Sunteți pe pagina 1din 6

UNIVERSITATEA CONSTANTIN BRNCUI DIN TRGU JIU

FACULTATEA DE TIINE ECONOMICE I GESTIUNEA AFACERILOR


SPECIALIZAREA: MANAGEMENT
CAIET DE PRACTIC
Coordo!"or #r!$"%$&: .
S"'d(":......
Trgu Jiu
2012
STAGIUL DE PRACTIC
P(r%o!d! d( d()*&+'r!r( :
De la 02.05.2012 pn la 21.05.2012
Program de lucru zilnic, ntre orele .
T'"or( d()(,!" d( '%"!"(! 'd( )( d()*&+o!r& #r!$"%$!:
umele !i prenumele.
"unc#ia...
Tele$on, e%mail...
U%"!"(! -!.& d( #r!$"%$&:
Denumire .
&ediul 'ocial.
..
Domeniul de acti(itate..
(se va meniona codul CAEN)
)ompartiment:
...
(ex: birou sau serviciul contabilitate, birou sau serviciul financiar)
Nr/
$r"/
D!"! I"(r0!1
or!r
A$"%0%"!"( d()*&+'r!"& O-)(r0!2%%
S(,&"'r! "'"or(1'% d( #r!$"%$&3
PROIECT DE PRACTIC
Co2%'"'1 #ro%($"'1'% d( #r!$"%$& 4#ro%($"'1 ()"( (1!-or!" 5 *'$2%(
d( "%#'1 ("%"&2%% 5 $!r( )( d()*&+o!r& !$"%0%"!"(! d( #r!$"%$&6:
A/ So$%("!"( $o,(r$%!1&:
1. Prezentarea general a entit#ii*
2. &tructura organizatoric*
% organigrama
% atri+u#iile compartimentelor
% $i!a po'tului
% diagrama de rela#ii pentru compartimentele $irmei
,. -(olu#ia principalilor indicatori economico%$inanciari n dou perioade de
ge'tiune*
.. /+iectul de acti(itate*
5. Produ'ele !i 'er(iciile o$erite % calitatea produ'elor !i0'au 'er(iciilor o$erite
1. &i'temul de management al calit#ii
% manualul calit#ii
% proceduri
% nregi'trri re$eritoare la calitate
2. Documente manageriale
% 'trategii
% planuri
% programe.
3. Prezentarea acti(it#ilor de'$!urate la ni(elul compartimentului n care 'e
de'$!oar practica, cu documentele core'punztoare*
B/ I)"%"'2%( #'-1%$&:
1. Prezentarea general a entit#ii*
2. &tructura organizatoric %
% organigrama
% atri+u#iile compartimentelor
% $i!a po'tului
% diagrama de rela#ii pentru compartimentele $irmei
,. Prezentarea 'er(iciilor o$erite de in'titu#iile pu+lice *
.. &i'temul de management al calit#ii la ni(elul in'titu#iei pu+lice*
% manualul calit#ii
% proceduri
% nregi'trri re$eritoare la calitate
*
5. 4ntocmirea principalelor documente re$eritoare la: decontri 5ordine de plat,
c6itan#e7, ac6izi#ii 5contracte, $acturi, proce'e (er+ale de recep#ie, note de
recep#ie !i con'tatare de di$eren#e7, (enituri 5declara#ii impunere7, per'ona
5contracte de munc, decizii de ncetare, $i!a po'tului, 'tate de 'alarii,
declara#ia 1127 etc.
1. Documente manageriale
% 'trategii
% planuri
% programe
2. Prezentarea acti(it#ilor de'$!urate la ni(elul compartimentului n care 'e
de'$!oar practica, cu documentele core'punztoare*
C/ I)"%"'2%( d( $r(d%":
1. Prezentare general a in'titu#iei*
2. &tructura organizatoric*
% organigrama
% atri+u#iile compartimentelor
% $i!a po'tului
% diagrama de rela#ii pentru compartimentele $irmei
,. 4ntocmirea !i circuitul documentelor pri(ind decontrile 5ordine de plat,
cam+ii, +ilete la ordin, cecuri etc.7*
.. 4ntocmirea documentelor pri(ind per'onalul 5contracte de munc, decizii de
ncetare, $i!a po'tului, 'tate de 'alarii, declara#ia 1127*
5. /pera#ii pri(ind acordarea de credite 5tipuri de credite, categorii de
'olicitan#i, documenta#ia nece'ar o+#inerii unui tip de credit, calculul
do+nzii pentru creditul prezentat, indicatori de +onitate7*
1. /pera#ii pri(ind con'tituirea de depozite 5categorii de depozite, documente
'olicitate pentru con'tituirea unui depozit, do+nzi acordate !i metode de
calcul7*
2. &i'temul de management al calit#ii
% manualul calit#ii
% proceduri
% nregi'trri re$eritoare la calitate
*
Pr($%.&r% )'#1%,("!r(:
Proiectul de practic (a cuprinde 20%,0 pagini 5documentele ane8ate
completate de 'tudent, (or reprezenta pn la 509 din lucrare7 !i (a $i prezentat la
'u'#inerea coloc(iului. &e (a urmri completarea documentelor :u'ti$icati(e, re'pecti(
e$ectuarea nregi'trrilor n conta+ilitate a elementelor patrimoniale 'upu'e 'tudiului
5numai pentru 'ociet#i comerciale7.
Pr!$"%$! )( *%!1%.(!.& $' )')2%(r(! COLOCVIULUI DE PRACTIC, la
care 'tuden#ii (or prezenta:
a7 Ad(0(r%2! eli+erat de unitatea la care au e$ectuat practica*
+7 C!%("'1 d( #r!$"%$&3 completat pe parcur'ul perioadei de practic*
c7 Pro%($"'1 d( #r!$"%$&, ntocmit n con$ormitate cu precizrile anterioare.
)omponentele + !i c (or $i 'piralate 'au inclu'e ntr%o map de pla'tic.

S-ar putea să vă placă și