Sunteți pe pagina 1din 5

PLANUL MANAGERIAL ANUAL AL COMISIEI METODICE CLASELE

I IV COALA CU CLASELE I-VIII N. BALCESCU,


ANUL SCOLAR 2010 - 2011
1
PLANUL MANAGERIAL ANUAL AL COMISIEI METODICE CLASELE
I IV COALA CU CLASELE I-VIII N. BALCESCU,
ANUL SCOLAR 2010 - 2011
NR.
CRT
OBIECTIVE
PROPUSE
FORME DE
ACTIVITATE
TERMEN RESPONSABIL
1
Asigurarea calitii
actului educational
Personalizarea ofertei
educaionale la nivel
educaional
dezbateri
discuii
Septembrie
(atunci cnd este
cazul)
Responsabilul
comisiei
2
ntocmirea programelor
pentru disciplinele
opionale
discuii Septembrie !adrele didactice
"
#alorificarea
mi$loacelor de
%nvmnt e&istente %n
dotarea 'colii(
completarea bazei
didactice cu materiale
noi) confecionate %n
scopul optimizrii 'i
modernizrii instruirii
confecionarea
unor materiale
didactice (repararea
celor e&istente %n
'coal)
*ctombrie
!adrele didactice
+
Planificarea 'i
organizarea activitii
e&tracurriculare
activiti
demonstrative
sc,imb de
e&perien
referate
-oiembrie
.ecembrie
Aprilie
!adrele didactice
/
0ntroducerea
te,nologiilor didactice)
moderne %n activitatea
curent
dezbateri
sc,imb de
e&perien
referate
.ecembrie
!adrele didactice
1 2eninerea cadrelor
didactice %n circuitul
informaiei necesare
e&ercitrii profesiei prin
colaborare cu !!.) cu
prezentarea de
nouti editoriale
reviste de
specialitate
Semestrial
Responsabilul
comisiei
2
edituri (reviste de
specialitate)
3
Spri$inirea elevilor care
%ntmpin dificulti %n
activitatea de %nvare
activiti de
recuperare
4unar) de cte ori
este nevoie
!adrele didactice
5
6acilitarea 'i favorizarea
sc,imbului de
e&perien didactic la
nivelul colectivului
metodic al 'colii
dezbateri
activiti
demonstrative
4unar
!adrele didactice
7
2odaliti practice de
evaluare
dezbateri
teste model
referate
interasisten
.ecembrie
2ai
!adrele didactice
18
Prevenire 'i combaterea
e'ecului 'colar)
valorificarea
potenialului fiecrui
elev prin adoptarea
strategiilor la
caracteristicile evoluiei
psi,ofizice ale elevilor
referate
sc,imburi de
preri
studiu de caz
2ai !adrele didactice
11
!olaborarea
%nvtorilor cu
profesorii %n vederea
integrrii 'i adaptrii
elevilor la ciclul
gimnazial (primar)
activiti comune
%nvtori 9 profesori
%nvtoare 9
educatoare
0unie
!adrele didactice
DIRECTOR, RESPONSABIL,

Activitile comisiei metodice se desf'oar pe baza unui Pla !aa"#$%al,
realizat de responsabilul coordonator) care este parte a ofertei educaionale a 'colii:
Pla&l !aa"#$%al a&al este realizat de ctre responsabilul coordonator) la
propunerile responsabililor pe ani de studiu sau grupe de clase ( unde este cazul ) 'i ale
%nvtorilor: ;l este supus dezbaterii comisiei metodice 'i apoi aprobrii acesteia) prin
"
vot direct ) cu ma$oritate simpl ) putnd suporta modificri %n urma dezbaterilor:
#arianta final este vizat de directorul 'colii:
Pla&$%l# !aa"#$%al# '#!#'($%al# sunt realizate de ctre responsabilul coordonator
'i cuprind )la&$%l# '#!#'($%al# al# $#')*'a+%l%l*$ )# a% ,# '(&,%& sau "$&)# ,# -la'#
( unde este cazul ):
Planurile semestriale realizate de responsabilii pe ani de studiu sau de grupe de clase
sunt dezbtute 'i apoi supuse aprobrii prin vot direct) cu ma$oritate simpl) %n cadrul
!omisiei metodice a %nvtorilor pe anii de studiu sau grupele de clase respective: ;le pot
suporta modificri %n urma dezbaterilor: #ariantele finale vor fi cuprinse %n planurile
manageriale semestriale realizate de responsabilul coordonator ) apoi vizate de directorul
'colii:
;videna membrilor) responsabilitilor 'i activitilor din cadrul comisiei
metodice este realizat de responsabilul coordonator 'i cuprinde <
fi'a personal a cadrului didactic(
responsabilitile membrilor comisiei metodice(
evidena activitilor propuse 'i evidena activitilor realizate ) %ntocmite
de responsabilii !omisiei metodice a %nvtorilor pe ani de studiu sau grupe de clase
( unde este cazul ) etc:
Responsabilul coordonator ine evidena participrii membrilor !omisiei
metodice a %nvtorilor la activitile comisiei) la discuiile9analiz %n urma activitilor
realizate sau asistate etc:
.NDATORIRILE RESPONSABILULUI COORDONATOR
AL COMISIEI METODICE A .NV/0/TORILOR
Responsabilul coordonator al !omisiei metodice a %nvtorilor face parte )
obligatoriu ) din !onsiliul de !urriculum al 'colii: ;l poate fi ales %n !onsiliul de
administraie al 'colii) conform Regulamentului de organizare a %nvmntului
preuniversitar 9 -r:+3+3 din 11: =: 288l ( !apitolul 000( Seciunea a #9a ):

Responsabilul coordonator al !omisiei metodice a %nvtorilor<
elaboreaz propunerile pentru oferta educaional a unitii de
%nvmnt 'i stategia acesteia cuprinznd obiective) finaliti) resurse materiale 'i
umane) curriculum9ul la decizia 'colii etc(
consiliaz cadrele didactice din cadrul comisiei(
elaboreaz instrumentele de evaluare 'i notare ale elevilor(
monitorizeaz parcurgerea programei) evaluarea elevilor(
organizeaz desf'urarea recapitularilor finale(
stabile'te atribuiile fiecarui membru al comisiei metodice(
evalueaz activitatea acestora 'i propune !onsiliului de administratie
calificativul anual al fiecrui membru al comisiei metodice) %n baza unui raport motivat(
efectueaz asistene ) mai ales ) la leciile stagiarilor sau la cadrele
didactice nou venite %n 'coal(
elaboreaz informari semestriale asupra propriei activiti 'i a comisiei
metodice:
+
!onform aceluia'i document) responsabilul coordonator al !omisiei metodice a
%nvtorilor <
particip la toate aciunile iniiate de directorul 'colii(
%ntrune'te membrii comisiei metodice ) cel puin o dat pe lun ) sau la
propunerea directorului sau membrilor comisiei:
A-(%1%(23%l# 4 #-5%)2 al# !#!+$%l*$ C*!%'%#% !#(*,%-# )$#'&)& 6
'-*) -*!&) strategii clare 'i roluri bine definite(
e&istena 'i monitorizarea unor $#'&$'# 'pecifice (
!*%(*$%7a$#a aciunilor (
abiliti de -*!&%-a$# prin fle&ibilitate) adaptibilitate 'i creativitate (
-a,$& bine stabilit) !#(*,*l*"%# structurat de rezolvare 'i de luare
a deciziilor (
-**)#$a$#) relaii desc,ise) empatie) comunicare multipl 'i rezolvarea
rapid a conflictelor (
distribuirea $#')*'a+%l%(23%l*$ (
%!)l%-a$# 'i participare egal) recunoa'terea 'i aprecierea realizrilor
individuale 'i de grup (
)$*-#' ,#!*-$a(%- de luare a deciziilor (
%ncura$area %%3%a(%1#% individuale prin dezvoltarea %ncrederii %n
propriile capaciti:
/