Sunteți pe pagina 1din 31

Protocol clinic instituional Glomerulonefrita acut la copil, Chiinu 2011

GLOMERULONEFRITA
ACUT LA COPIL
Protocol clinic instituional
Chiinu 2!!
1
Protocol clinic instituional Glomerulonefrita acut la copil, Chiinu 2011
CUPRIN"
A#RE$IERILE FOLO"ITE %N &OCUMENT 3
PREFA' 3
A( PARTEA INTRO&UCTI$ 4
A( !( &ia)nosticul* Glo+,rulon,-rita acut 4
A( 2( Co.ul +ala.i,i /CIM !0 4
A( 1( Utili2atori 4
A( 3( O4i,cti5,l, 6rotocolului 4
A( 7( &ata ,la4orrii 6rotocolului* a6rili, 2!! 4
A( 8( &ata ur+toar,i r,5i2uiri* conco+it,nt cu r,actuali2ar,a PCN 9Glo+,rulon,-rita acut la co6il: 4
A( ;( &,-iniiil, -olosit, <n .ocu+,nt 4
A( =( In-or+aia ,6i.,+iolo)ic 5
#( PARTEA GENERAL 6
#( !( Ni5,l ., asist,n +,.ical s6italic,asc 6
C( !( ALGORITME &E CON&UIT 7
C( !( !( Al)orit+ul ),n,ral ., con.uit al 6aci,ntului cu GN 7
C( !( 2( Al)orit+ul ),n,ral ., trata+,nt al 6aci,ntului cu GN 8
C( 2( &E"CRIEREA METO&ELOR> TE?NICILOR @I A PROCE&URILOR 9
C( 2( !( Clasi-icar,a 9
C( 2( 2( Etiolo)ia GN 10
C( 2( 1( Con.uita 6aci,ntului cu GNA 11
C. 2.3.1. Noiuni enerale 11
C. 2.3.2. !in"romul nefritic acut 12
C. 2.3.3. !in"romul nefrotic 13
C. 2.3.#. $n%estiaii paraclinice 15
C. 2.3.&. 'ianostic "iferenial 16
C. 2.3.(. Criterii "e e%aluare a pacienilor 17
C. 2.3.). *ratamentul 18
C( 2( 3( "u6ra5,)h,r,a 6aci,nilor 24
C( 2( 7 Co+6licaiil, /su4i,ctul 6rotocoal,lor s,6arat,0 24
&( RE"UR"ELE UMANE @I MATERIALE NECE"ARE PENTRU RE"PECTAREA PRE$E&ERILOR
PROTOCOLULUI 25
E( IN&ICATORI &E MONITORIAARE A IMPLIMENTRII PROTOCOLULUI 26
F( A"PECTE ME&ICOBORGANIAA'IONALE 27
ANECE 28
Anexa 1. Informaie pentru pacient cu glomerulonefrit 28
Anexa 2. Viteza de filtraie glomerular 29
A6ro4at 6rin or.inul IM"P IC@&O"MiC nr( !B!DE1D .in =(!2(2!!
2
Protocol clinic instituional Glomerulonefrita acut la copil, Chiinu 2011
A#RE$IERILE FOLO"ITE %N &OCUMENT
ASG Antigialuronidaza
ASL Antistreptolizina
CCE Clearene!ul reatininei endogene
ECG Eletroardiogra"a
#G$S #i%rogastroduodenosopia
GC Gluoortiosteroizi
G& Glo"erulone'rit(
G&A Glo"erulone'rita aut(
G&C Glo"erulone'rit( roni(
G&#S Glo"erulosleroz( 'oal!seg"entar(
G&)* Glo"erulone'rit( "e"%rano!proli'erati+(
G&)z* Glo"erulone'rit( "ezangio!proli'erati+(
,-A ,ipertenzie arterial(
./A .nsu'iien0( renal( aut(
./C .nsu'iien0a renal( roni(
)* )etilprednisolon
)S /) )inisterul S(n(t(0ii al /epu%liii )oldo+a
*A& *eriartereita nodoas(
*1/ *un0ie %iopsie renal(
S)SA Ser+iiul )edial Speializat A"%ulator
S& Sindro" ne'roti
S&C Sindro" ne'roti ongenital
S&,$ Sindro" ne'roti 2or"onodependent
S&,/ Sindro" ne'roti 2or"onorezistent
S&,S Sindro" ne'roti 2or"onosensi%il
S&S) Sindro" ne'roti u s2i"%(ri "ini"ale
3SG 3ltrasonogra'ie
3S)# 3ni+ersitatea de Stat de )ediin( 4i #ar"aie
PREFA'
*rotoolul lini institu0ional 5*C.6 a 'ost ela%orat 7n %aza *rotoolului lini na0ional *C&!
8Glo"erulone'rita aut( la opil9 4i ordinului )S/) nr:429 din 21 noie"%rie 2008; 8Cu pri+ire la
"etodologia ela%or(rii; apro%(rii 4i i"pli"ent(rii *rotooalelor linie institu0ionale 4i a *rotooalelor a
loului de luru9 de (tre grupul de luru 7n o"ponen0a< =alentina /otaru; 4e' se0ie &e'rologie .)S*
.C>$?S)4iC; "edi pediatru!ne'rolog; speialist prinipal al )S 7n &e'rologie pediatri(; =alentin
@urea; dotor 2a%ilitat 7n "ediin(; on'eren0iar uni+ersitar; 4e' Catedr( *ediatrie &r:2; 3S)#
8&:-este"i0anu9; Angela Ciuntu; "edi pediatru!ne'rolog dotor 7n "ediin(; on'eren0iar uni+ersitar;
Catedra *ediatrie &r:2; 3S)# 8&:-este"i0anu9; =aleriu Ga+rilu0a; "edi pediatru!ne'rolog se0ia
&e'rologie .)S* .C>$?S)4iC; &atalia Aaio+a; dotor 7n "ediin(; "edi pediatru!ne'rolog; se0ia
&e'rologie a .)S* .C>$?S)4iC: *rotoolul a 'ost disutat 4i apro%at la 4edin0a grupului de luru pentru
ela%orarea 4i i"pli"entarea protooalelor linie; 4edin0a Catedrei *ediatrie &r:2 3S)# 8&:-este"i0anu9
4e' atedr( =alentin @urea; dotor 2a%ilitat 7n "ediin(; on'eren0iar uni+ersitar; Consisiliul Calit(0ii din
adrul .C>$?S)4iC; pre4edinte )i2ai /otaru:
3
Protocol clinic instituional Glomerulonefrita acut la copil, Chiinu 2011
A( PARTEA INTRO&UCTI$
A( !( &ia)nosticul* Glo"erulone'rita aut(
Exemple de formulare a diagnosticului clinic:
1: Glo"erulone'rit( aut( sindro" ne'riti; perioada "ani'est(rilor linie; 'un0ia rini2ilor
p(strat(:
2: Glo"erulone'rit( aut( sindro" ne'roti; perioada re+ersi%il(; 'un0ia rini2ilor p(strat(:
3: Glo"erulone'rita aut( sindro" urinar izolat; perioada re"isiei; 'un0ia rini2ilor p(strat(:
A( 2( Co.ul +ala.i,i /CIM !0
"in.ro+ul n,-ritic acut F N
"in.ro+ul n,-rotic F N 3
A( 1( Utili2atori
IM"P IC@&O"MiC*
Se0ia de internareB
Se0ia ne'rologieB
Se0iile reani"are 4i terapie intensi+(B
Se0iile 2irurgie urgent( 4i septi(B
La%oratorul liniB
La%oratorul %ateriologiB
Se0ia radiologie 4i la%oratorul u izotopiB
Se0ia diagnosti 'un0ionalB
Se0ia rea%ilitare lini(B
#ar"aia .C>$?S)4iC:
Not< *rotoolul la neesitate poate 'i utilizat 4i de al0i speiali4ti:
A( 3( O4i,cti5,l, 6rotocolului
1: A spori alitatea eCa"in(rii linie 4i paralinie a paien0ilor u G&A:
2: A 7"%un(t(0i alitatea trata"entului paien0ilor u G&A:
3: A redue rata o"plia0iilor prin ./C la paien0ii u G&A:
A( 7( &ata ,la4orrii 6rotocolului< aprilie 2011
4
Protocol clinic instituional Glomerulonefrita acut la copil, Chiinu 2011
A( 8( &ata ur+toar,i r,5i2uiri< ono"itent u reatualizarea *C& 8Glo"erulone'rita aut( la
opil9
A( ;( &,-iniiil, -olosit, <n .ocu+,nt
Glo+,rulon,-rit,l, 6ri+ar, /GN0 prezint( o grup( eterogen( de a'e0iuni patologie delan4ate; 7n
prinipal; de deregl(ri i"unologie u se"ne linio!"or'ologie in'la"atorii a glo"erulilor:
"in.ro+ul n,-rotic este diagnostiat 7n prezen0a ede"elor; proteinuriei "asi+e 5D 40 "gE"FE2 sau
raportul protein(Ereatinin( 7n urin( D 2;0 "gE"g6; 4i 2ipoal%u"ine"ie 5G 2;5 "gEdl6:H5; 8I
R,+isiun,a este araterizat( de reduerea "arat( a proteinuriei 5G4 "gE"FE2 sau a%sen0a
al%u"inurie 3 zile onseuti+6 7n asoiere u rezolu0ia ede"elor 4i re4terea al%u"inei serie pJn( la el
pu0in 3;5 gEdl:H 5; 8I
R,c.,r,a este de'init( a o reuren0( a proteinuriei "asi+e 5D40 "gE"FE2 sau raportul
protein(Ereatinin( 7n urin( D 2;0 "gE"g; sau al%u"inurie D 2K ti"p de 3 zile onseuti+6; el "ai
're+ent u reuren0a ede"elor:H 5; 8I
A( =( In-or+aia ,6i.,+iolo)ic
#re+en0a G& poststreptooie la opii onstituie aproCi"ati+ 32;4 la 100000 de popula0ie
in'antil(: #re+en0a real( a "aladiei nu este deter"inat(; deoaree pre+aleaz( 'or"e atipie asupra elor
tipie 7n raport de 4<1:
Ln ulti"ul deeniu se atest( o "i4orare a 're+en0ei G&A pJn( la 10!15M 7n strutura
glo"erulone'ritei 7n S3A; )area 1ritanie; Europa Central( eea e; posi%il; este deter"inat de
7"%un(t(0irea ondi0iilor soio!eono"ie 7n aeste 0(ri: H10I
Ln 0(rile 7n urs de dez+oltare G& poststreptooi( onstituie 40!70M din nu"(rul total al
glo"erulone'ritei: )or%iditatea ea "ai 7nalt( se atest( la +Jrsta pre4olar( 4i 4olar( "i( 55!9 ani6; 5M
opii suport( G& pJn( la +Jrsta de 2 ani:
AproC"ati+ 80 M din toate 'or"ele de sindro" ne'roti 5S&6 la opil au aspet de )C&S
58"ini"al 2ange ne'roti sNndro"e96; restul 20 M sunt deter"inate de glo"erulone'ritele ronie 4i
%olile renale do%Jndite:
Glo"erulone'rita 'oal( seg"entar( 5GS#S6 onstituie 6!12M din toate azurile de sindro"
ne'roti 5S&6 la opil; glo"erulone'rita "ezangial proli'erati+( prezint( pJn( la 5!10M; iar
glo"erulone'rita "e"%ranoproli'erati+( 5G&)*6 onstituie 5M din azurile de S& la opil:
#( PARTEA GENERAL
5
Protocol clinic instituional Glomerulonefrita acut la copil, Chiinu 2011
#( !( Ni5,l ., asist,n +,.ical s6italic,asc
&,scri,r,
(msuri
Moti5,l,
(repere
Paii
(modaliti !i condiii de realizare
!( &ia)nosticul
1:1:Con'ir"area
diagnostiului G&
".2.#.1. $ ".2.#.%.
$iagnostiarea preoe a G&
per"ite ini0ierea trata"entului 4i
reduerea e+olu0iei ne'a+ora%ile a
proesului de slerozare a
paren2i"ului renal Os"o2in(
usat(9; u instalarea progresi+( a
insu'iien0ei renale ronie: H15;
16; 17; 18; 19; 20; 21I
O4li)ator*
Ana"neza +casetele ,,10,1#,1&,1(,1)-
ECa"enul o%ieti+ +casetele 10,11,1#,1&,1(,1)-
ECa"enul de la%orator +ta.elul 1, casetele12,13-
3SG siste"ului urinar K organele interne +ta.elul 1-
$iagnostiul di'eren0ial +ta.elul 2, caseta 1,,
aloritmul C.1.1.
R,co+an.a4il* +ta.elul 1-
Sintigra'ia dina"i( a rini2ilor; istogra'ia;
urogra'ia iE+enoas( 7n perioada re"isiei
Consulta0ia altor speiali4ti 5?/L; urolog;
sto"atolog; ardiolog; oulist; neurolog et:6
2( Trata+,ntul
2:1: Seletarea
"etodei de
trata"ent
O4li)ator*
apreierea india0iilor pentru trata"entul
onser+ati+ +casetele 1/, 20, aloritmul C.1.2.-
2:2: -rata"ent 7n
perioada aut( a
"aladiei
".2.#.&.
*ri"a etap( a trata"entului
onser+ati+ este indiat u sopul
de a resta%ili 4i a 7"%un(t(0i
'un0ia rini2ilor: $urata aestui
trata"ent este apreiat( indi+idual
de la 1!6 ! 24 luni
O4li)ator*
-rata"ent o"pleC si"pto"ati< +casetele 23,2#-
Anti%iotie
$iuretie
.n2i%itori ai enzi"ei de on+ersie
1loatori ai analelor de aliu
Antioagulante
Antiagregante
Anti2ista"inie
-rata"ent i"unosupresor< +casetele 2& 0 31, aloritmul
C.1.2.-
*rednisolonu"
Citostatie 5Leueran; CNlop2osp2an6
-rata"ent in'uzional<
!ol. 1l.umuni 100202,
!ol. Gluco3a 102.
1( EGt,rnar,a
".2.#.'.
O4li)ator*
E+aluarea riteriilor de eCternare +casetele 21,22-
4: ECternarea u
re'erire la ni+elul
pri"ar pentru
trata"ent 4i
supra+eg2ere
C.2.#.
Eli%erarea eCtrasului are o%ligator +a on0ine<
$iagnostiul preizat des'(4urat
/ezultatele in+estiga0iilor e'etuate
-rata"entul e'etuat
/eo"and(ri eCpliate pentru paient
6
Protocol clinic instituional Glomerulonefrita acut la copil, Chiinu 2011
/eo"and(ri pentru "ediul de 'a"ilie
+caseta 33-
7
Protocol clinic instituional Glomerulonefrita acut la copil, Chiinu 2011
C( !( ALGORITME &E CON&UIT
C( !( !( Al)orit+ul ),n,ral ., con.uit al 6aci,ntului cu GN
8
Pacient cu sindrom nefrotic
Anamneza Examenul fizical
Examenul paraclinic
Sumarul urinei;
Proteinemie i disprotinemie;
Colesterol, trigliceride, Urea, creatinina, Calcemia;
Hemograma;
Culturi;
Examene radiologice (torace, abdomen, sinusuri);
Ecografie renal;
este serologice (!"!, anti !#", C
$
%complement, C&C)'
Evalurea severitii bolii
Uoar (oderat Sever
Spitali)are, stabili)are
H1. Complica*ii ale
+ipoalbuminemiei
H2. H! H3. &,! H4. Complica*ii
tromboembolice
H5. &nfec*ii

iinin'e0ii
Perfu)ie i-. cu
!lbumin apoi
/urosemid (dac
pacientul nu este
+ipotensi.)
!nti+ipertensi.e Consult nefrologic
Consult nefrologic
Se ia 0n consederare /urosemid
apoi Perfu)ie i-. cu !lbumin
Hematurie i semne de nefrit acut
!bsente
E. Suspiciune de SN idiopatic (MCNS
,spuns nefa.orabil
,spuns fa.orabil
,educerea
progresi. a do)ei
Prednizolon
zilnic
,spuns bun
#ispensari)are
minimum 1ani de la
debut
Pre)ente
Consult nefrologic;
2iopsie renal
(S" steroidre)istent)
!. !lomeruloscleroz
focal se"mentar
!lomerulonefrite (!N
cronice#
3" me)angial proliferati.;
3" membrano%proliferati.;
3" membranoas;
S" congenital (tipul finlande))'
,spuns nefa.orabil
Se trece pe
predni)olon )ilnic i
apoi reducere lent a
do)ei
Pulsterapie cu metilpredni)olon i-. 4
agen*ii al5ilan*i per os'
6n ca)uri refractere7 Ciclosporina ! (8)
Consult nefrologic
$. SN steroid%dependent (SN
cu recderi frecvente
#ispensari)are
!gen*ii al5ilan*i (0n ca) de lips
de rspuns7 Cicosporina !8)
,spuns bun
Protocol clinic instituional Glomerulonefrita acut la copil, Chiinu 2011
C( !( 2( Al)orit+ul ),n,ral ., trata+,nt al 6aci,ntului cu GN
9
Primul epizod
Predni)olon 9 mg-5g-)i (dar nu mai mult
de :; mg-)i) < sptm=ni, apoi >,?
mg-5g-1: ore < sptm=ni;
6n lipsa remisiei i-. (P $; mg-5g $ ori'
Primele 2-3 recidive al SNHS
Predni)olon 9 mg-5g-)i p=n la
dispari*ia proteinuriei 4 $ )ile, apoi
>,? mg-5g-1: ore 1 sptm=ni
SNHR
2iopsia renal
erapie combinat
Recidive rare a SN
ratament premrgtor
SNHR i SNHD
predni)olon la fel 4 le.ami)ol 9,? mg-5g-91 ore;
sau
predni)olon la fel 4 5etotifen >%$mg-91 ore 1%< luni
(0n ca) de pre)en*a alergiei)'
Recidive rare
ratament premrgtor
Recidive dese SNHS
Clorbutin ;,9 mg-5g : sptm=ni;
sau
C@clop+osp+an 9,? mg-5g-91 ore :%>9 sptm=ni
Recidive rare
ratament premrgtor
Recidive frecvene
2iopsie renal
Protocol clinic instituional Glomerulonefrita acut la copil, Chiinu 2011
C( 2( &E"CRIEREA METO&ELOR> TE?NICILOR @I A PROCE&URILOR
C( 2( !( Clasi-icar,a
"aseta 1. Clasi-icar,a )lo+,rulon,-rit,i la co6ii 5=inni0a; 19766
For+,l, GN Acti5itat,a Funcii r,nal,
!(GN acut*
sindro"ul ne'ritiB
sindro"ul urinar izolatB
sindro"ul ne'rotiB
sindro"ul ne'roti; 2e"aturie;
2ipertensiune:
*erioada "ani'est(rilor ini0ialeB
*erioada de re+ersi%ilitateB
-reerea 7n 'or"( roni(:
#(r( dereglarea 'un0iilor
renaleB
Cu dereglarea 'un0iilor renaleB
./A:
"aseta 2. Clasi-icar,a clinic a GN .u6 acti5itat, i ,5olui,
Acti5itat,a GN E5oluia GN
III 5"ani'est(ri eCtrarenale< ede"e; ,-A; e+iden0ierea "aCi"( a
sindro"ului urinar 4i a de+ierilor "eta%olie6
Ciclic /-r r,ci.i5,0H
R,ci.i5antH
N,<ntr,ru6tr,ci.i5antH
Tor6i.H
Ra6i. 6ro)r,si5(
II 5sindro" urinar 4i s2i"%(ri "eta%olie "oderate; lipsa
"ani'est(rilor eCtrarenale6
I 5sindro" urinar 4i s2i"%(ri "eta%olie "ini"ale6
5nor"alizarea al tuturor para"etrilor6
"aseta #. Clasi-icar,a sin.ro+ului n,-rotic 5):.gnato+; .:=elti4e+; 20006
(indrom nefrotic congenital (cu mutaii genice do)edite:
1: -ipul 'inlandez u a'e0iuni a "e"%ranei %azale glo"erulare 4i "iro2istoz( tu%ular(: *atologia
este deter"inat( de "uta0ii a genei &*,S1 u loalizarea ro"ozo"ial( 19 P 13:1:
2: -ipul 'a"ilial u "uta0ia genei loalizate 1P25!1P31:
(indrom nefrotic primar:
1: )or'ologia Q s2i"%(ri "ini"ale; glo"erulosleroza 'oal!seg"entar(: Clini Q glo"erulone'rit(
'or"a ne'roti(; 2or"onal sensi%il(< dependent( sau rezistent(: Sindro" ne'roti u atopie:
2: )or'ologi Q s2i"%(ri "e"%rano!proli'erati+e; "esangio!proli'erati+e; 'i%roplastie: Clini Q
glo"erulone'rita 'or"( "iCt(; 're+ent 2or"onal rezistent(:
(indrom nefrotic secundar:
1: Ln in'e0ii intrauterine 5toCoplas"oza; ito"egalo+irus; si'ilis ongenital6:
2: Ln alte in'e0ii 5-1C; "alaria; 2epatita 1; C; si'ilis; S.$A6:
3: Ln %oli siste"ie a 0esutului onRunti+; +asulite:
4: Ln dise"%riogeneza strutural( renal(; inlusi+ displazia 2ipoplasti(:
5: Ln %oli dis"eta%olie 5deregl(ri a "eta%olis"ului tripto'anului; gliogenoze; dia%et 4i altele6:
6: Ln a"iloidoz(:
7: Ln tro"%oze a +enelor renale:
8: Ln intoCia0ii sau 2ipersensi%ilizare "edia"entoas(:
9: Ln %oli 4i sindroa"e eriditare 5sindro" Alport; sindro" -renone; 'e%ra "editeran( et:6:
10: Ln %oli ro"oso"iale 5sindro" $oSn; sindro" ?r%eli6
11: Ln sindroa"e rare 5saroidoza; drepanoitoza et6:
10
Protocol clinic instituional Glomerulonefrita acut la copil, Chiinu 2011
"aseta *. Clasi-icaia sin.ro+ului n,-rotic /"N0 cu schi+4ri +ini+al, a )lo+,rulon,-rit,i
6ri+ar, <n -unci, ., s,nsi4ilitat, -a ., )lucocorticost,roii2i
5.nternational studN o' TidneN $isease in 2ildren; 1981; 1rode2l .:; 19916:
+ormonosensi,il Q 5nor"alizarea analizei de urin( 7n deursul a 4 s(pt("Jni; "ai rar 8 s(pt("Jni dup(
ad"inistrarea gluoortioizilor 4i instalarea re"isiei o"plete6:
+ormonodependent Q 5apari0ia reidi+ei 7n ti"pul "i4or(rii sau dup( 2 s(pt("Jni de anulare a
prednizolonului6:
+ormonorezistent Q 5lipsa nor"aliz(rii analizelor urinei 4i instal(rii re"isiei linio!la%oratorie dup(
ad"inistrarea prednizolonului ti"p de 4!8 s(pt("Jni6:
-rec)ent recidi)ant Q 4 sau "ai "ulte reidi+e 7n deurs de 1 anB sau 2 4i "ai "ulte reidi+e 7n 6 luni;
7n azul respet(rii s2e"elor de trata"ent:
"aseta %. Clasi-icar,a +or-olo)ic a "N <n )lo+,rulon,-rit 6ri+ar
5.ntern studN o' TidneN $isease in 2ildren; 1978; 1roNer ): et: Al 19986
1. (c.im,ri minimale /n glomerule0
2. 1lomeruloscleroz focal !i segmentar0
3. 1N mezangio $ proliferati)0
#. 1N endocapilar proliferati) difuz0
&. 1N mem,rano $ proliferati) tip I !i II0
(. 1N mem,ranoas0
). 1N proliferati) extracapilar difuz0
,. 1N neclasificat.
"aesta '. In.icaii 6,ntru 4io6sia r,nal <n "N
S& 2or"onodependent< apari0ia 2or"onodependen0ei sau S& des reidi+ant dup( ad"inistrarea
itostatielorB
S& 2or"onorezistentB
,ipertensiune u re+al( persistent(; 2e"aturie; s(derea 'un0iei renaleB
Suspe0ie la G& seundar( 5a"iloidoz(; +asulite siste"ie; sau "aladii a 0esutului onRunti+6:
C( 2( 2( Etiolo)ia GN
"aseta &. Etiolo)ia )lo+,rulon,-rit,lor 5dup( $:>:=ladu0iu; 19996:
%n l,)tur cu in-,cii
#act,ri,n,* streptooi; sta'ilooi; enterooi; pneu"ooi; !almonela
*h4phi, *reponema Palli"um, 5ersinia enterocolitica
$iral,* 2epatit( 1 sau C; ,.=; ruReol(; +ariel(; parotidit( in'e0ioas(;
Epstein!1arr; A/1?!; EC,?!; CoCsaUie Q +iru4i
RicI,ttsi,n,
Para2itar,* "alarie; toCoplaz"oz(; tri2ineloz(; 'ilarioz(; tripanoso"iaz(
%n 4oli +,ta4olic, $ia%et za2arat; a"iloidoz(; %oala #a%rN
%n cola),no2, i 5asculit, LES; poliartrit( reu"atoid(; +asulite
%n a-,ciuni tu+oral, -u"ori solide; li"'oa"e; leue"ii
%n a-,ciuni ,r,.itar, Sindro" Alport; Sindro" ne'roti ongenital; osteo!oni2o!distro'ie; et:
%n l,)tur cu
+,.ica+,nt,
*ro%eniid; peniila"in(; antion+ulsi+ante; s(ruri de "etale grele 5Au; 1i;
,g; et:6
%n a-,ciuni circulatorii -ro"%oz( de +en( renal(; periardit( onstriti+(
Al,r)ia ali+,ntar Cioolat(; (p4une; itru4i; "u4(tur( de insete
11
Protocol clinic instituional Glomerulonefrita acut la copil, Chiinu 2011
Co+6licaii 6ost5accinal, $-*
C( 2( 1( Con.uita 6aci,ntului cu GNA
". 2.#.1. Noiuni generale
"aseta 2. Ana+n,2a 4olii
$e%utul %olii sur+ine la 8!21 510!146 de zile de la o in'e0ie streptooi( aut(; u loalizare
'aringean( sau utanat(B
Se desriu dou( 'or"e de de%ut< tipi 4i atipi 5u o o"plia0ie6:
"aseta 3. For+, clinic, <n .,4utul )lo+,rulon,-rit,i acut,
&,4ut ti6ic &,4ut ati6ic
Sindro"ul urinarB
Sindro"ul 2ipertensi+B
Sindro"ul ede"atosB
Sindro"ul de reten0ie azotat(:
.nsu'iien0a ardia(
,ipertensiunea arterial( %rutal(
.nsu'iien0a renal( aut(
Glo"erulone'rita u sindro" urinar "ini"
"aseta 14. Fr,c5,na si+6to+,lor .in 6,rioa.a ., .,4ut al )lo+,rulon,-rit,i
,e"aturia "irosopi(
,e"aturia "arosopi(
,ipertensiunea arterial(
Con+ulsii
.nsu'iien0a renal( aut(
92!100M
25!50M
50!83M
2!3M
1!5M
"aseta 11. "in.roa+,l, ., 4a2 -olosit, <n .ia)nosticul clinic al GN
"in.ro+ul n,-ritic acut; are se araterizeaz( prin 2e"aturie de di'erit grad; proteinurie; s(derea
'iltra0iei glo"erulare; ede"e; 2iper+ole"ie; 2ipertensiune:
"in.ro+ul n,-rotic /"N0(
*entru sta%ilirea diagnostiului S& sunt neesare 4 riterii<
1: Ede"e pronun0ate; r(spJndite pJn( la anasar(B
2: *roteinurie "ai sus de 3;5 gE24 oreB
3: ,ipo!; 4i disproteine"ie 5V2 Q 4i W Q glo%ulinele sunt "aRorate6B
4: ,iperlipide"ie 5 2iperolesterine"ie; 2iperlipoproteine"ie 4:a:6:
Sindro" ne'roti<
a6 o"plet
%6 ino"plet
Sindro" ne'roti ino"plet se sta%ile4te atuni Jnd lipse4te unul din o"ponen0ii prinipali: Ln 2!4M din
azuri; sindro"ul ne'roti poate s( deurg( '(r( proteinurie pronun0at(:
"in.ro+ul urinar i2olat> sau asi"pto"ati se araterizeaz( prin proteinurie "ai pu0in de 2;5 gE24 ore 4i
2e"aturie de di'erit grad; '(r( si"pto"e eCtrarenale 5 '(r( ede"e; 2ipertensiune 4i s2i"%(ri 7n analizele
%io2i"ie ale sJngelui6:
"aseta 12. Gra.aiil, h,+aturi,i 57n urina dup( &eiporeno6
)iro2e"aturie pJn( la 10 ! 15 "iiEl "l
,e"aturie "oderat( 10 ! 45 "iiEl "l
,e"aturie pronun0at( 45 ! 100 "iiEl "l
)aro2e"aturie "ai sus de 100 "iiEl "l
12
Protocol clinic instituional Glomerulonefrita acut la copil, Chiinu 2011
"aseta 1#. Gra.aiil, 6rot,inuri,i
6n ma7oritatea ca3urilor proteinuria este selecti% 8 prin pier"erea proteinelor "in clasa al.uminelor-9
rareori neselecti%, un"e se pier" at:t proteinele cu masa molecular mic, c:t i mare +lo.ulinele-9
proteinuria neselecti% "emonstrea3 e%oluia nefa%ora.il a mala"iei.
Prot,inuri, +ini+al 6Jn la !> )E23 or,
Prot,inuri, +o.,rat !> B 2>7 )E23 or,
Prot,inuri, 6ronunat sau n,-rotic +ai sus ., 1>7 )E23 or,
". 2.#.2. (indromul nefritic acut
"aseta 1*. ",+iolo)ia sin.ro+ului n,-ritic acut /<nc,6ut0
"auzele sindromului nefritic acut
G&A poststreptooi(B
Alte G&A %ateriene; +irale 4i parazitareB
Leziuni glo"erulare aute 7n< LES; purpura ,eno2!S2Xnlein; sindro" Goodpasture; sindro"
2e"oliti ure"i et:B
Glo"erulone'rita u depozite de .gA; .g)B
Glo"erulone'rit( proli'erati+( "ezangial(:
"imptome !i semne clinice
$e%ut aut dup( 10!14 zile dup( o in'e0ie streptooi(B
,e"aturie; de regul( "arosopi(B
Ede"ul renal Q una din eCpresiile 2iper+ole"iei; nu este dependent de ni+elul proteinuriei; i de oliguria
ini0ial(; instalare rapid(; %rutal(; regresie spontan( dup( +indearea leziunilor glo"erulare; prinipala
"ani'estare lini( 7n 'or"a aut( a sindro"ului ne'ritiB
,-A Q +asiregul( 7n sindro"ul ne'riti autB sistolo!diastoli(B "aCi"a nu dep(4e4te 200"",gB
orelat( lini u oliguriaE2iper+ole"iaEaportul 2idrosalin 4i paralini u 2e"aturiaB
-ul%ur(ri de diurez( Q oligurie ini0ial( Q sindro" ne'riti aut poate de%uta a sindro" de ./AB
prognosti ne'a+ora%il 7n az e %oala de%uteaz( u anurie 4i Jnd oligoanuria persist(:
(emne urinare
*roteinuria< +alori o%i4nuite 1!3 gE24 oreB neseleti+(B originea glo"erular( a proteinuriei este ert( la
+alori "ai "ari de 3 gE24oreB rareori are rang ne'roti 5D 3;5 gE24 ore6:B
Cilindruria Q 7nso0e4te proteinuria 5ilindri 2ialini6 4i 2e"aturia 5ilindri eritroitari6B
,e"aturia Q uneori este unia "ani'estare a sindro" ne'riti autB oeCist( u ilindruria eritroitar(B
aspetul dis"or'i al eritroitelor tradue originea sa 7nalt(; glo"erular(:
(emne funcionale renale
Sad +alorile 'iltr(rii glo"erulare 5"(surat( prin learane!ul reatininei6B este se"n 'un0ional pasagerB
densitatea urinar( spontan( este nor"al(B +alorile peste 1020 ale densit(0ii urinare spontane sugereaz( o
13
Protocol clinic instituional Glomerulonefrita acut la copil, Chiinu 2011
proteinurie "asi+(:
"aseta 1%. ",+iolo)ia sin.ro+ului n,-ritic acut /continuar,0
(emne ,ioumorale
Cre4terea reten0iei azotate< "oderat( 4i pasager(B orelat( u durata 4i se+eritatea oligoanurieiB re+ine la
nor"al 7n deurs de 6!8 s(pt("JniB
S(derea glo%al( a o"ple"entului 4i a o"ponentei C3B
Cre4terea titrului de ASL!? peste 200 unit(0i 5a 4i a antistreptoUinazei; anti2ialuronidazei; anti $&A!
azei et:6 u re+enire la nor"( dup( 4!12 s(pt("Jni; a indiator al in'e0iei streptooie reenteB
*rezen0a 7n sere0iile 'aringiene sau utanate a streptooilor din grupa AB
$esoperirea 7n urin( a unor antit(0i resute a produ4ilor de degradadre a 'i%rineiB
E+iden0irea rioglo%ulinelor irulanteB
,iperinozaBproteina C!reati+( prezent(B
,iper!al'a 2 glo%ulune"ieB
5rofilul funcional glomerular
/ezult( din disrepan0a s(derii learane!ului reatininei endogene; 7n ondi0iile p(str(rii apait(0ii de
onentrare a urinei u densit(0i nor"ale 4i natriureza redus(:
". 2.#.#. (indromul nefrotic
"aseta 1'. ",+iolo)ia sin.ro+ului n,-rotic /<nc,6ut0
(imptome !i semne clinice
E.,+ul este si"pto"ul 4i se"nul lini o%ligatoriu 5de la disrete ede"e palpe%rale la anasar(6B
arateristie lasie ale ede"ului renal de tip ne'roti< al%; "oale; pu'os; las( u4or godeu:
Oli)uria apare 7n perioada de onstruire a ede"uluiB densitatea urinar( re4te datorit( proteinurieiB
"i+6to+, i s,+n, ),n,ral,* paloare; astenie; inapeten0(; e'alee; tul%ur(ri psi2ie; su%'e%rilitate;
uneori disret( 2epatospleno"egalieB
?TA lipse4te 7n S& pureB
Cri2,l, n,-rotic, sunt aese dureroase a%do"inaleB sur+in u oazia puseelor ede"atoaseB se
7nso0es de +(rs(turi; tul%ur(ri de tranzit intestinal; diaree; "eteoris" 4i onstipa0ie; 'e%ra 4i
leuoitoz(B dispar spontan dup( 24!48 oreB
In-,ciil, F etiologie 're+ent %aterian( 5pneu"onii; peritonite; in'e0ii urinare; septie"ii6B
'a+orizate de aren0a de i"unoglo%ulineB
Tro+4o2,l, 5,noas, F loaliz(ri +aria%ile; ondi0ionate de agra+area %rus( a 2ipo+ole"iei 4i a
2iperlipide"ieiB
",+n, ., car,n 6rot,ic F apar 7n S& u e+olu0ie prelungit( 4i proteinurie "asi+(B agra+ate de
e'etul ata%olizant al ortioterapiei prelungiteB pierdere ponderal( deseori "asat( de ede"eB
reduerea "asei "usulareB tul%ur(ri tro'ie utanate; ale "uoaselor 4i 'anerelor 5 piele usat(;
su%0iat(; 2eiloz(; ragade la%iale 4i o"isurale; p(r usat; ung2ii 'ria%ile u striuri al%e
14
Protocol clinic instituional Glomerulonefrita acut la copil, Chiinu 2011
longitudinale6B tul%ur(ri de re4tere la opilB de"ineralizare osoas( Q osteoporoz(; osteo"alaie;
'raturi osoaseB pierderea anu"itor proteine transportore 4i tisulareB seundar Q ane"ie 'eripri+(;
tul%ur(ri ner+oase; gu4( u sau '(r( 2ipotiroidieB
Cantoa+,l, i Gant,las+a sunt orelate u 2iperlipide"ia 4i 2iperolesterole"ia:
"aseta 1&. ",+iolo)ia sin.ro+ului n,-rotic /continuar,0
(emne urinare
Prot,inuria* "ini"u" 3;5 gE24 oreE1;73 "
2
B o%i4nuit +alori 5!10 gE24 oreB proteinuria antitati+(
este un indiator al e+olu0iei %oliiB alitati+ proteinuria se lasi'i( 7n 8seleti+(9 4i 8neseleti+(9B
6n proteinuria selecti%, electrofore3a urinar in"ic pre3ena aproape e;lusi% "e al.umin i
"e lo.uline, cum ar fi si"erofilina i unele <20lo.uline9 este pre3ent 6n !N pur,
corticosensi.il9
6n proteinuria neselecti% sunt pre3ente toate fraciunile lo.ulinice ale plasmei i amma0
lo.ulinele cu reutate molecular crescut +traseul electronic i"entic cu cel al plasmei-9 este
pre3ent 6n sin"romul nefrotic impur, corticore3istent9
Li6uria* orelat( u 2iperlipide"iaB nu dep(4e4te 1 gE24 oreB
",.i+,ntul urinar* a%sen0a 2e"atiilor sau leuoitelor 7n S& purB sunt prezen0i ilindri 2ialini;
granulo4i sau gr(so4iB 7n lu"ina polarizat( se o%ser+( ristale %ire'ringente 5esteri de olesterol6B
Mo.i-icril, ,l,ctroliilor urinari* sade &a; re4te eli"inarea T!dependent de 2iperaldosteronis":
(emne umorale
?i6o6rot,in,+i, cu hi6oal4u+in,+i,
proteine"ia are +alori su% 6gMB
sad predo"inant al%u"inele 5su% 3gM6B
raportul serineEglo%uline este su%unitarB
V2!glo%ulinele sunt resuteB
i"unoeletro'oreza e+iden0iaz( s(derea i"portant( a sidero'ilinieiB
W!glo%ulinele sunt nor"ale proentual; reduse 7n +alori a%solute 5"ai ales .gG6B
+alori nor"ale sau resute ale W!glo%ulinelor se onstat( 7n unele S& seundare 5a"iloidoz(;
LES; "ielo"6:
?i6,rli6i.,+i, i hi6,rcol,st,rol,+i,
+alorile lipide"iei dep(4es 1500 "gMB
olesterole"ie peste 300 "gMB
re4terea intereseaz( toate 'ra0iunile lipidelor plas"atieB
S& din LES e+oluiaz( u nor"olipe"ie:
MarI,ri ai in-la+ai,i
,iperinoza Q 'i%rinogen peste 800 "gMB
=S, resutB
Ane"ie 2iporo"(:
&is,lictrolit,+i <n "N
,iponatrie"ie u re4terea &a totalB
*otasie"ia are +alori nor"ale sau u4or s(zute; datorit( pierderilor urinare produse su% a0iunea
o"%inat( a 2iperaldosteronis"ului seundar 4i a trata"entului diureti sau ortiosteroidB
,iperpotasie"ia este rar(; seundar( unei oligurii se+ere:
EG6lorar,a strii -uncional, a rinichilor
15
Protocol clinic instituional Glomerulonefrita acut la copil, Chiinu 2011
$is'un0ia glo"erular( este e+ident( 7n S& i"pur:
6iopsia renal
S& reprezint( "ai "ult de 90M din azurile (rora li se e'etueaz( *1/:
". 2.#.*. In)estigaii paraclinice
Ta4,lul !( In)estigaii paraclinice la pacienii cu 1N
In5,sti)aiil, 6araclinic, ",+n,l, su),sti5, 6,ntru GN
Asist,na +,.ical
s6,ciali2at .,
staionar
Su"arul urinei leuoiturie; piurie;
2e"aturie; proteinurie
?
*ro%a &eiporeno peste 2000 eritroiteE"l; ?
3rina la proteina 24 ore proteinurie ?
*ro%a Ai"ni02ii raportul diurez( diurin( noturn( Y ?
Clearene!ul reatininei endogene reatininaZ
'iltra0ia glo"erular(Y
diureza "in: Y
?
3roultur( nu!i re4tere 7n az de lips( a in'e0iei ?
Su"arul sJngelui ane"ia; leuoitoza; =S, sporit; neitro'iloz( ?
proteina general( 2ipoproteine"ie 7n S& ?
'ra0iile proteie 5V1;V2;W! glo%uline6 disproteine"ie ?
ureea 7n nor"( sau resut( ?
reatinina 7n nor"( sau resut( ?
2olesterina 2iper2olesterine"ie 7n S& ?
lipide generale 2iperlipide"ie ?
[!lipoproteide resute 7n S& ?
1iliru%ina; AL-; AS-; a"ilaza /
'i%rinogen 7n nor"( sau resut( ?
protro"%in 7n nor"( sau resut( ?
.onogra"a 5T; &a; Ca; *6 deregl(rii eletrolitie ?
."unoglo%uline 5.gA;);G6 .gGYZ; .g)Z; .gA!& ?
Co"ple"entul< 'ra0iile C3; C4 "i4orat ?
C.C resute ?
-!; 1!li"'oite -!li"'oiteYZ
1! li"'oite
/
ASL Q ?; ASG "aRorate ?
antiorpi antinuleari 7n proes roni Y la neesitate
elulele LE la neesitate
rioglo%uline "aRorate 7n de%ut la neesitate
,%sAg poziti+( la 1E3 azuri de S& la neesitate
#rotiu din naso'aringe prezen0a streptooului [!2e"oliti /
ECG /
3SG organelor interne 4i siste"ului urinar "aRorarea di"ensiunilor rini2ilor; eogenitate
sporit( a paren2i"ului renal; li2id li%er 7n
a+itatea a%do"inal(
?
ECa"en radiologi /
Coprogra"a /
$iastaza urinei /
16
Protocol clinic instituional Glomerulonefrita acut la copil, Chiinu 2011
#G$S /
Sintigra'ia renal( /
Cistogra'ia /
3rogra'ia iE+ /
1iopsia renal( la neesitate
Consulta0ia o'tal"ologului ?
Consulta0ia sto"atologului /
Consulta0ia ardiologului /
Consulta0ia gineolog /
". 2.#.%. 7iagnostic diferenial
8a,elul 2. &ia)nosticul .i-,r,nial al )lo+,rulon,-rit,i
Crit,rii GNA /sin.ro+ n,-ritic0 GNC /-or+a h,+aturic0
",+n, clinic,
+Jrst( 7n de%ut 5!12 aniB "ai 're+ent la opii de +Jrst( 4olar(
"areB
in'e0ii streptooie; +irale 7n 60M azuri se atest(B se atest( 7n perioada de%utului %olii 4i
7n perioada autiz(riiB
dez+oltarea "aladiei dup( 2!3 s(pt("Jni de la in'e0ii
streptooie sau +iraleB
"ai 're+ent instalarea proesului
roni latentB
",+n, ., intoGicai,
e'alee rarB se atest( 4i 7n perioada re"isieiB
sl(%iiune rarB plJngeri lipsesB
ede"e 60!80M %olna+iB poate s( lipseas(B
,-A la 1E3!1E4 paien0i de surt( durat(B 7n azul instal(rii ./CB
Mo.i-icri ., la4orator
"aro2e"aturieB la 30!40MB lipses 7n ti"pul re"isieiB
'iltra0ia glo"erular(B s(zut( pronun0atB "i4orare 25!30M 7n azul
trata"entului 7ndelungatB
oliguriaB 7n de%ut prezent(B nu este prezent(B
./C posi%il dez+oltarea ./AB posi%il dez+oltarea ./CB
"aseta 12. &ia)nosticul .i-,r,nial a GNA
G&A in'e0ioase de alt( etiologieB
Alte G&A 7ntJlnite 7n ursul unor a'e0iuni de natur( i"un(B
G&CB
G& rapid progresi+(B
3nele si"pto"e izolate ale sindro"ului ne'riti aut:
17
Protocol clinic instituional Glomerulonefrita acut la copil, Chiinu 2011
". 2.#.'. "riterii de e)aluare a pacienilor
"aseta 13. Crit,rii ., s6itali2ar, a co6iilor cu GN
-o0i opiii u suspe0ie la G&AB
#or"e se+ere a G&AB
G&A asoiat( u alte "aladii ono"itente 7n autizareB
/ezisten0( la trata"ent sau e+olu0ie atipi( a "aladieiB
Apari0ia se"nelor de o"plia0ie a G&A pe parursul trata"entului 4i supra+eg2erii la
etapele pri"are de asisten0( "edial( pri"ar(:
"aseta 24. Crit,rii ., )ra5itat, a 4olii
1: Clearane!ul reatininei su% 60 "lE"inB
2: 3reea sJngelui peste 50 "gE100"lB
3: ?ligurie su% 25 "lEUgE24 oreB
4: Ene'alopatie 2ipertensi+(B
5: Ede" pul"onar aut:
"aseta 21. Crit,rii ., ,Gt,rnar,*
1: &or"alizarea st(rii generaleB
2: Lipsa ede"elor 4i 2ipertenziei arterialeB
3: /esta%ilirea diurezeiB
4: $ispari0ia o"plia0iilorB
5: A"eliorarea indiilor de la%orator ale s7ngelui 4i urinii 5"i4orarea leuoitozei 4i =S,!lui;
nor"alizarea sedi"entului urinar6:
"aseta 22. Crit,rii ., 5in.,car, <n GNA
Clinic*
reluarea diurezeiB
dispari0ia ede"elorB
nor"alizarea -AB
a%sen0a 2e"aturiei:
Funcional*
&or"alizarea learane!ului reatinineiB
Mor-olo)ic*
A%sen0a "odi'i(rilor 2istopatologie la 2 ani:
#iolo)ic*
A%sen0a proteinuriei 4i a 2e"aturiei:
18
Protocol clinic instituional Glomerulonefrita acut la copil, Chiinu 2011
". 2.#.&. 8ratamentul
"aseta 2#. Trata+,ntul si+6to+atic /<nc,6ut0
Trata+,ntul 6ro-ilactic*
Const( 7ntr!un trata"ent al 'oarelor in'e0ioase la %aza (rora poate sta o in'e0ie streptooi(;
5'aringo!a"igdalian(; in'e0ii utanate; 'oare dentare6 se utilizeaz( u pre(dere *eniilina
ad"inistrat( pe ale oral( 1 200 000 3.Ezi sau Eritro"iin( 1;6 grEzi pe o durat( de 14!21 zileB
Atuni Jnd trata"entul 'oarelor in'e0ioase u peniilin( sau eritro"iin( este ine'iae; se pot utiliza
4i alte anti%iotie sau 2i"ioterapie; e+entual dup( o preala%il( anti%iogra"(B
E+itarea sur"enaRului 'izi 4i ali"enta0iei aren0iale; 7n speial 2ipoproteieB
#rigul; u"ezeala neesit( a 'i e+itate; ele 'a+orizJnd dez+oltarea 'oarului in'e0ios:
R,)i+ul i ali+,ntaia*
-rata"entul opilului u glo"erulone'rit( se +a e'etua 7n ondi0ii de sta0ionar:
Ln pri"ele 1!2 s(pt("Jni se reo"and( regi" la pat sau 7n pozi0ie se"i!ulat 7n az de 2ipertensiune;
ede"e; insu'iien0( ardia(; oligurie sau azote"ieB
Ali"enta0ia opilului 7n perioada aut( din pri"ele zile; Jnd sunt pronun0ate ede"ele; oliguria;
azote"ia ali"enta0ia +a 'i e'etuat( prin eCluderea proteinelor 4i a s(rii:
$a( eCist( oligurie 4i 2iper+ole"ie aportul de li2ide nu +a dep(4i antitatea de urin( eCretat( la are
se adaug( pierderile insensi%ileB
Ln 'or"ele de 2ipertensiune arterial( se+er( aportul de sodiu +a 'i redus la 300 "gEziB
La un ni+el al ureei sanguine de 100 "gEdl; aportul protei +a 'i s(zut la 0;5 gEUgEziB
A"eliorarea st(rii opilului per"ite ali"entarea dup( ziua a 3!4 u "asa 7a< arnea lipse4te; proteinele
sunt li"itate 5proteine 1;0!1;5 gEUg 7n zi 40!50 gr; gr(si"i Q 65!70 g; gluide 300!400 g: -otal aloriiE24
ore !2000!2100 Ual: Larg pot 'i 'olosite salate de legu"e; 'rute; arto'i; p(trunRel; "(rar; eap( +erde;
l(tite u unt; dulea0(: $up( 4!5 s(pt("Jni de la de%ut opilul u G& poate 'i ali"entat u "asa 7% K
arne; apoi "asa 7 K 1;5!2 g sare: -reptat antitatea de sare poate 'i "(rit( pJn( la 3 g la s'Jr4itul lunii
a 5 de la de%utul %olii: $in a 9!10 s(pt("Jn( opilul este ali"entat u "asa 5 5proteine 50!70 g gr(si"i
55!60 g:; gluide 340!350 g; sare 1;5!2 g; 2100!2200 Ual6:
*Jn( la 6 luni de la de%ut se eClude %ulioanele onentrate de arne; pe4te; iuperi; onser+e de pe4te
4i arne: *e 'ondalul dietei se e'etueaz( un ontrol strit al tensiunii arteriale; prezen0ei ede"elor 4i
dina"iei analizei generale de sJnge 4i urin(:
T,ra6i, anti4act,rial*
*eniilinele se"isintetie u aid la+uloni<
! A"oCiillin per os 30 "gEUgE24 ore 2!3 ori 2 s(pt("Jni sau a"oCiillini E aid la+uloni per
os 20!40 "gEUgE24 ore de 3 ori Q 2 s(pt("Jni:
)arolide<
! )aropen opiilor u "asa G 30 Ug 20!40 "gEUgE24 ore 7n 3 prize; D 30 Ug 400 "g 7n 3 prize; 7!
10 zileB
Ce'alosporine genera0ia ..!.=<
! Ce'azolinu" 50!100 "gEUgE24 ore 7n 2 prize iE"
! Ce'aleCinu" 25!50 "gEUg 7n 3 prize per os
! Ce'uroCi"u" 50!100 "gEUgE24 ore 7n 2 prize iE"
! Ce'atoCi"u" 70!100 "gEUgE24 ore 7n 2 prize iE"
! Ce'epinu" 50 "gEUgE24 ore iE+ 7n 2 prize pJn( la 10 zile
=a aprecierea sensi.ilitii ermenilor, anti.ioticul se %a in"ica 6n funcie "e anti.ioticoram. 'o3ele %or
19
Protocol clinic instituional Glomerulonefrita acut la copil, Chiinu 2011
fi a"ministrate conform %:rstei. 'urata tratamentului anti.acterial %a constitui # 8 ( sptm:ni 6n funcie
"e caracterul focarului cronic infecios sau 6n ca3ul tratamentului cu lucocorticosteroi3i.
"aseta 2*. Trata+,ntul si+6to+atic /continuar,0
Pr,6arat, antihista+inic,*
$ip2en2Ndra"ine 5 "gEUgE24 ore per os sau iE"
Cle"astine 1 "g 2 ori pe zi per os sau Cle"astine 2 "g Q 2;0 "l 1 dat( pe zi; iE" 5!7 zile:
C2loropNra"ine 5Suprastin6
Cor,cia hi6o6rot,in,+i,i i hi6oal4u+in,+i,i*
Solu0ie Al%u"ini 10 Q 20M 0;5!1;0 "lEUgB in'uzie iE+enoas( 8!10 piE"in 5la s'Jr4itul in'uziei
iE+enos Ret solu0ie #urose"id 1M 1!2 "gEUg6B
&iur,tic,*
#urose"ide 1!2 "gEUgE24 ore la neesitate 3!5 "gEUgE24 per os; parenteralB sau
Spironolatone 5=erospiron6 1!3 "gEUgE24 5pJn( la 10 "gEUgE 2!3 ori pe zi per os6B sau
,Ndro2lorot2iazide 5,Npot2iazid6 1"gEUgE24 per os:
Antihi6,rt,nsi5,*
In.i,itori ai enzimei de con)ersie:
1: Enalapril Q 0;15!0;5 "gEUgE24 ore;1!2 prizeB
2: Captopril Q 0;3!5;0 "gEUgE24 ore; 1!2 prizeB
6locatori ai canalelor de calciu:
1: &i'edipine 0;25!2;0 "gEUgE24 ore per os:
Pr,6arat, ., caliu*
*otassiu" aspartate and "agnesiu" aspartate 5*anangin6 Jte 1!2 draRe 3 oriEzi
Sol: Clorur( de *otasiu 4M ! 50 "l u Sol: Clorur( de Sodiu 0;9M pJn( la 500"l i:+: 20!30
piE"in
Pr,6arat, ., calciu*
Caliu" gluonas de la 0;5 pJn( la 2!3 g de 2!3 oriEzi 57n 'un0ie de +Jrsta opilului6
Antaci.,*
Al"agel; "aaloC per os pentru pre+enirea e'etelor ulerogene a gluoortiosteroizilor:
I+uno+o.ulatoar,*
Le+a"isolu" 2;0!2;5 "gEUgE48 ore su% ontrol 2e"atologi 4i i"un Q 6!12 luni:
T,ra6ia cu anticoa)ulant, i antia)r,)ant,*

Indicaii pentru administrarea terapiei cu anticoagulante
1: 2ipoal%u"ine"ia 20!15 gElB
2: 2iper'i%rinogene"ia D 5 gElB
20
Protocol clinic instituional Glomerulonefrita acut la copil, Chiinu 2011
3: s(derea antitro"%inei ...:
,eparinu" se ad"inistreaz( 7n doze 100!250 3.EUgE24 ore i:+: sau su%utan parao"%elial 7n 4 ! 6
prize ti"p 24 ore u o durat( de 2 ! 4 s(pt("Jni su% ontrolul oagulogra"ei:
$ipNrida"olu" se ad"inistreaz( 7n doz( 3!5 "gEUgE24 ore:
"aseta 2%. Trata+,ntul 6ato),n,tic
Trata+,ntul GN "N <n .,4ut /schi+4ri +ini+al,0
A*&; \:1rode2l 51990!19916
Pr,.nisolonu+*
! 60 "gE5"
2
E24 ore6 per os nu "ai "ult de 60!80 "gE24ore Q 6 s(pt("Jni; apoi
! 40 "gE5"
2
C 48 ore6 Q 6 s(pt("Jni:
"ura general de tratament # luni (12 sptm9ni.
Trata+,ntul r,ci.i5,i "N a )lo+,rulon,-rit,i /cu schi+4ri +ini+al,0
5]:^:_`abcdea`; f:g:h`i`jc6
/eidi+( a S& se onstat( 7n azul proteinuriei "ai "ult de 4 "gE"
2
Eor(6 7n deurs de 3zile
5.ST$S; 1979; 1ar2att ):; 19936:
Pr,.nisolonu+*
2 "gEUgE24 ore zilni pJn( la 3 analize negati+e a urinei la protein( 7n 24 de ore;apoi 1;5 "gEUgE48 ore Q 4
s(pt("Jni; u "i4orarea treptat( a dozei:
$urata trata"entului u GC 7n azul reidi+ei onstituie 1;5 Q 2 Q 6 luni:
Trata+,ntul GN cu "N -r,c5,nt r,ci.i5ant
+mai mult "e 2 reci"i%e pe parcurs "e ( luni i !N steroi" "epen"ent
! S& des reidi+ant Q apari0ia a 2 sau "ai "ulte reidi+e 7n deurs de 6 luni; sau 3 reidi+e sau "ai "ult
7n deurs de 1 an dup( anularea terapiei 2or"onale sau pe 'onul ei:
! $ependen0a steroid(!reidi+( a S& 7n azul "i4or(rii dozei de prednizolon sau peste 2 s(pt("Jni de
la anularea prednizolonului:
! 8ratamentul (N des recidi)ant: .ormonosensi,il a 1N cu sc.im,ri minimale se efectueaz numai
cu glucocorticosteroizi cu o durat de 2;# luni ca /n cazul recidi)ei Q 2 "gEUgE24 ore 5dar nu "ai
"ult de 80 "gE24 ore6 pJn( la 3 analize negati+e a urinei la protein( 7n 24 ore; apoi 1;5 "gEUgE48 ore:
$urata trata"entului este identi( u ea din azul reidi+ei:
"aseta 2'. Trata+,ntul 6ato),n,tic 5in"icaii pentru terapia cu citostatice6*
In.icaii 6,ntru t,ra6ia cu citostatic, 5dup( A*&; \:1rodel; 19916 5&i+elul A6
reidi+e dese '(r( se"ne de dependen0( steroid( 4i o"plia0iiB
reidi+e dese '(r( se"ne de dependen0( steroid(; dar u se"ne de toCiitate steroid(B
Nlop2osp2a"ide 2;5!3;0 "gEUgE24 ore; sau 2lora"%uil 5leiUeran6 0;15!0;2 "gEUgE24 ore; 8!12
s(pt("Jni 7n o"%ina0ie u ad"inistrarea de prednisolon prin "etoda alternati+(B
"aseta 2&. Con.uita 6aci,nilor a-lai la 6ulsBt,ra6i, cu CKclo6hos6ha+i.,
21
Protocol clinic instituional Glomerulonefrita acut la copil, Chiinu 2011
La e'etuarea puls!terapiei u CNlop2osp2a"ide este neesar respetarea ur"(toarelor ondi0ii<
1: pentru a e+ita supresia gra+( a "(du+ei osoase doza preparatului se apreiaz( 7n 'un0ie de =#G<
15 "gEUg 7n az de =#G nor"al( 50;6!0;75 gE1;73"
2
supra'a0( orp6B
10 "gEUg la =#G G 30 "lE"in 50;5 gE1;73"
2
supra'a0( orp6B
preparatul se 7ntrodue iE+ 7n 150!200 "l de solu0ie 'iziologi( ti"p de 30!60 "inB
2: dup( e'etuarea puls!terapiei la a 10!14 zi se e'etueaz( ontrolul strit a ni+elului de leuoite<
7n az de leuopenie G 2000 "Ul e neesar de "i4orat doza ulterioar( u 25M; da( ni+elul
leuoitelor se "en0ine D 4000 "Ul; doza ulterioar( a preparatului se +a ridia u 25M 5pJn( la 1;73 gE
"
2
6B
7n az de leuopenie G 1000 "Ul preparatul se a%andoneaz( te"porar 5pJn( la resta%ilirea ni+elului de
leuoite D 2000 "Ul6B
u sop de sti"ulare a leuopoezei se ad"inistreaz( *entoCil sau )etNlurail:
"aseta 22. Trata+,ntul 6ato),n,tic 5ontinuare6*
$ariant,l, t,ra6i,i "N"R cu schi+4ri +ini+al, sau
)lo+,rulon,-rit +,2an)io6roli-,rati5
"ch,+a I(
CKclo6hos6ha+i.,< intra+enos sau in'uzie 10!12 "gEUg o dat( 7n 2 s(pt("Jni 5de repetat de dou( ori6
apoi 15 "gEUg o dat( 7n 3!4 s(pt("Jni ti"p de 6!12 luni 5doza su"ar( a urei pJn( la 200 "gEUg6:
K
Pr,.nisolonu+ 1 "gEUgE48 ore per os 6!12 luni u s(dere lent( a dozei pJn( la anularea deplin(:
"ch,+a II(
CKclo6hos6ha+i., 5&i+elul $6 2!2;5"gEUgE24 ore per os ti"p de 12 s(pt("Jni:
K
Pr,.nisolonu+ 1 "gEUgE24 ore 3!6 s(pt("Jni zilni 7n 3!4 prize 52E3 doze 7n orele de di"inea0(6; apoi 7n
aeea4i doz( peste o zi u s(derea lent( a dozei pJn( la anularea deplin( peste 8!12 s(pt("Jni:
"aseta 23. Trata+,ntul 6ato),n,tic 5ontinuare6
22
Protocol clinic instituional Glomerulonefrita acut la copil, Chiinu 2011
$ariant,l, t,ra6i,i GNF"
"ch,+a I(
CKclo6hos6ha+i., 5&i+elul $6< intra+enos sau in'uzie 10!12 "gEUg o dat( 7n 2 s(pt("Jni 5de repetat de
dou( ori6 apoi 15 "gEUg o dat( 7n 3!4 s(pt("Jni ti"p de 6!12 luni 5doza su"ar( a urei pJn( la 200
"gEUg6:
K
Pr,.nisolonu+ 1 "gEUgE48 ore per os 6!12 luni u s(dere lent( a dozei pJn( la anularea deplin(:
"ch,+a II(
Pulst,ra6ia cu +,thKl6r,.nisolon, a GNF" /sch,+a M,n.o2a "(> !DD0
"6t+Jna M,thKl6r,.nisolon, /MP0
1+)EI)EiE5
Nu+rul Pr,.ni2olon
2+)EI)E3= or,
CKclo6hos6ha+i.,
2B2>7 +)EI)E23 or,
6,r os
1!2 *este o zi 53 ori pe s(pt("Jn(6 6 ! !
3!10 1 dat( 7n s(pt("Jn( 8 2"gEUg peste o zi K
11!18 1 dat( 7n 2 s(pt("Jni 4 2"gEUg peste o zi !
19!50 1 dat( 7n lun( 8 "i4orarea dozei !
51!82 1 dat( 7n 2 luni 4 "i4orarea dozei !
<et.=lprednisolone se introduce i.). /n infuzie sol.1lucos %> /n decurs de 24;*4 minute (doza
maximal la 1 infuzie nu )a dep!i 1 g?1:&# m
2

"ch,+a III(
Pulst,ra6ia cu +,thKl6r,.nisolon, /sch,+a $al.o> !DD=0
"6t+Jna MP 1+)EI)EiE5 Pr,.nisolonu+ CKclos6orin A
1!2 3 ori pe s(pt("Jn( ! !
3!8 1 dat( 7n s(pt("Jn( 2"gEUg E48 ore 6 "gEUg E24 ore
9!29 ! 1"gEUg E48 ore 3 "gEUg E24 ore
30!54 ! 0;5"gEUg E48 ore 3 "gEUg E24 ore
"aseta #4. Trata+,ntul 6ato),n,tic 5ontinuare6*
23
Protocol clinic instituional Glomerulonefrita acut la copil, Chiinu 2011
Trata+,ntul )lo+,rulon,-rit,i +,+4ranoB6roli-,rati5, 5"ezangioapilar(6
<n GNMP ti6 I i III
Pr,.nisolonu+ 1 "gEUgE48 ore 5 nu "ai "ult de 80 "gE24 ore6 ur( alternati+( pJn( la 12 luni u
anularea lent( a preparatului e ontri%uie la s(derea proteinuriei 4i sta%ilizeaz( 'un0iei rini2ilor:
La GNMP ., toat, ti6uril,*
"ch,+a I
CKclo6hos6ha+i., 5&i+elul $6< intra+enos sau in'uzie 10!12 "gEUg o dat( 7n 2 s(pt("Jni 5de repetat de
dou( ori6 apoi 15 "gEUg o dat( 7n 3!4 s(pt("Jni ti"p de 6!12 luni 5doza su"ar( a urei pJn( la 200
"gEUg6:
K
Pr,.nisolonu+ 1 "gEUgE48 ore per os 7n 3!4 prize 52E3 doze 7n orele de di"inea0(66!12 luni u s(dere
lent( a dozei pJn( la anularea deplin( a preparatului:
Trata+,ntul n,-ro6ati,i +,+4ranoas,
Ln azul proteinuriei izolate 5"ai pu0in de 3 gE24 ore '(r( dereglarea 'un0iei renale se ad"inistreaz(
in2i%itori ai enzi"ei de on+ersieB 5&i+elul 16: Ln azul ne'ropatiei "e"%ranoase seundare
deter"inate de persisten0a in'e0iei+irale; se ad"inistreaz( trata"ent anti+iral: Ln azul repli(rii ati+e
a +irusului 2epatitei 1 5ni+elul $6
=i'erone retal 50000 3.EUg 2 oriEzi ti"p de 10 zile; apoi 25000 3.EUg de 3 oriEs(pt("Jn(; pJn( la
6 luni:
.n azul in'e0iei u +irusul 2epatitei C 5&i+elul $6
/e"antadin 100 "gE24 ore per os opiilor de la 7 Q 14 ani6 1! 3 ori pe zi; pJn( la 6 luni:
Ln azul proteinuriei izolate dereglarea 'un0iei renale se utilizeaz( ur"(toarele s2e"e de trata"ent<
"ch,+a I
CKclo6hos6ha+i.,< intra+enos sau in'uzie 10!12 "gEUg o dat( 7n 2 s(pt("Jni 5de repetat de dou( ori6
apoi 15 "gEUg o dat( 7n 3!4 s(pt("Jni ti"p de 6!12 luni 5doza su"ar( a urei pJn( la 200 "gEUg6:
K
Pr,.nisolonu+ 1 "gEUgE48 ore per os 7n 3!4 prize 52E3 doze 7n orele de di"inea0(66!12 luni u s(dere
lent( a dozei pJn( la anularea deplin( a preparatului:
"ch,+a II /sch,+a Pontic,lli> !DD20 /Ni5,lul #0
M,thKl6r,.nisolon, iE+ 30 "gEUg o dat( 7n 24 ore 3 zile; apoi
Pr,.nisolonu+ 0;4 "gEUgE24 ore per os ti"p de 27 zile; apoi
Chlora+4ucil 0;2 "gEUgE24 ore per os ti"p de o lun(:
Cura terapiei Q 6 luni u ad"inistrarea 1 lun( 5"etNlprednizolon 4i prednizolon per os6 4i 1 lun(
2lora"%uil; 7n total 3 iluri:
"aseta #1. Trata+,ntul 6ato),nic 5ontinuare6*
24
Protocol clinic instituional Glomerulonefrita acut la copil, Chiinu 2011
Trata+,ntul GN ,Gtraca6ilar, cu s,+ilunii
1 cur, ., 6las+a-,r,2:
K
CKclo6hos6ha+i., < intra+enos sau in'uzie 12 "gEUg o dat( 7n 24 ore 5pri"a ad"inistrare peste 6 ore
dup( 'inisarea ulti"ei ure a plaz"a'erezei6 de 3 ori zilni; apoi se e'etueaz( terapia u 4 o"ponente<
1: CKclo6hos6ha+i., < intra+enos sau in'uzie 10!12 "gEUg o dat( 7n 2 s(pt("Jni 5de repetat de dou(
ori6 apoi 15 "gEUg o dat( 7n 3!4 s(pt("Jni ti"p de 6!12 luni 5doza su"ar( de urs pJn( la 200
"gEUg6:
K
2: Pr,.nisolonu+ 1 "gEUgE24 ore 7n 1!2 prize ti"p de 4!6 s(pt("Jni; apoi 1 "gEUgE48 ore 6!12 luni
u s(dere lent( a dozei pJn( la anularea deplin( a preparatului:
K
3: ?,6arinu+ 200!250 3.EUgE24 ore 4 ori 7n zi su%utanat parao"%elial; ura 4!6 s(pt("Jni:
K
4: &i6Kri.a+ol, 5urantNl6 5!7 "gEUgE24 ore per os ti"p de 3 luni; ure repetate de 2 ori 7n an:
Trata+,ntul )lo+,rulon,-rit,i +,.iat, ., anticor6i antiB+,+4ran 4a2al )lo+,rular
M,tKl6r,.nisolon, intra+enos 7!15 "gEUgE24 ore 5"aCi"al 1;0 gr la o ad"inistrare6 7n deurs de 3 zile;
apoi Pr,.nisolonu+ per os 1!2 "gEUgE24 ore 7n 3!4 prize 52E3 de doz( 7n orele "atinale6 5"aCi"al 60
"gEUgE24 ore6 7 zile; u s(derea ulterioar( a dozei pJn( la 45"g; 30 "g; 20 "g; 10 "g 4i 5 "g Jte o
s(pt("Jn(B
K
CKclo6hos6ha+i., < intra+enos sau in'uzie 10!12 "gEUg o dat( 7n 2 s(pt("Jni 5de repetat de dou( ori6;
apoi 15 "gEUg o dat( 7n 3!4 s(pt("Jni ti"p de 6!12 luni 5doza su"ar( de urs pJn( la 200 "gEUg6:
k
Plas+a-,r,2 F zilni ti"p de 14 zile sau pJn( la dispari0ia antiorpilor anti"e"%ran( %azal( 7n sJnge:
"aseta #2. E5olui,
Ln 90!95M azuri opii u G&A poststreptooi(; e deurge u sindro" ne'riti; se deter"in(
"i4orarea treptat( a "ani'est(rilor linio!paralinie u dispari0ia ede"elor 7n 5!6 zile; nor"alizarea
tensiunii arteriale; dispari0ia "aro2e"aturiei 4i resta%ilirea 'un0iei renale 7n deurs de 2!4 s(pt("Jni
de la de%utul %olii:
$eesul preoe 51!5M azuri6 se produe prin insu'iien0a renal( aut(; insu'iien0( ardia( sau
ede" pul"onar aut:
C( 2( 3( "u6ra5,)h,r,a 6aci,nilor
25
Protocol clinic instituional Glomerulonefrita acut la copil, Chiinu 2011
"aseta ##. &is6,nsari2ar,a 6aci,nilor cu GNA
!( Fr,c5,na consultaiilor ., +,.icul -a+ili,i*
? dat( 7n dou( s(pt("Jni Q pri"ele dou( luni; o dat( 7n lun( Q ur"(toarele 6 luni; apoi o dat( 7n trei
luni pJn( la soaterea de la e+iden0(:
2( At,ni, .,os,4it s, 5a atra), la*
Starea general(; ede"e; ur%a ponderal( 57n deose%i 7n trata"ent u gluoortiosteroizi6; tensiunea
arterial(; 'oare ronie de in'e0ie; rezultatele in+estig(rilor sJngelui peri'eri 5,%; eritroite; =S,6 4i
a urinei 5proteinele; eritroite; leuoite; pro%e de onentra0ie6: &ieporeno:
In5,sti)ri <n CMT a +,.icilor ., -a+ili, i s6italul raional(
Analiza sJngelui peri'eri; analiza urinei; inlusi+ pro%ele &iiporeno; pro%a onentra0iei; ureea;
reatinina; 2olesterolul; proteina general(; l!lipoproteidele:
1( Fr,c5,na consultaiilor s6,cialitilor la locul ., trai*
*ediatrul Q o dat( 7n lun( pri"ele trei luni; apoi o dat( 7n trei luni pJn( la soaterea de la e+iden0(:
&e'rolog ! o dat( 7n trei luni;
?'tal"olog ! o dat( 7n 4ase luni; 5la neesitate6
Cardiolog Q o dat( 7n 4ase luni; 5la neesitate6:
4: Fr,c5,na consultaiilor la "M"A 6,ntru co6ii al IM"P IC@&O"MiC
? dat( Q 7n pri"ele trei luni; apoi o dat( 7n 4ase luni la ne'rolog; ardiolog; o'tal"olog; pediatru:
5: In5,sti)ri la "M"A 6,ntru co6ii*
Analiza general( a sJngelui peri'eri; analiza urinei; proteina 7n urin( 7n 24 ore; pro%ele &iiporeno;
Ai"ni02ii; ureea; reatinina; olesterolul; %iliru%ina; AlA-; AsA-; proteina general(; l!lipoproteidele;
pro%a depurati+( prin reatinin( endogen(; 3SG; la neesitate alte in+estig(ri:
;( Msuri ., r,a4ilitar,(
ECluderea din ali"enta0ie a %ulioanelor; (rnii pr(Rite; sare nu "ai "ult de 0;5!1 g 7n zi pe ter"en de
4ase luni: Sanarea 'oarelor ronie de in'e0ie 5tonzileto"ia dup( patru s(pt("Jni de la dispari0ia
se"nelor linie6; li"itarea e'ortului 'izi 5eli%erare de la edua0ie 'izi(6:
=( "coat,r,a ., la ,5i.,n
$up( 5 ani de e+olu0ie satis'((toare a "ani'est(rilor linie 4i indii nor"ali al in+estig(rilor urinei 4i
sJngelui peri'eri:
C( 2( 7 Co+6licaiil, /su%ietul protooalelor separate0
"aseta #*. Co+6licaii <n GNA
R,nal,*
./AB
.n'e0ii urinare asoiateB
&e'roslerozaB
./C:
Car.ioB5ascular,*
Ede" pul"onar autB
.nsu'iien0a ardia(B
Ene'alopatie 2ipertensi+(B
,e"oragie ere%ral(B
,ipertensiune arterial(:
R,s6iratorii*
.n'e0ii respiratorii
5tra2eo%ron4ite; pneu"onii6:
&( RE"UR"ELE UMANE @I MATERIALE NECE"ARE PENTRU RE"PECTAREA
26
Protocol clinic instituional Glomerulonefrita acut la copil, Chiinu 2011
PRE$E&ERILOR PROTOCOLULUI
(ecia de nefrologie I<(5
I"@7A(<!i"
P,rsonal*
&e'rolog; urolog
anesteziolog
pato"or'olog
asistente "ediale
"edi de la%orator
"edi i"agist; "edi 'un0ionalist
/o!la%orant
Aes la onsulta0ii ali'iate< 5Cardiolog; Gastrolog; &eurolog;
?/L6
A6arat,> utilaL*
aparat de 3SG
a%inet radiologi
a%inet radioizotopi 5pentru sintigra'ie renal(6B
instru"ente pentru eCa"en radiologiB
la%orator lini 4i %ateriologi; i"unologi; standard
"irosop
ae pentru pun0ie renal(
M,.ica+,nt,*
*reparate anti%ateriene<
Ce'alosporine genera0ia .!.=< Ce'azolin; Ce'aleCin; Ce'uroCi"e;
Ce'otaCi"e; Ce'epi"e et:
*eniiline se"isintetie K aid la+uloni
*reparate antipiretie< *araeta"ol
*reparate anti2ista"inie< $ip2en2Ndra"ine; C2loropNra"ine
5Suprastin6; Cle"astine:
$iuretie< #urose"id; =erospiron; ,Ndro2lortiazide
.n2i%itori ai enzi"ei de on+ersie< Enalapril; Captopril
1loatori ai analelor de Caliu< &i'idipine
Antagoni4ti ai reeptorilor angiotenzinei .. 5lozartan6
Antioagulante< ,eparinu"
Antiagregante< $ipNrida"olu" 5CurantNl6
*reparate de aliu<
*reparate de Ualiu<
Antaide< Al"agel; )aaloC:
I+uno+o.ulatoar,* Le+a"isolu"
Gluoortiosteroizi< *rednisolonu"; $eCa"etazon;
)et2Nlprednisolon
Citostatie< C2lora"%uil 5LeuUeran6; CNlop2osp2a"ide
27
Protocol clinic instituional Glomerulonefrita acut la copil, Chiinu 2011
E( IN&ICATORI &E MONITORIAARE A IMPLIMENTRII PROTOCOLULUI
N
o
"co6ul
6rotocolului
Msurar,a atin),rii
sco6ului
M,to.a ., calcul a in.icatorului
Nu+rtor Nu+itor
1: A 7"%un(t(0i
diagnostiarea
paien0ilor u G&
1:1: *ropor0ia
paien0ilor
diagnostia0i u G& pe
parursul unui an
1:1: &u"(rul
paien0ilor
diagnostia0i u G& pe
parursul ulti"ului an
C 100
&u"(rul total de opii
suspe0i la G& are sau
adresat parursul
ulti"ului an
2: A 7"%un(t(0i
alitatea
trata"entului
paien0ilor u G&
2:1: *ropor0ia
paien0ilor u G&
supu4i trata"entului
pe parursul unui an;
are au dez+oltat
o"plia0ii
7n pri"ele 10 zile dup(
trata"ent
&u"(rul paien0ilor
u G& supu4i
trata"entului; are au
dez+oltat o"plia0ii
7n pri"ele 10 zile pe
parursul ulti"ului an
C 100
&u"(rul total de paien0i
u G& supu4i
trata"entului pe
parursul ulti"ului an
3: A redue rata
o"plia0iilor prin
./C la paien0ii u
G&
3:1: *ropor0ia
paien0ilor u G& are
au dez+oltat ./C pe
parursul unui an
&u"(rul paien0ilor
u G& are au
dez+oltat ./C pe
parursul ulti"ului an
C 100
&u"(rul total de paien0i
u G& are se a'l( la
e+iden0a "ediului de
'a"ilie 4i "ediului
speialist 5ne'rolog!
pediatru6 pe parursul
ulti"ului an
3:2: *ropor0ia
paien0ilor u G&; la
are a sur+enit
o"plia0ii pe
parursul unui an
&u"(rul paien0ilor
u G&; la are a
sur+enit o"plia0ii
&u"(rul total de paien0i
u G& pe parursul
ulti"ului an
F( A"PECTE ME&ICOBORGANIAA'IONALE
1: In.icaiil, /sau crit,riil,0 ., tri+it,r, a 6aci,ntului cu GNA
Ta4,lul 1( 8ransferul /n alte secii ( intern !i extern a pacienilor cu 1NA conform indicaiilor
In.icaii /crit,rii0 ., trans-,r Trans-,rul /.,stinaia0 P,rsoan,l, ., contact
Co"plia0iile G&A< Se0ia reani"are 4i terapie
intensi+( 2irurgial(
>e' se0ie Q Ana ?glind(
-el< 523!613; 3!38; 4!14
>e' se0ie Q -atiana *asio+s2i
-el< 559!659; 5!43; 2!39
Agra+area st(rii paientului u
G&A
Se0ia reani"are 4i terapie
intensi+( pediatri(
>e' se0ie Q Ana ?glind(
-el< 523!613; 3!38; 4!14
A%do"en aut sau alte st(ri de Se0ia C2irurgie urgent( >e' se0ie Q )i2ai Seu
28
Protocol clinic instituional Glomerulonefrita acut la copil, Chiinu 2011
urgen0( la paien0ii u G&A
Se0ia C2irurgie septi(
-el< 559!658; 5!63; 6!16
>e' se0ie Q Larisa 1oi4tean
-el< 523!782; 2!33; 5!48
Proc,.ura ),n,ral ., trans-,r a 6aci,ntului*
)ediul urant in'or"eaz( 4e'ul se0iei despre< o"plia0iileEpatologia ono"itent(Eagra+area
st(rii; par+enite la paientul u G&AB
>e'ul se0iei onsult( paientul 7n o"un u "ediul urantB
*aientul este o%ligatoriu onsultat de 4e'ul liniii sau on'eren0iarii atedrei; responsa%ili de
se0ia respeti+(B
Ln az de trans'er intern; 4e'ul se0iei in+it( onsultantul din se0ia respeti+( 4i se ia deizia
respeti+(B
Ln az de trans'er 7n alt( institu0ie; prin inter"ediul 4e'ului se0iei se in'or"eaz( diretorul
departa"entului respati+ despre azul respeti+B
$iretorul $eparta"entului respeti+ in+it( onsultantul din institu0ia o"petent( eCtern( pentru
deter"inarea tatiii ulterioare de trata"ent sau trans'er 7n alt( institu0ie; la neesitateB
Se on+o( Consiliu" )edial Co"un 7n o"ponen0a< $iretorul $eparta"entului; 4e'ul liniii;
4e'ul se0iei; "ediul urant; onsultantul in+itat 4i al0i speiali4ti de pro'il 5la neesitate6B
)ediul urant srie epiriza de trans'er 5pentru trans'er intern Q 'or"a 003e; pentru trans'er eCtern
Q 'or"a 027e6; are +a inlude o%ligatoriu< datele de pa4aport; diagnostiul; starea paientului; date
despre e+olu0ia %oilii; rezultatele in+estiga0iilor; trata"entul ad"inistrat; onluzia onsiliului u
argu"entarea neesit(0ii trans'erului; reo"and(ri:
*entru transportarea paientului 7n alt( institu0ie "edial( 5trans'er eCtern6 +a 'i utilizat transportul
.)S* .C>$?S)4iC:
2: C,rin,l, -a ., coninutul> 6,r-,ctar,a i trans+it,r,a .ocu+,ntai,i +,.ical, 6,ntru
tri+it,r,a 6aci,ntului iEsau a 6ro4,lor ., la4orator*
*entru e'etuarea in+estiga0iilor 7n alt( institu0ie 5are neesit( prezen0a paientului6; se eli%ereaz(;
de (tre "ediul urant 7ndreptare; are +a inlude o%ligator diagnostiul; argu"entarea proedurii
4i nu"(rul de identitate 5'or"a 027e6B
*entru e'etuarea in+estiga0iilor 7n alte institu0ii 5are nu neesit( prezen0a paientului6 "aterialul
%iologi +a 'i 7nso0it de 'or"a standard( de 7ndreptare 4i transportat de (tre .)S* .C>$?S)4iC:
*entru onsulta0ii 7n alte institu0ii; "ediul urant argu"enteaz( neesitatea e'etu(rii onsulta0iei
7n 'or"a 003e: Consulta0ia pre+enti+ se oordoneaz( prin 4e'ul se0iei sau +ie!diretor "edial:
*aientul este 7nso0it de (tre personalul "edial; are este responsa%il de dou"enta0ia "edial(:
1( Or.in,a ., asi)urar, a circulai,i .ocu+,ntai,i +,.ical,> inclusi5 <ntoarc,r,a <n institui, la
locul ., o4s,r5ar, sau in5,sti)ar,*
Ln ontrat u institu0iile su%ontratate este "en0ionat( "odalitatea de eCpediere 4i reep0ionare a
rezultatelor:
4: Or.in,a instruirii 6aci,ntului cu 6ri5ir, la sco6ul trans-,rului la alt ni5,l ., asist,n +,.ical*
*aientul este in'or"at de (tre "ediul urant despre neesitatea trans'erului la alt ni+el de
asisten0( "edial( 5trans'er intern sau eCtern6: -rans'erul se e'etuiaz( u aordul in'or"at al
paientului:
7( Or.in,a instruirii 6aci,ntului cu 6ri5ir, la aciunil, n,c,sar, la <ntoarc,r, 6,ntru ,5i.,na
ult,rioar /., ,G,+6lu* .u6 ,Gt,rnar, .in staionar ,tc(0*
ECtrasul 5'or"a 027e6 o%ligator +a inlude reo"and(ri pentru paient:
29
Protocol clinic instituional Glomerulonefrita acut la copil, Chiinu 2011
ANECE
Anexa 1. Informaie pentru pacient cu glomerulonefrit
(1.id pentru pacieni: prini
Aest g2id desrie asisten0a "edial( 4i trata"entul opiilor u G& 7n adrul ser+iiului de s(n(tate
din /epu%lia )oldo+a: Ln g2id se eCpli( india0iile adresate paien0ilor u G&; dar 4i 'a"iliilor aestora;
p(rin0ilor 4i tuturor elor are dores s( unoas( Jt "ai "ult despre aeast( "aladie: G2idul +( +a aRuta
s( 7n0elege0i "ai %ine op0iunile de 7ngriRire 4i trata"ent al G&: &u sunt desrise 7n detalii "aladia;
analizele 4i trata"entul neesar: $espre aestea +e0i a'la de la "ediul de 'a"ilie:
1: Ln G& are lo a'etarea rini2ilor preponderent a glo"erulelorB
2: Care sunt auzele<
.n'e0ii streptooie; %ateriene; parazitare
#atori predispozan0i
#oare ronie de in'e0ie 5angina; tonzilita; streptoder"ie6
.n'e0ie +iral( aut(
Suprar(irea
Alergeni ali"entari
3: Si"pto"ele linie< ! a regul( sunt< ede"e; 'e%r(; "odi'i(ri de digestie 5gre0uri; +o"(6; disurie
5"i0iuni rare 7n antitate redus(;6; paliditate; dureri 7n a%do"en; -EA resut(:
4: .n+estiga0iile e'etuate +or deter"ina prezen0a eritroitelor 4i proteinelor 7n analiza general( a
urinei:
5: La e due G& la opilm La dez+oltarea slerozei renale; a insu'iien0ei renale 4i 2ipertensiunii
arteriale
6: -rata"entul glo"erulone'ritei se indi( de "ediul ne'rolog pe un ter"en de 6!12 luni 4i inlude
trata"entul anti%aterian 57n dependen0( de sensi%ilitatea agentului "iro%ian la anti%iotie6;
desensi%ilizante; diuretie; 7n unele azuri 2or"oni sau itostatie::
7: Supra+eg2erea opiilor e su'er(; se e'etueaz( de ne'rolog; periodi 1 dat( 7n lun( u e'etuarea
analizelor generale a urinei; sJngelui; analiza %io2i"i( a sJngeluii; eCa"enul eogra'i renal:
8: /espeta0i regi"ul trata"entului presris; reo"and(rile "ediului 4i prezenta0i!+( la ontrol la
ti"p: -oate aeste "(suri sunt dire0ionate (tre 7ns(n(to4irea opilului $!+oastr( 4i pre+in
dez+oltarea o"plia0iilor gra+e:
Anexa 2. Viteza de filtraie glomerular
"aseta #2. E5aluar,a cl,aranc,Bului cr,atinin,i /.u6 "chMat2 i cola4( !D=;0
Viteza filtraiei glomerulare (V-1 (ml?min?1:&#m
2
B CD lungimea (sm ? "reatinina seric (mg?dl
=Jrsta T 5+aloarea "edie6 T 5diapazonul "ediu6
G1 an 5pre"aturi6 0;33 0;20!0;50
G1 an 0;45 0;30!0;70
2!12 ani 0;55 0;40!0;70
'ete 13!20 ani 0;55 0;40!0;70
%(ie0i 13!20 ani 0;70 0;50!0;90
30
Protocol clinic instituional Glomerulonefrita acut la copil, Chiinu 2011
5entru a transforma creatinina seric din mcmol?l /n mg?dl coeficientul mcmol?l se /nmule!te cu 4:411#.
"aseta #3. In.icii 5it,2,i ., -iltrai, )lo+,rular .u6 5Jrst
=Jrsta =#G 5"lE"inE1;73 "
2
6
1 an 90!110
2!12 ani 89!165
'ete D 13 ani 84!156
%(ie0i D 13 ani 72!176
31