Sunteți pe pagina 1din 4

Tehnici si limbaje de

programare
CURS 2
Tipuri de date
char
int
float
double
long
long long


signed
unsigned
short

9
/
2
1
/
2
0
1
4

2
Operatori
+ adunare
- scaderre
* inmultire
/ impartire

&& si logic
|| sau logic
^^ sau exclusiv logic

& si pe biti
| sau pe biti
^ sau exclusiv pe biti
9
/
2
1
/
2
0
1
4

3
Operatori
++ incrementare
-- decrementare
+- schimbare de semn
<< deplasare pe biti spre stanga
>> deplasare pe biti spre dreapta

>, <, >=, <= operatori de comparare
==, != operatori de egalitate
() apel de functie
[] - indexare
9
/
2
1
/
2
0
1
4

4