Sunteți pe pagina 1din 3

Povestea Cuvntului

A fost odata( ca niciodata( un mpa(rat pe nume Cuvnt. S,i sta(pnea mpa(ratul peste o
mpa(ra(t,ie ntinsa(, cu supus,i bogat,i s,i fericit,i. O sigura( mare durere avea
el nsa(, n toata( fericirea ce-l nconjura: nu avea copii. S,i ajunsese mpa(ratul la
ba(trnet,e de mare supa(rare l cuprinsese s,i numai plngea s,i altceva nu mai fa(c
ea.
Azi as,a, mine as,a, ntr-o zi, stnd mpa(ratul la poarta( s,i plngndu-s,i trista soarta
(, ia ca( trecu un mos, pe lnga( el s,i-i da(du binet,e, apoi i zise:
- mpa(rate, ai mila( de un biet ca(la(tor s,i da(-mi, rogu-te, o cana( cu apa( s,
i o bucata( de pine.
mpa(ratul i ra(spunse:
- Mos,ule, d-apoi nu t,i-oi da numai att, poftes,te n casa( s,i t,i-o da mpa(ra(tea
sa mea de mncare s,i-oi nnopta la noi, ca( poate ai drum lung de fa(cut.
S,i-l duse mpa(ratul pe mos, n casa( s,i-i da(du mpa(ra(teasa mncare calda( s,i-i tu
rna( mpa(ratul o cana( de vin, apoi i urara( somn bun s,i-l la(sara( odihnei nopt,
ii. Iar peste noapte mpa(ratul avu un vis: se fa(cea ca( mos,ul i spunea:
- Drept mult,umire pentru buna(tatea ta s,i a mpa(ra(tesei tale, va( voi lua dure
rea din suflet. Asculta( cele ce-t,i voi spune, fa( ntocmai s,i ra(u nu va fi: sa
( mearga( mpa(ra(teasa n curtea palatului s,i va vedea un pomis,or. Sa(-l ude, sa(
-l sape s,i sa(-l curet,e de usca(turi. Fructele ce le va da pomis,orul sa( le m
a(nnce mpa(ra(teasa. As,a sa( facet,i s,i nicicum altfel s,i bine va( va fi.
Dimineat,a( mpa(ratul i povesti mpa(ra(tesei visul s,i fugira( amndoi la mos, sa(-l n
trebe ce a fost aceasta. Dar mos,ul nu mai era, plecase. S,i au stat ei la sfat
s,i au hota(rt sa( faca( ce l sfa(tuise mos,ul pe mpa(rat n vis. S,i s-a dus mpa(ra(t
easa n curtea palatului s,i mare-i fu mirarea cnd ga(si pomis,orul acolo unde nu f
usese pna( deuna(zi nimic. S,i-l sa(pa(, l uda(, l cura(t,a( de usca(turi. A doua z
i mpa(ra(teasa ga(si n pomis,or trei poame pe care le mnca(. Iar la sorocul potrivi
t mpa(ra(teasa da(du nas,tere la trei fete. Mare bucurie fu pe mpa(rat s,i n ntreaga
mpa(ra(t,ie, avnd acum cine sa(-i mngie ba(trnet,ile.
n ziua hota(rta(, pusera( mpa(ratul s,i mpa(ra(teasa masa cu fa(ina(, lapte, miere,
sare s,i apa(, sa( le fie ursitoarelor de hrana(. Acestea se nfruptara( din cele
date, apoi le ursira( fetelor:
-S,i se va numi aceasta( fata(, cea mare fiind, Vorba Dreapta(. S,i va fi apriga
(, va lovi, va sfa(rma s,i va ndrepta, cu dreptate s,i adeva(r, numai pe voie, fa(
ra( de nevoi.
- S,i se va numi aceasta( fata(, cea mijlocie fiind, Vorba de Duh. S,i va strni m
int,i s,i va ca(uta smbure de cunoas,tere.
- S,i se va numi aceasta( fata(, mezina fiind, Vorba Buna(. S,i va fi blnda( s,i
miloasa(, s,i va mngia durere s,i va nchide ra(ni. S,i va fi dulce s,i frumoasa( in
imii.
Crescura( fetele, bucurnd pa(rint,ii n toate cele ce fa(ceau. Iar cele ce li se ur
sisera( se va(deau adeva(rate: Vorba Dreapta( era as,a de nt,eleapta(, nct mpa(ratul
o pusese n locul sa(u la judeca(t,ile cele mari; Vorba de Duh atta era de mintoas
a(, ca( numai cu cei mai mari nva(t,at,i sta(tea la vorba( s,i ta(lma(cea cele ma
i grele ca(rt,i; Vorba Buna( mngia pe tot,i cei aflat,i n durere s,i pe unde trecea
tot zmbet s,i bucurie la(sa n urma(. Iar mpa(ratului s,i mpa(ra(tesei li se umpleau
sufletele de bucurie s,i nu era zi de la Dumnezeu n care sa( nu mult,umeasca( pe
ntru ziua n care mos,ul se oprise la ei la poarta(.
S,i ar fi fost tot o fericire peste mpa(ra(t,ia lor, pna( ntr-o zi, cnd la marginea m
pa(ra(t,iei s,i fa(cu sa(las, un balaur. Ardea satele, mnca bucatele oamenilor. Ce
nu fa(cuse mpa(ratul: trimisese soli, trimisese os,ti, da(duse sfoara(-n t,ara(
ca( va da o fata( de nevasta( celui ce va nfrnge balaurul degeaba, balaurul nu pute
a fi nvins. Atunci, nemaiga(sind sca(pare, mpa(ratul merse el nsus,i la balaur.
- Ia spune, balaure, ce vrei tu de la noi, de atta necaz ne faci?
- Apoi, mpa(rate, eu n-as, vrea nimic, dar tare sunt ca(tra(nit din cauza sta(pnei
mele, mpa(ra(teasa Litera. Ca(ci a ra(mas fa(ra( gnduri s,i numai nva(lma(s,eala(
este n mpa(ra(t,ia noastra(. Mare supa(rare are, ca(ci nu se mai s,tie descurca. I
ar eu ma( mnii s,i eu unde s,i pe cine pot.
Cnd auzi mpa(ratul atare vorbe, se gndi ca( ceva trebuie sa( faca(, sa( s,i scape mpa
(ra(t,ia de balaur. S,i zise:
- Ma(i balaure, eu am trei fete, care or descurca-o pe mpa(ra(teasa ta. Le-oi tri
mite la ea s,i or sa(-i dea de cap, numai pleaca( de pe pa(mnturile mele s,i lasa
(-mi oamenii n pace.
- Apoi fie ca tine, mpa(rate, zise balaurul s,i, lundu-s,i ziua buna(, pleca( n ale
sale.
Se duse mpa(ratul s,i s,i chema( fetele. Le spuse cum sta( toata( ta(ra(s,enia s,i
cuvntul ce-s,i da(duse, iar ele s,i luara( cele trebuincioase drumului s,i plecar
a(.
n mare supa(rare o ga(sira( fetele pe mpa(ra(teasa Litera. Iar ea, cum le va(zu, l
e omeni ca orice drumet, venit de la drum lung, apoi le povesti:
- De toate-s vinovata( numai eu. Stnd la sfat cu oamenii mei, m-am la(udat ntr-o z
i ca( nimeni nu ar putea ncurca ce eu pun pe hrtie-n scris. Atunci a apa(rut furio
asa( tare dar parca( alta i-ar fi starea? zna Bomba(neala(. S,i m-a blestemat, ra
(u m-a blestemat sa( nu-mi fie odihna odihna( s,i spuse curate sa( nu mai fie n mpa
(ra(t,ia mea, numai nclceala( s,i blbiala(, pna( ce n-oi aduce ruga istet,imii aici.
Cum o fi aceea, nu s,tiu, doar mi-a zis c-o voi ga(si n Lege, nva(t,a(tura( s,i Mngi
ere. Am ca(utat s,i-am tot ca(utat, dar n-am ga(sit nimic din cele ce mi-a spus
zna. Iar voi, de vet,i afla s,i rupe blestemul, eu sluga ma( voi face la curtea C
uvntului, iar voua( va( voi da mpa(ra(t,ia mea s-o sta(pnit,i.
Ei, s,i-au stat fetele la sfat, se sfa(tuira( s,i-ntrebara( care pe unde s,tia,
dar ra(spuns nu aflau. Cnd li se luase gnd ca( ar afla capa(t de unde sa( apuce, i
ata( ca( li se nfa(t,is,a( mos,ul ce-i apa(ruse s,i mpa(ratului n alte timpuri. S,i
ospa(tndu-l ele, mos,ul le zise:
- Fetele tatii, de pornit sa( va( fie drumul unde ra(sare soarele s,i apune moar
tea. De aflat, nsa(, numai de va( este dat vet,i afla.
S,i plecara( fetele spre soare-ra(sare. Mersera( ele pret, de doua( pini s,i un u
rcior cu apa( s,i ajunsera( ntr-o pa(dure. Dar ce pa(dure, cum nici n lume nu ntlnis
era(: neagra( s,i nvolburata(, numai gnduri rele s,i mnie bntuind-o. Fla(mnde s,i obo
site, fetele mersera( pe o ca(rare plina de ma(ra(cini s,i ajunsera( la o casa(
ce sta sa( se na(ruiasca(. Ba(tura( la poarta( s,i le deschise o ba(trna( att de b
a(trna(, ca( nici anii ba(trnet,ii nu se mai puteau numa(ra. Fetele se rugara( de
o cana( cu apa( s,i o bucata( de pine.
- Apa( v-oi da, ca(-i de la Dumnezeu la(sata(, dar pentru pine trebuie sa( mi munc
it,i o zi.
Fetele se nvoira( s,i intrara( slugi la ba(trna(. Vorba Dreapta( ajunse la ograda
ora(ta(niilor. Le cura(t,a(, le spa(la(, apoi se gra(bi sa( le dea de mncare. S,i
mare i fu uimirea, cnd va(zu ca( mncarea pa(sa(rilor era amestecata( cu a vitelor
s,i a cinilor. Cu ra(bdare ea alese pentru fiecare s,i le mpa(rt,i cinstit sa( le
ajunga( tuturor. Vorbei de Duh i fu dat sa( faca( curat s,i ordine n scrisorile s,
i ca(rt,ile ba(trnei. S,i erau tare ncurcate, nici gnd sa( fi nt,eles ceva din ele.
Dar fata, cu ra(bdare s,i amintindu-s,i nva(t,a(turile nt,elept,ilor cu care s,i mpa
(rt,ea vremea n mpa(ra(t,ia Cuvntului, le descurca( s,i le as,eza( cum nu se putea
mai bine. Ct despre Vorba Buna(, ba(trna o puse sa( o spele s,i sa( o ngrijeasca( c
hiar pe ea. Iar baba era tare art,a(goasa( s,i urcioasa(, dar fata, cu felul ei d
e a fi, o ngriji s,i o mngie, de zmbet apa(ru n ochii femeii.
Ziua de munca( terminndu-se, ba(trna le spuse:
- At,i fost att de pricepute s,i at,i pus atta suflet n tot ce at,i fa(cut, nct va( v
oi spune ce mai avet,i de fa(cut. ntoarcet,i-va( la curtea mpa(ra(tesei Litera. Sp
unet,i-i sa( urce n turnul pa(ra(sit s,i sa( aduca( sipetul ce-l va ga(si acolo.
Restul vet,i s,tii, poate, singure ce avet,i de fa(cut.
Fetele mult,umira( de sfat s,i se ntoarsera( la mpa(ra(teasa Litera. Ga(sira( sipe
tul s,i-l deschisera(. Nu ga(sira( n el dect trei hrisoave, pe care sta(teau scris
e numele fetelor. Mirate, s,i luara( fiecare hrisovul s,i le citira(. Vorba Dreap
ta( citi znogn, Vorba de Duh direovin, iar Vorba Buna ca(slachin. Aflnd ce sta(tea sc
hrisoave, mpa(ra(teasa Litera se puse pe un plns de se scutura ca(mas,a pe ea, gnd
ind ca( asta tot lucra(tura znei Bomba(neala( trebuie sa( fie. Dar fetele, se sfa
(tuira(, mai citira( s,i aflara( ce scria n hrisoave. Citira( cu glas puternic, s
a( sparga( vraja: ZNO GNDIREO, VIN CA(-S LA CHIN!. S,i-atunci, ca de niciunde, apa(r
u o minune de zna(, nsot,ita( fiind de trei fla(ca(i cum nu se mai aflau alt,ii. S
,i zise:
- Aceasta e ruga istet,imii, iar voi at,i reus,it sa( desclcit,i scrisele. Eu sun
t zna Gndire, iar ei sunt copiii mei, Lege, nva(t,a(tura( s,i Mngiere. Iar ei va( sun
t voua( sortit,i de sot,i, dar trebuia sa( dovedit,i ca(-i putet,i afla.
S,i astfel, fetele se ma(ritara( cu cei trei fla(ca(i, Litera intra( slujnica( l
a Cuvnt, iar Gndirea i vegheaza( pe tot,i pentru linis,te s,i mplinire a mint,ii s,i
sufletului.
S,i-am nca(lecat pe-o s,a s,i v-am spus povestea-as,a.