Sunteți pe pagina 1din 2

Curtea de Conturi

1. Aparitia si evolutia istorica a Curtii de Conturi


Aparitia Curtii de Conturi e determinata pentru inceput prin Tratatul de la Bruxelles
din 22 iulie 1975, dar si-a inceput activitatea in octombrie 1977. Aceasta este I etapa a
evolutiei Curtii de Conturi.
A II a etapa e determinata prin Tratatul de la Maastric, 1992, care a ridicat Curtea
de Conturi la ran!ul de institutie a "#. $rin acest Tratat CC poate publica anual o
declaratie de asi!urare privind corectitudinea conturilor comunitare si le!alitatea
operatiunilor care stau la ba%a acestora.
A III- a etapa este initiata prin Tratatul de la Amsterdam &2 oct. 1997, prin care
competenta CC se extinde asupra unor domenii prioritare a "# '
- politica externa ( - securitatea comuna ( - )ustitia si a*acerile interne.
$e lin!a aceasta tratatul con*irma dreptul CC de a intenta actiuni la Curtea de +ustitie
pentru reali%area atributiilor sale in raport cu alte institutii ale "#.
A IV a etapa prin Tratatul de la ,issa din 2- *ebr. 2&&1. acest Tratat a introdus in
activitatea Curtii '
- pe viitor *iecare stat membru va *i repre%entat in Curte de catre un membru(
- CC era in drept sa adopte anumite cate!orii de rapoarte *iind reunita nu doar in
cole!ii, dar si in camere.
2. Structura si ordinea de formare a CC
Con*orm Tratatului de la ,issa, CC trebuie sa aiba cite un repre%entant din *iecare stat
membru.
.tatele "# sunt obli!ate sa indeplineasca cerinte selectind repre%entantii ei dintre
personalitati, care *ac parte in statele respective, din cadrul unor institutii de audit
extern, care detin o clitate speciala pentru aceasta *unctie.
Procedura de numire.
Membrii CC sunt numiti in *unctie de Consiliul "#, dupa o consultare a
$arlamentului #uropean, pe ba%a propunerilor venite de la statele membre.
Mambrii Curtii sunt alesi pentru un mandat de - ani care poate *i reinoit. Membrii isi
exercita *unctiile dupa principiul de independenta.
Ca un or!an cole!ial, CC este or!ani%ata si *unctionea%a in cole!iu, care poate
delibera si in camere.
Activitatea CC este directionata de $resedintele ales de catre membrii cole!iului, din
rindul lor, pentru un mandat de / ani care poate *i reinoit.
0iind considerat 1 primul intre e!ali 2, el are atributiile '
- pre%idea%a sedintele CC (
- suprave!ea%a executarea deci%iei CC (
- repre%inta curtea in toate relatiile externe.
Secretarul general 3 membru cu cele mai inalte *unctii, *iind numit de catre CC. #l
este responsabil de resursele umane si de administratia CC. #l conduce departamentul de
traduceri.
Activitatea CC este asi!urata de un personal de 7-& an!a)ati4auditori, traducatori s.a.5.
1
CC isi or!ani%ea%a activitatea in !rupuri de audit speciali%at. 0iecare membru al CC e
reparti%at intr-un !rup de audit. 0iecare !rup de audit este condus de un decan, ales de
membrii curtii pentru un mandat de 2 ani.
1. 6rupul de audit $olitici A!ricole
2. 6rupul de audit $olitici .tructurale si 7nterne
/. 6rupul de audit Actiuni #xterne
8. 6rupul de audit 9esurse proprii, Activitati bancare, celtuieli administrative,:
5. 6rupul de audit Coordonare, #valuare, Asi!urare, ;e%voltare
Bu!etul CC constituie 11/ mil. #uro, 1< din totalul celtuielilor "#.
3. Atributiile CC
CC are o competenta !enerala privin controlul tuturor veniturilor si celtuielilor din
"#.
#a este un instrument al $arlamentului "#, in ca%ul in care aceasta are *unctia de
control asupra Comisiei #uropene.
CC *ace un raport annual dupa inceierea *iecarui exercitiu *inanciar, care este transmis
celorlalte institutii europene.
2

S-ar putea să vă placă și