Sunteți pe pagina 1din 6

CONTRACT DE PRESTRI DE SERVICII

Nr. ____ / _______________


Art. 1. PRILE CONTRACTANTE
1.1 S.C. Licitatii Imobiliare K Group S.R.L., cu sediul n Municipiul Bucuresti, Str. Italian Nr.
1, nre!istrat la "#ciul Re!istrului Comer$ului de pe l%n! &ribunalul Bucure'ti sub nr.
()*+,,))+*1 'i codul #scal nr. -*1.,/0, (numit n continuare Benefciarul),
repre1entat prin 2222222222222222222222223 Sales 45ecuti6e
'i
1. 2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222, cu domiciliul+sediul n
2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222, C.I.7.+C.8.I.
222222222222222222222222, nre!istrat la "#ciul Re!istrului Comer$ului sub nr.
22222222222222222222222, IB9N 2222222222222222222222222222222222222222, desc:is la
222222222222222222222222222222 repre1entat prin 22222222222222222222222, n calitate de
222222222222222222 ;numit n continuare <restatorul=,
ambele numite !eneric >partea? sau >pr$ile?.
9@ANB CN @4B4R4 CDE
Bene#ciarul este o societate comercial care or!ani1ea1 'i desF'oar licita$ii imobiliare 'i
care se bucur de o bun reputa$ie pe pia$a imobiliarG
Bene#ciarul inten$ionea1 s oFere altor participan$i din domeniu posibilitatea de a recur!e la
ser6iciile sale, de o manier reciproc a6antaHoasG
<restatorul dore'te s colabore1e cu Bene#ciarul n 6ederea promo6rii unor interese comune
'i a Facilitrii ac:i1i$iilor de imobile n &eritoriu, n condi$ii de corectitudine din punct de
6edere concuren$ial,
pr$ile, de bun3credin$ 'i cu inten$ia a se an!aHa din punct de 6edere Huridic, au con6enit s
nc:eie pre1entul contract.
Art. 2. DEFINIII
Cn sensul pre1entului contract, interpretarea termenilor se 6a Face dup cum urmea1E
) Bun repre1int orice bun imobil aIat n circuitul ci6il, respecti6E
i. terenuri situate n intra6ilan, indiFerent de destina$ia acestora
ii. case indi6iduale sau comple5e de case
iii. apartamente n imobile tip bloc
i6. alte construc$ii cu destina$ie comercial, turistic sau industrial.
) Ofertant este acea persoan care particip la licita$iile Bene#ciarului n scopul
ac:i1i$ionrii unui Bun, n calitate de oFertant. Clientul care, n urma procedurii
licita$iei, oFer cel mai mare pre$ 'i ac:i1i$ionea1 unul sau mai multe Bunuri, 6a #
numit n cuprinsul pre1entului contract Ofertant adjudecatar.
) Indicele de spor repre1int 6aloarea cu care cre'te pre$ul Bunului n timpul procedurii
licita$iei. Indicele de spor 6a # stabilit de ctre Bene#ciar.
1
) Licitaia este procedura or!ani1at de Bene#ciar n scopul intermedierii 6%n1rii,
respecti6 a cumprrii Bunurilor 'i care se desF'oar n conFormitate cu pre6ederile
le!ale 'i cu re!ulile impuse de Statutul Casei de Licita$ii.
) Teritoriu repre1int sectorul !eo!ra#c situat ntre limitele teritoriale ale municipiului
Bucure'ti, n interiorul cruia <restatorul 'i 6a desF'ura acti6itatea.
) Vnztor este acea persoan, proprietar al unuia sau mai multor Bunuri, care dore'te
nstrinarea acestora prin intermediul Licita$iei.
Art. 3. OBIECTUL CONTRACTULUI
-.1 "biectul pre1entului contract l constituieE
a) acti6it$i de prospectare a pie$ei imobiliareG
b) identi#care a poten$ialilor @%n1tori 'i+sau "Fertan$iG
c) promo6are a procedurilor de Licita$ie ca modalitate de 6%n1are+ac:i1i$ionare de imobile,
n scopul atra!erii poten$ialilor @%n1tori+"Fertan$i n 6ederea participrii acestora la
Licita$iile or!ani1ate de B4N47ICI9R.
-. <entru ser6iciile de mai sus, Bene#ciarul se obli! s plteasc <restatorului un comision
din #ecare 6%n1are din portoFoliul acestuia din urm reali1at prin intermediul Licita$iei, n
condi$iile de mai Hos.
-.- La momentul identi#crii unui Bun, respecti6 a unui @%n1tor, <restorul 6a nc:eia cu
Bene#ciarul o ane5 la pre1entul contract, care 6a cuprinde, printre altele, descrierea
Bunului. n e6entualitatea n care un alt prestator 6a propune Bene#ciarului acela'i bun,
comisionul 6a # datorat acelui prestator care a semnat primul ane5a pri6itoare la Bun.
-.) <r$ile con6in, de comun acord, c plata contractului se 6a datora n situa$ia n care scopul
colaborrii este atins, respecti6 are loc o 6%n1are a unui imobil din portoFoliul
<restatorului. 9cesta nu poate pretinde nicio plat pentru acti6it$ile de la punctul ).1
dac acestea nu au a6ut ca re1ultat o 6%n1are eFecti6 a unui imobil.
Art. 4. COMISIONUL
).1 Bene#ciarul se obli! s plteasc <restatorului un comision ce repre1int 222J din
6aloarea #ecrei tran1ac$ii #nali1ate, respecti6 a #ecrui Bun 6%ndut n cadrul Licita$iei 'i
a crui participare la Licita$ie a Fost intermediat de ctre <restator n numele
Bene#ciarului.
). Comisionul este calculat 'i datorat la 6aloarea net a tran1ac$iei #nali1ate, Fr &@9.
).- Cn ca1ul n care, din orice moti6e, tran1ac$ia nu a putut # #nali1at, <restatorul nu 6a #
ndrept$it s solicite comisionul, nici total, nici par$ial.
).) Comisionul se datorea1 'i 6a # pltit n termen de 1* 1ile lucrtoare de la data #nali1rii
tran1ac$iei, dacE
a= s3a eFectuat tran1ac$ia bunului care a Fcut obiectul ne!ocierilor <restatorului cu clientul n
cadrul Licita$iei, 'i
b= "Fertantul adHudecatar 'i3a e5ecutat obli!a$iile ce decur! din contractul nc:eiat prin
intermediul <restatorului, iar
c= <restatorul a transmis Bene#ciarului Factura #scal aFerent.
)., <rin #nali1area tran1ac$iei se n$ele!e momentul la care s3a reali1at predarea Bunului,
respecti6 plata pre$ului 'i nc:eierea Formalit$ilor de publicitate imobiliar cu pri6ire la
Bun.
2
).0 <lata comisionului 6a # Facut n lei la cursul B.N.R. din 1iua eFecturii pl$ii, prin transFer
bancar, n contul Bene#ciarului men$ionat la 9rt. 1 din pre1entul contract sau n numerar
la sediul Bene#ciarului.
).K Neemiterea Facturii duce la imposibilitatea ac:itrii acesteia n termenul pre61ut la art.
/.) de mai sus.
Art. 5. DURATA
<re1entul contract 6a # nc:eiat pe o durat de 222222 luni. Cu -* de 1ile nainte de e5pirarea
acestei date, pr$ile pot decide prelun!irea pre1entul contract prin act adi$ional. Bac la
e5pirarea acestei date, pr$ile nu au c1ut n mod e5pres de acord cu pri6ire la proro!area
contractului, acesta ncetea1 de plin drept.
Art. 6. DREPTURILE I OBLI!AIILE PRESTATORULUI
0.1 <restatorul se obli! s ac$ione1e cu bun3credin$, precum 'i cu dili!en$ 'i
proFesionalism n ndeplinirea ndatoririlor sale impuse prin pre1entul contract, prin le!e,
precum 'i prin bunele practici ale pie$ei imobiliare, proteH%nd deopotri6 interesele sale 'i
pe cele ale Bene#ciarului.
0. <restatorul se obli! s inForme1e poten$ialii clien$i cu pri6ire la condi$iile 'i detaliile
participrii la Licita$ie, a'a cum acestea i3au Fost pre1entate de ctre Bene#ciar. Cn acest
sens, <restatorul 6a utili1a e5clusi6 materialele promo$ionale 'i inFormati6e puse la
dispo1i$ie de ctre Bene#ciar ;bro'uri, cataloa!e, etc.=.
0.- <restatorul !arantea1 Bene#ciarului c poten$ialii clien$i atra'i n 6ederea participrii la
Licita$ie au Fost selecta$i n ba1a indica$iilor Bene#ciarului 'i n conFormitate cu strate!ia
sa de marLetin!.
0.) Cn ca1urile n care o deci1ie trebuie luat Fr nt%r1iere de ctre <restator 'i nu este
posibil consultarea n timp util a Bene#ciarului, ne!ocierile nc:eiate de <restator cu
ter$e persoane pot include condi$ii suplimentare sau deosebite Fa$ de cele con6enite
ini$ial ntre <restator 'i Bene#ciar, dac aceste noi condi$ii sunt n acord cu interesele
Bene#ciarului, a'a cum re1ult ele din contract 'i din instruc$iunile anterioare ale
acestuia. Cn toate ca1urile, orice deci1ie luat Fr consultarea Bene#ciarului trebuie
con#rmat ulterior, n mod e5pres, de ctre acesta din urm. Cn lipsa con#rmrii,
respecti6a propunere nu 6a Face obiectul pre1entului contract 'i prin urmare nu 6a da
na'tere niciunei obli!a$ii din partea Bene#ciarului.
0., <restatorul 6a inForma pe Bene#ciar despre toate oFertele identi#cate, urm%nd ca acesta
din urm s se ocupe n continuare de procedurile necesare participrii @%n1torilor sau
"Fertan$ilor la Licita$ie, a'a cum acestea sunt stabilite prin Statutul Casei de Licita$ii.
InFormarea 6a # nso$it de datele preliminare, dar necesare, ce pri6esc Bunul care 6a
Forma obiectul 6%n1rii n cadrul Licita$iei, ;i.e. copii ale actelor de proprietate, rapoarte
de e5perti1, planuri de ar:itectur, etc.=, precum 'i, la cererea Bene#ciarului, de alte acte
'i inForma$ii care s ateste bonitatea clientului, buna3credin$ etc.
0.0 La solicitarea Bene#ciarului 'i+sau dac Clientul o cere, <restatorul 6a oFeri acestuia tot
spriHinul necesar n rela$ia cu Clientul, respecti6 @%n1torul, n cursul procedurilor
preliminare participrii la Licita$ie sau dup aceasta, p%n la de#niti6area Formalit$ilor de
6%n1are.
0.K <restatorul 6a inForma pe Bene#ciar c%t mai cur%nd posibil cu pri6ire la orice Fapte care
aHun! la cuno'tin$a sa n derularea acti6it$ilor sale 'i care pot pre1enta rele6an$ pentru
Bene#ciar n e5ecutarea obli!a$iilor deHa contractate, n nc:eierea de noi contracte sau n
stabilirea strate!iei 6iitoare de promo6are.
0./ <restatorul 6a putea participa n mod !ratuit la licita$ie, n calitate de obser6ator.

Art. ". DREPTURILE I OBLI!AIILE BENEFICIARULUI
3
K.1 Bene#ciarul se obli! s pun la dispo1i$ia <restatorului toate inForma$iile necesare
acestuia din urm pentru a3'i ndeplini obli!a$iile.
K. Bene#ciarul se obli! s continue ne!ocierile ini$iate n interesul su de <restator dac
sunt mplinite urmtoarele condi$ii cumulati6eE
a) au Fost aprobate de ctre Bene#ciar,
b) sunt n acord cu instruc$iunile Bene#ciarului,
c) pre1int interes Bene#ciarului, $in%nd cont de condi$iile n care poten$ialul client este
dispus s colabore1e cu Bene#ciarul. 46aluarea interesului unei oFerte 6enite din
partea <restatorului rm%ne la discre$ia Bene#ciarului.
K.- Bene#ciarul se obli! s ac:ite comisionul n cuantumul 'i condi$iile pre61ute la art. ).
K.) Cn e6entualitatea n care <restatorul nu particip la Licita$ie 'i+sau la Formalit$ile
ulterioare ale 6%n1rii, Bene#ciarul 6a comunica acestuia, n scris, 6aloarea comisionul
datorat, mpreun cu elementele a6ute n 6edere la calcularea comisionului.
Art. #. RESTRICII DE CONCUREN I CONFIDENIALITATE
/.1 <r$ile con6in c toate datele, inForma$iile 'i documentele ob$inute de <restator ca eFect al
e5ecutrii pre1entului contract sunt strict con#den$iale 'i se obli! s nu le di6ul!e ctre
ter$e persoane. &otodat, se an!aHea1 s nu Foloseasc aceste inForma$ii con#den$iale n
interesul sau pentru bene#ciul personal.
/. InForma$iile con#den$iale pot pri6i inclusi6 desF'urarea 'i de16oltarea acti6it$ii
Bene#ciarului, precum 'i rela$iile acestuia cu clien$ii, #ind strict le!ate de speci#cul
acestui sector de ser6icii oFerite de Bene#ciar. 9ceste inForma$ii se pot aIa n orice Form,
oral, scris, electronic, Fr limitare, 'i pot par6eni <restatorului #e n e5ercitarea
direct a prestrii de ser6icii, #e n mod indirect, accidental sau incidental.
/.- Bi6ul!area inForma$iilor con#den$iale nu 6a putea # Fcut nici cu inten$ie 3 direct sau
indirect 3 'i nici din culp, #e ea sub Forma lipsei de pre6edere sau a ne!liHen$ei.
/.) <restatorul se 6a asi!ura c to$i salaria$ii 'i+sau colaboratorii si sunt inForma$i despre 'i
respect pre1enta clau1 de con#den$ialitate. <restatorul 6a pune la dispo1i$ie date 'i
inForma$ii numai persoanelor direct implicate n e5ecutarea contractului.
/., Clau1a pri6ind con#den$ialitatea inForma$iilor sub1ist pe perioad nelimitat 'i dup
ncetarea contractului, indiFerent de moti6ul ncetrii 'i 'i 6a produce eFectele 'i n ca1ul
n care contractul este suspendat temporar.
/.0 La ncetarea pre1entului contract de prestri de ser6icii, <restatorul se an!aHea1 s
restituie imediat Bene#ciarului toate materialele 'i documentele con$in%nd orice
inForma$ie, pe orice suport, ce pri6esc Bene#carul 'i se aI n posesia sau sub
supra6e!:erea <restatorului.
/.K &otodat, <restatorul se obli! s nu nc:eie cu al$i bene#ciari care desF'oar n &eritoriu
o acti6itate similar celei a Bene#ciarului, contracte prin care s 'i asume obli!a$ii de
natura celor de la art. - 'i purt%nd asupra unor acti6it$i identice sau similare. 9ceasta
restric$ie se aplic at%t pe durata pre1entului contract, c%t 'i timp de ani de la data
ncetrii lui, n considerarea Faptului c <restatorul a luat cuno'tin$ de anumite secrete
comerciale ale Bene#ciarului pe durata e5ecutrii contractului.
/./ <restatorul declar c n$ele!e 'i consimte c restric$iile 'i limitrile con$inute n aceste
clau1e repre1int parte inte!rant a contractului de prestri de ser6icii 'i este de acord c
ele sunt ntemeiate 'i absolut necesare proteHrii acti6it$ii desF'urate de Bene#ciar pe
pia$a rele6ant.
/.. <restatorul declar c n$ele!e 'i consimte c orice nclcare a obli!a$iilor asumate
repre1int un preHudiciu ireparabil pentru Bene#ciar, astFel nc%t Bene#ciarul 6a a6ea
dreptul, pe l%n! daune3interese 'i la restituirea oricrei compensa$ii patrimoniale 6a
socoti necesar, inclusi6 cea re1ult%nd din repre1entarea le!al a intereselor sale 'i din
punerea n e5ecutare a pre1entului contract.
/.1* 45onerea1 de rspundere urmtoarele situa$iiE
4
a= dac datele, inForma$iile sau documentele erau cunoscute nainte de a # Fost ob$inute
de la Bene#ciarG
b= dac de16luirea datelor, inForma$iilor sau documentelor s3a Fcut dup ce s3a primit
acordul scris al Bene#ciarului pentru aceastaG
c= dac datele, inForma$iile sau documentele erau de circula$ie public la data de16luirii
lorG
d= dac <restatorul a Fost obli!at n mod le!al s de16luie datele, inForma$iile sau
documentele respecti6e.
Art. $. SANCIUNI
..1 <restatorul 6a # direct rspun1tor Fa$ de Bene#ciar pentru preHudiciile suFerite de acesta
din culpa <restatorului, ori ca urmare a e5ecutrii necorespun1toare sau a nee5ecutrii
obli!a$iilor <restatorului 'i se an!aHea1 s3i returne1e Bene#ciarului toate costurile 'i
c:eltuielile.
.. Cn ca1ul n care Bene#ciarul nu 'i respect obli!a$ia de plat la termenul 'i n condi$iile
stabilite prin art. ) din pre1entul contract, <restatorul 6a # ndrept$it s cear penalit$i
n cuantum de *,1 J din comision pentru #ecare 1i de nt%r1iere. Cuantumul penalit$ilor
nu poate dep'i 6aloarea crean$ei asupra crora acestea s3au aplicat.
..- <enalit$ile nu sunt datorate n situ$ia n care plata nu s3a eFectuat din moti6e imputabile
<restatorului.
..) <lata penalit$ilor nu e5clude rspunderea oricreia dintre pr$i pentru repararea
preHudiciului cau1at celeilalte n ca1ul nclcrii obli!a$iilor de con#den$ialiate,
neconcuren$ sau a re!ulamentului de participare la Licita$ie al Bene#ciarului.
Art. 1%. FORA MA&OR
1*.1 Niciuna dintre pr$ile contractante nu rspunde de nee5ecutarea la termen sau+'i de
e5ecutarea n mod necorespun1tor M total sau par$ial M a oricrei obli!a$ii care i re6ine n
ba1a pre1entului contract, dac nee5ecutarea sau e5ecutarea necorespun1toare a
obli!a$iei respecti6e a Fost cau1at de For$ maHor, a'a cum este de#nit prin le!e.
1*. <artea care in6oc For$a maHor este obli!at s noti#ce celeilalte pr$i, n termen de
1* ;1ece= 1ile, producerea e6enimentului respecti6 'i s ia toate msurile posibile n
6ederea limitrii consecin$elor lui.
1*.- Bac n termen de 1* ;1ece= 1ile de la producerea e6enimentului respecti6 acesta nu
ncetea1, pr$ile au dreptul s3'i noti#ce ncetarea de drept a pre1entului contract, Fr
ca 6reuna dintre ele s pretind daune3interese.
Art. 11. 'NCETAREA CONTRACTULUI
11.1 <re1entul contract ncetea1 de plin drept, Fr a # necesar inter6en$ia unei instan$e
Hudectore'ti 'i Fr nicio alt Formalitate, n ca1ul n care oricare dintre pr$iE
a) nu 'i e5ecut o obli!a$ie considerat esen$ial la nc:eierea pre1entului contractG
b) este declarat n stare de incapacitate de platG
c) cesionea1 drepturile 'i obli!a$iile sale Fr acordul celeilalte pr$iG
d) ncalc n mod repetat obli!a$ii contractuale de alt natur dec%t cele pre61ute la lit.
a=.
11. Contractul ncetea1 de drept 'i n urmtoarele ca1uriE
a= la e5pirarea duratei pre1entului contractG
b= prin 6oin$a pr$ilor, cu condi$ia noti#crii celeilalte pr$i cu cel pu$in -* de 1ile nainteG
c= n ca1uri de For$ maHor, conForm art. 1* de mai sus.
5
11.- <artea care in6oc ncetarea contractului, n temeiul uneia dintre cau1ele pre61ute la
art. 11.1, 6a noti#ca celeilalte pr$i cau1a de ncetare cu cel pu$in -* de 1ile nainte.
11.) Re1ilierea nu 6a a6ea eFect asupra obli!a$iilor deHa scadente ntre pr$i.
Art. 12. DIVI(AREA CONTRACTULUI
1.1 Cn ca1ul n care o clau1 sau o parte din pre1entul contract 6a # declarat nul,
clau1ele rmase 6alabile 6or continua s 'i produc eFectele, cu e5cep$ia ca1urilor n care
clau1a sau partea anulat con$in o obli!a$ie esen$ial.
1. Sunt considerate esen$iale obli!a$iile pre61ute la 9rt. 0 'i . ;pentru <restator= 'i 9rt. K
'i / ;pentru Bene#ciar=.
Art. 13. CESIUNEA CONTRACTULUI
<r$ile nu 6or cesiona drepturile 'i+sau obli!a$iile ce le re6in n ba1a acestui contract unei
ter$e persoane, Fr acordul scris al celeilalte pr$i.
Art. 14. NOTIFICRI
1).1 Cn accep$iunea pr$ilor, orice noti#care adresat de una dintre acestea celeilalte este
6alabil dac 6a # transmis n Form scris la sediul pre61ut n partea introducti6 a
pre1entului contract.
1). Cn ca1ul n care noti#carea se Face pe cale po'tal, ea 6a # transmis, prin scrisoare
recomandat, cu con#rmare de primire 'i se consider primit de destinatar la data
men$ionat de o#ciul po'tal primitor pe aceasta con#rmare.
1).- Bac noti#carea se trimite prin tele5 sau teleFa5, ea se consider primit n prima 1i
lucrtoare dup cea n care a Fost e5pediat.
1).) Noti#crile 6erbale nu se iau n considerare de niciuna dintre pr$i, dac nu sunt
con#rmate, prin intermediul uneia dintre modalit$ile pre61ute la alineatele precedente.
Art. 15. PREVEDERI FINALE
1,.1 Contractul intr n 6i!oare la data semnrii de ctre pr$i.
1,. &oate clau1ele acestui contract 6or # !u6ernate 'i interpretate conForm le!ii rom%ne.
1,.- <r$ile 6or ncerca s re1ol6e prompt 'i cu bun3credin$ orice disput le!at de acest
contract, prin ne!ociere ntre repre1entan$ii ce au autoritatea de a solu$iona
contro6ersa.
1,.) &oate disputele nere1ol6ate ce reies din acest contract 6or # solu$ionate n cele din
urm de ctre instan$ele competente rom%ne.
1,., Completrile 'i+sau modi#crile aduse la pre1entul contract nu sunt 6alabile 'i
opo1abile dec%t dac aceasta re1ult e5pres din acte semnate de ambele pr$i.
Cesionarea contractului este posibil numai cu acordul scris al ambelor pr$i
contractante.
1,.0 <re1entul contract a Fost nc:eiat n limba rom%n, ast1i 22222222222222222, n
e5emplare, cu aceea'i putere Huridic, c%te un e5emplar pentru #ecare parte
contractant.
<R4S&9&"R, B4N47ICI9R,
S.C. Licitatii Imobiliare K Group S.R.L., S.C. 22222222222222222222 S.R.L.,
prin repre1entant, prin repre1entant,
2222222222222222222 2222222222222222222
6