Sunteți pe pagina 1din 10

TIPUL OPIONALULUI: La nivelul ariei curriculare

DURATA CURSULUI: 1 an
NUMR DE ORE PE SPTMN: 1 or
LITERATURA
PENTRU COPII
SCOALA CU CLASELE I-VIII, ROTUNDA OLT
CLASA a II-a A
INSTITUTOR :STEFANACHE IONELA VIOLETA
AN SCOLAR 20092010
AR!"#ENT
Varsta scolara este plina de intrebari.Copiii sunt dornici de cunoastere.Acum
incep sa-si largeasca orizonturile dar raman totusi fascinati de mirifica lume a basmelor
si poeziilor specifice lor.
Literatura pentru copii este o sursa de imbogatire spirituala, ea dispunand de
multiple valente estetice si morale , cultivandu-le copiilor sentimente alese prin
modelele oferite de textele selectate sau invatandu-i pe acestia sa dezaprobe modelele
negative intalnite, largindu-le astfel aria de cunoastere.
Prin orele de literatura pentru copii se realizeaza mai multe obiective concretizate
in :
-stimularea curiozitatii, imaginatiei, perseverentei, increderii in fortele proprii;
-formarea unei gandiri creative, flexibile;
-incuraarea unei atitudini favorabile fata de lectura
-formarea capacitatii de a surprinde, de a descoperi continuturi si forme ale realitatii
exprimate intr-o multitudine de modalitati;
-formarea treptata a unui vocabular adecvat, a unei vorbiri fluente si logice.
! carte "nseamn# sentimente, experien$# personal#, imagina$ie, oac# %de-a
cuvintele& etc. 'oate acestea nu pot fi redate "ntr-un film sau "ntr-o pagin# de internet,
unde informa$ia este, de mult ori, %gata mestecat#& (i trecut# prin filtrul ra$iunii (i
profilului afectiv al celui care a realizat cele de mai sus. ! oper# literar# este rodul
imagina$iei)experien$ei personale* (i talentului autorului s#u, dar ofer# posibilitatea de a
te reg#si, ca (i cititor, "n diferite moduri acolo. ! carte te face s# visezi, s#-$i creezi
imagini. ! oper# literar# aut# la dezvoltarea vocabularului (i a capacit#$ii de exprimare
oral# (i scris#. Cartea "$i poate deveni cel mai bun prieten, at+t prin informa$iile pe care
le con$ine, c+t (i prin faptul c#-$i poate fi tovar#( "ntr-o c#l#torie sau "n serile ploioase
de toamn#, c+nd nu po$i merge la oac#, afar#.
Pentru ca apropierea de carti sa devina o deprindere zilnica,iar deprinderea de a citi
o necesitate, este nevoie ca scoala si familia sa se implice activ in apropierea elevului de
miracolul cartii.
,n urma unei evaluari a clasei , cunoscandu-i dupa un an petrecut impreuna, am
observat necesitatea imbogatirii vocabularului si a dezvoltarii imaginatiei si a
creativitatii copiilor.-in acest motiv, am ales ca prin textele in versuri si in versuri, prin
lumea fascinanta a povestilor si poeziilor, prin personaele atat de indragite elevilor, sa-i
aut pe acestia sa-si invinga sentimentele de teama si in.ibitie, sa gandeasca logic,
dezvoltand in acest mod, cat mai mult posibil capacitatea de exprimare orala./levii
dobandesc deprinderi de receptare corecta a textului citit, de folosire corecta si nuantata
a cuvintelor, de formulare clara si personala a unor mesae proprii, de argumentareva
unui punct de vedere.
Lecturile propuse, exercitiile si ocurile care le insotesc au rolul de a solicita elevul
sa opereze cu informatii insusite si de a le activiza vocabularul.
!ptionalul propus ,,Popas in lumea cartilor& le ofera elevilor sansa de a-si cultiva
capacitatea de audiere si receptare, imaginatia, fantezia, creativitatea, exprimarea
corecta si nuantata si vine in intampinarea cerintelor din mai multe directii: interesul
elevilor si dorinta parintilor.
Voi urma povetele lui AL.Vla.uta si voi porni impreuna cu elevii intr-o
calatorie ,,Pe aripile cuvintelor&:
,,,nvata-l pe scolar sa construiasca frumos si solid.Arata-i ce-i urat si ce-i frumos.
Povatuieste pe scolar si fa-l sa-si scalde, ca intr-un izvor limpede si racoritor,
tinerele lui ganduri&.
O$IECTIVE %E REFERINTA SI E&E#'LE %E ACTIVITATI
%E INVATARE
Obiective de referinta Activiti de !nvare
O".s# perceap# informa$ii
semnificative dintr-un text
literar
-exerci$ii de concentrare a aten$iei pentru
ascultarea atent# a unui text literar audiat sau citit;
-exerci$ii de recunoa(tere a titlului, a autorului, a
textului propriu.zis;
-exerci$ii de recunoa(tere a unor momente din
texte;
- exerci$ii de sesizare a mesaului unui text literar.
O#.s# identifice elemente de
baz# ale structurii textului
- exerci$ii de recunoa(tere a personaelor dintr-un
text narativ;
- exerci$ii de recunoa(terea titlului, a autorului, a
textului propriu-zis;
- exerci$ii de recunoa(tere a tablourilor din textele
care redau o descriere;
- exerci$ii de recunoa(tere a versului, a strofei (i a
silabelor finale ale versurilor.
O$.s# disting# sensurile unor
cuvinte din textul literar
- exerci$ii de identificare a cuvintelor cu "n$eles
nou din textul literar;
- exerci$ii de stabilire a sensului unor cuvinte prin
raportare la context.
- exerci$ii de identificare a cuvintelor (i expresiilor
noi dintr-un text audiat sau citit;
- exerci$ii de explicare a "n$elesului cuvintelor (i
expresiilor noi;
- exerci$ii de folosire a cuvintelor noi "n contexte
noi.
O%.s# redea, "n manier# proprie,
con$inutul textului literar
- exerci$ii de citire expresiv# a textelor literare;
- exerci$ii de povestire a con$inutului textului
literar;
- exerci$ii de relatare, "ntr-o succesiune logic#, a
"nt+mpl#rilor prezentate "ntr-un text narativ;
- exerci$ii de comparare a textelor prin stabilirea
asem#n#rilor (i deosebirilor;
- exerci$ii de memorare (i de recitire expresiv# a
unor versuri;
-exercitii de formulare de intrebari si raspunsuri
referitoare la un text literar;
- exercitii de povestire a textului cu autorul
invatatorului
O&IECTI'E DE RE(ERINTA ACTI'ITATI DE IN'ATARE
O).sa formuleze opinii, pareri, despre
personae, despre actiune, ustificand
cu argumente punctul de vedere;
- exercitii de exprimare a propriilor pareri in
legatura cu comportamentul personaelor;
- exercitii de formulare a unor argumente pro si
contra in sustinerea unor pareri;
- exercitii de grupare a personaelor in functie
de anumite trasaturi de caracter
O*.sa creeze scurte mesae si
compozitii literare
- exercitii de completare sau modificare a
secventelor textului;
- exercitii de combinare a silabelor finale,
pentru realizarea rimei acestora;
- realizarea unor dialoguri improvizate, pe
teme legate de textul literar;
- folosirea unor proverbe sau zicatori.
CON(IN"T"RILE )NV*(*RII
0. Poezii din folclorul copiilor
1. Legende (i poezii populare
2. Pove(ti (i povestiri pentru copii, de scriitori rom+ni
3. Pove(ti (i povestiri pentru copii, de scriitori str#ini
4. /xerci$ii aplicative, ocuri didactice
5. -in intelepciunea populara: proverbe, g.icitori
6. Concursuri tematice
STAN%AR%E C"RRIC"LARE %E 'ERFOR#AN(*
70 -esprinderea semnifica$iei globale (i a unor informa$ii de detaliu din
textul literar
71 -esprinderea sensului unui cuv+nt prin raporatare la context
72 Participare, "n manier# proprie, la comunicarea dialogat#
73 8ormularea unor enun$uri corecte din punct de vedere gramatical (i lexical
74 Povestirea unui text cu spriinul "nv#$#torului.
75 9ealizarea unor dialoguri improvizate pe teme legate de textul literar
#O%ALIT*(I %E EVAL"ARE
!bservarea sistematica
Proba oral#
Proba scrisa
Portofoliul
Proiectul
Autoevaluarea
PLANIFICAREA CALENDARISTICA
A UNITATILOR DE INVATARE
Nr.
Crt.
Unitatea de
nvare
Obiectiv
e de
referin
Coninuturi Nr.
ore
Sptmna O
b
s.
1 U
1
: Universul
necuvnttoarel
or
O1
O2
O3
-Puisorii de
Emil
Garleanu
Balada unui
reier mic de
George
Toparceanu
-!urtuna de
George
Toparceanu
-"epurele si
broasca
testoasa
dupa Lev
Tolstoi
-
Somnoroase
pasarele de
Mihai
Eminescu
-Ce te
leeni? de
Mihai
10 h
14.O9/27.11
Eminescu
Evaluare
2. U
2
:
Intelepciunea
animalelor
O1
O2
O3
O4
O 5
-#otanul cu
$uralai de
Lev Tolstoi
-Camila si
irafa
-#arinimie
de Emil
Garleanu
-"arna pe
ulita
- %apada si
&iocelul-
legenda
Evaluare
7h
30.11/29.01
3. U
3
: Taina
versului
O2
O3
O
-Sfarsitul
iernii de
!asile
"lecsandri
-'estitorii
primaverii de
George
#os$uc
-(e ce nu se
intalnesc
soarele cu
luna
-Neustorul
de
mandarine
-Bunica de
%te&an
Octavian 'osi&
h
08.02/19.03
4. U
4
: n lumea
povetilor
O1
O4
O5
O
-Printesa si
ma$area de
(ans
#hristian
"ndersen
h
22.03/ 07.05
-
Cenusareas
a de !ratii
"rimm
-Soldatelul
de plumb de
(ans
#hristian
"ndersen
-Povestea
unui om
lenes de 'on
#reanga
)Ghicitori
)Evaluare
#. U
#
: $ara
O1
O2
O4
O5
)Ce e mai
usor* +e !,
Oseeva
-)vocari
despre
"nvatatorul
"on Creana
de -ean .art
-%e miros au
meseriile de
Giani /odari
Sezatoare
literara
Evaluare
5 h
10.05/11.06
$I$LIO!RAFIE:
0.Agrigoroae, -an : Literatur pentru copii, clasa a II-a, (Disciplin opional),
/ditura Adan, Piatra- ;eam$
1. <<<<< - Discipline opionale la clasele I-IV, /d. Polirom, ,a(i
2.=rigore A.,>marandescu ;.Ang.el A.,?ategan @.,9adoi P.,-umitru @. -,,Pe aripile
cuvintelor, Literatura pentru copii, clasa a ,,- a ed.Ars Libri Pitesti
3.Antologie de texte literare clasele ,- ,V /ditura Aramis 1AA2
4.Paraiala !lga , Literatura pentru copii clasa a ,,-a ed.Aramis 1AA3