Sunteți pe pagina 1din 6

Anexa nr.

2
PROGRAMA DE PREGTIRE
COMPETENTE ANTREPRENORIALE
Durata (n ore de pregtire) : 24 de ore ( 14 de ore de pregatire teoretica; 10 de ore de pregatire practica)

Obiective generale:
on!tienti"area valorilor etice care !u!tin co#porta#entele de conducere;
$lani%icarea !i organi"area activitatii proprii cat !i a celorlalti;
&denti%icarea prioritatilor organi"atiei;
'e!tionarea ti#pului !i a volu#ului de #unca;
apacitatea de a pune ideile in practica( ur#arid re"ultatele propu!e initial;
Atitudini de lider;
&denti%icarea oportunitatilor exi!tente pe piata !i a !ur!elor de %inantare pentru de"voltarea propriei a%aceri;
&ntoc#irea unui plan de a%aceri.
COMPETENTE ANTREPRENORIALE Durata (n ore de
pregtire): 24 ore
Obiective generale: &)*+*&,-A O.$-/-)/-0O, A)/,-$,-)O,&A0-
)r. rt Obiective de re%erin1 on1inutul de ba"
$e capitole2!ecven1e de pregtire
teoretic !au practic
.etode de
%or#are
.i3loace de
in!truire(
#ateriale de
nv1are
riterii de
evaluare
1 2 4 4 5 6
1. La sfarsitul programului,
participantii vor fi capabili
sa:
*a de#on!tre"e in po!tura de
lider( in orice !ituatie( cinci
calitati e!entiale de
leader!7ip care de!criu latura
etica a !piritului
intreprin"ator;
*a explice !i altor colegi
#odul in care un lider poate
!a i!i de"volte calitatile prin
aplicarea princiipiilor de
ba"a.
Introducere in antreprenoriat ( ora!
1.$ro%ilul !i aptitudinile unui
antreprenor:
$ro%ilul pro%e!ional;
$ro%ilul #oral;
Aptitudini per!onale;
2. o#petentele antreprenorului:
Ad#ini!trare( organi"are;
$ro%e!ionale;
Deci"ionale;
,epre"entare( co#unicare;
$re"entari
interactive
Di!cutii de grup
0ucru in ec7ipa
Aplicatii practice
8ocuri de rol
$lan de actiune
9lipc7art
*uport de cur!
$re"entare
$o:er$oint
;ideoproiector
D;D $la<er
0aptop
8ocuri Aplicative
apacitatea de a
de%ini principiile
de ba"a in cadrul
unor di!cutii de
grup cu colegii;
apacitatea de a
de#on!tra
principiile de ba"a
in colaborarea cu
re!tul
participantilor;
apacitatea de
auto=evaluare
privind
aptitudinile
per!onale pentru a
putea %i un bun
antreprenor;
2 *a explice colegilor pa!ii de
initiere a unei a%aceri;
*a identi%ice reu!r!ele
nece!are de#ararii unei
a%aceri;
Initierea unui a"aceri (# ore!
1.&deea a%acere :
u# a%lu daca ideea #ea de
a%aceri e!te pro%itabila;
,e!ur!ele nece!are pentru
initierea a%acerii (i#obiliare(
%inanciare( u#ane( te7nologice);
$re"entari
interactive
Di!cutii de grup
0ucru in ec7ipa
Aplicatii practice
8ocuri de rol
$lan de actiune
9lipc7art
*uport de cur!
$re"entare
$o:er$oint
;ideoproiector
D;D $la<er
0aptop
apacitatea de
a!i#ilare !i
%olo!ire a
notiunilor
pre"entate;
apacitatea de
*a plani%ice a%acerea( tinand
cont de evolutiile pietei !i de
#ediul de a%aceri in care ar
dori !a active"e.
.ediul de a%aceri (contextul
econo#ic !i !ocial( cadrul legal(
oportunitati !i a#enintari);
2. $lani%icarea !i conducerea a%acerii:
&n%iintarea a%acerii (inregi!trarea
!i autori"area a%acerii);
>randul co#paniei = denu#irea
%ir#ei( !igla !i #arca ;
8ocuri Aplicative initiere a unei
a%aceri.
4 *a de%inea!ca piata tinta a
organi"atiei;
*a calcule"e cota de piata;
*a %aca di%erente intre ciclul
de viata al produ!elor;
*a identi%ice co#ponentele
unei ca#panii de #ar?eting;
$trategia de %ar&eting (# ore!
1. $iata=tinta !i po"itionarea
produ!elor2!erviciilor pe piata:
De%inirea pietei (piata potentiala(
cota de piata( !tudii de piata(
concurenta);
onditiile de intrare pe piata
(praguri de intrare pe piata( piete
ni!a( regle#entari ale pietei(
cunoa!terea @regulilor 3ocului@);
$rotectia con!u#atorului;
!tandarde de calitate;
2. .ar?etingul a%acerii :
Atragerea !i %i deli"area
clientilor;
&denti%icarea concurentei;
concurenta neloiala;
$orto%oliul de produ!e2!ervicii;
ciclul de viata al produ!elor ;
on!truirea #ixului de
#ar?eting (produ!( pret( canale
de van"are( pro#ovare);
$ublicitatea !i recla#a;
pro#ovarea prin inter#ediul
internetului;
$re"entari
interactive
Di!cutii de grup
0ucru in ec7ipa
Aplicatii practice
8ocuri de rol
$lan de actiune
9lipc7art
*uport de cur!
$re"entare
$o:er$oint
;ideoproiector
D;D $la<er
0aptop
8ocuri Aplicative
apacitatea de
identi%icare a unei
!trategii de
#ar?eting
4 *a de%inea!ca piata potentiala
pentru o %irna data;
*a cunoa!ca caracteri!ticile
ac7i"itiilor publice;
*a identi%ice cai de
propovare a unei a%aceri
%olo!ind co#ertul electronic;
Politica de pro%ovare (# ore!
1. De%inirea pietei (piata potentiala( cota
de piata( !tudii de piata( concurenta):
onditiile de intrare pe piata
(praguri de intrare pe piata( piete
ni!a( regle#entari ale pietei(
cunoa!terea @regulilor 3ocului@);
$rotectia con!u#atorului;
!tandarde de calitate ;
2. *trategii de pro#ovare;
4. ;an"area:
on!truirea planului de van"ari
(ce
!i catvtrebuie !a vand ca !a %iu
pro%itabil( cat de #ult i#i per#ite piata
!a vand( ce preturi a# !i ce reduceri
o%er( canale de van"are);
'e!tionarea porto%oliului de
clienti !i opti#i"area ace!tuia
(care !unt clientii care i#i aduc
cei #ai #ulti bani( care !unt cei
care creea"a cele #ai #ulte
proble#e);
Ac7i"itiile publice; oportunitati
!i criterii de eligibilitate;
o#ertul international;
o#ertul online;
$re"entari
interactive
Di!cutii de grup
0ucru in ec7ipa
Aplicatii practice
8ocuri de rol
$lan de actiune
9lipc7art
*uport de cur!
$re"entare
$o:er$oint
;ideoproiector
D;D $la<er
0aptop
8ocuri Aplicative
&denti%icarea
cailor de
propovare a unei
a%aceri
5 *a identi%ice po!ibile !ur!e de
%inantare pentru o a%acere
data;
*a calcule"e indicatori
%inanciari;
*a identi%ice pentru o a%acere
data !ur!e externe de
'inantarea unui a"aceri (( ore!
1. *ur!ele de %inantare (de unde %ac
ro!t de bani pentru derularea
a%acerii) ;
2. &ndicatorii %inanciari (cu# a%lu cat
de rentabila e!te a%acerea);
4. 9ondul de rul#ent !i %luxul de
nu#erar (cu# a%lu de cati bani a#
nevoie !i cati a# in %iecare #o#ent)
$re"entari
interactive
Di!cutii de grup
0ucru in ec7ipa
Aplicatii practice
8ocuri de rol
$lan de actiune
9lipc7art
*uport de cur!
$re"entare
$o:er$oint
;ideoproiector
D;D $la<er
0aptop
8ocuri Aplicative
apacitatea de
identi%icare a
po!ibilelor !ur!e
de %inantare
pentru o a%acere;
%inantare; ;
4. Atragerea !ur!elor externe de
%inantare: creditarea( a3utoare de !tat(
participare la capital etc.
6 *a di%erentie"e di%erite tipuri
de contracte co#erciale
internationale;
*a enu#ere 4 %or#e de
proprietate intelectuala;
De)voltarea produ*elor+*erviciilor
a"acerii (,ore!
1./e7nologia nece!ara( ac7i"itia(
in!talarea( intretinerea;
2. $rodu!ul propriu="i!( de!ignul(
a#bala3ele;
4. ercetarea( produ!ele noi( co!turi(
inve!titii;
4. $rote3area drepturilor de proprietate
intelectuala;
5. ,elatiile internationale (ac7i"itionarea
de ?no:=7o:( %ranci"area( licentierea);
$re"entari
interactive
Di!cutii de grup
0ucru in ec7ipa
Aplicatii practice
8ocuri de rol
$lan de actiune
9lipc7art
*uport de cur!
$re"entare
$o:er$oint
;ideoproiector
D;D $la<er
0aptop
8ocuri Aplicative
apacitatea de
de"voltare a
produ!elor 2
!erviciilor unei
a%aceri;
A *a ia deci"ii !i !a !tabilea!ca
prioritati pe ba"a anali"ei
datelor intrate !i ie!ite;
*a ia in con!iderare atat
bene%iciile cat !i co!turile
unei inve!tii;
*a anticipe"e !i !a anali"e"e
ri!curi !i oportunitati pentru a
ge!tiona un plan( in orice
!ituatie;
$trategiile de de)voltare *i ri*curile
a"acerii (# ore!
1. -valuarea !i ge!tionarea ri!curilor;
2. $revenirea %raudelor;
4. A!igurarea i#potriva ri!curilor;
4. 0ic7idarea a%acerii; %ali#entul;
5. ;an"area a%acerii ;
6. *trategii de de"voltare;
$re"entari
interactive
Di!cutii de grup
0ucru in ec7ipa
Aplicatii practice
8ocuri de rol
$lan de actiune
9lipc7art
*uport de cur!
$re"entare
$o:er$oint
;ideoproiector
D;D $la<er
0aptop
8ocuri Aplicative
apacitatea de a
anticipa !i anali"a
ri!curi !i
oportunitati
pentru a ge!tiona
un plan( in orice
!ituatie;
B *a de%ine!ca utilitatea unui
plan de a%aceri;
*a intoc#ea!ca un plan de
a%aceri.
Planul de a"aceri (- ore!
1. e e!te un plan de a%aceriC
2. De ce e!te nevoie de un plan de
a%aceriC
4. *tructura planului de a%aceri:
$re"entari
interactive
Di!cutii de grup
0ucru in ec7ipa
Aplicatii practice
9lipc7art
*uport de cur!
$re"entare
$o:er$oint
0aptop
apacitatea de a
de%ini !i de a
intoc#i un plan
de a%aceri;
de!crierea a%acerii;
planul de #ar?eting;
planul #anagerial;
planul de #anage#ent %inanciar;
Anexele planului de a%aceri;
8ocuri de rol
$lan de actiune
8ocuri Aplicative

S-ar putea să vă placă și