelucrarea metalului
2841 1,569 6 0,087 4 0,174 6 0,000 1 4,25

243 Fabricarea altor maini-unelte n.c.a. 2849 1,111 5 0,000 1 2,962 20 0,370 1 6,75

244 Fabricarea utilajelor pentru metalurgie 2891 0,818 4 0,000 1 1,000 14 0,000 3 5,50

245 Fabricarea utilajelor pentru extracie i
construcii
2892 1,233 5 0,130 5 11,324 20 15,445 3 8,25

246 Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea
produselor alimentare, buturilor i tutunului
2893 2,442 7 0,000 1 1,047 14 0,000 1 5,75

247 Fabricarea utilajelor pentru industria textil,
a mbrcmintei i a pielriei
2894 0,672 4 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,75

248 Fabricarea utilajelor pentru industria hrtiei
i cartonului
2895 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00

249 Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea
maselor plastice i a cauciucului
2896 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00

250 Fabricarea altor maini i utilaje specifice
n.c.a.
2899 1,405 5 0,074 4 0,296 8 8,208 2 4,75

251 Fabricarea autovehiculelor de transport
rutier
2910 1,550 6 0,056 3 8,756 20 182,207 11 10,00

252 Producia de caroserii pentru autovehicule,
fabricarea de remorci i semiremorci
2920 0,548 3 0,183 6 0,000 1 0,000 1 2,75

253 Fabricarea de echipamente electrice i
electronice pentru autovehicule i motoare
de autovehicule
2931 0,677 4 0,046 3 0,000 1 0,000 1 2,25

254 Fabricarea altor piese i accesorii pentru
autovehicule i pentru motoare de
autovehicule
2932 1,495 5 0,052 3 0,524 10 13,954 3 5,25

255 Construcia de nave i structuri plutitoare 3011 3,216 8 0,219 7 1,280 16 20,469 4 8,75

256 Construcia de ambarcaiuni sportive i de
agrement
3012 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00

257 Fabricarea materialului rulant 3020 1,682 6 0,198 6 1,286 16 42,673 5 8,25

258 Fabricarea de aeronave i nave spaiale 3030 1,287 5 0,107 5 1,501 17 0,000 2 7,25

259 Fabricarea vehiculelor militare de lupt 3040 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00

260 Fabricarea de motociclete 3091 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00

261 Fabricarea de biciclete i de vehicule pentru
invalizi
3092 1,733 6 0,000 1 0,000 1 0,000 1 2,25

262 Fabricarea altor mijloace de transport n.c.a. 3099 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00

263 Fabricarea de mobil pentru birouri i
magazine
3101 1,093 5 0,052 3 0,156 6 1,770 1 3,75

264 Fabricarea de mobil pentru buctrii 3102 0,745 4 0,000 1 0,248 7 0,000 1 3,25

265 Fabricarea de saltele i somiere 3103 0,820 4 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,75

266 Fabricarea de mobil n.c.a. 3109 1,701 6 0,157 6 0,201 6 0,019 1 4,75

267 Baterea monedelor 3211 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00

268 Fabricarea bijuteriilor i articolelor similare
din metale i pietre preioase
3212 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00

269 Fabricarea imitaiilor de bijuterii i articole
similare
3213 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00

270 Fabricarea instrumentelor muzicale 3220 1,926 6 0,000 1 1,541 18 0,000 1 6,50

271 Fabricarea articolelor pentru sport 3230 0,433 3 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,50

272 Fabricarea jocurilor i jucriilor 3240 0,247 2 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,25

273 Fabricarea de dispozitive, aparate i
instrumente medicale stomatologice
3250 0,295 2 0,098 4 0,000 1 0,000 1 2,00

274 Fabricarea mturilor i periilor 3291 1,528 6 0,509 10 0,000 1 0,000 1 4,50

275 Fabricarea altor produse manufacturiere
n.c.a.
3299 1,308 5 0,308 8 0,000 1 6,309 2 4,00

276 Repararea articolelor fabricate din metal 3311 2,108 7 0,000 1 0,000 1 0,000 1 2,50

277 Repararea mainilor 3312 1,606 6 0,459 10 0,229 7 101,075 8 7,75

278 Repararea echipamentelor electronice i
optice
3313 1,673 6 0,000 1 0,000 1 0,000 1 2,25

279 Repararea echipamentelor electrice 3314 0,486 3 0,000 1 0,486 10 0,000 1 3,75

280 Repararea i ntreinerea navelor i brcilor 3315 2,915 8 0,257 7 0,000 1 61,222 6 5,50

281 Repararea i ntreinerea aeronavelor i
navelor spaiale
3316 1,882 6 0,470 10 0,000 1 2,823 1 4,50

282 Repararea i ntreinerea altor echipamente
de transport n.c.a.
3317 1,293 5 0,192 6 0,766 12 0,000 1 6,00

283 Repararea altor echipamente 3319 4,162 9 0,000 1 16,649 20 0,000 1 7,75

284 Instalarea mainilor i echipamentelor
industriale
3320 1,320 5 0,000 1 0,165 6 0,000 1 3,25

285 Producia de energie electric 3511 1,287 5 0,055 3 0,609 11 113,718 9 7,00

286 Transportul energiei electrice 3512 1,339 5 0,000 1 0,000 1 0,000 1 2,00

287 Distribuia energiei electrice 3513 0,858 4 0,193 6 0,000 1 0,000 1 3,00

288 Comercializarea energiei electrice 3514 0,379 3 0,000 1 0,126 5 0,000 1 2,50

289 Producia gazelor 3521 1,387 5 0,000 1 0,000 1 0,000 1 2,00

290 Distribuia combustibililor gazoi, prin
conducte
3522 1,882 6 0,038 3 0,038 3 0,269 1 3,25

291 Comercializarea combustibililor gazoi, prin
conducte
3523 0,963 4 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,75

292 Furnizarea de abur i aer condiionat 3530 1,132 5 0,090 4 0,180 6 58,961 6 5,25

293 Captarea, tratarea i distribuia apei 3600 0,853 4 0,067 4 0,007 1 8,787 2 2,75

294 Colectarea i epurarea apelor uzate 3700 1,453 5 0,000 1 0,000 1 26,147 4 2,75

295 Colectarea deeurilor nepericuloase 3811 1,954 6 0,211 7 0,082 4 0,000 1 4,50

296 Colectarea deeurilor periculoase 3812 2,972 8 0,000 1 0,000 1 118,871 9 4,75

297 Tratarea i eliminarea deeurilor
nepericuloase
3821 1,304 5 0,000 1 0,000 1 0,000 1 2,00

298 Tratarea i eliminarea deeurilor
periculoase
3822 2,898 8 1,656 18 0,000 1 37,263 5 8,00

299 Demontarea (dezasamblarea) mainilor i a
echipamentelor scoase din uz pentru
recuperarea materialelor
3831 1,862 6 0,207 6 0,000 1 0,000 1 3,50

300 Recuperarea materialelor reciclabile sortate 3832 1,868 6 0,352 8 0,027 2 0,000 1 4,25

301 Activiti i servicii de decontaminare 3900 2,241 7 0,448 9 0,000 1 0,000 1 4,50

302 Dezvoltare (promovare) imobiliar 4110 0,493 3 0,141 5 0,070 4 0,000 1 3,25

303 Lucrri de construcii ale cldirilor
rezideniale i nerezideniale
4120 1,446 5 0,255 7 0,084 4 0,004 1 4,25

304 Lucrri de construcii ale drumurilor i
autostrzilor
4211 1,445 5 0,230 7 0,022 2 2,853 1 3,75

305 Lucrri de construcii ale cilor ferate de
suprafa i subterane
4212 0,889 4 0,267 7 0,622 11 0,000 1 5,75

306 Construcia de poduri i tuneluri 4213 4,313 9 1,125 15 0,563 11 11,250 3 9,50

307 Lucrri de construcii ale proiectelor utilitare
pentru fluide
4221 2,157 7 0,290 8 0,166 6 5,933 2 5,75

308 Lucrri de construcii ale proiectelor utilitare
pentru electricitate i telecomunicaii
4222 1,048 5 0,245 7 0,035 3 0,000 1 4,00

309 Construcii hidrotehnice 4291 1,734 6 0,231 7 0,145 5 58,791 6 6,00

310 Lucrri de construcii ale altor proiecte
inginereti n.c.a.
4299 1,043 5 0,000 1 0,108 5 0,000 1 3,00

311 Lucrri de demolare a construciilor 4311 1,019 5 0,306 8 0,000 1 9,680 3 4,25

312 Lucrri de pregtire a terenului 4312 0,781 4 0,781 13 0,000 1 0,000 1 4,75

313 Lucrri de foraj i sondaj pentru construcii 4313 1,905 6 0,544 10 0,000 1 0,000 1 4,50

314 Lucrri de instalaii electrice 4321 1,309 5 0,238 7 0,040 3 0,000 1 4,00

315 Lucrri de instalaii sanitare, de nclzire i
de aer condiionat
4322 1,251 5 0,210 7 0,048 3 0,202 1 4,00

316 Alte lucrri de instalaii pentru construcii 4329 0,871 4 0,109 5 0,000 1 0,000 1 2,75

317 Lucrri de ipsoserie 4331 0,554 3 0,000 1 0,000 1 4,155 2 1,75

318 Lucrri de tmplrie i dulgherie 4332 0,990 4 0,180 6 0,000 1 0,000 1 3,00

319 Lucrri de pardosire i placare a pereilor 4333 0,564 3 0,282 8 0,071 4 0,000 1 4,00

320 Lucrri de vopsitorie, zugrveli i montri
de geamuri
4334 0,541 3 0,077 4 0,000 1 0,000 1 2,25

321 Alte lucrri de finisare 4339 0,913 4 0,456 10 0,000 1 0,000 1 4,00

322 Lucrri de nvelitori, arpante i terase la
construcii
4391 1,551 6 0,111 5 0,000 1 0,000 1 3,25

323 Alte lucrri speciale de construcii n.c.a. 4399 1,091 5 0,194 6 0,106 5 1,531 1 4,25

324 Comer cu autoturisme i autovehicule
uoare (sub 3,5 tone)
4511 0,547 3 0,068 4 0,000 1 0,000 1 2,25

325 Comer cu alte autovehicule 4519 0,244 2 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,25

326 ntreinerea i repararea autovehiculelor 4520 0,427 3 0,087 4 0,063 4 0,000 1 3,00

327 Comer cu ridicata de piese i accesorii
pentru autovehicule
4531 0,393 3 0,044 3 0,000 1 0,000 1 2,00

328 Comer cu amnuntul de piese i accesorii
pentru autovehicule
4532 0,126 2 0,025 2 0,025 2 0,000 1 1,75

329 Comer cu motociclete, piese i accesorii
aferente, ntreinerea i repararea
motocicletelor
4540 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00

330 Intermedieri n comerul cu materii prime
agricole, animale vii, materii prime textile i
cu semifabricate
4611 0,527 3 0,176 6 0,000 1 0,000 1 2,75

331 Intermedieri n comerul cu combustibili,
minereuri, metale i produse chimice pentru
industrie
4612 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00

332 Intermedieri n comerul cu material lemnos
i materiale de construcii
4613 1,198 5 0,599 11 0,000 1 0,000 1 4,50

333 Intermedieri n comerul cu maini,
echipamente industriale nave i avioane
4614 0,559 3 0,223 7 0,000 1 1,005 1 3,00

334 Intermedieri n comerul cu mobil, articole
de menaj i de fierrie
4615 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00

335 Intermedieri n comerul cu textile, confecii
din blan, nclminte i articole din piele
4616 0,123 2 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,25

336 Intermedieri n comerul cu produse
alimentare, buturi i tutun
4617 0,219 2 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,25

337 Intermedieri n comerul specializat n
vnzarea produselor cu caracter specific,
n.c.a.
4618 0,621 4 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,75

338 Intermedieri n comerul cu produse diverse 4619 0,304 3 0,025 2 0,000 1 0,000 1 1,75

339 Comer cu ridicata al cerealelor, seminelor,
furajelor i tutunului neprelucrat
4621 0,603 4 0,046 3 0,046 3 0,000 1 2,75

340 Comer cu ridicata al florilor i al plantelor 4622 0,587 3 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,50

341 Comer cu ridicata al animalelor vii 4623 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00

342 Comer cu ridicata al blnurilor, pieilor brute
i al pieilor prelucrate
4624 0,804 4 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,75

343 Comer cu ridicata al fructelor i al
legumelor
4631 0,250 2 0,125 5 0,000 1 0,000 1 2,25

344 Comer cu ridicata al crnii i produselor din
carne
4632 0,279 2 0,111 5 0,111 5 0,000 1 3,25

345 Comer cu ridicata al produselor lactate,
oulor, uleiurilor i grsimilor comestibile
4633 0,291 2 0,194 6 0,000 1 0,000 1 2,50

346 Comer cu ridicata al buturilor 4634 0,343 3 0,031 3 0,000 1 0,000 1 2,00

347 Comer cu ridicata al produselor din tutun 4635 0,278 2 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,25

348 Comer cu ridicata al zahrului, ciocolatei i
produselor zaharoase
4636 0,271 2 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,25

349 Comer cu ridicata cu cafea, ceai, cacao i
condimente
4637 0,435 3 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,50

350 Comer cu ridicata specializat al altor
alimente, inclusiv pete, crustacee i
molute
4638 0,713 4 0,119 5 0,000 1 0,000 1 2,75

351 Comer cu ridicata nespecializat de produse
alimentare, buturi i tutun
4639 0,726 4 0,076 4 0,051 3 0,000 1 3,00

352 Comer cu ridicata al produselor textile 4641 0,365 3 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,50

353 Comer cu ridicata al mbrcmintei i
nclmintei
4642 0,045 1 0,045 3 0,000 1 0,000 1 1,50

354 Comer cu ridicata al aparatelor electrice de
uz gospodresc, al aparatelor de radio i
televizoarelor
4643 0,136 2 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,25

355 Comer cu ridicata al produselor din
ceramic, sticlrie i produse de ntreinere
4644 0,506 3 0,127 5 0,000 1 0,000 1 2,50

356 Comer cu ridicata al produselor cosmetice
i de parfumerie
4645 0,517 3 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,50

357 Comer cu ridicata al produselor
farmaceutice
4646 0,270 2 0,045 3 0,000 1 0,000 1 1,75

358 Comer cu ridicata al mobilei, covoarelor i
al articolelor de iluminat
4647 0,361 3 0,180 6 0,000 1 0,000 1 2,75

359 Comer cu ridicata al ceasurilor i bijuteriilor 4648 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00

360 Comer cu ridicata al altor bunuri de uz
gospodresc
4649 0,198 2 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,25

361 Comer cu ridicata al calculatoarelor,
echipamentelor periferice i software-ului
4651 0,256 2 0,128 5 0,000 1 0,000 1 2,25

362 Comer cu ridicata de componente i
echipamente electronice i de
telecomunicaii
4652 0,224 2 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,25

363 Comer cu ridicata al mainilor agricole,
echipamentelor i furniturilor
4661 0,742 4 0,148 5 0,000 1 0,000 1 2,75

364 Comer cu ridicata al mainilor-unelte 4662 0,975 4 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,75

365 Comer cu ridicata al mainilor pentru
industria minier i construcii
4663 0,762 4 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,75

366 Comer cu ridicata al mainilor pentru
industria textil i al mainilor de cusut i de
tricotat
4664 1,006 5 0,000 1 0,000 1 0,000 1 2,00

367 Comer cu ridicata al mobilei de birou 4665 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00

368 Comer cu ridicata al altor maini i
echipamente de birou
4666 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00

369 Comer cu ridicata al altor maini i
echipamente
4669 0,306 3 0,051 3 0,000 1 0,000 1 2,00

370 Comer cu ridicata al combustibililor solizi,
lichizi i gazoi i al produselor derivate
4671 0,612 4 0,334 8 0,000 1 0,000 1 3,50

371 Comer cu ridicata al metalelor i
minereurilor metalice
4672 0,835 4 0,056 3 0,056 3 0,000 1 2,75

372 Comer cu ridicata al materialului lemnos i
al materialelor de construcie i
echipamentelor sanitare
4673 0,879 4 0,099 4 0,009 1 0,000 1 2,50

373 Comer cu ridicata al echipamentelor i
furniturilor de fierrie pentru instalaii
sanitare i de nclzire
4674 0,368 3 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,50

374 Comer cu ridicata al produselor chimice 4675 0,276 2 0,110 5 0,000 1 0,000 1 2,25

375 Comer cu ridicata al altor produse
intermediare
4676 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00

376 Comer cu ridicata al deeurilor i resturilor 4677 0,901 4 0,450 10 0,000 1 0,000 1 4,00

377 Comer cu ridicata nespecializat 4690 0,272 2 0,091 4 0,013 2 0,636 1 2,25

378 Comer cu amnuntul n magazine
nespecializate, cu vnzare predominant
de produse alimentare, buturi i tutun
4711 0,559 3 0,020 2 0,011 2 0,000 1 2,00

379 Comer cu amnuntul n magazine
nespecializate, cu vnzare predominant
de produse nealimentare
4719 0,087 1 0,008 1 0,008 1 0,008 1 1,00

380 Comer cu amnuntul al fructelor i
legumelor proaspete, n magazine
specializate
4721 0,505 3 0,072 4 0,072 4 0,000 1 3,00

381 Comer cu amnuntul al crnii i al
produselor din carne, n magazine
specializate
4722 0,189 2 0,063 4 0,000 1 0,000 1 2,00

382 Comer cu amnuntul al petelui,
crustaceelor i molutelor, n magazine
specializate
4723 0,502 3 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,50

383 Comer cu amnuntul al pinii, produselor
de patiserie i produselor zaharoase, n
magazine specializate
4724 0,147 2 0,147 5 0,000 1 0,000 1 2,25

384 Comer cu amnuntul al buturilor, n
magazine specializate
4725 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00

385 Comer cu amnuntul al produselor din
tutun, n magazine specializate
4726 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00

386 Comer cu amnuntul al altor produse
alimentare, n magazine specializate
4729 0,000 1 0,000 1 0,057 3 0,000 1 1,50

387 Comer cu amnuntul al carburanilor
pentru autovehicule, n magazine
specializate
4730 0,321 3 0,084 4 0,000 1 0,000 1 2,25

388 Comer cu amnuntul al calculatoarelor,
unitilor periferice i software-ului, n
magazine specializate
4741 0,114 2 0,000 1 0,114 5 0,000 1 2,25

389 Comer cu amnuntul al echipamentului
pentru telecomunicaii n magazine
specializate
4742 0,133 2 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,25

390 Comer cu amnuntul al echipamentelor
audio/video n magazine specializate
4743 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00

391 Comer cu amnuntul al textilelor, n
magazine specializate
4751 0,191 2 0,000 1 0,319 8 0,000 1 3,00

392 Comer cu amnuntul al articolelor de
fierrie, al articolelor din sticl i al celor
pentru vopsit, n magazine specializate
4752 0,620 4 0,052 3 0,000 1 0,000 1 2,25

393 Comer cu amnuntul al covoarelor,
carpetelor, tapetelor i al altor acoperitoare
de podea, n magazine specializate
4753 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00

394 Comer cu amnuntul al articolelor i
aparatelor electrocasnice, n magazine
specializate
4754 0,301 3 0,000 1 0,043 3 0,000 1 2,00

395 Comer cu amnuntul al mobilei, al
articolelor de iluminat i al articolelor de uz
casnic n.c.a., n magazine specializate
4759 1,045 5 0,000 1 0,028 2 0,000 1 2,25

396 Comer cu amnuntul al crilor, n
magazine specializate
4761 0,188 2 0,094 4 0,000 1 0,000 1 2,00

397 Comer cu amnuntul al ziarelor i
articolelor de papetrie, n magazine
specializate
4762 0,262 2 0,105 5 0,000 1 0,000 1 2,25

398 Comer cu amnuntul al discurilor i
benzilor magnetice cu sau fr nregistrri
audio/video, n magazine specializate
4763 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00

399 Comer cu amnuntul al echipamentelor
sportive, n magazine specializate
4764 0,398 3 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,50

400 Comer cu amnuntul al jocurilor i
jucriilor, n magazine specializate
4765 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00

401 Comer cu amnuntul al mbrcmintei, n
magazine specializate
4771 0,051 1 0,000 1 0,017 2 0,000 1 1,25

402 Comer cu amnuntul al nclmintei i
articolelor din piele, n magazine
specializate
4772 0,156 2 0,052 3 0,000 1 0,000 1 1,75

403 Comer cu amnuntul al produselor
farmaceutice, n magazine specializate
4773 0,021 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00

404 Comer cu amnuntul al articolelor medicale
i ortopedice, n magazine specializate
4774 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00

405 Comer cu amnuntul al produselor
cosmetice i de parfumerie, n magazine
specializate
4775 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00

406 Comer cu amnuntul al florilor, plantelor i
seminelor, comer cu amnuntul al
animalelor de companie i al hranei pentru
acestea, n magazine specializate
4776 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00

407 Comer cu amnuntul al ceasurilor i
bijuteriilor, n magazine specializate
4777 0,102 2 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,25

408 Comer cu amnuntul al altor bunuri noi, n
magazine specializate
4778 0,816 4 0,020 2 0,000 1 0,000 1 2,00

409 Comer cu amnuntul al bunurilor de ocazie
vndute prin magazine
4779 0,206 2 0,103 5 0,000 1 0,000 1 2,25

410 Comer cu amnuntul al produselor
alimentare, buturilor i produselor din
tutun, efectuat prin standuri, chiocuri i
piee
4781 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00

411 Comer cu amnuntul al textilelor,
mbrcmintei i nclmintei efectuat prin
standuri, chiocuri i piee
4782 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00

412 Comer cu amnuntul prin standuri,
chiocuri i piee al altor produse
4789 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00

413 Comer cu amnuntul prin intermediul
caselor de comenzi sau prin internet
4791 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00

414 Comer cu amnuntul efectuat n afara
magazinelor, standurilor, chiocurilor i
pieelor
4799 0,146 2 0,073 4 0,000 1 0,000 1 2,00

415 Transporturi interurbane de cltori pe
calea ferat
4910 0,633 4 0,000 1 0,038 3 405,720 16 6,00

416 Transporturi de marf pe calea ferat 4920 0,578 3 0,139 5 0,060 4 0,000 1 3,25

417 Transporturi urbane, suburbane i
metropolitane de cltori
4931 1,720 6 0,117 5 2,017 20 115,056 9 10,00

418 Transporturi cu taxiuri 4932 0,311 3 0,146 5 0,000 1 0,000 1 2,50

419 Alte transporturi terestre de cltori n.c.a. 4939 1,068 5 0,175 6 0,019 2 0,000 1 3,50

420 Transporturi rutiere de mrfuri 4941 0,873 4 0,219 7 0,012 2 0,023 1 3,50

421 Servicii de mutare 4942 2,021 6 0,000 1 0,000 1 0,000 1 2,25

422 Transporturi prin conducte 4950 0,650 4 0,186 6 0,000 1 5,943 2 3,25

423 Transporturi maritime i costiere de
pasageri
5010 0,000 1 0,000 1 0,000 1 226,795 12 3,75

424 Transporturi maritime i costiere de marf 5020 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00

425 Transportul de pasageri pe ci navigabile
interioare
5030 0,685 4 0,685 12 0,000 1 0,000 1 4,50

426 Transportul de marf pe ci navigabile
interioare
5040 2,037 6 0,509 10 0,000 1 0,000 1 4,50

427 Transporturi aeriene de pasageri 5110 0,821 4 0,075 4 0,000 1 360,031 16 6,25

428 Transporturi aeriene de marf 5121 0,000 1 0,000 1 0,000 1 430,769 17 5,00

429 Depozitri 5210 1,046 5 0,161 6 0,241 7 10,700 3 5,25

430 Activiti de servicii anexe pentru
transporturi terestre
5221 0,648 4 0,110 5 0,041 3 0,055 1 3,25

431 Activiti de servicii anexe transporturilor pe
ap
5222 1,336 5 0,167 6 0,056 3 4,398 2 4,00

432 Activiti de servicii anexe transporturilor
aeriene
5223 0,493 3 0,000 1 0,000 1 22,624 4 2,25

433 Manipulri 5224 3,870 9 0,652 11 0,000 1 69,005 7 7,00

434 Alte activiti anexe transporturilor 5229 0,651 4 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,75

435 Activiti potale desfurate sub
obligativitatea serviciului universal
5310 1,080 5 0,023 2 0,023 2 0,000 1 2,50

436 Alte activiti potale i de curier 5320 1,164 5 0,042 3 0,000 1 0,000 1 2,50

437 Hoteluri i alte faciliti de cazare similare 5510 0,318 3 0,019 2 0,000 1 0,028 1 1,75

438 Faciliti de cazare pentru vacane i
perioade de scurt durat
5520 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00

439 Parcuri pentru rulote, campinguri i tabere 5530 5,198 10 0,000 1 0,000 1 0,000 1 3,25

440 Alte servicii de cazare 5590 0,064 1 0,064 4 0,000 1 0,000 1 1,75

441 Restaurante 5610 0,333 3 0,012 2 0,012 2 0,006 1 2,00

442 Activiti de alimentaie (catering) pentru
evenimente
5621 0,302 3 0,000 1 0,151 6 0,000 1 2,75

443 Alte servicii de alimentaie n.c.a. 5629 0,630 4 0,000 1 0,000 1 15,200 3 2,25

444 Baruri i alte activiti de servire a buturilor 5630 0,074 1 0,037 3 0,037 3 0,000 1 2,00

445 Activiti de editare a crilor 5811 0,100 2 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,25

446 Activiti de editare de ghiduri, compendii,
liste de adrese i similare
5812 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00

447 Activiti de editare a ziarelor 5813 0,330 3 0,055 3 0,000 1 0,000 1 2,00

448 Activiti de editare a revistelor i
periodicelor
5814 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00

449 Alte activiti de editare 5819 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00

450 Activiti de editare a jocurilor de calculator 5821 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00

451 Activiti de editare a altor produse software 5829 0,236 2 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,25

452 Activiti de producie cinematografic,
video i de programe de televiziune
5911 0,098 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00

453 Activiti postproducie cinematografic,
video i de programe de televiziune
5912 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00

454 Activiti de distribuie a filmelor
cinematografice, video i a programelor de
televiziune
5913 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00

455 Proiecia de filme cinematografice 5914 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00

456 Activiti de realizare a nregistrrilor audio
i activiti de editare muzical
5920 0,551 3 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,50

457 Activiti de difuzare a programelor de radio 6010 0,706 4 0,000 1 0,101 2 60,419 6 3,25

458 Activiti de difuzare a programelor de
televiziune
6020 0,285 2 0,082 4 0,041 3 5,746 2 2,75

459 Activiti de telecomunicaii prin reele cu
cablu
6110 1,033 5 0,099 4 0,000 1 0,000 1 2,75

460 Activiti de telecomunicaii prin reele fr
cablu (exclusiv prin satelit)
6120 0,443 3 0,034 3 0,000 1 0,000 1 2,00

461 Activiti de telecomunicaii prin satelit 6130 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00

462 Alte activiti de telecomunicaii 6190 0,751 4 0,068 4 0,000 1 0,000 1 2,50

463 Activiti de realizare a softului la comand
(software orientat client)
6201 0,061 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00

464 Activiti de consultan n tehnologia
informaiei
6202 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00

465 Activiti de management (gestiune i
exploatare) a mijloacelor de calcul
6203 0,582 3 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,50

466 Alte activiti de servicii privind tehnologia
informaiei
6209 0,413 3 0,138 5 0,000 1 0,000 1 2,50

467 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor
web i activiti conexe
6311 0,395 3 0,049 3 0,099 4 0,000 1 2,75

468 Activiti ale portalurilor web 6312 1,085 5 0,000 1 0,000 1 0,000 1 2,00

469 Activiti ale ageniilor de tiri 6391 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00

470 Alte activiti de servicii informaionale
n.c.a.
6399 1,808 6 0,000 1 0,000 1 0,000 1 2,25

471 Activiti ale bncii centrale (naionale) 6411 0,856 4 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,75

472 Alte activiti de intermedieri monetare 6419 0,519 3 0,012 2 0,000 1 0,000 1 1,75

473 Activiti ale holdingurilor 6420 0,665 4 0,333 8 0,000 1 0,000 1 3,50

474 Fonduri mutuale i alte entiti financiare
similare
6430 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00

475 Leasing financiar 6491 0,514 3 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,50

476 Alte activiti de creditare 6492 0,041 1 0,000 1 0,021 2 0,021 1 1,25

477 Alte intermedieri financiare n.c.a. 6499 0,459 3 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,50

478 Activiti de asigurri de via 6511 0,106 2 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,25

479 Alte activiti de asigurri (exceptnd
asigurrile de via)
6512 0,683 4 0,093 4 0,000 1 0,000 1 2,50

480 Activiti de reasigurare 6520 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00

481 Activiti ale fondurilor de pensii (cu
excepia celor din sistemul public de
asigurri sociale)
6530 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00

482 Administrarea pieelor financiare 6611 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00

483 Activiti de intermediere a tranzaciilor
financiare
6612 0,489 3 0,098 4 0,000 1 0,000 1 2,25

484 Activiti auxiliare intermedierilor financiare,
exclusiv activiti de asigurri i fonduri de
pensii
6619 0,329 3 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,50

485 Activiti de evaluare a riscului de asigurare
i a pagubelor
6621 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00

486 Activiti ale agenilor i brokerilor de
asigurri
6622 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00

487 Alte activiti auxiliare de asigurri i fonduri
de pensii
6629 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00

488 Activiti de administrare a fondurilor 6630 0,000 1 0,000 1 1,142 15 0,000 1 4,50

489 Cumprarea i vnzarea de bunuri
imobiliare proprii
6810 0,353 3 0,118 5 0,000 1 0,000 1 2,50

490 nchirierea i subnchirierea bunurilor
imobiliare proprii sau nchiriate
6820 0,256 2 0,016 2 0,080 4 0,192 1 2,25

491 Agenii imobiliare 6831 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00

492 Administrarea imobilelor pe baz de
comision sau contract
6832 0,188 2 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,25

493 Activiti juridice 6910 0,036 1 0,000 1 0,179 6 0,000 1 2,25

494 Activiti de contabilitate i audit financiar,
consultan n domeniul fiscal
6920 0,019 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00

495 Activiti ale direciilor (centralelor),
birourilor administrative centralizate
7010 0,633 4 0,000 1 0,000 1 27,855 4 2,50

496 Activiti de consultan n domeniul
relaiilor publice i al comunicrii
7021 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00

497 Activiti de consultan pentru afaceri i
management
7022 0,320 3 0,009 1 0,009 1 0,000 1 1,50

498 Activiti de arhitectur 7111 0,086 1 0,000 1 0,029 2 0,000 1 1,25

499 Activiti de inginerie i consultan tehnic
legate de acestea
7112 0,358 3 0,068 4 0,017 2 0,775 1 2,50

500 Activiti de testri i analize tehnice 7120 0,501 3 0,000 1 0,000 1 31,085 5 2,50

501 Cercetare-dezvoltare n biotehnologie 7211 0,428 3 0,428 9 0,000 1 21,417 4 4,25

502 Cercetare-dezvoltare n alte tiine naturale
i inginerie
7219 0,452 3 0,059 3 0,079 4 36,501 5 3,75

503 Cercetare-dezvoltare n tiine sociale i
umaniste
7220 0,110 2 0,000 1 0,220 7 0,000 1 2,75

504 Activiti ale ageniilor de publicitate 7311 0,327 3 0,019 2 0,000 1 0,000 1 1,75

505 Servicii de reprezentare media 7312 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00

506 Activiti de studiere a pieei i de sondare
a opiniei publice
7320 0,148 2 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,25

507 Activiti de design specializat 7410 0,214 2 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,25

508 Activiti fotografice 7420 0,261 2 0,000 1 0,000 1 25,730 4 2,00

509 Activiti de traducere scris i oral
(interprei)
7430 0,000 1 0,000 1 0,000 1 6,445 2 1,25

510 Alte activiti profesionale, tiinifice i
tehnice n.c.a.
7490 0,238 2 0,000 1 0,095 4 1,140 1 2,00

511 Activiti veterinare 7500 0,119 2 0,000 1 0,059 3 14,972 3 2,25

512 Activiti de nchiriere i leasing cu
autoturisme i autovehicule rutiere uoare
7711 1,305 5 0,261 7 0,000 1 0,000 1 3,50

513 Activiti de nchiriere i leasing cu
autovehicule rutiere grele
7712 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00

514 Activiti de nchiriere i leasing cu bunuri
recreaionale i echipament sportiv
7721 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00

515 nchirierea de casete video i discuri 7722 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00

516 Activiti de nchiriere i leasing cu alte
bunuri personale i gospodreti n.c.a.
7729 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00

517 Activiti de nchiriere i leasing cu maini i
echipamente agricole
7731 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00

518 Activiti de nchiriere i leasing cu maini i
echipamente pentru construcii
7732 1,436 5 0,205 6 0,000 1 0,000 1 3,25

519 Activiti de nchiriere i leasing cu maini i
echipamente de birou (inclusiv calculatoare)
7733 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00

520 Activiti de nchiriere i leasing cu
echipamente de transport pe ap
7734 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00

521 Activiti de nchiriere i leasing cu
echipamente de transport aerian
7735 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00

522 Activiti de nchiriere i leasing cu alte
maini, echipamente i bunuri tangibile
n.c.a.
7739 0,794 4 0,397 9 0,000 1 0,000 1 3,75

523 Leasing cu bunuri intangibile (exclusiv
financiare)
7740 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00

524 Activiti ale ageniilor de plasare a forei de
munc
7810 0,012 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00

525 Activiti de contractare, pe baze
temporare, a personalului
7820 1,054 5 0,048 3 0,000 1 0,000 1 2,50

526 Servicii de furnizare i management al forei
de munc
7830 0,063 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00

527 Activiti ale ageniilor turistice 7911 0,134 2 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,25

528 Activiti ale tur-operatorilor 7912 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00

529 Alte activiti de rezervare i asisten
turistic
7990 0,000 1 0,000 1 0,168 6 0,000 1 2,25

530 Activiti de protecie i gard 8010 0,667 4 0,064 4 0,003 1 0,000 1 2,50

531 Activiti de servicii privind sistemele de
securizare
8020 1,470 5 0,000 1 0,000 1 0,000 1 2,00

532 Activiti de investigaii 8030 0,537 3 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,50

533 Activiti de servicii suport combinate 8110 0,752 4 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,75

534 Activiti generale de curenie a cldirilor 8121 0,301 3 0,018 2 0,000 1 0,000 1 1,75

535 Activiti specializate de curenie 8122 0,564 3 0,242 7 0,000 1 24,997 4 3,75

536 Alte activiti de curenie 8129 2,448 7 0,129 5 0,000 1 0,000 1 3,50

537 Activiti de ntreinere peisagistic 8130 1,199 5 0,060 4 0,000 1 17,090 3 3,25

538 Activiti combinate de secretariat 8211 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00

539 Activiti de fotocopiere, de pregtire a
documentelor i alte activiti specializate
de secretariat
8219 0,306 3 0,306 8 0,000 1 0,000 1 3,25

540 Activiti ale centrelor de intermediere
telefonic (call center)
8220 0,228 2 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,25

541 Activiti de organizare a expoziiilor,
trgurilor i congreselor
8230 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00

542 Activiti ale ageniilor de colectare i ale
birourilor (oficiilor) de raportare a creditului
8291 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00

543 Activiti de ambalare 8292 0,451 3 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,50

544 Alte activiti de servicii suport pentru
ntreprinderi n.c.a.
8299 0,198 2 0,000 1 0,033 3 0,000 1 1,75

545 Servicii de administrare public general 8411 0,098 1 0,009 1 0,009 1 0,463 1 1,00

546 Reglementarea activitilor organismelor
care presteaz servicii n domeniul ngrijirii
sntii, nvmntului, culturii i al altor
activiti sociale, exclusiv protecia social
8412 0,173 2 0,000 1 0,043 3 1,771 1 1,75

547 Reglementarea i eficientizarea activitilor
economice
8413 0,642 4 0,115 5 0,000 1 0,000 1 2,75

548 Activiti de afaceri externe 8421 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00

549 Activiti de justiie 8423 0,196 2 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,25

550 Activiti de ordine public i de protecie
civil
8424 0,582 3 0,018 2 0,000 1 151,637 10 4,00

551 Activiti de lupt mpotriva incendiilor i de
prevenire a acestora
8425 1,030 5 0,172 6 0,000 1 175,327 11 5,75

552 Activiti de protecie social obligatorie 8430 0,079 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00

553 nvmnt precolar 8510 0,192 2 0,024 2 0,000 1 0,000 1 1,50

554 nvmnt primar 8520 0,214 2 0,080 4 0,000 1 3,423 2 2,25

555 nvmnt secundar general 8531 0,087 1 0,006 1 0,017 2 0,801 1 1,25

556 nvmnt secundar, tehnic sau
profesional
8532 0,148 2 0,030 3 0,022 2 0,000 1 2,00

557 nvmnt superior nonuniversitar 8541 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00

558 nvmnt superior universitar 8542 0,157 2 0,012 2 0,036 3 0,784 1 2,00

559 nvmnt n domeniul sportiv i
recreaional
8551 0,168 2 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,25

560 nvmnt n domeniul cultural (limbi
strine, muzic, teatru, dans, arte plastice
etc.)
8552 0,000 1 0,000 1 0,000 1 7,719 2 1,25

561 coli de conducere (pilotaj) 8553 0,109 2 0,000 1 0,000 1 0,218 1 1,25

562 Alte forme de nvmnt n.c.a. 8559 0,079 1 0,000 1 0,020 2 0,000 1 1,25

563 Activiti de servicii suport pentru
nvmnt
8560 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00

564 Activiti de asisten spitaliceasc 8610 0,204 2 0,008 1 0,212 7 99,529 8 4,50

565 Activiti de asisten medical general 8621 0,142 2 0,000 1 0,014 2 2,147 1 1,50

566 Activiti de asisten medical specializat 8622 0,181 2 0,015 2 0,075 4 1,267 1 2,25

567 Activiti de asisten stomatologic 8623 0,029 1 0,029 2 0,000 1 0,117 1 1,25

568 Alte activiti referitoare la sntatea uman 8690 0,638 4 0,013 2 0,040 3 7,112 2 2,75

569 Activiti ale centrelor de ngrijire medical 8710 0,000 1 0,000 1 1,650 18 1,650 1 5,25

570 Activiti ale centrelor de recuperare psihic
i de dezintoxicare, exclusiv spitale
8720 0,000 1 0,000 1 0,560 11 0,000 1 3,50

571 Activiti ale cminelor de btrni i ale
cminelor pentru persoane aflate n
incapacitate de a se ngriji singure
8730 0,296 2 0,000 1 0,395 9 3,551 2 3,50

572 Alte activiti de asisten social, cu
cazare n.c.a.
8790 0,172 2 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,25

573 Activiti de asisten social, fr cazare,
pentru btrni i pentru persoane aflate n
incapacitate de a se ngriji singure
8810 0,050 1 0,025 2 0,000 1 0,000 1 1,25

574 Activiti de ngrijire zilnic pentru copii 8891 0,080 1 0,000 1 0,159 6 0,000 1 2,25

575 Alte activiti de asisten social, fr
cazare n.c.a.
8899 0,148 2 0,000 1 0,000 1 0,166 1 1,25

576 Activiti de interpretare artistic
(spectacole)
9001 0,381 3 0,000 1 1,083 15 166,935 11 7,50

577 Activiti suport pentru interpretarea
artistic (spectacole)
9002 0,000 1 0,000 1 1,143 15 0,000 1 4,50

578 Activiti de creaie artistic 9003 0,380 3 0,253 7 0,000 1 23,292 4 3,75

579 Activiti de gestionare a slilor de
spectacol
9004 0,000 1 0,000 1 0,000 1 11,572 3 1,50

580 Activiti ale bibliotecilor i arhivelor 9101 0,158 2 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,25

581 Activiti ale muzeelor 9102 0,331 3 0,000 1 0,000 1 0,166 1 1,50

582 Gestionarea monumentelor, cldirilor
istorice i a altor obiective de interes turistic
9103 0,774 4 0,000 1 0,000 1 6,575 2 2,00

583 Activiti ale grdinilor zoologice, botanice
i ale rezervaiilor naturale
9104 0,000 1 0,000 1 0,000 1 19,489 4 1,75

584 Activiti de jocuri de noroc i pariuri 9200 0,197 2 0,016 2 0,000 1 0,000 1 1,50

585 Activiti ale bazelor sportive 9311 0,000 1 0,000 1 0,172 6 0,000 1 2,25

586 Activiti ale cluburilor sportive 9312 0,133 2 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,25

587 Activiti ale centrelor de fitness 9313 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00

588 Alte activiti sportive 9319 0,145 2 0,072 4 0,000 1 0,000 1 2,00

589 Blciuri i parcuri de distracii 9321 0,000 1 0,000 1 0,000 1 388,408 16 4,75

590 Alte activiti recreative i distractive n.c.a. 9329 0,090 1 0,000 1 0,270 7 0,360 1 2,50

591 Activiti ale organizaiilor economice i
patronale
9411 0,312 3 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,50

592 Activiti ale organizaiilor profesionale 9412 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00

593 Activiti ale sindicatelor salariailor 9420 0,000 1 0,000 1 0,094 4 0,000 1 1,75

594 Activiti ale organizaiilor religioase 9491 0,067 1 0,029 2 0,029 2 0,000 1 1,50

595 Activiti ale organizaiilor politice 9492 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00

596 Activiti ale altor organizaii n.c.a. 9499 0,067 1 0,050 3 0,000 1 1,039 1 1,50

597 Repararea calculatoarelor i a
echipamentelor periferice
9511 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00

598 Repararea echipamentelor de comunicaii 9512 0,446 3 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,50

599 Repararea aparatelor electronice de uz
casnic
9521 0,286 2 0,000 1 0,286 8 0,000 1 3,00

600 Repararea dispozitivelor de uz gospodresc
i a echipamentelor pentru cas i grdin
9522 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00

601 Repararea nclmintei i a articolelor din
piele
9523 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00

602 Repararea mobilei i a furniturilor casnice 9524 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00

603 Repararea ceasurilor i a bijuteriilor 9525 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00

604 Repararea articolelor de uz personal i
gospodresc n.c.a.
9529 0,000 1 0,000 1 0,570 11 0,000 1 3,50

605 Splarea i curarea (uscat) articolelor
textile i a produselor din blan
9601 0,818 4 0,234 7 0,000 1 0,000 1 3,25

606 Coafur i alte activiti de nfrumuseare 9602 0,050 1 0,000 1 0,017 2 0,000 1 1,25

607 Activiti de pompe funebre i similare 9603 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00

608 Activiti de ntreinere corporal 9604 0,136 2 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,25

609 Alte activiti de servicii n.c.a. 9609 0,000 1 0,000 1 0,535 10 0,000 1 3,25
ANEXA Nr. 2
(Anexa nr. 4 la normele metodologice)

TARIFUL DE RISC
pe sectoare de activitate ale economiei naionale - clase CAEN
Nr.
crt.
Activitatea din economia naional
Clasa
CAEN
Clasa de
risc
Tarif de
risc
(% BC*)
NC AEN CC CR TR

1 Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase
i a plantelor productoare de semine oleaginoase
0111 4,25 0,270

2 Cultivarea orezului 0112 1,00 0,150

3 Cultivarea legumelor i a pepenilor, a rdcinoaselor i
tuberculilor
0113 4,00 0,260

4 Cultivarea trestiei de zahr 0114 1,00 0,150

5 Cultivarea tutunului 0115 5,75 0,325

6 Cultivarea plantelor pentru fibre textile 0116 5,50 0,316

7 Cultivarea altor plante din culturi nepermanente 0119 4,00 0,260

8 Cultivarea strugurilor 0121 2,25 0,196

9 Cultivarea fructelor tropicale i subtropicale 0122 1,00 0,150

10 Cultivarea fructelor citrice 0123 1,00 0,150

11 Cultivarea fructelor seminoase i smburoase 0124 2,50 0,205

12 Cultivarea fructelor arbutilor fructiferi, cpunilor, nuciferilor
i a altor pomi fructiferi
0125 4,50 0,279

13 Cultivarea fructelor oleaginoase 0126 1,00 0,150

14 Cultivarea plantelor pentru prepararea buturilor 0127 1,00 0,150

15 Cultivarea condimentelor, plantelor aromatice, medicinale i
a plantelor de uz farmaceutic
0128 1,00 0,150

16 Cultivarea altor plante permanente 0129 5,50 0,316

17 Cultivarea plantelor pentru nmulire 0130 4,00 0,260

18 Creterea bovinelor de lapte 0141 4,00 0,260

19 Creterea altor bovine 0142 2,75 0,214

20 Creterea cailor i a altor cabaline 0143 3,50 0,242

21 Creterea cmilelor i a camelidelor 0144 4,75 0,288

22 Creterea ovinelor i a caprinelor 0145 1,00 0,150

23 Creterea porcinelor 0146 6,50 0,352

24 Creterea psrilor 0147 3,25 0,233

25 Creterea altor animale 0149 1,00 0,150

26 Activiti n ferme mixte (cultura vegetal combinat cu
creterea animalelor)
0150 5,25 0,306

27 Activiti auxiliare pentru producia vegetal 0161 3,00 0,224

28 Activiti auxiliare pentru creterea animalelor 0162 3,50 0,242

29 Activiti dup recoltare 0163 5,75 0,325

30 Pregtirea seminelor 0164 1,00 0,150

31 Vntoare, capturarea cu capcane a vnatului i activiti
de servicii anexe vntorii
0170 4,25 0,270

32 Silvicultur i alte activiti forestiere 0210 4,50 0,279

33 Exploatare forestier 0220 7,50 0,389

34 Colectarea produselor forestiere nelemnoase din flora
spontan
0230 1,00 0,150

35 Activiti de servicii anexe silviculturii 0240 1,00 0,150

36 Pescuitul maritim 0311 1,00 0,150

37 Pescuitul n ape dulci 0312 1,50 0,168

38 Acvacultura maritim 0321 1,00 0,150

39 Acvacultura n ape dulci 0322 3,75 0,251

40 Extracia crbunelui superior (PCS=>23865 kJ/kg) 0510 16,50 0,720

41 Extracia crbunelui inferior (PCS<23865> 0520 10,50 0,500

42 Extracia petrolului brut 0610 6,75 0,362

43 Extracia gazelor naturale 0620 6,50 0,352

44 Extracia minereurilor feroase 0710 5,75 0,325

45 Extracia minereurilor de uraniu i toriu 0721 6,50 0,352

46 Extracia altor minereuri metalifere neferoase 0729 9,25 0,454

47 Extracia pietrei ornamentale i a pietrei pentru construcii,
extracia pietrei calcaroase, ghipsului, cretei i a ardeziei
0811 6,00 0,334

48 Extracia pietriului i nisipului; extracia argilei i caolinului 0812 4,75 0,288

49 Extracia mineralelor pentru industria chimic i a
ngrmintelor naturale
0891 1,00 0,150

50 Extracia turbei 0892 1,00 0,150

51 Extracia srii 0893 5,50 0,316

52 Alte activiti extractive n.c.a. 0899 12,50 0,573

53 Activiti de servicii anexe extraciei petrolului brut i gazelor
naturale
0910 5,75 0,325

54 Activiti de servicii anexe pentru extracia mineralelor 0990 11,00 0,518

55 Prelucrarea i conservarea crnii 1011 2,75 0,214

56 Prelucrarea i conservarea crnii de pasre 1012 2,00 0,187

57 Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de
pasre)
1013 2,75 0,214

58 Prelucrarea i conservarea petelui, crustaceelor i a
molutelor
1020 3,75 0,251

59 Prelucrarea i conservarea cartofilor 1031 5,75 0,325

60 Fabricarea sucurilor de fructe i legume 1032 1,50 0,168

61 Prelucrarea i conservarea fructelor i legumelor n.c.a. 1039 4,50 0,279

62 Fabricarea uleiurilor i grsimilor 1041 3,75 0,251

63 Fabricarea margarinei i a altor produse comestibile
similare
1042 6,00 0,334

64 Fabricarea produselor lactate i a brnzeturilor 1051 2,75 0,214

65 Fabricarea ngheatei 1052 3,25 0,233

66 Fabricarea produselor de morrit, a amidonului i
produselor din amidon
1061 5,00 0,297

67 Fabricarea amidonului i a produselor din amidon 1062 3,00 0,224

68 Fabricarea pinii, fabricarea prjiturilor i a produselor
proaspete de patiserie
1071 3,75 0,251

69 Fabricarea biscuiilor i picoturilor; fabricarea prjiturilor i
a produselor conservate de patiserie
1072 3,50 0,242

70 Fabricarea macaroanelor, tieilor, cucuului i a altor
produse finoase similare
1073 4,75 0,288

71 Fabricarea zahrului 1081 6,25 0,343

72 Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei i a
produselor zaharoase
1082 1,50 0,168

73 Prelucrarea ceaiului i cafelei 1083 2,00 0,187

74 Fabricarea condimentelor i ingredientelor 1084 1,25 0,159

75 Fabricarea de mncruri preparate 1085 2,50 0,205

76 Fabricarea preparatelor alimentare omogenizate i
alimentelor dietetice
1086 1,00 0,150

77 Fabricarea altor produse alimentare n.c.a. 1089 1,50 0,168

78 Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de ferm 1091 2,00 0,187

79 Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de
companie
1092 1,00 0,150

80 Distilarea, rafinarea i mixarea buturilor alcoolice 1101 3,00 0,224

81 Fabricarea vinurilor din struguri 1102 2,25 0,196

82 Fabricarea cidrului i a altor vinuri din fructe 1103 1,00 0,150

83 Fabricarea altor buturi nedistilate, obinute prin fermentare 1104 1,00 0,150

84 Fabricarea berii 1105 4,00 0,260

85 Fabricarea malului 1106 1,00 0,150

86 Producia de buturi rcoritoare nealcoolice; producia de
ape minerale i alte ape mbuteliate
1107 4,25 0,270

87 Fabricarea produselor din tutun 1200 2,25 0,196

88 Pregtirea fibrelor i filarea fibrelor textile 1310 5,50 0,316

89 Producia de esturi 1320 8,75 0,435

90 Finisarea materialelor textile 1330 1,75 0,178

91 Fabricarea de metraje prin tricotare sau croetare 1391 3,00 0,224

92 Fabricarea de articole confecionate din textile (cu excepia
mbrcmintei i lenjeriei de corp)
1392 2,50 0,205

93 Fabricarea de covoare i mochete 1393 1,00 0,150

94 Fabricarea de odgoane, frnghii, sfori i plase 1394 2,00 0,187

95 Fabricarea de textile neesute i articole din acestea, cu
excepia confeciilor de mbrcminte
1395 2,25 0,196

96 Fabricarea de articole tehnice i industriale din textile 1396 2,75 0,214

97 Fabricarea altor articole textile n.c.a. 1399 4,25 0,270

98 Fabricarea articolelor de mbrcminte din piele 1411 1,25 0,159

99 Fabricarea de articole de mbrcminte pentru lucru 1412 2,75 0,214

100 Fabricarea altor articole de mbrcminte (exclusiv lenjeria
de corp)
1413 2,25 0,196

101 Fabricarea de articole de lenjerie de corp 1414 2,50 0,205

102 Fabricarea altor articole de mbrcminte i accesorii n.c.a. 1419 3,00 0,224

103 Fabricarea articolelor din blan 1420 1,00 0,150

104 Fabricarea prin tricotare sau croetare a ciorapilor i
articolelor de galanterie
1431 1,25 0,159

105 Fabricarea prin tricotare sau croetare a altor articole de
mbrcminte
1439 2,00 0,187

106 Tbcirea i finisarea pieilor; prepararea i vopsirea
blnurilor
1511 1,50 0,168

107 Fabricarea articolelor de voiaj i marochinrie i a articolelor
de harnaament
1512 1,75 0,178

108 Fabricarea nclmintei 1520 2,75 0,214

109 Tierea i rindeluirea lemnului 1610 5,50 0,316

110 Fabricarea de furnire i a panourilor din lemn 1621 4,00 0,260

111 Fabricarea parchetului asamblat n panouri 1622 2,75 0,214

112 Fabricarea altor elemente de dulgherie i tmplrie, pentru
construcii
1623 5,50 0,316

113 Fabricarea ambalajelor din lemn 1624 2,00 0,187

114 Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din
plut, paie i din alte materiale vegetale mpletite
1629 4,25 0,270

115 Fabricarea celulozei 1711 4,50 0,279

116 Fabricarea hrtiei i cartonului 1712 2,75 0,214

117 Fabricarea hrtiei i cartonului ondulat i a ambalajelor din
hrtie i carton
1721 5,50 0,316

118 Fabricarea produselor de uz gospodresc i sanitar, din
hrtie sau carton
1722 1,75 0,178

119 Fabricarea articolelor de papetrie 1723 1,75 0,178

120 Fabricarea tapetului 1724 1,00 0,150

121 Fabricarea altor articole din hrtie i carton n.c.a. 1729 1,00 0,150

122 Tiprirea ziarelor 1811 1,50 0,168

123 Alte activiti de tiprire n.c.a. 1812 3,00 0,224

124 Servicii pregtitoare pentru pretiprire 1813 1,00 0,150

125 Legtorie i servicii conexe 1814 1,50 0,168

126 Reproducerea nregistrrilor 1820 1,00 0,150

127 Fabricarea produselor de cocserie 1910 1,00 0,150

128 Fabricarea produselor obinute din prelucrarea ieiului 1920 7,25 0,380

129 Fabricarea gazelor industriale 2011 3,25 0,233

130 Fabricarea coloranilor i a pigmenilor 2012 3,50 0,242

131 Fabricarea altor produse chimice anorganice, de baz 2013 8,50 0,426

132 Fabricarea altor produse chimice organice, de baz 2014 6,75 0,362

133 Fabricarea ngrmintelor i produselor azotoase 2015 8,00 0,408

134 Fabricarea materialelor plastice n forme primare 2016 6,00 0,334

135 Fabricarea cauciucului sintetic n forme primare 2017 3,50 0,242

136 Fabricarea pesticidelor i a altor produse agrochimice 2020 8,00 0,408

137 Fabricarea vopselelor, lacurilor, cernelii tipografice i
masticurilor
2030 8,50 0,426

138 Fabricarea spunurilor, detergenilor i a produselor de
ntreinere
2041 3,00 0,224

139 Fabricarea parfumurilor i a produselor cosmetice (de
toalet)
2042 4,00 0,260

140 Fabricarea explozivilor 2051 3,25 0,233

141 Fabricarea cleiurilor 2052 1,00 0,150

142 Fabricarea uleiurilor eseniale 2053 1,00 0,150

143 Fabricarea altor produse chimice n.c.a. 2059 8,25 0,417

144 Fabricarea fibrelor sintetice i artificiale 2060 3,25 0,233

145 Fabricarea produselor farmaceutice de baz 2110 4,50 0,279

146 Fabricarea preparatelor farmaceutice 2120 1,75 0,178

147 Fabricarea anvelopelor i a camerelor de aer; reaparea i
refacerea anvelopelor
2211 4,50 0,279

148 Fabricarea altor produse din cauciuc 2219 2,75 0,214

149 Fabricarea plcilor, foliilor, tuburilor i profilelor din material
plastic
2221 3,25 0,233

150 Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic 2222 2,75 0,214

151 Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcii 2223 2,75 0,214

152 Fabricarea altor produse din material plastic 2229 2,25 0,196

153 Fabricarea sticlei plate 2311 5,50 0,316

154 Prelucrarea i fasonarea sticlei plate 2312 1,50 0,168

155 Fabricarea articolelor din sticl 2313 9,00 0,444

156 Fabricarea fibrelor din sticl 2314 6,00 0,334

157 Fabricarea de sticlrie tehnic 2319 2,25 0,196

158 Fabricarea de produse refractare 2320 9,25 0,454

159 Fabricarea plcilor i dalelor din ceramic 2331 5,00 0,297

160 Fabricarea crmizilor, iglelor i altor produse pentru
construcii, din argil ars
2332 4,25 0,270

161 Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodresc i
ornamental
2341 4,00 0,260

162 Fabricarea de obiecte sanitare din ceramic 2342 6,75 0,362

163 Fabricarea izolatorilor i pieselor izolante din ceramic 2343 4,75 0,288

164 Fabricarea altor produse tehnice din ceramic 2344 4,00 0,260

165 Fabricarea altor produse ceramice n.c.a. 2349 7,75 0,398

166 Fabricarea cimentului 2351 7,25 0,380

167 Fabricarea varului i ipsosului 2352 6,25 0,343

168 Fabricarea produselor din beton pentru construcii 2361 4,00 0,260

169 Fabricarea produselor din ipsos pentru construcii 2362 4,25 0,270

170 Fabricarea betonului 2363 4,00 0,260

171 Fabricarea mortarului 2364 2,25 0,196

172 Fabricarea produselor din azbociment 2365 8,25 0,417

173 Fabricarea altor articole din beton, ciment i ipsos 2369 1,25 0,159

174 Tierea, fasonarea i finisarea pietrei 2370 7,25 0,380

175 Fabricarea produselor abrazive 2391 4,00 0,260

176 Fabricarea altor produse din minerale nemetalice n.c.a. 2399 9,75 0,472

177 Producia de metale feroase sub forme primare i de
feroaliaje
2410 9,50 0,463

178 Producia de tuburi, evi, profile tubulare i accesorii pentru
acestea, din oel
2420 10,50 0,500

179 Tragere la rece a barelor 2431 8,25 0,417

180 Laminare la rece a benzilor nguste 2432 6,25 0,343

181 Producia de profile obinute la rece 2433 5,00 0,297

182 Trefilarea firelor la rece 2434 4,50 0,279

183 Producia metalelor preioase 2441 1,00 0,150

184 Metalurgia aluminiului 2442 10,25 0,490

185 Producia plumbului, zincului i cositorului 2443 12,00 0,555

186 Metalurgia cuprului 2444 7,50 0,389

187 Producia altor metale neferoase 2445 10,75 0,509

188 Prelucrarea combustibililor nucleari 2446 5,75 0,325

189 Turnarea fontei 2451 10,75 0,509

190 Turnarea oelului 2452 7,25 0,380

191 Turnarea metalelor neferoase uoare 2453 6,50 0,352

192 Turnarea altor metale neferoase 2454 3,00 0,224

193 Fabricarea de construcii metalice i pri componente ale
structurilor metalice
2511 4,50 0,279

194 Fabricarea de ui i ferestre din metal 2512 2,75 0,214

195 Producia de radiatoare i cazane pentru nclzire central 2521 5,25 0,306

196 Producia de rezervoare, cisterne i containere metalice 2529 5,50 0,316

197 Producia generatoarelor de aburi (cu excepia cazanelor
pentru nclzire central)
2530 3,75 0,251

198 Fabricarea armamentului i muniiei 2540 7,50 0,389

199 Fabricarea produselor metalice obinute prin deformare
plastic; metalurgia pulberilor
2550 4,50 0,279

200 Tratarea i acoperirea metalelor 2561 3,50 0,242

201 Operaiuni de mecanic general 2562 5,00 0,297

202 Fabricarea produselor de tiat 2571 3,50 0,242

203 Fabricarea articolelor de feronerie 2572 4,00 0,260

204 Fabricarea uneltelor 2573 5,75 0,325

205 Fabricarea de recipieni, containere i alte produse similare
din oel
2591 2,50 0,205

206 Fabricarea ambalajelor uoare din metal 2592 1,75 0,178

207 Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanuri
i arcuri
2593 2,25 0,196

208 Fabricarea de uruburi, buloane i alte articole filetate;
fabricarea de nituri i aibe
2594 4,00 0,260

209 Fabricarea altor articole din metal n.c.a. 2599 4,50 0,279

210 Fabricarea subansamblurilor electronice (module) 2611 2,50 0,205

211 Fabricarea altor componente electronice 2612 1,25 0,159

212 Fabricarea calculatoarelor i a echipamentelor periferice 2620 2,00 0,187

213 Fabricarea echipamentelor de comunicaii 2630 1,25 0,159

214 Fabricarea produselor electronice de larg consum 2640 2,50 0,205

215 Fabricarea de instrumente i dispozitive pentru msur,
verificare, control, navigaie
2651 2,25 0,196

216 Producia de ceasuri 2652 5,75 0,325

217 Fabricarea de echipamente pentru radiologie,
electrodiagnostic i electroterapie
2660 1,50 0,168

218 Fabricarea de instrumente optice i echipamente fotografice 2670 1,50 0,168

219 Fabricarea suporilor magnetici i optici destinai
nregistrrilor
2680 1,00 0,150

220 Fabricarea motoarelor, generatoarelor i transformatoarelor
electrice
2711 8,00 0,408

221 Fabricarea aparatelor de distribuie i control al electricitii 2712 3,25 0,233

222 Fabricarea de acumulatori i baterii 2720 8,00 0,408

223 Fabricarea de cabluri cu fibr optic 2731 1,00 0,150

224 Fabricarea altor fire i cabluri electrice i electronice 2732 4,25 0,270

225 Fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru fire i cabluri
electrice i electronice
2733 1,00 0,150

226 Fabricarea de echipamente electrice de iluminat 2740 3,00 0,224

227 Fabricarea de aparate electrocasnice 2751 5,25 0,306

228 Fabricarea de echipamente casnice neelectrice 2752 7,50 0,389

229 Fabricarea altor echipamente electrice 2790 6,50 0,352

230 Fabricarea de motoare i turbine (cu excepia celor pentru
avioane, autovehicule i motociclete)
2811 7,50 0,389

231 Fabricarea de motoare hidraulice 2812 7,25 0,380

232 Fabricarea de pompe i compresoare 2813 8,75 0,435

233 Fabricarea de articole de robinetrie 2814 11,00 0,518

234 Fabricarea lagrelor, angrenajelor, cutiilor de vitez i a
elementelor mecanice de transmisie
2815 5,25 0,306

235 Fabricarea cuptoarelor, furnalelor i arztoarelor 2821 5,50 0,316

236 Fabricarea echipamentelor de ridicat i manipulat 2822 8,00 0,408

237 Fabricarea mainilor i echipamentelor de birou (exclusiv
fabricarea calculatoarelor i a echipamentelor periferice)
2823 1,50 0,168

238 Fabricarea mainilor-unelte portabile acionate electric 2824 2,00 0,187

239 Fabricarea echipamentelor de ventilaie i frigorifice,
exclusiv a echipamentelor de uz casnic
2825 1,75 0,178

240 Fabricarea altor maini i utilaje de utilizare general 2829 3,00 0,224

241 Fabricarea mainilor i utilajelor pentru agricultur i
exploatri forestiere
2830 9,25 0,454

242 Fabricarea utilajelor i a mainilor-unelte pentru prelucrarea
metalului
2841 4,25 0,270

243 Fabricarea altor maini-unelte n.c.a. 2849 6,75 0,362

244 Fabricarea utilajelor pentru metalurgie 2891 5,50 0,316

245 Fabricarea utilajelor pentru extracie i construcii 2892 8,25 0,417

246 Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea produselor
alimentare, buturilor i tutunului
2893 5,75 0,325

247 Fabricarea utilajelor pentru industria textil, a mbrcmintei
i a pielriei
2894 1,75 0,178

248 Fabricarea utilajelor pentru industria hrtiei i cartonului 2895 1,00 0,150

249 Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea maselor plastice i a
cauciucului
2896 1,00 0,150

250 Fabricarea altor maini i utilaje specifice n.c.a. 2899 4,75 0,288

251 Fabricarea autovehiculelor de transport rutier 2910 10,00 0,481

252 Producia de caroserii pentru autovehicule, fabricarea de
remorci i semiremorci
2920 2,75 0,214

253 Fabricarea de echipamente electrice i electronice pentru
autovehicule i motoare de autovehicule
2931 2,25 0,196

254 Fabricarea altor piese i accesorii pentru autovehicule i
pentru motoare de autovehicule
2932 5,25 0,306

255 Construcia de nave i structuri plutitoare 3011 8,75 0,435

256 Construcia de ambarcaiuni sportive i de agrement 3012 1,00 0,150

257 Fabricarea materialului rulant 3020 8,25 0,417

258 Fabricarea de aeronave i nave spaiale 3030 7,25 0,380

259 Fabricarea vehiculelor militare de lupt 3040 1,00 0,150

260 Fabricarea de motociclete 3091 1,00 0,150

261 Fabricarea de biciclete i de vehicule pentru invalizi 3092 2,25 0,196

262 Fabricarea altor mijloace de transport n.c.a. 3099 1,00 0,150

263 Fabricarea de mobil pentru birouri i magazine 3101 3,75 0,251

264 Fabricarea de mobil pentru buctrii 3102 3,25 0,233

265 Fabricarea de saltele i somiere 3103 1,75 0,178

266 Fabricarea de mobil n.c.a. 3109 4,75 0,288

267 Baterea monedelor 3211 1,00 0,150

268 Fabricarea bijuteriilor i articolelor similare din metale i
pietre preioase
3212 1,00 0,150

269 Fabricarea imitaiilor de bijuterii i articole similare 3213 1,00 0,150

270 Fabricarea instrumentelor muzicale 3220 6,50 0,352

271 Fabricarea articolelor pentru sport 3230 1,50 0,168

272 Fabricarea jocurilor i jucriilor 3240 1,25 0,159

273 Fabricarea de dispozitive, aparate i instrumente medicale
stomatologice
3250 2,00 0,187

274 Fabricarea mturilor i periilor 3291 4,50 0,279

275 Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a. 3299 4,00 0,260

276 Repararea articolelor fabricate din metal 3311 2,50 0,205

277 Repararea mainilor 3312 7,75 0,398

278 Repararea echipamentelor electronice i optice 3313 2,25 0,196

279 Repararea echipamentelor electrice 3314 3,75 0,251

280 Repararea i ntreinerea navelor i brcilor 3315 5,50 0,316

281 Repararea i ntreinerea aeronavelor i navelor spaiale 3316 4,50 0,279

282 Repararea i ntreinerea altor echipamente de transport
n.c.a.
3317 6,00 0,334

283 Repararea altor echipamente 3319 7,75 0,398

284 Instalarea mainilor i echipamentelor industriale 3320 3,25 0,233

285 Producia de energie electric 3511 7,00 0,371

286 Transportul energiei electrice 3512 2,00 0,187

287 Distribuia energiei electrice 3513 3,00 0,224

288 Comercializarea energiei electrice 3514 2,50 0,205

289 Producia gazelor 3521 2,00 0,187

290 Distribuia combustibililor gazoi, prin conducte 3522 3,25 0,233

291 Comercializarea combustibililor gazoi, prin conducte 3523 1,75 0,178

292 Furnizarea de abur i aer condiionat 3530 5,25 0,306

293 Captarea, tratarea i distribuia apei 3600 2,75 0,214

294 Colectarea i epurarea apelor uzate 3700 2,75 0,214

295 Colectarea deeurilor nepericuloase 3811 4,50 0,279

296 Colectarea deeurilor periculoase 3812 4,75 0,288

297 Tratarea i eliminarea deeurilor nepericuloase 3821 2,00 0,187

298 Tratarea i eliminarea deeurilor periculoase 3822 8,00 0,408

299 Demontarea (dezasamblarea) mainilor i a echipamentelor
scoase din uz pentru recuperarea materialelor
3831 3,50 0,242

300 Recuperarea materialelor reciclabile sortate 3832 4,25 0,270

301 Activiti i servicii de decontaminare 3900 4,50 0,279

302 Dezvoltare (promovare) imobiliar 4110 3,25 0,233

303 Lucrri de construcii ale cldirilor rezideniale i
nerezideniale
4120 4,25 0,270

304 Lucrri de construcii ale drumurilor i autostrzilor 4211 3,75 0,251

305 Lucrri de construcii ale cilor ferate de suprafa i
subterane
4212 5,75 0,325

306 Construcia de poduri i tuneluri 4213 9,50 0,463

307 Lucrri de construcii ale proiectelor utilitare pentru fluide 4221 5,75 0,325

308 Lucrri de construcii ale proiectelor utilitare pentru
electricitate i telecomunicaii
4222 4,00 0,260

309 Construcii hidrotehnice 4291 6,00 0,334

310 Lucrri de construcii ale altor proiecte inginereti n.c.a. 4299 3,00 0,224

311 Lucrri de demolare a construciilor 4311 4,25 0,270

312 Lucrri de pregtire a terenului 4312 4,75 0,288

313 Lucrri de foraj i sondaj pentru construcii 4313 4,50 0,279

314 Lucrri de instalaii electrice 4321 4,00 0,260

315 Lucrri de instalaii sanitare, de nclzire i de aer
condiionat
4322 4,00 0,260

316 Alte lucrri de instalaii pentru construcii 4329 2,75 0,214

317 Lucrri de ipsoserie 4331 1,75 0,178

318 Lucrri de tmplrie i dulgherie 4332 3,00 0,224

319 Lucrri de pardosire i placare a pereilor 4333 4,00 0,260

320 Lucrri de vopsitorie, zugrveli i montri de geamuri 4334 2,25 0,196

321 Alte lucrri de finisare 4339 4,00 0,260

322 Lucrri de nvelitori, arpante i terase la construcii 4391 3,25 0,233

323 Alte lucrri speciale de construcii n.c.a. 4399 4,25 0,270

324 Comer cu autoturisme i autovehicule uoare (sub 3,5
tone)
4511 2,25 0,196

325 Comer cu alte autovehicule 4519 1,25 0,159

326 ntreinerea i repararea autovehiculelor 4520 3,00 0,224

327 Comer cu ridicata de piese i accesorii pentru autovehicule 4531 2,00 0,187

328 Comer cu amnuntul de piese i accesorii pentru
autovehicule
4532 1,75 0,178

329 Comer cu motociclete, piese i accesorii aferente,
ntreinerea i repararea motocicletelor
4540 1,00 0,150

330 Intermedieri n comerul cu materii prime agricole, animale
vii, materii prime textile i cu semifabricate
4611 2,75 0,214

331 Intermedieri n comerul cu combustibili, minereuri, metale i
produse chimice pentru industrie
4612 1,00 0,150

332 Intermedieri n comerul cu material lemnos i materiale de
construcii
4613 4,50 0,279

333 Intermedieri n comerul cu maini, echipamente industriale
nave i avioane
4614 3,00 0,224

334 Intermedieri n comerul cu mobil, articole de menaj i de
fierrie
4615 1,00 0,150

335 Intermedieri n comerul cu textile, confecii din blan,
nclminte i articole din piele
4616 1,25 0,159

336 Intermedieri n comerul cu produse alimentare, buturi i
tutun
4617 1,25 0,159

337 Intermedieri n comerul specializat n vnzarea produselor
cu caracter specific n.c.a.
4618 1,75 0,178

338 Intermedieri n comerul cu produse diverse 4619 1,75 0,178

339 Comer cu ridicata al cerealelor, seminelor, furajelor i
tutunului neprelucrat
4621 2,75 0,214

340 Comer cu ridicata al florilor i al plantelor 4622 1,50 0,168

341 Comer cu ridicata al animalelor vii 4623 1,00 0,150

342 Comer cu ridicata al blnurilor, pieilor brute i al pieilor
prelucrate
4624 1,75 0,178

343 Comer cu ridicata al fructelor i al legumelor 4631 2,25 0,196

344 Comer cu ridicata al crnii i produselor din carne 4632 3,25 0,233

345 Comer cu ridicata al produselor lactate, oulor, uleiurilor i
grsimilor comestibile
4633 2,50 0,205

346 Comer cu ridicata al buturilor 4634 2,00 0,187

347 Comer cu ridicata al produselor din tutun 4635 1,25 0,159

348 Comer cu ridicata al zahrului, ciocolatei i produselor
zaharoase
4636 1,25 0,159

349 Comer cu ridicata cu cafea, ceai, cacao i condimente 4637 1,50 0,168

350 Comer cu ridicata specializat al altor alimente, inclusiv
pete, crustacee i molute
4638 2,75 0,214

351 Comer cu ridicata nespecializat de produse alimentare,
buturi i tutun
4639 3,00 0,224

352 Comer cu ridicata al produselor textile 4641 1,50 0,168

353 Comer cu ridicata al mbrcmintei i nclmintei 4642 1,50 0,168

354 Comer cu ridicata al aparatelor electrice de uz
gospodresc, al aparatelor de radio i televizoarelor
4643 1,25 0,159

355 Comer cu ridicata al produselor din ceramic, sticlrie i
produse de ntreinere
4644 2,50 0,205

356 Comer cu ridicata al produselor cosmetice i de parfumerie 4645 1,50 0,168

357 Comer cu ridicata al produselor farmaceutice 4646 1,75 0,178

358 Comer cu ridicata al mobilei, covoarelor i al articolelor de
iluminat
4647 2,75 0,214

359 Comer cu ridicata al ceasurilor i bijuteriilor 4648 1,00 0,150

360 Comer cu ridicata al altor bunuri de uz gospodresc 4649 1,25 0,159

361 Comer cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor
periferice i software-lui
4651 2,25 0,196

362 Comer cu ridicata de componente i echipamente
electronice i de telecomunicaii
4652 1,25 0,159

363 Comer cu ridicata al mainilor agricole, echipamentelor i
furniturilor
4661 2,75 0,214

364 Comer cu ridicata al mainilor-unelte 4662 1,75 0,178

365 Comer cu ridicata al mainilor pentru industria minier i
construcii
4663 1,75 0,178

366 Comer cu ridicata al mainilor pentru industria textil i al
mainilor de cusut i de tricotat
4664 2,00 0,187

367 Comer cu ridicata al mobilei de birou 4665 1,00 0,150

368 Comer cu ridicata al altor maini i echipamente de birou 4666 1,00 0,150

369 Comer cu ridicata al altor maini i echipamente 4669 2,00 0,187

370 Comer cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi i gazoi i
al produselor derivate
4671 3,50 0,242

371 Comer cu ridicata al metalelor i minereurilor metalice 4672 2,75 0,214

372 Comer cu ridicata al materialului lemnos i al materialelor
de construcie i echipamentelor sanitare
4673 2,50 0,205

373 Comer cu ridicata al echipamentelor i furniturilor de
fierrie pentru instalaii sanitare i de nclzire
4674 1,50 0,168

374 Comer cu ridicata al produselor chimice 4675 2,25 0,196

375 Comer cu ridicata al altor produse intermediare 4676 1,00 0,150

376 Comer cu ridicata al deeurilor i resturilor 4677 4,00 0,260

377 Comer cu ridicata nespecializat 4690 2,25 0,196

378 Comer cu amnuntul n magazine nespecializate, cu
vnzare predominant de produse alimentare, buturi i
tutun
4711 2,00 0,187

379 Comer cu amnuntul n magazine nespecializate, cu
vnzare predominant de produse nealimentare
4719 1,00 0,150

380 Comer cu amnuntul al fructelor i legumelor proaspete, n
magazine specializate
4721 3,00 0,224

381 Comer cu amnuntul al crnii i al produselor din carne, n
magazine specializate
4722 2,00 0,187

382 Comer cu amnuntul al petelui, crustaceelor i molutelor,
n magazine specializate
4723 1,50 0,168

383 Comer cu amnuntul al pinii, produselor de patiserie i
produselor zaharoase, n magazine specializate
4724 2,25 0,196

384 Comer cu amnuntul al buturilor, n magazine specializate 4725 1,00 0,150

385 Comer cu amnuntul al produselor din tutun, n magazine
specializate
4726 1,00 0,150

386 Comer cu amnuntul al altor produse alimentare, n
magazine specializate
4729 1,50 0,168

387 Comer cu amnuntul al carburanilor pentru autovehicule,
n magazine specializate
4730 2,25 0,196

388 Comer cu amnuntul al calculatoarelor, unitilor periferice
i software-lui, n magazine specializate
4741 2,25 0,196

389 Comer cu amnuntul al echipamentelor pentru
telecomunicaii n magazine specializate
4742 1,25 0,159

390 Comer cu amnuntul al echipamentelor audio/video n
magazine specializate
4743 1,00 0,150

391 Comer cu amnuntul al textilelor, n magazine specializate 4751 3,00 0,224

392 Comer cu amnuntul al articolelor de fierrie, al articolelor
din sticl i al celor pentru vopsit, n magazine specializate
4752 2,25 0,196

393 Comer cu amnuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor i
al altor acoperitoare de podea, n magazine specializate
4753 1,00 0,150

394 Comer cu amnuntul al articolelor i aparatelor
electrocasnice, n magazine specializate
4754 2,00 0,187

395 Comer cu amnuntul al mobilei, al articolelor de iluminat i
al articolelor de uz casnic n.c.a., n magazine specializate
4759 2,25 0,196

396 Comer cu amnuntul al crilor, n magazine specializate 4761 2,00 0,187

397 Comer cu amnuntul al ziarelor i articolelor de papetrie,
n magazine specializate
4762 2,25 0,196

398 Comer cu amnuntul al discurilor i benzilor magnetice cu
sau fr nregistrri audio/video, n magazine specializate
4763 1,00 0,150

399 Comer cu amnuntul al echipamentelor sportive, n
magazine specializate
4764 1,50 0,168

400 Comer cu amnuntul al jocurilor i jucriilor, n magazine
specializate
4765 1,00 0,150

401 Comer cu amnuntul al mbrcmintei, n magazine
specializate
4771 1,25 0,159

402 Comer cu amnuntul al nclmintei i articolelor din piele,
n magazine specializate
4772 1,75 0,178

403 Comer cu amnuntul al produselor farmaceutice, n
magazine specializate
4773 1,00 0,150

404 Comer cu amnuntul al articolelor medicale i ortopedice,
n magazine specializate
4774 1,00 0,150

405 Comer cu amnuntul al produselor cosmetice i de
parfumerie, n magazine specializate
4775 1,00 0,150

406 Comer cu amnuntul al florilor, plantelor i seminelor,
comer cu amnuntul al animalelor de companie i al hranei
pentru acestea, n magazine specializate
4776 1,00 0,150

407 Comer cu amnuntul al ceasurilor i bijuteriilor, n
magazine specializate
4777 1,25 0,159

408 Comer cu amnuntul al altor bunuri noi, n magazine
specializate
4778 2,00 0,187

409 Comer cu amnuntul al bunurilor de ocazie vndute prin
magazine
4779 2,25 0,196

410 Comer cu amnuntul al produselor alimentare, buturilor i
produselor din tutun, efectuat prin standuri, chiocuri i
piee
4781 1,00 0,150

411 Comer cu amnuntul al textilelor, mbrcmintei i
nclmintei efectuat prin standuri, chiocuri i piee
4782 1,00 0,150

412 Comer cu amnuntul prin standuri, chiocuri i piee al altor
produse
4789 1,00 0,150

413 Comer cu amnuntul prin intermediul caselor de comenzi
sau prin internet
4791 1,00 0,150

414 Comer cu amnuntul efectuat n afara magazinelor,
standurilor, chiocurilor i pieelor
4799 2,00 0,187

415 Transporturi interurbane de cltori pe calea ferat 4910 6,00 0,334

416 Transporturi de marf pe calea ferat 4920 3,25 0,233

417 Transporturi urbane, suburbane i metropolitane de cltori 4931 10,00 0,481

418 Transporturi cu taxiuri 4932 2,50 0,205

419 Alte transporturi terestre de cltori n.c.a. 4939 3,50 0,242

420 Transporturi rutiere de mrfuri 4941 3,50 0,242

421 Servicii de mutare 4942 2,25 0,196

422 Transporturi prin conducte 4950 3,25 0,233

423 Transporturi maritime i costiere de pasageri 5010 3,75 0,251

424 Transporturi maritime i costiere de marf 5020 1,00 0,150

425 Transportul de pasageri pe ci navigabile interioare 5030 4,50 0,279

426 Transportul de marf pe ci navigabile interioare 5040 4,50 0,279

427 Transporturi aeriene de pasageri 5110 6,25 0,343

428 Transporturi aeriene de marf 5121 5,00 0,297

429 Depozitri 5210 5,25 0,306

430 Activiti de servicii anexe pentru transporturi terestre 5221 3,25 0,233

431 Activiti de servicii anexe transporturilor pe ap 5222 4,00 0,260

432 Activiti de servicii anexe transporturilor aeriene 5223 2,25 0,196

433 Manipulri 5224 7,00 0,371

434 Alte activiti anexe transporturilor 5229 1,75 0,178

435 Activiti potale desfurate sub obligativitatea serviciului
universal
5310 2,50 0,205

436 Alte activiti potale i de curier 5320 2,50 0,205

437 Hoteluri i alte faciliti de cazare similare 5510 1,75 0,178

438 Faciliti de cazare pentru vacane i perioade de scurt
durat
5520 1,00 0,150

439 Parcuri pentru rulote, campinguri i tabere 5530 3,25 0,233

440 Alte servicii de cazare 5590 1,75 0,178

441 Restaurante 5610 2,00 0,187

442 Activiti de alimentaie (catering) pentru evenimente 5621 2,75 0,214

443 Alte servicii de alimentaie n.c.a. 5629 2,25 0,196

444 Baruri i alte activiti de servire a buturilor 5630 2,00 0,187

445 Activiti de editare a crilor 5811 1,25 0,159

446 Activiti de editare de ghiduri, compendii, liste de adrese i
similare
5812 1,00 0,150

447 Activiti de editare a ziarelor 5813 2,00 0,187

448 Activiti de editare a revistelor i periodicelor 5814 1,00 0,150

449 Alte activiti de editare 5819 1,00 0,150

450 Activiti de editare a jocurilor de calculator 5821 1,00 0,150

451 Activiti de editare a altor produse software 5829 1,25 0,159

452 Activiti de producie cinematografic, video i de
programe de televiziune
5911 1,00 0,150

453 Activiti postproducie cinematografic, video i de
programe de televiziune
5912 1,00 0,150

454 Activiti de distribuie a filmelor cinematografice, video i a
programelor de televiziune
5913 1,00 0,150

455 Proiecia de filme cinematografice 5914 1,00 0,150

456 Activiti de realizare a nregistrrilor audio i activiti de
editare muzical
5920 1,50 0,168

457 Activiti de difuzare a programelor de radio 6010 3,25 0,233

458 Activiti de difuzare a programelor de televiziune 6020 2,75 0,214

459 Activiti de telecomunicaii prin reele cu cablu 6110 2,75 0,214

460 Activiti de telecomunicaii prin reele fr cablu (exclusiv 6120 2,00 0,187
prin satelit)

461 Activiti de telecomunicaii prin satelit 6130 1,00 0,150

462 Alte activiti de telecomunicaii 6190 2,50 0,205

463 Activiti de realizare a softului la comand (software
orientat client)
6201 1,00 0,150

464 Activiti de consultan n tehnologia informaiei 6202 1,00 0,150

465 Activiti de management (gestiune i exploatare) a
mijloacelor de calcul
6203 1,50 0,168

466 Alte activiti de servicii privind tehnologia informaiei 6209 2,50 0,205

467 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web i activiti
conexe
6311 2,75 0,214

468 Activiti ale portalurilor web 6312 2,00 0,187

469 Activiti ale ageniilor de tiri 6391 1,00 0,150

470 Alte activiti de servicii informaionale n.c.a. 6399 2,25 0,196

471 Activiti ale bncii centrale (naionale) 6411 1,75 0,178

472 Alte activiti de intermedieri monetare 6419 1,75 0,178

473 Activiti ale holdingurilor 6420 3,50 0,242

474 Fonduri mutuale i alte entiti financiare similare 6430 1,00 0,150

475 Leasing financiar 6491 1,50 0,168

476 Alte activiti de creditare 6492 1,25 0,159

477 Alte intermedieri financiare n.c.a. 6499 1,50 0,168

478 Activiti de asigurri de via 6511 1,25 0,159

479 Alte activiti de asigurri (exceptnd asigurrile de via) 6512 2,50 0,205

480 Activiti de reasigurare 6520 1,00 0,150

481 Activiti ale fondurilor de pensii (cu excepia celor din
sistemul public de asigurri sociale)
6530 1,00 0,150

482 Administrarea pieelor financiare 6611 1,00 0,150

483 Activiti de intermediere a tranzaciilor financiare 6612 2,25 0,196

484 Activiti auxiliare intermedierilor financiare, exclusiv
activiti de asigurri i fonduri de pensii
6619 1,50 0,168

485 Activiti de evaluare a riscului de asigurare i a pagubelor 6621 1,00 0,150

486 Activiti ale agenilor i brokerilor de asigurri 6622 1,00 0,150

487 Alte activiti auxiliare de asigurri i fonduri de pensii 6629 1,00 0,150

488 Activiti de administrare a fondurilor 6630 4,50 0,279

489 Cumprarea i vnzarea de bunuri imobiliare proprii 6810 2,50 0,205

490 nchirierea si subnchirierea bunurilor imobiliare proprii sau
nchiriate
6820 2,25 0,196

491 Agenii imobiliare 6831 1,00 0,150

492 Administrarea imobilelor pe baz de comision sau contract 6832 1,25 0,159

493 Activiti juridice 6910 2,25 0,196

494 Activiti de contabilitate i audit financiar, consultan n
domeniul fiscal
6920 1,00 0,150

495 Activiti ale direciilor (centralelor), birourilor administrative
centralizate
7010 2,50 0,205

496 Activiti de consultan n domeniul relaiilor publice i al
comunicrii
7021 1,00 0,150

497 Activiti de consultan pentru afaceri i management 7022 1,50 0,168

498 Activiti de arhitectur 7111 1,25 0,159

499 Activiti de inginerie i consultan tehnic legate de
acestea
7112 2,50 0,205

500 Activiti de testri i analize tehnice 7120 2,50 0,205

501 Cercetare-dezvoltare n biotehnologie 7211 4,25 0,270

502 Cercetare-dezvoltare n alte tiine naturale i inginerie 7219 3,75 0,251

503 Cercetare-dezvoltare n tiine sociale i umaniste 7220 2,75 0,214

504 Activiti ale ageniilor de publicitate 7311 1,75 0,178

505 Servicii de reprezentare media 7312 1,00 0,150

506 Activiti de studiere a pieei i de sondare a opiniei publice 7320 1,25 0,159

507 Activiti de design specializat 7410 1,25 0,159

508 Activiti fotografice 7420 2,00 0,187

509 Activiti de traducere scris i oral (interprei) 7430 1,25 0,159

510 Alte activiti profesionale, tiinifice i tehnice, n.c.a. 7490 2,00 0,187

511 Activiti veterinare 7500 2,25 0,196

512 Activiti de nchiriere i leasing cu autoturisme i
autovehicule rutiere uoare
7711 3,50 0,242

513 Activiti de nchiriere i leasing cu autovehicule rutiere
grele
7712 1,00 0,150

514 Activiti de nchiriere i leasing cu bunuri recreaionale i
echipament sportiv
7721 1,00 0,150

515 nchirierea de casete video i discuri 7722 1,00 0,150

516 Activiti de nchiriere i leasing cu alte bunuri personale i
gospodreti n.c.a.
7729 1,00 0,150

517 Activiti de nchiriere i leasing cu maini i echipamente
agricole
7731 1,00 0,150

518 Activiti de nchiriere i leasing cu maini i echipamente
pentru construcii
7732 3,25 0,233

519 Activiti de nchiriere i leasing cu maini i echipamente
de birou (inclusiv calculatoare)
7733 1,00 0,150

520 Activiti de nchiriere i leasing cu echipamente de
transport pe ap
7734 1,00 0,150

521 Activiti de nchiriere i leasing cu echipamente de
transport aerian
7735 1,00 0,150

522 Activiti de nchiriere i leasing cu alte maini, echipamente
i bunuri tangibile n.c.a.
7739 3,75 0,251

523 Leasing cu bunuri intangibile (exclusiv financiare) 7740 1,00 0,150

524 Activiti ale ageniilor de plasare a forei de munc 7810 1,00 0,150

525 Activiti de contractare, pe baze temporare, a personalului 7820 2,50 0,205

526 Servicii de furnizare i management al forei de munc 7830 1,00 0,150

527 Activiti ale ageniilor turistice 7911 1,25 0,159

528 Activiti ale tur-operatorilor 7912 1,00 0,150

529 Alte activiti de rezervare i asisten turistic 7990 2,25 0,196

530 Activiti de protecie i gard 8010 2,50 0,205

531 Activiti de servicii privind sistemele de securizare 8020 2,00 0,187

532 Activiti de investigaii 8030 1,50 0,168

533 Activiti de servicii suport combinate 8110 1,75 0,178

534 Activiti generale de curenie a cldirilor 8121 1,75 0,178

535 Activiti specializate de curenie 8122 3,75 0,251

536 Alte activiti de curenie 8129 3,50 0,242

537 Activiti de ntreinere peisagistic 8130 3,25 0,233

538 Activiti combinate de secretariat 8211 1,00 0,150

539 Activiti de fotocopiere, de pregtire a documentelor i alte
activiti specializate de secretariat
8219 3,25 0,233

540 Activiti ale centrelor de intermediere telefonic (call
center)
8220 1,25 0,159

541 Activiti de organizare a expoziiilor, trgurilor i
congreselor
8230 1,00 0,150

542 Activiti ale ageniilor de colectare i ale birourilor (oficiilor)
de raportare a creditului
8291 1,00 0,150

543 Activiti de ambalare 8292 1,50 0,168

544 Alte activiti de servicii suport pentru ntreprinderi n.c.a. 8299 1,75 0,178

545 Servicii de administrare public general 8411 1,00 0,150

546 Reglementarea activitilor organismelor care presteaz
servicii n domeniul ngrijirii sntii, nvmntului, culturii
i al altor activiti sociale, exclusiv protecia social
8412 1,75 0,178

547 Reglementarea i eficientizarea activitilor economice 8413 2,75 0,214

548 Activiti de afaceri externe 8421 1,00 0,150

549 Activiti de justiie 8423 1,25 0,159

550 Activiti de ordine public i de protecie civil 8424 4,00 0,260

551 Activiti de lupt mpotriva incendiilor i de prevenire a
acestora
8425 5,75 0,325

552 Activiti de protecie social obligatorie 8430 1,00 0,150

553 nvmnt precolar 8510 1,50 0,168

554 nvmnt primar 8520 2,25 0,196

555 nvmnt secundar general 8531 1,25 0,159

556 nvmnt secundar, tehnic sau profesional 8532 2,00 0,187

557 nvmnt superior nonuniversitar 8541 1,00 0,150

558 nvmnt superior universitar 8542 2,00 0,187

559 nvmnt n domeniul sportiv i recreaional 8551 1,25 0,159

560 nvmnt n domeniul cultural (limbi strine, muzic,
teatru, dans, arte plastice etc.)
8552 1,25 0,159

561 coli de conducere (pilotaj) 8553 1,25 0,159

562 Alte forme de nvmnt n.c.a. 8559 1,25 0,159

563 Activiti de servicii suport pentru nvmnt 8560 1,00 0,150

564 Activiti de asisten spitaliceasc 8610 4,50 0,279

565 Activiti de asisten medical general 8621 1,50 0,168

566 Activiti de asisten medical specializat 8622 2,25 0,196

567 Activiti de asisten stomatologic 8623 1,25 0,159

568 Alte activiti referitoare la sntatea uman 8690 2,75 0,214

569 Activiti ale centrelor de ngrijire medical 8710 5,25 0,306

570 Activiti ale centrelor de recuperare psihic i de
dezintoxicare, exclusiv spitale
8720 3,50 0,242

571 Activiti ale cminelor de btrni i ale cminelor pentru
persoane aflate n incapacitate de a se ngriji singure
8730 3,50 0,242

572 Alte activiti de asisten social, cu cazare n.c.a. 8790 1,25 0,159

573 Activiti de asisten social, fr cazare, pentru btrni i
pentru persoane aflate n incapacitate de a se ngriji singure
8810 1,25 0,159

574 Activiti de ngrijire zilnic pentru copii 8891 2,25 0,196

575 Alte activiti de asisten social, fr cazare n.c.a. 8899 1,25 0,159

576 Activiti de interpretare artistic (spectacole) 9001 7,50 0,389

577 Activiti suport pentru interpretarea artistic (spectacole) 9002 4,50 0,279

578 Activiti de creaie artistic 9003 3,75 0,251

579 Activiti de gestionare a slilor de spectacol 9004 1,50 0,168

580 Activiti ale bibliotecilor i arhivelor 9101 1,25 0,159

581 Activiti ale muzeelor 9102 1,50 0,168

582 Gestionarea monumentelor, cldirilor istorice i a altor
obiective de interes turistic
9103 2,00 0,187

583 Activiti ale grdinilor zoologice, botanice i ale rezervaiilor
naturale
9104 1,75 0,178

584 Activiti de jocuri de noroc i pariuri 9200 1,50 0,168

585 Activiti ale bazelor sportive 9311 2,25 0,196

586 Activiti ale cluburilor sportive 9312 1,25 0,159

587 Activiti ale centrelor de fitness 9313 1,00 0,150

588 Alte activiti sportive 9319 2,00 0,187

589 Blciuri i parcuri de distracii 9321 4,75 0,288

590 Alte activiti recreative i distractive n.c.a. 9329 2,50 0,205

591 Activiti ale organizaiilor economice i patronale 9411 1,50 0,168

592 Activiti ale organizaiilor profesionale 9412 1,00 0,150

593 Activiti ale sindicatelor salariailor 9420 1,75 0,178

594 Activiti ale organizaiilor religioase 9491 1,50 0,168

595 Activiti ale organizaiilor politice 9492 1,00 0,150

596 Activiti ale altor organizaii n.c.a. 9499 1,50 0,168

597 Repararea calculatoarelor i a echipamentelor periferice 9511 1,00 0,150

598 Repararea echipamentelor de comunicaii 9512 1,50 0,168

599 Repararea aparatelor electronice de uz casnic 9521 3,00 0,224

600 Repararea dispozitivelor de uz gospodresc i a
echipamentelor pentru cas i grdin
9522 1,00 0,150

601 Repararea nclmintei i a articolelor din piele 9523 1,00 0,150

602 Repararea mobilei i a furniturilor casnice 9524 1,00 0,150

603 Repararea ceasurilor i a bijuteriilor 9525 1,00 0,150

604 Repararea articolelor de uz personal i gospodresc n.c.a. 9529 3,50 0,242

605 Splarea i curarea (uscat) articolelor textile i a
produselor din blan
9601 3,25 0,233

606 Coafur i alte activiti de nfrumuseare 9602 1,25 0,159

607 Activiti de pompe funebre i similare 9603 1,00 0,150

608 Activiti de ntreinere corporal 9604 1,25 0,159

609 Alte activiti de servicii n.c.a. 9609 3,25 0,233
* BC - baza de calcul.

NOT:
1. Dac n perioada urmtoare va ncepe activitatea de transport spaial (cod CAEN 5122), tariful aferent
acestei activiti se va asimila cu tariful pentru clasa CAEN 5110.
2. Tariful aferent clasei CAEN 9700 se asimileaz cu tariful clasei 9609.
3. Tariful aferent clasei CAEN 9900 se asimileaz cu tariful clasei