Sunteți pe pagina 1din 6

O particularitate a sistemului fiscal olandez este reprezentata de importanta acordata impozitelor

ecologice, precum si atentia cu care sunt tratate probleme de poluare si de reglare a traficului
rutier.
Beneficiarul resurselor colectate din acest impozit este, la fel ca in majoritatea statelor din
Uniunea Europeana, statul. Platitor sunt toti indivizii cu domiciliul pe teritoriul olandez, dar si
nerezidentii care realizeaza venituri din diverse surse olandeze (precizate prin lege). Baza de
impozitare este compusa din trei categorii, care in Olanda poarta denumirea de cutii/casete!
a" venitul impozabil pentru munca si casa! acestea constau din profiturile afacerilor, la care se
adauga un numar de adaugiri si deduceri, plus venitul net provenit din munca, anumite plati
periodice, obligatii casnice si personale, care se regasesc in restituirile acordate prin lege. #ota
de impunere este progresiva, e$istand patru transe. Primele doua transe cuprind impozite si
contributii sociale (pentru prima transa situata sub %&.'() euro, cota de impunere este de
*+,*,-, pentru a doua transa cuprinsa intre %&.'() euro si +(.)). euro, cota este de *(,/-).
Ultimele doua transe se refera doar la impozite, iar cotele sunt de &+- (pentru venituri situate
intre +(.)). euro si &/.*). euro) si ,+- pentru veniturile ce depasesc &/.*). euro.
0mpozitul pe venit prezinta in Olanda doua impozite importante, care sunt impozitul pe salarii si
impozitul pe dividende.
0mpozitul pe salarii este reglementat de 1ctul privind impozitul pe salarii din anul %..),
modificat prin 2eglementarea 3inisteriala din %/ decembrie %..'. 4e colecteaza de catre
angajatori prin retinerea din salariile platite sau din alte beneficii acordate salariatilor. 5rebuie
atrasa atentia ca in Olanda multe persoane fizice platesc doar acest impozit, nefiind supuse altor
impozite pe diferite tipuri de venituri. Pentru persoanele cu venituri ridicate sau cu numeroase
deductibilitati fiscale, impozitul pe salarii serveste ca un nivel avansat de impozitare, fiind o
rezultanta substantiala pentru calcularea restituirilor si pentru asieta impozitului pe venitul
global.
0mpozitul pe dividende cunoaste ca baza legala 6egea impozitului pe dividende din anul %./, si
6egea din %( decembrie %..'. #ota de impunere este de +,- e$ceptand angajamentele pentru
evitarea dublei impuneri. in majoritatea tratatelor inc7eiate de Olanda este silita o cota de %&-
pentru impunerea dividendelor obtinute de societatile straine. 5otusi, e$ista si tratate in care, pe
baza de reciprocitate, cota de impunere se situeaza intre ) si %)-. 0mpozitele pe dividende se
colecteaza prin deducere la sursa de catre societatea platitoare de dividende.
0mpozitul suportat de societatile comerciale este al doilea impozit direct asupra caruia ne oprim
in cercetarea intreprinsa asupra sistemului fiscal olandez. 2eglementat prin 6egea impozitarii
societatilor din anul %./., modificata de 6egea din %( decembrie %..' si 6egea din i ianuarie
+))+, acest impozit procura resurse integral pentru stat. #ota de impunere este ridicata ajungand
pana la *&,,- (se aplica o cota de +.- pentru veniturile de pana la ++./'. euro, si o cota de
*&,,- pentru veniturile de peste ++./'. euro) si se aplica tuturor societatilor silite in Olanda
(societati rezidente), dar si celor nesilite pe teritoriul olandez, dar care realizeaza venituri in
aceasta tara (societatilor nerezidente). Baza de impozitare este reprezentata de profitul impozabil
silit ca diferenta intre veniturile realizate si c7eltuielile asociate cu operatiunile unei afaceri.
O trasatura importanta a impozitului pe profitul societatilor olandeze este scutirea de la
participatie, aplicabila atat pentru detinerea de actiuni nationale sau straine si care asigura ca
impozitul corporational este aplicat doar o singura data asupra profitului obtinut de un grup.
8epartamentul 9iscal Olandez a recunoscut intotdeauna ca sistemul fiscal nu ar trebui sa
impiedice e$pansiunea internationala a afacerilor, iar studiile internationale recente au confirmat
ca Olanda este o locatie importanta de investitii.
5a$a pe valoarea adaugata a fost reglementata initial prin 6egea privind 5:1 din anul %./'.
Beneficiarul acestui impozit este statul olandez, iar cotele de impunere sunt urmatoarele!
; o cota standard de %(,,- (modificata din % ianuarie +))% de la %.-)<
; o cota redusa de /- pentru bunurile considerate necesitati (cum sunt de e$emplu alimentele si
medicamentele )<
; o cota de )- bunurilor e$portate de un antreprenor catre tarile care nu sunt membre ale
Uniunii Europene.
5:1=ul este impus la fiecare etapa a lantului de productie si de distributie a bunurilor si
serviciilor. Persoanele impozabile sunt persoanele care conduc o afacere, precum si cei care
conduc afaceri independente, incluzand persoane fizice, organisme corporationale, asociatii si
parteneriate. 9iecare persoana impozabila este responsabila pentru 5:1 asupra cifrei sale de
afaceri (impozitul pe productie), pentru care 5:1 aplicat pe c7eltuieli si pe investitii (impozitul
la intrare) poate fi dedus.0n Olanda e$ista & activitatii impozabile !
; furnizarea de bunuri in Olanda, interpretata in sensul cel mai larg (bunuri sunt toate obiectele
fizice, dar includ si electricitatea, incalzirea, racirea)<
; furnizarea de servicii in Olanda<
; ac7izitia de bunuri de catre un antreprenor sau organism legal in decursul afacerilor sale<
; importul de bunuri<
1ccizele din Olanda se caracterizeaza prin urmatoarele trasaturi!
; legislatia privind accizele din aceasta tara este integral in concordanta cu 8irectivele
#onsiliului Uniunii Europene referitoare la armonizarea accizelor pe piata interna a Uniunii
Europene<
; sistemul de accize olandez a intrat in vigoare in data de % ianuarie %..*<
; respectand legislatia comunitara, impozitele indirecte asupra produselor altele decat petrolul,
tutunul si alcoolul sunt admisibile doar daca nu dau nastere unor formalitati la granita in cadrul
activitatii de comert intre 4tatele 3embre.
; impozitele pe consum asupra bauturilor fara alcool si produsele cu tutun pentru scopuri precum
oprirea fumatului, inca e$ista in Olanda.
; accizele olandeze sunt silite asupra uleiurilor minerale, produselor din tutun, vinuri, bere,
alcooluri etilice<
; aceasta acciza se regaseste in pretul produsului in cauza si se calculeaza si se varsa de catre
manufacturieri si producatorii produselor supuse accizarii<
; dintre tipurile de accize amintite mai sus, cea mai importanta prin prisma contributiei sala la
colectarea resurselor cuvenite bugetului statului (accizele sunt venituri ale statului olandez) este
acciza pentru produsele petroliere = aceasta reprezinta circa ()- din resursele totale provenite
din acest tip de impozit si circa /- din totalul veniturilor fiscale din Olanda.
O alta particularitate a sistemului olandez vizeaza importanta impozitelor ecologiste, cu care
guvernarea si=a crescut veniturile fiscale cu %) procente. >ivelul impozitelor aplicate pentru
poluare (numeroase ta$e speciale referitare la poluarea apei, debarasarea de deseuri, canalizare)
este cel mai mare din UE. 0mpozitul pe combustibil este apiicat asupra produselor petroliere
(impreuna cu accizele), carbune si gaze naturale. 1lte impozite sunt aplicate asupra e$tragerii de
apa freatica proaspata, pe furnizarea apei poile, asupra deversarii deseurilor catre silimentele
opereaza gropile de gunoi si incineratoarele. 0mpozitul regulator pe energie este aplicat asupra
consumului de gaze naturale, electricitate si produse petroliere cand sunt folosite drept
inlocuitori ai gazului de catre utilizatorii casnici sau silimentele comerciale.
#a pondere in P0B, impozitele ecologice olandeze reprezinta circa *,, pana la & procente. 8intre
acestea impozitele ecologice prezinta procentul cel mai ridicat de %,( pana la + procente, urmate
de impozitele pe transport cu o minima de %,* procente si o ma$ima de %,, procente si de
impozitele pe poluare sau alte resurse cu numai ),&=),,- aceste cifre se refera la intervalul de
timp situat intre anii %.., si +))+.
0mpozitele locale in Olanda reprezinta un procent e$trem de scazut ca pondere in P0B, de doar
%,&- (in perioda %..,=+))*). 1cest lucru inseamna ca doar o mica parte din totalul resurselor
fiscale se fac venituri la bugetele locale. 8oua sunt impozitele locale mai importante! impozitele
pe proprietate si impozitele pentru utilizarea de bunuri, sau asupra permisiuni de a folosi bunuri
sau sa se indeplineasca unele activitati. 8intre acestea, impozitele pe proprietate aduc bugetelor
locale apro$imati/)- din totalul resurselor financiare de care dispun. 3unicipalitatile colecteaza
acest impozit si pot sili cotele de impunere care se aplica la valoarea de piata a proprietatii.
Politica fiscala actuala din Olanda este in mod sigur in concordanta cu sugestiile de indepartare a
sarcinii fiscale de la munca. 1ceasta politica a fost urmata, reducand contributiile sociale si
crescand impozitele indirecte cum ar fi 5:1=ui si impozitele ecoiogiste, si este consacrata
reducerii presiunii fiscale si favorizeaza noi oportunitati de munca.
Olanda ocupa in cadrul clasificarii statelor europene dupa indicatorul presiunii fiscale globale un
loc situat mai degraba in categoria celor cu povara fiscala ridicata, respectilocul %' (elul nr.l).
Presiunea fiscala olandeza multianuala pentru perioada %..)=+)), este de &%,&- fiind
superioara aceleiasi medii realizate pentru EU+, de doar &),/-.
0mpozitul pe venitul individual este asezat asupra indivizilor care sunt!
a) rezidenti in Olanda<
b) non=rezidenti, dar obtin venituri din surse olandeze.
#ontribuabilii nerezidenti pot, in anumite conditii, opta in a fi impusi ca si rezidenti.
:enitul impozabil este calculat pe baze cas7, cu e$ceptia venitului din afaceri (bazat pe datorii pe
termen scurt) si a castigului de capital din actionariat substantial (bazat timpul tranzactiei).
Ponderea detinuta de impozitul pe venit in totalul produsului intern
brut, in cazul Olandei, in perioada %.., " +))&.
?rafic, situatia se prezinta astfel!
3 Taxa pe valoarea adaugata
5a$a pe valoarea adaugata este o ta$a generala asezata asupra consumului de bunuri si
servicii in Olanda.
Persoanele impozabile sunt, in general, toti antreprenorii, inclusiv persoanele care
e$ecuta profesii liberale si importatorii. 8aca o companie straina ofera bunuri sau servicii in
Olanda este un antreprenor pentru scopurile fiscale ale ta$ei pe valoarea adaugata. >u e$ista prag
de inregistrare ca platitor de 5:1.
Operatiunile impozabile sunt!
furnizarea de bunuri si servicii in Olanda de catre antreprenori in cursul unei afaceri<
ac7izitiile intra=comunitare de bunuri in Olanda de catre un antreprenor in cursul
desfasurarii unei afaceri sau de catre o entitate legala care nu e antreprenor<
ac7izitiile intra=comunitare in Olanda de mijloace de transport noi efectuate de orice
persoana<
importul de bunuri din e$teriorul Uniunii Europene.
2ata standard a ta$ei pe valoarea adaugata este de %.-. O rata redusa de /- se aplica
bunurilor de baza si serviciilor. E$porturile si anumite servicii efectuate in legatura cu
e$porturile sunt ta$ate la rata zero.
>on=rezidentii sunt impusi in aceeasi maniera ca si contribuabilii rezidenti, daca ei pot
desfasura orice tranzactie ta$abila in Olanda. 2ezidentii non=antreprenori trebuie sa se
inregistreze la autoritatea fiscala. 1cestia vor primi un numar de identificare pentru ta$a pe
valoarea adaugata.
5a$a pe valoarea adaugata olandeza este rambursata antreprenorilor nerezidenti in
urmatoarele trei modalitati!
a) unui antreprenor nerezident care este stabilit in alt stat membru al Uniunii Europene si
care nu face oferte ta$abile in Olanda<
b) unui antreprenor non rezident care e stabilit in e$teriorul Uniunii Europene si care nu
face oferte ta$abile in Olanda<
c) un antreprenor non rezident, care are un numar de identificare 5:1 in Olanda, poate
deduce 5:1 de cumparare din aceasta tara.
Ponderea veniturilor bugetare sub forma ta$ei pe valoarea adaugata in produsul intern
brut, pentru anii %.., " +))&.
?rafic, valorile in evolutie ale indicatorului se prezinta astfel!
1ngajatorii trebuie sa plateasca contributiile de asigurari sociale calculate din salariile brute ale
angajatilor, incluzand directorii (care nu sunt actionari majoritari). 2atele de impunere sunt
urmatoarele!
Contributii pentru Rata (%) Baza maxima (euro)
1sigurarea de neangajare (somaj)
= contributia generala
= contributia suplimentara
%,,,
%,*)
+' %''
+' %''
1sigurarea de dizabilitate
= contributia generala fi$ata
= contributia referitoare la risc
variabil (mediu)
,,),
+,*'
&* )/,
&* )/,
1sigurarea medicala /,(, +' .(%
#ontributiile de asigurari medicale se calculeaza la o rata de %,(- la un venit anual ma$im de
+' .(% de euro.
6iber profesionistii trebuie sa faca contributii pentru asistenta medicala si asigurari de
dizabilitate. #ontributiile de asigurari de asistenta medicala se impun la o rata de ',&,-, asezata
asupra profiturilor pana la +) +,) de euro. #ontributia este deductibila pentru scopul impunerii
venitului, numai in masura in care depaseste impreuna cu alte c7eltuieli medicale pragul
deducerilor prestabilit. #ontributia pentru dizabilitate este impusa la o rata de ','- pentru un
venit considerat de *' %%' de euro, numai daca nu se demonstreaza ca venitul este mai mic in
ramura de activitate respectiva. O scutire anuala de %* %/) de euro se aplica. #ontributia pentru
asigurarea de dizabilitate este deductibila pentru venitul impozabil.
Ponderea detinuta de contributiile de asigurari sociale in produsul intern brut, in perioada %.., "
+))&.
?rafic, evolutia celor trei indicatori este evidentiata in continuare!