Sunteți pe pagina 1din 32

OCHIUL ESTETULUI

S-a remarcat n mai multe rnduri nceputul "balzacian" al


Enigmei Otiliei.
nainte de toate caracterullui !ituat" un decor de epoc# n care $i %ace
apari&ia un per!ona' n (aine de epoc#) $i de!pre unul $ide!pre altul ni !e
!pune n cte*a %raze e!en&ialul. Iat# cuno!cuta u*ertur#" "ntr-o !ear# de la
nceputullui iulie +,-, cu pu&in nainte de orele zece un tn#r de *reo
opt!prezece-nou#!prezece ani mbr#catn uni%orm# de licean intra n !trada
.ntim *enind din!pre !trada S%. .po!toli cu un !oi de *aliz# nmn# nu
prea mare dar de!igur %oarte grea %iindc# obo!it o trecea de! dintr-o mn#
n alta". ndat#dup# acea!ta urmeaz# %amiliarizarea cu mediul prin
procedeul re!trngerii treptate a cadrului. Tn#rul/de!pre a c#rui n%#&i$are $i
mbr#c#minte ni !e comunic# date tot mai preci!e0 !tr#bate !trada
aproape pu!tie pri*e$te ogr#zile $i ca!ele c#utnd dup# toate !emnele o
ca!# anume. .r(itectura ocup# un locimportant. 1orma cl#dirilor a
%ere!trelor ciubu-c#ria /"ridicol# prin grandoare"0 *arul dezg(iocat
deumezeal# $i nengri'ire ne permit !# ne %acem de'a o idee de popula&ia
cartierului. .tmo!%era!ociologic# !e creeaz# din a!t%el de e2plor#ri. n cele
din urm# tn#rul g#!e$te ceea ce c#uta. Ca!are!pecti*# e!te acum de!cri!#
cu lu2 de am#nunte. .ce!te in%orma&ii !unt menite !# ne introduc# tn*ia&a
unei %amilii. Cu a'utorul !tr#zilor ca!elor $i mobilelor 3 cunoa$tem oamenii.
E!te deci *orba de orecon!tituire n toat# regula de departe c#tre aproape $i
din a%ar# c#tre n#untru. 4!i(ologia %iindcon!iderat# o %unc&ie a mediului cu
mediul trebuie totdeauna nceput.5+67ulte din romanele lui 8alzac !e
de!c(id n acela$i %el. 9. C#line!cu i repet# $i nc# inten&ionat cum*om
*edea metoda. :ar !piritual ;In c#utarea ab!olutului
8alzac con!acr# primele pagini e2plic#rii metodei !ale. /.r(itectura
a%irm#el are o !trn!# leg#tur# cu *ia&a $i cu ntmpl#rile oamenilor.
<Spune-mi unde locuie$ti ca !#-&i !puncine e$ti. =i nc#" "Un mozaic rezum#
o ntreag# !ocietate dup# cum un !c(elet de i(tiozaur !ubn&elege o ntreag#
crea&ie. =i ntr-un caz $i n cel#lalt totul !e deduce totul !e nl#n&uie. Cauza
%ace!# g(ice$ti e%ectul dup# cum %iecare e%ect ng#duie urcu$ul nd#r#t !pre
o cauz#. Sa*antul ren*iea!t%el pn# $i negii b#trnelor *eacuri". n
monogra%ia lui uznd de alte e2emple Curtiu! a atra!aten&ia a!upra
"mi!tici!mului cauzalit#&ii" la 8alzac ar#tnd c# prin a2ioma "un e%%et
uni*er-!eldemontre une cau!e uni*er!elle" autorul
Comediei umane
"%undamenteaz# un %enomen !ociologic".Curtiu! nc(eie a!t%el" "Cauza nu-i
a$adar pentru el un termen !cola!tic ci con!tituie %undamentulmi!terio! al
lucrurilor. :umnezeu e cauz# natur# ac&iune... 7i!tici!mul cauzei $i al
e%ectului domin#e!tetica lui 8alzac".
/8alzac I 7etoda recurgea la un element ar(itectonic ca !# recompun# o>
pornea de la o! $i recon!truia o ntreag# $?ecie di!p#rut#. @u ntmpl#tor
8alzac !u!&ine c#ar(itectura /$i ar(eologia0 !unt pentru *ia&a !ocial# ceea ce
e!te anatomia comparat# pentru *ia&aorganic#. Aca!# e!te un document
!ociologic $i moral. O ntreag# !ocietate poate %i g(icit# dincon!ultarea lui.
E!en&iale la 8alzac !unt dou# lucruri" unitatea lumii /co!mologic# $i
!ociologic#0 $idetermini!mul ca mi'loc de e$a%odare a p#r&ilor componente.
n!# cum ob!er*# Curtiu! cauza e!te un%undament cu totul mi!terio! la el
n de%initi* de e!en&# di*in# a$a nct unitatea lumii balzacieneapare ca
a*nd ea n!#$i o natur# magic#. 7etoda recon!truc&iei balzaciene !e
re*endic# de la o $tiin&#total# $i uni*er!al# mai degrab# dect de la *reuna
din $tiin&ele poziti*e ale !ecolului !#u. Locurileca!ele zid#ria mediul
ge!turile $i %izionomia uman# trecutul $i *iitorul colecti*it#&ilor !au
indi*izilor !unt ca liniile unei palme gigantice n care !e poate citi !ecretul
uni*er!ului. 8alzac e ace!t c(iromantce !e prezint# ca un !a*ant poziti* un
a!trolog $i un magician care *eri%ic# n laborator legile unei%izici
mi!terioa!e un 8alt(a!ar Clae>! ce e2perimenteaz# ab!olutul cu procedeele
c(imi!tului. ":e aici *ine %#r# ndoial# - !crie el n acela$i loc -nem#rginita
pa!iune pe care otrezite de!crierea unei ar(itecturi cnd %antezia !criitorului
nu-i altereaz# pentru nimic elementele"cine n-o poate lega atunci de trecut
prin !imple deduc&ii; =i pentru om ct de !traniu !e a!eam#n#trecutul cu
*iitorul) a-i po*e!ti ceea ce a %o!t nu n!eamn# oare a-i !pune mai totdeauna
ce *a %i;" :ar aici e mai curnd *orba de intui&ie dect de $tiin&#Beali!mul
balzacian nu e documentar ci cum !-a!pu! *izionar $tiin&a lui %iind din
!pe&a poetic# a romanti!mului. =i oricum ace!t reali!m pre!upunedin punct
de *edere !ociologic o anumita ncredere pro%und# n %or&ele de a%irmare din
!ocietate. Subcritica legitimi!t# a in!titu&iilor burg(eze e2i!t# la 8alzac un
mare elan !u%lete!c o energie *ital# cene indic# n autorul
Comediei umane
un burg(ez din epoca a!cen!iunii trium%ale a cla!ei. Spiritul balzacian e
ntreprinz#tor $i neobo!it ca al unui banc(er din *remea lui Ludo*ic-1ilip.
8alzac $iconduce romanul - de!tinele eroilor - ca un a!t%el de banc(er. .tt
determini!mul implacabil ct $iintegrarea permanent# n totalitate !unt
a!pecte ale ncrederii indi*idului n *alorile grupului caredeparte de a %i
ap#!#toare !unt !timulatoare de energii. Treizeci de ani mai trziu la
1laubert de'acolaborarea in!ului cu colecti*itatea apare %i!urat# $i toat#
ideologia totalitar# a lui 8alzac !e pr#bu$e$te. Bomanul de ace!t %el intr# n
di!o-lu&ie. Continu# %ire$te !# !e !crie balzacian n!# mariledrumuri ale
!peciei ocole!c tot mai de! pro*inciile ce au %o!t cnd*a proprietatea
autorului
Comediei umane.
/C#line!cu el nu !crie pur $i !implu balzacian $i Enigma Otiliei nu e!te !#
!punem S%r$it de *eac n 8ucure$ti. La 9. C#line!cu balzaciani!mul e!te
rede!copeit polemic ntr-un moment ncare romanul !e !c(imba!e o dat# cu
cla!a !ocial# care-i d#du!e na$tere. 4olemica lui 9. C#line!cu*izeaz#
recondi&io-nrea !peciei - ca o e2pedi&ie a lui HeCerdal menit# !# do*edea!c#
*alabilitatea uneiambarca&iuni !au a unui tra!eu -& ntr-un moment n care
!piritul pro%und era altul. Se na$te de aicicontradic&ia dintre %ormula
totalizatoare $i mecanic cauzali!t# a lui 8alzac $i !tructurile !ociale
$imentale ale unei lumi ri!ipite $i indi*iduali!te. 1ormula cedeaz# pre!iunii"
numai pre'udecata ne poate%ace !# *edem n Enigma Otiliei
metoda lui 8alzac din C#utarea ab!olutului.La 9. C#line!cu e!te
un balzaciani!m %#r# 8alzac.S# ncepem prin a re*ela !piritul de e2pertiz#
$tiin&i%ic# n de!crierea ca!ei 9iurgiu*eanu" "Ca!a a*eaun !ingur cat a$ezat
pe un !cund parter-!oclu ale c#rui geamuri p#trate erau acoperite cu
(rtietran!lucid# imitnd un *itraliu de catedral#. 4artea de !u! pri*ea !pre
!trad# cu patru %ere!tre de on#l&ime ab!urd# %ormnd n *r%ul lor cte o
rozet# gotic# de$i dea!upra lor zid#ria !cotea tot atteamici %rontoane
cla!ice !pri'inite pe cte dou# con!ole. La %a&ad# acoperi$ul c#dea cu o
!trea$in# lat# rezemndu-!e pe con!ole de!p#r&ite de ca!etoane totul n cel
mai antic !til..." 4arter-!oclu) rozet#gotic# %rontoane cla!ice con!ole
ca!etoane antic !til - ace!ta e!te un limba' te(nic @aratorul carede!cria n
C#utarea ab!olutului ca!a Clae>! nu !punea dect ceea ce un ob!er*ator
oarecare ar %i putut!# *ad# $i !# !pun#. 9. C#line!cu pare nti a atribui
eroului !#u lui 1eli2 p#rerile $i limba'ul dai) nun' mod con!ec*ent. .r %i
oricum greu de admi! c# un licean de opt!pre-D zece-nou#!prezece anic(iar
eminent po!ed# a!emenea cuno$tin&e" "Ceea ce ar %i !urprin! aici
oc(iul unui e!tet era inten&ia dea e2ecuta grandio!ul cla!ic n materiale att
de nepotri*ite. 4ere&ii care !pre a core!punde inten&ieicla!ice a !c#rii de
lemn ale c#rei capete de 'o! erau !pri'inite pe doi copii de !te'ar
adulter#ridonatelliene ar %i trebuit !# %ie de marmur# !au cel pu&in de !tuc
erau gro!olan tencui&i etc.
.."t Oc(iul unui e!tet"iat# n %ond din a cui per!pecti*# !unt n%#&i$ate
lucrurile. @aratorul c#line!cian e!te deci un!peciali!t /ne *om mai ntlni cu
el n cur!ul romanului cnd *a do*edi pe rnd competen&#muzical#
pla!tic# "petele cumene din obra'ii unei %eti&e zugr#*ite probabil n
acuarel# de*eni!er# nulei prin nen&elegerea proce!ului de di%uziune a>
luminii ni$te lacuri de rubin %#r# nici o leg#tur# cure!tul" - p!i(ologic#
!ociologic# e!tetic# $i a$a mai departe0 $i apeleaz# la un limba' pro%e!ional
$ic(iar u$or pedant. Uni*er!ala $i magica $tiin&# a lui 8alzac apare aici
!%#rmat# n nenum#rate $tiin&e!peciale %iecare cuE*ocabularul ei.Locul
c(iromantului l-a luat e2pertul $i pe al poetului romanticdocumentari!tul.
7etoda lui- 8alzac ni !e poate p#rea a!t#zi nai*#) a lui 9. C#line!cu e!te
n!#arti%icial# $i e2tra*agant#. E2actitatea de la 8alzac &intea un e$a%oda'
complicat n care %iecareelement !e lega de celelalte participnd la !piritul
ntregului) la 9. C#line!cu ea e!te mai curnd oerudi&ie %a!tidioa!# $i un
!crupul e2ce!i* n %ine dac# 8alzac are *oca&ia de a crea *ia&# 9. C#line!cu
o are pe aceea de o comenta. 8alzaciani!mul romanului c#line!cian nu e!te
numai polemicci $i prin e2celen&# criticiiE curio! c# tocmai acea!t#
pre%acere a metodei balzaciene a !c#pat cu de!#*r$ire lui 9.
C#line!cun!u$i. .utorul Enigmei Otiliei
a *oit !e $tie !# demon!treze *italitatea %ormulei balzaciene ntr-unmoment
n care romanul no!tru /ca $i cel european0 !e ndrepta !pre 4rou!t $i al&ii.
Sunt de rele*at ninten&ia lui 9. C#line!cu dou# a!pecte ce decurg unul din
altul. ntiul di!cutat cu argumente potri*itede .le2andru 9eorge
/Semne $i repere0n*edereaz# credin&a lui 9. C#line!cu ntr-o e*olu&ie
organic#/$i etnic determinat#0 a literaturii $i care ne-ar obliga de pild# pe
noi romnii !# continu#m a producenc# mult# *reme numai roman &#r#ne!c
interzicndu-ne pe de alt# parte acce!ul la proza deintro!pec&ie la
p!i(ologi!m. ":e ce am c#uta !# imit#m pe 4rou!t !crie 9. C#line!cu n
articolul ncare !#rb#torea cincizeci de ani ai lui Bebreanu cnd nici o
cultur# nu poate $i nu *rea !#-l irnite;Englezul marinar ne-a dat
Bobin!on Cru!oe
9ermania !peculati*# poemul meta%izic noi nu *om putea da mult# *reme
dect Ioni" /UlC!!e din care !unt $i citatele urm#toare0. :ac# 4rou!t poate
!autrebuie !# %ie imitat acea!ta nu ne intere!eaz# acum dar 9. C#line!cu
nici nu condamn# propriu-zi!%olo!irea metodei unui mare !criitor /do*ad# c#
el n!u$i o %olo!ea pe aceea a lui 8alzac0 ci c(iar po!ibilitatea
prou!tiani!mului n condi&iile i!torice ale ntrzierii !ociet#&ii $i I romanului
no!tru" "C#cie!te 4rou!t o %ormul# ce poate %i imitat# cu %olo!; El e!te un
caz. :ac# am a*ea $i noi nd#r#tul no!tructe*a !ute de ani de ci*iliza&ie $i o
limb# ca aceea %rancez# dac# am a*ea a!tm $i am !ta nc(i$i ntr-oodaie
c#ptu$it# cu plut# am a*ea $i noi acea !en!ibilitate a rmei !au a proteului
%#r# oc(i dar cari !imtlumea ntr-un c(ip pentru care noi nu a*em *orbe.
7etoda lui 4rou!t deri*# n c(ip nece!ar dintr-uncon&inut intran!mi!ibil
dintr-o comple2itate a emo&iilor anormale dintr-un !u%let de*enit durero!
de prea multe %oi $i de prea mult# con$tiin&# de !ine. O analiz# a nuan&elor de
po!e!iune %#cut# n !implulact al contempl#rii unei %emei dormind iat# o
realitate !u%letea!c# pe care n-o poate pro*oca nici ometod# ntr-o &ar# n
care am p#r#!it de att de pu&in# *reme iarba pentru a ne culca n pat."
Lamoartea lui Holban !cria de a!emenea" "Credin&a noa!tr# e!te c# n
principiu *remurile n care tr#imnu !unt potri*ite pentru a de!pica i Fitn n
ar $i a!t%el Holban n-ar !# de*ie dect un romancier e!te deocamdat#iecti*".
.utorula omeniriii". 1orma e2terioar# a omenim" acea!ta ea m%oitul r-# ea
nu mai poate %i a%lata a ignora %aptul ca ea nu "G
*
moL ce H deotn*S de
")2rr!
deodat# prou!tieni;" !e ntreab# cu uimire criticul In ce-l pri*e$te *rea !#
r#mn# balzacian. :ar maie!te
Enigma /acel cla!ic roman reali!t pe care-l dore$te autorului lui ori m#car
o crea&ie obiecti*# din %amilia lui Ion $i a
4#durii !pnzura&ilor;Sau mai limpede" mai poate %i; @u cum*a reluarea
critic# $i polemic# i-a !c(imbatine*itabil caracterul;nainte de a r#!punde !#
aminte!c o mpre'urare. n +,IJ pe cnd !cria Enigma Otiliei
9. C#line!cu!-a amuzat !# prelucreze epic un %apt di*er! cule! din ziare.
ntr-o cronic# a mizantropului el po*e!te$te cum tn#rul 4ope!cu decide !#
ia de !o&ie pe Ioana %ata *#du*ei 4etcu %iindc# *#du*a are o*ac# Doiana
"lat# greoaie cu ugerele pline care-l !co!e!er# pur $i !implu din min&i".
"Iat# ontmplare *rednic# de &ara n care !-a !cri! Ion
al lui Bebreanu" declar# 9. C#line!cu. Be%erin&a neintere!eaz# ca $i
tratarea" !ubiectul *rednic de Ion
e!te reluat n regi!tru burle!c. .$adar tn#rul4ope!cu !e n%#&i$eaz# *#du*ei
4etcu g#tit ca de !#rb#toare $i-i cere mna %etei" "7i-a pl#cut Doiana*reau
!# !pun Ioana $i-a$ *rea !# ne lu#m". Iar %emeia bucuroa!# !# !cape de
piatra din ca!#" "Ia-omaic# $i !# %i&i !#n#to$i". Tn#rul 4ope!cu pune repede
condi&ia principal#" "O iau dac#-mi dai *aca".K#du*a promite $i ginerele d#
"cte*a trcoale de proprietar *acii". .re loc nunta. 7irele cere *acadar
*#du*a e acum de alt# p#rere c#ci ea numai pe %at# *oi!e !-o "m#rite".
Tn#rul !e !imte n$elat ca$i Ion de !tratagema lui Ka!ile 8aciu $i !e
comport# la %el" $i alung# ne*a!ta. 8iata %at# *ictim#inocent# !e duce ca $i
.na direct la gra'd "$i !e !pnzur# cu %unia pricinii nenorocirii !ale" adic#
a*acii care n tot ace!t timp "rumeg# incon$tient# de rolul !#u n acea!t#
a%acere !enza&ional#". .ce!tconci! roman burle!c !eam#n# pn# la un punct
cu 4lnia $i Stamate cu celelalte ale lui Urmuz. @icolae 8alot# a remarcat
/:e la Ion la Ioanide0nu doar n unele din cronicile !ale a procedat
9.C#line!cu la r#!turnarea tragediei n %ar!# dar $i n romane unde nu *om
ntlni "gra*ele problemeumane din romanul obiecti*" al lui Bebreanu ori n
acela al "autenticit#&ii"" "n !c(imb !atiriconulc#line!cian n%#&i$eaz# o
comedie uman# modern# n care elementele 'ocului cu m#$ti ale %ar!ei
nu!unt cu nimic mai pu&in gra*e e!tetic dect cele mai gra*e implica&ii ale
romanelor amintite".34utem trage de aici o concluzie pro*izorie" $i anume c#
9. C#line!cu urm#rind !# repete polemic nromane %ormula balzacian# n-
a putut e*ita ca ea !# de*in# n minile !ale o e2pre!ie a comicului $i a unui
%el de 'oc e!tetic de e!en&# baroci. S# %ie ade*#rat c# nu doar n i!torie ci $i
n literatur# tragediile !e repet# de obicei !ub %orm#de %ar!#; n!# I. 7.
Sado*eanu a putut repeta balzaciani!mul n
S%r$it de *eac n 8ucure$ti
%#r# caromanul !#u !# de*in# comic. Sa %ie de *in# temperamentul lui 9.
C#line!cu; I. @egoi&e!cu/Scriitorimoderni0primul care a *orbit de
Enigma Otiliei ca de un roman comic crede c# !ur!a comicului edubl# la 9.
Caline!cu" "o *irtuozitate epic# ce e de %apt modul mecanic prin tradi&ie al
romanuluicla!ic" $i care %ace din Enigma Otiliei o 'uc#rie per%ect# de un
epic "prea pur $i prea te(nic %#r# alt#moti*a&ie dect gratuitatea !a e!tetic#
prea e*ident#") $i n al doilea rnd lumea de !orgintecaragiale!c# a
romanului. @e putem totu$i ntreba dac# nu cum*a comicul n!u$i al ace!tei
lumi !edatoreaz# intr#rii ei ntr-o %ormul# mecanic# adic# unei rigidit#&i n
tratarea materialului reali!t"dumecaniLue plaLue !ur le *i*ant.
S# compar#m Enigma Otiliei Cu S%r$it de *eac n 8ucure$ti
cel#laltimportant roman balzacian din proza noa!tr# modern#. I. 7.
Sado*eanu are napoia lui aceea$i tradi&iereali!t# $i eroul lui principal Iancu
Urma-tecu nu e dect ultimul *enit dintr-o !erie glorioa!# nceput#cu
4#turic# $i Scatiu $i n care mai g#!im pe Lic# Trubadurul 9ore 4irgu
7i(ail .!pru $i c(iar pec#line!cianul Stanic# Ba&iu. 1a&# de ari*i$tii din care
!e trage Urmatecu e poate cel mai comple2 $imai pu&in !c(ematic.
Caracterologic $i p!i(ologic !criitorul a procedat prin umplerea tiparului de
o*ia&# %oarte bogat#. Ca tablou de mora*uri
S%r$it de *eac e!te de a!emenea un e2traordinar de *iudocument al unei
mici burg(ezii cu mari pl#ceri lume$ti ce ntrzie n o!p#&uri %lamande
zugr#*iteminu&io! de un Dordaen! atent la %igurile po%ticioa!e la gurile
rapace la !curgerea !o!urilor pe b#rbii.In totul n!#
S%r$it de *eac %ace impre!ia de roman *ec(i ntrziat n alt !ecol pa!ti$# a
balza-ciani!mului de $coal#. :ac# Enigma Otiliei e mai modern %aptul !e
% " e2plic# prin aceea c# n loc !#mearg# n !en!ul con&inutului reali!t-
documentar merge n !en!ul con*en&iei balzaciene" pe care ongroa$#
punnd-o n e*iden&#. Enigma Otiliei e!te n !pirit balzacian o
recon!truc&ie" dar nainte dea %i una a lumii e!te una a %ormulei n!e$i de
roman.cea!t# imagina&ie de gradul al doilea - aplicat# procedeelor
balzaciene nu con&inutului - %ace din
Enigma Otiliei
un roman de critic n care reali!mul balzaciani!mul $i obiecti*itatea au
de*enit program e!teticul. 7.Sado*eanu !e m#rgine$te !# zugr#*ea!c#
obiecti* !ocietatea bucure$tean# de la +,--) 9. Caline!cu !ea%l# n c#utarea
unei %ormule a obiecti*it#tii. :e la unul la altul di!tan&a e!te de la ingenuitate
lacritici!m. @endoielnic
Enigma Otiliei $i apoi 8ietul Ioanide
continu# !# apar&in# ace!tui roman dorictradi&ional prin unele elemente $i
mai ale! prin program dar ele ilu!treaz# alt# *r!t# dect
Ion $i anume o *r!t# critic#. @u trebuie ignorat caracterul ale2andrin al
ace!tor romane n care *iziuneae!te a criticului n mai mare m#!ur# dect a
creatorului" comentariul *ie&ii trece naintea *ie&ii.Obiecti*itatea n!#$i e!te
una parado2al# c#ci nu mai de!emneaz# ab!en&a din e*enimente a
unuinarator impar&ial !au a demiurgului balzacian L% ame!tecul permanent
al unui comentator !a*ant $ie2pert care n loc !# n%#&i$eze lumea o
!tudiaz# pe probe de laborator. :emon!tra&ia e!tetic# pre!upune n !%r$it
'ocul di!ponibilitatea ludic#"
o art# a 'ocului/acea comedie uman# acel!atiricon cu m#$ti de carna*al de
care *orbea n detaliu @icolae 8alot# n !tudiul !#u0 $i un
'oc #l artein !tare de recondi&ionarea cli$eelor celor mai %elurite $i de un
me$te$ug eminent 9. Caline!cuironiza o dat# pe "!criitorii de me!erie" care
"%ac romane arti!tice dar %#r# *i!cere". Bomanele lui intr#cu !iguran&# n
acea!t# categorie. 4rin Enigma Otiliei
romanul doric !e pri*e$te n oglind# lund parc# act de !ine $i de re&eta de
%abricare care i-a !tat la baz#) ace!t roman 9. Caline!cu n-a *rut !#-
l parodieze nici !#-l nege ci tocmai din contra !#-l *alidezeM Comicul e!te
aici e%ectul ciocnirii dintreidee $i *ia&# dintre !piritul critic /ce !e mani%e!t#
ca o inten&ionalitate polemic# dar $i ca un mod detratare $i materia reali!t#
pe care o are n *edere. Dar!a e!te a$a zicnd obiecti*#. :ac# ncape
ironieaici ea apar&ine romanului contradic&iei !ale arti!tice nicidecum
romancierului care e!te !erio! n programul !#u. :e la
Enigma Otiliei la 8ietul Ioanide e!te pe urm# deo!ebirea de la comedie la
'oc" odat# e2perimentul dinti nc(eiat romancierul e!te liber !# e2ploateze
pn# la cap#t con*en&ia $i ntr-un !en! nu numai e!tetic dar $i ludic. /4e o
treapt# mai 'o!
Scrinul negru
e tot un roman ludic.0 Docuride arti%icii literare ace!te din urm# romane
mping mult mai departe dect a mai %#cut-o cine*a la noilibertatea artei
romane$ti.
E*olu&ia p#rerilor criticii n pri*in&a Enigmei Otiliei
e!te n !ine in!tructi*#. La data apari&ieiromanului 4ompiliu Con!tantine!cu
a%irma/Scrieri0c# autorul "a procedat cla!ic cu metoda balzacian# a %aptelor
concrete a e2perien&ei comune %i2nd n ni$te cadre !ociale bine precizate
o%re!c# din *ia&a burg(eziei bucure$tene". =i rituo!" "@imic li*re!c nimic
in*entat n atmo!%era n care per!ona'ele e*olueaz#" impre!ia de reali!m...
e!te co*r$itoare". Cel dinti care a !im&it ne%ire!cul produc#tor de comic al
%ormulei a %o!t I. @egoi&e!cu. n %ine cu .le2andru 9eorge !untem la
e2tremacealalt#" nu numai c# %ormula ar oblitera orice con&inut *ital dar
romanele par criticului ratatecolec&ie de bizarerii $i de per!ona'e
a!em#n#toare unor paia&e loc*ace incapabile !# alc#tuia!c# olume. C# ele
alc#tuie!c totu$i una dac# !c#p#m de pre'udecata reali!t# a ar#tat magi!tral
@icolae8alot#. E clar c# n&elegerea Enigmei Otiliei
/$i implicit a celorlalte0 a a*ut ne*oie de patruzeci de ani pentru a !e admite
c# nu de crea&ie de *ia&# i e!te *orba ci de o %ormul# de art#) c# nu *om g#!i
la 9.C#line!cu > in*en&ie a naturii $i a omului ci a artei $i a !urogatelor ei)
a$adar nlocul unui oc(i deob!er*ator $i de morali!t oc(iul e!tetului.

Comicul din Enigma Otiliei
e!te e!en&ial rezultatul procedeelor critice %olo!ite de prozator.E intere!antc#
lucrul n-a !c#pat lui 4ompiliu 3 Con!tantine!cu n +,II cnd a comentat
Cartea nun&ii""Ceea ce eratr#!#tur# de romancier n biogra%ia lui Emine!cu
adic# plenitudinea portreti!tic# aici pare n c(ipciudat procedeu de
caracterizare critic#" n genere analiza acea!ta intuia c# numai un oc(i
alromancierului pri*e$te !pre *ia&# cel#lalt tr#gnd !pre literatura n!#$i.
:ar la romanul urm#tor4ompiliu Con!tantine!cu !-a l#!at %urat de impre!ia
de balzaciani!m ortodo2. =itotu$i cel pu&in npatru pri*in&e
Enigma I Otiliei
poate %i !tudiat# ca romanul comic al unei *oca&ii critice $i
polemice"tipologia redu!# la clara e!en&# $i aproape mecanic#) de-I pla!area
ob!er*a&iei din centru !pre peri%eriacla!elor morale de la tip la caz cu alte
cu*inte e2ce!ul $i caricatura) e2(ibarea interiorit#&ii $i Cdez*#luirea
moti*a&iilor) prezen&a unor teme $i moti*e caracteri!tice comediei cla!ice S#
le do*edim pe rnd.4olemiznd cu Camil 4etre!cu 9. C#line!cu dintingea
dou# %eluri de indi*izi prin pri!ma capacit#&iide adaptare la lume" unii care
!e adapteaz# automatic adic# in!tinctual $i al&ii care !tr#duindu-!e !#!e 55N
K
e2plice !e adapteaz# moral" "Obiectul romanului e!te omul ca %iin&#
moral#... Intere!ul n roman $i ngenere n ob!er*a&ia omului pro*ine din
*iclenia cu care in!tinctele !e a!cund !ub !tructura moralit#&ii.Cnd un erou
!e poart# dup# in!tinctele %undamental umane dar !e Obate !# !e e2plice
comple2atunci el de*ine copt pentru roman..E L#rgind n&ele!ul cu*ntului
am putea aplica aici no&iunea deipocrizie. To&i eroii complec$i !unt ni$te
ipocri&i !ublimi ori ridiculi care nu *or !# admit# iz*orulautomatic al
actelor lor". n ce categorie intr# oare prin pri!ma ace!tor con!idera&ii
per!ona'eleromanului c#li-ne!cian; Sunt ele %iin&e morale ori numai
automatice; Trebuie !pu! c# cele mainumeroa!e !e adapteaz# la ni*elul
purului automati!m4u&ini dintre protagoni$tii
Enigmei Otiliei
au oconcep&ie moral# a *ie&ii adic# !unt capabili de moti*a&ie a actelor
proprii. Unul e!te %#r# ndoial#4a!calopol mo$ierul epicureu $i %ilo!o%
pragmatic. .ltul e!te 1eli2n m#!ura n care caut# !# !ee2plice pe !ine $i
tr#ie$te c(inul ne(ot#rrii n alegere..To&i ceilal&i !unt din categoria
in!tincti*ilorordona&i aproape !c(ematic de autor $i ilu!trnd un tipOtilia
reprezint# pe tn#ra %at# %ermec#toarecoc(et# $i in!e!izabil# .urica e %ata
b#trn# 7o$ Co!tac(e e a*arul iubitor de copii dar %#r#con$tiin&a mp#r&irii
l#untrice .glae e "baa ab!olut#" Titi imbecilul placid Simion dementul
!enil $ia$a mai departe=i aici ca $i n
Cartea nun&ii
un per!ona' e pu! !# aleag# $i i !e o%er# ipo!taze !impleale umanit#&ii de
care e ncon'urat ca de ni$te m#$ti. Dim are deoparte grupul "gra&iilor" /n
caretrebuie inclu!# $i Kera0 de alta grupul "m#tu$ilor". @ici o
indi*idualizare reali!t#" la %el cum 1eli2 encon'urat de m#$tile iubirii $i
geloziei ale rapacit#&ii !au generozit#&ii. .mbele romane !unt peacea!t#
latur# romane ale educa&iei !entimentale limitnd n!# a!pectul moral /adic#
op&iunea $imoti*a&ia0 la per!ona'ul principal $i tran!%ormnd re!tul
protagoni$tilor n apari&ii tipice. 1rapant e!tetocmai a!pectul de comedie a
automati!melor. @imic impre*izibil nu poate inter*eni o dat# ce per!ona'ele
au %o!t prezentate. 7#$tile nu cad la !%r$it. D*li$carea e numai epic# la
ni*elul %aptelor. @ici un per!ona' nu !e !c(imb# $i de aceea toate %ac
impre!ia de p#pu$i mecanice al c#ror arc a %o!tntor! pn# la cap#t-Sunt
prezentate de obicei la nceputul c#r&ii cum !-a ob!er*at de'a" cu
ocazia partidei de c#r&i din ca!a lui 7o$ Co!tac(e a petrecerii de la Sa%erian
7arigo-556
K
r.
mian a nmormnt#rii Catiei O#noag#. .cea!t# prim# apari&ie e memorabil#
%i2at# printr-un ge!t printr-o %izionomie ori printr-o %raz#
caracteri!tic#.G.*em n %a&# o umanitate redu!# la e!en&#" clar#nu pro%und#.
1iecare erou e categorial per%ect dar are pu&in# indi*idua-P litate. E o lume
de e!en&emorale in*entariate $i !i!tematizate. Suntem ntr-o
commedia dell>arte
unde a*arul per%idul ingenua$i ceilal&i !e recomand# dintru nceput $i nu %ac
pn# la !%r$it dect !# !e ilu!treze. .ce!tcomportament mecanic e o !ur!#
inepuizabil# de comic. 3ntr-un %el ace!te per!ona'e !unt e2pre!i*e prin
e2ce!" de n!u$iri !au de de%ecte. .*ari&ia lui 7o$Co!tac(e e n a%ara
comunului ca $i r#utatga .glaei. 4ortretul e de!enat n c#rbune $i nu la!#
loc pentru ndoieli. .*em de-a %ace cu caricaturi ale umanit#&ii morale nu cu
indi*izi morali n !en!ulacordat cu*ntului de n!u$i 9. C#line!cu. n cronica
!a la
Enigma Otiliei
4erpe!!iciu! !e ar#ta miratde u$urin&a incredibil# cu care per!ona'ele !e la!#
tra!e pe !%oar# de Stanic# /".ce!t bro!coi de %abul#nu era %#cut !# &in#. Cum
e cu putin&# te ntrebi ca nimeni !# nu reac&ioneze mpotri*a logoreii $i
!enten&iomaniei de care !u%er#; Cum !e %ace c# to&i l iau n !erio! $i l
a!cult#;"0. 7irarea denot# oiluzie reali!tic#. Stanic# e n!# tipicul ncurc#
lume al %ar!ei cla!ice. .tribuindu-i-!e ace!t rol !'edo*ede$te nze!trat din
plin pentru el. Ca $i a*arul Co!ttc(e *ariant# de Hagi Tudo!e $i de
Harpagoncare a!cunde banii !ub parc(et !au $i-i leag# de mi'loc cu un bru
!e mprumut# c(iar $i de cinci leinumai !pre a nu %i !ilit !# bage mna n
buzunar $i e!croc(eaz# propriul nepot la care &ine totu$i $i e 'e%uit de
Stanic# %iindc# re%uz# !# !e de!part# de pac(etele cu bani.Sc(emati!mului $i
caricaturalului trebuie !# le ad#ug#m lip!a de mi!ter moral 4!i(ologia e dat#
pe%a&# de per!ona'e !au de narator. Comicul pro*ine din acea!t# e2(ibare
care ne aminte$te de romanelenai*e ale !ecolului trecut. Un ntreg 'oc de
declara&ii $i de aparteuri ne &ine permanent n curent cuinten&iile
per!ona'elor. E!te ra%inat !tilul lui @icolae 1ilimon" ".cea!t# !tratagem#
pu!e pe greac#ntr-o pozi-&iune %oarte delicat#) o %#cu n %ine !# !e con*ing#
c# 4#turic# era un demon mpieli&at - $ia*ea dreptate biata %emeie c#ci !tarea
lucrurilor era att de di%icil# nct nu !e mai putea !# %ac# nimicn %a*oarea
amantului !#u. S# tac# nu putea c#ci *icleanul ciocoi ar %i du! la !p#t#rie pe
'unelecalemgiu $i printr-acea!ta !-ar %i do*edit amorul ei cel 55Qtainic) !#-l
libereze nu putea dect printr-o m#rturi!ire care ar %i %#cut pe ciocoi !t#pn
pe !ecretele!ale. :in ace!te dou# rele :uduca ale!e pe cel mai mic. n
romanul lui 9. C#line!cu un per!ona'%oarte n !piritul lui 1ilimon e!te
Stanic# "intrigantul" principal n c(iar !en!ul c# %ace intriga" %apticromanul
nainteaz# gra&ie ma$ina&iilor !ale. "Ine*itabilul Stanic#" poart# *orba de
colo-colo minten$al# $anta'eaz# !e lamenteaz# $i d# 'o! bretelele
pr#$te trage cu urec(ea la ne*oie bag# mna n buzunarul celuilalt pic#
unde nu-l a$tep&i $i di!pare %#r# urm# cnd l cau&i cunoa$te pe to&i $i !e
*r#n !u%letele tuturor e par$i* $i !educ#tor (o& $i !entimental e!croc $i
principial. 4rezen&a lui n !cen# etot timpul prile' de comedie moliere!c#.
Kiclenia lui /ca a C(erei :uduca !au ca a lui 4#turic#0 nu enici o clip# &inut#
!ecr. cum nu r#mn mult# *reme a!cun!e nici n!u$irile gndurile ori
inten&iilecelorlalte per!ona'e. .glae *#znd pe 1eli2 ntreab# mali&io! pe
Co!tac(e de %a&# cu toat# lumea"".$a;M !e mir# .glae. @-am $tiut" %aci azil
de or%ani". Co!tac(e ntmpinndu-$i nepotul n capul!c#rii d# celebrul
r#!pun!" "@u-nu-nu $tiu... nu-nu !t#
nimeni
aici nu cuno!c..."Caracterul automatical comport#rii e!te dez*#luit la tot
pa!ul. Stanic# e duplicitar" autorul are gri'# ca duplicitatea !# bat# laoc(i
Cnd doctorul c(emat la c#p#tiul lui Co!tac(e l declar# n a%ar# de pericol
Stanic# ni !e !pune"!imula entuzia!mul" cel mai complet" ":omnule
doctor !unte&i pro*iden&a noa!tr# nc# o dat# a&i!#*r$it o minune redndu-
ne pe bunul no!tru unc(i. K# *om %i n *eci recuno!c#tori." =i ca $i
cumacea!t# em%az# plu! indica&ia anterioar# de !imulare nu i !-ar p#rea
!u%icient de edi%icatoare naratoruldubleaz# *orbele e!crocului de un
apart"
"7ama ta de peze*eng(i gndi Stanic# n !inea lui te-aadu! grecoteiul !#
!trici *iitorul meuM" 9recoteiul e!te %ire$te 4a!calopoL Limba'ul e de
comediecaragialian#. Comicul rezult# din !upralicitare $i din darea c#r&ilor
pe %a&#. Subtilitatea romanului e denatur# e!tetic# nu p!i(ologic# &ine cu
alte cu*inte de caracterul demon!trati* $i programatic al%ormulei mai mult
dect de pro%unzimea tr#irilorCn acea!ta con!t# a!pectul critic. Kom ob!er*a
c# procedeele comice pro*in nu att dintr-o anumit# con!iderare a naturii
umane /de$i e2i!t# oarecaremizantropie0 ct dintr-un mod de a n&elege
literatura. 7orali!mul cla!ic de la care 9. C#line!cu !-are*endicat n attea
rnduri e n de%i-55Jniti* o art#" $i anume o art# a 'ocului. Simpli%icnd
intriga $i caracterele romancierul $i mane*reaz# per!ona'ele pe o !cen# de
comedie. Cele mai multe intrigi !unt comice n
Enigma Otiliei.
Stanic# trage pe !%oar# cnd pe 1eli2 cnd pe Co!tac(e. .duce la c#p#tiul
bolna*ului un doctor %al! care !ile$te pe b#trn !# !e la!e con!ultat. Clanul
Tulea ocup# milit#re$te ca!a "unc(iului" cnd e *orba de a p#zia*erea
!ocotit# n pericol. 7#nnc# la patul ace!tuia beau /din ce g#!e!c n ca!#
%ire$te0 'oac# c#r&idorm pnde!c cu !c(imbul. 4u&ine per!ona'e apoi
r#mn>!erioa!e. .proape to&i a!cult# pe la u$i tragcu urec(ea !pioneaz#
pun ntreb#ri per%ide. .urica nu e doar o %at# b#trn# ci una ridicol# $i care
!ee2pune ridicolului. Titi e n!urat cu !ila c#znd n cur!#. 4n# $i !erio!-
!entimentala 9eorgeta !e preteaz# combina&iilor lui Stanic# $i %ace o *izit#
%amiliei lui Titi.>.c&iunea e pre!#rat# de
Lui-pro-Luo-Fi.
4rete2tele lui Co!tac(e de a !e a%la !ingur n ca!# !pre a putea a!cunde !au
!coate banii !unt cu!utecu a&# alb#. Totdeauna comedia %olo!e$te a&a
alb#>mpreun# cu 'ocul c#r&ilor pe %a&# acea!t# *oit!uper%icial# moti*a&ie
con!tituie elemente prin e2celen&# comice.
8ietulIoanide
e*iden&iaz# pe lng# acea!t# art# a 'ocului un 'oc al artei ce !e reprima!e n
romanulanterior. .tt a!pectul critic ct $i cel ludic !e agra*eaz#. Bomanul
e un
bric-#-brac
de moti*e $iregi!tre literare. 4er!ona'ele de*in portrete iar ac&iunea epic#
modalitate narati*#. Lip!e$te a treia dimen!iune a *ie&ii totul de!%#$urndu-
!e n plan. n %ond e o proz# epurat# de natur#. 9. C#line!cu ar putea !pune
cu Ioanide" arta reprezint# antiteza naturii. n%#&i$eaz# un uni*er! de %orme
nu unul real" $iel e2i!t# !ub un ung(i pur arti!tic. Umanitatea e !i!tematizat#
ncepnd cu numele. 4ompone!cu nu poate %i dect un g#uno! Su%le&el un
la$. 9ulim#ne!cu un poltron. .le2andru 9eorge a identi%icat aici procedeul
nai* din pie!ele lui .lec!andri. :e!igur" dar reluat con$tient. Onoma!tica
e!te la 9.C#line!cu un !pectacol de gal#. E un caz tipic de recondi&ionare a
cli$eului. :e alt%el ace!t %el deliteratur# nu ie!e din !%era cli$eului doar c#
nu-l ironizeaz# /ar %i parodie0 ci l re%olo!e$te.
8ietul Ioanide
e un muzeu baroc $i un e2erci&iu de !til. O zi din *ia&a lui 4anait Su%le&el
!eam#n# cu o epopee bu%# !pri'init# pe citate !a*ante $i pe re%erin&e la
Kirgiliu. @ici o comple-55R2itate nu au 9onzal* Ione!cu ori Con&e!cu unul
*nnd catedre de diminea&a pn# !eara al doilea 'ucnd %e!te mor&ii.
9aittanC apare pretutindeni n!o&it de agenda n care-$i noteaz# programul
zilnic. Eun robot a%abil $i nimic mai mult. n roman !unt n %ond mai multe
romane re%#cute ca $i tipologiadin pre%abricate. Uciderea 4icai e un
policier
!ini!tru cu !cene de groaz#. ncerc#rile b#trnei doamneHan-gerliu de a-l
!c#pa de la e2ecu&ie pe 7a2 !unt n !tilul Hugo-:uma!-8aronzi cu lo*ituri
de teatruca n
BuC-8la!.
4ompone!cu tr#ie$te romanul !#u care parodiaz# romanul cla!ic al reu$itei
$i e$eculuin-c(eindu-!e cu o !inucidere ce treze$te imediat me%ien&a
cititorului atent. Ultima %raz# a %o!tuluimini!tru e prea plin# de dorin&a
autorului de a-i e2prima golul interior" "Timpul e umed 7amC. S# $tiic# are
!# ning# abundent." Hergot &ine un 'urnal /maiore!cian0 din care lip!e!c toate
e*enimentelee!en&iale) cele derizorii !unt n!# acolo. ntr-o m#!ur# $i mai
*izibil# nc# dar nenc(egat
Scrinul negru
*a %i un roman de pre%abricate" S. :amian a identi%icat zece !au un!prezece
romane n roman n%unc&ie de modalitate" epi!tolar de a*enturi poli&i!t de
mora*uri de educa&ie !entimental# de teroarecomedie !ocial# !enza&ional
$.a.m.d.
/9. C#line!cu romancier0.
.ce!te romane !unt un %el dedemon!tra&ie de *irtuozitate prin care lu#m
cuno$tin&# de puterile genului" romanul He autoindic# $idez*#luie
%unc&ionarea. Kirtuozitatea e o %orm# a 'ocului. 9. C#line!cu imagineaz#
'ocuri romane$tinu romane propriu-zi!e. 4ro%unzimea lor e!te n primul rnd
e!tetic#. 4ericolul de a con!iderace!te!imulacre drept %ic&iuni reali!te l
putem con!tata citind !tudiul lui .le2andru 9eorge plin de
obiec&iinentemeiate ce porne!c n!# de la premi!e 'u!te. @icolae 8alot# a
replicat prin ideea !atiriconului..ce!ta implic# 'ocul dar pune totu$i
accentul principal pe altce*a $i anume pe o reprezentare - de un%el particular
-a realit#&ii" prin de%ormare $i grote!c. n!# romanele lui 9. C#line!cu trebuie
con!iderateca replici polemice n care nu reprezentarea realit#&ii conteaz# ci
prezentarea romanului n!u$i) $i nucaracterul burle!c al e2i!ten&ei !trne$te
comicul ci te(nici!mul %ormulei $i arti%icialitatealudic#.>Toate romanele lui
9. C#line!cu con!tituie moduri de e2perimentare a romanului indi%erent
c#!copul urm#rit con$tient de autor poate %i
altul Cartea..nun&ii
repet#
D:ap(m! $i C(loe
punnd ntr-o!c(em# dat# %apte noi. :ar con*en&ia n loc !# %ie atenuat#
e!te K
55-
agra*at#. ntre ace!te %apte de *ia&# cotemporan# /meciuri de bo2 c#l#torii
cu trenul cinematogra% etc.0 $i !c(em# e!te un contra!t c#utat $i att de mare
nct !ugereaz# ndat# caracterul e2perimental.Ce *om urm#ri n ace!t prim
roman c#line!cian nu *a %i ade*#rul p!i(ologic ori !ocial de$i ambele pot!#
nu lip!ea!c# ci ade*#rul unei e!tetici practicarea unei teorii a romanului
price roman trebuind !#%ie cla!ic prin atitudinea %a&# de realitate e modern
prin decor care e i!toric" acea!ta %iind ideea de baz# a lui 9. C#line!cu ne
*om ntlni n
Cartea nun&ii
cu o ncercare de a ilu!tra. n
Enigma Otiliei
demon!tra&ia *izeaz# balzaciani!mul. .tt romanul educa&iei !entimentale
ct $i cel !ocial alrapacit#&ii burg(eze ct n %ine acela moliere!c al
a*ari&iei !unt po!ibil balzaciene cu elemente n!#din %ra&ii 9oncourt $i Oola
/ob!er*area morbidit#&ii a biologiei degradate ca n
Cartea nun&ii
nepi!odul cu m#tu$i ori n
Scrinul negru
n de!crierea ari!tocra&iei ce decade $i a bolii Catiei0. n
8ietul Ioanide
$i
Scrinul negru
e2perimentul merge !pre epicul pur $i !pre !enza&ional. Lip!a aerului *ie&ii
!e!imte n toate. 9. C#line!cu de*ine mai ale! n ultimele c#r&i un
colec&ionar" de arti%icii procedee%apte de !til documente arti!tice %ormule
narati*e. Ludicul atinge aici punctul de !u!.Un a!pect al ludicului e!te $i
!pectacolul. nti al naturii) apoi al omului. Spectacular# naturac#line!cian#
e!te prin mpingerea dimen!iunilor ei c#tre enorm. n
Cartea nun&ii
*edem c(iar de lanceput ni$te cmpii "pierzndu-!e n dep#rt#ri oceanice"
pe care copacii alc#tuie!c "o m#!ur# aimen!it#&ii" locurilor. :ar ad'ecti*ele
nu trebuie !# ne n$ele" planul enorm la 9. C#line!cu &ine n %ondde o
percep&ie tot cultural# nu propriu *orbind natural#. E2i!t# mereu un model
n reprezent#rile !aleuneori !ugerat n te2t. "4u!tiet#&ile idilice" populate de
imen!e cornute placide ce par a iz*or din"epoci !tr#*ec(i geologice" ne duc
cu gndul la %abuloa!a de!criere a 7oldo*ei lui Can-temir trecut# $i la
Sado*eanu. 9. C#line!cu e un prelucr#tor genial de moti*e. 8#r#ganul din
Enigma Otiliei
cumilioanele lui de l#cu!te ori pampa argentinian din
Scrinul negru
cu (erg(eliile ei pe 'um#tate!#lbatice $i n mi'locul c#reia apar ca!tele ca
acela de
Halima
al lui 1ranci!co O!ter ne impre!ioneaz#ca ni$te pnze colo!ale ce umplu un
perete de muzeu. "Kia&a" n detalii conteaz# mai 'u&in dect unanumit
program e!tetic prandio!ul !au elementarul !unt programatice la %el 5I-ca
balzaciani!mul. :o*ada poemele n care e!te l#udat !pectacolul materiei n
uni*er! !oarele lunamun&ii ca!cadele *ulcanii !tolurile de p#!#ri de care
"!e-ntunec# cerul" balta ce "!e umple de pe$te""ntin!ele pu!te" $i
"m#re&ele %lu*ii". .ce!t uni*er! natural al romanelor coincide cu uni*er!ul
poeziein%#&i$at n termeni critici ntr-un celebru e!eu. ".r(itectura" e!te $i
ea !emni%icati*#. @unta lui9a*ril-cea din
8ietul Ioanide
are loc n (rubele unui ca!tel luminate de %#clii. Cel#lalt 9a*rilcea din
Scrinul negru
%ugit n mun&i tr#ie$te robin!o-nian *nnd *ulturi cu arcul $i ad#po!tindu-
!e ntr-o pe$ter# !cobit# n !tnc# n al c#rei ta*an !unt mpletite r#d#cinile
brazilor de dea!upra $i care r#!un#muzical la b#taia *ntului. Talciocul e o
groap# colo!al# %or%otitoare de oameni breug(elian# n %ond.Bomancierul a
n*#&at de la critic !# !e entuzia!meze de imen!itatea !citic# precum
CantemirEmine!cu Sado*eanu de marile reprezenta&ii de gal# ma-
cedon!Siene de groaza de boreal a lui.lec!andri !au de %rumu!e&ea pu!tei
pr#%oa!e de la :uiliu Oam%ire!cu. n acela$i %el trebuie interpretat!pectacolul
uman" biogra%ii deloc comune %izionomii bizare temperamente e2centrice
ge!turie2tra*agante. ntr-o "cronic# a optimi!mului" 9. C#line!cu a%irma c#
toate marile opere !untcaracterizate de un !oi de !c(emati!m tipologic $i
ad#uga" "=i unde e!te !c(em# e!te $i $ar'#".Senza&ionalul caracterologic e o
tr#!#tur# ce pune n relie% de a!emenea 'ocul artei la 9. C#line!cu. @ue2i!t#
nici un !ingur tip normal adic# comun n romanele lui. To&i indi*izii par
ni$te e2centrici. :ac#n primele romane acea!t# latur# e nc# di!cret# n
ultimele ea !e mani%e!t# puternic. Ioanide e(i!trionic Su%le&el un bolna* de
%ric# Hagienu$ !e *i!eaz# 7acedon $i-$i !crie o autobiogra%ie n ace!t!en!
mare$alul Corne!cu e un actor 9ulim#-ne!cu are un !pirit de ac(izi&ie
arti!tic# din %rica zilei demine b#trna doamn# Hangerliu $i regizeaz# o
nmormntare %icti*#. n %iecare clip# ace!te per!ona'e !tau pe un %el de
!cen# $i 'oac# teatru.
/
Lumea c#line!cian# e!te o lume de teatrul .ceea dinromane nu !e deo!ebe$te
e!en&ial de aceea din
I!toria literaturii.
.utobiogra%ia lui Hagienu$ ori portretul lui 9aittanC pot %i oricnd imaginate
ca %#cnd parte din
I!torie
9. C#line!cu e !ainte- beu*ian n portreti!tic# alc#tuind galerii de tipuri
unele i!toric documentare n critic# altele %icti*en romane. :ac# am
!c(imba numele le-am putea con%unda.5I+7ateiu Caragiale "ma'ordom de
ca!# mare" !tr#b#tnd ntr-o zi de decembrie 4ia&a S%ntul 9(eorg(edin
8ucure$ti ar putea %i tra!plantat n
Scrinul negru
cu conacul de la Sionu cu core!ponden&a detinere&e cu biogra%ie cu tot. El
!-ar putea ntlni n roman cu CatC O#noaga cobornd toat# n*#luit#
n b'#nuri dintr-un automobil ar %i !alutat placid de 7a2 Hangerliu a%lat pe
cal $i in*itat n !cri! deSerica 8a-leanu la mo$ie unde !-ar duce pu&in
aga!at dar !-ar duce $i ar ntoarce am%itrioanei in*ita&ia pentru Sionu de$i
!peran&a lui !ecret# ar r#mne de a o a*ea ntr-o zi ca oa!pete pe b#trna
doamn#Hangerliu. @u numai per!ona'ele tr#ie!c n ace!t %el $i *orbe!c
bomba!tic ca pe !cen# p#rnd a e2er!a di*er!emaniere de e2pre!ie dar
naratorul n!u$i care e!te un (i!trion genial un Ioanide literar. S-a di!cutat
ncte*a rnduri dac# 9. C#line!cu nu contra*enea unei reguli pe care !ingur
a !tabilit-o punnd ncentrul romanelor !ale pe Ioanide ar(itect de geniu $i
om ie$it din comun) nu !-a ob!er*at n!# c#ade*#rata di%icultate n tipul de
roman la care regula c#line!cian# p#rea potri*it# nu e!te de a e2ploataun
erou e2cep&ional ci de a e*ita ca per!pecti*a din care %aptele lui /$i ale
altora0 !unt pri*ite !#apar&in# unui a!t%el de per!ona'. .lbert T(ibaudet a
de>!coperit trei moti*e pentru care geniul nu poate%i erou de roman. 1elul n
care criticul %rancez *ede lucrurile e!te greu de primit n ciuda
unor ob!er*a&ii %oarte p#trunz#toare c#ci geniul poate %i erou de roman ca $i
orice alt in!" doar c# romanuldoric $i n general reali!t trebuie !# !e %erea!c#
a %olo!i !pre a nu !e dizol*a n altce*a
per!pecti*a geniului
a!upra lucrurilor. T(oma! 7ann a !im&it pericolul $i a mediat pe Le*erSu(n
prin Serenu!Oeitblom" pe eroul genial printr-un narator comun. @u
ntmpl#tor n
Lotte la Teimar
renun&nd la pre*edere /9oet(e e aici mediat la nceput de con!ilierul $i apoi
de %iul !#u0 capitolul %inal undelumea e!te redat# din ung(iul titanului
n!u$i e!te cel mai !lab. C#ci geniul e!te prin e!en&a luie2centric" *iziunea
lui a!upra lumii nu poate %i dect documentul unei e2centricit#&i. Un 'urnal
intim allui .miel !au 9ide are pentru noi intere! e2act n m#!ura n care
de!coperim n el un a!emenea rar document. Bomanul intelectualului /ca
per!pecti*# nu ca tem#0 e de'a la Hu2leC !au la 7ircea
Eliade e2ce!i* $i de*italizat ca o teorie de!pre *ia&# ce ia locul ob!er*#rii
pur $i !impul a *ie&ii. 9.C#line!cu !e a$eaz# pe !ine n c(ip %oarte deci! n
5I5mi'locul romanelor !ale att ca narator /n toate0 ct $i ca per!ona'
/Ioanide dar de ce nu Dim $i1eli2 !unt *ariantele !ale0 $i %#r# a abandona
dorin&a de obiecti*itate reali!t# ncearc# !# %ac# dintr-unin! !upradotat un
%ocalizator al epicului. In ace!te condi&ii naratorul c#li-ne!cian *a interpreta
!ingur toate rolurile *orbind n numele tuturor per!ona'elor /limba'ul e al
!#u nu al lor0 ignornd !peci%icul p!i(ologic ori plauzibil !itua&iei" un actor
care nu $tie !# !e identi%ice cu per!ona'ele r#mnnd eln!u$i n pielea
%iec#ruia. =iel mai mult interpreteaz# !au comenteaz# *ia&a dect o
zugr#*e$te reali!t/con%orm programului ce $i l-a propu!0. Bomanele
c#'ine!ciene$unLiomaiie.ale intelectualului /$i nuale micului intelectual
care pretinde T(ibaudet ar %i compatibil cu ideea de tipizare reali!t# ci
alemarelui intelectual care nu poate %i niciodat# tipic0 cum !unt attea la noi
dup# +,I-" %ilo!o%ia $ilimba'ul lor apar&in unui intelectual. :eo!ebirea dintre
Enigma Otiliei
$i
8ietul Ioanide
pe de o parte$i
7aitreCi
!au
Ioana
pe de alta r#mne totu$i con!iderabil# c#ci 7ircea Eliade !au Holban !criu
un%el de romane-'urnal ce !e limiteaz# la e2perien&a !trict# a per!ona'ului-
narator n *reme ce>romanelelui 9. C#line!cu cuprind o popula&ie !ocial#
bogat# din medii %oarte *ariate.
Ioana
e un roman per!onal $i intro!pecti*
Enigma Otiliei
unul !ocial $i reali!t. Intelec-tualizarea *iziuniiE e!te legat# nromanul no!tru
de dup# +,I- de o !c(imbare a materiei" !ocialul !e rare%iaz# intro!pec&ia
de*enindin!trumentul pri*ilegia&i .utorul nu-$i poate tran!cende eroii nu
mai e capabil de in*en&ie epic#" !em#rgine$te !#-$i analizeze !u%letul propriu.
La 9. C#line!cu *iziunea %oarte intelectualizat# !e e2ercit# pe o materie
epic#" creatorului i-a luat locul criticul%#r# n!# ca orizontul obiecti* !# !e
acomodezeace!tei per!pecti*e Criticul %iind un comentator nimic nu mai
e!te n%#&i$at %ire!c - e*enimente p!i(ologie natur# art# - totul %iind n!o&it
de umbra tenace a aprecierii critice.G :emiurgul balzaciane!te cu mult mai
reticent dect ace!t narator c#line!cian !u%erind de tru%ie incapabil !#
ob!er*e %#r# !#aprecieze oc(i lip!it de ingenuitate $i e!te u$or
ridicol1ere!trele ca!ei 9iurgiu-*eanu !unt de on#l&ime "ab!urd#") o !trad#
bucure$tean# n%#&i$eaz# "o caricatur# n moloz a unei !tr#zi italice")
napartamentul lui 4a!-calopol "!e *edeau tablouri ale!e cu gu!t") odaia n
care p#trunde idiotul Titi "erao odaie de burg(ezie etc") cutare in*itat# a lui
Stanic#5IIn ca!a 9iurgiu*eanu "ncepu !# cnte r#u" la pianul O&iliei) iar
acela$i Titi mnuie$te "*ioara cu pa!iune cu nc#p#&nare dar %#r# nici o
metod#") un (ele$teu de pe mo$ia lui 4a!calopol "era o ap#mocnit#
!mrcoa!# cum apare uneori n *i!ele grele n care adormitul !e cu%und#
mereu n n#moluriuni*er!ale $i nu !cap# de ele dect zburnd dea!upra"
$.a.m.d..utorul nu %ace nici un e%ort de a 'u!ti%ica atari inter*en&ii prin care
abuzeaz# $i de per!ona'ele !ale $i de cititor. Sa*antlcul e o metod#curent#
n ultimele romane Tonul %al! !emnalat de 7arin 4reda n
Scrinul negru
!e datoreaz#%aptului c# limba'ul ace!ta pedant $i !a*ant e!te acela$i $i cnd
!e !ondeaz# p!i(ologia lui 1eli2 $i cnde *orba de a lui Titi) n cu*inte
a!em#n#toare ni !e de!criu tribula&iile lui Ioanide dar $i ale lui
Stanic#Ba&iu.7ai ale! n
Enigma Otiliei
ace!t limba' e nepotri*it cu cla!a intelectual# a ma'orit#&ii per!ona'elor."
Contra!tul e creator de comic /o ultim# !ur!#0" n!# un comic opu! ideii n
8ietul Ioanide
ori n
Scrinul negru
%iindc# un roman critic admite 'ocul dar e2clude ne!eriozitatea ce l-ar %ace
pe narator ridicol. =i con*enind c# Ioanide ca per!ona' poate %i c(iar $i
pu&in carag(io! /acea!ta%iind de alt%el per!pecti*a comun# n care apare lui
4ompone!cu et. comp."
bietul
Ioanide0 un narator n-are dreptul !# !e compromit# c#ci pune n prime'die
*aliditatea nara&iunii n!e$i. .ce!ta e de%ectulma'or al
Scrinului negru
unde dac# nu ne !up#r# lip!a de !im& tragic aerul de %ar!# !au grote!cul
careapar&in organic manierei c#line!ciene ne deruteaz# ade!ea e2tra*agan&a
naratorului $i e!teti!mule2ce!i* contra!tant %ondului !ocial $i moral.
@aratorul c#line!cian !u%er# de tru%ie $i n-are ingenuitate"neputnd crea
lumea ncearc# !-o ordoneze n %unc&ie de gu!tul !#u. "8alzaciani!-mul" a
de*enit ode!p#r&ire e!tetic# a apelor.