Sunteți pe pagina 1din 117

CUPRINS

Argument ..............................................................................................................................4
Introducere ...........................................................................................................................5
Cap. I. Teologia icoanei. Iisus Hristos ca prototip al icoanei Sale........................................6
I. 1. Simbolul ca anticipare i temei al icoanei ...............................................................6
I. 2. Deosebirea i relaia ntre icoan! i prototip .........................................................11
I. ". #e$!tura cu%&nt ' ima$ine ....................................................................................16
Cap. II. Izvoare scrise referitoare la icoane .........................................................................21
II. 1. S(inii P!rini ........................................................................................................21
II. 2. )e*te istorice ........................................................................................................22
II. ". Canoanele +isericii ..............................................................................................24
II. 4. ,rminiile ..............................................................................................................26
Cap. III. Canonul iconografic. Aezerea icoanelor n locaul bisericesc ...........................2-
III. .. .ltar .................................................................................................................."2
III. +. Iconostas ............................................................................................................"4
III. +. 1. Proorocii ........................................................................................................."5
III. +. 2. .postolii ........................................................................................................."5
III. +. ". S(&nta )reime ................................................................................................."6
III. +. 4. Pra/nicele .......................................................................................................41
III. +. 4. a. Naterea 0aicii Domnului .........................................................................42
III. +. 4. b. Intrarea 0aicii Domnului n +iseric! ........................................................44
III. +. 4. c. +una 1estire ...............................................................................................46
III. +. 4. 2. Naterea Domnului ....................................................................................51
III. +. 4. e. 3nt&mpinarea Domnului .............................................................................55
2
III. +. 4. (. +ote/ul Domnului sau ,pi(ania ..................................................................54
III. +. 4. $. Sc5imbarea la 6a! .....................................................................................62
III. +. 4. 5. Intrarea n Ierusalim ...................................................................................67
III. +. 4. i. 3n%ierea Domnului ......................................................................................6-
III. +. 4. 8. 3n!larea Domnului .....................................................................................74
III. +. 4. 9. Po$or&rea S(&ntului Du5 sau Cinci/ecimea ...............................................74
III. +. 4. l. .2ormirea 0aicii Domnului ......................................................................42
III. +. 4. m. Cina cea 2e )ain! ......................................................................................46
III. +. 4. n. S(&nta 0a5ram! .........................................................................................4-
III. +. 4. o. R!sti$nirea Domnului ................................................................................-"
III. +. 5. Icoanele mp!r!teti .......................................................................................-7
III. +. 5. a. 0&ntuitorul :ristos ....................................................................................-7
III. +. 5. b. Preas(&nta N!sc!toare 2e Dumne/eu .......................................................1;;
III. C. Cupola ..............................................................................................................1;"
III. C. 1. :ristos Pantocrator ......................................................................................1;4
III. D. Naos .................................................................................................................1;6
III. ,. Pri2%or ..............................................................................................................1;7
Concluzii ................................................................................................................................11;
Bibliografie ............................................................................................................................111
"
AR!"#$T
Primesc 2estul 2e 2es ntreb!ri 2espre preocuparea mea pentru a 2escoperi icoana< 2e a
2escoperi ce este i ce nu este icoana. 0uli nu nele$ ce m! 2etermin! s! cercete/ mai mult
n 2orina 2e a 2escoperi icoana< c!ci< spun ei< toate repre/ent!rile cu :ristos i s(inii sunt
icoane. Dar sunt oare toate icoane= De ce s! aib! importan! 2oar 2ac! mesa8ul %orbit i scris
al +isericii este con(orm cu n%!!tura Scripturii i a +isericii= >are prin ima$inile intro2use
n +iseric! nu se transmite la (el 2e e(icient mesa8ul 0&ntuitorului=
,ste important pentru noi s! %e2em ce scop bine preci/at are icoana nc! 2e la ori$ini
i s! re%enim n a e2uca pe cretinii 2e a/i n nele$erea icoanei. .rta +isericii primare nu se
re/uma la repre/entarea anumitor subiecte 2e 2ra$ul esteticului< ci urm!rea ca subiectele s! (ie
c&t mai rapi2 asimilate. De aceea 2etaliile nesemni(icati%e sunt eliminate 2in icoan!. 3n
2omeniul spiritual< propriu +isericii< s?a culti%at o art! care s! e2uce poporul cre2incios n
acelai sens cu #itur$5ia. @> art! care s! i transmit! n%!!turile 2o$matice i care s!?l
s(ineasc! prin pre/ena 5aric! a Du5ului S(antA
1
.
,ra i este ne%oie 2e o art! care s! transpun! pe p!m&nt 3mp!r!ia lui Dumne/eu i
care s!?i nsoeasc! pe cre2incioi 2e?a lun$ul ntre$ii lor %iei. > ima$ine care s! (i transmis
lumii acelai mesa8 ca i cu%&ntul sau ca pre/ena real! a s(inirii. Consi2er o real! problem!
(elul n care sunt nelese ast!/i 2o$mele i )ra2iia +isericii< cum mai e neleas! ast!/i
ima$inea reli$ioas! 2e c!tre cretinii simpli< i nu numai.
De multe ori am (ost nepl!cut surprins 2e lipsa 2e interes a multor clerici n a nele$e
i propo%!2ui nealterat! n%!!tura +isericii 2espre icoan!. Dureros este c! se promo%ea/! o
orto2o*ie n care orice ima$ine cu subiect reli$ios este consi2eart! icoan!. 0ai mult< orice
str!lucete< conine culori (os(orescente< acelea sunt promo%ate< nu icoanele autentic orto2o*e.
.cestea sunt c&te%a 2intre moti%ele pentru care mi?am propus abor2area acestui
subiect. 3ntruc&t una 2in principalele mele preocup!ri este pictura 2e icoane< am consi2erat 2e
o necesitate ma8or! tratarea subiectului< cu aceentul n special pe @canonul icono$ra(icA< 2ar i
pe unele nc!lc!ri 2e canoane re(eritoare la icoane. ,ste esenial s! ne ncon8ur!m 2e icoane
care susin ru$!ciunea n locul celor lipsite 2e esen! i 2e sens.
1
#. Uspens9B< Teologia icoanei n Biserica Ortodox, stu2iu intro2. i tra2. )eo2or +acons9B< ,2. .nastasia<
+ucureti< 2;;-< p. 4;.
4
I$TR%&!C#R#
#ucrarea 2e (a! este mp!rit! n trei capitole. 3n capitolul I am tratat c&te%a elemente
2e teolo$ie a icoanei< ca ba/! a tuturor repre/ent!rilor icono$ra(ice. .ici am ar!tat c! P!rinii
+isericii au (!cut 2istincie clar! ntre icoan! i prototip< icoan! i i2ol< ntre a2orarea a2us! lui
Dumne/eu i cinstirea relati%! a2us! icoanei.
3n al II?lea capitol am ar!tat c&te%a i/%oare scrise care temeinicesc< m!rturisesc 2espre
icoan!< 2ar ne i c!l!u/esc spre meninerea icoanei n +iseric!< respect&n2 S(&nta )ra2iie i
Canoanele ei. .cceptarea unei alte icono$ra(ii 2ec&t cea orto2o*! 2uce la alterarea n%!!turii
2o$matice a +isericiiC este ec5i%alent! cu pier2erea cur!iei cre2inei. 1iaa coti2ian! o(er! n
permanen! in%ersul realit!ii pe care icono$ra(ul se str!2uiete s! o arate n icoan!. De aceea
e ne%oie ca el s! 2e%in! su(icient 2e puternic 2in punct 2e %e2ere 2u5o%nicesc pentru a 2ep!i
un me2iu ncon8ur!tor ostil misiunii sale.
Pentru a e%ita ere/iile re(eritoare la icoane i n lupta sa mpotri%a mono(i/itismului<
ori$enismului< monotelismului< 2ar i mpotri%a ultimelor r!m!ie ale p!$&nismului< +iserica
s?a %!/ut ne%oit! s! stabileasc! ntr?un sino2 c! este timpul ca simbolul mielului s! (ac! loc
c5ipului Dumne/eului ntrupat< persoanei istorice a lui :ristos. Principala linie 2e 2emarcaie
2intre tabloul reli$ios a2optat 2e +iserica .pusean! i icoana bi/antin! 2in R!s!ritul cretin<
este 2at! 2e e%oluia cultural! 2i(erit!< c&t i 2e nele$erea 2i(erit! a rolului icoanei. Dac! n
.pus (uncia 2e ba/! este cea narati%!< 2i2actic!< R!s!ritul cretin pune accentul pe rolul
trans(i$urator al icoanei. De aceea noi repre/ent!m n icoan! pe s(ini ca persoane
trans(i$urate 2e lucrarea Du5ului S(&nt n %iaa lor< nu persoane lumeti< naturaliste<
mp!timite.
Capitolul al III?lea este 2e2icat ae/!rii icoanelor n locaul bisericesc< c&t i trat!rii
celor mai importante icoane care l mpo2obesc.

5
Cap. I. )eolo$ia icoanei.
Iisus :ristos ca prototip al icoanei Sale
Pe Dumnezeu nimeni nu L-a vzut vreodat;
Fiul cel nul-!scut "are este n s#nul Tatlui,
$cela L-a %cut cunoscut& DIn. 1< 14E.
3n epistola c!tre Coloseni n capitolul 1 %ersetul 15 S(&ntul Pa%el spune c! :ristos este
F"'i(ul Dumnezeului celui nevzut&, e%reilor le spune c! F)l este strlucirea slavei *ale+a lui
Dumne/eu, -i (ecetea (ersoanei *aleG D,%r. 1< "E. :ristos i r!spun2e lui 6ilip la cererea 2e a?
# ar!ta pe )at!lH F"el care .-a vzut (e .ine a vzut (e TatlG DIn. 14< -E. Din acestea
nele$em c! )at!l ni se (ace cunoscut n 6iul iar 6iul este C5ipul )at!lui. @,l este c5ipul %!/ut
al iubirii )at!lui< traducerea n %orm omeneasc a %rumuse/ii celei ve-nice, c'i(ul lui
Dumnezeu %cut omA
2
. 3ntre c5ipul lui :ristos i icoana lui :ristos e*ist! o str&ns! le$!tur! iar
2espre aceasta %om 2e/bate n pre/entul capitol.
3ntruc&t icoana nu poate (i neleas! 2ec&t raportat! la c5ipul Celui ce este (un2amentul
repre/ent!rii icono$ra(ice< este necesar s! trat!m c&te%a elemente eseniale 2e teolo$ie a
icoanei.
01 21 *im3olul ca antici(are -i temei al icoanei
@Simbolul n $eneral< n sensul cretin al cu%&ntului< i are temeiul n 2eosebirea
lumii 2e Dumne/eu< 2ar n acelai timp n le$!tura ei cu Dumne/eu ca creator al ei. D...E Dar
n 1ec5iul )estament simbolul i a%ea< pe l&n$! sensul acesta $eneral< i un sens special. ,l
a%ea< anume< i sens pro(etic< prenc5ipuin2 pe %iitorul 0esia< a2ic! ntruparea
Cu%&ntuluiA
"
.
3ns! nu simbolul n $eneral e punte spre icoan!< spune P!rintele St!niloae< ci numai
simbolul pro(etic< prin care se ntreinea ateptarea mesianic! 2in 1ec5iul )estament<
constituie calea ce 2uce spre icoan!< care %a (i repre/entarea a2e%!rului nsui< anticipat
2
Cristop5 Sc5Inborn< 0coana lui 4ristos1 O introducere teologic, tra2. i pre(. Pr. Dr. 1asile R!2uc!< e2.
.nastasia< 1--6< p. 76.
"
P!rintele Dumitru St!niloae< O teologie a icoanei, post(a! 2e .2rian 0atei .le*an2rescu< ,2. 6un2aiei
.nastasia< +ucureti< 2;;5< p. 6-.
6
numai n simbolurile pro(etice ale le$ii %ec5i. @Simbolul sacru e un semn sensibil al
pre/enei lui Dumne/eu< un obiect n care Dumne/eu Ji?a ar!tat puterea i Ji?o arat! n
continuareA
4
.
)eolo$ul 0ic5el Kuenot sublinia/! (aptul c! imposibilitatea 2e a?# repre/enta pe
Dumne/eu n ima$ini n 1ec5iul )estament are ca (un2ament (aptul c! @ne(iin2 nc! ntrupat<
ar (i putut (i con(un2at cu nenum!raii /ei a2orai 2e popoarele 2in 8urA
5
. Dei a (ost impus!
inter2icia repre/ent!rii< @Dumne/eu se mani(est! nc! 2e la nceput printr?o suit! 2e semne<
epi(anii %i/ibile< sau prin e%enimente crato(aniceH st&lpul 2e (oc c!l!u/itor n %remea
e*o2ului< mana cereasc!< curcubeul ca le$!m&nt cu Noe< ru$ul aprins 2e pe Sinai etc. Dei ele
nu sunt o n(!iare e(ecti%! a lui Dumne/eu< sunt totui 2o%a2a ire(utabil! a pre/enei #ui
acoloA
6
.
)otui simbolurile pro(etice sunt nc! un /i2 prea puin transparent ntre om i
Dumne/eu< ri2ic&n2u?se ca un perete 2esp!ritor pe care abia ntruparea Cu%&ntului l %a
surpa. De abia icoana %a 2o%e2i c! 2esp!rirea ntre Dumne/eu i lume a ncetat ntr?un
punct al ei i prin urmare Dumne/eu a %enit mai aproape 2e ea ntrea$!. S(&ntul Ioan
numete #e$ea @pre(i$urarea icoaneiAC icoana e*act! a a2e%!rului %a (i omenitatea 6iului
lui Dumne/eu i apoi repre/entarea acesteia. S(&ntul Ioan Damasc5in spune n "uv#ntul 0
2espre icoane c! @icoan! nu era le$ea< ci umbra anticipat! a icoaneiA. @S(inii P!rini
2eclar! c! simbolurile pro(etice au (ost scoase 2in cult prin %enirea a2e%!rului. C!ci ele
susineau n!2e82ea n ntruparea Cu%&ntuluiA
7
.
,ste important 2e sesi/at i2eea P!rintelui St!niloae cum c! @lucrurile 2in lume sunt<
c5iar 2e la crearea ei< simboluri ale lui Dumne/eu n $eneral i capabile s! 2e%in! simboluri
pro(etice ale ntrup!rii Cu%&ntului< a2ic! anticip!ri ale icoanei< 2ar asemenea simboluri 2e%in
n (apt numai prin ale$erea lor 2e c!tre Dumne/eu< 2up! c!2erea lumii n p!cat. De aceea
a2eseori ele nu sunt ri2icate n pura lor naturalitate la rostul 2e simboluri mesianice< ci 2up!
ce li se a2au$! o putere pe care nu o au e*clusi% prin natura lor. .st(el toia$ul lui .aron
2e%ine simbol al omului nnoit< al lui :ristos< 2up! ce e (!cut s! n%er/easc! n mo2
miraculos. Iar mielul n8un$5iat la Patile le$ii %ec5i primete o putere mai presus 2e (ireH n
4
I2em< *(iritualitate -i comuniune n Liturg'ia ortodox, ,2. I+0+>R< +ucureti< 2;;41, p. -1.
5
0ic5el Kuenot< !evoia de icoan5 de vor3 cu me-terul iconar Pavel Busalaev, tra2. 0!riuca i .2rian
.le*an2rescu< ,2. Sop5ia< +ucureti< 2;;6< p. 47.
6
1ianu 0urean< *im3olul, icoana, %a/a, ,2. ,i9on< Clu8?Napoca< 2;;6, p. -6.
7
P!rintele Dumitru St!niloae< O teologie a icoanei, p. 74.
7
momentul iniial al instituirii lui ca simbol mesianic< o putere mani(estat! (i/ic prin sal %area
primilor n!scui ai e%reilor 2e la moarte< iar 2up! aceea< pentru tot locul i timpul< o putere
mani(estat! pe plan ne%!/ut< prin meninerea e%rei lor ntr?o le$!tur! special! cu
Dumne/euA
4
.
3n relaia cu Dumne/eu epi(aniile sunt (un2amentale< sunt sin$urele lui semne<
sin$urele mo2uri ale pro*imit!ii< sin$urele 2o%e/i posibile. ,le se mani(est! ca e(ecte naturale
care s! atra$! atenia< s! (rape/e< s! semnale/e pre/ena unei realit!i 2i(erite 2e ceea ce pare
(iresc ori n or2inea lucrurilor< a (aptelor< ns! nu au importan! n sine. Dumne/eu nu este
epi(anie< 2ar solicit! atenie prin interme2iul ei. @,pi(ania este mani(estarea %i/ibil! a unui
in%i/ibil< semnul e*terior al unui Dumne/eu (!r! e*terioritate< 2o%a2a unei pre/ene
neconte*tuale. Natura pune la 2ispo/iie mi8loacele pe care Dumne/eu le poate e*ploata
ca epi(aniiH un %&nt puternic< un cutremur 2e p!m&nt< un (oc 2o$oritor< o (urtun! n!%alnic!
ne2omolit! etc. )oate acestea< ca semne ce pot (i interpretate< re%elea/! puterea< inteniile<
pe2a$o$ia 2i%in!< 2ar nu?i 2e/%!luie c5ipul< nu?i 2econspir! i2entitatea. Nimeni nu poate
$aranta c! semnele teo(aniei poart! spre un Dumne/eu ce poate (i %!/ut sau c! acel Dumne/eu
are un c5ip. D...E ,pi(ania prin e*celen! este n tra2iia )orei nsui (aptul eleciunii 2i%ineC
semnul cel mai clar al %eracit!ii lui Dumne/eu este (aptul c! a ales un neam prin care s!
m&ntuie ntrea$a omenire< c! s?a aplecat sensibil asupra neca/ului omenesc i a 5ot!r&t s!?1
elibere/e. .le$erea lui este ultim!< are %aloare etern!< 2omin! istoria ? ca 2es(!urare a
epi(aniei ? i eternitateaA
-
.
)eolo$ul rus Paul ,%2o9imo%< susine c! @ntruparea Cu%&ntului e conclu/ia
necesar! a creaiei lumii< (iin2 implicat! n actul creator al lui Dumne/eu ca ntr?o premis!.
>mul a (ost creat< 2up! el< pentru a (i n2umne/eit< iar n2umne/eirea lui nu se putea
reali/a alt(el 2ec&t prin ntruparea Cu%&ntului ... C5iar n a(ar! 2e c!2ere< Cu%&ntul s?ar (i
ntrupat pentru a 2es!%&ri umanitatea< c!ci ntruparea e inclus! n actul creaiei< postul&n2
ultima treapt! a comuniunii ntre om i Dumne/euA
1;
.
.ceasta ar nsemna c! Dumne/eu s?a obli$at prin (elul cum a creat lumea s! o
2es!%&reasc! prin ntruparea 6iului S!u. )otui nu este %!2it c! ntruparea Cu%&ntului ar
(i (ost o necesitate pentru lumea nec!/ut! n p!cat. , 2rept c! Dumne/eu a creat lumea
pentru a o a2uce la (ericirea unei c&t mai 2epline comuniuni cu ,l< la n2umne/eire.
4
P!rintele Dumitru St!niloae< O teologie a icoanei, p. 72.
-
1ianu 0urean< o(1 cit1, p. -7.
1;
Paul ,%2o9imo%< apu2. P!rintele Dumitru St!niloae< O teologie a icoanei, p. 7;.
4
P!rintele St!niloae consi2er! c! @n?ar trebui s! e*clu2em posibilitatea ca Dumne/eu s! (i
putut mp!rt!i lumii aceast! (ericire i (!r! ntruparea Cu%&ntului. Ni se pare c! 2ac! am
socoti c! Dumne/eu< o2at! ce a creat lumea< a trebuit s! se obli$e numai2ec&t i la
ntruparea 6iului S!u< am restr&n$e libertatea lui Dumne/eu n raporturile Sale cu
lumeaA
11
.
Prin ntruparea Cu%&ntului< elementele materiale< luate ca mi8loace i %ase ale
5arului lui :ristos< cap!t! (a! 2e simbolurile 1ec5iului )estament< un $ra2 2e pre/en!
2umne/eiasc! in(init mai sporit!. @Icoana coe*ist! cu aceste simboluri subiate< umplute
2e pre/ena 2eplin! a lui Dumne/eu Cu%&ntul %enit n trup. C!ci ea repre/int! pe Cel ce
umple aceste simboluri cu pre/ena sa i luminea/! sensul lorA. Icoana a2uce o nl!turare a
peretelui 2in mi8loc a simbolurilor le$ii %ec5i alc!tuite 2in lucruri i o subiere a
simbolurilor< o pre/en! mai accentuat! a puterii 2umne/eieti n ele
12
.
Putem a(irma c! :ristos nu este numai un simbol al 2umne/eirii< cum este omul 2e
sine< ci Dumne/eu nsui cu c5ip %!/ut. Se poate spune c! ,l e simbolul S!u< cum /ice
S(&ntul 0a*im 0!rturisitorul< ntruc&t acelai e i Dumne/eu ne%!/ut i om %!/ut< sau
Dumne/eu ne%!/ut cu c5ip %!/ut. @Desi$ur< icoana lui :ristos nu e una cu prototipul ei i
n acest sens se (ace un transcens 2e la ea la prototip. Dar nu un transcens ca la alt!
persoan!< c!ci prototipul nu e alt! persoan! 2ec&t cea repre/entat! n icoan!. , un transcens
numai ca 2e la ima$inea unei persoane la realitatea ei. D...E, cea mai nalt! m!reie a omului
c! Dumne/eu se poate (ace om< c! poate s! se (ac! %!/ut ca omC %i/ibilitatea 2e%ine aici
me2iul celei mai nalte spiritualit!i. 1i/ibilitatea uman! poate 2e%eni %i/ibilitate a lui
Dumne/eu< nu a (iinei 2i%ine< 2esi$ur< ci a ipostasului 2i%in. Ji aceasta a 2e%enit ea 2e (apt
n :ristos. F$m vzut slava Lui, slav ca a nuia nscut din Tatl, (lin de 'ar -i de
adevrG< e*clam! S(&ntul Ioan ,%an$5elistul DIn. 1< 14E. Iar .postolul 6ilip< %estin2 lui
Natanail c! #?a %!/ut pe Domnul< l c5ema i pe el s! %in! i s!?# %a2!H Fvino -i veziG
DIoan< 1< 47E. Ji aceasta o m!rturisim n toate timpurile prin icoan!A
1"
.
Icoana< n(!i&n2 pe :ristos pentru cei ce nu #?au %!/ut< repre/int! acest mare
spor n cunotina lui Dumne/eu. Istoria re%elaiei sau m&ntuirii are ast(el 2ou! etape i
lor le corespun2e simbolul i icoana. .st(el< pri%it! ca ntre$< istoria se mic! ntre idol,
sim3ol -i icoana, (iecare 2in acestea e*prim&n2 un anumit raport al ei cu Dumne/euH
11
P!rintele Dumitru St!niloae< O teologie a icoanei, p. 71.
12
03idem, p. 75.
1"
03idem, p. 74.
-
i2olul< un raport ne$ati%< ilu/oriu< 2e nstr!inare 2e Dumne/eu< simbolul i icoana< etapa
2e pre$!tire i cea 2e reali/are a m&ntuirii. @I2olul< simbolul i icoana corespun2
p&$&nismului< 1ec5iului i Noului )estament. De aceea< icoana n?a scos cu totul 2in u/
simbolul< aa cum Noul )estament n?a scos 2in u/ 1ec5iul )estament< sau cunoaterea lui
Dumne/eu n :ristos n?a (!cut 2e prisos cunoaterea #ui 2in natur!< sau lucrarea
2umne/eiasc! 2in :ristos prin 2i(erite mi8loace materiale. 3ns! toate aceste simboluri<
inclusi% cele 2in 1ec5iul )estament< au c!p!tat prin %enirea lui Dumne/eu n trup o
transparen!< o claritate pe care nu o a%eau nainteA
14
.
P!rintele St!niloae a(irm! c! simbolurile sunt @o anticipare a icoanelor< precum
1ec5iul )estament e o anticipare a lui :ristosA
15
.
S(&ntul Ioan Damasc5in< ar$ument&n2 2e ce inter2icia ima$inilor n 1ec5iul
)estament nu i mai are temei n Noul )estament /iceH @>2i nioar! Dumne/eu< cel
netrupesc i (!r! (orm!< nu se repre/enta nici2ecum n icoan!. Dar acum< 2up! ce S?a ar!tat
n trup DIn. 1< 14C I )im. "< 16E< a locuit printre oameni D+aru5 "< "4E< n(!i e/ n icoan!
ceea ce este %!/ut al lui Dumne/euA
16
. Icoana lui :ristos re2!< 2e (apt< persoana #ui< nu o
(i$ur! care n?are nimic 2e?a (ace cu ,l. Iar un alt ar$ument n (a%oarea icoanei este acela c!
c5iar 1ec5iul )estament< inter/ic&n2 i2olul< a2mite simbolul.
P!rintele St!niloae a(irm! n unul 2in stu2iile sale c! @Dumne/eu nu poate (i socotit
i con2amnat la o %enic! stare in(orm! i 5aotic!A
17
. 3n acor2 cu aceast! a(irmaie Paul
,%2o9imo% spune c! @2e?a lun$ul istoriei sale< 1ec5iul )estament este o lupt! mpotri%a
i2olilor< a (alselor ima$ini i< 2eci< ateptarea a2e%!ratei ima$ini. #a s(&rit< Dumne/eu i
arat! n(!iarea Sa omeneasc!< Cu%&ntul 2e%ine obiect al contemplaieiA
14
< Ferici/i sunt
oc'ii care vd ce vede/i voi& D#c. 1;< 2"E.
3n ceea ce?# pri%ete pe :ristos< este 2o%e2it c! a a%ut e*isten! uman! a2e%!rat!< 2eci
a (ost prin (irea omeneasc! circumscris< 2eci poate (i repre/entat prin icoane (!r! ca prin
acesta s! se atin$! (irea 2umne/eisc! care este nerepre/entabil!< necircumscris!
1-
.
14
03idem, p. 44.
15
Pr. Pro( Dumitru St!niloae< *(iritualitate -i comuniune111, p. -".
16
S(. Ioan Damasc5in< "ultul s%intelor icoane5 "ele trei tratate contra iconocla-tilor< tra2.< intro2. i note Pr.
Pro(. Dumitru 6ecioru< ,2. I+0+>R< +ucureti< 1-"7< p. 4-.
17
Pr. Pro(. Dr. Dumitru St!niloae< 0coanele din Biseric< 0itropolia +anatului< 1-41< nr. 1;?12< p. 65;.
14
Paul ,%2o9imo%< $rta icoanei5 o teologie a %rumuse/ii, tra2. Lri$ore 0o$a i Petru 0o$a< ,2. 0eri2iane< <
+ucureti< 1--2< p. "6.
1-
Pr. Nicolae C5i(!r< 0coana 6 teologie n culori -i ex(resie a realit/ii ntru(rii lui 4ristos< n re%. @)eolo$ie i
%ia!A 1;?12M1--5< p. 121.
1;
Pri%it! 2in aceast! perspecti%! @nele$erea simbolic! a lumii este o anticipare a lumii
%iitoare< str!luminat! 2e sla%a prototipurilor ei 2umne/eieti. .cestea s?au %!/ut n para2isul
primor2ial< 2ar se %or %e2ea i mai clar n para2isul 2e 2incolo. .rta care caut! s! (ac!
str!%e/ii prototipurile lucrurilor< sau (rumuseea culminant! i (orma 2es!%&rit! a lucrurilor
%!/ute< este purtat! ast(el 2e o nostal$ie a para2isuluiA
2;
.
, important! a(irmaia p!rintelui .le*an2er Sc5memann care /ice c! @n cretinism<
relaia iposta/ei plinite a realit!ii simbolului cu realitatea simboli/at! nu este nici 2e or2in
lo$ic Daceasta nseamn! aceastaE< nici 2e or2inul asem!n!rii Daceasta prenc5ipuie aceastaE<
nici 2e or2in cau/al Daceasta este cau/a acesteiaE< ci epi(anic Daceasta o 2escoper! pe aceeaEA
21
.
01 71 Deose3irea -i rela/ia icoan - (rototi(
Ultimul sino2 ecumenic 2e la Niceea D747E nu 2e(inete cu claritate ce este icoana ns!
preci/ea/! c! nu este i2entic! cu prototipul 2ec&t numai 2up! nume i caracter. S(&ntul Ioan
Damasc5inul spune c! @icoana este o asem!nare care repro2uce ntr?o anumit! m!sur!
prototipul< c!ci icoana nu este i2entic! ntru totul cu prototipul D...E icoana este o asem!nare a
ce%a< o repre/entare sau o ntip!rire< care arat! n sine pe Cel repre/entatA
22
. Sau< sinteti/&n2<
se poate spune c! @icoana se %rea a (i o ima$ine a Ne%!/utului i toto2at! pre/ena
Ne%!/utuluiA
2"
< @o 2esc5i2ere spre pro(un/imea lui Dumne/euA
24
. )eolo$ul Pa%el 6lorens9B
spunea c! @icoana este un c5ip al eternit!iiA
25
.
P!rintele St!niloae sublinia/! (aptul c! Dumne/eu ? Cu%&ntul prin ntrupare a
2e%enit prototip %i/ibil< istoric< al icoanei. Icoana nu e 2eci pro2usul unei ima$inaii< ci are
o ba/! real!. ,a e ima$inea lui Dumne/eu care a luat n(!iare omeneasc!< a 2e%enit per ?
soan! istoric!< p&str&n2u?i c5ipul omenesc n %ecii %ecilor. .p!r!torii icoanelor au ar!tat
c! 2ac! Dumne/eu cel nentrupat nu poate (i re2at n icoan!< ci 2oar cu$etat n simboluri<
nu tot acelai lucru se poate spune 2espre Dumne/eu cel ntrupat
26
.
2;
P!rintele Dumitru St!niloae< O teologie a icoanei, p. 114.
21
Sorin Dumitrescu< !oi -i 0coana5 8292 de iconologii (entru nv/area icoanei, ,2. 6un2aia .nastasia<
+ucureti< 2;1;< p. "4;.
22
S(&ntul Ioan Damasc5inul n Nicolae C5i(!r< 0coana 6 teologie n culori :, p. 1;4.
2"
,$on Sen2ler< 0coana, imaginea nevzutului5 elemente de teologie, te'nic -i estetic, tra2. 2in lb. (rance/! 2e
Ioana Cara$iu< 6lorin Cara$iu i mona5ia Ilie Doinia )eo2osia< ,2. Sop5ia< +ucureti< 2;;5< p. 4".
24
Ni9olai >/olin< "'i(ul lui Dumnezeu, c'i(ul omului, *tudii de iconologie -i ar'itectur 3isericeasc< tra2.
Labriela Ciubuc< ,2. .nastasia< +ucureti< 1--4< p. -7.
25
Pa%el 6lorens9B< apu2. Dumitru St!niloae< *(iritualitate -i comuniune :, p. 114.
26
P!rintele Dumitru St!niloae< O teologie a icoanei, p. 11-.
11
Simboalele nu pot (i prototipuri pentru icoane 2in 2ou! moti%eH
aE Simbolul nu re2! pe Dumne/eu nsui< ci este re/ultatul unei lucr!ri a lui
Dumne/eu< ca atare nu e important s!?i (ie multiplicat! ima$inea pentru c! ima$inea lui nu
e ima$inea lui Dumne/eu.
bE >rice lucru< 2e oriun2e< e un simbol al lui Dumne/eu< 2eci nu e necesar s!
(ie repro2us! ima$inea unui lucru 2e la 2istan!. Dac! totui Dumne/eu prescrie prin
re%elaie un anumit lucru ca simbol al unei lucr!ri a Sale< 2e pil2! mielul< acesta se $!sete
oriun2e.
P!rintele St!niloae continu! ar$umentaia sa cu a(irmaia c! @Iisus :ristos este
nc5inat nu numai n ,l nsui< ci i n icoanele Sale< a2ic! ,l e prototip pentru icoane<
pentru c! ,l e unicul om care e n acelai timp Dumne/euC asemenea #ui nu se $!sesc
pretutin2eni. ,l nu e un e*emplar 2intr?o specieA
27
.
De aceea spune Patriar5ul Nic5i(or c! pe c&t! %reme simbolurile sunt multe< icoana
e una< pentru c! Unul e prototipul ei. Pre/ena lui Dumne/eu n Iisus :ristos e o pre/en!
unic!< nu este o pre/en! repetat! n toi oamenii< sau e*tins! pretutin2eni i tot2eauna.
Iisus :ristos e sin$urul n Care Dumne/eu S?a 2escoperit la ma*imum. De aceea e 2e cel
mai palpitant interes pentru toi oamenii 2in toate timpurile s! aib! m!car ima$inea
Celui n Care s?a ar!tat Dumne/eu n mo2ul acesta suprem i unic. De aici re/ult!
caracterul lui Iisus :ristos 2e prototip al icoanei. ,l e prototip al icoanei pentru c!
e*clusi% ,I este Dumne/eu ntrupat. Dar aceasta presupune c! Iisus :ristos nu e prototip
al icoanei ca om separat 2e Dumne/eu< ci ca om Care e n acelai timp i Dumne/eu
24
.
, important 2e subliniat c! 2ac! pentru iconoclati ,u5aristia era sin$ura icoan! a
lui :ristos< pentru orto2oci ,u5aristia nu era icoan!< pentru c! era pur i simplu i2entic!
cu ar5etipul
2-
. S(&ntul Ioan Damasc5in spuneH @Desi$ur< icoana nu e ntru toate asemenea
ar5etipului< a2ic! Celui n(!iat n ea. C!ci altce%a este icoana i altce%a Cel n(!iat n
eaA
";
. Dar icoana nu e nici lipsit! 2e orice relaie cu cel n(!iat n ea. De aceea< @cinstea
2at! c5ipului trece la prototipA< cum /ice un cu%&nt al S(&ntului 1asile cel 0are
"1
. @Sino2ul
27
03idem1
24
03idem, p. 12;.
2-
S(&ntul )eo2or Stu2itul< 0isus 4ristos, (rototi( al icoanei sale, stu2iu intro2. i tra2. Diac. Ioan I. Ic! 8r.< ,2.
Deisis< .lba Iulia< 1--41, pp. 4" ' 44.
";
S(. Ioan Damasc5in< o(1 cit1, p. "7.
"1
S(&ntul 1asile cel 0are< Des(re *%#ntul Du', tra2. Pr. Pro(. Dr. Constantin Corniescu< col. PS+< %ol. 12<
+ucureti< 1-44< p. 6;.
12
1II ecumenic /iceH FCinstea icoanei trece +dia3ainai,, - la prototipG. Cu%&ntul @treceA
DcinstireaE< 2ar mai ales @urc!A +ana3ainei, ana('eretai, in2ic! prototipul< ca pe o
transcen2en! sesi/at! prin icoan!< ca pe o realitate 2eosebit! 2e icoan!< 2ei n le$!tur! cu
icoanaA
"2
. S(&ntul 1asile cel 0are ne n%a! c! nu?# putem %e2ea pe Dumne/eu 2ec&t n
Du5ulH @3n (ericita contemplare a C5ipului %ei %e2ea (rumuseea .r5etipuluiA
""
. Ji atunci
@mintea noastr!< luminat! 2e Du5ul S(&nt< pri%ete spre 6iul i contempl! pe )at!l< ca i
cum #?ar %e2ea ntr?o o$lin2!A
"4
.
@Icoana particip! ntr?un sens oarecare la ar5etipA< ea are o relaie cu ar5etipul
"5
.
@Prin icoan! se nate cunotina ar5etipuluiA i @amintirea ar5etipuluiA. @Icoana e unul i cel
mai %re2nic 2e cinste 2intre simbolurile sacre ce ser%esc spre sla%a i ar!tarea iconomiei
#ui< ca i prin el sla%a s! treac! la ar5etipA
"6
.
Re(erin2u?se tot la relaia 2intre c5ip i ar5etip Patriar5ul Nic5i(or spune c! @icoana<
pri%it! (a! 2e ar5etip e n relaie cu el. Nu aceeai 2up! (iin!< nici nu se %a atribui icoanei
c&te se atribuie ar5etipului ca ar5etip. D...E 2eci< nu sunt una i aceeai am&n2ou!< ci n parte se
aseam!n! 2up! c5ip< n parte se 2eosebesc 2up! (iin!A
"7
. @Icoana urm!rete asem!narea cu
prototipul (!r! a pretin2e c! ntreine cu aceasta aceeai relaie 2e similitu2ine pe care el o are
cu propria substan!A
"4
.
Numim :ristos icoana lui :ristos pentru c! este :ristos i nu sunt 2oi 5ristoi< pentru
c! nu este cu putin! s! se 2espart! unul 2e altul n ce pri%ete 2enumirea< ci numai n ce
pri%ete natura
"-
. @Prin numele Iisuse :ristoase< a2resat n (aa icoanei lui Iisus :ristos<
transcen2em materia icoanei< pun&n2u?ne n le$!tur! cu Persoana #ui i n2uplec&n2u?# pe ,l
s!?i n2repte atenia spre noi. Dar aceast! transcen2ere ne?o prile8uiete icoana. D...E 3n (aa
icoanei are loc nu numai o transcen2ere real! 2e la noi la :ristos< ci i o cobor&re real! a #ui
la noi care?# c5em!m. S(inirea icoanei nu e 2ec&t prima i cea mai intensi%! c5emare a
numelui lui :ristos sau a Du5ului S!u peste c5ipul #ui /u$r!%it n icoan!A
4;
.
"2
P!rintele Dumitru St!niloae< O teologie a icoanei, p. 12".
""
S(&ntul 1asile cel 0are< o(1 cit1, p. "-.
"4
I2em< *crisori, tra2. Pr. Pro(. Dr. ). +o2o$ae< col. PS+< %ol. 12< +ucureti< 1-44< p. 471.
"5
Patriar5ul Nic5i(or< $ntireticele, apu2. 0arie?NosO 0on2/ain< 0magine, icoan, iconomie5 sursele 3izantine ale
imaginarului contem(oran, tra2. 2in lb. (rance/! 2e 0!riuca i .2rian .le*an2rescu< ,2. Sop5ia< +ucureti<
2;;-< p. "14.
"6
S(&ntul )eo2or Stu2itul< o(1 cit1, pp. 4" ' 47.
"7
03idem, p. 45.
"4
0arie?NosO 0on2/ain< o(1 cit1, p. 11-.
"-
Dr2. Nicolae Stre/a< $s(ectul dogmatic al cultului icoanei la *%#ntul Teodor *tuditul< n re%. @Stu2ii )eolo$iceA
"?4M 1-77< p. ";2.
4;
P!rintele Dumitru St!niloae< O teologie a icoanei, p. 2"1.
1"
3n(!i&n2u?# pe 0&ntuitorul< nu n(!i!m 2umne/eirea sau umanitatea Sa< ci
Persoana Sa< n care ambele (iri se unesc n c5ip 2e neneles. Icoana este le$at! 2e prototip
nu n %irtutea unei i2entit!i ntre propria ei natur! i natura lui< ci pentru c! i
n(!iea/! persoana i i poart! numele care (ace le$!tura 2intre icoan! i persoana
repre/entat! i 2! posibilitatea comuniunii cu el i posibilitatea 2e a?1 cunoate. Dei cele
2ou! realit!i sunt esenial 2i(erite< e*ist! ntre ele o le$!tur! cunoscut!< o anumit!
participare a uneia la cealalt!< n $&n2irea orto2o*! este (oarte e%i2ent! posibilitatea 2e a (i
n acelai timp i2entic i 2i(erit ? 2i(erit ipostatic< 2ar i2entic 2up! (ire DS(&nta )reimeEC i
i2entic ipostatic< 2ar 2i(erit 2up! (ire Ds(intele icoaneE
41
. .cest lucru l are n %e2ere S(&ntul
)eo2or Stu2itul atunci c&n2 spuneH @.a cum acolo Dn S(&nta )reimeE :ristos se 2istin$e n
ipostas 2e )at!l< aa i aici se 2istin$e 2up! (iin! 2e icoana SaA
42
.
Icoana este posibil! pentru c! ar5etipul 2umne/eiesc a luat c5ipul S!u omenesc<
(!c&n2u?se ast(el prototip istoric al icoanei. @,ra i n simbolul 1ec5iului )estament o
pre/en! a puterii lui Dumne/eu< ba unele simboluri ale +isericii< cum sunt tainele< au o
pre/en! a lui Dumne/eu mai accentuat! 2ec&t n icoane< iar speci(icul icoanei e c! ne
n(!iea/! c5ipul #ui real pe care Ji #?a luat Dumne/eu 2atorit! (aptului c! S?a ntrupat.
Prin icoan!< (acem necontenit m!rturisirea apriat! i 2irect! c! Dumne/eu s?a ntrupat.
.st(el icoana particip! la F(ormaG i la FnumeleG prototipului< 2ar nu la (iina #uiA
4"
.
@Prototipul este persoana lui :ristos pe c&n2 icoana este persoana prin copiere< prin
punere pe icoan! 2eci nu (irea ns!i a prototipului< icoana i prototipul nu sunt una pentru c!
nu se poate spune c! n2at! ce %e2ea :ristos ap!rea i icoana lui /u$r!%it!. Dac! :ristos are
raiunea prototipului prin (ire (a! 2e icoana lui< iar icoana e prin punere cum %a (i ceea ce e
prin (ire este una cu ceea ce este prin punereA
44
. Dac! pentru iconoclati nu e*ist! 2ec&t 2ou!
raporturi ntre lucruri o e$alitate i o alteritate< pentru cinstitorii icoanelor e posibil! o anumit!
le$!tur! ntre 2ou! lucruri 2i(erite ca natur! 2ar care au i propriet!i comune< este o
participare a unuia la altul< 2ei nu e*ist! o i2entitate (a! 2e (iin! ntre ele.
S(&ntul )eo2or Stu2itul spune c! icoana este o asemnare a i(ostasului1 Dar nu o
asem!nare a (irilor. )ocmai ntruc&t e o re2are prin art!< icoana e o asemnare a
41
L. >stro$ors9B< apu2. #. Uspens9B< 1. #oss9B< "luziri n lumea icoanei, tra2. 2in lb. en$le/! 2e .nca
Popescu< ,2. Sop5ia< +ucureti< 2;;2< p. 45.
42
S(&ntul )eo2or Stu2itul< o(1 cit1, p. 155.
4"
P!rintele Dumitru St!niloae< O teologie a icoanei, p. 126.
44
Dr2. Nicolae Stre/a< art1 cit< p. ";6.
14
ipostasului< 2ar nu a (irilor< c!ci e (!cut! 2in alt material. Dac! s?ar constitui 2in acelai
material< ar (i asemenea 2up! (iri. Icoana repre/int! ipostasul< 2ar nu?1 repro2uce n (irea
lui< pentru c! nu se poate pip!i (irea ipostasului n icoan!. Dac! ar (i aa< icoana n?ar mai
(i icoan!< ci prototip. Sau pip!in2u?se (irea< s?ar pip!i n icoan! ca ntr?un alt ipostas. 3n
acest ca/ 2e asemenea icoana n?ar mai (i icoan!. )ocmai prin (aptul c! icoana nu e nsui
ipostasul repre/entat< sau altul< tocmai prin (aptul c! repre/int! numai un ipostas< e icoan!.
Dar ipostasul repre/entat i are (irea n e*istena sa prototipic!< nu n icoan!. .ceasta o
spune i icoanaH re2&n2 ipostasul< ea spune n acelai timp c! ipostasul nu e cu (irea lui in
icoan!< nu e ca realitatea %ie n icoan!< ci ca 2eosebit 2e ea
45
.
Icoana nu poate (i $&n2it! (!r! Prototip< ci me2iin2 situaia interpersonal!< prin relaia
cu ,l< ira2ia/!< se umple 2e %iaa Prototipului. )ot aa c5ipul lui Dumne/eu i actuali/ea/!
potenele (iiniale str!b!tut 2e %iaa .re5itipului
46
.
Prin acestea S(. )eo2or Stu2itul %rea s! spun! c! icoana re2! pe #o$osul Care S?a
ar!tat concret< ca omul care a s!%&rit (apte unice< un om in2i%i2uali/at< 2ar in2i%i2uali/at
nu numai ca toi ceilali< ci ntr?un mo2 care?# 2eosebete 2e toi. @C&n2 %e2e cre2inciosul
n icoan! pe acest >m< tie s!?# 2eosebeasc! 2e orice alt om< tie c! este >mul care e n
acelai timp 6iul lui Dumne/eu cel 3ntrupatA
47
. Relaia 2intre icoan! i protitip este
asem!narea at&t c&t e posibil s! (ie re2at! n icoana care prin natur! e materie arti(icial! i nu
(iin! %ie. C&n2 )eo2or Stu2itul i n $eneral toi ap!r!torii icoanelor spun c! icoana nu e
i2entic! cu prototipul< 2up! (iin!< nele$ n $eneral c! nu este una cu realitatea %ie a lui
:ristos care este realitatea celor 2ou! (iri ntr?un ipostas< nu este %orba 2e e$alitate sau
i2entitate ci 2e asem!nare
44
.
Iat! un alt ar$ument pe care S(.)eo2or l e%oc! contra iconoclatilorH @Dac! o umbr!
nu se poate separa 2e corp< ea una se sub/ist! pururea mpreun! cu el< a2ic! 2ac! nu apare
Dntot2eaunaE n acelai mo2 nici icoana lui :ristos nu poate (i 2esp!rit! 2e :ristos< ci aa
cum umbra ias! mai mult n e%i2en! prin ra/a soareleui< aa i icoana lui :ristos se (ace
e%i2ent! tuturor atunci c&n2 apare imprim&n2u?se n materiiA
4-
.
Icoana lui :ristos nu se i2enti(ic! ns! cu Dumne/eu pentru c! sc&n2ura pictat! nu
45
P!rintele Dumitru St!niloae< O teologie a icoanei, p. 127.
46
6lorin Cara$iu< $ntro(oligia iconic< ,2. So(ia< +ucureti< 2;;7< p. 146.
47
03idem, p. 12-.
44
Dr2. Nicolae Stre/a< art1 cit1, p. ";".
4-
S(. )eo2or Stu2itul< o(1 cit1, p.164.
15
particip! la (irea 2i%in!. 3n sc5imb< ea particip! la persoana lui :ristos< 6iul lui Dumne/eu< la
Ipostasul S!u< 2at (iin2 c! este c5ipul acestuia i?I poart! Numele. @Nu (irea< ci persoana
repre/entat! este ar!tat! n icoan!A< scrie marele )eo2or Stu2itul care a2au$!H @3ntip!rete?i?# pe
:ristos acolo un2e se cu%ine< ca pe Cel ce nsui locuiete n inima ta< pentru ca< citit ntr?o carte sau
%!/ut pe o icoan!< s!?# cunoti pe cele 2ou! c!i 2e cunoatere prin simuri D...E i ca s! n%ei a %e2ea cu
oc5ii ce ai (ost n%!at prin cu%&ntA
5;
.
.p!r!torii icoanelor au (!cut o paralel! ntre raportul icoan!?prototip i ntre
propo%!2uire ' subiectul propo%!2uit. .a cum propo%!2uirea nu o putem pri%i separat!
2e subiectul propo%!2uit< @icoanele nu sunt rupte 2e prototip< pentru c! amintirea i
istoria nu este rupt! 2e prototipul care st! la ori$inea ei. Icoana e FecoulG istoric %!/ut al
prototipului :ristos< al ntrup!rii Cu%&ntului. Un ecou 2e care omenirea nu mai poate
sc!pa 2e tot< aa cum nu mai poate sc!pa 2e amintirea (aptului ntrup!rii lui Dumne/eu
Cu%&ntulA
51
.
01 81 Legtura cuv#nt 6 imagine
P!rintele St!niloae pornete 2e la i2eea c! cu%&ntul i ima$inea sunt interioare unul
altuia cu 2i(erena c! n cu%&nt pre2omin! sensul iar n ima$ine (orma. @Dar nici sensul nu
e*clu2e (orma< nici (orma nu e lipsit! 2e sensA. ,l arat! c! ima$inile sunt mo2ul ine%itabil
2e 2escoperire a lui Dumne/eu c!tre spiritul uman. @>mul (iin2 el nsui spirit ntrupat< nu
poate sesi/a i e*prima spiritul n puritatea lui< ci numai prin ecranul unei (orme %!/ute.
D...E Numai o teolo$ie total apo(atic! Da t!cerii< a ne$aiei oric!rei enun!ri a lui
Dumne/euE e liber! 2e ima$iniA
52
.
Patriar5ul Nic5i(or consi2er! icoana tot aa 2e %ec5e ca i propo%!2uirea ,%an$5eliei
i ca un a8utor al ei. @.cum s! spunem c! a /u$r!%i sau a re2a n icoan! pe :ristos nu i?a
luat nceputul 2e la noi< nici n?a nceput n $eneraia noastr!< nici nu e n!scocire nou!.
Pictura are autoritatea timpului< se 2istin$e prin %ec5ime< e 2e aceeai %&rst! cu
propo%!2uirea e%an$5elic!. Ji ca s! spun mai scurt i mai (erm< 2eoarece aceste s(inte
ima$ini sunt simboluri ale cre2inei noastre nepri5!nite< s?au i%it 2e la nceput mpreun!
cu cre2ina i cu ea au n(lorit. Sunt o oper! a .postolilor< pecetlui t! 2e P!riniA
5"
. .rta
5;
0ic5el Kuenot< ;nvierea -i 0coana1, tra2. i pre(. Pr. Dr. 1asile R!2uc!< ,2. C5ristiana< +ucureti< 1---< p. 75.
51
P!rintele Dumitru St!niloae< O teologie a icoanei, p. 1";.
52
03idem, pp. 24 ' 25.
5"
03idem, p. 1"1.
16
poate prelua ta(eta cu%intelor c&n2 acestea se mpie2ic! n (aa ine*primabilului. Dac!
cu%&ntul se a2resea/! nainte 2e toate inteli$enei< in&n2 aa2ar 2e $&n2ire< ima$inea
%orbete simurilor< atin$e nainte 2e toate inima
54
.
Sensul cu%&ntului i al icoanei< rolul i semni(icaia lor sunt aceleai. @Icoana< ca i
#itur$5ia< transmite n%!!tura +isericii i e*prim! %iaa n 5ar a S(intei )ra2iii a +isericii. Prin
#itur$5ie i prin icoan!< re%elaia 2e%ine motenire a cre2incioilor i le$e a %ieii lor. De aceea
este bisericeasc! i i 2ob&n2ete 2e la bun nceput (orma< p!str&n2 ceea ce e*prim!. +iserica
2e/%olt! o cate$orie 2e ima$ine cu totul special!< con(orm! cu natura sa< iar acest caracter
special este con2iionat 2e scopul c!ruia i slu8ete. +iserica e o mp!r!ie care Fnu este din
lumea aceastaG DIoan 14< "6E< care e*ist! n lume i pentru lume< pentru m&ntuirea ei. Natura
sa este cu totul 2eosebit! 2e cea a lumii i slu8ete lumii tocmai prin (aptul c! este at&t 2e
2i(erit! 2e ea. )ot aa< mani(est!rile +isericii prin care i mplinete slu8irea< (ie cu%&nt< (ie
ima$ine< c&ntare sau altce%a< se 2eosebesc 2e mani(est!rile similare ale lumii. )oate acestea
poart! pecetea naturii lor transcen2ente< care le 2eosebete e*terior 2e lumeA
55
.
Icoana conine i transmite acelai a2e%!r ca i Scripturile< i 2e aceea< ca i
Scripturile< se ba/ea/! pe 2ate concrete i e*acte< i nici2ecum pe in%enie< c!ci alt(el nu ar
putea nici s! t&lcuiasc! Scriptura< nici s! i corespun2!. .st(el ea este pus! n r&n2 cu S(&nta
Scriptur! i cu S(&nta Cruce< ca una 2in acele (orme ale re%elaiei i cunoaterii lui Dumne/eu
n care %oina i lucrarea 2i%in! i uman! se contopesc.
Patriar5ul Nic5i(or (ace remarca interesant! c! ntruc&t /u$r!%irea (ace cu%intele mai
clare i mai l!murite< pictura contribuie la meninerea unit!ii n cre2in!< cu a8utorul ei
e%it&n2u?se %arietatea n nele$erea n%!!turii cretine. , o obser%aie care ne poate
e*plica (!r&miarea >cci2entului cretin< care a ne$li8at icoana n propo%!2uirea
cretinismului. @C!ci a2eseori< /ice Patriar5ul Nic5i(or< prin cu%inte se nasc ne2umeriri i
ambi$uit!i i r!sar p!reri 2eosebite n su(lete. De aceea muli a8un$ n 2i%er$en! i n
lupte 2e cu%inte cu ei nii i cu alii< a%&n2 p!reri n2oite 2espre cele spuse. Dar cre2ina
c&ti$at! prin cele %!/ute e n a(ar! 2e orice ec5i%ocA
56
.
3n inima celebr!rii litur$ice care?i postulea/! pre/ena< icoana este pentru %!/ ce sunt
te*tele pentru au/. Cu%&nt i ima$ine se unesc< re%el&n2 (aa ascuns! a Scripturilor. Ji 2ac!
,u5aristia i permite (iec!rui bote/at s! 2e%in! @un sin$ur trup cu :ristosA< icoana
54
0ic5el Kuenot< ;nvierea -i 0coana, p. 17.
55
#. Uspens9B< 1. #oss9B< o(1 cit1, p. 41.
56
P!rintele Dumitru St!niloae< O teologie a icoanei, p. 1"4.
17
inau$urea/! nt&lnirea @(a! c!tre 6a!A. @.%em aici 2ou! (orme 2e unire tainic!
(un2amentale n +iserica >rto2o*!< pentru care o ima$ine care nu poate (i utili/at! litur$ic nu
este o icoan!A
57
.
Prin icoan!< ca i prin S(&nta Scriptur!< nu 2oar c! a(l!m ce%a 2espre Dumne/eu< ci
3l a(l!m pe Dumne/eu
54
. :ristos a a2us o @renatere a ima$inilorA< n primul r&n2 ntruc&t a
2at un caracter real ima$inii lui Dumne/eu< n al 2oilea r&n2 ntruc&t toate cu%intele noastre
2espre Dumne/eu nu au 2e (!cut altce%a 2ec&t s! 2escrie pe :ristos< aceast! a2e%!rat!
ima$ine a #ui
5-
.
P!rintele St!niloae sublinia/! importana ntrebuin!rii comune a cu%&ntului cu
ima$ineaH @numai un2e cu%&ntul a (ost asociat cu )ainele i cu cinstirea icoanelor s?a p!strat
unitatea cre2inei< acestea (iin2< prin i2entitatea lor n toate timpurile< (r&nele care au inut
cu%&ntul n matca )ra2iiei pornite 2e la .postoli.D...E am&n2ou! sunt 2ate insului pentru a se
comunica altora. D...E De aceea a luat 6iul lui Dumne/eu (a! omeneasc!. ,l a ar!tat prin
aceasta interesul #ui (a! 2e noi< %oina 2e a comunica cu noi. D...E De ce nu ar menine
aceast! comunicare cu noi prin (aa Sa n continuare=A
6;
Preotul Ni9olai >/olin %e2e n
cunoaterea lui Dumne/eu (inalitatea comun! a icoanei i te*tul e%an$5elic. Icoana este
@continuarea %erbalit!ii la ni%elul pri%irii< i< mai mult< e*presia n?C5ipuit! a
Cu%&ntuluiA
61
.
Dac! ,%an$5elia este o icoan! %orbit! a lui :ristos< ima$inea care este icoana pictat!
trebuie s! corespun2! .2e%!rului e*primat prin Cu%&nt. .a se e*plica in%itaia a2resat!
icono$ra(ului 2e a se l!sa pe sine 2e?o parte< 2e a renuna la subiecti%itatea sa pentru a urma
cu (i2elitate )ra2iia +isericii. @Pictor al celor ne%!/ute i al celor ce nu pot (i e*primate<
icono$ra(ul nu este creator n sensul obinuit al cu%&ntului. Prin lep!2area 2e sine< prin
permanenta con%ertire< lui i re%ine s! caute inte$ritatea care trece prin uni(icarea (iinei.
#e$at 2e :ristos< i< 2eci< 2e +iseric!< trebuie s! /!misleasc! n el icoana< alt(el e con2amnat
s! /u$r!%easc! ima$ini reci< lipsite 2e c!l2ura Du5ului S(&nt. Dac! ascetismul c5ipurilor 2e
pe icoane permite transparena 2u5o%nicescului< aceast! 2esc5i2ere spre lumin! nu poate (i
atins! 2ec&t printr?o puternic! %ia! 2u5o%niceasc! 2us! 2e icono$ra(. 1i%acitatea culorilor
57
0ic5el Kuenot< ;nvierea -i 0coana, p. 64.
54
#. Uspens9B< 1. #oss9B< o(1 cit1, p. 51.
5-
P!rintele Dumitru St!niloae< O teologie a icoanei, p. 2-.
6;
I2em< *(iritualitate -i comuniune111, pp. -6 ' -7.
61
1ianu 0urean< o(1 cit1, pp. 125 ' 126.
14
este su(icient! pentru a 2emonstra c! ascetismul i bucuria coe*ist!< n%ierea postulea/! ntr?
a2e%!r Crucea< 8ert(a< ntr?un cu%&nt puri(icareaA
62
.
S(. )eo2or Stu2itul %e2e implicat! n ne$area icoanei ne$area ntre$ii opere 2e
m&ntuire a lui :ristos< ne$area patimii #ui< a2ic! a morii i a biruinei asupra morii
6"
. 3n
icoan! se re2! 2eci %iaa istoric! trans(i$urat! i n%enicit!. S(. P!rini au subliniat i (aptul c!
@2ac! se respin$e icoana lui :ristos pe moti% c!< re2&n2u?se n ea numai omenitatea #ui< nu se
re2! nsui ipostasul lui 2i%in< trebuie s! se respin$! i cu%&ntul #ui 2in ,%an$5elie pe moti%
c! cu%&ntul re2at< ap!r&n2 ca al omenit!ii nu ca al 2umne/eirii< nu e al ipostasului nsuiA
64
.
P!rintele St!niloae< re(erin2u?se la le$!tura 2intre cu%&nt i ima$ine< conc5i2e c! n
cretinism omul s?a ri2icat la treapta cea mai inalt! a sesi/!rii lui Dumne/eu< la treapta
sesi/!rii #ui ca realitate 2eosebit! 2e obiecte< ca realitate spiritual!< 2ar care nu se poate re%ela
i sesi/a 2ec&t prin interme2iul ima$inilor sensibile< prin simboluri. >mul nu poate< 2eci e%ita
ima$inile n $&n2irea sa re(eritoare la Dumne/eu
65
.
Numele cuprin2e potenial icoana. @C&n2 cre2incioii au2 numele lui Iisus< mintea
lor nu se poate opri s! nu?i repre/inte c5ipul #ui. De aceea nu se scrie pe icoan!H 0coana lui
4ristos, ci c5iar 4ristos1 C!ci numele lui :ristos< (ie c! l rostim sau 3l au/im< (ie c! 3l
%e2em scris tre/ete amintirea ime2iat! a #ui< 2uce $&n2ul n 2u5 2e nc5inare 2irect la
,l< a%&n2 n noi e(ectul unei a2e%!rate ru$!ciuni. Scriin2u?se pe icoan! numele lui :ristos<
cu$etul cre2inciosului e ri2icat prin icoan! n2at! la :ristos nsui< ntr?o a2e%!rat! stare 2e
ru$!ciune. D...E Numele lui :ristos %!/ut pe icoan!< (!c&n2u?ne s! ne nc5in!m #ui< (ace
2in icoan! un mi8loc 2e s(inire a %ieii noastre. 0ulte 2in cele ce se s(inesc ale noastre nu
primesc o s(&nt! ru$!ciune< (iin2 prin nsui numele lor pline 2e s(inenie i 2e 5ar. De
aceea le cinstim i le s!rut!m ca %re2nice 2e %eneraie. .st(el nsui semnul crucii 2e %ia!
(!c!toare< (!r! o s(&nt! ru$!ciune< e %re2nic 2e %enerare i ne a8un$e semnul lui ca s!
primim s(inireaC i prin nc5inarea ce i?o (acem i prin nsemnarea cu el pe (runte<
n!2!82uim c! alun$!m pe 2emoni. #a (el i prin nsemnarea numelui pe icoan! suntem
ri2icai la cinstirea prototipuluiA
66
.
Dar icoana e ceea ce e i numeleH @mi8loc 2e ri2icare a $&n2ului n 2u5 2e ru$!ciune
62
0ic5el Kuenot< ;nvierea -i 0coana, p. 71.
6"
P!rintele Dumitru St!niloae< O teologie a icoanei, p. 161.
64
03idem, p. 14".
65
03idem, p. 41.
66
Patriar5ul Nic5i(or< apu2. P!rintele Dumitru St!niloae< O teologie a icoanei, p. 1"5.
1-
la :ristosA. De aceea asocierea icoanei i a numelui reali/ea/! un mi8loc cu at&t mai
puternic. 3n ele am&n2ou! se cuprin2e ,%an$5elia concentrat!< sau contemporanei/area n
timp a re%elaiei. Numele i c5ipul lui Iisus< (aptul c! putem re2a i p!stra n cu%inte
omeneti (aptele #ui i n icoan! c5ipul #ui< sunt urmarea c5eno/ei Cu%&ntului< a cobor&rii
#ui la ni%elul nostru 2in mil! i iubire (a! 2e neputina noastr! 2e a intra alt(el n relaie cu
,l
67
.
Cap. II. I/%oare scrise re(eritoare la icoane
001 21 *%in/ii Prin/i
S(&ntul 1asile cel 0are spune n "uv#ntul al P1II?lea< la /iua S(&ntului 0ucenic
1arlaamH <;nl/a/i-v acum naintea mea, voi, iconogra%i ai virtu/ilor s%in/ilor111 * %iu
67
P!rintele Dumitru St!niloae< O teologie a icoanei, p. 1"7.
2;
c#-tigat (rin n%/i-rile %a(telor de vite=ie ale muceniciei>111 * (rivesc acest lu(ttor
descris cu at#ta via/ n icoanele voastre111 * %ie -i "el "are 2-a ndemnat la lu(t,
4ristos, re(rezentat n (ictura voastr?
64
.
S(&ntul Nil Sinaitul D4"; sau 45;E< se a2resea/! pre(ectului >limpio2oros< care
construise o biseric! i inteniona s! o n(rumusee/e cu picturi 2ecorati%e i scene 2in
%iaa 2e /i cu /i i i scrieH <.#na artistului s um(le 3iserica (e am3ele (r/i cu icoane
din @ec'iul -i !oul Testament, ast%el ca cei neinstrui/i, care nu -tiu s citeasc
Dumnezeie-tile *cri(turi, (rivind icoanele (ictate s--i aminteasc %a(tele de vite=ie ale
celor care 0-au slu=it lui Dumnezeu cu toat nevinov/ia, -i s %ie ei n-i-i ndemna/i s
urmeze slvitele lor %a(te de ve-nic (omenire, (rin care ei au lsat (m#ntul (entru cer -i
au ales nevzutul n locul lumii vzute?
6-
.
S(&ntul L5erman< Patriar5ul Constantinopolului< a in2icat (un2amentul cinstirii
icoanelor< /ic&n2H <;n memoria ve-nic a vie/ii n tru( a Domnului nostru 0isus 4ristos am
(rimit tradi/ia de a-L re(rezenta n %orma *a omeneasc, adic n teo%ania *a vizi3il?
7;
.
S(&ntul Ioan Damasc5in ar$umentea/! iconoclatilor c! cinstin2 icoana< @nu m
nc'in materiei, ci m nc'in "reatorului materiei, "reatorului, "are *-a %cut (entru mine
materie -i a (rimit s locuiasc n materie, -i a sv#r-it (rin materie m#ntuirea mea; nu voi
nceta de a cinsti materia (rin care s-a sv#r-it mntuirea mea?
71
1
P!rintele Dumitru St!niloae spune n unul 2intre articolele sale 2espre icoane c!
@c5iar 2ac! n?ar (i r!mas 2up! n!larea lui Iisus un portret al #ui< apostolii cu si$uran! ca
s?au silit s! 2escrie cre2incioilor< lacomi 2e a cunoate c&t mai multe 2espre Iisus i
n(!iarea #ui< ale c!rei tr!s!turi caracteristice pe 2e o parte prin transmisiunea oral!< pe 2e
alta prin ncerc!ri (oarte timpurii 2e (i*are pictural!< au r!mas ca un bun statornic al
tra2iiei bisericetiA
72
.
Patriar5ul 6otie al Constantinopolului obser%! c! n(!iarea lui :ristos este
repre/entat! 2i(erit la @romani< elini< in2ieni< etiopieni< c!ci (iecare 2in aceste popoare a(irm!
c! :ristos le apare sub aspectul care le este propriuA
7"
.
64
#eoni2 Uspens9B< 1la2imir #oss9B< o(1 cit1, p. "2.
6-
03idem1
7;
S(&ntul L5erman al Constantinopolului< apu2. Ni9olai >/olin< Tradi/ie -i creativitate n arta cre-tin;
*(ovedania, o tain n criz, tra2. Nicoleta P!limaru< Ce/ar #o$5in i 1asile 0anea< ,2. Patmos< Clu8?Napoca<
2;;-< p. "4.
71
S(. Ioan Damasc5in< o(1 cit1, p. 4-.
72
P!rintele Dumitru St!niloae< O teologie a icoanei, p. 55.
7"
03idem1
21
Leor$ios Qor2is atribuie tot Patriar5ului 6otie @in(ormaia c! arta icoanei este o art! 2e
inspiraie 2umne/eiasc!< c! m&na a$io$ra(ului este micat! 2e sus i c! lucrurile minunate pe
care le?au reuit icono$ra(ii tuturor %remurilor sunt ro2 al S(&ntului Du5A
74
.
Potri%it )ra2iiei orto2o*e< 2up! Cinci/ecime< S(&ntul #uca a (!cut trei icoane ale
0aicii DomnuluiH
.aica Domnului Odig'itria <"luzitoarea?
75
,
.aica Domnului )leusa <.ilostiva?
76
,
.aica Domnului Oranta +<Augtoarea?,, %r (runcul 0isus
77
.
001 71 Textele istorice
Cunoscuta )(istol a lui Lentulus o(er! cea mai am!nunit! 2escriere a n(!i!rii
0&ntuitorului 2intre toate apocri(ele acestei perioa2e. Iat! ce ar (i scris proconsulul roman
#entulus senatuluiH @;n acest tim( a a(rut un 3r3at, care trie-te nc -i este dotat cu o
mare (utere, numele lui este 0isus 4ristos, nv/ceii Lui ;l numesc Fiul lui Dumnezeu, ceilal/i
;l consider un (uternic (rooroc1 )l nvie mor/ii, )l vindec 3olnavii de orice sl3iciune -i
necaz1 Br3atul acesta este nalt -i (ro(or/ionat, %izionomia Lui e serioas -i (lin de virtute,
a-a nc#t la (rima vedere o (o/i iu3i -i totodat res(ecta1 Prul Lui are culoarea vinului -i
(#n la urec'i este neted -i %r luciu , dar de la urec'i (#n la umr strluce-te -i e 3uclat1
De la umeri n =os se des(arte (e s(ate n dou, du( uzul nazarinenilor1 Fruntea e curat -i
armonic, %a/a nemaculat -i de o anumit ro-ea/, ex(resia no3il -i delicat, nasul -i gura
%r cusur, 3ar3a e 3ogat n culoarea (rului -i n %urculi/1 Oc'ii sunt vine/i -i %oarte
lucitori1 )ste (lin de autoritate la mustrri -i deza(ro3ri, iar cuv#ntul Lui este (lcut -i
convingtor la nv/are -i ncura=are1 Fa/a Lui are o deose3it demnitate -i ceva (lcut1
!imeni nu L-a vzut r#z#nd, dar L-au vzut adeseori (l#ng#nd1 La n%/i-are este zvelt1 $re
m#ini al3e -i lungi, 3ra/e %rumoase1 ) serios -i ales n vor3irile sale -i cru/tor la vor3e1
Du( n%/i-area *a, e cel mai %rumos dintre %ii oamenilor?
74
1
74
Leor$ios Qor2is< Aitmul n (ictura 3izantin, tra2. 0i5ai Coman< ,2. +i/antin!< +ucureti< 2;;4< p. 14.
75
1e/i #. Uspens9B i 1la2imir #oss9B< o(1 cit1, p. 11;.
76
03idem, p. 117.
77
#. Uspens9B< o(1 cit1< pp. 44?4-.
74
Citat 2up! .r5im. So(ian +o$5iu< "'i(ul .#ntuitorului n iconogra%ie< ,2. +i/antin!< +ucureti< 2;;1< p. 2".
Pentru mai multe 2etalii %e/i P5ilip SC:.66' T'e !eB *c'a%%-4erzog )ncCclo(edia o% Aeligious DnoBledge,
@ol1 @05 0nnocents, #iu2$er' 5ttpHMMRRR.ccel.or$MsMsc5a((MencBcMencBc;6M5tmMiii.l%ii.i%.5tm . > alt! tra2ucere o
$!sim i la 0ona5ia Iuliana< Truda iconarului, tra2. 2in lb. rus! 2e ,%2oc5ia Ja%$a< ,2. Sop5ia< +ucureti<
22
Interesant! este 2escrierea r!mas! 2e la Nic5i(or Calist< 2in secolul al PI1?leaH
<;n%/i-area exterioar a Domnului nostru 0isus 4ristos este (recum o -tim din tradi/ia
3tr#nilor -i, (e c#t se (oate descrie n cuvinte, urmtoarea5 el avea %a/a %rumoas -i vioaie,
lungimea tru(ului era de -a(te (alme1 Prul ca(ului era gl3ui -i nu tare des, oarecum
3uclat, s(r#ncenele sla3e -i nencovoiate, din oc'ii gl3ui -i vine/i lucea un %armec
admira3il; erau ageri -i nasul lung1 Bar3a era gal3en, dar nu lung1 Prul ca(ului l (urta
mai lung, cci ca(ul Lui nu l-au atins %oar%ecele, nici m#na omeneasc, a%ar de cea a mamei
*ale +-i aceasta numai n %rageda-i etate,1 Eruma=ii i erau cumva (leca/i, a-a nc#t nu era de
o constitu/ie (uternic -i dura3il1 Fa/a era n culoarea gr#ului, nu era rotund -i nici tare
marcat, ci ca a mamei *ale, oarecum (lecat n =os -i ro-iatic; a%ar de aceea, strlucea
din ea demnitatea nso/it de n/ele(ciune -i 3l#nde/e, care nu cunoa-te m#nia1 ;n %ine,
semna n toate dumnezeie-tii -i celei %r (ri'an mamei *ale?
7-
.
)ot 2e la el ni s?a p!strat o po%estire 2espre n(!iarea Preas(intei N!sc!toare 2e
Dumne/eu. Citim n scrierea lui5 )a era de statur mi=locie sau, du( cum s(un al/ii, ceva
mai nalt, cu (rul auriu, oc'ii vii, cu (u(ilele de culoarea mslinelor, s(r#ncenele arcuite,
de un negru tem(erat, nasul alungit111 %a/a nici rotund, nici ascu/it, ns ceva mai (relung,
m#inile -i degetele lungi&1 ns! cu adevrat la Preas%#nta Fecioar ne uime-te nu doar
alctuirea tru(ului, curat -i ne(ri'nit, dar ne uimesc -i nsu-irile minunate ale su%letului
su&1 4aina )i este modest, strin de orice lux -i 3og/ie, (asul cum(tat, sigur, (rivirea
sever -i totodat (lcut; este lini-tit -i su(us (rin/ilor, iar glasul )i este 3l#nd -i
izvor-te dintr-o inim %r de rutate&1 )a are mintea (ov/uit de Dumnezeu -i ndre(tat
s(re Dumnezeu, oc'ii )i sunt ndre(ta/i ntotdeauna ctre Domnul1 0nima )i este curat -i
ne(ri'nit - inim care-L vede -i-L dore-te numai (e Dumnezeu1 Pe de-a-ntregul este lca-
al Du'ului, (e de-a- ntregul este cetate a lui Dumnezeu "elui @iu, (e de-a-ntregul este 3un,
(e de-a-ntregul este naintea oc'ilor lui Dumnezeu&1 )a, n convor3irile cu al/ii, (stra
3una cuviin/, nu r#dea, nu se revolta, mai cu seam nu se m#nia; era cu desv#r-ire
%ireasc, sim(l, )a nu le cuta (e ale sale -i era de(arte de orice mole-eal, se ose3ea
(rintr-o smerenie ad#nc1 .ai (e scurt a zice, din toate %a(tele sale se vdea un 'ar
deose3it&
FG
1
0anuscrisele sunt cele care a2!postesc cea mai mare parte a repre/ent!rilor
2;;1< p. 127.
7-
.r5im. So(ian +o$5iu< o(1 cit1, p. 24C %e/i i 0ona5ia Iuliana< o(1 cit1< pp. 127?124.
4;
0ona5ia Iuliana< o(1 cit1, p. 12-
2"
0&ntuitorului care au supra%ieuit iconoclasmului. >ri$inile 2i(erite ale acestor miniaturi a2uc
n prim plan 2i(erite stiluri 2e repre/entare icono$ra(ic!H cel bizantin< cu tr!s!turi armonioase<
siluete lun$i< c5ipuri puin tristeC cel siro(palestinian un2e :ristos este repre/entat cu oc5ii
mari< barba 2eas! i nea$r!< (runtea n$ust!< umbrit! 2e un p!r bo$at care ca2e pe umeri<
statura scun2! i 2isproporionat!< mic! (a! 2e capC cel egiptean ' soli2< bine (i*at pe p!m&nt<
robust< cu umerii 2repi< (a! senin!
41
.
001 81 "anoanele Bisericii
Canonul )* al Sino2ului Kuinise*t D6-2EH <;n unele re(roduceri ale cinstitelor c'i(uri
;naintemergtorul este %igurat art#nd cu degetul .ielul5 $ceast re(rezentare %usese
ado(tat ca un sim3ol al 'arului, ns era o %igur nvluit a adevratului .iel care este
4ristos, Dumnezeul nostru, o %igur ce ne-a %ost artat du( lege1 $-adar, du( ce am
ado(tat aceste vec'i %iguri -i aceste um3re ca sim3oluri ale adevrului transmis Bisericii, noi
(re%erm astzi ns-i 'arul -i adevrul ca (e o m(linire a acestei legi1 Prin urmare, (entru a
ex(une naintea tuturor (rivirilor, c'iar cu a=utorul (icturii, ceea ce este desv#r-it, 'otr#m
ca (e viitor s %ie zugrvit 4ristos Dumnezeul nostru n n%/i-area *a omeneasc n locul
vec'ii re(rezentri su3 %orma .ielului?
42
.
.cest sino2 a%ea i misiunea 2e a aminti c! este necesar nu numai s! se spun!
a2e%!rul 2espre Persoana lui :ristos< ci i s! (ie ar!tat! cu a8utorul icoanei< ntruc&t
2octrina re(eritoare la posibilitatea icoanei e str&ns le$at! 2e 3ntruparea lui :ristos. @Pentru
a lupta mpotri%a ere/iei< trebuie s! se renune la semnele care nu?# pre/int! pe lisus :ristos
n omenitatea Sa concret! i s! se arate ima$inea Sa 2irect!A
4"
.
.st(el< canonul 42 ne spune @s! renun!m la simboluri ? n acest ca/< mielul< care este o
mani(estare nt&r/iat! a lipsei 2e maturitate iu2aica ? pentru a le nlocui cu ima$inea 2irect! a
c5ipului Dumne/eului i 0&ntuitorului nostru lisus :ristosA
44
. @.cest canon constituie
(un2amentul teoretic al artei litur$iceA
45
.
Canonul +, a2uce aminte 2e importana S(intei Cruci i 2e cinstirea sa< inter/ic&n2
41
So(ian +o$5iu< o(1cit.< pp. 64?6-.
42
,$on Sen2ler< o(1cit.< p. 25. 1e/i i Ioan 6loca< "anoanele Bisericii Ortodoxe< Sibiu< 2;;5< p. 167.
4"
Daniel Rousseau< 0coana, lumina Fe/ei Tale, tra2. 2in lb. (rance/! 0!riuca .le*an2rescu< ,2. Sop5ia<
+ucureti< 2;;4, p. 51
44
Daniel Rousseau< o(1 cit1, p. 52.
45
#eoni2 Uspens9B< o(1 cit1, p. -".
24
repre/entarea ei pe par2oselile bisericilor <(entru ca s nu %ie clcat de oameni cu (icioarele
semnul 3iruin/ei credin/ei noastre -i (rin aceasta el s %ie dis(re/uit?
46
.
Canonul -.. inter/ice <(icturile n-eltoare ex(use (rivirilor, care coru( mintea
st#rnind (lcerile ru-inoase111?
47
< prin aceasta elimin&n2 @orice %esti$iu al artei elenisticeA
44
.
@:ot!r&rile Sino2ului Kuinise*t au (ost semnate 2e mp!rat< un loc (iin2 l!sat liber
pentru semn!tura papei 2e la RomaC urmau apoi semn!turile patriar5ilor 2e Constantinopol
DPa%elE< .le*an2ria DPetruE< Ierusalim D.nastasieE i .ntio5ia DL5eor$5eE. #a s(&rit (i$urau
semn!turile celor 21" episcopi sau repre/entani. Printre semn!turile acestor episcopi se
num!ra i cea a lui 1asile< ar5iepiscopul LortBnei Dn CretaE care era 2ele$at 2e +iserica
roman! pentru a semna 5ot!r&rile sino2ului< precum i semn!turile altor c&i%a episcopi
apuseniA
4-
.
Sinodul /II ecumenic D747EH <4otr#m m(reun cu toat scum(tatea -i struirea,
ca ntocmai du( c'i(ul cinstitei -i de via/ %ctoarei cruci, s se nal/e -i cinstitele -i
s%intele icoane, cele zugrvite cu vo(sele sau cu mozaic sau cu alt materie, cu iscusin/
a-ezate n s%intele lui Dumnezeu 3iserici, (e s%intele vase -i (e ve-minte, (e (ere/i -i (e
sc#nduri, n case -i ci, at#t icoana Domnului -i Dumnezeului -i .#ntuitorului nostru 0isus
4ristos -i a Preacuratei *t(#nei noastre s%intei !sctoare de Dumnezeu, c#t -i ale
cinsti/ilor ngeri -i ale tuturor s%in/ilor1 "u c#t mai adeseori (rin iconomiceasc nsemnare se
(rivesc, cu at#t mai mult cei ce le (rivesc (e acestea se de-tea(t ctre aducere aminte -i
dorirea (rototi(urilor celor dint#i?
-;
.
3n sesiunea a 1I?a a Sino2ului 1II ,cumenic< P!rinii au spusH <Tradi/ia alctuirii
icoanelor H111I a existat nc din vremea (ro(ovduirii cre-tinismului de ctre *%in/ii
$(ostoli H111I1 0conogra%ia nu este nicidecum inven/ia (ictorilor, ci dim(otriv, o lege sta3ilit
-i o tradi/ie a Bisericii so3ornice-ti?
-1
.
)oate aceste canoane sunt o clari(icare ca urmare a 2isputelor iconoclaste 2in
perioa2ele 7"; ' 746 i 41" ' 442.
001 J1 )rminiile
46
Pr. Petre Semen i Pr. Nicolae C5i(!r< 0coana teologie n imagini, ,2. Corson< Iai< 1---< p. 145.
47
,$on Sen2ler< o(1 cit1, p. 24
44
#eoni2 Uspens9B< o(1 cit1, p. -1.
4-
03idem, p. -1.
-;
.r5im. So(ian +o$5iu< o(1 cit1, p. 24.
-1
#eoni2 Uspens9B< 1la2imir #oss9B< o(1 cit1, p. "2.
25
Numite i manuale 2e pictur!< sunt scrieri care cuprin2 re$uli pri%itoare la pictura
bisericeasc!. ,rminiile s?au 2e/%oltat 2in nsemn!rile unor icono$ra(i mai eru2ii. .ceste note
au constituit nucleul primelor manuale 2e pictur!. 3ncep&n2 2in secolul al P1II?lea ele au
circulat sub (orm! 2e manuscrise n limba $reac! i au (ost (olosite 2e icono$ra(i 2in tot
r!s!ritul cretin mai ales la .t5os sub turci D145"E. Dintre re2act!rile %ec5ilor )rminii< sin$ura
care s?a p!strat i are numele autorului este cea a lui Dionisie din Furna
-2
Dsec. P1II?P1IIIE.
)rminiile cuprin2 2ou! p!riH una te5nic! i una icono$ra(ic!. Cea a lui Dionisie 2in
6urna ncepe cu o ru$!ciune c!tre 0aica Domnului< continu! cu n2rum!ri c!tre cei ce %or s!
n%ee meteu$ul i apoi se 2au n2rum!ri 2espre ce ru$!ciuni s! (ie citite 2e /u$ra%i nainte
2e a se apuca 2e lucru. 0ona5ia Iuliana ne recoman2! 2ou! ru$!ciuniH una citit! 2e preot
pentru iconar i alta ru$!ciunea iconarului pentru sineH @...3nt!rete?mi %oia minii i m!
luminea/! cu puterea Pres(&ntului )!u Du5< nt!rin2u?mi neputincioasele mele m&ini spre
binepl!cuta Sie /u$r!%ire a s(intei )ale icoaneTA
-"
.
#a Dionisie< partea nt&i< te'nica< 2! instruciuni pri%itoare la uneltele i materialele
necesare n pictura icoanelor Dpe lemn< p&n/!< pictura mural!EC partea a 2oua< cea
iconogra%ic< 2! instruciuni asupra (elului cum s! (ie /u$r!%ii s(inii pe icoane sau pe pereii
bisericii i 2i(eritele scene 2in 1ec5iul i Noul )estament. In2ic!< n $eneral< urm!toarele
tr!s!turi ale 0&ntuitoruluiH <Tru(ul Dumnezeu-omului este de trei co/i de lung, (u/in cam
(lecat1 !ota caracteristic este 3l#nde/ea1 *(r#ncene %rumoase, m3inate, oc'i %rumo-i, nas
%rumos, (rul cre/, (u/in gal3en, 3ar3a neagr; degetele m#inilor (reacurate sunt ceva mai
lungi, dar (ro(or/ionate1 Peste tot este du( caracterul mamei *ale din care -i-a luat via/,
%c#ndu-*e om desv#r-it?
-4
.
U
,ste important 2e sesi/at nelepciunea +isericii n cristali/area concepiei sale
2espre ima$ini< ntruc&t ea nu a preluat inte$ral nici una 2in concepiile iu2aic!< $reac! sau
roman! 2espre ima$ine< ci le?a mbinat pe toate elimin&n2 misticismul $recesc 2ar i
reticiena iu2aic!. +iserica a tiut s! (oloseasc! icoanele (!r! a a2mite e%entuale e*a$er!ri ce
ar (i putut 2uce la i2olatri/area lor< raport&n2u?se 2e (iecare 2at! prin icoan! la prototip.
-2
Dionisie 2in 6urna< )rminia (icturii 3izantine, ,2. Sop5ia< +ucureti< 2;;;.
-"
1e/i 0ona5ia Iuliana< o(1 cit1, p. 7.
-4
.r5im. So(ian +o$5iu< o(1 cit.< p. 21.
26
Icoana nu n(!iea/! nici c5ipul omenesc< nici (irea 2umne/eiasc!< pe care nimeni
n?ar putea?o n(!ia< ci raportul acestora n ca2rul ipostasului< a2ic! n Persoana
Cu%&ntului ntrupat. .st(el %e2em n icoan! @2istana 2intre 2umne/eiesc i c5ipul s!u<
s!l!luirea %e2erii celui ne%!/ut< %e2ere n care Cel ne%!/ut se (ace %!/ut ca atareA
-5
.
Icoana< spre 2eosebire 2e i2ol< marc5ea/! 2istana. Nu este un i/%or pecetluit< ci un
i/%or 2e mp!rt!ire care e*prim! at&t pre/ena< c&t i absena. Icoana i 9eri$ma sunt
le$ate. #upta iconoclast!< pun&n2u?le (a! n (a!< le?a rele%at i mai mult relaia< spre
(olosul cercet!rii teolo$ice. .a 8usti(ic! +iserica moti%ul pentru care i atribuie icoanei
aceeai ec5i%alen! cu S(&nta Scriptur!< c!ciH @I/%orul 2in care se a2ap! at&t Scriptura< c&t i
icoana nu sunt elementele lumii acesteia< ci 5arul 2umne/eiesc al Du5ului S(&nt. .a cum
cu%&ntul este o icoan!< i icoana este un cu%&nt. .m&n2ou! sunt un simbol al Du5ului pe
care 3I re%elea/!A
-6
.
Ne$area circumscrierii ipostasului Cu%&ntului ca om implic! ne$are unirii ipostatice i
a ntrup!rii Cu%&ntului. ,a implic! 2easemenea ne$area nomenirii reale a 6iului lui
Dumne/eu i a n2umne/eirii (irii omeneti< a2ic! consecinele e(ecti%e ale ntrup!rii asupra
umanului. Ne 2!m seama 2e ce n cretinismul apusean< nenele$erea icoanelor e soli2ar! cu
trans(ormarea operei m&ntuitoare a lui :ristos ntr?o c5estiune 8uri2ic!
-7
.
Din p!cate< 2e?a lun$ul secolelor< cretinii au pier2ut 2in %e2ere nl!nuirea spiritual! a
speci(icit!ii atributelor icoanei< consi2er&n2 c! numai unele sau altele pot 8usti(ica pre/ena
c5ipului pictat n or&n2uiala %ieii cretine. 6apt pentru care ei au oscilat ntre e*acerbarea
atributului estetic< 2e ornamentum, i anularea sa< au pier2ut sensul cate'etic al icoanei ori au
n$ropat cultul ntr?un automatism (ormalist. C&t 2espre atributul s(initor< acesta a 2e%enit cu totul
nesemni(icati%< (iin2 recunoscut 2oar la ni%elul teoreticului< nu i n practica reli$ioas!.
Iconoclasmul /ilelor noastre ' (!r! n2oial! incontient ' nu este at&t o ne$are a
ima$inii c&t 2es(i$urarea< 2istru$erea ei< o lips! 2e nele$ere a puterii sale 2o$matice i
pe2a$o$ice. Ima$inea este consi2erat!< cel mai a2esea< secun2ar!C cu%&ntul sin$ur este
consi2erat 2e a8uns. Se uit! c! Domnul nu este numai Cu%&ntul )at!lui ci i C5ipul )at!luiC i
c!< 2in cele mai n2ep!rtate timpuri< lucrarea +isericii n lume a (ost (!cut! at&t prin ima$ine
c&t i prin cu%&nt
-4
.
-5
Daniel Rousseau< o(1 cit1, p. 74.
-6
1. #oss9B< apu2. Daniel Rousseau< o(1 cit1, p. 74.
-7
P!rintele Dumitru St!niloae< O teologie a icoanei, p. 211.
-4
#eoni2 Uspens9B< +oris +obrins9oB< Step5an +i$am< Ioan +i/!u< "e este icoana K, tra2. 1asile 0anea< ,2.
27
Icoana este ast(el mi8locul cel mai e(icace care con2uce spre calea DomnuluiH ea
contribuie la actuali/area e*perienei %itale cretine. .st(el< pentru P!rini< ima$inile i
cu%intele sun cei 2oi ru$!tori prin care Du5ul /i2ete< n (rumusee< cre2ina cretinului i a
+isericii.
Cap. III. Canonul icono$ra(ic.
.e/area icoanelor n locaul bisericesc
3nainte 2e a intra n 2etaliu n tratarea problematicii canonului icono$ra(ic al bisericii<
se impun c&te%a l!muriri $enerale asupra unor elemente 2in icoane< care nu sunt nelese 2e
c!tre promotorii picturii naturaliste.
Perspecti%a r!sturnat! sau in%ers! n icoane este a2esea $reit neleas! 2e c!tre
pri%itorii super(iciali< care a2esea o atribuie i$noranei n materie 2e compo/iie. Dac! n
lucr!rile artistice< laice< punctul 2e (u$! Dpunctul 2e intersecie a liniilor n (un2alul unui
tablou care o(er! impresia 2e 2istan! sau pro(un/imeE este mereu n spate< n icoan!< aceast!
con%er$en! a liniilor se mut! spre partea 2in (a! a ima$inii. De (apt< n icoan!< punctul 2e
Rentre$irea< .lba Iulia< 2;;5< p. "2.
24
(u$! nu este nicio2at! atins 2eoarece este n spatele pri%itorului< (!c&n2 2in el o parte
inte$rant! a aciunii pre/entate n icoan!. Pri%itorul este< aa2ar< c5emat s! (ie participant la
,%an$5elie
--
.
St&ncile repre/entate n icono$ra(ie sunt realit!i ale %ieii l!untrice a s(inilor. ,le
m!rturisesc n icoan! linitea< bl&n2eea i statornicia ostenitoare a s(inilor ntru a2umbrirea
S(&ntului Du5. Vi2urile 2in piatr! /u$r!%ite n icoane ne arat! t!ria s(inilor< a2ic! oasele lor
2u5o%niceti care nu se %or /2robi n %eac
1;;
.
Remarc!m c! s(inii 2in icoane nu sunt surprini nicio2at! 2in pro(il< 2up! un
principiu enunat 2e S(. 0acarie cel 0areH @un su(let care a (ost iluminat se umple 2e lumin!
i 2e pace< neascun/&n2u?i nici o parte 2in c5ip< ci pri%in2u?ne 2oar 2in (a!A
1;1
. Pro(ilul
ntrerupe ntr?un (el comuniunea< este ca un nceput 2e absen!. De aceea se accept! numai n
repre/entarea persona8elor care nu au atins s(inenia D2e e*emplu p!storii i ma$ii 2in scena
NateriiE.
3n icoan!< urec5ile 2u5o%niceti sunt repre/entate m!rit pentru a au/i ,%an$5elia i
S(intele )aine. >c5ii sunt m!rii prin 5ar pentru a %e2ea S(intele )aine< Sla%a lui Dumne/eu i
(rumuseea 2umne/eiasc! a 0&ntuitorului. Nasul este m!rit pentru a primi mireasma
nemuririi< par(umul t!m&iei cereti al nestric!ciunii. Lura este 2e obicei micorat! c!ci s(&ntul
%orbete puin i n%a! mult prin (aptele sale
1;2
. 3n icoan! pri%irea este bl&n2! c5iar i atunci
c&n2 mustr!. S(inii pri%esc omenirea plini 2e bl&n2ee i 2ra$oste.
Re(eritor la numirea icoanelor< P!rinii +isericii au subliniat (aptul c! atunci @c&n2
nscriem numele pe icoan!< (acem s! urce cinstirea c!tre prototipul s!uA DSino2ul 1II
,cumenicE. De aceea 2ac! 2e pe o icoan! s?a ters numele i c5ipul se consi2er! c! nu mai
este icoan!< n +iserica Rus! e*ist&n2 tra2iia ar2erii lemnului care nu mai este icoan! la
(acerea S(&ntului i 0arelui 0ir.
Nimbul s(inilor 2in icoane e*prim! lumina i comuniunea ntre persoane< 2ar i starea
2e s(inenie la care au a8uns< umpl&n2u?se 2e lumina Du5ul S(&nt. @Simbol i mani(estare a
#uminii Du5ului S(&nt< nimbul este< n c5ip (iresc< un punct 2e (ocali/areA
1;"
.
--
.r5iep. #. Pu5alo< 0coana ca *cri(tur, tra2. i pre(. 0arian R!2ulescu< ,2. )5eosis< >ra2ea< 2;;-< pp. "4 "-.
100
0ona5ia Iuliana< o(1 cit1, pp. 64?65.
101
>milii 2u5o%niceti< apu2 .r5iep. #. Pu5alo< o(1 cit1, p. 1;7.
102
03idem, p. 1;4.
103
0. Kuenot< !evoia de icoan< p. 1"7.
2-
+iserica este cerul pe p!m&nt un2e locuiete i lucrea/! Dumne/eu< care este mai
presus 2ec&t cerul. Pe aceast! ima$ine se ntemeia/! construirea i mpo2obirea bisericilor.
@S(inii P!rini nu prescriu nici un stil ar5itectural< nu in2ic! mo2ul n care s! (ie mpo2obit
e2i(iciul< nici (elul n care s! (ie pictate icoanele. )oate acestea 2ecur$ 2in i2eea $eneral! 2e
3iseric i urmea/! o re$ul! artistic! asem!n!toare re$ulii litur$iceA
1;4
.
Icono$ra(ia nu are %ia! 2e sine st!t!toare ca celelalte arte< ci este parte 2in %iaa
+isericii 2e aceea icoana se numete 2oar arta care respect! ntru totul )ra2iia +isericii. @.rta
sacr! autentic!< tot2eauna p!truns! 2e o 2imensiune uni%ersal!< se nscrie n continuitatea
litur$ic! a +isericii i r!spun2e la trei e*i$ene (un2amentaleH cur!ia 2u5o%niceasc! a
pictorului< )ra2iia +isericii i cali(icarea celui care o e*ecut!A
1;5
. Icono$ra(ia este o art!
teolo$ic! 2e care nu poate r!spun2e 2ec&t +iserica.
Icoana este ro2ul )ra2iiei +isericii marcate 2e pecetea Du5ului S(&nt< 2e aceea orice
ncercare 2e tratare a ei n a(ara +isericii nu i atin$e scopul. #a simbolismul icoanelor nu
poi a%ea acces 2ec&t inte$r&n2u?te n %iaa ns!i a +isericii. @Du5ul S(&nt este Cel Care
constituie 2inamismul icoanei< Care i asi$ur! a2e%!rulA
1;6
. .a2ar< pictorul poate transmite
.2e%!rul 2oar printr?o (i2elitate (a! 2e Du5ul )ra2iiei %ii a +isericii. Creaia autonom! este
in(erioar! creaiei n +iseric!< un2e te a(li n comuniune cu Creatorul. .st(el putem %orbi n
icoan! 2espre @creaie n comuniuneA
1;7
.
Respect&n2 creaia n comuniune< pictorul este c5emat @s! /u$r!%easc! c5ipul
Domnului nostru Iisus :ristos i al Preacuratei N!sc!toarei 2e Dumne/eu i al s(inilor< cu
minuio/itate e*trem 2e mare< 2up! c5ipul i 2up! asem!narea i 2up! (iina i 2up! cele mai
bune mo2ele ale iconarilor 2in %ec5imeC iar 2in $&n2irea 2e la sine i 2up! ale sale
presupuneri s! nu picte/e cele ale Dumne/eiriiADSino2ul celor o sut! 2e capete< 0osco%a<
1551E
1;4
. De aceea +iserica nu a n$!2uit /u$r!%irea icoanelor 2in ima$inaie sau 2up! mo2ele
umane %ii.
C&n2 intri ntr?o biseric! orto2o*!< ceea ce (rapea/! c5iar i pe neorto2oci este (aptul
c! te tre/eti ncon8urat 2e s(ini. .st(el c!< icoanele s(inilor ne sunt ca un album 2e (amilie<
n care p!str!m pe cei mai 2e seam! cretini care au a8uns la n2umne/eire. Starea n pre/ena
104
#. Uspens9B n 0coana, vedere a lumii du'ovnice-ti< tra2. 2e 1asile 0anea i Ciprian 1i2ican< e2. Renaterea<
Clu8?Napoca< 2;12< p. 45.
105
0. Kuenot< ;nvierea -i 0coana< p. 2;.
106
Pr. +oris +obrins9oB n 0coana, vedere a lumii du'ovnice-ti< p. 41.
107
0. Kuenot< !evoia de icoan< p. 75.
108
0ona5ia Iuliana< o(1 cit1, pp. 56?57.
";
acestor prieteni ai notri 2ar i ai lui :ristos tre/ete n noi 2orina 2e a urma %ieii lor< pe
2rumul si$ur care 2uce la 3mp!r!ie. S(inii care ne pri%esc 2e pe perei sunt (raii notri mai
mari< str!moii notri n cre2in!< in2i(erent 2in ce neam p!m&ntesc ar (i. .st(el< @lumea
ne%!/ut! i mani(est! pre/ena prin icoaneA
1;-
. Icoana 2e%ine ima$ine a comuniunii.
Nu ne putem ima$ina un loca 2e cult orto2o* (!r! icoane. 3n timpul slu8irii litur$ice<
toat! a2unarea cre2incioilor intr! ntr?o comuniune real!< printr?o ru$!ciune %ie< cu +iserica
cereasc! repre/entat! pe pereii templului
11;
. @Icoana este pra$ul %!/ut al unei lumi
ne%!/uteA
111
2espre care 2! m!rturie ca (iin2 o realitate.
Icoanele s(inilor sunt pro(un2 2octrinare< multe concepte 2octrinare importante
c!p!t&n2 un plus 2e neles n lumina icoanelor. De aceea @icono$ra(ul trebuie s! respecte
ntru totul 2atele S(intei ScripturiA
112
. ,senialul nu este ca o ima$ine sacr! s! (ie %ec5e sau
mo2ern! ci s! e*prime .2e%!rul ,%an$5eliei.
@> pictur! este o s(&nt! icoan! atunci c&n2< consacrat! ' prin ascultare ' S(intei
+iserici i (ormei sacre 2e repre/entare pictural!< 2e/%!luie mplinirea ,%an$5eliei n persiana
repre/entat!< 2ar nu prin mi8loacele proprii 2esenului< ci surprin/&n2 ns!i esena i natura
repre/ent!rii n c5iar esena i natura s(&ntuluiA
11"
. .st(el s(&nta icoan! ne pre/int! nu o
persoan! obinuit! ce nc! ateapt! %enirea lui :ristos< ci o persoan! care #?a primit 2e8a pe
:ristos< #?a urmat i a (ost trans(ormat! 2e ,l. )ocmai acest trup omenesc trans(i$urat este
repre/entat n icoan!. C&n2 pri%im icoana unui s(&nt trebuie s!?# %e2em pe :ristos care
tr!iete n el. @ea este calea i mi8locul< este ru$!ciunea ns!i. De aici m!reia icoanei<
simplitatea ei< calmul mic!rii< ritmul liniilor i al culorilor sale< care 2ecur$ 2intr?o armonie
interioar! 2es!%&rit!A
114
.
@#ocaul bisericesc re2! prin or2inea n care sunt ae/ate icoanele n el recapitularea
tuturor n :ristos< recapitularea reali/at! ntr?o m!sur! pe seama s(inilor i n curs 2e
reali/are pe seama noastr! printr?o naintare n asem!narea cu :ristos i prin apropierea 2e ,l
p&n! la unirea cu ,l. C5iar 2ac! nu sunt /u$r!%ii toi s(inii n biseric!< cei /u$r!%ii i
repre/int! pe toi< precum c5iar 2ac! nu sunt pre/eni toi cre2incioii %ii n biseric!< sau ntr?o
sin$ur! biseric!< cei pre/eni ntr?o biseric! i repre/int! pe toi. S(inii i cre2incioii 2e pe
109
0. Kuenot< !evoia de icoan< p. 4".
110
,. >/oline n 0coana, vedere a lumii du'ovnice-ti< p. 12;.
111
0. Kuenot< !evoia de icoan< p. 2;2.
112
Pr. Pro(. Dr. Ion +ria< Tratat de Teologie Dogmatic -i )cumenic, %ol. I< e2. .n2reiana< Sibiu< 2;;-< p. "41.
113
.r5iep. #. Pu5alo< o(1 cit1, p. 1;2.
114
#. Uspens9B n 0coana, vedere a lumii du'ovnice-ti< p. 54.
"1
p!m&nt se mp!rt!esc toi 2e acelai :ristos< ultimii sub c5ipul p&inii i al %inului< 2ar i n
alte mo2uri anterioare acestuia< primii< n c5ip spiritualA
115
.
3n cele ce urmea/! %oi ncerca s! pre/int canonul icono$ra(ic al bisericilor 2in
R!s!ritul cretin< 2etaliin2 unele 2in cele mai importante icoane pre/ente n biseric!.
0001 $1 $ltar
Compartimentat! n trei spaii 2istincte< biserica repre/enta cele trei trepte ale suirii
su(letului cretin 2e la $ri8ile lumeti la raiul ceresc. .ltarul< un2e nu a%eau acces cei
neiniiai< repre/enta treapta ultim! i cea mai nsemnat!< (iin2 ce%a mai ri2icat (a! 2e ni%elul
restului par2oselii.
Dac! c5ipul lui :ristos are un loc pri%ile$iat n cupol!< ran$ul al 2oilea 2up! ,l nu?1
poate a%ea 2ec&t c5ipul N!sc!toarei 2e Dumne/eu. #ucrarea m&ntuirii< a c!rei actuali/are se
nc5eie pe altar< ia nceputul 2e la ntruparea n s&nul 0aicii Sale< (apt /u$r!%it n absi2a
altarului. Cea mai e*presi%! n(!iare a acestui c5ip este c5ipul bi/antin 2e mai t&r/iu al
Platiterei Dmai cuprin/!toare ca cerurileE< al N!sc!toarei< la s&nul c!reia Se o2i5nete< plutin2
ntr?o man2orl! :ristos< Cu%&ntul ntrupat. >ranta DRu$!toareaE< cu m&inile ntinse spre 6iul
ei< este marea ru$!toare< ocrotitoarea mp!r!iei
116
< cea prin care s?a (!cut nceputul m&ntuirii
noastre. ,a este simbolul +isericii n ru$!ciune. C!ci un2e este :ristos< este pre/ent! i 0aica
#ui i toi s(inii i n$erii. ,i sunt pre/eni nu (iecare n i/olare ci concentrai toi spre
aciunea m&ntuitoare a lui :ristos< s!%&rit! n S(&nta #itur$5ie.
Nim 6orest e*plic! 2e ce n )ra2iia R!s!ritean! aceast! icoan! o nt&lnim pe cupola
altaruluiC @plasarea icoanei n prea8ma altarului reamintete c! 6ecioara 0aria a 2e%enit po2ul
2e le$!tur! ntre cer i p!m&ntA
117
. ,a este nsoit! 2e 2oi n$eri care i slu8esc i i 2au sla%!<
ar!t&n2 cinstea 2e care s?a in%re2nicit naintea cerului prin cur!ia ei i prin (aptul c! a 2e%enit
N!sc!toare 2e Dumne/eu.
3n absi2a altarului< sub re$istrul N!sc!toarei 2e Dumne/eu este repre/entat! mp!r?
t!irea .postolilor< iar pe re$istrul in(erior< c5ipurile marilor ierar5i ai +isericiiH S(&ntul
115
Pr. Pro(. D. St!niloae< *(iritualitate -i comuniune111, p. 126.
116
03idem, p. 124.
117
Nim 6orest< 0coan n rugciune< tra2. 0a%ric5i Ionu< ,2. PR> 1I).< 2;;6< p. 1-.
"2
.tanasie< S(&ntul 1asile cel 0are< S(&ntul Ioan Lur! 2e .ur< S(&ntul Lri$orie )eolo$ul i
S(&ntul C5irii 2in .le*an2ria< ca mo2ele 2e slu8itori ai S(intei #itur$5ii< ca c5ipuri ale
0arelui .r5iereu :ristos< Care mp!rt!ete pe .postoli pe un re$istru superior< i pe preoi i
pe cre2incioi la #itur$5ia ce se s!%&rete n locaul bisericesc
114
. 3n acelai re$istru cu S(inii
Ierar5i mai sunt repre/entai i S(ini Preoi i Diaconi< mo2ele pentru slu8itorii altarului spre
2es!%&rire i mplinirea cu responsabilitate a misiunii lor.
#a nceputul istoriei +isericii< toi preas(iniii ierar5i erau n%em&ntai< pe l&n$!
sti5ar< epitra5il< br&u< m&necue i cu (elon< peste care se punea omo(orul. .cestea le %e2em
ntot2eauna n icoanele S(&ntului Nicolae. Sacosul era atribuit numai patriar5ilor 2e
Constantinopol. 3ns!< cu timpul< n practica bisericeasc!< sacosul a trecut n %em&nt!ria
tuturor episcopilor< iar (elonul a r!mas %em&nt litur$ic 2oar pentru preoi
11-
.
0001 B1 0conostas
Iconostasul 2e/%!luie n (orme plastice toat! n%!!tura +isericii sub (orma re$istrelor
compartimentate n retabluri. ,l trebuie s! marc5e/e trecerea 2in aceast! lume c!tre 3mp!r!ie
i s! semni(ice nt&lnirea cu lumea ne%!/ut! at&t c&t este cu putin! (iec!ruia s! %a2!.
Iconostasul trebuie $&n2it n armonie cu (rescele i ar5itectura bisericii. De aceea se impune o
conlucrare ntre ar5itect i icono$ra(
12;
. Desp!rirea altarului 2e naos prin iconostas arat! c!
%iaa 2e pe p!m&nt a membrilor +isericii este 2eosebit! 2e %iaa 2in 3mp!r!ia cereasc!< 2ar e
orientat! spre ea.
Din %&r(ul iconostasului ira2ia/! iubirea nes(&rit! a lui :ristos cel R!sti$nit. Crucea
ae/at! n %&r(ul iconostasului ne arat! c! tot ce se nt&mpl! n +iseric! este ro2ul Nert(ei 2e pe
Cruce i st! sub semnul Crucii. Cretinii au neles acest a2e%!r 2e la nceput< 2e/%olt&n2
Cultul Crucii i nsemn&n2u?i trupurile cu semnul S(intei Cruci. Dar nu o cruce sin$ur! ci
Crucea cu :ristos repre/entat pe ea. C!ci Crucea primete putere i importan! 2e la :ristos.
118
Pr. Pro(. D. St!niloae< *(iritualitate -i comuniune111, p. 124.
119
0ona5ia Iuliana< o(1 cit1< p. 1"2.
120
0. Kuenot< !evoia de icoan< pp. 61?62.
""
Crucea 2omin! totul< e un (el 2e paralel! a Pantocratorului< ntruc&t F(rin cruce a venit
m#ntuirea a toat lumea&, i n 8ert(irea 2e Sine a lui :ristos pentru noi i n 8ert(irea 2e noi
nine lui Dumne/eu i ntre noi const! toat! m&ntuirea< sau toat! @litur$5iaA
121
.
Pe uile 3mp!r!tati este repre/entat! scena +unei 1estiri< pe ua st&n$! .r5an$5elul
La%riil< iar pe cea 2in 2reapta 6ecioara 0aria. .ceasta 2eoarece uile sunt cele prin care
cre2incioilor 2in biseric! li se 2escoper! c&te puin 2in misterul slu8irii 2in S(&ntul altar< iar
prin acceptarea 0aicii 2e a 2e%eni N!sc!toare 2e Dumne/eu se (ace Fnce(utul m#ntuirii
noastre&. )ot aici sunt repre/entai cei patru e%an$5eliti< ca cei care au transmis mai 2eparte
%este cea bun! a m&ntuirii noastre.
Pe uile 2iaconeti sunt repre/entai< la ale$ere< (ie S(inii .r5an$5eli 0i5ail Dua 2in
st&n$aE i La%riil Dua 2in 2reaptaE< (ie S(inii .r5i2iaconi Jte(an Dst&n$aE i #aureniu
D2reaptaE
122
. .r5an$5elii< ca semn al p!/irii S(&ntului altar< iar .r5i2iaconii< ca semn al slu8irii
2iaconeti la altar.
0001 B1 21 Proorocii
3n primul re$istru 2e sus al iconostasului< sub 0&ntuitorul R!sti$nit nsoit 2e 0aica
Sa i S(&ntul Ioan ,%an$5elistul< sunt niruii 2oispre/ece prooroci. ,i sunt cei care au a%ut
un rol mare n pre$!tirea poporului lui Israel pentru 3ntruparea R!scump!r!torului. Dintre ei
muli au (!cut pro(eii mesianice iar alii au meninut moralitatea poporului i slu8irea la un
sin$ur Dumne/eu. ,i sunt n num!r 2e patru pro(ei mari< ase pro(ei mici i re$ii Da%i2 i
Solomon. Pri%it 2in (a!< 2e la st&n$a spre 2reapta< or2inea lor este urm!toareaH .%acum<
Naum< Ie/ec5iel< Isaia< 0oise< Da%i2< Solomon< .aron< Ieremia< Daniel< Iona< Va5aria.
1emintele Proorocilor sunt n2eobte aceleai ca i la 0&ntuitorul :ristos i au 9la%<
ca la trimiii lui Dumne/eu. Culoarea (iec!ruia< %&rsta i cum se repre/int! sunt in2icate n
,rminia picturii bi/antine
12"
.
0001 B1 71 $(ostolii
121
Pr. Pro(. D. St!niloae< *(iritualitate -i comuniune111, p. 12-.
122
%e/i Dionisie 2in 6urna< o(1 cit1, la ane*e< repartiia icoanelor pe iconostas.
123
%e/i la Dionisie 2in 6urna< op. cit.< -1?-2.
"4
3n al 2oilea re$istru sunt repre/entai cei 2oispre/ece .postoli care au r!sp&n2it n
lumea ntrea$! ,%an$5elia 0&ntuitorului. )rei 2intre ei au (ost nlocuii 2e S(&ntul .postol
Pa%el Dapostolul neamurilorE i 2e ,%an$5elitii 0arcu i #uca care nu erau 2in cei
2oispre/ece. S?a recurs la aceasta pentru a nu se strica num!rul celor 2oispre/ece 2ar s! (ie<
totui repre/entat i .postolul neamurilor i num!rul complet al celor patru ,%an$5eliti. De
la st&n$a spre 2reapta< or2inea lor este urm!toareaH )oma< Simeon< .n2rei< 0arcu< Ioan<
Petru< Pa%el< 0atei< #uca< Iacob< +artolomeu< 6ilip.
1emintele .postolilor sunt n2eobte aceleai ca i la 0&ntuitorul :ristos i au 9la%<
ca la trimiii lui :ristos. Culoarea (iec!ruia< %&rsta i cum se repre/int! sunt in2icate n
,rminia picturii bi/antine
124
. 3n r&n2 cu .postolii< 2easupra uilor 3mp!r!teti se repre/int!< la
ale$e 2intre Deisis i S(&nta )reime. .%&n2 n %e2ere importana mani(est!rii S(intei )reimi n
+iseric!< am ales s! trate/ mai pe lar$ aceast! icoan!.
0001 B1 81 *%#nta Treime
$(oi Domnul *-a artat lui $vraam la ste=arul .amvri, ntr-o zi (e la amiaz, c#nd
-edea el n u-a cortului su1 $tunci, ridic#ndu--i oc'ii si, a (rivit -i iat trei Oameni stteau
naintea lui; -i de cum 0-a vzut, a alergat din (ragul cortului su n nt#m(inarea Lor -i s-a
nc'inat (#n la (m#nt1 $(oi a zis5 Doamne, de am a%lat 'ar naintea Ta, nu ocoli (e ro3ul
Tu > *e va aduce a( s v s(la/i (icioarele -i s v odi'ni/i su3 acest co(ac1 Li voi aduce
(#ine -i ve/i m#nca, a(oi @ ve/i duce n drumul @ostru, ntruc#t trece/i (e la ro3ul @ostru>&
Mis-au $ceia5 F (recum ai zis >& Du( aceea a alergat $vraam n cort la *arra -i i-a zis5
Frm#nt degra3 trei msuri de %in 3un -i %a azime&1 $(oi $vraam a dat %uga111 )i au
m#ncat111 Mis-a nul5 0at, la anul (e vremea asta am s vin iar (e la tine -i *arra, %emeia ta,
va avea un %iu111 )ste oare ceva cu ne(utin/ la DumnezeuK La anul, (e vremea aceasta, am s
vin (e la tine -i *arra va avea un %iu>& $(oi *-au sculat Oamenii aceia de acolo -i *-au
ndre(tat s(re *odoma& D6ac. 14< 1?16E.
124
03idem< pp. 144?14-.
"5
Lumin este Tatl, Lumin este "uv#ntul, Lumin -i *%#ntul Du', "are a %ost trimis
$(ostolilor n lim3i de %oc -i (rintr-nsul toat lumea se lumineaz a cinsti (e *%#nta Treime&
+Praznicul "incizecimii, trenie, Lumin#nda, glas 8,1
)ema teolo$ic! (un2amental! a s!rb!torii Cinci/ecimii este e*punerea 2o$mei S(intei
)reimi< 2e aceea +iserica a r&n2uit ca /i 2e pr!/nuire a S(intei )reimi /iua ime2iat urm!toare
Cinci/ecimii. 3n re$istrul icono$ra(ic< +iserica >rto2o*! a pre(erat icoana S(intei )reimi care
repre/int! scena biblic! a apariiei celor trei Persoane n (aa lui .%raam l&n$! ste8arul 2in
0am%ri D6ac. 14E. Pentru a ar!ta c! %in 2in lumea cereasc!< sunt 2escrii ca n$eri cu aripi.
Icoana< ba/at! pe un e%eniment istoric concret< n(!iea/! prima ar!tare a lui Dumne/eu
)reimic omului< semni(ic&n2 nceputul (!$!2uinei m&ntuirii. .t&t icono$ra(ia< c&t i
2umne/eiasca slu8b! lea$! nceputul acestei (!$!2uine 2e mplinirea ei n /iua Cinci/ecimii<
c&n2 ni se 2!ruiete re%elaia (inal! cu pri%ire la S(&nta )reime. Icoana S(intei )reimi unete
nceputul +isericii 1ec5iului )estament cu ntemeierea +isericii Noului )estament
125
.
@Din cele mai %ec5i timpuri< S(&nta )reime a (ost n(!iat! ca scen! biblic! istoric!<
cu n$eri st&n2 la mas! sub ste8ar. .%raam i Sarra i slu8esc< casa lor se %e2e n spate. 3n ciu2a
uni(ormit!ii 2e coninut a scenei< $ruparea n$erilor s?a mo2i(icat n (uncie 2e interpretarea
2at! acestui e%eniment biblic i 2up! principiul 2o$matic care trebuia e%i2eniat. De e*emplu<
muli P!rini ai +isericii au neles %i/ita celor trei Persoane la .%raam (ie ca ar!tare< in2irect!
totui< a ntre$ii )reimi< (ie ca apariie a Celei 2e?a 2oua Persoane a S(intei )reimi< nsoite 2e
2oi n$eri. > ast(el 2e interpretare nu sc5imb! nele$erea e%enimentului ca 2escoperire a
S(intei )reimi< pentru c!< 2e %reme ce (iecare Persoan! a S(intei )reimi are plin!tatea
Dumne/eirii< pre/ena 6iului nsoit 2e 2oi n$eri poate (i luat! ca repre/entare a )reimiiA
126
.
Compo/iia 2escrie casa lui .%raam< ste8arul i un munte ? 2ar .%raam i Sarra lipsesc.
6!r! a 2es(iina aspectul istoric al e%enimentului< S(&ntul .n2rei l re2uce la minimum< pentru
c! semni(icaia principal! nu const! n e%enimentul biblic< ci n nelesul s!u 2o$matic.
Icoana prin e*celen! este cea a Cu%&ntului ntrupat< at&t )at!l c&t i Du5ul scap!
oric!rei repre/ent!ri. De aceea +iserica a consi2erat cel mai potri%it repre/entarea S(intei
)reimi 2at! 2e .n2rei Rublio%. Dac! S(inii P!rini au (olosit n e*plicarea misterului S(intei
)reimi ima$inea soarelui ce cuprin2e 2iscul 2e (oc< ra/ele 2e lumin! i c!l2ura< icono$ra(ic
125
#. Uspens9B< 1. #oss9B< o(1 cit1, p. 215.
126
03idem, p. 216.
"6
nu putem (olosi 2oar simboluri 2in moment ce acestea nu pot re2a ntru totul realitatea
e*istenei celor )rei Persoane.
3n repre/entarea 2e mai 8os< n$erii stau la mas! unul l&n$! altul< e$ali n ran$< ar!t&n2
ast(el e$alitatea celor trei Persoane ale S(intei )reimi< care r!m&n< n acelai timp< 2istincte
0ai mult< e$alitatea lor este uneori e%i2eniat! prin i2entitatea culorii %emintelor n$erilor i
prin atributele lor. )imp 2e multe secole< repre/entarea celor trei Persoane biblice sub (orm!
2e n$eri a (ost sin$ura repre/entare a2mis! a S(intei )reimiC ea se p!strea/! nc! n +iserica
>rto2o*!< ca cea care se potri%ete cel mai bine n%!!turii ei.
.ripile i transparena culorilor 2e/%!luie imaterialitatea i lipsa oric!rei $reut!i.
Perspecti%a este in%ers!< ceea ce< 2es(iin&n2 2istana< apropie (i$urile i arat! c! Dumne/eu
este aici. #iniile con%er$ c!tre pri%itor pentru a se nt&lni n inima sa. Cei trei n$eri re%elea/!
%iaa interioar! a 2umne/eirii. ,i se a(l! n repausH pacea suprem! a lui Dumne/eu. Dar
repausul este i e*ta/. 6iecare n$er poart! un sceptru %ertical< simbol al aspiraiei celor
p!m&nteti c!tre cele cereti. Sceptrele sunt nsemnul aceleiai puteri mp!r!teti pentru
(iecare
127
.
Unii au ncercat s! i2enti(ice cele trei Persoane n repre/entarea lui Rublio%< a8un$&n2
la interpret!ri 2i(erite. Pentru Paul ,%2o9imo%< )at!l ar (i n$erul 2in mi8loc< 6iul cel 2in
st&n$a iar Du5ul S(&nt n 2reapta.
127
P. ,%2o9imo%< apu2. D. Rousseau< o(1cit1, p. 162.
"7
#eoni2 Uspens9B preci/ea/! c! @n$erii sunt $rupai n or2inea Simbolului Cre2ineiH
Cre2 n Dumne/eu )at!l< 6iul i S(&ntul Du5A< care este i or2inea tuturor in%ocaiilor
treimice 2in #itur$5ieH )at!l< 6iul i Du5ul S(&nt. 3n$erul 2in centru poart! n plus etola
0arelui preot< clavus-ul purtat 2e re$i i 2e 8u2ec!tori n 1ec5iul )estament< re(erin! aici la
misiunea lui :ristos i la n%!!tura sa n lume. Constat!m pe icoane c! Pro(eii< n$erii i
.postolii< toi cei in%estii cu o misiune l poart! n mo2 (rec%ent. 6iecare n$er @a%&n2 o
e$al! m!reieA ine n m&n! un baston< pe 8um!tate baston 2e p!stor< pe 8um!tate sceptru
124
.
Cele trei persoane 2umne/eieti sunt n con%ersaie i e*prim! 2ra$ostea treimic!.
,*presia preaplinului iubirii este potirul< n$erii (iin2 $rupai n 8urul merin2ei 2umne/eieti.
0ielul care se a(l! n potir lea$! acest osp! 2umne/eiesc 2e relatarea 2in .pocalips!< re(eritor
128
0. Kuenot< ;nvierea -i icoana< p. 2"4.
"4
la 0ielul 8ert(it nainte 2e ntemeierea lumii< mielul pascal care este :ristos. Pri%irile celor 2oi
n$eri sunt orientate spre )at!l< 2ar toate pornesc 2e asemenea 2e la ,l< iar $esturile m&inilor
sunt n2reptate c!tre potirul eu5aristic cu 0ielul 2e 8ert(!. Potirul eu5aristie st! pe masa alb!
ca pe un altar. Simboli/&n2 8ert(a 2e bun! %oie a 6iului lui Dumne/eu< el atra$e c!tre sine
$esturile n$erilor< in2ic&n2 unitatea 2e %oin! i 2e lucrare a S(intei )reimi< Care a (!cut
le$!m&nt cu .%raam.
@.e/&n2 (i$urile n$erilor n cerc< S(&ntul .n2rei le?a unit ntr?o sin$ur! micare lin!
i cur$!toare< urm&n2 linia cercului. 3n (elul acesta< n$erul central< 2ei mai nalt 2ec&t
ceilali< nu?i copleete< nici nu?i 2omin!. .ureola capului nclinat< n2ep!rtat 2e a*a %ertical!
a cercului< i picioarele ae/ate n cealalt! parte< sublinia/! nc! i mai mult aceast! micare<
n care intr! i ste8arul< i muntele. 3n acelai timp< nclinarea aureolei i a picioarelor< n
2irecii opuse< restabilete ec5ilibrul compo/iiei< iar micarea se oprete n imobilitatea
monumental! a n$erului 2in st&n$a i a casei lui .%raam 2e 2easupra #uiA
12-
.
Nici n$erul central< nici ceilali 2oi nu au nimbul cruci(er. @Icono$ra(ul a (olosit o nuan!
sobr! i ne2e(init! pentru %em&ntul n$erului 2in st&n$aH tran2a(iriu ters< cu re(le*e ca(enii i albastre?
%er/uiA. 3n$erul central este pre%!/ut cu mai multe 2etalii. 3n %em&ntul s!u purpuriu acoperit
cu mantia albastr! se re$!sesc culorile tra2iionale ale 6iului lui Dumne/eu ntrupat. Pentru a
ar!ta propriet!ile celei 2e?a treia persoane a Preas(intei )reimi< care pe toate le nnoiete i le
2! %ia!< culoarea 2ominant! (olosit! este %er2ele< ceea ce< potri%it interpret!rii S(. Dionisie
.reopa$itul< nseamn! @tineree i 2eplin!tate a puterilorA. Culorile i unesc ntre ei pe cei trei
n$eri i contrastea/! cu aripile< 2e culoarea $r&ului copt
1";
.
C5ipurile i siluetele aproape i2entice ale n$erilor sublinia/! natura unic! a celor trei
Persoane 2umne/eieti i mai arat! c! aceast! icoan! nu %rea nici2ecum s! in2i%i2uali/e/e
(iecare Persoan! a S(intei )reimi. )otui< n ciu2a asem!n!rii n$erilor< ,i nu sunt lipsii 2e
in2i%i2ualitate< caracterul (iec!ruia (iin2 re2at 2e lucrarea Sa n lume.
@.rmonia subtil conceput! i raportul cromatic nt&lnite n icoana lui Rublio%
constituie una 2intre principalele ei atracii. .lbastrul 2e (loare 2e topora al mantiei n$erului
2in mi8loc are o intensitate i o puritate e*traor2inar!< n combinaie cu aripile 2e culoarea
porumbului copt< i este 2eosebit 2e puternic. Culorile clare ale n$erului 2in mi8loc
contrastea/! cu nuanele bl&n2e ale celorlali 2oiC 2ar c5iar i la ei< /one 2e albastru?aprins
129
#. Uspens9B< 1. #oss9B< o(1 cit1, p. 21-.
130
D. Rousseau< o(1 cit1, p. 164.
"-
luminea/! ici i colo< ca nite pietre preioase. Prin unitatea cromatic! celor trei (i$uri<
Rublio% pare s! in2ice natura unic! a Celor trei Persoane ale S(intei )reimi i toto2at! con(er!
ntre$ii icoane o %oioie linitit! i luci2!A
1"1
.
3n continuare %oi pre/enta c&te%a repre/ent!ri necanonice ale S(intei )reimi< care
ne$li8ea/! 2eteriorarea mesa8ului e%an$5elic. 3n secolul al P1I?lea apare o repre/entare 2e
ori$ine apusean!< ba/at! tot pe ima$inaie< numit! @Dumne/eirea n trei PersoaneA< n(!i&2u?
# pe 0&ntuitorul st&n2 al!turi 2e Dumne/eu?)at!l< cu un porumbel ntre ,i. )itlul arat! 2in
nou o ncercare 2e a?I 2escrie pe Dumne/eu?)at!l i pe S(&ntul Du5 ntr?o (orm! (i/ic!.
Con(orm n%!!turii 2o$matice a >rto2o*iei< tim c! orice repre/entare antropolo$ic! a lui
Dumne/eu?)at!l este o ere/ie. Stricarea icoanei orto2o*e ncepe cu temele icono$ra(ice
@proasteA< a2ic! inacceptabile 2in punct 2e %e2ere scripturistic< 2o$matic i litur$ic< la care se
a2au$! incultura teolo$ic! ori lipsa 2e talent artistic a impostorilor ce se cre2 @pictori
bisericetiA
1"2
.
Repre/entarea lui Dumne/eu?)at!l sub (orma unui @monea$ cu barb!A proiectat pe
(on2ul unui triun$5i< contra%ine (la$rant teolo$iei< spiritualit!ii i icoanei orto2o*e. Prin
repre/entarea lui Dumne/eu?)at!l b!tr&n cu barba alb! am putea nele$e c! Dumne/eu?)at!l
s?a ntrupat i a (ost %!/ut ast(el 2e c!tre oameni. De aceea sino2ul 2e la 0osco%a D1666E
inter/ice cate$oric ast(el 2e repre/ent!riH @5ot!r&m ca 2e?acum nainte c5ipul Domnului s! nu
mai (ie pictat n repre/ent!rile cele absur2e i nepotri%ite Da2ic! ale )at!luiE pentru c! nimeni
nu #?a %!/ut nicio2at! n trup. Numai :ristos care a (ost %!/ut n trup este /u$r!%it aa< a2ic!
n trupA
1""
.
Repre/entarea lui Dumne/eu?)at!l sub c5ipul unui b!tr&n implic! i nele$erea unei
subor2on!ri a 6iului. De multe ori se intro2uc n biseric! i2ei str!ine 2e n%!!tura orto2o*!
c5iar i respect&n2 stilul bi/antin. 3n lipsa cunotinelor teolo$ice necesare< tra2iia 2o$matic!
orto2o*! poate (i 2enaturat! cu totul prin pictura bisericeasc!.
S(&ntul Du5 se poate repre/enta canonic 2up! mo2urile lui 2i%erse 2e mani(estareH
ast(el la +ote/ul Domnului este repre/entat sub (orm! 2e porumbi! Dse repre/int! sub aceast!
(orm! 2oar la +ote/< ntruc&t icoana trebuie s! corespun2! cu te*tul e%an$5elicEC sub (orm! 2e
131
#. Uspens9B< 1. #oss9B< o(1 cit1, p. 221.
132
Pr. Ioan +i/!u n "e este icoanaK < tra2. 1asile 0anea< ,2. Rentre$irea< .lba Iulia< 2;;5< p. 174.
133
1. 0anea n 0coana, vedere a lumii du'ovnice-ti, p. "".
4;
nor luminos la Sc5imbarea la 6a! Dman2orla n care este cuprins 0&ntuitorulEC limbi ca 2e (oc
la Cinci/ecime
1"4
.
0ai sunt unele repre/ent!ri necanonice care 3l arat! pe :ristos sub c5ipul unui miel<
nsoit 2e S(&ntul Ioan +ote/!torul ar!t&n2 spre miel. C5iar 2ac! aceast! repre/entare (ace
trimitere la te*tul Fiat mielul lui Dumnezeu "are ridic (catul lumii&, simbolul nu ni?#
arat! pe Dumne/eu ci 2oar ne in(ormea/! 2espre Dumne/eu. @totui< ntruparea 2i%in! r!m&ne
cu neputin! 2e 2o%e2it prin repre/entarea unui miel sau a unui peteA
1"5
. Din acest
consi2erent< Canonul 42 )rulan interzice ca .#ntuitorul s %ie (ictat su3 %orma mielului&,
pentru a nu se con(un2a 0&ntuitorul cu meta(orele le$ate 2e ,l. Principiul (ormulat la Sino2ul
6 ,cumenic este %alabil pentru toate meta(oreleH vi/a de vie, (#ine, (stor1 Celebra icoan!
@0&ntuitorul cu %iaA repre/int! simbolul %iei 2e %ie 2in care cur$e s&n$ele lui :ristos< 2ar
simbolul nu e repre/entat sin$ur ci mpreun! cu :ristos cel ntrupat. .ceast! repre/entare nu
alterea/! mesa8ul e%an$5elic re(eritor la Persoana lui :ristos< 2e aceea este o icoan! canonic!.
> alt! icoan! necanonic! este repre/entarea S(intei )reimi ca o persoan! cu trei (ee<
2eoarece nu e*ist! om cu trei (ee.
Icoana S(&ntului .n2rei r!m&ne p&n! ast!/i un e*emplu clasic al icono$ra(iei S(intei
)reimi. )ra2iia i p!strea/! culorile 2e ba/! i 2etaliile in2i%i2uale 2e 2esen i compo/iie.
.st(el< repre/entarea lui Rublio% este sin$ura care pre/int! misterul S(intei )reimi (!r! a altera
n%!!tura i mesa8ul +isericii lui :ristos.
0001 B1 J1 Praznicele
3n re$istrul 2e 2easupra icoanelor mp!r!teti sunt r&n2uite 2oispre/ece Pra/nice<
momente cruciale n istoria m&ntuirii. 1oi %orbi pe lar$ 2espre (iecare< acum 2oar le amintesc<
cu meniunea c! n unele biserici Naterea 0aicii Domnului i Intrarea n +iseric! a 0aicii
Domnului sunt nlocuite 2e scena R!sti$nirii i 3n!larea S(intei Cruci. De la st&n$a spre
2reapta< or2inea lor este urm!toareaH naterea 0aicii Domnului< Intrarea n +iseric! a 0aicii
Domnului< +una 1estire< Naterea Domnului< 3nt&mpinarea Domnului< +ote/ul Domnului<
Sc5imbarea la 6a!< Intrarea Domnului n Ierusalim< 3n%ierea Domnului< 3n!larea Domnului<
134
,. >/oline n 0coana vedere a lumii du'ovnice-ti, p. 1"2.
135
03idem, p. 122.
41
Po$or&rea S(&ntului Du5< .2ormirea 0aicii Domnului. 3n r&n2 cu acestea< 2easupra uilor
3mp!r!teti e repre/entat!< la ale$ere< Cina cea 2e )ain! sau S(&nta 0a5ram!.
0001 B1 J1 a1 !a-terea .aicii Domnului
!a-terea ta, de Dumnezeu !sctoare Fecioar, 3ucurie a vestit la toat lumea; c
din tine a rsrit *oarele dre(t/ii, 4ristos Dumnezeul nostru& +@ecernie, *ti'ir, glas J,1
3nceputul anului bisericesc este marcat 2e s!rb!toarea Naterii 0aicii Domnului D4
septembrieE< n care +iserica s!rb!torete cea mai s(&nt! natere a unei (iine omeneti< al c!rei
ro2 preacurat a (ost ales i s(init 2in momentul /!mislirii. Naterea 0aicii Domnului este
p&r$a %eacului 2e m&ntuire< semnul c! %remurile s?au plinit< pentru ca 6iul lui Dumne/eu s! se
ntrupe/e< ca s! m&ntuiasc! (irea omeneasc! 2in stric!ciunea p!catului i 2in robia morii.
S(&nta ,%an$5elie nu ne spune nimic 2espre naterea 0aicii Domnului. Din S(&nta
Scriptur! re/ult! c! S(&nta 6ecioar! era 2in neamul lui Da%i2 DPs. 1"1< 11 C 0t. 21< -C #c. 1<
"2C Rom. 1< " E. Unele am!nunte substaniale 2espre ori$inile i copil!ria S(intei 6ecioare ne
sunt re2ate 2e scrieri apocri(e< n special Protoe%an$5elia lui Iacob D1";?14; 2. :r.E. 1ec5imea
consi2erabil! a acestei surse permite acceptarea %eri2icit!ii anumitor 2etalii 2espre (amilia
0aicii Domnului Dnumele p!rinilor ei< Ioac5im i .na< 2escen2ena lui Ioac5im 2in Da%i2E.
@.numii scriitori 2au Na/aretul< patria lui Ioac5im< ca loc 2e natere a S(intei 6ecioare< alii
+etleemul< locul naterii S(intei .na< iar alii< Ierusalimul. )ra2iia +isericii a reinut numai
2ata< pentru a scoate n relie( a2e%!rul scripturistic i 2o$maticH 2escen2ena 2in neamul lui
Da%i2 i naterea s(&nt! a 6ecioarei< aleas! s! 2!ruiasc! (ire omeneasc! Cu%&ntului lui
Dumne/eu.
S!rb!toarea Naterii S(intei 6ecioare trebuie s! (ie (oarte %ec5eH se tie c! Iustinian a
ri2icat la Constantinopol o biseric! nc5inat! S(intei .naA
1"6
.
136
#. Uspens9B< 1. #oss9B< o(1 cit1, pp. 154 ' 15-.
42
Ca i Naterea lui Isaac i a S(&ntului Ioan +ote/!torul< Naterea 0aicii Domnului a
(ost (!$!2uit! 2e un n$er 2up! ce p!rinii (useser! mult! %reme sterpi. Persoana S(intei .na ?
(emeie i/b!%it! 2e st&rpiciunea ei pentru a a2uce pe lume o 6ecioar! care %a 2a natere
Dumne/eului ntrupat ? simboli/ea/! (irea noastr! care ncetea/! s! mai (ie stearp!< pentru a
2a roa2ele 5arului. Naterea minunat! a S(intei 6ecioare nu se 2atorea/! unei aciuni arbitrare
a lui Dumne/eu< ci are menirea 2e a pre$!ti cu ntruparea Cu%&ntului.
Naterea 0aicii Domnului prece2e actul 2ecisi% ? +una 1estire< c&n2 6ecioara aleas!
%a consimi s! (ie c!mara mp!r!teasc!< ntru care taina cea pream!rit! a unirii celei ne$r!ite a
4"
(irilor ce s?au a2unat mpreun! ntru :ristos 2es!%&rit s?a lucrat. #a %ecernia Pra/nicului
c&nt!mH F$stzi u-ile cele ster(e se desc'id -i dumnezeiasca u- cea %ecioreasc merge
nainte (entru ca 4ristos s intre n lume& DSti5ir!< $las 4E
1"7
.
Icono$ra(ia Naterii 0aicii Domnului ne?o n(!iea/! pe S(&nta .na pe 8um!tate
ntins! n pat< ncon8urat! 2e slu$i $ata s! scal2e pruncul nou?n!scut. 3n ma8oritatea
repre/ent!rilor icono$ra(ice S(&nta 6ecioar! apare n(!at! n scutece< n braele unei moae
ae/ate l&n$! %asul plin cu ap!. S(&ntului Ioac5im apare uneori st&n2 n picioare< alteori<
ae/at i con%ers&n2 cu S(&nta .na< iar n altele nu este repre/entat.
Icoana 2e mai sus are o structur! mai comple*!. >bser%!m n (un2al n partea 2e sus<
st&n$a< pe S(&ntul Ioac5im n ru$!ciune iar n 2reapta n$erul a2uc&n2?ui %estea c! ru$!ciunile
lor au (ost ascultate i %or primi o 6iic! care %a pricinui bucurie cerului i p!m&ntului. 3n
partea central!< st&n$a este repre/entat! /!mislirea 0aicii Domnului. 6i$urile S(inilor p!rini<
ae/ate (a! n (a!< sublinia/! caracterul lor maiestuos. S(&nta .na pri%ete n 8os< c!tre 6iica
ei< pe care o moa! ae/at! o ine n brae. 0oaa i ceilali slu8itori< 2e 2imensiuni mici< 8oac!
rolul unor persona8e secun2areH atenia se (i*ea/! asupra 2umne/eietilor P!rini i asupra
Copilei lor< care tocmai s?a n!scut.
0001 B1 J1 31 0ntrarea .aicii Domnului n Biseric
;ngerii intrarea celei Preacurate vz#nd s-au mirat, cum Fecioara a intrat n *%#nta
*%intelor& D1ecernie< Sti5ir!< $las 4E.
Intrarea 0aicii Domnului n +iseric! D21 noiembrieE nu (ace parte 2intre s!rb!torile
%ec5i ale +isericii. Cu toate acestea< trebuie s! (i e*istat 2inainte 2e s(&ritul secolului al 1II?
lea< pentru c! S(&ntul .n2rei Criteanul a cunoscut?o la Ierusalim la acea %reme. Se pare c! la
Constantinopol a (ost intro2us! cu un secol mai t&r/iu< n timpul S(&ntului Patriar5 )arasie. 3n
.pus< a (ost a2optat! 2e?abia n timpul Papei Lri$orie al Pl?lea< care a celebrat?o pentru prima
oar! la .%i$non< n 1"74. )ra2iia +isericii s?a (olosit 2e apocri(e ca s! sublinie/e Fm(linirea
iconomiei Fctorului& D)ropar< $las 4E.
137
03idem1
44
)ema templului se 2e/%olt! n #itur$5ia i n icono$ra(ia Intr!rii. ,ste templul
reconstruit 2e Vorobabel< mai puin m!re 2ec&t cel al lui Solomon. Du5ul S(&nt a p!r!sit
)emplul< ca s! $r!iasc! prin pro(ei. Dar ,l %a 2a )emplului #e$ii o sla%! care nu se compar!
cu cea a %ec5iului le$!m&nt< a2uc&n2 n S(&nta S(intelor pe 6ecioara care l %a nate pe F0isus
%cut $r'iereu n veac, du( r#nduiala lui .elc'isedec& D,%r. 6< 2;E.
@Cel care o nt&mpin! pe S(&nta 6ecioar!< preotul Va5aria< cel care %a (i tat!l
3naintemer$!torului< reunete n persoana sa cele 2ou! slu8iri ? preoeasc! i pro(etic!. Dac! el
o las! pe 6ecioara s! intre 2incolo 2e catapeteasm!< lucru contrar #e$ii< aceasta o (ace pentru
c! %e2e n ea noua .rc! a le$!m&ntuluiA
1"4
. 3n templul 2in Ierusalim< 6ecioara aleas! se %a
138
03idem, p. 166.
45
pre$!ti s! 2e%in! mai t&r/iu @)emplul )rupului S!uA< Cel Care %a (i 2!r&mat i n trei /ile se
%a ri2ica. )ema templului 2in s!rb!toarea Intr!rii 0aicii Domnului las! s! se ntre/!reasc!
+iserica ? )rup al lui :ristos.
3n icoana 2e (a! re$!sim cele trei p!ri ale templului. Scena se 2es(!oar! n curtea
interioar! a templului< l&n$! intrarea n S(&nta. Preotul Va5aria< mbr!cat n 5aine preoeti< st!
n (aa uilor S(intei. 0ai 8os< S(&nta 6ecioar!< ntin/&n2u?i m&inile c!tre Va5aria< ncepe s!
urce treptele care 2uc spre S(&nta S(intelor. Intrarea 2in proprie iniiati%! a pruncei 0aria n
S(&nta S(intelor este un @semn e%i2ent al ale$erii sale 2i%ineA
1"-
. > %e2em 2in nou sus< ae/at!
pe cea mai nalt! treapt!< l&n$! ua S(intei S(intelor< un2e un n$er %ine s!?i slu8easc! i o
5r!nete cu P#inea @ie/ii1
@S(&nta 6ecioar!< repre/entat! 2e 2ou! ori n icoan!< nu are nimic copil!resc n
n(!iarea ei< n ciu2a staturii mici< care trebuie s! in2ice %&rsta ei cru2! Dtrei aniE. ,ste 2e8a o
persoan! mplinit!H 0aica Domnului n%em&ntat! n ma(orion< aa cum %a (i %!/ut!< 2e
e*emplu< n icoanele +unei 1estiriA
14;
. Slu8irea ei era s! 2e%in! )emplul Domnului prin care
@#e$ea %a (i abolit! n (a%oarea iubiriiA
141
.
3n spatele S(intei 6ecioare< n mi8locul curii< S(inii Ioac5im i .na naintea/! c!tre
preotul Va5aria< pre/ent&n2u?i 6iica. ,i sunt urmai 2e tinere care< cu (!clii n m&ini o nsoesc
pe 6ecioara consacrat! lui Dumne/eu. Spre 2eosebire 2e S(&nta .na i 2e 0aica Domnului<
(ecioarele templului au capul 2escoperit. 6un2alul repre/int! /i2irile templului.
0001 B1 J1 c1 Buna @estire
0ar n a -asea lun a %ost trimis ngerul Eavriil de la Dumnezeu, ntr-o cetate din
Ealileea, al crui nume era !azaret, ctre o %ecioar logodit cu un 3r3at care se c'ema
0osi%, din casa lui David; iar numele %ecioarei era .aria1 Li intr#nd ngerul la ea, a zis5
Bucur-te, ceea ce e-ti (lin de 'ar, Domnul este cu tine1 Binecuv#ntat e-ti tu ntre %emei1 0ar
ea, vz#ndu-l, s-a tul3urat de cuv#ntul lui -i cugeta n sine5 "e %el de nc'inciune (oate s %ie
aceastaK Li ngerul i-a zis5 !u te teme, .arie, cci ai a%lat 'ar la Dumnezeu1 Li iat vei lua n
(#ntece -i vei na-te %iu -i vei c'ema numele lui 0isus1 $cesta va %i mare -i Fiul "elui Preanalt
139
0. Kuenot< ;nvierea -i icoana< p. 14;.
140
#. Uspens9B< 1. #oss9B< o(1 cit1, p. 164.
141
0. Kuenot< ;nvierea -i icoana< p. 14;.
46
se va c'ema -i Domnul Dumnezeu i va da lui tronul lui David, (rintele *u1 Li va m(r/i
(este casa lui 0acov n veci -i m(r/ia Lui nu va avea s%#r-it1 Li a zis .aria ctre nger5 "um
va %i aceasta, de vreme ce eu nu -tiu de 3r3atK Li rs(unz#nd, ngerul i-a zis5 Du'ul *%#nt *e
va (ogor (este tine -i (uterea "elui Preanalt te va um3ri; (entru aceea -i *%#ntul care se va
na-te din tine, Fiul lui Dumnezeu se va c'ema1+111, Li a zis .aria5 0at roa3a Domnului1 Fie
mie du( cuv#ntul tu> Li ngerul a (lecat de la ea& +Lc1 7N-8F,1
$stzi este nce(utul m#ntuirii noastre -i artarea tainei celei din veac; Fiul lui
Dumnezeu Fiu Fecioarei se %ace, -i Eavriil darul 3ine l veste-te, (entru aceasta -i noi
m(reun cu d#nsul !sctoarei de Dumnezeu s-i strigm5 Bucur-te, cea (lin de dar,
Domnul este cu tine& +Tro(arul (raznicului,1
3n primele %eacuri cretine pra/nicul +unei 1estiri coinci2ea cu s!rb!toarea prim!%erii
Dec5inociul 2e prim!%ar!E< primin2 n acest (el un sens cu totul aparte. @+una%estire poart! n
ea (!$!2uina unei 2eplin!t!i care atin$e cosmosul n ansamblul s!u. ,mbrionul n (ormare
este Dumne/eul cel 1enic< 2e 2incolo 2e spaiu i timp. 3n n(runtarea luminii cu ntunericul<
care marc5ea/! istoria m&ntuirii< apar trei (a/e c5eieH lumina apare ascuns! n timpul +unei
1estiri care pre%estete %ictoria i constituie un prim element pascalC ea str!pun$e pentru
prima 2at! ntunericul n timpul Naterii< ca apoi s! inun2e totul n /iua n%ieriiA
142
.
3n icoana 2e mai 8os obser%!m c! 0aria este ae/at! n (aa )emplului< su(letul
1ec5iului )estament< n timp ce n ea se pre$!tete un timp nou< o nou! alian! pe care o %a
pecetlui cu s&n$ele s!u Pruncul ce se %a nate. Dumne/eu pecetluiete prin ea o nou! alian!
care pune cap!t alun$!rii 2in Rai. 3n ea .2am< a2ic! omenirea ntrea$!< se (ace l!ca al lui
Dumne/eu< lucrea/! o @ntoarcereA< c!ci< FDomnul este cu tine&< spune .r5an$5elul La%riil
D#c. 1< 24E. 3n (aa )emplului 2e Piatr!< ea este )emplul cel nou 2in trup omenesc n care
locuiete Dumne/eu cel ntrupat
14"
.
0a8oritatea icoanelor n(!iea/! pe .r5an$5elul La%riil cu o micare iute< tocmai
cobor&t 2in cer< iar n(!iarea lui este n(!iarea unei slu$i pline 2e r&%n!< cre2incioase n
mplinirea misiunii pe care i?a ncre2inat?o St!p&nul S!u. Picioarele i sunt mult 2ep!rtate< ca
i cum ar aler$a. 3n m&na st&n$! ine un toia$< simbol al mesa$eruluiC m&na 2reapt!< cu o
micare puternic!< se ntin2e c!tre 6ecioara 0ariaC i comunic! %estea plin! 2e bucurie 2e la
St!p&nul lui< )aina Iconomiei Dumne/eieti
144
. 3nclinarea capului n$erului arat! c! el nu
142
03idem, p. 145.
143
03idem, p. 147.
144
#. Uspens9B< 1. #oss9B< o(1 cit1, p. 144.
47
%orbete 2e la sine. 1orbin2 0aicii lui Dumne/eu< 2escoperin2u?i taina Pro%i2enei
2umne/eieti< n$erul sublinia/! prin pri%ire 2epen2ena lui 2e Cel Care 1?a trimisC el st!
naintea (eei lui Dumne/eu.
0aica Domnului apare (ie ae/at!< e%i2eniin2 superioritatea ei asupra n$erului< (ie
st&n2 n picioare< parc! ascult&n2 porunca mp!ratului. De obicei< ine n m&n! un (us< mai rar
un sul. .ceste 2etalii sunt mprumutate 2in )ra2iie. 1estea n$erului< care pare a &ni n (aa
0ariei plin! 2e uimire< surprin2e la (el ca intrarea lui :ristos n ia2. 1estea uluitoare nu
$enerea/! totui nici un (el 2e sentimentalism< ci o atitu2ine 2e primire< 2e 2esc5i2ere (!r!
re/er%e (a! 2e planul lui Dumne/eu. Poriunea 2e cer repre/entat! n partea 2e sus printr?un
semicerc 2in care str!bat trei ra/e (ace 2in acest pra/nic prima )eo(anie n ciclul marilor
pra/nice
145
.
Dei n multe repre/ent!ri apare Du5ul S(&nt sub c5ipul porumbelului< ,lisabet5
>/oline spune c! n icoana +unei 1estiri nu se repre/int! n c5ip 2e porumbi! ci sub (orma a
trei ra/e care coboar! 2in cer
146
. .celai lucru e subliniat i 2e ,rminia lui Dionisie< 2eoarece
icoana (iin2 scripturistic! e necesar s! respect!m 2escrierea e*act!.
3n contrast cu aspectul e*terior< luminos i (esti%< semni(icaia l!untric! a
e%enimentului< momentul 2ecisi% 2in istoria lumii care i 2etermin! 2e atunci nainte e*istena<
este re2at! cu mare concentrare i re/er%! prin postura i $esturile 2e?abia obser%abile ale
0aicii Domnului. Din cau/a c!2erii str!moaei noastre ,%a< 6ecioara 0aria este pru2ent! i
nu primete 2e n2at! %estirea e*traor2inar! 2in lumea 2e 2incolo< ci pomenete 2e le$ea
natural!H F"um va %i aceasta, de vreme ce eu nu -tiu de 3r3at K& D#c. 1< "4E. Icoana re2!
acest lucru prin $estul m&inii ei< pe care o ine n 2reptul pieptului< cu palma ntoars! n a(ar! ?
semn al uimirii.
6!r! a se n2oi 2e Dumne/eu< 0aria caut! s! se asi$ure c!?# %a slu8i pe calea cea
2reapt!. Spre 2eosebire 2e ,%a care< nesocotin2 cu m&n2rie c5emarea 2umne/eiasc!< se %rea
autonom!< 0aria r!spun2eH F0at, roa3a Domnului1 Fie mie du( cuv#ntul tu>& D#c. 1< "4E.
,a se supune< primete Cu%&ntul (!r! reinere< se $olete 2e sine ns!i pentru a?I (ace loc lui
Dumne/eu Care Se ntrupea/!< ale$&n2 n mo2 liber pe Dumne/eu i nu creatura
147
.
145
0. Kuenot< ;nvierea -i icoana< p. 14".
146
,. >/oline n 0coana vedere a lumii111, p. 12-.
147
0. Kuenot< ;nvierea -i icoana< p. 145.
44

Despre semni(icaia acestor cu%inte asupra omenirii ntre$i< 0itropolitul 6ilaret al
0osco%ei spuneH @n /ilele (acerii lumii< c&n2 Dumne/eu rostea puternicul i 2!t!torul 2e %ia!
cu%&nt FS! (ieG< cu%&ntul 6!c!torului a a2us n lume (!pturile. Dar n acea /i unic! n %iaa
lumii< c&n2 2umne/eiasca 0aria a rostit scurtul i supusul ei cu%&nt F6ieG< nu n2r!/nesc s!
spun ce s?a nt&mplat atunci ? cu%&ntul (!pturii #?a a2us pe 6!c!tor aici< 8os< n lumeA
144
.
Icoana +unei 1estiri (ace o sinte/! a st!rii psi5olo$ice a 0aicii Domnului. ,a i
n2reapt! m&na spre n$er< cer&n2u?i r!spuns la n2oielile care o asaltea/! i< n acelai timp<
148
#. Uspens9B< 1. #oss9B< o(1 cit1, p. 145.
4-
plec&n2u?i capul< i e*prim! supunerea. Slu8ba s!rb!torii surprin2e (oarte (rumos acest
momentH Fngerul slu=e-te minunii, %eciorescul (#ntece (e Fiul (rime-te1 Du'ul *%#nt se
trimite1 Tatl de sus 3inevoie-te1 Li sc'im3area se %ace, du( *%atul cel de o3-te& D1ecernie<
Sti5oa%na $las 4E. De aici nele$em c! ntruparea nu este numai un act al %oii lui Dumne/eu<
ci i al %oinei libere i al cre2inei S(intei 6ecioare 0aria. S(&ntul Nicolae Cabasila spune n
cu%&ntul la +una 1estire c! @3ntruparea a (ost nu numai lucrarea )at!lui< a 1irtuii i a Du5ului
S!u< ci i cea a %oii i a cre2inei 6ecioarei. 6!r! ncu%iinarea celei Preacurate< n lipsa
cre2inei sale< acest plan 2umne/eiesc nu s?ar (i putut n(!ptui< ca i n ca/ul n care nu ar (i
luat parte cele trei Persoane 2i%ine. Doar 2up! ce o instruiete i o con%in$e< Dumne/eu o
ale$e ca 0aic! i mprumut! 2e la ea trupul pe care ea bine%oiete s! I?l 2ea. .a cum a %oit
s! se ntrupe/e< la (el a %oit s! (ie n!scut 2e 0aica Sa 2e bun!%oie< prin 2eplina ei
ncu%iinareA
14-
.
Pentru 0aica Domnului< momentul consimirii la planul lui Dumne/eu 2e
R!scump!rare a omenirii este un moment 2e s(inire< nceputul 0aternit!ii sale 2umne/eieti.
.cceptarea 0aicii Domnului nu este o consimire pasi%! a +unei 1estiri< ci o supunere acti%!
a sa (a! 2e %oia lui Dumne/eu< o participare %oluntar! i liber! a 0aicii Domnului i< prin
persoana ei< a tuturor (!pturilor la lucrarea m&ntuirii. Primin2 %estirea .r5an$5elului< $estul ei
nu r!spun2e mesa$erului< ci Celui ce 1?a trimis
15;
.
@Urm&n2 ei< (iecare poate 2e acum nainte s! primeasc! Cu%&ntul i s! 2e%in! teo(anic<
loc al ntrup!rii ar!tate oamenilor i lumiiA
151
.
0001 B1 J1 d1 !a-terea Domnului
0ar na-tere lui 0isus 4ristos a-a a %ost5 .aria, mama Lui, %iind logodit cu 0osi%, %r
s %i %ost ei nainte m(reun, s-a a%lat av#nd n (#ntece de la Du'ul *%#nt1 0osi%, logodnicul ei,
149
D. Rousseau< o(1 cit1, p. 164.
150
#. Uspens9B< 1. #oss9B< o(1 cit1, p. 146.
151
0. Kuenot< ;nvierea -i icoana< p. 14-.
5;
dre(t %iind -i nevr#nd s o vdeasc, a voit s-o lase n ascuns1 Li cuget#nd el acestea, iat
ngerul Domnului i s-a artat n vis, grind5 0osi%e, %iul lui David, nu te teme a lua (e .aria,
logodnica ta, c ce s-a zmislit ntr-nsa este de la Du'ul *%#nt1 )a va na-te Fiu -i vei c'ema
numele Lui5 0isus, cci )l va m#ntui (o(orul *u de (catele lor1 $cestea toate s-au %cut ca
s se m(lineasc ceea ce s-a zis de Domnul (rin (roorocul care zice5 0at, Fecioara va avea
n (#ntece -i va na-te Fiu -i vor c'ema numele Lui )manuel, care se t#lcuie-te5 "u noi este
Dumnezeu&1 Li de-te(t#ndu-se din somn, 0osi% a %cut a-a (recum i-a (oruncit ngerul
Domnului -i a luat la el (e logodnica sa1 Li %r s %i cunoscut-o (e ea 0osi%, .aria a nscut (e
Fiul su "el nul-!scut, "ruia 0-a (us numele 0isus& +.t1 2, 2F-7O,1
Li n /inutul acela erau (stori, st#nd (e c#m( -i %c#nd de stra= noa(tea m(re=urul
turmei lor1 Li iat ngerul Domnului a sttut l#ng ei -i slava Domnului a strlucit m(re=urul
lor, -i ei s-au n%rico-at cu %ric mare1 Dar ngerul le-a zis5 !u v teme/i1 "ci, iat, v
3inevestesc vou 3ucurie mare, care va %i (este tot (o(orul1 " vi s-a nscut azi .#ntuitor,
"are este 4ristos Domnul, n cetatea lui David1 Li acesta v va %i semnul5 @e/i gsi un (runc
;n%-at, culcat n iesle& +Lc1 7, F-27,1
Fecioara astzi (e "el mai (resus de %iin/ na-te -i (m#ntul (e-tera "elui
nea(ro(iat aduce1 ngerii cu (storii slavoslovesc -i magii cu steaua cltoresc; c (entru noi
*-a nscut Prunc t#nr, Dumnezeu "el mai nainte de veci& +"ondacului sr3torii ,1
Icoana Naterii lui :ristos ne 2e/%!luie ns!i esena e%enimentului< (aptul
incontestabil al ntrup!rii lui Dumne/euC ne pune n (aa unei m!rturii %!/ute a 2o$mei
(un2amentale a cre2inei cretine< subliniin2< prin 2etalii< at&t 2umne/eirea< c&t i natura
uman! a Cu%&ntului Care S?a (!cut trup. @:ristos 3i asum! pe 2eplin con2iia noastr!
omeneasc! pe care %rea s! o recree/eA
152
. Icoana Naterii su$erea/! e(ectul acestui e%eniment
n %iaa natural! a lumii< o(er! o perspecti%! a tuturor consecinelor ei. Dup! cum spune
S(&ntul Lri$orie )eolo$ul< Naterea lui :ristos @nu este o s!rb!toare a creaiei< ci o s!rb!toare
a re?cre!rii lumiiA< a unei rennoiri< care s(inete ntrea$a lume
15"
.
@Prin ntruparea lui Dumne/eu< ntrea$a creaie 2ob&n2ete un nou sens< le$at 2e
scopul (inal al e*istenei ei ? trans(i$urarea ei ultim!. .a2ar< toat! creaia ia parte la
e%eniment< iar n 8urul Pruncului nou?n!scut %e2em repre/entani ai ntre$ii lumi create<
(iecare a2uc&n2u?i prinosul lui sau< cum spune +iserica< (iecare mulumin2 n (elul s!u. F"e
vom aduce Pie, 4ristoase K " Te-ai artat ca un om (e (m#nt, (entru noi1 Toat %(tura
152
03idem, p. 4-.
153
#. Uspens9B< 1. #oss9B< o(1 cit1, p. 16-.
51
cea zidit de Tine mul/umire /i aduce; ngerii c#ntarea, cerurile steaua, magii darurile,
(storii minunea, (m#ntul (e-tera, (ustiul ieslea, iar noi (e .aica Fecioar& DSti5ir! la
1ecernia Naterii DomnuluiE. #a acestea< icoana a2au$! 2aruri 2in lumea animal! i
%e$etal!A
154
.
>bser%!m 2in repre/entarea 2e mai 8os c! at&t 2in punctul 2e %e2ere al sensului< c&t i
al compo/iiei< centrul 2e $reutate al icoanei< la care se raportea/! ntr?un (el sau altul toate
2etaliile< este repre/entat 2e Pruncul n(!at< culcat n iesle< a%&n2 petera ntunecat! n care S?
a n!scut ca (un2al. Lura nea$r! a peterii 2in icoan! este< n nelesul ei simbolic< tocmai
aceast! lume copleit! 2e p!cat prin c!2erea omului< ntunericul< Fmi=locul um3rei mor/ii& DPs.
22< 4E n care str!lucete @Soarele Drept!iiA< @Soarele 1ieiiA.
,%an$5elia 2up! #uca %orbete 2e iesle i 2e scuteceH F-i L-a n%-at -i L-a culcat n
iesleGD2< 7E. Petera< ieslea< scutecele sunt in2icii ale c5eno/ei #ui Dumne/eu< ale po$or&rii
Sale< ale 2es!%&ritei smerenii a #ui< Cel Care< ne%!/ut 2up! (ire< se (ace< pentru om< %!/ut n
trup< se nate ntr?o peter!< se n(a! n scutece< pre(i$ur&n2u?Ji ast(el moartea i n$roparea<
morm&ntul i $iul$iul n$rop!rii.
3n peter!< aproape 2e iesle< se a(l! un bou i un asin (!c&n2 trimitere la pro(eia lui
Isaia D1< "EH FBoul -i cunoa-te st(#nul -i asinul ieslea Domnului su, dar 0srael nu m
cunoa-te; (o(orul .eu nu . (rice(e&
155
. @S(&ntul Lri$orie 2e NBssa %e2e n bou ima$inea
e%reilor le$ai prin #e$e< n asin pe cea a p!$&nilor scla%i ai i2olatriei pe care :ristos %ine s! ii
elibere/e 2e 8u$ul lorA
156
.
Un element esenial n repre/entarea acestei scene este constatarea c! icono$ra(ia
orto2o*! a tiut s! sublinie/e maturitatea Pruncului Iisus repre/ent&n2u?l ca pe un a2ult n
miniatur! cu tr!s!turile unui t&n!r< nu ca pe un prunc nea8utorat< c!ci ,l este Dumne/eu.
@>bser%ai nimbul ? aa?/isa aureol! ? 2in 8urul capului lui :ristos. 3n el %e2em (orma crucii<
iar n braele acestei cruci este numele pe care Dumne/eu Cu%&ntul 1?a (olosit pentru a se
2e(ini< atunci c&n2 a %orbit cu 0oise pe 0untele SinaiH "el "e este Q Fiin/a Dn $reac! i
sla%on!H WX YZE m!rturisin2 ast(el c! acest prunc este Dumne/eu a2e%!rat< Dumne/eul lui
0oise< Cel care a 2at le$ea pe 0untele Sinai.
157
.
154
03idem1
155
03idem, p. 17;.
156
#. Uspens9B< 1. #oss9B< o(1 cit1, p. 155.
157
.r5iep. #. Pu5alo< o(1 cit1, p. 5-.
52
Icoana Naterii sublinia/! $ra(ic rolul 0aicii Domnului< sin$ulari/&n2?o printre
celelalte (i$uri prin po/iia ei central! i uneori prin m!rime. ,a st! ntins! l&n$! Prunc< 2ar 2e
obicei n a(ara peterii< pe o p&n/! 2e @culoare purpurie< semn al re$alit!ii< 2eoarece
maternitatea sa 2umne/eiasc! o (ace 0aic! a lui Dumne/euA
154
. @3n unele icoane st! pe
8um!tate ri2icat!< lucru care arat!< n ca/ul ei< absena su(erinelor obinuite i< prin urmare<
Naterea (eciorelnic! i ori$inea 2i%in! a Pruncului Dmpotri%a ere/iei nestorieneE. Dar< n
marea ma8oritate a icoanelor Naterii lui :ristos< 0aica Domnului st! ntins!< %!2in2 prin
158
0. Kuenot< ;nvierea -i icoana, p. 15;.
5"
postura ei o mare oboseal!< care trebuie s! aminteasc! celor care se roa$! natura uman!
incontestabil! a Pruncului< @ca s! nu crea2! cine%a c! ntruparea a (ost o n!lucireA
15-
.
3n$erii sla%oslo%esc i a2uc %estea cea bun!< unii se ntorc spre cer< 2&n2 sla%! lui
Dumne/eu< alii se apleac! spre p!stori< c!rora le a2uc %estea bun!. >ameni simpli< cu care
lumea cereasc! comunic! 2irect< ei sunt n(!iai ascult&n2 mesa8ul n$erilorC i a2esea unul
2intre ei c&nt! 2in (luier< a2!u$&n2 ast(el mu/ica ? arta omeneasc! ? la corul n$erilor. De
cealalt! parte a peterii apar ma$ii a2ui 2e stea< repre/entai 2e re$ul! c!lare< %enin2 cu
2aruri. Dac! p!storii repre/int! poporul iu2eu< ma$ii sunt repre/entanii lumii p!$&ne. )rebuie
remarcat c! ma$ii au %&rste 2i(erite< ceea ce sublinia/! (aptul c! re%elaia este 2at! oamenilor<
in2i(erent 2e anii sau e*periena lor
16;
.
> ra/! lun$! a stelei se n2reapt! spre peter!. .ceast! ra/! unete steaua cu o parte a
s(erei care trece 2incolo 2e limitele icoanei ? repre/entare simbolic! a lumii cereti< subliniin2
(aptul c! steaua nu este numai un (enomen cosmic< ci i un mesa$er 2e sus< a2uc&n2 %estea
naterii @Celui 2e Sus pe p!m&ntA. Din stea coboar! trei ra/e peste Prunc marc&n2
@participarea trinitar! la e%enimentA
161
.
3ntr?unul 2in colurile 2e 8os ale icoanei< 2ou! (emei spal! Pruncul. Cele 2ou! (emei
sunt cele 2ou! moae pe care le?a a2us Iosi( la 0aica Domnului< ar!t&n2 clar c! Pruncul este
i el< la (el ca orice nou?n!scut< supus cerinelor naturale ale (irii omeneti.
)rebuie s! remarc!m c! ? n icoana orto2o*! ? Iosi( nu este nicio2at! pictat mpreun!
cu :ristos i cu 6ecioara. ,l este repre/entat numai n colul 2e 8os. .ceasta (iin2c! icoana
este scriptural! i n Scriptur! a(l!m c! Iosi( nu a participat la ntrupare< c! nu a a%ut nici un
rol n naterea lui :ristos. 6ecioara 2omin! icoana< mpreun! cu :ristos< c!ci mesa8ul este
clarH naterea 2in 6ecioar!< ntruparea lui Dumne/eu. ,ste absolut necesar ca (i$ura 0ariei s!
2omine icoana tocmai pentru c! Naterea Domnului e*prim! mplinirea 1ec5iului )estament.
Du5ul S(&nt S?a mani(estat prin pro(etH FDomnul meu v va da un semn5 0at, Fecioara va lua
n (#ntece -i va na-te %iu& DIs. 7< 14E
162
.
3n (aa lui Iosi(< sub c5ipul unui p!stor b!tr&n i $5ebos< st! 2ia%olul ispitin2u?1.
Icoana 2e/%!luie sensul anumitor te*te litur$ice i scripturistice care %orbesc 2espre n2oiala
lui Iosi( i 2espre tulburarea su(letului s!u D0t. 1< 14?1-E. 3n persoana lui Iosi(< icoana
159
#. Uspens9B< 1. #oss9B< o(1 cit1, p. 171.
160
03idem, p. 172.
161
0. Kuenot< ;nvierea -i icoana< p. 15;.
162
.r5iep. #. Pu5alo< o(1 cit1, p 6;.
54
2e/%!luie nu numai 2rama personal!< ci i 2rama ntre$ii omeniriH 2i(icultatea 2e a accepta
ceea ce este @2incolo 2e cu%inte sau 2e raiuneA ? ntruparea lui Dumne/eu
16"
< 2intr?o 6ecioar!.
Putem 2istin$e trei /one n icoan!. Cea superioar!< a cerului cobor&t pe p!m&nt< una
central! cu 0aica cu Pruncul< p!storii i ma$ii< i una p!m&nteasc!< a moaelor i a n2oielii
lui Iosi(. @.ceast! icoan! are 2eci trei scopuri principaleH s! e*prime mplinirea pro(eiei<
@semnulA prin care tim c! 0esia a %enitC s! ne n%ee c! Unul n!scut 2in 6ecioar! este
Dumne/eul ntrupatC c! pre%esteasc! punerea lui :ristos n morm&nt< pentru a s!%&ri aceea
pentru care ,l a %enit n lumeA
164
.
0001 B1 J1 e1 ;nt#m(inarea Domnului
Li c#nd s-au m(linit zilele cur/irii lor, du( legea lui .oise, L-au adus (e Prunc la
0erusalim, ca s-L (un naintea Domnului, (recum este scris n Legea Domnului, c orice
nt#i-nscut de (arte 3r3teasc s %ie nc'inat Domnului, -i s dea =ert%, (recum s-a zis n
Legea Domnului, o (rec'e de turturele sau doi (ui de (orum3el1 Li iat era un om n
0erusalim, cu numele *imeon; -i omul acesta era dre(t -i temtor de Dumnezeu, a-te(t#nd
m#ng#ierea lui 0srael -i Du'ul *%#nt era asu(ra lui1 Li lui i se vestise de ctre Du'ul *%#nt c
nu va vedea moartea (#n ce nu va vedea (e 4ristosul Domnului1 Li din ndemnul Du'ului a
venit la tem(lu; -i c#nd (rin/ii au adus nuntru (e Pruncul 0isus, ca s %ac (entru )l du(
o3iceiul Legii, el L-a (rimit n 3ra/ele sale -i a 3inecuv#ntat (e Dumnezeu -i a zis5 $cum,
slo3oze-te (e ro3ul Tu, *t(#ne, du( "uv#ntul Tu n (ace, cci oc'ii mei vzur m#ntuirea
Ta (e care ai gtit-o naintea %e/ei tuturor (o(oarelor, lumin s(re desco(erirea neamurilor -i
slav (o(orului Tu 0srael1 0ar 0osi% -i mama Lui se mirau de ceea ce se vor3ea des(re Prunc1
Li i-a 3inecuv#ntat *imeon -i a zis ctre .aria, mama Lui5 0at, $cesta este (us s(re cderea
-i s(re ridicarea multora din 0srael -i ca un semn care va st#rni m(otriviri, -i (rin su%letul tu
va trece sa3ie, ca s se desco(ere g#ndurile din multe inimi1 Li era -i $na (rooroci/a, %iica lui
Fanuel, din semin/ia lui $-er, a=uns la ad#nci 3tr#ne/e -i care trise cu 3r3atul ei -a(te ani
de la %ecioria sa1 Li ea era vduv, n v#rst de o(tzeci -i (atru de ani, -i nu se de(rta de
tem(lu, slu=ind noa(tea -i ziua n (ost -i-n rugciuni1 Li venind -i ea n acel ceas, luda (e
Dumnezeu -i vor3ea des(re Prunc tuturor celor ce a-te(tau m#ntuire n 0erusalim& +Lc17, 77-
8F,1
163
#. Uspens9B< 1. #oss9B< o(1 cit1, p. 17".
164
.r5iep. #. Pu5alo< o(1 cit1, p. 6;.
55
Ca ma8oritatea s!rb!torilor 2e ori$ine palestinian!< cea a nt&mpin!rii Domnului ine
2e antic5itatea cretin!. .et5eria Ds(&ritul secolului al I1?leaE a %!/ut?o celebrat! la Ierusalim
cu procesiune i cu mare solemnitate. Intro2us! la Constantinopol n secolul al 1I?lea< n
timpul mp!railor Iustin i Iustinian< a%ea s! a8un$! la Roma< n cursul secolului al 1II?lea.
@3n .pus s?a p!strat practica inerii unor lum&n!ri aprinse n m&n! n timpul slu8bei
pra/nicului< practic! intro2us! la Ierusalim n 8urul anului 45;A
165
.
Cu inima nc!rcat! 2e bucurie< Dreptul Simeon primete cu emoie n braele sale
@#umina lumiiA< pe Cel ce?1 %a r!scump!ra pe Israel i neamul omenesc. 3n con(ormitate cu
ritualul e%reiesc al puri(ic!rii D#c. 2< 22?24E< 6ecioara 0aria l 2uce pe Iisus la )emplul (!cut
2e m&ini omeneti< n cea 2e?a patru/ecea /i 2up! naterea Sa. ,%an$5elistul #uca relatea/! c!
Simeon< om Fdre(t -i temtor de Dumnezeu, a-te(ta m#ng#ierea lui 0srael -i Du'ul *%#nt era
asu(ra lui1 Li lui i se vestise de ctre Du'ul *%#nt c nu va vedea moartea (#n ce nu-L va
vedea (e 4ristosul Domnului&< a2ic! pe 0esia. Preot la templu< Simeon intr! n templu Fdin
ndemnul Du'ului& D#c. 2< 25?27E< i/%or al oric!rei nt&lniri cu :ristos
166
.
3n icono$ra(ia orto2o*!< ca i n relatarea S(&ntului #uca< tema Cur!irii 0aicii este
aproape uitat!H momentul central al s!rb!torii este @nt&mpinareaA lui 0esiaH nt&lnirea
1ec5iului i a Noului )estament
167
.
Pra/nicul comemorea/!< 2e (apt< reali/area 6!$!2uinei unui 0&ntuitor. .ltarul 2e
8ert(! pe care se pro(ilea/! Primul?n!scut ocup! centrul icoanei. Dup! m!rturisirea lui Ioan
3naintemer$!torul< F.ielul lui Dumnezeu, "el ce ridic (catul lumii& DIn. 1< 2-E< este
prototipul omului nou care %a birui moartea i morm&ntul. .re loc acum nt&lnirea s(&ietoare
(a! c!tre (a! 2intre 6ecioara 0aria i 2reptul Simeon. +ucuria #uminii care %a @lumina
neamurileA nainte s! str!luceasc! n!untrul ia2ului< tristee n!scut! 2e pro(eia b!tr&nului
(!cut! 0!riei< c! F(rin su%letul tu va trece sa3ie& D#c. 2< "5E. Dreptul Iosi( poart! @cele 2ou!
turturele pentru 8ert(a prescris! 2e #e$e< simboluri ale lumii e%reieti i p!$&ne< totul
m!rturisete o bucurie 2ureroas!. +ucuria nt&lnirii 1ec5iului cu Noul )estament< tristeea
Patimii %iitoare[A
164
165
#. Uspens9B< 1. #oss9B< o(1 cit1, p. 141.
166
0. Kuenot< ;nvierea -i icoana, p. 161.
167
#. Uspens9B< 1. #oss9B< o(1 cit1, p. 142.
168
0. Kuenot< ;nvierea -i icoana< p. 16".
56

Icono$ra(ia s!rb!torii pra/nicului s?a stabilit 2e(initi% n secolele al IP?lea i al P?lea
i a r!mas aproape nesc5imbat!. @:ristos nu apare nicio2at! n(!at n scuteceH 2e obicei< este
mbr!cat ntr?o tunic! scurt!< care a2esea i las! picioarele $oale. .e/at pe braele ntinse ale
b!tr&nului Simeon< se poate %e2ea binecu%&nt&n2A
16-
< 2eoarece 0&ntuitorul :ristos nu a (!cut
nimic 2in actele iconomiei m&ntuirii pentru Sine. C5iar i prunc< Iisus este Dumne/eu.
Cu m&inile acoperite cu ma(orionul< 6ecioara 0aria r!m&ne supus! Celui ce S?a n!scut
2in ea< 6iul s!u i Dumne/eul s!u. 0&inile acoperite i trupul nclinat spre Pruncul pe care?#
ine n brae 2o%e2ete starea 2e 2esc5i2ere< 2e 8ert(!< 2e ru$!ciune a lui SimeonH F$cum
li3ereaz (e ro3ul Tu, *t(#ne111&1 Pruncul?:ristos Fst a-ezat (e 3ra/ele 3tr#nului ca (e
un tron& DSlu8ba S(&ntului Simeon< " (ebruarie< C&ntarea a 6?a a CanonuluiE. 3n C&ntarea a -?a
169
#. Uspens9B< 1. #oss9B< o(1 cit1, p. 141.
57
a Utreniei se spuneH F!u 3tr#nul . /ine (e .ine, ci )u l /in (e el, (entru c el mi cere
iertare& D1ecernie< $las 4E. 3n icoan! :ristos l binecu%&ntea/! pe 2reptul Simeon. :ristos este
2e (iecare 2at! Cel care binecu%&ntea/! pe om< c5iar 2ac! @pentru oc5iul trupesc< ,l pare 2oar
un prunc oarecareA
17;
.
,uti5ie al .le*an2riei Dsec. PE a presupus c! Simeon ar (i (ost un tra2uc!tor al +ibliei<
unul 2in cei apte/eci< i c! Dumne/eu l?a inut n %ia! "5; 2e ani< p&n! la %enirea lui
0esia
171
. $cum slo3oze-te cap!t! un nou sensH pro(etul l roa$! pe Domnul s!?1 lase s!
%esteasc! ntruparea n inuturile 2e 8os.
Li $na (rooroci/a s-a artat, (ro(ovduind (e .#ntuitorul -i 0z3vitorul lui 0srael&
D1ecernia mare< #itie< Llas 2E. Dei n ma8oritatea repre/ent!rilor pra/nicului proorocia .na
este repre/entat! mpreun! cu 0aica Domnului< S(&ntul ,%an$5elist #uca ne spune c! .na
Fnu se de(rta de tem(lu, slu=ind noa(tea -i ziua n (ost -i n rugciuni& D#c. 2< "7E< 2e un2e
nele$em c! ea era 2e8a la templu. > %e2em repre/entat! n icoana 2e mai sus n spatele
S(&ntului Simeon< n (un2al. Capul acoperit i se %e2e 2in pro(ilC oc5ii n!lai e*prim!
inspiraia pro(etic!.
0001 B1 J1 %1 Botezul Domnului sau )(i%ania
0ar 3otez#ndu-se 0isus, c#nd ie-ea din a(, ndat cerurile s-au desc'is -i Du'ul lui
Dumnezeu s-a vzut (ogor#ndu-se ca un (orum3el -i venind (este )l1 Li iat glas din ceruri
zic#nd5 $cesta este Fiul .eu cel iu3it ntru "are am 3inevoit& +.t1 8, 2N-2R,1
Icoanele +ote/ului Domnului sunt o repro2ucere e*act!< n re$istru plastic< a m!rturiei
e%an$5elice< cu a2!u$area 2etaliilor corespun/!toare slu8bei /ilei< cum sunt n$erii i (i$urile
ale$orice 2e la picioarele 0&ntuitorului. S!rb!toarea +ote/ului se mai numete i ,pi(ania<
2eoarece +ote/ul este o 2escoperire a 2umne/eirii lui :ristos< c&n2 i ncepe 2esc5is lucrarea
2e m&ntuire a lumii. @Nu /iua c&n2 S?a n!scut :ristos trebuie numit! ,pi(anie< spune S(&ntul
Ioan :risostom< ci /iua c&n2 S?a bote/at. Nu prin natere S?a (!cut cunoscut tuturor< ci prin
+ote/. 0ai nainte 2e /iua +ote/ului nu era cunoscut oamenilorA
172
.
170
.r5iep. #. Pu5alo< o(1 cit, p. 6;.
171
#. Uspens9B< 1. #oss9B< o(1 cit1, p. 142.
172
03idem, p. 177.
54
Data stabilit! pentru Pra/nicul +ote/ului Domnului a (ost< /iua 2e 6 ianuarie< /i aleas!
i pentru a contracara s!rb!toarea p!$&n! consacrat! n acea /i /eului Nil. @Cu toate c! ntre
Naterea lui :ristos i +ote/ul S!u e*ist! o 2istan! 2e trei/eci 2e ani< cele 2ou! s!rb!tori (ac
un ntre$< 2ubl! solemnitate a c!rei popularitate 2in secolul al III?lea ne este 2escris! 2e
P!rinii +isericii. > corectare a 2atei solstiiului 2e iarn!< care s?a sc5imbat 2e la 6 ianuarie la
25 2ecembrie< a (ost< se pare< ori$inea separ!rii celor 2ou! s!rb!tori< mai (rec%ent
in2epen2ente una 2e alta cu ncepere 2in secolul al 1?leaA
17"
.
+ote/ul lui :ristos are 2ou! aspecte (un2amentaleH n aceast! /i s?a re%elat oamenilor
ntre$ul a2e%!r 2o$matic al lui Dumne/eu ntreit n Persoane. .ceast! tain! a celor trei
Persoane unite ntr?o sin$ur! Dumne/eire< care este mai presus 2e nele$ere< nu s?a mani(estat
aici n 2u5< ci n (orme sensibile. Ioan 3naintemer$!torul a au/it $lasul )at!lui i #?a %!/ut pe
Du5ul S(&nt n c5ip 2e porumbel con(irm&n2 acest $las ? am&n2oi m!rturisin2 c! s?a ar!tat
ntre oameni 6iul lui Dumne/eu n Persoana Celui bote/at
174
.
Icoana 2e mai 8os scoate n relie( trei aspecte eseniale ale spiritualit!ii cretineH
2i%ino?umanitatea lui :ristos< S(&nta )reime i noua creaie. Simetria scenei nu este 2eloc
nt&mpl!toare. :ristos constituie a*a %ertical! a compo/iiei< n 8urul c!reia se or2onea/! totulH
Ior2anul< malurile sale abrupte< munii i ceilali participani. .tenia se concentrea/! asupra
lui :ristos pentru c! F$cesta este Fiul .eu cel iu3it ntru care am 3inevoit>G D0t. "< 17E.
3n acor2 cu te*tul e%an$5elic citat mai sus< n partea 2e sus a icoanei este un se$ment
2e cerc simboli/&n2 cerurile 2esc5ise @pe care .2am le?a nc5is n urma lui i a urmailor lui<
aa cum a nc5is Lr!2ina ,2enului cu sabia 2e (ocA.
.cest se$ment 2e cerc semni(ic! pre/ena Du5ului S(&nt< iar porumbelul alb ia locul
stelei. @S(inii P!rini ai +isericii e*plic! aceast! ar!tare a Du5ului S(&nt la +ote/ul Domnului
n c5ip 2e porumbel prin analo$ie cu PotopulH aa cum atunci lumea a (ost cur!it! 2e p!cat
prin apele Potopului< iar porumbelul a a2us o ramur! 2e m!slin n .rca lui Noe< %estin2
s(&ritul Potopului< i pacea a re%enit pe p!m&nt< tot aa S(&ntul Du5 coboar! n c5ip 2e
porumbel ca s! %esteasc! iertarea p!catelor i milosti%irea lui Dumne/eu asupra lumiiA
175
.
173
0. Kuenot< ;nvierea -i icoana, p. 164.
174
#. Uspens9B< 1. #oss9B< o(1 cit1, p. 177.
175
03idem, p. 174.
5-
0!rturia 2espre 2umne/eirea lui Iisus i 2espre m&ntuirea pe care o a2uce 0&ntuitorul
oamenilor este 2ublat! 2e m!rturisirea luminii i a Du5ului S(&ntH F$m vzut Du'ul
co3or#ndu-*e din cer ca un (orum3el -i a rmas (este )l& DIn. 1< "2E
176
.

, (oarte important 2e subliniat (aptul c! )ra2iia +isericii a reinut (aptul c! Du5ul
S(&nt a luat c5ip 2e porumbel la +ote/ul Domnului< 2ar nu este porumbel n esen!< ci
Dumne/eu. De aceea 2oar n aceast! icoan! poate (i repre/entat sub c5ipul unui porumbel<
acestea (iin2 5ot!r&te 2e 0arele Sino2 2e la 0osco%a n 1677.
Prin cobor&rea 0&ntuitorului n r&ul Ior2anului< Dumne/eu ? >mul re$enerea/!
creaia< anticip&n2u?Ji 0oartea i 3n%ierea. Departe 2e a (i o in%enie cretin!< cur!irea prin
ap! constituie un 2at cultural i 2e cult n acelai timp< i nu este surprin/!tor c! Iisus se
176
0. Kuenot< ;nvierea -i icoana< p. 166.
6;
supune bote/&n2u?Se. FDe nu se va na-te cineva din a( -i din Du', nu va (utea s intre n
m(r/ia lui Dumnezeu& DIn. "< 5E< i spune Iisus lui Nico2im. @Prin +ote/ul S!u care l
%estete pe al nostru< :ristos ne (ace s! intr!m n 0area Roie cu piciorulC s!$eile aruncate
2in carele lui 6araon Dcel r!uE nu ne %or putea atin$e c&t! %reme l urm!m pe ,lA
177
. #a
nceputul Creaiei FDu'ul lui Dumnezeu se (urta (e deasu(ra a(elor& D6ac. 1< 2E. +lestemat!
prin c!2erea omului s! su(ere 2urerile naterii< aceast! creaie c!/ut! i 2esacrali/at!< nu putea
(i reinte$rat! 2ec&t printr?o nou! su(lare 2e Du5 S(&nt< prin :ristos restauratorul apelor.
S(inite< acestea l puri(ic! pe om n numele S!u.
Cu m&na 2reapt!< :ristos binecu%&ntea/! apele Ior2anului care l acoper!< s(inin2u?le
prin scu(un2area #ui. De atunci nainte apa a 2e%enit nu ima$inea morii< ci a naterii la o
%ia! nou!. De/br!c&n2u?Ji trupul< mbrac! ast(el $oliciunea lui .2am i< mpreun! cu el< pe
cea a ntre$ii omeniri< n %em&ntul sla%ei i al nestric!ciunii
174
. @+ote/ul lui :ristos n Ior2an
reali/ea/! s(inenia materiei< e*orci/at! i eliberat! 2e8a 2e (orele 2emoniceA
17-
.
.2esea< pe (un2ul apei< icoana repre/int! unul sau 2oi oameni $oi< speriai< i un %as
sc!pat 2in m&n!. :ristos coboar! n Ior2an pentru a birui i a le$a monstrul marin. @Prin
intrarea Sa n ap!< ,l e*orci/ea/! elementele lumii n acelai (el n care apa +ote/ului l
eliberea/! pe cel bote/at 2e robia celui %iclean (!c&n2 2in el un (iu al lui Dumne/eu. 1i/iune
sacramental! a noii creaii inau$urat! 2e :ristos< icoana arat! e*plicit biruina asupra puterilor
ntunericuluiA
14;
.
Sub pri%irea uluit! a puterilor cereti repre/entate 2e n$eri< Iisus intr! n apele
Ior2anului i iese 2up! po$or&rea Du5ului S(&nt asupra Sa< anticip&n2 cobor&rea la ia2 i
n!larea n sla%!. 3n$erii sunt n(!iai cu m&inile acoperite 2e propriile mantii< ca semn 2e
e%la%ie n (aa Celui pe Care l slu8esc. 3nclinarea (i$urilor n$erilor ae/ai unul 2easupra
celuilalt i nclinarea S(&ntului Ioan +ote/!torul repet! liniile r&ului< ale (i$urii 0&ntuitorului<
concentr&n2 asupra #ui toat! atenia pri%itorului.
Pe malul r&ului< la 2reapta lui :ristos 2e/br!cat< st&n2 n picioare< este repre/entat
S(&ntul Ioan +ote/!torul care ri2ic! pri%irea spre cer ntr?o tensiune ce?i cuprin2e ntrea$a
(iin!< cu m&na 2reapt! ae/at! pe capul lui Iisus. .cest $est sacramental a (!cut parte
ntot2eauna 2in ritualul bote/ului. Dionisie 2in 6urna ne po%!uiete n ,rminia picturii
177
03idem, p. 164.
178
#. Uspens9B< 1. #oss9B< o(1 cit1, p. 17-.
179
Pr. +. +obrins9oB< 0coana, vedere a lumii111, p. 77.
180
0. Kuenot< ;nvierea -i icoana< p. 164.
61
bi/antine @s! /u$r!%im pe Ioan +ote/!torul cu 2reapta< i numai cu palma $oal!< pe cretetul
St!p&nului< iar nu cu un %as< cu care s! toarne ap! pe capul lui :ristosA
141
< 2up! cum c&nt!m n
slu8ba Pra/niculuiH F"utremuratu-s-a m#na Boteztorului c#nd s-a atins de (reacuratul Tu
cre-tet111&D#itie< sti5ira 1E. Ioan l i2enti(ic! pe Iisus 2e n2at! ce?# %e2eH F0at .ielul lui
Dumnezeu, "el ce ridic (catul lumii& DIn. 1< 2-E.
@)eo(anieA nseamn! @ar!tarea lui Dumne/euA. :ristos i ncepe %iaa public! re%elat
oamenilor 2e c!tre )at!l i s!l!luit 2e Du5ul S(&nt Care S?a o2i5nit peste ,l n c5ip 2e
porumbel. #ucrarea lui :ristos< %enit s! elibere/e omenirea robit! p!catului< nu ncepe printr?
un act e*traor2inar< ci prin inclu2erea Sa n %iaa omeneasc!< prin supunerea (a! 2e le$ile
con2iiei umane< prin c5eno/a Sa. 3nau$ur&n2u?Ji acti%itatea prin re$enerarea apei< esenial!
pentru %ia!< :ristos binecu%&ntea/! ntrea$a creaie i c5eam! omul la metanoia< la
@rentoarcereaA con%ertirii prin cobor&rea n apa cur!itoare
142
.
#a o ultim! pri%ire asupra icoanei 2escoperim< n spatele 3naintemer$!torului< un
arbust la ba/a c!ruia st! o secure< re/umat cutremur!tor al n%!!turii 2ate (iec!rui nou
bote/atH F0at securea st la rdcina (omilor -i tot (omul care nu %ace road 3un se taie -i
se arunc n %oc1 )u unul v 3otez cu a( s(re (ocin/, dar "el ce vine du( mine 111 v va
3oteza cu Du' *%#nt -i cu Foc& D0t. "< 1;?11E.
0001 B1 J1 g1 *c'im3area la Fa/
0isus le-a s(us5 $devrat griesc vou c sunt unii, din cei ce stau aici, care nu vor
gusta moartea (#n ce nu vor vedea m(r/ia lui Dumnezeu venind ntru (utere& D0c. -< 1E.
0ar du( cuvintele acestea, ca la o(t zile, lu#nd cu *ine (e Petru -i (e 0oan -i (e 0acov, *-a
suit (e munte, ca s se roage1 Li (e c#nd se ruga )l, c'i(ul %e/ei *ale s-a %cut altul, -i
m3rcmintea Lui al3, strlucind1 Li iat, doi 3r3a/i vor3eau cu )l, care erau .oise -i 0lie,
-i care, art#ndu-se ntru slav, vor3eau des(re s%#r-itul Lui, (e care avea s-2 m(lineasc n
0erusalim1 0ar Petru -i cei ce erau cu el erau ngreuia/i de somn; -i de-te(t#ndu-se, au vzut
slava Lui -i (e cei doi 3r3a/i st#nd cu )l1 Li c#nd s-au des(r/it ei de )l, Petru a zis ctre
0isus5 ;nv/torule, 3ine este ca noi s %im aici -i s %acem trei coli3e5 una Pie, una lui .oise,
-i una lui 0lie&, ne-tiind ce s(une1 Li, (e c#nd vor3ea el acestea, s-a %cut un nor -i i-a um3rit;
181
Dionisie 2in 6urna< o(1 cit1, p. 22-.
182
0. Kuenot< ;nvierea -i icoana< p. 164.
62
-i ei s-au s(im#ntat c#nd au intrat n nor1 Li glas s-a %cut din nor, zic#nd5 $cesta este Fiul
.eu cel ales, de )l s asculta/i>& Li c#nd a trecut glasul, *-a a%lat 0isus singur1 Li ei au tcut -i
nimnui n-au s(us nimic n zilele acelea din cele ce vzuser& D#c. -< 24?"6E.
$stzi 4ristos n .untele Ta3orului a sc'im3at %irea lui $dam, lumin#nd-o n c'i( de
negrit, cu dumnezeiasc lucrare& +@ecernia mic, *ti'ir, glas 7,1
S!rb!toarea Sc5imb!rii la 6a! D6 au$ustE trebuie s! (ie (oarte %ec5e< 2ei .et5eria nu o
cunoscuse nc! la s(&ritul secolului al I1?lea. )otui< Nic5i(or Calistos pretin2e c! S(&nta
,lena construise o biseric! pe 0untele )abor< n anul "26< (apt con(irmat i 2e cercet!rile
ar5eolo$ice. 6oarte r!sp&n2it n +iserica r!s!ritean! 2in secolul al 1III?lea< pra/nicul
Sc5imb!rii la 6a! este serbat i n .pus 2e?a lun$ul secolelor urm!toare< (!r! s! aib! %reo2at!
o importan! ma8or!. Spre 2eosebire 2e R!s!ritul cretin< Roma nu a asimilat nicio2at! pe
2eplin teolo$ia icoanei elaborat! i 8usti(icat! 2e marile Sinoa2e ecumenice. .a se e*plic! 2e
ce @repre/entarea Sc5imb!rii la 6a! aa cum au (!cut?o ma8oritatea pictorilor Renaterii nu e
2ec&t o pasti!< iar a te 5r!ni 2u5o%nicete cu asemenea repre/entare nseamn! s! consumi
m&nc!ruri alterate< cu ine%itabilele consecine pe care le cunoatemA
14"
.
Sc5imbarea la 6a! pe muntele )abor (ace s! se ntre%a2! scopul (inal al n?omenirii
Cu%&ntului. Nu e*ist! alt! cale 2e a8uns la cunoaterea sla%ei lui Dumne/eu 2ec&t c5ipul lui
:ristos DII Cor. 4< 6E
144
.
@Icoana Sc5imb!rii la 6a! nu e mai luminoas! 2ec&t icoana R!sti$nirii. 6aa
Domnului nu strluce-te mai mult la Sc5imbarea la 6a! 2ec&t n orice alt! icoan! a #ui.
Sc5imbarea la 6a! nu e n icoan! un (apt nsin$urat i separat< ci 5ar i lumin! tainic! ce
umple i (ace %ii toate. )oat! icono$ra(ia este un spaiu sc5imbat la (a!... ,ste lumea sc5imbat! la
(a!< lumea luminii necreate... )oate se ntrep!trun2< se a(l! pretutin2eni i nic!ieri A
145
.
)e*tele ,%an$5eliilor sinoptice D0c. -< 2?-C 0t. 17< 1?-C #c. -< 27?"6E ni?i n(!iea/!
pe .postolii Petru< Iacob i Ioan 2e%enin2 martori< n timpul %ieii lor< ai acestei F(uteri -i ve-
niri a Domnului nostru 0isus 4ristos< martori ai *lavei *ale& DII Pt. 1< 16?14E.
Ce au putut contempla cei trei ucenici c&n2 au %!/ut (aa lui :ristos Fstrlucind ca
soarele&< iar mbr!c!mintea Sa Fal3 ca lumina&< atunci c&n2 Fun nor luminos i-a um3rit&
D0t. 17< 2< 5E= Dup! S(&ntul Lri$orie 2e Na/ian/< aceast! lumin! era Dumne/eirea Care S?a
183
03idem, p. 171.
184
C5. Sc5onborn< o(1 cit.< pp. 1;6?1;7.
185
Ierom. Simion Lr$oriatis< apu2. Pr. D. St!niloae< *(iritualitate -i "omuniune 111< p. 124.
6"
ar!tat ucenicilor pe munte. S(&ntul Lri$orie Palama D\1"5-E< ap!r&n2 n%!!tura tra2iional! a
Sc5imb!rii la 6a! a Domnului mpotri%a atacurilor anumitor teolo$i raionaliti< a tiut bine
cum s! %alori(ice pe 2eplin importana acestui e%eniment e%an$5elic pentru 2o$ma i
spiritualitatea cretin!. @Dumne/eu se numete lumin!< spune el< nu 2up! natura Sa< ci 2up!
ener$ia SaA.

#umina care i?a luminat pe .postoli nu era ce%a sensibil< 2ar< pe 2e alt! parte<
este la (el 2e $reit s! %e2em n ea o realitate inteli$ibil!< care s?ar numi 2oar meta(oric
@lumin!A. #umina 2umne/eiasc! nu este nici material!< nici spiritual!< pentru c! transcen2e
or2inea creatului< ea este @str!lucirea ine(abil! a unicei naturi n trei ipostasuriA. @#umina
Sc5imb!rii la 6a! a Domnului nu a a%ut nici nceput< nici s(&ritC a r!mas necircumscris! Dn
timp i spaiuE i inaccesibil! simurilor< cu toate c! a (ost contemplat! cu oc5i trupeti ]...^<
2ar printr?o sc5imbare a simurilor lor ucenicii Domnului au trecut 2e la trup la Du5A
146
.
3n icoana 2e mai 8os< :ristos @este n(!iat n partea 2e sus a icoanei< pe munte< 2ar
(!r! a?1 atin$e. 3n%em&ntat n alb< sau n aur< nu este 2ec&t lumin!. ,l i n%!luie n lumina Sa
pe 0oise i pe Ilie< (iecare pe c&te un munte< pe care ns! nu?1 atin$ cu picioarele. Se a(l! pe
culmi< c!ci sunt oamenii n!limilor 2u5o%niceti care #?au nt&lnit pe Dumne/eu acolo un2e
le %orbea< am&n2oi sunt %i/ionarii 1ec5iului #e$!m&nt< cei care #?au %!/ut pe Dumne/eu pe
Sinai i pe Carmel. :ristos le %orbete 2espre Patimile Sale care se apropie. 0oise i
repre/int! pe 2e(unci< n timp ce Ilie< ri2icat la cer ntr?un car 2e (oc< i repre/int! pe cei %ii.
Nos< apostolii< nc! ne2esprini 2e cele omeneti< sunt r!scolii i uluii 2e aceast! 2escoperire.
Petru Da(lat n st&n$aE< copleit 2e uimire< ar %rea s! (ac! trei colibe< socotin2 c! se a(l! 2e8a n
Parusie< nainte 2e s(&ritul istoriei. ,l i e*prim! nc&ntarea 2e a se re$!si n starea iniial! a
lumii< 2inainte 2e c!2ere. Dar %e2erea Vilei a >pta este n$!2uit! pentru a?i nt!ri n cre2in!
pe martorii care< o 2at! rentori n lume< %or trebui s!?i mplineasc! misiunea apostolic!A
147
.
186
S(. Lri$orie Palama< apu2. #. Uspens9B< 1. #oss9B< o(1 cit1, p. 227.
187
D. Rousseau< o(1 cit1, pp. 141?142.
64

0oise repre/int! #e$ea nlocuit! 2e nsui :ristos. Cel ce a %!/ut sla%a lui Dumne/eu
D2oar spatele lui Dumne/euE se a(l! acum n (aa Cu%&ntului lui Dumne/eu ntrupat. )ot aa
este i cu Ilie care I?a perceput pre/ena Dumne/eului lui Israel Fn adiere de v#nt lin& D" Re$i
1-< 12E. Cei trei .postoli sunt ucenicii cei mai apropiai 2e Iisus< aceiai care< 2up!
,%an$5elistul 0arcu< asist! la n%ierea (iicei lui Iair D0c. 5< "7E i?# urmea/! n $r!2ina
65
L5etsimani D0c. 14< ""E. .bsena aureolei in2ic! (aptul c! .postolii nu au atins nc! s(inenia<
2e un2e i reacia 2e panic!. 0artori ai Sc5imb!rii la 6a! a n%!!torului lor< ei s?au
sp!im&ntat 2e norul luminos care i?a cuprins 2eo2at!. > sla%! subliniat! 2e man2orla 2e obicei
cu 2e$ra2euri 2e albastru. #umina nu eman! 2in Ilie i nici 2in 0oise care poart! )ablele
#e$ii< ci 2in :ristos a C!rui sla%! circular! i str!lucire mbr!iea/! toate
144
.
3n icoana Sc5imb!rii la 6a! sunt repre/entate n armonie toate cele trei ni%ele ale
lumiiH cerul DIlie care a intrat n el %iuE< p!m&ntul DuceniciiE i ia2ul D0oise< pre/ent i n
icoana Po$or&rii la ia2E.
:ristos le?a ap!rut ucenicilor nu n c5ip c5enotic< ca @robA< ci n @c5ipul lui
Dumne/euA< ca Ipostas al )reimii< Care< n ntruparea Sa< r!m&ne ne2esp!rit 2e natura Sa
2i%in!< aceeai cu a )at!lui i cu a Du5ului S(&nt
14-
. Sc5imbarea la 6a! este inseparabil! 2e o
teo(anie trinitar!. )at!l 2! m!rturie 2espre 6iul< Care< c5ip al )at!lui< str!lucete n lumina
mp!rt!it! cu Du5ul. .a cum la +ote/ul n Ior2an< )at!l %orbete< Du5ul se arat! n
@ener$iileA Sale prin :ristos< Care Se i2enti(ic! cu #o$osul i Se (ace lumin!. Dac! ,pi(ania
presupune o lucrare s(initoare i Cinci/ecimea intro2uce n cunoaterea lui Dumne/eu<
Sc5imbarea la 6a!< la r&n2ul ei< arat! lumina< c!ci FLumin este Tatl, Lumin este Fiul,
Lumin este Du'ul *%#nt&
1-;
. @1ocea )at!lui m!rturisete< Du5ul luminea/! i 6iul primete i
mani(est! cu%&ntul i luminaA
1-1
.
Sla%a 2umne/eiasc! a lui :ristos s?a ar!tat ucenicilor @2up! puterea lorA< ast(el nc&t
mai t&r/iu< c&n2 i %or %e2ea St!p&nul r!sti$nit< s! poat! s! nelea$! c! Patima #ui< a Celui
Care este @cu a2e%!rat lumina )at!luiA< nu putea (i 2ec&t 2e bun! %oie. Ucenicii nu?# %!2 pe
:ristos trans(i$urat cu oc5i trupeti< ci cu @oc5ii 2u5o%nicetiA care sunt un 2ar al Du5ului.
.postolii< cuprini 2e Du5ul S(&nt< sunt cei ce %!2 pe neateptate 2umne/eirea lui :ristos
contemplat! n sla%a Sa< aa cum %a re%eni la s(&ritul timpului
1-2
.
0001 B1 J1 '1 0ntrarea ;n 0erusalim
188
0. Kuenot< ;nvierea -i icoana< p. 172.
189
#. Uspens9B< 1. #oss9B< o(1 cit1, p. 227.
190
0. Kuenot< ;nvierea -i icoana< p. 175.
191
C. .n2roni9o((< apu2. Daniel rousseau< 14"
192
0. Kuenot< ;nvierea -i icoana< p. 174.
66
$ doua zi, mul/ime mult, care venise la sr3toare, auzind c 0isus vine n
0erusalim, au luat ramuri de %inic -i au ie-it ntru nt#m(inarea Lui -i strigau5 Osana>
Binecuv#ntat este "el ce vine ntru numele Domnului, ;m(ratul lui 0srael> Li 0isus, gsind un
asin t#nr, a -ezut (e el (recum este scris5 nu te teme, %iica *ionului> 0at ;m(ratul tu vine
-ez#nd (e m#nzul asinei1 $cestea nu le-au n/eles ucenicii Lui la nce(ut, dar c#nd *-a
(reaslvit 0isus, atunci -i-au adus aminte c acestea erau scrise (entru )l -i c acestea 0 le-au
%cut Lui1 Deci da mrturie mul/imea care era cu )l, c#nd l-a strigat (e Lazr din morm#nt -i
l-a nviat din mor/i1 De aceea L-a -i nt#m(inat mul/imea, (entru c auzise c )l a %cut
minunea aceasta& +0n1 27, 27-2F,1
$u adus asina -i m#nzul -i deasu(ra lor -i-au (us ve-mintele iar )l a -ezut (este ele1
Li cei mai mul/i din mul/ime -i a-terneau 'ainele (e cale, iar al/ii tiau ramuri din co(aci -i
le a-terneau (e cale, iar mul/imile care mergeau naintea Lui -i care veneau du( )l strigau
zic#nd5 Osana Fiului lui David, 3inecuv#ntat este "el ce vine ntru numele Domnului> Osana
ntru cei de sus>& +.t1 72, N-S,1
Cu ase /ile nainte 2e Pati< Iisus a %enit n +etania< un2e era #a/!r< pe care l n%iase
2in mori DIn. 12< 1E i cu cinci /ile nainte 2e Pati< 2eci a 2oua /i 2up! sosirea n +etania<
mulime mult!< care %enise la s!rb!toare< au/in2 c! Iisus %ine la Ierusalim< au luat ramuri 2e
(inic i au ieit ntru nt&mpinarea #ui i stri$auH FOsana> Binecuv#ntat este "el ce vine ntru
numele Domnului, m(ratul lui 0srael>& DIn. 12< 12?1"E
1-"
.
Icoanele Intr!rii Domnului n Ierusalim se 2istin$ 2e obicei prin nota trium(al! i
(esti%!< care corespun2e caracterului s!rb!torii nsei< ntrerup&n2 austeritatea i interiori/area
Postului 0are i 2escoperin2u?se ca o pre$ustare a bucuriei 3n%ierii. .spectul %esel al
Ierusalimului pre$!tit 2e s!rb!toarea Patelui iu2aic< a2esea rou sau alb< culorile luminoase
ale %emintelor ntinse pe 2rumul procesiunii con(er! icoanei o n(!iare (esti%!. Lrupul
.postolilor i mulimea primitoare< unite ntr?o sin$ur! (i$ur! colecti%!< cu 0&ntuitorul n
mi8locul lor< 2au compo/iiei un ec5ilibru per(ect. Caracterul static al mulimii< pus n e%i2en!
2e /i2ul %ertical al cet!ii< 2e liniile cur$!toare ale muntelui i ale copacului repet&n2 parc!
micarea Domnului i a .postolilor< c!rora li se al!tur!< 2au mult! %ia! ntre$ii compo/iii
1-4
.
193
03idem, p. 141.
194
#. Uspens9B< 1. #oss9B< o(1 cit1, p. 1-;.
67
3naintea c5eno/ei supreme< :ristos este primit n Ierusalim ca 0esia?mp!rat< 2atorit!
minunilor pe care le (!cuse n mi8locul poporului culmin&n2 cu n%ierea lui #a/!r mort 2e
patru /ile. Cu toate acestea< cu inima n2reptat! spre bunurile p!m&nteti< a2ulii se $&n2esc
mai 2e$rab! la restaurarea re$atului lui Israel i scoaterea 2in robia roman! 2ec&t la +iruitorul
morii< la St!p&nul mp!r!iei care nu este 2in lumea acesta. Dar copiii stri$!H FBinecuv#ntat
este "el ce vine ntru numele Domnului...G ,i sunt cei care taie ramuri i le atern pe cale
mpreun! cu 5ainele lor n semn 2e respect pentru re$ele uns con(orm tra2iiei D4 Re$i -< 1"E.
.e/at pe un asin< animal (oarte obinuit n Palestina< :ristos st! ca pe un tron< cu sulul
Scripturilor n m&na st&n$! i binecu%&nt&n2 cu 2reapta. ,ste nt&mpinat cu osanale i ramuri
64
2e (inic< simbol al %ictoriei asupra morii i al n%ierii
1-5
. Iu2eii (oloseau (inicul atunci c&n2
ieeau n nt&mpinarea celor 2e ran$ naltC ca simbol al %ite8iei< era o(erit! biruitorilor n lupte
2rept r!splat!.
Intrarea solemn! n Ierusalim este mplinirea pro(eiei 2espre :ristos care trebuie s!
%in! ca mp!rat5 Bucur-te %oarte, %iica *ionului, vesele-te-te, %iica 0erusalimului, cci iat
m(ratul tu vine la tine dre(t -i 3iruitor; smerit -i clare (e asin, (e m#nzul asinei& DVa5. -<
-E. :ristos %enea n Ierusalimul pentru care a pl&ns 2in pricina re(u/ului iu2eilor 2e a primi
lumina care a%ea s! i/b!%easc! ntre$ neamul omenesc 2in moarte. +iruina asupra 2umanilor
lui Israel se pre$!tea prin m&ntuirea lor spiritual!.
Iu2eii< care #?au nt&mpinat pe 0&ntuitorul cu ramuri 2e (inic n m&ini< au respins ceea
ce li s?a o(erit< iar peste c&te%a /ile stri$au c!tre PilatH FAstigne-te-L>& De aceea< bucuria i
%eselia copiilor care I?au ieit 0&ntuitorului n nt&mpinare< (!r! %reun interes< (!r! %reun
$&n2 2e a obine putere p!m&nteasc!< contrastea/!< n slu8ba acestei s!rb!tori< cu bucuria
mulimii 2e iu2ei care ateapt! putere p!m&nteasc!
1-6
.
Intrarea solemn! n Ierusalim< care este< n acelai timp< 2rumul 0&ntuitorului spre
Patima i moartea 2e bun! %oie< este ima$inea %enirii mp!ratului Sla%ei n mp!r!ia Sa. 3n
perspecti%a 0orii?n%iere< Ierusalimul 2in icoan! simboli/ea/! Ierusalimul ceresc< 3mp!r!ia
Noului #e$!m&nt. F0erusalime, a(rinde-/i candela ca s (rime-ti (e Domnul care va veni la
miezul no(/ii ca .irele, rennoind legm#ntul *u cu Tine& D1ecernie< sti5ir!< $las 7E
1-7
.
III. B. 4. i. nvierea Domnului
*-a co3or#t -i a (ro(ovduit -i du'urilor /inute n nc'isoare& +0 Pt1 8, 2S,1
0ar aceea c5 *-a suit& - ce nseamn dec#t c *-a (ogor#t n (r/ile cele mai de =os
ale (m#ntuluiK "el ce *-a (ogor#t, $cela este "are *-a suit mai (resus de toate cerurile, ca
(e toate s le um(le& +)%es1 J, S-2G,1
Li du( dou zile din nou ne va da via/, iar n ziua a treia ne va ridica iar-i -i vom
tri n %a/a Lui& +Osea N, 7,1
195
0. Kuenot< ;nvierea -i icoana< p. 144.
196
#. Uspens9B< 1. #oss9B< o(1 cit1, p. 1-2.
197
0. Kuenot< ;nvierea -i icoana< p. 146.
6-
4ristos a nviat din mor/i cu moartea (e moarte clc#nd -i celor din morminte via/
druindu-le&1
Pogor#tu-Te-ai ntru cele mai de =os ale (m#ntului -i ai s%r#mat ncuietorile cele
ve-nice, care /ineau (e cei lega/i, 4ristoase; -i a treia zi, (recum 0ona din c'it, ai nviat din
morm#nt& +"anonul (ascal, 0rmosul "#ntrii a N-a ,1
$cum toate s-au um(lut de lumin5 -i cerul -i (m#ntul -i cele de dedesu(t& +trenie,
Pa-ti,1
Pe (m#nt ai venit, (e $dam s-l m#ntui, -i (e acesta negsind, =os te-ai (ogor#t;
(#n la iad, *t(#nul meu, l-ai cutat& DUtrenie< S&mb!ta 0areE.
Cum a a%ut loc n%ierea lui :ristos< cum era Domnul n%iat< n ce mo2 a ieit 2in
morm&ntul pecetluit r!m&ne o tain!< 2e aceea S(inii P!rini au numit 3n%ierea lui :ristos ca
(iin2 singurul lucru nou su3 soare1 ,%an$5elitii %orbesc Di n2eosebi 0atei< care o(er! cele
mai multe am!nunteE 2e un mare cutremur 2e p!m&nt< 2e n$erul %enit pentru a rosto$oli
piatra 2e pe morm&nt nu pentru a iei :ristos n%iat ci pentru a 2escoperi minunea 3n%ierii
(emeilor mironosie< 2e spaima sol2ailor la %e2erea sa< 2e ceea ce n$erul %estete s(intelor
(emei %enite la morm&ntH F!u este aici, cci *-a sculat (recum a zis& D0t. 24< 6E.
@+iserica orto2o*! nu?i n$!2uie s! n(!ie/e ca ro2 al ima$inaiei ? aa cum s?a
nt&mplat n .pus< n opere artistice< 2e alt(el ma$ni(ice ? momentul precis al 3n%ierii< a2ic! pe
:ristos iein2 2in morm&nt. +iserica o(er! ast(el cre2incioilor spre nc5inare 2ou! minunate
icoane pascaleH Pogorrea la iad, sau Anastasia,i icoana Femeilor Mironosie
1-4
.
@Pentru noi< spune S(&ntul Lri$orie )eolo$ul< 3n%ierea este s!rb!toarea s!rb!torilor i
pra/nicul pra/nicelorC ntrece toate celelalte s!rb!tori< aa cum soarele ntrece stelele n
str!lucireC i acest lucru este a2e%!rat nu numai pentru s!rb!torile omeneti i p!m&nteti< ci i
pentru cele ale lui :ristos i pr!/nuite pentru :ristosA. .ceast! s!rb!toare< mai mare 2ec&t
toate s!rb!torile +isericii< se 2eosebete 2e celelalte< (iin2 cea mai nalt! mani(estare a
atotputerniciei lui :ristos< con(irmarea cre2inei i semnul n%ierii noastre. FDac 4ristos n-a
nviat, zadarnic este credin/a voastr& DI Cor. 15< 17E< spune S(&ntul .postol Pa%el
1--
.
Icoana (emeilor mironosie la 0orm&nt este repre/entat! nc! 2in secolul al III?lea n
+iserica 2in Dura ,uropos D2"2E. Cea mai %ec5e repre/entare cunoscut! a Po$or&rii la ia2
2atea/! 2in secolul al 1I?lea D+iserica S(&ntului 0arcu 2in 1eneiaE. 3n%ierea lui :ristos a (ost
198
D. Rousseau< o(1cit.< p. 147.
199
#. Uspens9B< 1. #oss9B< o(1 cit1, p. 1--.
7;
inaccesibil! oric!rei percepiiH FPzind (ece/ile ntregi, 4ristoase, ai nviat din morm#nt, "ela
ce n-ai stricat c'eile Fecioarei cu na-terea Ta -i ne-ai desc'is nou (or/ile raiuluiG DC&ntarea
a 6?a a Canonului pascalE. #a (el ca Naterea Sa 2in 6ecioar!< n%ierea lui :ristos se sl!%ete
aici ca tain! ne$r!it!< inaccesibil! oric!rei cercet!ri. @Nu numai c! piatra s?a 2at la o parte 2e
pe morm&nt< 2ar peceile 2e pe ea au r!mas neatinse atunci c&n2 a n%iat :ristos< iar F%iaa 2in
morm&nt a r!s!ritG< n timp ce Fmorm&ntul era pecetluitG. :ristos n%iat a ieit 2in morm&nt
tot aa cum a intrat la .postoli ? prin Fuile ncuiateG pe care nu le?a 2esc5isC a ieit 2in
morm&nt (!r! nici un semn c! cine%a 2in prea8m! ar (i %!/ut ce%aA
2;;
.
.sum&n2u?Ji un trup @supus moriiA< :ristos l pre(ace prin moartea Sa n @trup 2e
sla%!A< eliberat 2e acum< ca i su(letul< 2e le$ile acestei lumi< liber 2e spaiu i 2e timp< capabil
s! str!bat! toate obstacolele< capabil s! intre prin uile ncuiate. )ocmai cu acest trup 2e sla%!
nestric!cios< care nu putea (i separat 2e su(let< :ristos coboar! la ia2
2;1
.
3n icono$ra(ia orto2o*! sunt 2ou! repre/ent!ri care corespun2 sensului acestui
e%eniment. Una este con%enional?simbolic!. ,a 2escrie momentul care prece2! n%ierea lui
:ristos cu trupul ? Po$or&rea la ia2C cealalt! ? momentul ce a urmat n%ierii cu trupul a lui
:ristos< %enirea istoric! a mironosielor la 0orm&ntul Domnului. 1oi pre/enta n special
icoana Po$or&rii lui :ristos la ia2.
Dionisie 2in 6urna 2escrie cum trebuie repre/entat! aceast! icoan!H @Ia2ul< /u$r!%it ca
o peter! ntunecoas!< sub un munte. 3n$eri str!lucitori pun n lanuri pe bel/ebut Dst!p&nul
ntunericuluiE< i lo%esc pe 2ia%oli iar pe alii i urm!resc narmai cu sulie. 0uli oameni< $oi
i nl!nuii< pri%esc n susC un mare num!r 2e /!%oare /2robiteC uile ia2ului sunt 2!r&mate<
:ristos le calc! n picioare. 0&ntuitorul l ia 2e m&n! pe .2am cu 2reapta i pe ,%a cu st&n$a.
#a 2reapta 0&ntuitorului se a(l! 3naintemer$!torul Ioan +ote/!torul ar!t&n2u?# cu un $est.
.l!turi 2e acesta< Da%i2 i ali re$i 2repi< cu aureole i cununiC la st&n$a< proorocii Iona i
Ieremia< 2reptul .bel i multe alte persona8e cu aureole. De 8ur mpre8ur< o lumin!
str!lucitoare i un mare num!r 2e n$eriA
2;2
.
200
Ser$5ie< Patriar5ul 0osco%ei< ;nvierea lui 4ristos -i nvierea lui Lazr, apu2. #. Uspens9B< 1. #oss9B< o(1 cit1,
p. 2;1.
201
0. Kuenot< ;nvierea -i icoana< p. 111.
202
Dionisie 2in 6urna< o(1 cit.< p. 117.
71
Pentru c! .2am era mort< po$or&rea 0&ntuitorului< Care Ji?a asumat (irea lui< trebuia
s! a8un$! la aceleai a2&ncuri n care cobor&se .2am. .st(el< po$or&rea la ia2 repre/int! ns!i
smerirea p&n! la cap!t a lui :ristos i< n acelai timp< nceputul sl!%irii Sale.
Icoana Po$or&rii la ia2 e*prim! realitatea spiritual!< transcen2ent! a 3n%ierii ?
po$or&rea cu su(letul la ia2 a Domnului ? i re%elea/! scopul i re/ultatele po$or&rii Sale. 3n
armonie cu sensul e%enimentului< aciunea 2in icoan! se petrece c5iar n a2&ncurile
p!m&ntului< n ia2< n(!iat ca o pr!pastie nea$r! care se 2esc5i2e. 3n centrul icoanei< iein2
constant n e%i2en! prin postura i culorile Sale< st! 0&ntuitorul. ,l apare n ia2 nu ca un
ntemniat< ci ca +iruitor al lui< I/b!%itor al celor nc5ii aiciC nu ca rob< ci ca St!p&n al %ieii.
72
,ste n(!iat n icoan! cu o aureol! str!lucitoare< simbol al sla%ei i n man2orl!< 2e obicei n
2i(erite nuane 2e albastru i str!b!tut! 2e ra/e i/%or&n2 2in ,l< simbol al cerului cobor&t n
ia2. 1emintele Sale nu mai sunt cele n care ap!rea c&t a slu8it pe p!m&nt. .u acum o nuan!
2e $alben?auriu< iluminate peste tot 2e ra/e aurii subiri Daur lic5i2E sau albe Dcum apare n
icoana 2e (a!E
2;"
.
Domnul 2oboar! porile ia2ului i calc! n picioare r!m!iele porii n (orm! 2e cruce<
n timp ce lac!tele i cuiele /boar! s(!r&mate. 3n a2&ncurile ntunecate se %e2e i Satana<
nsp!im&ntat< n$erii care?1 pun n lanuri< n timp ce sunt /2robite lanurile celor pe care el i
inea (erecai.
3n icoana noastr!< 2up! ce a s(!r&mat prin atotputernicia Sa le$!turile ia2ului< :ristos l
ri2ic! cu m&na 2reapt! pe .2am< iar n m&na st&n$! ine crucea< nu cea a p!timirii< ci cea care
amintete 2e i/b&n2a Sa asupra morii. .re loc nt&lnirea tulbur!toare a celor 2oi .2am< 2e
2ata aceasta nu n c5eno/a Noului .2am< ci n preasl!%irea celui %ec5i. ,%a se ri2ic! i ea i?i
mpreun! m&inile.
Lrupurile 2in st&n$a i 2in 2reapta repre/int! elementele constituti%e ale lui .2am<
a2ic! omenirea< proorocii. #a st&n$a< re$ii Da%i2 i Solomon< mbr!cai n %eminte
mp!r!teti i purt&n2 coroan!. n spatele lor< Ioan +ote/!torul arat! cu m&na spre 0&ntuitorul.
#a 2reapta< 0oise< urmat 2e cei care %estiser! %enirea Domnului i care l recunosc. @.st(el<
prin po$or&rea Sa la ia2< :ristos eliberea/! ntrea$a omenire 2in %ec5ea robie i ntemeia/! o
omenire ren!sc&n2!A
2;4
.
Po$or&rea la ia2 a (ost ultimul pas pe care 1?a (!cut 0&ntuitorul pe 2rumul c5eno/ei
Sale. Prin nsui (aptul @cobor&rii n a2&ncul p!m&ntuluiA< ,l ne?a 2esc5is nou! calea spre
3mp!r!ia Cerului. Slobo/in2u?1 pe .2am cel b!tr&n i o 2at! cu el ntrea$a omenire 2in
scla%ia celui care este ntruparea p!catului< a ntunericului i morii< a pus temelia unei noi
%iei pentru cei ce s?au unit cu :ristos ntr?o nou! omenire ren!scut!. .st(el< n%ierea
spiritual! a lui .2am este repre/entat! n icoana Po$or&rii la ia2 ca simbol al %iitoarei n%ieri a
trupului< al c!rei prim ro2 a (ost 3n%ierea lui :ristos. De aceea< 2ei e*prim! sensul
e%enimentului comemorat n S&mb!ta 0are i este scoas! la nc5inare n acea /i< aceast!
icoan! este i se numete icoan! pascal!< ca pre(i$urare a apropiatei s!rb!tori a 3n%ierii lui
:ristos i< prin urmare< a %iitoarei n%ieri a morilor.
203
#. Uspens9B< 1. #oss9B< o(1 cit1, p. 2;2.
204
D. Rousseau< o(1 cit1, p. 1-1.
7"
0001 B1 J1 =1 ;nl/area Domnului
Li i-a dus a%ar (#n s(re Betania -i, ridic#ndu-Li m#inile i-a 3inecuv#ntat1 Li (e
c#nd i 3inecuv#nta, *-a des(r/it de ei -i *-a nl/at la cer& +Lc1 7J, OG-O2,1
Li acestea zic#nd, (e c#nd ei (riveau, *-a nl/at -i un nor L-a luat de la oc'ii lor1 Li
(rivind ei, (e c#nd )l mergea la cer, iat doi 3r3a/i au stat l#ng ei, m3rca/i n 'aine al3e
care au -i zis5 Br3a/i galileieni, de ce sta/i (rivind la cerK $cest 0isus care *-a nl/at de la
voi la cer, ast%el va -i veni, (recum L-a/i vzut merg#nd la cer& +F1 $(1 2, S-22,1
Dac nu . voi duce, .#ng#ietorul nu va veni la voi, iar dac . voi duce, l voi
trimite la voi& +0n1 2N, R,1
$i venit cu ucenicii Ti n .untele .slinilor, av#nd -i (e ceea ce Te-a nscut (e
Tine, Fctorul -i Miditorul tuturor& +Litie, sti'ire, glasul J,1
Plinind iconomia cea (entru noi -i cele de (e (m#nt unindu-le cu cele cere-ti, Te-ai
nl/at ntru slav, 4ristoase, Dumnezeul nostru, de unde nicicum nu Te-ai des(r/it, ci,
rm#n#nd nede(rtat, strigi celor ce Te iu3esc (e Tine5 )u sunt cu voi -i nimeni m(otriva
voastr& +"ondacul (raznicului,1
Prima pri%ire asupra icoanelor orto2o*e ale 3n!l!rii Domnului creea/! impresia c! ele
nu corespun2 2enumirii lor. 3n aceste icoane< locul principal l ocup! un $rup alc!tuit 2in
0aica Domnului< n$eri i apostoli< n timp ce (i$ura principal!< 0&ntuitorul care se nal!<
este aproape ntot2eauna mult mai mic! 2ec&t celelalte i pare s! (ie secun2ar! n raport cu ele.
)otui< c5iar i n aceast! nepotri%ire< icoanele orto2o*e ale n!l!rii corespun2 S(intei
Scripturi. 3ntr?a2e%!r< citin2 relat!rile ,%an$5eliilor i cele 2in 6aptele .postolilor< (aptului
3n!l!rii i se acor2! numai c&te%a cu%inte. Relat!rile ,%an$5elitilor se concentrea/! asupra
ultimelor cu%inte ale 0&ntuitorului care stabilesc i 2e(inesc rolul i semni(icaia +isericii n
lume i le$!tura ei cu Dumne/eu i consecinele 3n!l!rii pentru +iseric! i pentru lume.
6aptele .postolilor 2au o 2escriere mai 2etaliat! a n!l!rii< 2etalii care stau la ba/a
icono$ra(iei orto2o*e a 3n!l!rii lui :ristos
2;5
.
Detaat! pro$resi% 2e celelalte 2ou! pra/nice D3n%ierea i Cinci/ecimeaE< 3n!larea era
2e8a s!rb!torit! n secolul al 1?lea 2e toat! +iserica. 6aptul c! ,%an$5eliile sunt lipsite 2e
205
#. Uspens9B< 1. #oss9B< o(1 cit1, p. 2;-.
74
claritate n pri%ina e%enimentului i a 2atei are puin! importan!. ,lementul istoric 2ispare n
(aa coninutului pra/nicului< 2eterminant n istoria m&ntuirii. 0o2ul n care a a%ut loc
e%enimentul aparine tainei[ Un lucru este si$urH :ristos este mpreun! cu )at!l la a C!rui
putere este p!rta. ,l a2e la 2reapta )at!lui cu trupul S!u omenesc n2u5o%nicit
2;6
. @Cel care
Se nal! nu este un 2u5< aa cum cre/user! .postolii la prima Sa ar!tare< 2up! 3n%iere D#c. 24<
"6?"7E< ci Cu%&ntul ntrupat< (irea noastr! omeneasc! unit! n c5ip neamestecat i nesc5imbat
cu 2umne/eireaA
2;7
. 3n (aa unei realit!i $reu 2e (ormulat< icoana i te*tele litur$ice se
2o%e2esc un a8utor preios.
Con(orm S(intei Scripturi D6. .p. 1< 12E< n!larea Domnului nostru s?a petrecut pe
0untele 0!slinilor. De aceea< n icoan! aciunea se 2es(!oar! (ie pe %&r(ul muntelui< aa cum
este n icoana repro2us! aici< (ie ntr?un inut 2eluros. Sunt uneori n(!iai c&i%a m!slini<
pentru a ar!ta c! este %orba 2e 0untele 0!slinilor. 0&ntuitorul este repre/entat n!l&n2u?Se
ntru sla%!< uneori ae/at pe o man2orl! rotun2!< alc!tuit! 2in mai multe cercuri concentrice<
simbol al cerurilor preanalte.
@Din punct 2e %e2ere $ra(ic< aceast! i2ee< re2at! printr?o ima$ine a cerului %!/ut< aa
cum l?au pri%it cei 2e atunci< corespun2e i concepiei noastre mo2erne 2espre cer< ca (iin2
alc!tuit 2in mai multe s(ere Dtropos(er!< stratos(er!< ionos(er!E. .cest simbolism arat! c!
0&ntuitorul se nal! n a(ara planului p!m&ntesc al e*istenei i ast(el momentul n!l!rii
cap!t! un caracter atemporal i con(er! un sens cu totul special 2etaliilor< plas&n2u?le 2incolo
2e limitele n$uste ale unui e%eniment istoric. 0an2orla este susinut! 2e n$eri Dnum!rul lor
poate %ariaE. 6irete< pre/ena n$erilor care susin man2orla nu se 2atorea/! %reunei
necesit!i< c!ci 0&ntuitorul Se nal! prin propria putere 2umne/eiasc! i nu are ne%oie 2e
susinerea lor. .cetia< ca i man2orla< sunt simple e*presii ale sla%ei i m!ririi[A
2;4
Icoana nu r!spun2e unui 2emers istoric %i/&n2 (i*area e%enimentului. .ceast! i$norare
a realismului istoric cronolo$ic se arat! mai nt&i prin pre/ena .postolului Pa%el ? cel 2e?al
2oispre/ecelea ?< e%ocare a plenitu2inii ecle/iale ntemeiat! 2e Du5ul S(&nt. Ceea ce se %e2e
aici este ntr?a2e%!r +iserica ntrea$!< i nu 2oar oameni care au (ost istoric acolo.
206
0. Kuenot< ;nvierea -i icoana< p. 212.
207
D. Rousseau< o(1 cit.< p. 2;;.
208
#. Uspens9B< 1. #oss9B< o(1 cit1, pp. 2;-?21;.
75
Ca i n icoana Sc5imb!rii la 6a!< :ristos st! n spaiul superior< loc prin e*celen!
teo(anic< ae/at pe un tron i mbr!cat n sla%!. Spaiul in(erior cuprin2e $rupul .postolilor<
a2unai n 8urul 0aicii Domnului nca2rat! 2e 2oi n$eri care spunH FBr3a/i galileeni, de ce
sta/i (rivind la cerK& D6. .p. 1< 11E. ,i sunt mesa$erii Proniei 2umne/eieti. Cei 2oi n$eri
care stau n spatele 0aicii Domnului i arat! spre 0&ntuitorul le %estesc .postolilor c!
:ristos Cel ce S?a n!lat %a %eni 2in nou n sla%! (recum L-a/i vzut merg#nd la cer D6. .p. 1<
76
11E. Icoana n!l!rii este< n acelai timp< i o icoan! pro(etic!< pre%estin2 a Doua 1enire ntru
sla%! a Domnului nostru Iisus :ristos.
.e/at! ime2iat sub 3n!larea Domnului< ea este parc! a*a ntre$ii compo/iii.
@6ecioara< ca 0aic!< este cea care a su(erit mai mult 2ec&t toi< aa c! i se cu%enea s! se
bucure cu o bucurie (!r! mar$ini %!/&n2 sla%a trupului 6iului S!u i sl!%it! Sa 3n!lare< s!
%a2! (irea omeneasc! pe care ,a I?o 2!2use n2umne/eit! n Persoana lui :ristos i e/&n2<
2up! n!larea mai presus 2e ceruri< 2e?a 2reapta )at!luiA
2;-
.
Pre/ena ei n icoan! e*prim! rolul ei i rolul +isericii pe care o personi(ic! n relaia
cu Dumne/eu< le$!tura cu ,l prin ru$!ciune mi8locin2 pentru lume.
@Po/iia n ru$!ciune a 0aicii Domnului< n picioare n centrul icoanei< e n puternic
contrast cu a$itaia .postolilor. 0aica Domnului simboli/ea/! aici +iserica< 2eplin reali/at!
prin pre/ena celor 2oispre/ece .postoli i a lui :ristos< capul ei. .cesta ine sulul
,%an$5eliilor n m&na st&n$!< semn al le$!turii cu )rupul S!u care este +iserica i cu 2reapta
o binecu%&ntea/! nainte 2e a?i trimite Du5ul S(&nt. N!sc!toarea 2e Dumne/eu amintete i 2e
ntruparea lui :ristos Cel ce acum se nal! la ceruri< rea(irmare a calit!ii Sale 2e @Dumne/eu
a2e%!rat i om a2e%!ratA i temei al antropolo$iei cretine< care %e2e n n!lare< n!larea (irii
omeneti< care 2e acum nainte< n :ristos< st! 2e?a 2reapta )at!lui< prelu2iu al n!l!rii celor
ce s?au mbr!cat n ,lA
21;
.
Direcia 2e micare a ntre$ului $rup 2in planul (rontal< at&t $esturile n$erilor< c&t i
ale apostolilor< concentrarea oc5ilor i a atitu2inilor lor< totul se n2reapt! n sus Duneori< unii
2intre apostoli se ntorc unul spre altul sau spre 0aica DomnuluiE< spre I/%orul %ieii +isericii<
spre Capul ei< Care locuiete n cer. +iserica i c5eam! pe cre2incioi s! se al!ture .postolilor
n n!larea lor c!tre :ristos Care se nal!< pentru c!< aa cum spune S(&ntul #eon cel 0are<
@n!larea lui :ristos este i n!larea noastr!< c!ci acolo un2e sla%a Capului ne?a 2esc5is mai
2inainte calea< este n!2e82e i pentru trup ca s!?i urme/eA
211
.
Icoana re2! aceast! le$!tur! a #ui cu +iserica< n(!i&n2u?# ntot2eauna
binecu%&nt&n2 cu m&na 2reapt! i< 2e obicei< in&n2 n m&na st&n$! ,%an$5elia sau un sul ?
simbolul n%!!torului< al propo%!2uirii. ,l se nal! binecu%&nt&n2< nu 2up! ce a binecu%&ntat
DFPe c#nd i 3inecuv#nta, *-a des(r/it de ei111& #c. 24< 51E< i binecu%&ntarea #ui nu ncetea?
/! o 2at! cu n!larea. 3n(!i&n2u?# cu $estul binecu%&nt!rii< icoana arat! $ra(ic c! i 2up!
209
#. Uspens9B< apu2. D. Rousseau< o(1 cit.< p. 2;;.
210
0. Kuenpt< ;nvierea -i icoana, p. 21".
211
#. Uspens9B< 1. #oss9B< op. cit.< p. *-*.
77
n!lare ,l r!m&ne< pentru apostoli< i/%orul binecu%&nt!rii i< prin ei< i pentru urmaii lor< i
pentru toi cei pe care ei i binecu%&ntea/!.
@3n!larea intro2uce n Dumne/eu creaia ntrea$!< care 2e acum nainte particip! la
%iaa trinitar!A
212
.
0001 B1 J1 T1 Pogor#rea *%#ntului Du' sau "incizecimea
Li c#nd a sosit ziua "incizecimii, erau to/i m(reun n acela-i loc1 Li din cer, %r de
veste, s-a %cut un vuiet, ca de su%lare de v#nt ce vine re(ede, -i a um(lut toat casa unde
-edeau ei1 Li li s-au artat, m(r/ite, lim3i ca de %oc -i au -ezut (e %iecare dintre ei1 Li s-au
um(lut to/i de Du'ul *%#nt -i au nce(ut s vor3easc n alte lim3i, (recum le ddea lor Du'ul
a gri& D6. .p. 2< 1?4E.
S!rb!toarea Cinci/ecimii este 2e ori$ine %ec5i?testamentar!. ,ra celebrat! pentru a
comemora /iua n care s?a 2at le$ea n 0untele Sinai< c&n2 Dumne/eu a (!cut le$!m&nt cu
poporul S!u ales i< n acelai timp< este o s!rb!toare a recunotinei pentru primele roa2e ale
p!m&ntului DNum. 24< 26E i pentru noua recolt! Dle. 2"< 16E. ,ra celebrat! la nc5eierea a
apte s!pt!m&ni< n a cinci/ecea /i 2up! Patele iu2aic< i 2e aceea s?a numit s!rb!toarea
S!pt!m&nilor DDeut. 16< -?1;E. 3n aceast! /i a 2escoperirii le$ii< (iin2 i a cinci/ecea /i 2up!
3n%ierea lui :ristos< Du5ul S(&nt S?a po$or&t asupra .postolilor i a ucenicilor 0&ntuitorului<
prin Iconomia 2umne/eiasc!< 2up! cum a (!$!2uit 0&ntuitorul DIn. 14< 26E. .ceast! po$or&re
a Du5ului S(&nt este noul le$!m&nt (!cut 2e Dumne/eu cu noul Israel ? +iserica ?< prin care
5arul Du5ului S(&nt 2!t!tor 2e le$e a luat locul le$ii 2in Sinai
21"
.
Dac! prima 2at! :ristos le insu(l! ucenicilor Du5 S(&nt c5iar n seara /ilei 3n%ierii DIn.
2;< 22E< ca Persoan! trimis! 2e )at!l l primesc n cea 2e?a /ecea /i 2up! 3n!lare D6apte 2< 1?
4E. Du5ul S(&nt le este 2at .postolilor 2up! 3n!larea lui :ristos la )at!l< care?# trimite la
cererea i ca r!spuns la (!$!2uina 6iuluiH F@ este de %olos ca s . duc )u1 "ci, dac nu
. voi duce, .#ng#ietorul nu va veni la voi, iar dac . voi duce, l voi trimite la voi& DIn.
16< 7E. Prin trimiterea Du5ului promis< :ristos i atest! nc! o 2at! n%ierea
214
.
212
0. Kuenot< ;nvierea -i icoana< p. 217.
213
#. Uspens9B< 1. #oss9B< o(1 cit1, p. *-0.
214
0. Kuenot< ;nvierea -i icoana< p. 21-.
74
3n /iua po$or&rii Du5ului S(&nt asupra .postolilor s?a ar!tat lucrarea 2es!%&rit! a
Celei 2e?a treia Persoane a S(intei )reimi< ca putere s(initoare< iar aceast! lucrare este
@mplinirea ultim! a (!$!2uineiA. Po$or&rea Du5ului S(&nt Care purce2e 2e la )at!l i Se
re%ars! prin Dumne/eu 6iul D6. .p. 2< ""E a 2escoperit lumii cunotina prin 5ar a tainei
S(intei )reimi consubstaniale< nemp!rite< 2ar 2istincte. > 2at! cu mplinirea (!$!2uinei< se
mplinete i re%elaia lui Dumne/eu n trei Persoane< a2ic! mani(estarea 2o$mei centrale a
cretinismului. ast!/i< 5arul Du5ului S(&nt< care luminea/! ntrea$a (iin! a omului
r!scump!rat 2e 6iul lui Dumne/eu< l 2uce la n2umne/eire. Dup! m!sura capacit!ii sale<
(iecare om primete posibilitatea 2e a-l %e2ea pe Dumne/eu i 2e a se (ace p!rta la mp!r!ia
5arului< care este a )at!lui< a 6iului i a Du5ului S(&nt
215
.
3n icoana 2e mai 8os< aciunea se petrece n Camera 2e sus< locul Cinei celei 2e )ain! i
ne?a (ost n(!iat! pe lar$. Spre 2eosebire 2e relatarea 2in 6aptele .postolilor< marcat! 2e
e(er%escen! i a$itaie< icoana re(lect! o atmos(er! senin!< impre$nat! 2e o nemicare
e*terioar! n contrast cu 2inamismul (eelor 2i(erit orientate< e*presie a %ariet!ii 5arismelor.
Primitori ai acelorai limbi 2e (oc< ale aceluiai Du5 care?i unete< .postolii 2o%e2esc< ntr?
a2e%!r< 2aruri 2i(erite. .e/area persona8elor corespun2e celei 2in icoana lui :ristos
a2olescent n%!&n2 n )emplu.
#!sat %acant< locul S!u nu?# (ace< tainic< mai puin pre/ent[ Important 2e subliniat este
(aptul c! nici unul 2intre persona8e nu le 2omin! pe celelalte. 6aptul c! Petru i Pa%el ? prins i
aici n num!rul .postolilor 2up! cum am ar!tat i n icoana 3n!l!rii Domnului ? se a(l! n
partea superioar! a icoanei ar putea s! ne (ac! s! cre2em c! e*ist! o ierar5ieC 2ar perspecti%a
in%ers! nl!tur! o asemenea b!nuial! cre&n2 impresia unei e$alit!i ntre toi
216
.
.postolii n(!iai n icoan! repre/int! ceata apostolilor ca temei al +isericii i culme
a ierar5iei< cei 2e la care pornete succesiunea puterii n +iseric!... )oi sunt mbr!cai cu
aceeai putere 2e sus D#c. 24< 44E< cu aceeai putere 2e a le$a i 2e a 2e/le$a D0t. 14< 14E
217
.
Plin!tatea +isericii sunt cei Doispre/ece< 2ar i cei apte/eci< care au primit i ei Du5ul
la Cinci/ecime. .ceasta e*plic! 2e ce< (iin2 2oispre/ece< trei 2intre ei sunt nlocuii 2e
.postolul Pa%el i 2e ,%an$5elitii 0arcu i #uca. .st(el< (!r! a sc5imba nimic 2in num!rul
2e 2oispre/ece< icoana Cinci/ecimii marc5ea/! i e*tin2erea i plin!tatea Cole$iului
.postolic.
215
#. Uspens9B< 1. #oss9B< o(1 cit1, p. 215.
216
0. Kuenot< ;nvierea -i icoana< p. 22;.
217
#. Uspens9B< apu2. D. Rousseau< o(1 cit.< p. 2;1.
7-
Dei e%an$5eliile nu au (ost scrise la Cinci/ecime< .postolii in n m&n! rotulusurile<
iar ,%an$5elitii c!rile< ca semn al mplinirii (!$!2uinelor lui :ristos cu pri%ire la n%!!tura
2at! 2e Du5ul S(&ntH FDu'ul *%#nt, (e "are ;l va trimite Tatl n numele .eu, $cela v va
nv/a toate -i v va aduce aminte des(re toate cele ce v-am s(us )u& DIn. 14< 26E
214
.
@P!str&n2 toto2at! tr!s!turile in2i%i2uale ale (iec!rui apostol... acest $rup su2at 2e
6ocul Du5ului S(&nt< 2e (lac!ra acestui nou principiu %ital care este 2ra$ostea< ne arat! nu
aspectul e*terior al e%enimentului< nu tulburarea apostolilor< care celor 2ina(ar! le p!rea
218
D. Rousseau< o(1 cit.< p. 2;1.
4;
2iscor2ie i i (!cea s!?i crea2! cuprini 2e beie< ci coninutul s!u 2u5o%nicesc< armonia
l!untric! cu totul nou! a %ieii +isericii n Du5ul S(&nt< armonie inaccesibil! pri%irii
neluminate 2e Du5ul nsuiA
21-
.
Po/iia .postolilor n icoan! este (oarte semni(icati%!. .e/ai pe o banc! n (orm! 2e
arc 2e cerc< pe ambele laturi< ei alc!tuiesc 2ou! $rupuri< unul n (aa celuilalt< toi pe acelai
plan< la o scar! 2e m!rime e$al!. Icoana ne n(!iea/! ast(el o a2unare 2e membri e$ali ca
ran$< unii 2e o %ia! comun! n 5ar. #a e*tremit!i< Petru i Pa%el las! un loc liber ntre ei
pentru a aminti pre/ena ne%!/ut! a lui :ristos n mi8locul +isericii.
Plasarea 0aicii Domnului n spaiul $ol 2intre Petru i Pa%el trunc5ia/! realitateaC
2e%enit! persona8ul central< i pune pe .postoli pe planul al 2oilea< ceea ce contra/ice clar
coninutul litur$ic al pra/nicului. Nu este %orba 2e ne$area pre/enei 0aicii Domnului ntre
.postoli n acea /i< 2ar 2&n2u?i?se aceast! po/iie central! se (ace 2in icoana Cinci/ecimii o
icoan! a 0aicii Domnului< n timp ce ea arat! po$or&rea Du5ului S(&nt peste oameni< care se
nasc ast(el la o %ia! nou!
22;
. Pre/ena 0aicii Domnului pe locul 0&ntuitorului n aceast!
icoan! 2enaturea/! mesa8ul +isericii< @re2uc&n2 aceast! repre/entare la o icoan! marial!A
221
.
@,ste absent! pentru c! pre/ena ei nu corespun2e cu ceea ce intenionea/! +iserica s! ne
re%ele/e prin icoana i slu8ba Cinci/ecimiiH c!ci Cinci/ecimea este nainte 2e toate naterea
2u5o%niceasc! a omului n Du5ul S(&ntA
222
.
+iserica >rto2o*! consi2er! c! 0aica Domnului< 2ei ca persoan! era (!r! 2e p!cat<
a%ea totui ne%oie s! (ie r!scump!rat! i m&ntuit! 2e c!tre 6iul s!u. .%ea ne%oie 2e
Cinci/ecime pentru n2umne/eirea sa personal!. C!ci po$or&rea S(&ntului Du5 la +una 1estire
nu mplinise aceast! n2umne/eire. @Cea care #?a 2!ruit omenirii pe Cu%&ntul i l?a n!scut pe
Dumne/eu ntrupat s?a (!cut pe sine 2e bun!%oie instrument al ntrup!rii< s!%&rit! n (irea sa
cur!it! 2e S(&ntul Du5. Dar Du5ul S(&nt s?a po$or&t nc! o 2at! peste 6ecioara< n /iua
Cinci/ecimii< 2e 2ata aceasta nu pentru a se slu8i 2e (irea ei ca 2e un instrument< ci pentru a Se
2!rui persoanei sale< pentru a 2e%eni mi8locul n2umne/eirii saleA
22"
.
Simbol al cosmosului< al tuturor neamurilor c5emate la m&ntuire n Du5ul S(&nt<
b!tr&nul re$e capti% 2e sub ei iese 2intr?o temni! ntunecoas! 2e un2e?i ntin2e braele spre
219
#. Uspens9B< apu2. D. Rousseau< o(1 cit.< p. 2;2.
220
0. Kuenot< ;nvierea -i icoana< p. 22;.
221
I2em< !evoia de icoan< p. -2.
222
#. Uspens9B apu2 D. Rousseau< o(1 cit< p. 1-4.
223
1. #oss9B< apu2. D. Rousseau< o(1 cit.< p. 1-4.
41
lumina 2i%in!. ,l poart! pe m&ini o (a! 2e mas! acoperit! 2e 2ou!spre/ece per$amente (!cute
sul< care simboli/ea/! pre2icarea .postolilor care r!sp&n2esc lumina primit!
224
.
Dac! la +ote/ul Domnului Du5ul S(&nt S?a po$or&t peste :ristos sub c5ipul unui
porumbel< acum se mp!rt!ete .postolilor sub c5ipul limbilor 2e (oc< amintin2 2e cu%&ntul
0&ntuitoruluiH FFoc am venit s arunc (e (m#nt -i c#t a- vrea s %ie acum a(rins>& D#c. 12<
4-E. .cest (oc in%ocat 2e :ristos nu este altce%a 2ec&t (ocul Du5ului< un (oc care %a ne %a
c!l!u/i c!tre c!l2ura tainei treimice i s!l!luirea Sa ntru noi. .cest (oc< numit i
0&n$&ietorul< este sin$urul care 2esc5i2e spre plin!tatea tainei lui Dumne/eu
225
. @Prin
po$or&rea S(&ntului Du5 n /iua Cinci/ecimii< lumina taboric! a sla%ei 2umne/eieti s?a
mp!rt!it oamenilor. .r!tarea limbilor 2e (oc constituie 2escoperirea luminii tri?unitare a
Dumne/eiriiA
226
.
Departe 2e a (i o societate colecti%ist! care unete in2i%i/i< +iserica constituie un
or$anism %iu< )rupul lui :ristos (ormat 2in tot at&tea m!2ulare 2i(erite c&te persoane e*ist! n
le$!tur! pri%ile$iat!< @personal!A< cu S(&nta )reime. Du5ul con2uce la 6iul pe Care?#
re%elea/! i la )at!l contemplat n Iisus. Numai %iaa n :ristos actuali/ea/! pre/ena Du5ului<
(!c&n2u?le pe toate noi DII Cor. 5< 17E
227
.
0001 B1 J1 l1 $dormirea .aicii Domnului
.ireasa cea cu totul %r de (ri'an -i .aica 3unvoin/ei Tatlui; cea care mai
nainte a %ost r#nduit lui Dumnezeu s(re loca- (rin unirea cea neamestecat, astzi (reacurat
su%letul su naintea Fctorului -i Dumnezeu -i-a (us1 Puterile celor %r de tru(, cu
dumnezeiasc cuviin/ cu(rind (e .aica @ie/ii, care se mut cu adevrat la @ia/, %clia
Luminii celei nea(ro(iate, iz3virea credincio-ilor -i nde=dea su%letelor noastre& +Litie, glas
7,1
Cunoscut! n .pus sub numele 2e 3n!larea cu trupul la cer a 0aicii Domnului<
S!rb!toarea .2ormirii 0aicii Domnului cuprin2e 2ou! momente 2istincte< 2ar inseparabile
224
0. Kuenot< ;nvierea -i icoana< p. 22;.
225
D. Rousseau< o(1 cit.< p. 1-6.
226
,. >/oline< n 0coana, vedere a lumii du'ovnice-ti< p.124.
227
0. Kuenot< ;nvierea -i icoana< p. 225.
42
pentru cre2ina +isericiiH n primul r&n2< moartea i n$roparea< iar n al 2oilea r&n2< n%ierea
i n!larea la cer a 0aicii Domnului. R!s!ritul orto2o* a tiut s! p!stre/e caracterul tainic al
acestui e%eniment care< spre 2eosebire 2e n%ierea lui :ristos< nu a (ost subiect 2e
propo%!2uire apostolic!. Pentru cei care cre2 n n%ierea i n!larea Domnului< este e%i2ent
(aptul c!< 2ac! 6iul lui Dumne/eu a luat (ire omeneasc! n p&ntecele 6ecioarei< ea< care a slu8it
ntrup!rii< trebuia< la r&n2ul ei< s! (ie luat! n sla%a 6iului ei n%iat i n!lat la cer. 6ecioara
0aria< 2e%enin2 0aica Domnului< a primit Fslava de la Dumnezeu& D1ecernie< Sti5ir!< $las 1E
i este prima 2intre (iinele umane care s?a (!cut p!rta! n2umne/eirii (inale a (!pturii
224
.
S!rb!torit probabil 2e la s(&ritul secolului al II?lea< 2ei< la s(&ritul secolului al I1?
lea< pelerina .et5eria nu o cunoscuse< putem presupune c! pra/nicul .2ormirii nu a nt&r/iat
s! apar!< pentru c! n secolul a 1I?lea era 2e8a lar$ r!sp&n2it. 3n timpul mp!ratului 0auriciu
D542?6;2E< 2ata s!rb!torii s?a (i*at 2e(initi% la 15 au$ust
22-
. Pra/nicul .2ormirii 0aicii
Domnului se bucura la nceputul secolului al 1II?lea n Imperiul +i/antin 2e o mare (a%oare
popular!. Cu toate c! apocri(ele situea/! n mo2 unanim moartea S(intei 6ecioare 0aria la
Ierusalim< apoi nmorm&ntarea ei n L5etsimani< ,%an$5eliile i 6aptele .postolilor nu spun
nimic n aceast! pri%in!
2";
.
S!rb!toarea 2e la 15 au$ust este un al 2oilea Pate tainic< pentru c! atunci +iserica
s!rb!torete< mai nainte 2e s(&ritul %eacurilor< primul ro2 tainic al mplinirii es5atolo$ice.
.cest lucru e*plic! sobrietatea te*tului litur$ic care< n slu8ba .2ormirii 0aicii Domnului<
las! s! se ntre/!reasc! o lic!rire a sla%ei ine(abile a .2ormirii 0aicii Domnului.
Printre primele repre/ent!ri icono$ra(ice ale .2ormirii trebuie menionate sarco(a$ul
S(intei In$racia 2e la Sara$ossa Dnceputul secolului al I1?leaE< cu o scen! care probabil c! este
.2ormirea 0aicii Domnului i un basorelie( 2in secolul al I1?lea 2in +asilica +olnissi?
Qapana9ci< 2in Leor$ia< repre/ent&n2 .2ormirea 0aicii Domnului
2"1
.
Icoana .2ormirii repre/entat! mai 8os< @se construiete n 8urul a 2ou! a*e
complementare. Po/iia ori/ontal! a patului mortuar pe care se o2i5nete trupul 0aicii
Domnului< mpo2obit! cu ma(orionul i cu oc5ii nc5ii< contrastea/! cu 2inamismul lui
:ristos< Care se $!sete n picioare< pe %erticala icoanei< n centru. Cel ce este @1iaaA
primete su(letul celei ce se a(l! (!r! %ia! n ateptarea unei m&ini care s! o ri2ice. In%ersarea
228
#. Uspens9B< 1. #oss9B< o(1 cit1, p. 2";.
229
03idem, p. 2"2.
230
0. Kuenot< ;nvierea -i icoana< p. 225.
231
#. Uspens9B< 1. #oss9B< o(1 cit1, p. 2"2.
4"
este (rapant!. Nu 0aica este cea care?# ine n brae pe 6iul s!u< ca n numeroasele %ariante
ale icoanelor 0aicii Domnului< nicio2at! repre/entat! sin$ur! pentru c! este slu8itoarea
Domnului< %asul ales pentru ntrupare< cea care?# 2! pe :ristos lumii. Nu< acum 6iul este Cel
ce o ine n brae pe 0aica Sa< ca pe un nou?n!scut n(!at< semn e%i2ent al unei noi nateri.
Cele 2ou! a*e implic! o lectur! a icoanei la 2ou! ni%eleH .2ormirea propriu?/is! sau moartea
0ariei< apoi n!larea sa la cer. )ain! 2incolo 2e orice nele$ere[A
2"2
.
:ristos este n(!iat ntr?o man2orl!< a c!rei ba/! se spri8in! pe patul 0aicii
Domnului< sco&n2 ast(el n e%i2en! unitatea 2intre acest trup i lumea n$ereasc!. :ristos
este repre/entat mai mare 2ec&t restul persona8elor< iar 5eru%imul 2in %&r(ul man2orlei
(ocali/ea/! atenia asupra trupului lui :ristos< care cap!t! ast(el o nou! 2imensiune
2""
.
:ristos ine pe m&ini o (i$ur! mic! 2e copil mbr!cat n alb i cu o aureol! n 8urul
capuluiH este su(letul preacurat al Preacuratei Sale 0aici< pe care tocmai 1?a primit n braele
sale. Cei 2oispre/ece .postoli< Fst#nd n =urul (atului, (rivesc cu s(aim& D1ecernie< Sti5ir!<
$las 6E a2ormirea 0aicii Domnului. Dup! num!rul persona8elor< i recunoatem pe S(&ntul
Pa%el< pe S(&ntul Ioan ,%an$5elistul< nclinai spre trupul 0aicii Domnului< pe Petru cu o
c!2elni! n m&n! i p&n! la patru ,piscopi< 2intre care Iacob ? primul ,piscop al
Ierusalimului< )imotei< Dionisie .reopa$itul i :ieroteea. 3n unele icoane este n(!iat< n
partea 2e sus< n cer< momentul sosirii miraculoase a .postolilor< a2unai Fde la marginile
(m#ntului, (e norii cerului& DCon2ac< $las 2E. @Puterile cereti care l nsoesc pe :ristos
sunt repre/entate printr?un sera(im cu ase aripi< 2oi 5eru%imi i 2oi n$eri n man2orl!.
2"4
.
.titu2inea .postolilor e*prim! n acelai timp o mare %eneraie i tristeea (iilor care?
i iau r!mas bun 2e la mama lor. 3n%!luit ntr?o man2orl!< care simboli/ea/! lumea cereasc!
ieit! 2e sub autoritatea le$ilor spaiului i ale percepiei noastre< @Soarele 2rept!iiA< Noul
.2am< primete su(letul Noii ,%e. Pre/ent n sla%! i m!reie< n%iat< :ristos o n%ie pe 0aica
Sa aa cum o %a (ace i pentru prietenii S!i.
232
0. Kuenot< 3n%ierea i icoana< pp. 225?226.
233
I2em< !evoia de icoan< pp. 15;?152.
234
#. Uspens9B< 1. #oss9B< o(1 cit1, p. 2"".
44
0ai t&r/iu se $enerali/ea/! i scena cu e%reul .ntonie< $ata s! r!stoarne trupul 0aicii
Domnului< ntins pe un pat somptuos acoperit cu purpur! imperial!. Cel care taie m&inile
e%reului este< 2up! tra2iie< S(&ntul .r5an$5el 0i5ail
2"5
. Pe2epsirea e%reului .ntonie
amintete (aptul c! s(&ritul %ieii 0aicii Domnului pe p!m&nt este o tain! ascuns! a +isericii<
care nu trebuie e*pus! pro(an!rii.
235
0. Kuenot< ;nvierea -i icoana< p. 224.
45
@)ra2iia +isericii 2in Ierusalim spune c! trupul 0aicii Domnului a stat trei /ile ntr?un
morm&nt 2in L5etsimani. )impul are puin! importan! aici[ Icoana 2! m!rturie 2espre 2ou!
lucruri. 0ai nt&i c! su(letul 0aicii Domnului n?a cobor&t n ia2. .poi< @ru$ aprinsA care nu se
mistuie< @C5i%otul .lianeiA construit Fdin lemn de salc#m& DIe. "7< 1E cunoscut c! nu
putre/ete< trupul s!u nu este 2at stric!ciunii. Cultul 2in aceast! /i sl!%ete trupul 0aicii
Domnului< c5emat ca orice trup omenesc la trans(i$urare i trans(i$urat c5iar n aceast! /iA
2"6
.
.ceeai )ra2iie relatea/! c!< 2intre .postoli< numai )oma a a8uns 2up!
nmorm&ntarea 0aicii Domnului. .tunci c&n2 a a8uns la morm&ntul ei 2in Lr!2ina
L5etsimani< el a %rut s! %a2! trupul 0aicii DomnuluiC trupul nu mai era ns! acolo< c!ci
(usese ri2icat la cer[
0001 B1 J1 m1 "ina cea de Tain
0ar n ziua cea dint#i a $zimilor, au venit cenicii la 0isus, ntre3#ndu-L5 nde
voie-ti s-Pi gtim s mn#nci Pa-tileK 0ar )0 a zis5 .erge/i n cetate la cutare -i-i s(une/i5
;nv/torul zice5 @remea .ea s-a a(ro(iat; la tine vreau s %ac Pa-tile cu cenicii .ei1 Li au
%cut cenicii (recum le-a (oruncit lor 0isus -i au (regtit Pa-tile& D0atei 26< 17?1-E.
Dei nu intr! n ciclul celor 2ou!spre/ece Pra/nice pictate pe iconostas< Cina cea 2e
)ain! le inclu2e pe acestea. +iserica R!s!ritean! a subliniat importana acestui Pra/nic prin
stabilirea or2inii icoanelor< Cina cea 2e )ain! sau 0a5rama Dla ale$ereE (iin2 repre/entate n
r&n2 cu pra/nicele< 2easupra S(intelor ui. @Dac! #itur$5ia eu5aristic! constituie o icoan! a
m&ntuirii< icoana< ima$ine litur$ic!< nu are sens 2ec&t n aceast! culme care este ,u5aristia<
8ert(! 2e lau2! nes&n$eroas!< comemorare a Cinei Domnului< pre/en! a lui :ristos printre noi
i n noi prin 2arurile primite. Icoana nu este numai ima$inea lui :ristos< m!rturie a ntrup!rii<
a p!trun2erii Du5ului n materie< n e*istena omeneasc! 2e8a trans(i$urat!. ,a este i
ima$inea ,u5aristiei< n care realitatea material!< cosmic!< 2e%ine trup i s&n$e al lui :ristos
prin lucrarea Du5uluiA
2"7
.
236
03idem, p. 2";.
237
03idem, p. 146.
46
Ru$!ciunea rostit! nainte 2e mp!rt!ire se re(er! la acest e%enimentH "inei Tale celei
de Tain, Fiul lui Dumnezeu, astzi, (rta- m (rime-te1 " nu voi s(une vr=ma-ilor Ti
taina Ta, nici srutare /i voi da ca 0uda, ci ca t#l'arul, mrturisindu-m, strig Pie5
(omene-te-m, c#nd vei veni ntru m(r/ia Ta. .ceast! ru$!ciune stabilete le$!tura
in2isolubil! ntre Cina cea 2e )ain! i ,u5aristieH :ristos 2in (oiorul cel 2e sus Care apoi S?a
n!lat la cer i sa2e 2e?a 2reapta )at!lui este acelai cu Cel ce ast!/i i 2! trupul S!u ca
5ran!. .ceast! unitate iese n e%i2en! n icono$ra(ia care< n armonie cu te*tele litur$ice< se
2e/%olt! ncep&n2 cu secolul al 1I?lea pentru a?i atin$e 2eplina maturitate 2up! cri/a
iconoclast!< n perioa2a 2intre secolele al IP?lea i al PI?lea.
.bsi2ele bisericilor S(&nta So(ia DConstantinopol< secolul al PI?leaE i S(&ntul Clement
2in >5ri2 D0ace2onia< secolul al PlII?leaE o(er! o n%!!tur! teolo$ic! remarcabil! prin
interme2iul (rescelor 2e o rar! (rumusee. Po/iia 2ominant! a N!sc!toarei 2e Dumne/eu
>rant! concreti/ea/! rolul s!u esenial n ntruparea 6iului lui Dumne/eu< pre/ent n S(intele
Daruri pe S(&ntul .ltar.
@Realitatea material!< p&inea< 2e%ine realitate 2u5o%niceasc! prin puterea Du5ului n
acelai (el n care 6iul lui Dumne/eu ia (irea omeneasc! i omul se n2umne/eiete. Di%ino?
umanitatea lui :ristos nu poate (i 2esp!rit! 2e o spirituali/are a materiei a c!rei culme se a(l!
la Cina cea 2e )ain!. 6iecare ,u5aristie constituie o nou! Cinci/ecime pentru c! Du5ul
47
coboar! nu numai peste 2arurile pe care le s(inete< ci i peste mpreun!?slu8itorii care sunt
cre2incioiiA
2"4
.
Dac! Cina prece2e cronolo$ic P!timirile i 3n%ierea Domnului< tainic< ea le inclu2e.
C!ci ,u5aristia nu este altce%a 2ec&t @comemorarea Crucii i a 0orm&ntuluiA. +iserica
>rto2o*! %e2e n @Dumne/eiasca #itur$5ieA o @8ert(! 2e lau2!A. @:ristos nu Se limitea/! s!?
Ji 2ea %iaa pe CruceC ,l este 1I.S. i se 2! oricui %rea s!?# primeasc!. ,l se o(er! (!r!
re/er%! pentru c! ,l iubete (!r! m!sur!A
2"-
.
Prin practica +isericii 2e a mp!rt!i ime2iat pe neo(it se sublinia/! importana unirii
cu :ristos prin )rupul i S&n$ele lui. S(&ntul Nicolae Cabasila sublinia/! aceasta c&n2 /iceH
@:ristos nu creea/! 2in nou aa cum a (!cut?o cu oca/ia primei creaii c&n2 a luat !r&n! 2in
p!m&nt. .cum< recur$e la propriul S!u trup. ,l rennoiete n noi %iaa nu re(orm&n2 un
principiu %ital pe care l?ar menine n or2inea naturii< ci %!rs&n2u?Ji s&n$ele n inima celor
care se mp!rt!esc pentru a (ace s! ncoleasc! acolo %iaa Sa. >2inioar! ,l a su(lat su(lare 2e
%iat!< acum ,l ne comunic! pe nsui Du5ul S!uA
24;
.
)ainic! n icoan!< pre/ena lui :ristos este ntr?a2e%!r real! n ,u5aristie< personal! n
cel s!rac i oprimat. .ccentul pe care l pune +iserica >rto2o*! pe persoan! 2ecur$e 2intr?o
teolo$ie trinitar! care scoate n e%i2en! unicitatea i i2entitatea Persoanelor n unitatea iubirii.
,u5aristia ne (ace s! a8un$em la aceast! )ain! trinitar! ce ine 2e comuniune. .ceast!
#itur$5ie ne intro2uce n mp!r!ie< mp!r!ia care este 2incolo 2e timp< 2ar i pre/ent! printre
noi< oamenii inserai n istorie< c!ci ,u5aristia 2es(iinea/! toate limitele impuse 2e spaiu i
2e timp.
3n icoana repre/entat! mai sus putem obser%a centralitatea lui :ristos< c!ci ,l este Cel
Care se 2! pe Sine ca @leac al nemuririiA. ,l este 0arele .r5iereu Care 8ert(ete< 2ar tot ,l este
2arul 2e 8ert(!< 2ar (!cut n numele +isericii pe care a%ea s! o ntemeie/e n c5ip ne%!/ut pe
Cruce i %!/ut la Cinci/ecime. Prin celebrarea ,u5aristic!< +iserica a2uce 2arurile 2e 8ert(! pe
care :ristos le n(!iea/! )at!lui i ni le ntoarce trans(ormate n )rupul i S&n$ele S!u.
3n (oiorul 2e sus< 0&ntuitorul este nsoit 2e cei 2oispre/ece .postoli< printre care i
Iu2a Iscarioteanul< cel care a%ea s! 3l %&n2! pe Domnul. Iu2a este repre/entat ntins peste
mas! pentru a ntin$e n Pa5arul eu5aristic< %!2in2u?i %&n/area< 2up! cu%&ntul 0&ntuitorului.
#a 2reapta lui :ristos st! $(ostolul iu3irii Ioan cu capul plecat spre pieptul Domnului. )oi cei
238
03idem< p. 144.
239
03idem, p. 1-;.
240
03idem1
44
pre/eni la Cin! stau ae/ai pe scaune< subliniin2 prin aceasta importana i sobrietatea
momentului.
@3mp!rt!irea cu )rupul lui :ristos nseamn! a bea 2in pa5arul su(erinei Sale i al
su(erinei lumii< nseamn! mp!rt!irea 2in 8ert(a Sa pentru oameni< pentru mine. 3nseamn!<
2eopotri%!< mp!rt!irea< prin Patima Sa care este c5eno/!< 2e 3n%ierea Sa care ne (ace nc! 2e
acum s! st!m n mo2 tainic la 2reapta )at!lui i ne n%re2nicete s! primim Du5ul S(&nt. C&n2
i 2! )rupul F(entru via/a lumii& i spal! picioarele ucenicilor S!i< Domnul le poruncete
simplu s!?# imite. F"el ce are urec'i de auzit s aud>& D0t. 1"< 4"EA
241
.
0001 B1 J1 n1 *%#nta .a'ram
@Icono$ra(ia cretin!< i mai presus 2e toate posibilitatea 2e a?# n(!ia pe :ristos< i
are temeiul n ntrupare. Prin urmare< arta sacr! a icoanelor nu poate (i o creaie arbitrar! a
artitilor. .a cum teolo$ul se e*prim! cu a8utorul $&n2irii< tot aa icono$ra(ul e*prim! prin
arta sa .2e%!rul %iu< @ne(!cut 2e m&n!A< Re%elaia pe care +iserica o 2eine n tra2iia sa. 0ai
mult 2ec&t orice alt! ima$ine s(&nt!< icoana @ne(!cut! 2e m&n! omeneasc!A e*prim! principiul
2o$matic al icono$ra(iei. De aceea< Sino2ul 1II D747E i acor2! o atenie 2eosebit!< iar pentru
a s!rb!tori trium(ul 2e(initi% al s(intelor icoane< aceasta este icoana lui :ristos cinstit! n
Duminica >rto2o*ieiA
7J7
.
Istoria +isericii a consemnat e*istena unei ima$ini a 0&ntuitorului ne(!cut! 2e m&n!<
numit! S(&nta 0a5ram!. Descoperit! n sec. al 1I?lea n ,2essa< aceasta nu era o pictur!
obinuit! ci o p&n/! 2e in pe care s?a ntip!rit c5ipul lui :ristos. )ra2iia R!s!ritean! susine
nt&mplarea %in2ec!rii re$elui .b$ar al 1?lea 2e lepr! la %e2erea c5ipului 0&ntuitorului
ntip!rit pe p&n/a 2at! 2re$!torului s!u. P!strat! n ,2essa< S(&nta 0a5ram! a sc!pat oraul 2e
ase2iul perilor 2in anul 544. C&n2 arabii cuceresc ,2essa n 6";< nu inter/ic cinstirea S(intei
0a5rame. #a aceeai repre/entare (ac re(erire i p!rinii Sino2ului 1II ,cumenic D747E. 3n
241
03idem, p. 1-4.
242
1. #oss9B< #. Uspens9B< apu2. D. Rousseau< o(1 cit.< p. 2;4.
4-
12;4< c&n2 Constantinopolul a (ost 2e%astat 2e cruciai< S(&nta 0a5ram! a 2isp!rut
24"
.
243
D. Rousseau< o(1 cit1, p. 2;7.
-;
)ra2iia .pusean! reine ima$inea C5ipului ne(!cut 2e m&n! in le$!tur! cu P!timirile
0&ntuitorului. )ema 0a5ramei apare ncep&n2 cu sec. al P1?lea< o2at! cu le$en2a 1eronic!i.
C5iar 2ac! e*ist! 2ou! linii 2e pro%enien!< esenial este c! (aa 0&ntuitorului s?a imprimat pe
0a5ram! printr?o minune< (apt care nu este contestat 2e nimeni
244
.
Pe aceste icoane nu este n(!iat 2ec&t c5ipul Domnului< cel mai a2esea pe o p&n/!
numit! mandClion Dma5ram!E. Di(eritele p!ri ale c5ipului sunt stabilite cu 2eplin! simetrie.
P!rul este caracteri/at n $eneral 2e urm!toarele 2etaliiH pe (runte se pot %e2ea 2ou! sau patru
bucleC 2ou! u%ie< a2esea mp!rite i ele n 2ou!< ca2 2e o parte i alta a (eei< n timp ce
barba este i ea mp!rit! n 2ou! p!ri. ,*presia (eei este a2esea se%er!< iar oc5ii mari<
n2urerai< pri%esc mustr!tor< p!trun/&n2 p&n! n a2&ncul contiinei. 3n Rusia< icoanele 2e
acest tip au un c5ip i o pri%ire plin! 2e bl&n2eeA
245
.
> ec5ip! 2e oameni 2e tiin!< me2icii i c5irur$ii au e*aminat n am!nunt ne$ati%ele
(oto$ra(ice ale Liul$iului< 2up! care au a8uns conclu/ia c!H @p&n/a a n%elit o scurt! perioa2!
2e timp Dcirca trei/eci 2e oreE trupul unui om supus supliciului< ale c!rui r!ni e%oc! ime2iat
ceea ce ,%an$5eliile relatea/! n le$!tur! cu :ristosH urme 2e s&n$e pe toat! circum(erina
craniului< obra/ul tume(iat< m&inile i picioarele str!punse 2e cuie< o 2&r! mare 2e s&n$e care
a curs 2in piept< nenum!rate r!ni mai mici pe tot corpul. Recent< o e*perti/! a e*aminat
pulberea 2epus! pe $iul$iu. Un microscop puternic a permis i2enti(icarea unor $r!une 2e
polen cunoscute n Lalileea n primul secol al erei noastre< altele 2in re$iunea ,2esei< n .sia
0ic!< altele 2in Constantinopol< apoi 2in 6rana i Italia. .ceast! meto2! nou!< (olosit! 2e
puin timp n me2icina le$al!< a2uce o con(irmare neateptat! a tot ceea ce se tia cu
certitu2ine i ceea ce se b!nuia cu pri%ire la pere$rin!rile Liul$iului. Conclu/ia care se
impune celor care au urm!rit aceste cercet!ri este c! p&n/a p!strat! la )orino este cu a2e%!rat
$iul$iul 2in morm&ntul lui Iisus... ,l poate o(eri pri%irii noastre un c5ip al lui :ristos pe c&t 2e
mic!tor< pe at&t 2e maiestuos i care are calitatea 2e a (i a2e%!rat< nu nc5ipuitA
246
.
,ste 2eosebit 2e interesant s! obser%!m aici c! +iserica< m!rturisin2 prin ima$inea
S(intei 0a5rame @ne(!cute 2e m&n! omeneasc!A certitu2inea ntrup!rii< i a(l! n
2ocumentele ar5eolo$ice Daici< n S(&ntul Liul$iuE< cernute prin sita at&tor stu2ii critice<
%eri(icarea cre2inei sale. .%em Scripturile< 2ar a%em i ima$inea pe care ne?a l!sat :ristos
n%iat 2espre P!timirile Sale.
244
1asile 0anea n 0coana, vedere a lumii du'ovnice-ti< p. 14.
245
D. Rousseau< o(1 cit.< p. 2;4.
246
03idem, p. 211.
-1
0001 B1 J1 o1 Astignirea Domnului
Nu putem sl!%i biruina Dumne/eului ntrupat asupra morii ? a2&ncul c!2erii noastre<
(!r! ca< n acelai timp< s! nu sl!%im Crucea lui :ristos ? a2&ncul smeririi 2e bun! %oie a
6iului lui Dumne/eu< Care S?a (!cut ascult!tor )at!lui F(#n la moarte -i nc moarte (e
cruce& D6il. 2< 4E. @Dat! (iin2 imposibilitatea 2e a separa cuplul 0oarte ? 3n%iere< icoana
R!sti$nirii cap!t! o importan! consi2erabil!< c5iar 2ac! nu aparine ciclului marilor pra/nice
i nu ocup! locul 2e (runte care?I re%ine n!l!rii S(intei Cruci. Spre 2eosebire 2e cretinii 2e
rit latin< r!mai a2esea la piciorul Crucii< +iserica >rto2o*! i concentrea/! atenia asupra
3n%ierii care< 2ei este ulterioar!< 2oar ea (ace posibil! n(runtarea R!sti$niriiA
247
.
.2e%!rata biruin! a lui :ristos a (ost tocmai aparenta lui n(r&n$ere< pentru c! prin
moarte a nimicit puterea morii. Crucea este atunci e*presia concret! a tainei cretine< a
biruinei prin n(r&n$ere< a sla%ei prin smerire< a %ieii prin moarte ? simbol al atotputerniciei
lui Dumne/eu< Care a %rut s! Se (ac! om i s! moar! ca rob< ca s! m&ntuiasc! (!ptura. Semn
mp!r!tesc al lui :ristos ? @i spun mp!rat pentru c! l %!2 r!sti$nitH este lucrul mp!ratului s!
moar! pentru supuii S!iA DS(&ntul Ioan Lur! 2e .urE ?< Crucea este toto2at! nsui c5ipul
0&ntuirii< iconomia iubirii S(intei )reimi (a! 2e omenirea c!/ut!H @Iubirea )at!lui r!sti$nete<
Iubirea 6iului Se r!sti$nete< Iubirea S(&ntului Du5 biruiete prin lemnul CruciiA D6ilaret al
0osco%eiE
244
.
3nc! 2e la nceputul cretinismului urm!torii lui :ristos se nsemnau cu semnul S(intei
Cruci contieni c! ,a este @a*a 2e le$!tur! ntre cele trei ni%ele cosmice care sunt cerul<
p!m&ntul i ia2ul. Prin (i*area r!2!cinilor n centrul p!m&ntului i n!larea sa p&n! la cer<
Crucea< n care te*tele litur$ice %!2 FPomul cosmicG< FscaraG i Fcoloana RaiuluiG restabilete
comunicarea ntre aceste trei ni%ele separate unele 2e altele prin c!2erea omului. Presimit!<
anunat! 2e ima$inea ar5etip a .rborelui #umii ap!rut! n ne$ura %remurilor< Crucea a 2e%enit
centrul lumii< 8u2ecata i m&ntuirea acesteiaA
24-
.
Repre/ent!rile R!sti$nirii i au ori$inea n antic5itatea cretin!. ,*ist! 2o%a2a
$emelor ncrustate cu c5ipul lui :ristos pe Cruce Dsecolele al II?lea i al III?leaE. Spre s(&ritul
secolului al I1?lea< Pru2entius< %orbete 2espre o scen! a R!sti$nirii. L!sim la +ritis5
247
0. Kuenot< ;nvierea -i icoana< p. 1-4.
248
#. Uspens9B< 1. #oss9B< o(1 cit1, p. 1-".
249
0. Kuenot< ;nvierea -i icoana< p. 1-4.
-2
0usOum o compo/iie bine 2e/%oltat! a R!sti$nirii< pe un os 2e (il2e Dsec. al 1?leaE iar n
secolul urm!tor o re$!sim pe ua 2in lemn 2e c5iparos a +isericii Santa Sabina 2in Roma.
6resca 2in Santa Sabina .nti_ua< 2e asemenea 2in Roma Ds(&ritul sec. al 1II?lea E< se apropie
2e tipul sirian al R!sti$nirii< aa cum se nt&lnete< 2e e*emplu< n ,%an$5eliarul Rabula D546E.
:ristos apare acolo mbr!cat ntr?un colobium< nc! %iu< cu oc5ii 2esc5ii< st&n2 2rept pe
Cruce
25;
.
Pre/ent! cu timi2itate nc! 2in secolul al 1?lea< icono$ra(ia lui :ristos r!sti$nit< %iu< cu
oc5ii 2esc5ii< cu trupul $ol i 2rept< se r!sp&n2ete n mo2 2e(initi% p&n! n a 2oua 8um!tate a
secolului al 1I?lea. 6!r! s! i$nore (aptul c! F0 s-a str(uns coasta& DIn. 1-< "4E 2e n2at! ce
Ji?a 2at Du5ul< icoana R!sti$nirii urm!rete mai nt&i s! arate biruina asupra morii. :ristos<
cu oc5ii lar$ 2esc5ii se nt&lnete Dn icono$ra(ieE cel puin p&n! n secolul al IP?leaC ns!
icoana tra2iional! copt! a continuat s!?# repre/inte ast(el pe Cel R!sti$nit< tot2eauna %iu< cu
pri%irea plin! 2e compasiune i 2e iubire pentru oameni. Din secolul al PI?lea< :ristos apare
cu oc5ii 2e(initi% nc5ii< amintin2 probabil 2e (irea Sa uman! muritoare< iar trupul S!u se
curbea/! n mo2 pro$resi%< semn e%i2ent al .2ormirii
251
.
@.bia su$erat! p&n! la nceputul secolului al PI1?lea< coroana 2e spini cap!t! 2eo2at!
amploare n (resca occi2ental!. 3n mo2 paralel< braele Celui R!sti$nit< p&n! atunci lar$
2esc5ise< tin2 s! se crispe/e ntr?un mo2 con%ulsi%. Silueta (ra$il! a lui :ristos unit! cu
armonioasa curbur! a trupului 2ispare< (!c&n2 a2esea loc unei /2rene $&(&itoare. Suprimarea
(rumuseii a2uce 2up! sine ne$area oric!rei i2ei 2espre n%iere< sin$ura care poate totui s!
(ac! 2intr?un trup unul nou< 2e8a trans(i$uratA
252
.
Repre/ent!rile naturaliste ale R!sti$nirii pre/int! 2octrine eretice 2e(orm&n2 $ra%
mesa8ul e%an$5elic. .rta reli$ioas! occi2ental! l pre/int! pe :ristos ca (iin2 un om
nea8utorat< nu Dumne/eu?>mul. Dincolo 2e aspectul teri(iant ce sublinia/! barbaria<
2e/n!2e82ea i 2isperarea< tabloul apusean ne spune c! @:ristos a murit ca s! ne m&ntuire 2e
Dumne/euA. #ui Dumne/eu?)at!l trebuia s! I se (ac! 2reptate prin s&n$ele lui Dumne/eu?6iul<
ori acest 2umne/eu morbi2 nu este Dumne/eul ,%an$5eliei iar m&ntuirea noastr! nu 2epin2e
2e su(erina (i/ic! a lui :ristos. .ceast! art! ne 2uce cu $&n2ul la (aptul c! @cu c&t :ristos se
250
#. Uspens9B< 1. #oss9B< o(1 cit1, p. 1-4.
251
0. Kuenot< ;nvierea -i icoana< p. 1-5.
252
03idem1
-"
/bate mai tare n a$onie i 2isperare pe Cruce< cu at&t este mai satis(!cut un ast(el 2e
2umne/eu i cu at&t se simte omul mai m&ntuitA
25"
.
Repre/ent!rile care accentuea/! umanitatea lui :ristos pre/int! trupul ntr?o stare
a%ansat! 2e stric!ciune i 2escompunere< 2ar pro(etul spune 2espre :ristosH F" nu vei da (e
cel cuvios al Tu s vad stricciunea& DPs. 15< 1;E. .celeai repre/ent!ri naturaliste l
pre/int! pe :ristos cu oc5ii 2ai peste cap n 2isperare< c!ut&n2 n 8ur pe cine%a care s!?#
a8ute< nemaip!str&n2 nici o urm! 2e 2i%initate n el. )oate aceste repre/ent!ri sunt le$ate
253
.r5iep. #. Pu5alo< o(1 cit.< pp 76?74.
-4
pro(un2 2e nele$erea precar! sau c5iar $reit! a rostului ntrup!rii 0&ntuitorului. C!ci
F4ristos a iu3it Biserica -i *-a dat (e *ine (entru )a& D,(es. 5< 25?""E< ca s! Fsur(e (rin
moartea *a (e cel ce are st(#nirea mor/ii adic (e diavolul& D,%r. 2< 15E. #ucrarea lui
:ristos pe p!m&nt nu are scop 8uri2ic ci curati%< el nu este ap isp!itor pentru p!catele noastre
ci t!m!2uitor< restaurator al ntre$ii naturi omeneti. Icoana trebuie s! (ie (i2el! (a! 2e
,%an$5elie i s! arate iluminarea i sl!%irea ntre$ii persoane ce a atins m!sura s(ineniei
254
.
3n .pus< Crucea sla%ei se sc5imb! n Cruce a 2urerii. Destinul tra$ic al omului i
$!sete mplinirea n ima$inea >mului?Dumne/eu r!sti$nit< supus cu brutalitate realit!ii
morii care 2e%ine trecere spre 1ia!. C5iar 2ac! aceast! perspecti%! m&ntuitoare e*ista n
mintea pictorilor< ima$inile naturaliste @repre/int! un om r!sti$nit< at&t 2e omenesc< nc&t
s(&rete prin a ter$e 2umne/eirea lui :ristosA. )rebuie s! recunoatem c! motenirea
icono$ra(ic! bi/antin! a (ost p!$ubit! sub in(luena artei Renaterii
255
.
)otui< icono$ra(ia bi/antin! a%ea s! cree/e un tip mai bo$at< @sistematic i pitoresc<
simbolic i istoricA< complet&n2 relatarea S(&ntului Ioan cu elemente mprumutate 2in
,%an$5eliile sinopticeH s(intele (emei n spatele 0aicii Domnului< sutaul #on$5in cu sol2aii<
(ariseii i mulimea 2in spatele lui Ioan. >bser%!m c! @nici c5iar 8alea ce i?a cuprins pe Ioan
)eolo$ul i pe 6ecioara 0aria nu transmit 2isperare i 2esn!2e82e. Pacea i n!2e82ea morii<
anticiparea 3n%ierii lui :ristos i a tuturor cre2incioilor r!/bat 2in icoana orto2o*! a
R!sti$niriiA
256
.
3n secolul al PI?lea :ristos %iu pe Cruce< mbr!cat n colobium< a%ea s! (ie nlocuit n
+i/an< cu :ristos 2e/br!cat i mort< cu capul plecat i trupul (r&nt. Patriar5ul 0i5ail Curelarie
remarca< la %remea aceea< c! :ristos nu mai este repre/entat pe Cruce @ntr?un (el contrar
naturiiA< ci I s?a 2at @n(!iarea uman! (ireasc!A. Dar tocmai mpotri%a acestor noi
repre/ent!ri ale Celui R!sti$nit< pe care le?au putut %e2ea la Constantinopol< au protestat cu
%e5emen! repre/entanii papei #eon al IP?lea< n 1;54. .st(el c!< nainte 2e a ncepe s!
2epl&n$! umanitatea p!timitoare a Domnului< mpin$&n2 uneori la e*trem naturalismul
repre/ent!rii lui :ristos mort pe Cruce< .pusul a meninut cu (ermitate concepia Celui
R!sti$nit %iu< mbr!cat< 2rept i trium(!tor
257
.
254
03idem, p. --.
255
0. Kuenot< ;nvierea -i icoana< p. 1-5.
256
.r5iep. #. Pu5alo< o(1 cit.< p. 4;.
257
#. Uspens9B< 1. #oss9B< o(1 cit1, p. 1-5.
-5
R!sti$nirea primit! 2in tra2iia icoanei bi/antine n epoca maturit!ii ei surprin2e ntr?o
sin$ur! ima$ine< @senin!tatea i 2imensiunea 2o$matic!< trium(ul i oroarea< c!2erea i
%ictoria< umilirea celui lipsit 2e ap!rare i maiestatea celui atotputernic< ruinea $oliciunii i
sla%a trupului omenesc n2umne/eit< moartea i n%ierea. )ocmai 2e aceea cinstete contiina
orto2o*! at&t 2e mult aceast! ima$ine. ,a o cinstete n S(&nta i 0area 1ineri< amintin2u?i
2e moartea lui Iisus i n /iua 2e Pati bucur&n2u?se pentru n%iere. .lt!2at!< cretinii nu
s!rb!toreau 2ec&t un sin$ur PatiH /iua R!sti$nirii care era pentru ei toto2at! Pastile Crucii i
Pastile bucurieiA
254
.
3n icoana lui )eo(an Cretanul pe care am re2at?o mai sus< :ristos este repre/entat $ol<
n(!urat cu o p&n/! care i acoper! ol2urile. Curbura trupului spre 2reapta< capul aplecat i
oc5ii nc5ii in2ic! moartea Celui R!sti$nit. 6aa #ui< ntoars! spre 0aica Sa< p!strea/! o
e*presie $ra%! a m!reiei n su(erin!< e*presie care ne 2uce mai 2e$rab! cu $&n2ul la somnH
trupul Dumne/eului?>m r!m&ne 2up! moarte nestric!cios.
Cromatica icoanei are o $am! ampl! 2e culori< 2e la ocru?pal Dtrupul lui :ristos< (aa i
m&inile pri%itorilorE la roul?maroniu al crucii i la staco8iul nc5is al mantiei S(intei 6ecioare<
trec&n2 prin ocrul?nc5is al Lol$otei< la %ermilion Dmantia s(intei (emeiE i staco8iu?2esc5is
Dmatia S(&ntului IoanE< contrastea/! n mo2 semni(icati% cu (on2ul rece Dculoarea %er/uie ?
alb!struie a /i2uluiE. )unicile lun$i ale celor 2ou! (emei i a S(&ntului Ioan sunt %er2e?nc5is.
Cerul< 2e un $alben?pal< are aceeai culoare ca i ca2rul icoanei.
+iruina asupra morii i a ia2ului este simboli/at! printr?o ca%ern! care se 2esc5i2e la
piciorul Crucii< sub %&r(ul pietros al Lol$otei< piatra care a cr!pat n momentul morii lui
:ristos< pentru a l!sa s! ias! la i%eal! un craniu. ,ste craniul lui .2am care a (ost n$ropat sub
Lol$ota ? @locul C!p!&niiA DIn. 1-< 17E. Dac! tra2iia icono$ra(ic! a preluat acest 2etaliu<
pro%enit 2in i/%oare apocri(e< este pentru c! el a ser%it la e%i2enierea nelesului 2o$matic al
icoanei R!sti$niriiH m&ntuirea primului .2am prin s&n$ele lui :ristos< Noul .2am< Care S?a
(!cut om ca s! m&ntuiasc! neamul omenesc.
Partea 2e sus a Crucii corespun2e (ilacterului cu inscripia care in2ic! acu/aia. Partea
2e 8os este un suport pentru picioare< pe care au (ost b!tute n 2ou! cuie picioarele lui :ristos.
6un2alul ar5itectural 2in spatele Crucii repre/int! /i2ul Ierusalimului. Partea 2e sus a
Crucii< cu braele ntinse ale lui :ristos< se pro(ilea/! pe (un2alul cerului. R!sti$nirea la loc
258
0. Kuenot< ;nvierea -i icoana< p. 1-6.
-6
2esc5is arat! semni(icaia cosmic! a morii lui :ristos< care @a cur!at cerulA i a eliberat
ntre$ul uni%ers 2e sub st!p&nirea 2emonilor
25-
.
@Icoana R!sti$nirii o(er! o sinte/! a celor patru ,%an$5elii 2in care reine numai
esenialul. Scopul s!u (iin2 acela 2e a ne ri2ica 2e la sensibil la 2u5o%nicesc< icoana nu las!
loc lumii stric!cioase. 6ormele i culorile sale urm!resc nainte 2e toate s! e*prime nemurirea<
biruina asupra morii. 0urin2< trupul lui :ristos este repre/entat 2e8a FtransmutatG< restabilit
n prima Sa (rumusee< n ciu2a sti$matelor pro%ocate 2e Patim!. Nici o le$!tur! cu ca2a%rul
2es(i$urat< /2robit 2e su(erin!< pe care?1 poate o(eri o pictur! naturalist! care %e2e numai
omul i nu Dumne/eu?>mul biruitor al ia2ului. Pe icoan!< su(erina lui :ristos este 2e8a
trans(i$urat!. )rupul S!u $ol< care ar trebui s! (ie nco%oiat 2e 2urere< tume(iat< nu at&rn! 2e
sp&n/ur!toare ca cel al unui r!u(!c!torC ci ren!scut< ,l transcen2e Crucea p!r&n2 mai 2e$rab!
c! o poart!< 2ec&t c! este inut 2e ea. Nici o urm! 2e 2olorism teatral< nici 2e sen/ualitate< ci
numai o tristee plin! 2e speran!< 2e lacrimi 2e recunotin!< care ne reamintete c! :ristos a
murit pentru noi. Plin 2e senin!tate< mp!ratul 2oarme cu braele lar$ 2esc5ise ca semn 2e
o(ran2! i 2e primireH F1iaa a a2ormitG DS&mb!ta cea 0are< la #au2eEA
26;
.
0001 B1 O1 0coanele m(rte-ti
Pe primul re$istru al iconostasului sunt repre/entare patru icoane< cele mai mari ca
2imensiune 2in ntre$ iconostasul. 3n partea 2reapt! a uilor 3mp!r!teti e repre/entat
0&ntuitorul< (ie pe tron< (ie bust< iar n partea st&n$! 0aici Domnului cu Pruncul. 3n e*trema
2reapt! e repre/entat! icoana 5ramului< iar n st&n$a< la ale$ere< S(&ntul Ierar5 Nicolae sau
S(&ntul Ioan +ote/!torul. 1oi trata mai 8os icoanele 0&ntuitorului i a 0aicii Domnului.
0001 B1 O1 a1 .#ntuitorul 4ristos
Icono$ra(ia lui :ristos an$a8ea/! ntrea$a cre2in! n realitatea ntrup!rii i
semni(icaia ei pentru +iseric! i pentru lume. +iserica o practic! 2in con%in$erea c!
259
#. Uspens9B< 1. #oss9B< o(1 cit1, p. 1-6.
260
0. Kuenot< 3n%ierea i icoana< p. 1-6.
-7
Dumne/eu re%elat n Iisus :ristos a r!scump!rat i n2umne/eit trupul omenesc i ntrea$a
lume sensibil!
261
.
3n ma8oritatea repre/ent!rilor 0&ntuitorului %emintele sunt aceleai cu unele e*cepii
pe care le %oi aminti mai 8os. )unica D5itonulE< este 5aina 2e 2e2esubt< 2estul 2e lar$!< cu
m&neci lar$i< iar ca lun$ime< p&n! la c!lc&ie. )unica 0&ntuitorului :ristos are n icono$ra(ie o
261
D. Rousseau< o(1 cit.< p. 22;.
-4
nuan! cal2!H 2e la maroniu< /meuriu?nc5is< p&n! la rou i D(oarte rarE ro/. )unica era ncins!
cu br&u. Peste ambii umeri ai 0&ntuitorului< 2in (a! i 2in spate< icono$ra(ia repre/int! nite
(&ii n$uste< esute pe 5ain!< numite @9la%A< care a8un$ p&n! la poale
262
.
Qla%?ul este simbolul re$alit!ii lui :ristos
26"
2ar i al celui trimis i el este atribuit
nt&i 2e toate 0&ntuitorului :ristos< ca Unuia Care este trimis 2e Dumne/eu )at!l pentru a
m&ntui lumea DIn. 6< "4?4;< 44E< iar mai apoi 9la%?ul este i al .postolilor i Proorocilor< ca
trimii ai lui Dumne/eu D0t. 24< 1-?2;E< care %estesc oamenilor %oia i cu%&ntul S!u.
Culoarea 9la%?ului se 2eosebete ntot2eauna Dmai mult sau mai puinE 2e culoarea
tunicii. .2eseori este 2e un $alben 2e 2i(erite nuane i aproape ntot2eauna se mpo2obete cu
lumini aurii.
0antaua D$5imatiaE ? este o bucat! 2e p&n/! lun$! i lat! care se punea i se purta
peste tunic!. C! mantaua a%ea o lun$ime consi2erabil! putem 2e2uce 2in (aptul c! ostaii care
#?au r!sti$nit pe :ristos i?au mp!rit ntre ei 5ainele Sale< au mp!rit mantaua n patru p!ri<
(iec!rui osta c&te o bucat! DIn. 1-< 2"E. Culoarea mantalei este ntot2eauna 2e nuane reci ? 2e
la albastru?2esc5is p&n! la %er2e?2esc5is i nc5is. ,*cepie (ac icoane ca 3n%ierea< 3n!larea<
.2ormirea 0aicii Domnului< un2e 0&ntuitorul :ristos este repre/entat n sla%! i toate
%emintele #ui str!lucin2 2e 2umne/eiasca lumin! au o culoare $alben?aurie< care se ornea/!
cu asist auriu. 3n icoana Sc5imb!rii la 6at!< 0&ntuitorul :ristos este n %eminte albe
264
.
3nc!l!mintele 0&ntuitorului< ca i ale Proorocilor i .postolilor< sunt san2alele< care
constau 2in t!lpi 2e piele< prinse pe picior cu curele.
.r!t&n2u?se oamenilor n 3nsui C5ipul S!u< Dumne/eu intr! n 2ialo$ cu (iecare
2intre noi i ne spune @Iat!?0!A. )rans(i$urarea lui @Iat!?0!A re%elea/! sensul lui @,u SuntA.
.cest @,u suntA este tra2ucerea inscripiei 2in nimbul cruci(er al lui :ristos. Inscripia @UVWA
semnalea/! (!r! ambi$uitate c! Dumne/eu 2escoperit lui 0oise n ru$ul aprins i 6iul lui
Dumne/eu n!scut 2in 6ecioara 0aria sunt aceeai persoan!
265
. .ceasta mai re%elea/! i (aptul
c! Iisus poart! acelai nume p&n! la s(&ritul %eacurilor
266
.
3n aceast! icoan! 0&ntuitorul poart! pe brae ,%an$5elia< 2e re$ul! 2esc5is!< ca
simbol al propo%!2uirii m&ntuirii a2use prin :ristos. ,rminia ne 2! mai multe te*te care se
262
0ona5ia Iuliana< o(1 cit< p. 1";.
263
,. >/oline n 0coana vederea lumii du'ovnice-ti< p 1"5.
264
0ona5ia Iuliana< op. cit.< pp. 1";?1"1.
265
0. Kuenot< ;nvierea -i icoana< p. 77.
266
Pr. Pro(. Dr. Ion +ria< o(1 cit.< p. 155.
--
scriu n ,%an$5elie n (uncie 2e icoan!H F;nv/a/i-v de la .ine c sunt 3l#nd -i smerit cu
inima -i ve/i gsi odi'n su%letelor voastre; cci =ugul .eu e 3un -i (ovara .ea este u-oar&
D0t. 11< 2-?";E
267
.
Sunt icoane n care :ristos este /u$r!%it ca mp!rat al sla%ei< pe tron. 3n acest ca/<
a2eseori< %emintele Sale sunt $alben?aurii< mpo2obite cu asist auriu. Dar ca 3mp!rat al
mp!railor< Domnul este repre/entat n %eminte mp!r!teti< asemenea celor bi/antine< pe
tron i cu coroan! pe cap. Ca 0are .r5iereu< Domnul este /u$r!%it n sacos i cu omo(or.
0001 B1 O1 31 Preas%#nta !sctoare de Dumnezeu
Pict#ndu-/i c'i(ul (reacinstit, dumnezeiescul Luca, cel ce a scris )vang'elia lui
4ristos, insu%lat de glasul dumnezeiesc, (e Fctorul a toate n ale tale 3ra/e L-a zugrvit&
+trenie, "#ntarea canonului .aicii Domnului de la @ladimir, glasul J,1
0aica Domnului are un loc u totul special n %iaa cretinilor. @Cuprin/&n2 n trupul
s!u pe Cel 2e necuprins< ,a I?a 2!ruit trup i c5ip Celui care?i 2escoperise lui 0oise c! nu
poate cine%a s!?I %a2! (aa i s! (ie %iuA
264
. De aceea @cinstirea 2at! ei se urc! spre Cel ntrupat
2in eaA
26-
.
Icoana 0aicii Domnului cu pruncul tratea/! tema 2up! un canon strict. 0aica este
ne2esp!rit! 2e 6iu. De aceea )ra2iia +isericii a p!strat canonul repre/ent!rii 0aicii
Domnului 2oar purt&n2u?# pe :ristos.
3n icoana 2e (a!< pe braul st&n$ D2e cele mai multe oriE< 6ecioara poart! Pruncul. Cu
m&na 2reapt! arat! spre ,l< n(!i&n2 oamenilor pe 3mp!ratul lumii. @.tribute nelipsite ale
acoper!m&ntului capului 0aicii Domnului sunt trei stelue care ntot2eauna se /u$r!%esc pe
ambii umeri i pe (runte. .ceste stelue sunt simbolul (ecioriei Sale. ,a este 6ecioar! p&n! la
Naterea lui :ristos Dstelua 2e pe um!rul 2reptE< este 6ecioar! ntru naterea cea 2e nep!truns
a 6iului lui Dumne/eu Dstelua 2e pe (runteE i r!m&ne 6ecioar! i 2up! naterea 6iului ,i
Dstelua 2e pe um!rul st&n$EA
27;
.
267
Dionisie 2in 6urna< o(1 cit.< p. 225.
268
0. Kuenot< !evoia de icoan< p. "6.
269
Ioan 1l!2uc!< Des(re s%intele icoane< e2. .*a< +otoani< 2;1;< p. 52.
270
0ona5ia Iuliana< op. cit.< p. 1"2.
1;;
1emintele 0aicii sunt aceleai n toate repre/ent!rile ei. )unica< 5aina 2e 2e2esubt
este cu m&neci n$uste< lun$! p&n! n p!m&nt. Culoarea ei n icoanele cu Preas(&nta 6ecioar!
1;1
este albastru?2esc5is< ca simbol al cur!iei (ecioreti< 2ar i a 2umne/eirii pe care a primit?o n
p&ntecele ei. Dar tunica poate a%ea nuane 2i(erite< p&n! la albastru?nc5is sau %er2e?nc5is.
0a(orionul ' 5aina care se mbrac! pe 2easupra ' este lar$< iar ntins are (orm!
rotun2!< cu o t!ietur! rotun2! 2estul 2e lar$! pe mi8loc< pentru a putea trece capul. 0ar$inile
acestei t!ieturi erau ti%ite l&n$! $&t cu un ti% mai lat sau mai n$ust 2e culoare 2esc5is!.
0a(orionul se mbr!ca peste tunic! i a%ea o lun$ime ce%a mai 8os 2e $enunc5i. 3n icoanele
0aicii Domnului noi putem %e2ea ntot2eauna pe capul ,i o ma5rama< care a2un! i acoper!
p!rul< peste care se aterne un %!l. 1!lul< asemeni ma(orionului era rotun2< t!iat n (a! p&n! la
centru sau cu t!ietur! pentru (a!. #un$imea lui era p&n! la coate.
Pentru aceste %eminte ale Preas(intei N!sc!toare 2e Dumne/eu< n icono$ra(ie a (ost
nsuit! culoarea maronie Dsau o culoare apropiat! 2e aceastaH /meuriu?nc5isE< ce i are
simbolismul s!u. ,ste cunoscut c! aceast! culoare se compune 2in culorile albastru i rou. Ji
aici nuana 2e albastru este simbolul (ecioriei ei< iar roul< ca simbol al s&n$elui< m!rturisete
c! 2e la ,a< 2e la Preacurata 6ecioar! a luat 6iul lui Dumne/eu por(ira Sa p!m&nteasc! '
trupul i s&n$ele S!u
271
. 3n icoanele ruseti ale +unei 1estiri< ma(orionul este 2e culoare brun
spre ne$ru< semni(ic&n2 taina ntrup!rii 6iului lui Dumne/eu ntr?o (ecioar!.
Pe c5ipul 0ariei< oc5ii mari i mi$2alai< cu orbitele ntunecate< e*prim! o anumit!
melancolie. Pri%irea< n2reptat! c!tre pri%itor< se pier2e n 2ep!rtare. Potri%it canoanelor
c5ipului< nasul este 2rept i n$ust< urec5ile imperceptibile i bu/ele subiri
272
.
3n icoanele cu N!sc!toarea 2e Dumne/eu< %emintele Pruncului :ristos sunt
ntot2eauna 2e un $alben auriu< 2e nuane 2i(erite< mpo2obite cu asist auriu. Prin aceasta
S(&nta +iseric! 2istin$e pruncia #ui 2e pruncia cea 2e obte a oamenilor i arat! (irea Sa
2umne/eiasc! i %enic!< precum i (aptul c! ,l este 2e o (iin! cu Dumne/eu )at!l.
C5ipul Pruncului este 2e8a cel al Domnului< cu (runtea mare i cu spr&ncenele
accentuate< care 2au (ermitate i maturitate pri%irii. Pruncul pri%ete spre maica Sa sau< mai
a2esea< spre pri%itor. Cu m&na 2reapt! binecu%&ntea/!< cu cealalt! ine rotulusul Scripturii<
simbol al ,%an$5eliei pe care a %enit s! o %esteasc!. Pe aureola Pruncului< crucea este nscris!
ca pe icoanele Pantocratorului. .ceasta arat! c! Iisus< c5iar i Prunc este tot Dumne/eu care S?
a ntrupat a%&n2 misiunea R!scump!r!rii ntre$ului neam omenesc
27"
.
271
03idem, p. 1"1.
272
D. Rousseau< o(1 cit.< p. 17;.
273
03idem1
1;2
De aceea icoana 0aicii Domnului cu Pruncul este una 2in cele 2ou! icoane
in2inspensabile pentru celebrarea eu5aristic!< al!turi 2e cea a 0&ntuitorului.
0001 "1 "u(ola
Partea central! a bisericii era 2e obicei acoperit! 2e o cupol!< care simboli/ea/! cerul<
ce i cuprin2e n s(era sa pe toi cre2incioii +isericii. 3n calot! era repre/entat Pantocratorul<
Care binecu%&ntea/! cu 2reapta. Iar 2ac! cupola ar (i nlocuit! 2e un ta%an plat< ar 2isp!rea
ire%ersibil e*presia %i/ual?simbolic! a i2eii 2e unitate a +isericii< al c!rei cap este :ristos.
Cupola ne su$erea/! o in(initate a inimii iubitoare< nu a n!limilor e*terioare< reci i (!r!
s(&rit.
@+olta arcuit! peste comunitate< peste lume< a%&n2 pe :ristos .totiitorul n centrul ei
cel mai nalt< ne arat! pe Dumne/eu la suprema n!lime< 2ar pri%in2 spre noi i mbr!i&n2u?
ne p!rintete i atr!$&n2u?ne n Sine ca n Unul suprem n Care ne putem uni toi i putem
a%ea totulA
274
.
Cupola se spri8inea pe patru st&lpi ? ntruc5iparea .postolilor< st&lpii +isericii. Pe
pan2anti%i< care repre/int! un element constructi% ce (ace trecerea 2e la tamburul circular al
cupolei c!tre laturile pilonilor< erau repre/entai cei patru ,%an$5eliti. Ji aici< ar5itectura
2impreun! cu icono$ra(ia e*prim! simbolic nsemn!tatea ,%an$5elitilor ca %eri$i 2e le$!tur!
ntre :ristos< capul +isericii< i lumea apostolic!. Prin scrisul lor inspirat 2e Dumne/eu unesc
cerul cu p!m&ntul i repre/int! toat! n%!!tura prin care ne con2uce :ristos spre ,l< i care ne
spune c! Pantocratorul S?a ntrupat pentru a noastr! m&ntuire i unire cu ,l
275
.
Pilonii sunt acoperii pe laturi cu ima$inile .postolilor ? 2e re$ula statur! ntrea$!. S!
ne ima$in!m c! se e2i(ic! un l!ca (!r! cei patru st&lpi 2e susinere< cum 2e8a se nt&mpla i n
%eacul al PI1?lea. Prin asta se e*clu2 2in simbolistica bisericii ,%an$5elitii i .postolii ca
st&lpi ai +isericii
276
.
274
Pr. Pro(. D. St!niloae< *(iritualitate -i comuniune ...< p. 64.
275
03idem, p. 127.
276
Nicolae )arabu9in< *ensul icoanei, tra2. i post(a! 2e 1la2imir +ulat< ,2. So(ia< +ucureti< 2;;4< p. 17-.
1;"
0001 "1 21 4ristos Pantocrator
)l este nce(utul, nt#iul nscut din mor/i, ca s %ie )l cel dint#i ntru toate1 "ci n
)l a 3inevoit +Dumnezeu, s sl-luiasc toat (linirea -i (rintr-nsul toate cu *ine s le
m(ace, %ie cele de (e (m#nt, %ie cele din ceruri, %c#nd (ace (rin )l, (rin s#ngele crucii
*ale& +"ol1 2, 2F-7G,1
3n "25< Sino2ul 2e la Niceea con(irm! c!< prin Cu%&ntul 3ntrupat< C5ip 2es!%&rit al
)at!lui< noi contempl!m sla%a 2umne/eiasc!. Prin 6iul< a%em acces 2irect la )at!l. Ji atunci<
pentru a m!rturisi 2eo(iinimea 6iului cu )at!l< apar primele repre/ent!ri ale Pantocratorului.
3ntruparea Cu%&ntului rennoiete c5ipul omului 2es(i$urat 2e p!catul lui .2am. 3n teo(ania
sa< ntruparea reali/ea/! omul 2es!%&rit< la care .2am nu mai putea aspira.
Din cupola central! a bisericii< :ristos Pantocratorul i pri%ete i i mbr!iea/! pe
toi< pe n$eri i pe s(inii trecui 2in aceast! %iat!< pe ultimii ae/ai n $eneral ntr?un re$istru
in(erior celui al n$erilor< i pe cre2incioii %ii 2in biseric!. :ristos Pantocrator pri%ete peste
p!m&nt i se preocup! 2e or2inea i c5i%ernisirea #ui. 3n re$istre circulare a(late mai 8os este
/u$r!%it un mare num!r 2e n$eri< care se mic! slu8in2 .celuiai Domn
277
.
@Icoana lui :ristos< Dumne/eu >mul< este e*presia $ra(ic! a 2o$mei 2e la Calce2on<
c!ci ea n(!iea/! persoana 2umne/eiasc! ntrupat!< 6iul lui Dumne/eu 2e%enit 6iu al >mului
2eo(iin! cu )at!l prin 2umne/eirea Sa< 2eo(iin! cu noi prin omenitatea SaA
274
.
Icoana Pantocratorului ne arat! epi(ania Dumne/eului transcen2ent care are n acelai
timp un c5ip asemenea cu al nostru. )ot ceea ce e*ist! 2epin2e pe 2eplin 2e ,l DCol. 1< 15?16E<
cele cereti i cele p!m&nteti< c!ci toate (rin )l s-au %cut -i %r )l nimic nu s-a %cut din
ce s-a %cutG DIn. 1< "E. ,l este< 2eci< 6!c!torul lumii mpreun! cu )at!l i cu Du5ul. .ceast!
noiune 2e creaie se a(l! la ori$inea numelui 2e Pantocrator< sau .totputernic
27-
.
:ristos sub un aspect se%er. ,l era st!p&nul uni%ersului< Care %a %eni s! 8u2ece %iii i
morii< iar cartea Sa nc5is! atest! c! ,l este sin$urul care poate 2a m!rturie 2e ceea ce a %!/ut
i au/it la )at!l S!u. 3n Rusia< icoanele 2e acest (el ale Pantocratorului au primit numele caracteristic
2e @0&ntuitorul cu pri%ire m&nioas!A
24;
.
277
Pr. Pro(. D. St!niloae< *(iritualitate -i comuniune ...< p. 126.
278
1. #oss9B< #. Uspens9B< apu2. D. Rousseau< o(1 cit.< p. 21".
279
,. Sen2ler< o(1 cit< p. 2"-.
280
03idem, p. 24;.
1;4
Pantocratorul nu e numai atent la meninerea lumii n r&n2uiala ei $eneral!< ci i atent
la (iecare 2intre noi< a8ut&n2u?ne i m&n$&in2u?ne pe (iecare. 1iata noastr! e i personal!< i
comunitar! n ambianta lui :ristos i a s(inilor. Iar pe l&n$! icoana lui :ristos Pantocratorul<
a ap!rut nc! 2e timpuriu icoana lui @Iisus cel milosti%A< @Cel 2e oameni iubitorA< @Cel bine
(!c!torA< pe ba/a unei tra2iii 2in primele secole cretine
241
.

Pantocratorul ne re%elea/! i o alt! 2imensiune a lui Dumne/euH milosti%irea Sa.
Cu%&ntul S?a (!cut om pentru a muri ca toi oamenii i pentru a?i 2uce pe acetia< prin moartea
Sa< c!tre )at!l< ast(el nc&t s! se (ac! p!rtai %ieii 2umne/eieti. :ristos este n(!iat p&n! la
8um!tatea bustului. Pantocratorul Nu2ec!tor 2e%ine 0&ntuitorul< Iubitorul 2e oameni. C5ipul
S!u are o e*presie plin! 2e bl&n2ee i 2e $ra%itate< pri%irea este p!trun/!toare. Pictorul ne
2e/%!luie ntrea$a st!p&nire 2e sine i reinerea n sim!minte a Domnului. 3n acest tip 2e
icoan!< pe cartea 2esc5is! a(l!m a2esea cu%inte 2e m&n$&iereH F@eni/i la .ine to/i cei osteni/i
-i m(ovra/i -i )u v voi odi'ni (e voi& D0t. 11< 24E. > m&n! ine cartea 2esc5is!< iar cealalt!
este ri2icat! i (ace $estul binecu%&nt!rii.
Pantocratorul este n%em&ntat ntr?o tunic! roie< numit! 'iton1 3n +i/an< roul era
semnul re$alit!ii< al sla%eiC aici< simboli/ea/! 2umne/eirea. Peste tunic!< o mantie< 'imation,
281
Pr. Pro(. D. St!niloae< *(iritualitate -i comuniune ...< p. 1"".
1;5
2e obicei albastru nc5is< uneori i %er2e. 0antia i culoarea sa simboli/ea/! omenitatea pe
care :ristos i?a nsuit?o< c5eno/a Sa care ascun2e sla%a 2umne/eirii. .st(el< %emintele
nsei amintesc cele 2ou! (iri ale lui :ristos n persoana Sa 2umne/eiasc!A
242
. 3n 8urul (eei
este /u$r!%it nimbul cruci(er. Pe braele crucii nimbului sunt nscrise literele $receti O V !,
care corespun2 re%elaiei lui Dumne/eu c!tre 0oiseH F)u sunt "el ce sunt& DIe. "< 14E. Sus< n
partea st&n$! a icoanei< st! scrisH IC< a2ic! Iisus< iar n partea 2reapt! PC< a2ic! :ristos.
Astfel, tipul icono$ra(ic al lui :ristos Pantocrator e*prim! asem!narea omeneasc! a
6iului ntrupat< 0!reia 2umne/eiasc! a Vi2itorului i 0&ntuitorului care con2uce soarta
lumiiA
24"
.
Dar :ristos Pantocratorul ne con2uce< (olosin2u?se i 2e n$eri i 2e s(ini< n %iata
noastr! 2e acum< spre %iata noastr! %iitoare< la unirea cu ,l< Care ne c5eam! spre mp!rt!irea
cu ,l< a(lat sau %enit n nt&mpinarea noastr! pe S(&nta 0as! 2in altar. Dar n le$!tur! cu
Pantocratorul< cu n$erii< cu s(inii a%em nc! 2e acum o pre$ustare a %ieii %iitoare. Iar aceasta
ne a8ut! s! naint!m Ia o i mai 2eplin! pre$ustare a ei prin S(&nta mp!rt!anie cu :ristos<
Cel 8ert(it i n%iat pe altar
244
.
0001 D1 !aos
3n absi2a 2in 2reapta< n re$istrul superior este repre/entat! Naterea Domnului i
scene le$ate 2e ea D+una 1estire< Uci2erea pruncilor< 6u$a n ,$ipt< Iisus la 2oispre/ece ani n
templu...E< n (uncie 2e c&t permite spaiul locaului 2e cult. 3n absi2a 2in st&n$a< n re$istrul
2e sus este repre/entat! 3n%ierea Domnului i momente le$ate 2e ea D.r!tarea c!tre (emeile
mironosie< 3ncre2inarea lui )oma< Cina 2in ,mausE. Prin pictura ei< +iserica ne n(!iea/!
(aptele principale cu semni(icaii m&ntuitoare ale lui :ristos< prin care cre2incioii sunt
con2ui spre unirea cu :ristos 2e pe altar. Ceea ce e repre/entat n ele nu e numai num!rul
s!rb!torilor mp!r!teti< ci taina lui :ristos n ntre$imea ei< precum e actuali/at! n %iaa
litur$ic?sacramental! a +isericii i n anul bisericesc< 2ar concentrat! mai ales n s!%&rirea
,u5aristiei< n S(&nta 3mp!rt!anie i n propo%!2uirea ,%an$5eliei.
0ai 8os< pe pereii laterali< sunt s(inii mucenici care s?au apropiat 2e :ristos n %iata
lor p!m&nteasc! i mai mult n cea 2e 2up! moarte.
282
D. Rousseau< o(1 cit.< p. 216.
283
1. #oss9B< #. Uspens9B< apu2. D. Rousseau< o(1 cit.< p. 216.
284
Pr. Pro(. D. St!niloae< *(iritualitate -i comuniune ...< p. 127.
1;6
Pe ta%anul arcuit al naosului este repre/entat! S(&nta )reime< apoi mai spre pri2%or<
Iisus ,manuel< S(&ntul Ioan +ote/!torul i Proorocul Da%i2. )oi acetia sunt cuprini n
man2orl!< la (el ca Pantocratorul. Pe peretele 2in st&n$a e repre/entat! R!sti$nirea Domnului
i scene le$ate 2e moment D3n%ierea lui #a/!r< Intrarea n IerusalimE. Pe peretele 2in 2reapta
trebuie repre/entat! scena +ote/ului Domnului al!turi 2e minuni ale 0&ntuitoruluiDNunta 2in
Cana Lalileii< 3nmulirea p&inilor< Con%orbirea cu (emeia samarineanc!E.
Patriar5i< n%!!tori ai +isericii i preoi i au locurile lor n naos< aproape 2e absi2a
principal!< sau n niele ae/ate ime2iat sub cupol!. 0artirii acoper!< $rupai 2up! o anumit!
or2ine< arcurile principale ale cupolei< pereii< coloanele i bolile 2in naos< ascei< cu%ioi<
s(ini locali ocup! locuri n partea 2e .pus a bisericii< aproape 2e intrare
245
.
@.st(el icoanele a2uc< n (elul lor< la e*presie (aptul c! biserica este locul pre/enei
m&ntuitoare a tainei lui :ristos< i ntruc&t ele o n(!iea/!< contribuie ele nsei la actua?
li/area eiA
246
.
0001 )1 Pridvor
#a terminarea slu8bei< c&n2 cre2inciosul se ntoarce c!tre ieire< peretele 2e apus l
nt&mpin! cu $ran2ioasa compo/iie a Judecii de Apoi,care trebuie s!?i reaminteasc! mereu
ce l ateapt! 2incolo 2e morm&nt 2ac! 2up! ieirea 2in biseric! %a (i nep!s!tor (a! 2e
n%!!tura pe care a contemplat?o n repre/ent!rile plastice 2e pe iconostas i 2e pe murii
bisericii. @#a aceast! participare i tr!ire a lucr!rii lui :ristos< cre2inciosul e intro2us sau e
pre$!tit prin pri%irea n pri2%or a 8u2ec!ii lui :ristos< a (ericirii %enice sau a c5inurilor
%enice ce?i ateapt! pe cei ce mplinesc sau nu mplinesc n%!!turile #ui< naintea/! sau se
opun naint!rii n unirea cu :ristos prin con(ormarea %oinei lor cu a #uiA
247
.
#ocaul +isericii< ca spaiu litur$ic< e pentru cre2incioi o alt! lume sau o lume creat!
trans(i$urat!< sau n curs 2e trans(i$urare< lumea n care e 2ep!it! separaia ntre trecut<
pre/ent i %iitorul es5atolo$ic< ntre p!m&nt i cer< ntre creat i necreat.
U
285
03idem1
286
Pr. Pro(. D. St!niloae< *(iritualitate -i comuniune ...<p. 12-.
287
03idem, p. 1";.
1;7
#a tr!irea acestui caracter al locaului bisericesc contribuie n mare m!sur! icoanele
2in el. 2escrie atmos(era ce ira2ia/! 2in icoane stareul 1asileios al m!n!stirii Sta%ronic5ita 2e
la S(&ntul 0unteH @.ltce%a este tabloul< i altce%a icoana Dorto2o*!E. Primul este opera unei
capacit!i 2e creaie artistic!C cealalt!< %l!star i str!lucire a %ieii litur$ice. Primul %orbete 2e
aceast! lume i las! pe om n ea< cealalt! i a2uce o solie simpl!< linitit!< 2!t!toare 2e %iat!<
cobor&t! 2e sus. i %orbete 2e ce%a care a 2ep!it pe ieri i pe a/i< pe aci i pe acolo< pe al
meu i pe al t!u... i %orbete prin ea o realitate pururea %ie i nesc5imbat!...< ce%a 2in a2&nc
care unete toate n omA
244
.
@3n icoan! nu a%em o e*punere (i2el! a istoriei< ci o pre(acere a ei ntr?o lucrare
litur$ic! pre/ent!. n icono$ra(ie e%enimentele m&ntuirii nu se interpretea/! istoric< ci ne
intro2uc n lucrarea lor tainic< se ntrupea/! litur$ic... Cina cea 2e )ain! nu s?a terminat. Nu a
trecut %uietul Cinci/ecimii... +ote/ai Dscu(un2ai n 5arul noii creaiiE< intrai n lumea
icono$ra(ic! i litur$ic! a(l!m pe Domnul i pe s(ini %ii< n atin$ere nemi8locit! i n
comuniune %ieA
24-
.
@)otul e para2o*al n lumea pe care ne?o n(!iea/! icoana. , o unire a contrariilor<
2eci o unire a tuturor aspectelor realit!ii< ntr?o mare pace. )rupul lui :ristos 2in icoan!
poart! semnele cuielor< i nu e s(&iat 2e ele i biruit 2e moarte. )r!im e*periena tainic! i
ec5ilibrul plin 2e %iat! a2&nc! i intens! al s(inilor< @beia lor trea/!A< bo$!ia nes(&rit! a
%ieii i mb!tarea 2e ea< unit! cu linitea nes(&rit! i nen%i(orat!< smerenia i m!reia n
$ra2ul suprem accesibil omului< plin!tatea %ieii ntr?o etern! nemicare @e*tern!A<
@(rumuseea ascuns! i totui ira2iant!A. @Nici o tristee n suportarea morii... poc!ina se
mpac! cu senin!tatea n!2e82ii i cu liniteaA. )oate acestea se resimt n spaiul bisericii.
@Unitatea i comunitatea n S(&ntul Du5 2omnete n ntrea$! aceast! lume< care tr!iete< se
roa$!< se /i2ete< se e*prim! n icoane< c&nt!A
2-;
.
.celeai tonuri e*prim! i 2urerea< i p!timirea S!pt!m&nii celei 0ari< i bucuria
n%ierii i Cinci/ecimii. 3ntristarea n spaiul litur$ic nu s(&rete n 2e/n!2e82ea necre2inei...
)oate se amestec! cu n!2e82ea m&n$&ietoare< cu Du5ul 0&n$&ietorul. 3ntristarea bucuroas!
2omnete n perioa2a 2e poc!in! a )rio2ului i aceeai inim! n(r&nt!< cu%ioas!< s(&nt!< %a
str!luci 2e lumina n%ierii< 2in lumina Dumne/eu?omului
2-1
.
288
03idem1
289
03idem, p. 1"1.
290
03idem, p. 1"2.
291
03idem1
1;4
Icoanele ne su$erea/! pre/enta %ie a lui :ristos i a s(inilor #ui n locaul bisericesc.
,le nlesnesc 2ialo$ul cre2incioilor cu S(&nta )reime< cu 0aica Domnului i cu s(inii.
Icono$ra(ia r!s!ritean! e o re%!rsare a eternit!ii milosti%e peste %iata p!m&nteasc!< n2ulcin2?
o cu linitea plin! 2e n!2e82e a eternit!ii.
N. >/oline a remarcat c! icoanele nu sunt numai o repre/entare %!/ut! a planului
ne%!/ut al (aptelor m&ntuitoare ale lui :ristos< ce s?au s!%&rit i se s!%&resc n S(&nta
#itur$5ie i care i?au ar!tat e(icienta 2eplin! n s(ini< ci au un rost complementar< care const!
pe 2e o parte n intensi(icarea nt&lnirii cre2incioilor cu :ristos i cu s(inii n timpul
#itur$5iei< pe 2e alta< ntr?o punere n relie( a semni(icaiei l!r$ite a e%enimentelor
m&ntuitoare. De aceea nu se poate s!%&ri #itur$5ia (!r! c&te%a icoane D2e e*. (!r! icoana lui
Iisus :ristos 2e?a 2reapta uilor mp!r!teti i a 0aicii Domnului la st&n$a lor< a c5ipului
nmorm&nt!rii Domnului ? /u$r!%it pe antimisE. Preotul trebuie s! se nc5ine n (aa lor la
s!%&rirea anumitor acte i la rostirea anumitor cu%inte< iar uneori s! le i s!rute
2-2
.
292
03idem< p. 1"4.
1;-
BIB1I%RA2I#
I3/%AR#
+iblia sau S(&nta Scriptur!< ,2. I+0+>R< +ucureti< 1-44C
11;
Damasc5in< S(. Ioan< "ultul s%intelor icoane5 "ele trei tratate contra iconocla-tilor< tra2.<
intro2. i note Pr. Pro(. Dumitru 6ecioru< ,2. I+0+>R< +ucureti< 1-"7C
Dionisie 2in 6urna< )rminia (icturii 3izantine, ,2. Sop5ia< +ucureti< 2;;;C
Triodul, ,2. I+0+>R< +ucureti< 2;;;C
Penticostarul, ,2. I+0+>R< +ucureti< 2;;;C
Stu2itul< S(&ntul )eo2or< 0isus 4ristos, (rototi( al icoanei sale, stu2iu intro2. i tra2. Diac.
Ioan I. Ic! 8r.< ,2. Deisis< .lba Iulia< 1--4C
S(&ntul 1asile cel 0are< Des(re *%#ntul Du', tra2. Pr. Pro(. Dr. Constantin Corniescu< col.
PS+< %ol. 12< +ucureti< 1-44C
I2em< *crisori, tra2. Pr. Pro(. Dr. ). +o2o$ae< col. PS+< %ol. 12< +ucureti< 1-44C
C4R5I' ST!&II 6I ARTIC%1#
+o$5iu< .r5im. So(ian< "'i(ul .#ntuitorului n iconogra%ie< ,2. +i/antin!< +ucureti< 2;;1C
+ria< Pr. Pro(. Dr. Ioan< Tratat de teologie dogmatic -i ecumenic, %ol. I< ,2. .n2reiana<
Sibiu< 2;;-C
Cara$iu< 6lorin< $ntro(oligia iconic< ,2. So(ia< +ucureti< 2;;7C
C5i(!r< Pr. Nicolae< 0coana 6 teologie n culori -i ex(resie a realit/ii ntru(rii lui 4ristos< n
re%. @)eolo$ie i %ia!A 1;?12M1--5C
Dumitrescu< Sorin< !oi -i 0coana5 8292 de iconologii (entru nv/area icoanei, ,2. 6un2aia
.nastasia< +ucureti< 2;1;C
,%2o9imo%< Paul< $rta icoanei5 o teologie a %rumuse/ii, tra2. Lri$ore 0o$a i Petru 0o$a<
,2. 0eri2iane< 1--2< +ucuretiC
6loca< Ioan< "anoanele Bisericii Ortodoxe< Sibiu< 2;;5C
111
Nim 6orest< 0coan n rugciune< tra2. 0a%ric5i Ionu< ,2. PR> 1I).< 2;;6C
Qor2is< Leor$ios< Aitmul n (ictura 3izantin, tra2. 0i5ai Coman< ,2. +i/antin!< +ucureti<
2;;4C
0anea 1asile< Uspens9B #eoni2< +obrins9oB Pr. +oris< +i$am Pr. Step5an< >/oline ,lisabet5<
0coana, vedere a lumii du'ovnice-ti, tra2. 2e 1asile 0anea i Ciprian 1i2ican< e2. Renaterea<
Clu8?Napoca< 2;12C
0ona5ia Iuliana< Truda iconarului, tra2. 2in lb. rus! 2e ,%2oc5ia Ja%$a< ,2. Sop5ia<
+ucureti< 2;;1C
0on2/ain< 0arie?NosO< 0magine, icoan, iconomie5 sursele 3izantine ale imaginarului
contem(oran, tra2. 2in lb. (rance/! 2e 0!riuca i .2rian .le*an2rescu< ,2. Sop5ia< +ucureti<
2;;-C
0urean< 1ianu< *im3olul, icoana, %a/a, ,2. ,i9on< Clu8?Napoca< 2;;6C
>/olin< Ni9olai< "'i(ul lui Dumnezeu, c'i(ul omului, *tudii de iconologie -i ar'itectur
3isericeasc< tra2. Labriela Ciubuc< ,2. .nastasia< +ucureti< 1--4C
I2em< Tradi/ie -i creativitate n arta cre-tin; *(ovedania, o tain n criz, tra2. Nicoleta
P!limaru< Ce/ar #o$5in i 1asile 0anea< ,2. Patmos< Clu8?Napoca< 2;;-C
Pu5alo< .r5iepiscop #a/ar< 0coana ca *cri(tur, tra2. i pre(. 0arian R!2ulescu< ,2. )5eosis<
>ra2ea< 2;;-C
Kuenot< 0ic5el< ;nvierea -i 0coana1, tra2. i pre(. Pr. Dr. 1asile R!2uc!< ,2. C5ristiana<
+ucureti< 1---C
I2em< !evoia de icoan5 de vor3 cu me-terul iconar Pavel Busalaev, tra2. 0!riuca i .2rian
.le*an2rescu< ,2. Sop5ia< +ucureti< 2;;6C
Rousseau< Daniel< 0coana, lumina Fe/ei Tale, tra2. 2in lb. (rance/! 0!riuca .le*an2rescu< ,2.
Sop5ia< +ucureti< 2;;4C
Sc5Inborn< C5ristop5< 0coana lui 4ristos, tra2. Pr. Dr. 1. R!2uc!< ,2. .nastasia<
112
+ucureti< 1--6C
Semen< Pr. Petre i C5i(!r< Pr. Nicolae< 0coana teologie n imagini, ,2. Corson< Iai< 1---C
Sen2ler< ,$on< 0coana, imaginea nevzutului5 elemente de teologie, te'nic -i estetic, tra2.
2in lb. (rance/! 2e Ioana Cara$iu< 6lorin Cara$iu i mona5ia Ilie Doinia )eo2osia< ,2.
Sop5ia< +ucureti< 2;;5C
St!niloae< P!rintele Dumitru< O teologie a icoanei, post(a! 2e .2rian 0atei .le*an2rescu<
,2. 6un2aiei .nastasia< +ucureti< 2;;5C
I2em< *(iritualitate -i comuniune n Liturg'ia ortodox, ,2. I+0+>R< +ucureti< 2;;4C
I2em< 0coanele din Biseric< 0itropolia +anatului< 1-41< nr. 1;?12C
Stre/a< Dr2. Nicolae< $s(ectul dogmatic al cultului icoanei la *%#ntul Teodor *tuditul< n re%.
@Stu2ii )eolo$iceA "?4M 1-77C
)arabu9in< Ni9olai 0.< *ensul icoanei, tra2. i post(a! 2e 1la2imir +ulat< ,2. So(ia<
+ucureti< 2;;4C
Uspens9B< #eoni2< Teologia icoanei n Biserica Ortodox, stu2iu intro2. i tra2. )eo2or
+acons9B< ,2. .nastasia< +ucureti< 2;;-C
Uspens9B< #eoni2< +obrins9oB< +oris< +i$am< Step5an< +i/!u< Ioan< "e este icoana K, tra2.
1asile 0anea< ,2. Rentre$irea< .lba Iulia< 2;;5C
Uspens9B< #eoni2< #oss9B< 1la2imir< "luziri n lumea icoanei, tra2. 2in lb. en$le/! 2e .nca
Popescu< ,2. Sop5ia< +ucureti< 2;;2C
1l!2uc!< Ioan< Des(re *%intele icoane, ,2. .*a< +otoani< 2;1;C
`annaras< C5ristos< 4eidegger -i $reo(agitul, tra2. Nicolae Jerban )anaoca< ,2. .nastasia<
+ucureti< 1--6C
11"
7AI$I &# I$T#R$#T
5ttpHMMbiblet5ora.(ree.(r
5ttpHMMRRR.stpetersbasilica.or$
RRR.%oltosanto.it
5ttpHMMRRR.s5rou2.com
RRR.ccel.or$
5ttpHMMRRR.s5rou2o(turin48ournalists.comM%i$non.5tm.
C!RRIC!1!" /ITA#
Subsemnatul .D>0NICaI CIPRI.N< sunt n!scut n anul 1-46< luna 1;< /iua ";< 2in
114
p!rinii I>.N JI D>RIC. .D>0NICaI< n localitatea SUC,.1.< 8u2eul SUC,.1..
I. Starea ci%il!H c!s!torit 2in luna mai 2;;-< cu binecu%&ntarea IPS PI0,N<
.R:I,PISC>PU# SUC,1,I JI RaDaUSI#>R< cu R>).RU 6,#ICI.< 2in >raul
Ro/no%< Nu2eul Neam< n!scut! i bote/at! n +iserica >rto2o*!< (!r! copii< ambii
(iin2 la prima c!s!torie.
II. Stu2ii absol%iteH 2;1; ' 2;12 ' Stu2ii 0asterat n ca2rul Uni%ersit!ii #ucian +la$a<
6acultatea 2e )eolo$ie $ndrei Laguna< SibiuC
2;;6 ' 2;1; ' Stu2ii #icen! n ca2rul Uni%ersit!ii #ucian +la$a< 6acultatea 2e
)eolo$ie $ndrei Laguna< SibiuC
2;;1 ' 2;;6 ' Seminarul )eolo$ic @eniamin "ostac'i 2e la 0!n!stirea Neam< NeamC
1--" ' 2;;1 ' Jcoala Leneral! cu Clasele I ' 1III< Coroc!ieti< Nu2eul Sucea%a.
III. .cti%it!i 2es(!urateH n ca2rul unit!ilor 2e cultH c&nt!re la stran! n 2i(erite paro5ii
2in Neam n perioa2a Seminarului )eolo$ic i 2in Sibiu n perioa2a 6acult!ii 2e
)eolo$ieC membru al Corului T'eosis al!turi 2e care am nre$istrat " CD?uriC membru
al $rupului coral @es(eraC am participat la 2i(erite concursuri 2e pictur! icoane
bi/antine< c&ti$!tor al Premiului *(ecial al Xuriului la Concursul 2e Icoane rcu-
s(re Lumin 2in Sibiu< 2;;5.
I1. .bilit!iH n ca2rul colilor absol%ite ' .testat 2e pictur! icoane n ca2rul Seminarului
)eolo$ic @eniamin "ostac'i 2e la 0!n!stirea Neam< NeamC 0o2ulul Pe2a$o$ic.
1. Domiciliul stabilH Str. Leneral Lri$ore +!lan< nr. -< Sibiu< Nu2eul SibiuC 2ate 2e
contactH nr. )ele(on ' ;741""445-C email ' cipba2omnelcBa5oo.com.
Data Semn!tura
bbbbbbbbbbbbbbb bbbbbbbbbbbbbbb
115
&#C1ARA5I#
Subsemnatul .D>0NICaI I. CIPRI.N< 2eclar c! la elaborarea lucr!rii cu tema
Icoana n %rtodo8ie 9 aspecte canonice' pe care o pre/int ca lucrare 2e 2isertaie n %e2erea
obinerii 2iplomei 2e absol%ire a 0asteratului 2in ca2rul 6acult!ii 2e )eolo$ie @.n2rei
Ja$unaA 2in Sibiu< nu am (olosit alte lucr!ri 2ec&t cele menionate la biblio$ra(ie i c!
116
lucrarea mi aparine n ntre$ime.
11.;6.2;1" .2omnic!i Ciprian
117