Sunteți pe pagina 1din 15

GRILA nr.

2
1.Suprascrierea metodelor inseamna:
a. crearea de metode cu diferite semnaturi si definitii insa cu acelasi nume
b. crearea de metode care permit initializarea obiectelor, pentru a le defini starea
initiala din momentul crearii lor
c. crearea unei definitii diferite pentru o metoda care a mai fost definita in superclasa
d. crearea de metode care elibereaza resursele ocupate de un obiect dupa terminarea
lucrului cu acesta, inainte ca acesta sa fie inlaturat din sistem
2.Crearea unui obiect se poate face cu ajutorul instructiunii "new":
a. doar daca mai intai definim un constructor al clasei
b. chiar fara a se defini explicit un constructor de clasa
c. fara a defini explicit un constructor in cazul in care este vorba de tipurile standard
ale JAVA si definind obligatoriu un constructor pentru tipurile utilizator
d. dar apoi trebuie realizat un apel explicit al constructorului clasei
3. Despre metodele constructor se poate afirma ca:
a. nu pot fi definite de programator
b. au totdeauna acelasi nume cu clasa si trebuie definite explicit de programator
c. au totdeauna acelasi nume cu clasa si nu pot fi supraincarcate
d. au totdeauna acelasi nume cu clasa si pot fi supraincarcate
4.Applet-urile pot fi rulate:
a. cu ajutorul utilitarului "Java.exe"
b. cu ajutorul unui browser web compatibil JAVA
c. cu ajutorul unui alt program JAVA care sa realizeze un apel catre metoda applet
d. cu ajutorul metodei "paint"
5. Un program JAVA poate actiona:
a. numai ca applet sau numai ca aplicatie independenta
b. ca aplicatie independenta sau ca applet, depinzand de context
c. ca aplicatie sau ca applet doar dupa o recompilare a clasei pentru unul dintre cazuri
d. si ca applet si ca aplicatie independenta fara nici o restrictie
6. In cazul unui applet clasele acestuia trebuie sa fie declarate publice:
a. totdeauna
b. depinde de programator
c. nu, ele trebuie declarate private
d. doar clasa principala a appletu-lui
7. Introducerea unui applet intr-o pagina web se face:
a. cu ajutorul unui tag HTML
b. prin programarea clasei ca fiind un applet
c. cu ajutorul unui browser
d. prin apelarea metodei
8. Pentru preluarea argumentelor intr-un applet se utilizeaza o instructiune:
a. param="nume parametru din fisierul HTML"
b. getArg()
c. getParameter()
d. String argument="nume parametru din fisierul HTML":urmand ca transformarea
argumentului in alt tip de date sa se faca explicit in codul sursa
9. Crearea stilului unei linii ce urmeaza a fi desenata poate fi realizata cu ajutorul
unui obiect:

a. BasicShape
b. setStroke
c. setShape
d. BasicStroke
10. Metoda "drawString()" este folosita pentru a afisa siruri:
a. in JAVA2D
b. in JAVA standard
c. in JAVA standard si in JAVA2D
d. nicaieri, metoda corecteaza "drawText"
11. Folosirea fisierelor grafice in JAVA se face cu ajutorul clasei:
a. Image
b. Applet
c. Paint
d. Draw
12. Incarcarea unui fisier audio intr-un obiect JAVA se face cu metoda:
a. new AudioFile()
b. getSoundFile()
c. getAudioClip(), dar doar in cadrul unui applet
d. nu se poate face
13. Linia de cod "TextField(argument)" creaza un camp de text:
a. cu latimea specificata ca argument sau direct completat cu argumentul, in functie de
tipul acestuia
b. cu latimea specificata ca argument
c. completat direct cu argumentul dat
d. cu latimea specificata ca argument sau direct completat cu argumentul in cazul in
care acesta nu este de un tipnumeric
14. Administratorul de dispunere BorderLayout realizeaza:
a. dispunerea componentelorinterfetei pe marginile containerului
b. impartirea containerului in cinci zone distincte
c. dispunerea componentelor interfetei in centrul containerului, creand totodata si alte
patru panouri pe lateralele containerului
d. nu exista
15. Constrangerile sunt folosite pentru managementul administratorului de
dispunere:

a. GridBagLayout
b. GridLayout
c. CardLayout
d. BorderLayout
16. Metoda de tratare a evenimentelor "mouseDown" returneaza:
a. o valoare booleana
b. o valoare intreaga
c. nimic, ea avand tipul de retur void
d. metoda nu exista, corect ar fi metoda "mouseClick"
17. Metodele de tratare a evenimentelor sunt apelate implicit de metoda generica:
a. handleEvt()
b. setEvent()
c. handleEvent()
d. setHandleEvent()
18. Codul sursa de mai jos:
int x,y,z;
x=20; y=++x; z=x++;
are ca efect urmatoarele valori ale variabilelor:
a. x=20 y=21 z=21
b. x=21 y=21 z=22
c. x=22 y=21 z=22
d. x=22 y=21 z=21
19. Avand urmatoarele instructiuni:
String str1, str2;
str1="Test de egalitate intre siruri.";
str2="Test de egalitate intre siruri.";
System.out.println("Acelasi obiect?"+(str1==str2));
ce va afisa programul din care acestea fac parte:
a. nimic deoarece "str1" si "str2" sunt obiecte de clasa String si trebuie folosit
operatorul "new" pentru a crea un obiect
b. Acelasi obiect? false
c. nimic deoarece operatorul "==" ar trebui inlocuit cu "equals"
d. Acelasi obiect? true
20. Urmatorul cod sursa:
String[] tablou=new String[3];
for(int i=0;i<tablou.length;i++)
System.out.println(tablou[i]);
produce:
a. o eroare, obiectele trebuie initializate explicit inainte de a fi afisate
b. afisarea pe trei linii a cifrei 3
c. o eroare, cuvantul cheie "length" trebuie urmat de paranteze rotunde
d. afisarea pe trei linii a cuvantului "null"

GRILA nr. 3

1. Urmatorul program:
class ClasaMea {
public static void main(String args[]) {
int nota=10;
switch(nota) {
case 10: System.out.println("Foarte bine");
case 8: System.out.println("Bine");
case 5: System.out.println("Ai trecut");
default: System.out. print ("4-ai cazut");
}}}
realizeaza:
a. eroare, deoarece instructiunea "switch" nu e corect folosita
b. afiseaza patru linii de text
c. afiseaza "4- ai cazut"
d. afiseaza "Foarte bine"

2. Metodele cu acelasi nume se diferentiaza intre ele prin:
a. tipul valorii returnate
b. numele variabilelor folosite ca argument si numarul de argumente
c. numarul argumentelor pe care le preiau si tipul argumentelor
d. nu pot exista metode cu exact acelasi nume
3. Despre metodele constructor se poate afirma:
a. pot avea nume diferit de al clasei doar daca sunt definite explicit ca metode
constructor
b. trebuie totdeauna definite explicit
c. au totdeauna acelasi nume cu al clasei si nu returneaza nimic
d. au acelasi nume cu al clasei, nu returneaza nimic si nu sunt definibile explicit de
programator
4. Pentru a apela metoda originala in cadrul metodei de suprascriere folosim
cuvantul cheie:
a. up
b. this
c. parent
d. super

5. Pentru a furniza argumente unui applet se foloseste:
a. introducerea acestora de la linia de comanda
b. alta clasa java
c. un tag HTML
d. se utilizeaza instructiunea "code" sau "codebase"

6. Despre metoda "drawLine()" se poate afirma:

a. ajuta la desenarea liniilor
b. este o metoda a clasei Graphics si ajuta la desenarea liniilor
a. este o metoda a clasei Graphics2D si ajuta la desenarea liniilor
b. este o metoda a clasei Applet si ajuta la desenarea liniilor

7. Care dintre variabelele de mai jos:
I. String a="Nume";
II. int_numar=700;
III. Point Punct=new Point();
IV. Point $punct=new Point();
V. double 2numar=5;
VI. double_3numar;
sunt definite corect:

a. toate
b. niciuna
c. toate, exceptand numarul V
d. toate, exceptand numarul IV

8. Instructiunea
"ecran.drawRoundRect(182,61,43,24,10,8)" realizeaza:

a. desenarea unui tip de dreptunghi
b. desenarea unui patrat
c. desenarea unui tip dreptunghi ignorand ultimii doi parametri
d. nimic, sintaxa metodei accepta 4argumente nu 6

9. Instructiunea "ecran.drawRoundArc(20,25,315,150,5,-190);" realizeaza:

a. un arc oval cu coordonatele 20 si 25, o latime de 315 pixeli si o inaltime de 150
pixeli. arcul incepe la valoarea de 5 grade si se intinde pe o distanta de 190 de grade
in sensul acelor de ceas
b. un arc oval cu coordonatele 20 si 25, o latime de 315 pixeli si o inaltime de 150
pixeli. arcul incepe la valoarea de 5 grade si se intinde pe o distanta de 190 de grade
contrar acelor de ceas
c. nimic, o instructiune valida ar fi "ecran.fillArc(20,25,315,150,5,-190);"
d. un arc oval ignorand parametrul negativ

10. Linia de cod "public class CeasDigital extends java.applet.Applet implements
. Runnable", elementul "Runnable" este:

a. o interfata
b. o clasa
c. o variabila
d. un applet

11. Pentru a putea controla un fisier audio in JAVA folosim:

a. nu putem utiliza sunet in format de fisiere audio in JAVA
b. un obiect "AudioClip"
c. un obiect "Audio"
d. un obiect "SoundFile"

12. Supraincarcarea metodelor inseamna:

a. crearea de metode cu diferite semnaturi si definitii insa cu acelasi nume
b. crearea de metode care permit initializarea obiectelor, pentru a le defini starea
initiala din momentul crearii lor
c. crearea de metode care elibereaza resursele ocupate de un obiect dupa terminarea
lucrului cu acesta , inainte ca acesta sa fie inlaturat din sistem
d. crearea unei definitii diferite pentru o metoda care a mai fost definita in superclasa

13. Un applet JAVA trebuie sa contina o metoda "main" apelata la lansarea
aplicatiei :

a. nu poseda o metoda "main"
b. in cazul in care nu exista o metoda "init" in cadrul applet-ului
c. doar in cazul in care nu poseda o metoda "paint"
d. nu poseda o metoda "main" folosind in schimb obligatoriu metoda "start"

14. In cazul in care nu se specifica explicit un administrator de dispunere a
componentelor unei interfete:

a. se foloseste automat administratorul de dispunere FlowLayout
b. se foloseste automat administratorul de dispunere GridLayout
c. se foloseste automat administratorul de dispunere StdLayout
d. nu se afiseaza nimic
15. Pentru a verifica spatiul liber lasat in jurul unui panou se foloseste:
a. getIpadx() si getIpady(), pentru spatiu pe orizontala si respectiv verticala
b. getIpadx() si getIpady, pentru spatiu pe orizontala si respectiv verticala
c. setInsets()
d. getInsets()

16. Liniile de cod de mai jos:
String[] vorbitor=new String [10];
vorbitor[10]="Text introdus";
au ca efect:

a. crearea unui tablou de obiecte String initializate fiecare cu "10"
b. producerea unei erori datorita plasarii incorecte a parantezelor patrate in "String[]"
c. crearea unui tablou de 10 obiecte String si asignarea sirului "Text introdus" in
ultimul element al tabloului
d. producerea unei erori datorita adresarii "vorbitor[10]"

17. Pentru a modifica starea unei casete de validare in JAVA folosim metoda :

a. setCheckboxValue()
b. setLabel()
c. setCheckbox()
d. setState()

18. In cadrul liniei de cod "public boolean mouseEnter(Event evt, int x, int y)",
variabilele x si y se refera la :

a. pozitia din stanga-sus a suprafetei pentru care se contorizeaza intrarea mouse-lui
b. pozitia curenta a cursorului mouse-lui
c. pozitia prin care mouse-ul a patruns pe suprafata
d. pozitia la care s-a executat ultimul clic de mouse in cadrul suprafetei

19. In cazul suprascrierii metodei generice de tratare a evenimentelor este adevarat:

a. celelalte metode specifice de tratare a evenimentelor sunt folosibile doar prin
apelarea explicita in corpul metodei generice
b. celelalte metode specifice de tratare a evenimentelor nu mai sunt folosibile
c. aceasta metoda nu poate fi suprascrisa
d. in cazul aparitiei unui eveniment se testeaza existenta unei metode specifice
evenimentului respectiv si aceasta este apelata daca exista , altfel se apeleaza metoda
generica de tratare a evenimentelor

20. Pentru aplicarea unui anumit stl al liniilor ce urmeaza a fi desenate in JAVA se
foloseste o instructiune:

a. setStroke()
b. setShape()
c. BasicStroke()
d. BasicShape()

GRILA nr. 5

1. Metodele cu acelasi nume se diferentiaza intre ele prin:
a. tipul valorii returnate
b. numarul argumentelor pe care il preiau si tipul argumentelor
c. nu pot exista metode cu exact acelasi nume
d. numele veriabilelor folosite ca argument si numarul de argumente

2. Despre metodele constructor se poate afirma:

a. au acelasi nume cu al clasei, nu returneaza nimic si nu sunt definibile explicit de
programator
b. trebuie totdeauna definite explicit
c. pot avea nume diferit de al clasei doar daca sunt definite explicit ca metode
constructor
d. au totdeauna acelasi nume cu al clasei si nu returneaza nimic

3. Despre metoda "drawLine()" se poate afirma:

a. este o metoda a clasei Graphics si ajuta la desenarea liniilor
b. ajuta la desenarea liniilor
c. este o metoda a clasei Graphics2D si ajuta la desenarea liniilor
d. este o metoda a clasei Applet si ajuta la desenarea liniilor

4. Pentru a modifica starea unei casete de validare in JAVA folosim metoda:

a. setCheckbox()
b. setState()
c. setLabel()
d. setCheckboxValue()

5. Care dintre variabilele de mai jos :
I. String a="Nume";
II. int_numar=700;
III. Point Punct=new Point();
IV. Point $punct=new Point();
V. double 2numar=5;
VI. double_3numar;
sunt definite corect:

a. toate, exceptand numarul IV
b. nici una
c. toate
d. toate, exceptand numarul V

6. In cazul suprascrierii metodei generice de tratare a evenimentelor este adevarat:

a. celelalte metode specifice de tratare a evenimentelor sunt folosibile prin apelarea
explicita in corpul metodei generice
b. in cazul aparitiei unui eveniment se testeaza existenta unei metode specifice
evenimentului respectiv si aceasta este apelata daca exista, altfel se apeleaza metoda
generica de tratare aevenimentelor
c. aceasta metoda nu poate fi suprascrisa
d. celelalte metode specifice de tratare a evenimentelor nu mai sunt folosibile

7. Instructiunea
"ecran.drawRoundRect(182,61,43,24,10,8)" realizeaza :

a. desenarea unui patrat
b. desenarea unui tip de dreptunghi
c. desenarea unui tip dreptunghi ignorand ultimii doi parametri
d. nimic, sintaxa metodei accepta 4 argumenta nu 6

8. Instructiunea
"ecran.drawRoundArc(20,25,315,150,5,-190);" realizeaza:

a. nimic, o instructiune valida ar fi
"ecran.fillArc(20,25,315,150,5,-190);"
b. un arc oval cu coordonatele 20si 25, o inaltime de 315 pixeli si o latime de 150
pixeli, arcul incepe la valoarea de 5grade se intinde pe o distanta de 190 de grade
contrar acelor de ceas
c. un arc oval cu coordonatele 20si 25, o inaltime de 315 pixeli si o latime de 150
pixeli, arcul incepe la valoarea de 5grade se intinde pe o distanta de 190 de grade in
sensul acelor de ceas
d. un arc oval ignorand parametrul negativ
9. Pentru a putea controla un fisier audio in JAVA folosim:

a. un obiect "Audio"
b. un obiect "SoundFile"
c. un obiect "AudioClip"
d. nu putem utiliza sunet in format de fisiere audio in JAVA
10. Urmatorul program:
class ClasaMea {
public static void main(String args[]) {
int nota=10;
switch(nota) {
case 10: System.out.println("Foarte bine");
case 8:System.out.println("Bine");
case 5: System.out.println("Ai trecut");
default: System.out.print("4 - ai cazut");
}}}
realizeaza:

a. o eroare, deoarece instructiunea "swich" nu e corect folosita;
b. afiseaza "Foarte bine"
c. afiseaza patru linii de text
d. afiseaza "4 - ai cazut"

11. Supraincarcare metodelor inseamna:

a. crearea unei definitii diferite pentru o metoda care a mai fost definita in superclasa
b. crearea de metode care permit initializarea obiectelor, pentru a le defini starea
initiala din momentul crearii lor
c. crearea de metode care elibereaza resursele ocupate de un obiect dupa terminarea
lucrului cu acesta, inainte ca acesta sa fie inlaturat din sistem
d. crearea de metode cu diferite semnaturi si definitii insa cu acelasi nume

12. Liniile de cod de mai jos:
String[] vorbitor=new String[10];
vorbitor[10] =Text introdus;
au ca efect:

a. crearea unui tablou de 10 obiecte String si asignarea sirului Text introdus in
ultimul element al tabloului
b. crearea unui tablou de obiecte String initializate fiecare cu 10
c. producerea unei erori datorita adresarii vorbitor[10]
d. producerea unei erori datorita plasarii incorecte a parantezelor patrate in String[]

13. Pentru a apela metoda originala in cadrul metodei de suprascriere folosim
cuvantul cheie:

a. super
b. up
c. parent
d. this

14. Pentru a furniza argumente unui applet se foloseste:

a. un tag HTML
b. nu se pot furniza argumente unui applet ci doar programelor stand-alone
c. introducerea acestora de la linia de comanda
d. o alta clasa JAVA

15. In cadrul liniei de cod public boolean mouseEnter(Event evt, int x, inty),
variabilele x si y se refera la:

a. pozitia la care s-a executat ultimul clic de mouse in cadrul suprefetei
b. pozitia prin care mouse-ul a patruns pe suprafata
c. pozitia din stanga-sus a suprafetei pentru care se contorizeaza intrarea mouse-ului
d. pozitia curenta a cursorului mouse-ului

16.Pentru aplicarea unui anumit stil al liniilor ce urmeaza a fi desenate in JAVA se .
.. foloseste o instructiune:

a. setShape()
b. BasicShape()
c. BasicStroke()
d. setStroke()

17. Un applet JAVA trebuie sa contina o metoda main apelata la lansarea
aplicatiei:

a. nu poseda o metoda main folosind in schimb obligatoriu metoda start
b. in cazul in care nu exista o metoda int in cadrul appletului
c. doar in cazul in care nu poseda o metoda paint
d. nu poseda o metoda main

18. In cazul in care nu se specifica explicit un administrator de dispunere a
componentelor unei interfete:

a. se foloseste automat administratorul de dispunere FlowLayout
b. nu se afiseaza nimic, el trebuie specificat
c. se foloseste automat administratorul de dispunere StdLayout
d. se foloseste automat administratorul de dispunere GridLayout

19. In linia de cod public class CeasDigital extends java applet. Applet implements
Runnable, elementul Runnable este:

a. o variabila
b. un applet
c. o interfata
d. o clasa

20. Pentru a verifica spatiul liber lasat in jurul unui panou se foloseste:

a. setlpadx() si setlpady, pentru spatiul pe orizontala si respectiv vertical
b. setlnsets()
c. getlpadx() si getlpady(), pentru spatiul pe orizontala si respectiv verticala
d. getlnsets()