Sunteți pe pagina 1din 4

Disciplina: EDUCAIE FIZIC

EALONAREA ANUAL A UNITILOR DE NVARE


Unitatea de nvmnt: Grup colar Agricol Constantin Dobrescu
Anul colar: 2011-2012
Cadrul didactic: !"#C#$% C"&#'A(A$#'A
CLASA a XI-a
Unitatea de
nvare
luna )eptembrie "ctombrie 'oiembrie Decembrie #anuarie *ebruarie +artie Aprilie +ai #unie
spt, - . / 0 1 2 3 4 5 -6 -- -. -/ -0 -1 -27-37-4 -5 .6 .- .. ./ .0 .1 .2 .3 .4 .5 /6 /-7/. // /0 /1 /2 /3 /4 /5 06 0-
lecia - . / 0 1 2 3 4 5 -6 -- -. -/ -0 -1
V
A
C
A
N

-2 -3 -4 -5 .6 .- .. ./ .0 .1 .2
)

p
t

n
a

a
c
t
i
v
i
t

i
l
o
r

e
8
t
r
a
c
u
r
r
i
c
u
l
a
r
e

i

e
8
t
r
a

c
o
l
a
r
e
V
A
C
A
N

.3 .4 .5 /6 /- /. // /0 /1
)tarea de
sntate i
de9voltarea
:i9ic
"biecte;
aparate; i
instalaii
utili9ate n
de9voltarea
:i9ic
L
E
C

I
E

T
E
O
R
E
T
I
C

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
<rocedee de
e8ersare cu
ngreuieri mici
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
!ariante de
programe
=culturism;
aerobic;
stretc>ing?
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
<rograme de
ntre inere
reali9abile n
timpul liber
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
!alorile
:uncionale
medii speci:ice
vrstei i
se8ului
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
<rincipalele
atitudini
corporale
de:iciente la
nivelul
coloanei
vertebrale
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
*Determinri
antropometric
e
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
+odelul
de9voltrii
:i9ice speci:ic
vrstei i
se8ului
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
#n:luenele
activitilor
speci:ice
pro:ilului7
speciali9rii
asupra
de9voltrii
:i9ice
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
)isteme de
ac ionare
pentru
corectarea
ci:o9elor;
lordo9elor i
scolio9elor
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
1
Unitatea de
nvare
luna )eptembrie "ctombrie 'oiembrie Decembrie #anuarie *ebruarie +artie Aprilie +ai #unie
spt, - . / 0 1 2 3 4 5 -6 -- -. -/ -0 -1 -27-37-4 -5 .6 .- .. ./ .0 .1 .2 .3 .4 .5 /6 /-7/. // /0 /1 /2 /3 /4 /5 06 0-
lecia - . / 0 1 2 3 4 5 -6 -- -. -/ -0 -1
V
A
C
A
N

-2 -3 -4 -5 .6 .- .. ./ .0 .1 .2
)

p
t

n
a

a
c
t
i
v
i
t

i
l
o
r

e
8
t
r
a
c
u
r
r
i
c
u
l
a
r
e

i

e
8
t
r
a

c
o
l
a
r
e
V
A
C
A
N

.3 .4 .5 /6 /- /. // /0 /1
<rotecia
individual
@e>nici de
reec>ilibrare
i modaliti
de atenuare a
ocurilor
L
E
C

I
E

T
E
O
R
E
T
I
C

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
Cunotine
teoretice
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
De9voltarea
trsturilor
de
personalitate
Activiti
practice cu
speci:ic de
conducere;
subordonare;
colaborare
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
)ituaii
con:lictuale
care pot
interveni n
activitile
practice
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
+odaliti de
prevenire7
aplanare7
re9olvare a
situaiilor
con:lictuale
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
Comportamen(
tele integrate
n noiunea de
:air(plaA
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
B8emple
deosebire de
comportament
e n spiritul
:air(plaA(lui
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
&egulamentele
disciplinelor
sportive
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
Culturalitate
Criterii de
evaluare a
valorilor
sportive; n
di:erite ramuri
de sport
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
Criterii de
apreciere a
re9ultatelor n
concursuri7
competiii
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
!alori sportive
etalon n
di:erite
discipline
sportive
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
Caliti i
deprinderi
motrice
<o9iii;
deprinderi i
caliti
motrice
speci:ice
pro:ilului7
speciali9rii
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
<arcursuri
aplicativ(
utilitare

2
Unitatea de
nvare
luna )eptembrie "ctombrie 'oiembrie Decembrie #anuarie *ebruarie +artie Aprilie +ai #unie
spt, - . / 0 1 2 3 4 5 -6 -- -. -/ -0 -1 -27-37-4 -5 .6 .- .. ./ .0 .1 .2 .3 .4 .5 /6 /-7/. // /0 /1 /2 /3 /4 /5 06 0-
lecia - . / 0 1 2 3 4 5 -6 -- -. -/ -0 -1
V
A
C
A
N

-2 -3 -4 -5 .6 .- .. ./ .0 .1 .2
)

p
t

n
a

a
c
t
i
v
i
t

i
l
o
r

e
8
t
r
a
c
u
r
r
i
c
u
l
a
r
e

i

e
8
t
r
a

c
o
l
a
r
e
V
A
C
A
N

.3 .4 .5 /6 /- /. // /0 /1
Caliti i
deprinderi
motrice
<rograme de
de9voltare
i9olat i
combinat a
calitilor
motrice
L
E
C

I
E

T
E
O
R
E
T
I
C

X X X X X
!alorile medii
pe ar ale
calitilor
motrice
speci:ice
vrstei i
se8ului

<robe standard
de evaluare a
calitilor
motrice de
ba9

*Dinamica
obiectiv a
calitilor
motrice
specifice
vrstei i
sexului
*Cerinele
activitii de
exersare n
slile de
culturism i
fitness
Atletism
Probe de
alergare
(opional)
X X X X X
Probe de
srituri
(opional)
X X X X
Probe de
aruncri
(opional)
X X X X
&egulamentele
de concurs
speci:ice
:iecrei probe
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
*nformaii
din activitatea
atletic
Gimnastic !imnastic
acrobatic
(opional)
X X X X X X
"rituri la
aparate
(opional)
X X X X X
!imnastic
ritmic
sportiv
(opional)
"port aerobic
(opional)
&egulamentele
speci:ice
:iecrui
domeniu al
gimnasticii

*nformaii
din activitatea

3
competiional

Unitatea de
nvare
luna )eptembrie "ctombrie 'oiembrie Decembrie #anuarie *ebruarie +artie Aprilie +ai #unie
spt, - . / 0 1 2 3 4 5 -6 -- -. -/ -0 -1 -27-37-4 -5 .6 .- .. ./ .0 .1 .2 .3 .4 .5 /6 /-7/. // /0 /1 /2 /3 /4 /5 06 0-
lecia - . / 0 1 2 3 4 5 -6 -- -. -/ -0 -1
V
A
C
A
N

-2 -3 -4 -5 .6 .- .. ./ .0 .1 .2
)

p
t

n
a

a
c
t
i
v
i
t

i
l
o
r

e
8
t
r
a
c
u
r
r
i
c
u
l
a
r
e

i

e
8
t
r
a

c
o
l
a
r
e
V
A
C
A
N

.3 .4 .5 /6 /- /. // /0 /1
Cocuri
sportive
Dasc>et
L
E
C

I
E

T
E
O
R
E
T
I
C

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
*otbal
Eandbal
!olei
**#orbal
**!oalbal
Discipline
sportive
alternative
Dadminton
Cicloturism
Dans sportiv
Dans :olcloric
Gimnastic
ritmic
Fnot
Gor:ball
"ina
"rientare
sportiv
<atinaH
&ugbA
)anie
)c>i alpin
)c>i :ond
)port aerobic
a>
@enis de mas
@rnta
B!A$UA&B
*)NOT:
1. E!a"#$a%& a$'a"( a '$)*()"#% +& ,$-(a%&. &/*& 0#$0&1'*( 1&$*%' a$'" !0#"a% 2011-20122 0#$/)+&%3$+'-/& 0( '$)*a*&a +& ,$-((43$* a%& 0#$+)))
#1*)4& +& "'0%': 5a6( /1#%*)-( ,$ a&% ")5&%2 /a"( +& /1#%*2 +#*a%& 4)$)4( 0' )$/*a"a)) !) a1a%a*'%( /1#%*)-(.
2. 7%&6&$*a E!a"#$a%& a$'a"( a '$)*()"#% +& ,$-(a%&. &/*& '$ 4#+&". 1& 0a%& 0a+%&"& +)+a0*)0& ," 1#* 8#"#/) a!a 0'4 &/*& &"a5#%a* /a' 1& 0a%& ," 1#*
a+a1*a 0#$+)))"#% +& "'0%' &9)/*&$*& ,$ '$)*a*&a +& ,$-((43$*.
:. E!a"#$a%& a$'a"( a '$)*()"#% +& ,$-(a%&. &/*& -a"a5)"( 1&$*%' 8)")&%a *&#%&*)0( !) 1#a*& 8) a+a1*a*( 1&$*%' 8)")&%a *&;$#"#<)0(2 ,$ 8'$0)& +&
$'4(%'" +& /(1*(43$) 1& 0a%& 1%#8)"'"=/1&0)a")6a%&a "& a%& 1%&-(6'*& ,$ 1"a$'"-0a+%'.
4
Legenda:
X: *&4( 1%)$0)1a"(
: *&4( /&0'$+a%(
~ : *&4( 0' 0a%a0*&% 1&%4a$&$*
: &-a"'a%& /'4a*)-(