Sunteți pe pagina 1din 3

Societatea S.C. AXA GROUP S.R.L.

BACAU Vizat,
Obiectivul: RENOVAEE, COMPARTIMENTARE SI UTILARE CLADIRE Resposabil te!ic cu e"ecutia
POSTA VEC#E Co$% SASCUT &u'% (acau (i)zu Valeti Vasile
PLAN CONTROL CALITATE VERI*IC+RI ,I -NCERC+RI N)%./ 0'i 1..2
N)%
C)t%
OPERA3IA SUPUS+
CONTROLULUI ,I
VERI*IC+RII
Documente
de
referin
Documente
SMC
-)e4ist)%
ce se vo)
co$pleta
Ve)i5ic6)i
ce se 5ac
Pe 5ieca)e
5az6
te!olo4ic6
DMM
utiliate

Cie )6spu'e

E I P L ( C7

S RTE
. 8 1 / 9 : ; < 2 = 8. 88 81 8/
I *INISA&E
1. Predare primire
amplasament
PVPPA x x x
2. Desfacere tencuieli
interioare , ziduri din
caramida , usi , pardoseli ,
tei, etc.
P!"
Caiete de
sarcini
Pte# 1$
PV%C Aspect strat
suport,
planeitate,
dimensiuni &oluri,
pante, pozitie, etc
x x x x x
'.
(xecutarea lucrarilor de
tencuieli interioare
P!"
Caiete de
sarcini
C)$*+)
P!(#1, PV-A
Aderenta straturi
.rosime straturi
/rizontalitate
Verticalitate
%uleta
Metru
dul&0eresc
x x x x x x
1. (xecutarea pardoseli din
&resie
P!"
Caiete de
sarcini
C)$*+)
P!(#1' PV-A
#erificare strat
suport, refacerea
acestuia unde este
cazul, pante, rosturi
Metru
dul&0eresc,
niela cu
2ula de aer
x x x x x
)
(xecutarea lucrarilor de
zidarie din caramida ptr.
recompartimentari

P!
Caiete de
sarcini
C)$*+)
P!(#,$ PV%C
!rasare.
Dimensiuni si
pozitie &oluri,
orizontalitate si
erticalitate
Metru
dul&0eresc,
niela cu
2ula de aer

x

x x x x
, 1 2 ' 1 ) $ 3 + 4 1, 11
.
12
.
1'.

$. (xecutarea zu&raelilor
interioare cu ar laa2il
P!"
Caiete de
sarcini
C)$*+)
P!( 5 1) PV%C Aspect,
Culoare
6r. straturi
x x x x x x
3
Montare tamplarie din PVC cu
insertie metalica
P!
Caiet de
sarcini
C)$*+)
P!( # 11
PV-A
Aspect,
Culoare
Dimensiuni ,
etansare dupa
monta7
Metru
dul&0eresc,
6iela cu
2ula de aer x
x x x x
+. (xecutarea taanelor false din
.8PSCA%!/6 sau casetat
P!
Caiet de
sarcini
C)$*+)
P!(#21 PV-A Modul de fixare
de suport,
planeitate, aspect
4
(xecutarea lucrarilor de
instalatii termice interioare
P!
Caiet de
sarcini
C)$*+)
P!(#2) PV%C
Modul de
fixare,distante
intre conducte
Paralelismul
conductelor
(tanseitate
%ezistenta
Pozitia
radiatoarelor
Metru,
niela,
manometru
x
x x x x
1, (xecutarea lucrarilor de
instalatii electrice
P!
Caiete de
sarcini
C)$*+)
P!( # 21 PV%C
Modul de
fixare,distante
intre ca2luri
%ezistenta
Pozitia o2iectelor
de iluminat
Metru,
niela
x x 9 x x
11 (xecutarea instalatiilor
sanitare
P!
Caiete de
sarcini
C)$*,2
P!(# 2' PVP8S
PV:D
Modul de
fixare,distante intre
conducte
Paralelismul
onductelor
(tanseitate
%ezistenta
Pozitia o2iectelor
sanitaee
(xistenta aparatelor
de masura
Metru
6iela
Manome
tru
x x x x x x
, 1 2 ' 1 ) $ 3 + 4 1, 11 12 1'
12
Certificate de calitate,
certificate de conformitate,
a&remente te0nice
P!
Caiete de
sarcini,
C)$*+)


x
x x x x
1'.
%(C(P!8( -A
!(%M86A%(A
-;C%A%8-/%
PV%!-
x x x x 9 x 9
11 %(C(P!8( :86A-A PV%: 9 9 9 9 9 9 9

-(.(6D< (= executant PVPPA = proces er2al de predare primire amplasament
S= >ef punct lucru PV-A = proces er2al de lucrri ascunse
%!(= responsa2il te0nic cu execuia PV%C = proces er2al de recepie calitati
P= proiectant PV-A = proces er2al de lucrri ascunse
8= 8SC PV%!-= proces er2al de receptie la terminarea lucrarilor
-= -a2orator PV%: = proces er2al de receptie finala
C?= responsa2il calitate PV:D = proces er2al de faza determinanta
@= 2eneficiar PVP8S= proces er2al pro2e instatatii sanitare
PVP8(= proces er2al pro2e instalatii electrice
PVP8!= proces er2al pro2e instalatii termice

Antocmit,
%esponsa2il C?
8n&. Maria @irzu