Sunteți pe pagina 1din 19

EDUCAIE TEHNOLOGICA

UNITATEA DE INVATAMANT: Liceul Tehnologic Band


Scoala Generala Oroi
CLASA a III-a
INVATATOARE :Moldovan Maria
ARIA CURRICULARA: Arte
DISCIPLINA : Educatie tehnologica
CURRICULUM : Nucleu
MANUAL: Educatie muzicala , Ed A!ami" , aut#! S#$ica Matei

Num%! de #!e "%&t%m'(al: ) #!a
Nr.crt. SEMESTRUL NUMR ORE
Se!e"trul I # ore
$ Se!e"trul al II %lea & ore
' TOTAL '' ore
PLANIFICARE CALENDARISTIC
Educaie tehnologic
Unitatea de
nvare
OB.
Coninuturi
Nr.
ore
Data
O!
.
ACTIVITI CU
MATERIALE DIN
NATUR
1.1.
1.2.
2.1.
2..
.1.
.2.
Mate!iale din natu!
tehnici co"#inate$
decu%a!e& !u%e!e&
'"%leti!e& li%i!e& (o%)i!e&
'nnoda!e& *nu!ui!e
Co(o! din +!un,e
Dan)ato!ii
-ei)a.
Va, cu /o!i
0t!ugu!i
Co*ule1 cu gladiole
A!icii ha!nici
C)u1a #unicilo!2
e(alua!e
3
I2VII
ACTIVITI CU
MATERIALE
0INTETICE
1.1.
1.2.
2.1.
2..
.1.
.2.

Hrtia
tehnici co"#inate$
t!a)a!ea unui contu!&
decu%a!ea& li%i!ea&
!u%e!ea& 'ndoi!ea
C!i,ante"e de toa"n
-odoa#e %ent!u -o"ul
de C!ciun
Co(o! 1!ne)c
Ie%u!a*ul
4a!ca
-e lac
-aha!ul
Coi+ul
0olni1a
La #alt 5 e(alua!e
6
VIII-XVII
ACTIVITI CU
MATERIALE
0INTETICE
1.1.
1.2.
2.1.
2.2.
2..
.1.
.2.
7.1.
7.2.

SEMESTRUL al II-lea
Materiale plastice
'n)u*i!i ale "ate!ialelo!
%la)tice
con)t!uc1ii din "ate!ial
%la)tic$ cu %ie)e
e8i)tente 'n co"e!1 *i din
"ate!iale !e+olo)i#ile
Tablou pentru mama
Platoul ornat
Vas cu fori
Suport de creioane
evaluare
9
:VIII2::II
ACTIVITI CU
MATERIALE
0INTETICE
1.1.
1.2.
2.1.
2.2.
2..
.1.
.2.
7.1.
7.2.

Fire i materiale tetile
'n)u*i!i ale ;!elo! *i
"ate!ialelo! te8tile
cu)tu!i utilita!e <ti(&
na)tu!i=
tehnici co"#inate$
'nnoda!e& *nu!ui!e&
'"%leti!e "anual
- Va,a cu ga!o;1e
- -e!ni1a de ace
- >"%letitu!i
- Coa)e!ea ti(ului *i a
na)tu!ilo!
- ?ata *i #iatul<cola.= 5
e(alua!e
COALA ALTFEL S tii
mai multe, s fii mai bun

9
::III2::I:
XXVI
ACTIVITI
DE0?@URATE
1..
.2. ?olo)i!ea a%a!atelo!
A :::2:::V
>N
BC0-CDRIE
7.1.
elect!oca)nice
-!egti!ea "icului de.un
Reguli %ent!u o
ali"enta1ie )ntoa)
EDUCA"IE TE#NOLO$IC
1.Utilizarea unor tehnici de lucru cu diverse
materiale i ustensile
%.% ) )ta#ilea)c a)e"n!i *i deo)e#i!i 'nt!e co!%u!i din "ediul a%!o%iat&
%e #a,a uno! o#)e!(a1ii %!o%!ii
%.& ) %!eluc!e,e "ate!iale +olo)ind u)ten)ile adec(ate *i tehnici (a!iate
%.' ) utili,e,e %!odu)e ali"enta!e& 'n condi1ii adec(ate de igien
. !roiectarea" con#ec$ionarea i evaluarea unor
%roduse sim%le
&.% ) alctuia)c un %lan de luc!u %ent!u a !eali,a un %!odu)
&.& ) con+ec1ione,e %!odu)e utile& +olo)ind "ate!iale *i tehnici (a!iate
&.' ) a%!ecie,e calitatea %!odu)ului ;nit& !a%o!tat la %!oiectul ini1ial
&. 'ezvoltarea ca%acit($ii de coo%erare )n sco%ul
realiz(rii unui %rodus
'.% ) !eali,e,e %!odu)e colecti(e
'.& )2*i a)u"e !e)%on)a#ilit1i 'n acti(itatea de g!u%
*. 'ezvoltarea sim$ului %ractic" a celui estetic i a
res%onsa+ilit($ii %entru modi,carea mediului
natural" ca r(s%uns la nevoile i dorin$ele
oamenilor
(.% ) (alo!i;ce e8%e!ien1a %o,iti( local 'n acti(it1ile de %!eluc!a!e a
"ediului
(.& ) de)co%e!e )olu1ii de (alo!i;ca!e o%ti" a "ate!ialelo! !e+olo)i#ile 'n
co"#ina1ie cu alte "ate!iale
(.' ) identi;ce )u!)e de %olua!e& ca!e %ot a+ecta calitatea (ie1ii& atunci
cDnd o"ul "odi;c "ediul
-ne.a & la /rdinul ministrului educa$iei i cercet(rii nr. 0112 3 41.11.44*
)INISTERUL EDUCA"IEI *I CERCETRII
CONSILIUL NA"IONAL PENTRU CURRICULU)
PRO$RA)E *COLARE PENTRU CLASA A III+A
E'U5-6IE TE78/L/9I5:
!probat prin "rdin al Ministrului
#r$ %&'( ) *&$&&$+**,
4ucu!e*ti& 2EE7
ARIA CURRICULAR$ TEFNCLCBII
DI0CI-LINA$ EDUCAIE TEFNCLCBIC
CLA0A $ a2III2a A
NR. CRE -E 0-TMGN$ 1


-LANI?ICARE ANUAL
EDUCAIE TEFNCLCBIC 2 CLA0A a III2a A
AN CCLAR 2E12 2 2E1
1 o! H )%t"Dn
N!.
c!t.
C#iecti(e Denu"i!ea unitii de 'n(a!e N!.
o!e
C
1 1.1 ;1.2
2.1 ; 2.2
2.3 ; 3.1
3.2; 4.3
ACTI,IT"I 5U M-TERI-LE 'I8 8-TUR: 3 0EME0TRUL I
1o!e
2. 1.1 ;1.2
2.1 ; 2.2
2.3 ; 3.1
3.2; 4.2
A CTI,IT"I CU )ATERIALE SINTETICE -./rtia0 9
. 1. ;
.1
.; .&
&.1 ; &.
ACTI,IT"I CU )ATERIALE SINTETICE -./rtia0 6 0EME0TRUL II
21 o!e
7. 1. ;
.1
.; .&
.1 I .2I
7.2
ACTI,IT"I CU )ATERIALE SINTETICE
-1ateria2e 32a!ti4e0
7
9. 1. ;
.1
.; .&
.1 I .2I
7.2
ACTI,IT"I CU )ATERIALE SINTETICE - 5re i
1ateria2e te6ti2e0
9
A. %.'7 (.' ACTI,IT"I DESF*URATE 8N $OSPODRIE
TOTAL ORE 9 AN '(
U8IT-TE- 'E <8V:6-RE= ACTI,IT"I CU )ATERIALE DIN
NATUR
DETALIERI
DE
CON"INUT
OB
.
OP.
CON"INUTURI
NR.
ORE
DATA
DE)ERS
DIDACTIC *I
RESURSE
E,ALUARE
OBS
.
-ovor din
.run/e
0ansatorii
luc!a!e din
+!un,e
Peisa1 2 luc!a!e
din +!un,e
1.1.
1.2.
2.1.
2 o#)e!(a!ea ca!acte!i)ticilo!
"ate!ialelo! ca!e +ac %a!te din
aceea*i catego!ie
2 identi;ca!ea uno! co!%u!i H
"ate!iale ca!e )unt %ot!i(ite H
ne%ot!i(ite& utili,!ii 'n acti(it1ile
legate de *coal& .oac
2 +olo)i!ea co!ect a uno! tehnici de
luc!u
2 dialog di!i.at %e te"a nece)it1ii
de a alctui un %lan 'nainte de
!eali,a!ea o!ic!ui %!odu)
<e(iden1ie!ea con)ecin1elo! ca!e
a%a! ca u!"a!e a ne!e)%ect!ii
eta%elo! %a!cu!)e %ent!u o#1ine!ea
unui %!odu)=I
1
21 I:
2 +!un,e u)cate&
li%ici& +oa!+ec&
acua!ele& %en)ul
2 )u%o!t de hD!tie
2 con(e!)a1ia&
de"on)t!a1ia
2 acti(itate
inde%endent
E(alua!e
continu
C#)e!(a!ea
)i)te"atic a
ele(ilo!
Munca
inde%endent
1
23 I:
2 +!un,e u)cate&
li%ici& +oa!+ec&
acua!ele& %en)ul
2 )u%o!t de hD!tie
2 con(e!)a1ia&
de"on)t!a1ia
2 acti(itate
inde%endent
E(alua!e
continu
C#)e!(a!ea
)i)te"atic a
ele(ilo!
Munca
inde%endent
Va/2 cu fori 2
luc!a!e din
+!un,e
2.2.
2..
2 )electa!ea celo! "ai %ot!i(ite
"ate!iale *i in)t!u"ente& 'n +unc1ie
de )co%ul u!"!itI
2 de)c!ie!ea ac1iunilo! de)+*u!ate
'n cad!ul ;ec!ei eta%e a !eali,!ii
unui %!odu)I
2 o!dona!ea logic a eta%elo! unei
acti(it1i <)co%u!i& "i.loace&
di;cult1i& !e,ultate& con)ecin1e
etc.=& din %e!)%ecti(a %lani;c!ii
unei acti(it1i %!o%!ii <!eali,a!ea
unui %!odu) nece)a! 'n (ia1a de ,i
cu ,i=I
2 !eali,a!ea uno! co"%o,i1ii
deco!ati(e %ent!u de)ign inte!io!& a
uno! cola.e
2 e8%!i"a!ea uno! o%inii %!i(ind
%!odu)ele %!o%!ii )au ale alto!a&
du% c!ite!ii +unc1ionale *i e)tetice
1
9 :
2 +!un,e u)cate&
li%ici& +oa!+ec&
acua!ele& %en)ul
2 )u%o!t de hD!tie
2 con(e!)a1ia&
de"on)t!a1ia
2 acti(itate
inde%endent
E(alua!e
continu
C#)e!(a!ea
)i)te"atic a
ele(ilo!
Munca
inde%endent
1
12 :
2 +!un,e u)cate&
li%ici& +oa!+ec&
acua!ele& %en)ul
2 )u%o!t de hD!tie
2 con(e!)a1ia&
de"on)t!a1ia
2 acti(itate
inde%endent
E(alua!e
continu
C#)e!(a!ea
)i)te"atic a
ele(ilo!
Munca
inde%endent
Stru3uri- 5
luc!a!e din
)e"in1e *i
+!un,e
1.1.
1.2.
2 o#)e!(a!ea ca!acte!i)ticilo!
"ate!ialelo! ca!e +ac %a!te din
aceea*i catego!ie
2 identi;ca!ea uno! co!%u!i H
"ate!iale ca!e )unt %ot!i(ite H
ne%ot!i(ite& utili,!ii 'n acti(it1ile
legate de *coal& .oac
2 +olo)i!ea co!ect a uno! tehnici de
luc!u
1
16 :
2 +!un,e
2 li%ici& +oa!+ec
2 )e"in1e de
do(leac *i %e%ene
(e!de
E(alua!e
continu
C#)e!(a!ea
)i)te"atic a
ele(ilo!
Munca
inde%endent
2.1.
2.2.
2..
.1.
2 dialog di!i.at %e te"a nece)it1ii
de a alctui un %lan 'nainte de
!eali,a!ea o!ic!ui %!odu)
<e(iden1ie!ea con)ecin1elo! ca!e
a%a! ca u!"a!e a ne!e)%ect!ii
eta%elo! %a!cu!)e %ent!u o#1ine!ea
unui %!odu)=I
2 )electa!ea celo! "ai %ot!i(ite
"ate!iale *i in)t!u"ente& 'n +unc1ie
de )co%ul u!"!itI
2 de)c!ie!ea ac1iunilo! de)+*u!ate
'n cad!ul ;ec!ei eta%e a !eali,!ii
unui %!odu)I
2 o!dona!ea logic a eta%elo! unei
acti(it1i <)co%u!i& "i.loace&
di;cult1i& !e,ultate& con)ecin1e
etc.=& din %e!)%ecti(a %lani;c!ii
unei acti(it1i %!o%!ii <!eali,a!ea
unui %!odu) nece)a! 'n (ia1a de ,i
cu ,i=I
2 )u%o!t de hD!tie
2 con(e!)a1ia
2 de"on)t!a1ia
2 acti(itate
inde%endent
-oule4 cu
3ladiole 5
luc!a!e din
)e"in1e *i
+!un,e
1
2 :I
E(alua!e
continu
C#)e!(a!ea
)i)te"atic a
ele(ilo!
Munca
inde%endent
!ricii 5arnici 5
luc!a!e din
)e"in1e *i
+!un,e 1
1A :I
E(alua!e
continu
C#)e!(a!ea
)i)te"atic a
ele(ilo!
Munca
inde%endent
.2.
2 !eali,a!ea uno! co"%o,i1ii
deco!ati(e %ent!u de)ign inte!io!& a
uno! cola.e
2 e8%!i"a!ea uno! o%inii %!i(ind
%!odu)ele %!o%!ii )au ale alto!a&
du% c!ite!ii +unc1ionale *i e)tetice
2 de)+*u!a!ea de acti(it1i 'n
echi% H g!u%& %ent!u !eali,a!ea
uno! %!oiecte& con)t!uc1ii& J"ini2
"achete& etc.& +olo)ind tehnici de
luc!u 'n(1ate *i "ate!iale di(e!)eI
2 a)a"#la!ea %!odu)elo! %a!1iale 'n
(ede!ea o#1ine!ii unui %!odu) ;nal
al g!u%ului
2 )ta#ili!ea !egulilo! de de)+*u!a!e
a acti(it1ilo! 'n g!u% *i a
!e)%on)a#ilit1ilo! ;ec!ui "e"#!u
al g!u%ului
E(alua!e 2
-2su4a
bunicilor 2
"achet
1
2 :I
2 ca!ton& li%ici&
c!engu1e& +!un,e
u)cate& )e"in1e&
+oa!+ec
2
con(e!)a1ia&de"on)
t!a1ia
2 acti(itate %e g!u%e
E(alua!e
continu
C#)e!(a!ea
)i)te"atic a
ele(ilo!
Munca
inde%endent
U8IT-TE- 'E <8V:6-RE= ACTI,IT"I CU )ATERIALE SINTETICE : #;RTIA -%0
DETALIERI
DE
CON"INUT
OB
.
OP.
CON"INUTURI
NR.
ORE
DATA
DE)ERS
DIDACTIC *I
RESURSE
E,ALUARE
OBS
.
-2su4a
ciupercu42-
Tehnica !u%e!ii
li#e!e
1.1. 2 o#)e!(a!ea ca!acte!i)ticilo!
"ate!ialelo! ca!e +ac %a!te din
aceea*i catego!ie
2 identi;ca!ea uno! co!%u!i H
"ate!iale ca!e )unt %ot!i(ite H
1
K :II
2 hD!tie colo!at&
li%ici& +oa!+ec& coal
al# A7
2 !u%e!ea li#e!
2 con(e!)a1ia&
de"on)t!a1ia
2 acti(itate
inde%endent
E(alua!e
continu
C#)e!(a!ea
)i)te"atic a
ele(ilo!
Munca
inde%endent
6aloane
colorate 2
Tehnica !u%e!ii
li#e!e
1
17 :II
1.2.
2.1.
2.2.
2..
7.2.
ne%ot!i(ite& utili,!ii 'n acti(it1ile
legate de *coal& .oac
2 +olo)i!ea co!ect a uno! tehnici de
luc!u
2 dialog di!i.at %e te"a nece)it1ii
de a alctui un %lan 'nainte de
!eali,a!ea o!ic!ui %!odu)
<e(iden1ie!ea con)ecin1elo! ca!e
a%a! ca u!"a!e a ne!e)%ect!ii
eta%elo! %a!cu!)e %ent!u o#1ine!ea
unui %!odu)=I
2 )electa!ea celo! "ai %ot!i(ite
"ate!iale *i in)t!u"ente& 'n +unc1ie
de )co%ul u!"!itI
2 de)c!ie!ea ac1iunilo! de)+*u!ate
'n cad!ul ;ec!ei eta%e a !eali,!ii
unui %!odu)I
2 o!dona!ea logic a eta%elo! unei
acti(it1i <)co%u!i& "i.loace&
di;cult1i& !e,ultate& con)ecin1e
etc.=& din %e!)%ecti(a %lani;c!ii
unei acti(it1i %!o%!ii <!eali,a!ea
-ri/anteme de
toamn2 5
tehnica
decu%!ii&
a)a"2#l!ii *i
li%i!ii
1
21.:II
2 hD!tie colo!at&
li%ici& +oa!+ec& coal
al# A7
2 decu%a!ea&
a)a"#la!ea& li%i!ea&
%lie!ea
2 coal al# A7
2 con(e!)a1ia
2 de"on)t!a1ia
2 acti(itate
inde%endent
E(alua!e
continu
C#)e!(a!ea
)i)te"atic a
ele(ilo!
Munca
inde%endent
-astelul 2
tehnica
decu%!ii&
a)a"2#l!ii *i
li%i!ii
1
13 I
Podoabe
pentru Pomul
de -r2ciun
-lie!ea hD!tiei
1
29 I
E(alua!e
continu
C#)e!(a!ea
)i)te"atic a
ele(ilo!
Munca
inde%endent
7vantai
6ra/i
8mpodobi4i 2
-lie!ea *i
1e)e!ea
#en,ilo! de
hD!tie
1
1.II
-ovor 42r2nesc
2 1e)e!ea
#en,ilo! de
hD!tie
1
3 II
2 hD!tie colo!at&
li%ici
2 decu%a!ea& li%i!ea&
1e)e!ea cu #en,i de
hD!tie
2 con(e!)a1ia&
de"on)t!a1ia
2 acti(itate
inde%endent
E(alua!e
continu
C#)e!(a!ea
)i)te"atic a
ele(ilo!
Munca
inde%endent
Iepuraul
92ina: -asa
- Tehnica
Tang!a"
1
19 II
2 hD!tie colo!at
2 coal al# A7
2 +oa!+ec
2 li%ici
2.2.
unui %!odu) nece)a! 'n (ia1a de ,i
cu ,i=I
2 !eali,a!ea uno! co"%o,i1ii
deco!ati(e %ent!u de)ign inte!io!& a
uno! cola.e +olo)ind di+e!ite tehnici
2 e8%!i"a!ea uno! o%inii %!i(ind
%!odu)ele %!o%!ii )au ale alto!a&
du% c!ite!ii +unc1ionale *i e)tetice
2 )electa!ea 'n !eci%iente )e%a!ate
a uno! "ate!iale <hD!tie& )ticl&
%la)tic& le"n& ;e! etc.=& %ent!u a ;
!eutili,ateH !eciclate& a)a"#late 'n
con)t!uc1ii& "achete& o!na"ente
2 !eali,a!ea uno! %!odu)e adec(ate
)!#to!ilo! )%eci;ce <locale=& 'n
+unc1ie de anoti"%
2 decu%a!ea
2 li%i!ea
2 Tehnica Tang!a"
2 con(e!)a1ia
2 de"on)t!a1ia
2 acti(itate
inde%endent
-asa
6arca - Tehnica
Tang!a"
1 22II
E(alua!e
continu
C#)e!(a!ea
)i)te"atic a
ele(ilo!
Munca
inde%endent
Co"%o,i1ie
>!e lac?-
Te.ni4a
Tan<ra1
%
%III
6atista:
Pa5arul-
Tehnica
C!iga"i
1
=III 2 hD!tie colo!at&
li%ici& +oa!+ec
2 decu%a!ea& li%i!ea
2 Tehnica C!iga"i
2 con(e!)a1ia&
de"on)t!a1ia
2 acti(itate
inde%endent
E(alua!e
continu
C#)e!(a!ea
)i)te"atic a
ele(ilo!
Munca
inde%endent
6arca: -oi.ul: 2
Tehnica
C!iga"i
1
%> III
Solni4a-
Tehnica
C!iga"i
1
&& III
E(alua!e 5 ;<a
balt2= 5
co"%o,i1ie
!eali,at %!in
tehnici di+e!ite 1 26 III
2 hD!tie colo!at&
li%ici& +oa!+ec& coal
al# A7
2 decu%a!ea& li%i!ea
2 Tehnicile Tang!a"
*i C!iga"i
2 acti(itate
inde%endent
E(alua!e
)u"ati(
C#)e!(a!ea
)i)te"atic a
ele(ilo!
Munca
inde%endent
U8IT-TE- 'E <8V:6-RE= ACTI,IT"I CU )ATERIALE SINTETICE : )ATERIALE PLASTICE -&0
DETALIERI
DE
CON"INUT
OB
.
OP.
CON"INUTURI
NR.
ORE
DATA
DE)ERS
DIDACTIC *I
RESURSE
E,ALUARE
OBS
.
Tablou pentru
mama 2 luc!a!e
din "ate!iale
%la)tice
1.1.
1.2.
2.1.
2 o#)e!(a!ea ca!acte!i)ticilo!
"ate!ialelo! ca!e +ac %a!te din
aceea*i catego!ie
2 identi;ca!ea uno! co!%u!i H
"ate!iale ca!e )unt %ot!i(ite H
ne%ot!i(ite& utili,!ii 'n acti(it1ile
legate de *coal& .oac
2 +olo)i!ea co!ect a uno! tehnici de
luc!u
2 dialog di!i.at %e te"a nece)it1ii
de a alctui un %lan 'nainte de
!eali,a!ea o!ic!ui %!odu)
<e(iden1ie!ea con)ecin1elo! ca!e
a%a! ca u!"a!e a ne!e)%ect!ii
eta%elo! %a!cu!)e %ent!u o#1ine!ea
unui %!odu)=I
1
16 IV
2 +a!+u!ie de unic
+olo)in1
2 /o!i a!ti;ciale
2 li%ici& +oa!+ec
2 acti(itate
inde%endent
E(alua!e
continu
C#)e!(a!ea
)i)te"atic a
ele(ilo!
Munca
inde%endent
Platoul ornat 2
luc!a!e din
"ate!iale
%la)tice
1
2A IV
2 +a!+u!ie de unic
+olo)in1
2 a)cu1itu!i de c!eion
2 li%ici& +oa!+ec
2 acti(itate
inde%endent
E(alua!e
continu
C#)e!(a!ea
)i)te"atic a
ele(ilo!
Munca
inde%endent
2.2.
2..
2 )electa!ea celo! "ai %ot!i(ite
"ate!iale *i in)t!u"ente& 'n +unc1ie
de )co%ul u!"!itI
2 de)c!ie!ea ac1iunilo! de)+*u!ate
'n cad!ul ;ec!ei eta%e a !eali,!ii
unui %!odu)I
2 o!dona!ea logic a eta%elo! unei
acti(it1i <)co%u!i& "i.loace&
di;cult1i& !e,ultate& con)ecin1e
etc.=& din %e!)%ecti(a %lani;c!ii
unei acti(it1i %!o%!ii <!eali,a!ea
unui %!odu) nece)a! 'n (ia1a de ,i
cu ,i=I
2 !eali,a!ea uno! co"%o,i1ii
deco!ati(e %ent!u de)ign inte!io!& a
uno! cola.e
2 e8%!i"a!ea uno! o%inii %!i(ind
%!odu)ele %!o%!ii )au ale alto!a&
du% c!ite!ii +unc1ionale *i e)tetice
Vas cu @ori :
2u4rare din
1ateria2e
32a!ti4e
1
' ,
2 )ticl de
%la)tic&+oa!+ec
2 /o!i a!ti;ciale
2 acti(itate
inde%endent
E(alua!e
continu
C#)e!(a!ea
)i)te"atic a
ele(ilo!
Munca
inde%endent
E(alua!e 2
Suport de
creioane
1
1EV
2 )ticl de %la)tic
2 +oa!+ec
2 acti(itate
inde%endent
E(alua!e
)u"ati(
C#)e!(a!ea
)i)te"atic a
ele(ilo!
Munca
inde%endent
U8IT-TE- 'E <8V:6-RE= ACTI,IT"I CU )ATERIALE SINTETICE : FIRE *I )ATERIALE TE?TILE -'0
DETALIERI
DE
CON"INUT
OB
.
OP.
CON"INUTURI
NR.
ORE
DATA
DE)ERS
DIDACTIC *I
RESURSE
E,ALUARE OBS.
Iedu4ii pe
punte Va/a cu
3aro>4e 5
luc!a!e din ;!e
7.1.
2.2.
2 e8e!ci1ii2.oc de anali, a unui
%!odu)& du% c!ite!ii %!actice *i
e)tetice
2 !eali,a!ea uno! cola.e %!in di+e!ite
tehnici
1
1K V
2 ;!e te8tile
2 hD!tie )u%o!t A7
2 "ate!ial te8til
E(alua!e
continu
2 na)tu!i
2 %a%iot
2 a1& ac
2 acti(itate +!ontal
*i indi(idual
C#)e!(a!ea
)i)te"atic a
ele(ilo!
Munca
inde%endent
Perni4a de ace
sub .orm2 de
foare 5 luc!a!e
cu "ate!iale
te8tile
7.1.
2..
2.2.
2 con+ec1iona!ea uno! %!odu)e utile
*i de #un gu)t& (alo!i;cDnd
t!adi1iile locale
2 e8e!ci1ii2.oc de anali, a unui
%!odu)& du% c!ite!ii %!actice *i
e)tetice
2 e8%!i"a!ea uno! o%inii %!i(ind
%!odu)ele %!o%!ii )au ale alto!a&
du% c!ite!ii +unc1ionale *i e)tetice
2 !eali,a!ea uno! co"%o,i1ii
deco!ati(e %ent!u de)ign inte!io!& a
uno! cola.e& acce)o!ii de
(e)ti"enta1ie etc.& %!in tehnicile$
'"%leti!e "anual& cu)tu!i
utilita!e& 'nnoda!e& *nu!ui!e& )au
alte tehnici
1
&( ,
<m%letituri )n
"& i * ,re
1
1 V
E(alua!e
continu
C#)e!(a!ea
)i)te"atic a
ele(ilo!
Munca
inde%endent
-oaserea
tivului si a
nasturilor:
8nnodarea
ciucurilor
1
K VI
E(alua!e 5 Fata
i b2iatul 5cola.
din ;!e *i
"ate!iale
te8tile
2..
2.2.
e8%!i"a!ea uno! o%inii %!i(ind
%!odu)ele %!o%!ii )au ale alto!a&
du% c!ite!ii +unc1ionale *i e)tetice
2 !eali,a!ea uno! co"%o,i1ii
deco!ati(e %ent!u de)ign inte!io!& a
uno! cola.e +olo)ind di+e!ite tehnici
1
17 VI
2 "ate!iale te8tile
2 ;!e te8tile
2 acti(itate
inde%endent
E(alua!e
)u"ati(
C#)e!(a!ea
)i)te"atic a
ele(ilo!
Munca
inde%endent
U8IT-TE- 'E <8V:6-RE= ACTI,IT"I DESF*URATE 8N $OSPODRIE
DETALIERI
DE
CON"INUT
OB
.
OP.
CON"INUTURI
NR.
ORE
DATA
DE)ERS
DIDACTIC *I
RESURSE
E,ALUARE OBS.
?olo)i!ea
a%a!atelo!
elect!oca)nice
2.1. 2 o!dona!ea logic a eta%elo! unei
acti(it1i
2 )electa!ea celo! "ai %ot!i(ite
"ate!iale *i in)t!u"ente& 'n +unc1ie
de )co%ul u!"!it
1
21 VI
2 %!.ito! de %Dine
2 )anLich "aMe!
2 di+e!ite ali"ente
2 (e)el
2 acti(itate %e g!u%e
E(alua!e
continu
C#)e!(a!ea
)i)te"atic a
ele(ilo!
Munca
inde%endent
-!egti!ea
"icului de.un
1.. 2 de;ni!ea 'n te!"eni acce)i#ili a
no1iunilo! Ncon)u"ato!O& Nte!"en
de (ala#ilitateO& Nali"ent
nealte!at H alte!at
2 identi;ca!ea %!ocedeelo! +olo)ite
%ent!u %)t!a!ea igienei 'n
ali"enta1ie$ citi!ea te!"enului de
(ala#ilitate de %e %!odu)e&
%)t!a!ea ace)to!a 'n condi1ii
co!e)%un,toa!e etc.I
2 !e)%ecta!ea no!"elo! de %!otec1ie
*i %!e(eni!ea uno! accidente& 'n
ca,ul +olo)i!ii +!igide!uluiI
2 %!e,enta!ea i"%o!tan1ei
ali"entelo!I
2 identi;ca!ea con)ecin1elo!
negati(e ce %ot a%!ea ca u!"a!e
a ne!e)%ect!ii no!"elo! de igien
'n ali"enta1ie.
1
E(alua!e 5
Reguli %ent!u o
ali"entaie
)ntoa)
1.. 2 de;ni!ea 'n te!"eni acce)i#ili a
no1iunilo! Ncon)u"ato!O& Nte!"en
de (ala#ilitateO& Nali"ent
nealte!at H alte!at 1
2 acti(itate
inde%endent
E(alua!e
)u"ati(
C#)e!(a!ea
)i)te"atic a
ele(ilo!
Munca
inde%endent