Sunteți pe pagina 1din 7

coala Gimnazial "Veronica Micle"

OSEAUA BUCIUM Nr.72, IAI


Telefon/fax:0232-237003
E-mal: !eron"a#m"le#2$%a&oo."om
Co' (o)*al: 7002+,
-O.TO/O0IU0 CA1.U0UI 1I1ACTIC
an "olar 2023-202,
N4mele (ren4mele: ###############################
S(e"al*a*ea:#######################################
5e"&mea 6n 6n!7 7m8n*:##############################
9ra'4l ''a"*":#####################################
-o: a (e (o;*: #####################################
coala Gimnazial "Veronica Micle"
OSEAUA BUCIUM Nr.72, IAI
Telefon/fax:0232-237003
E-mal: !eron"a#m"le#2$%a&oo."om
Co' (o)*al: 7002+,
Fi a postului
Fi a de evaluare anual
coala Gimnazial "Veronica Micle"
OSEAUA BUCIUM Nr.72, IAI
Telefon/fax:0232-237003
E-mal: !eron"a#m"le#2$%a&oo."om
Co' (o)*al: 7002+,
2.CU..ICU0UM I -.OIECTA.E 1I1ACTIC<
ncadrare/lista claselor cu numrul de ore pe sptmn
i orarul
Planul cadru pentru clasele din ncadrare
Oferta curricular-lista programelor colare aplicate de
cadrul didactic n fiecare an colar cu O.M. la clasele
proprii
Programe colare n vigoare n format electronic sau
hrtie, utiliate la toate clasele
Planificri anuale i semestriale pentru fiecare cadru
didactic i fiecare disciplin apro!ate/aviate de
responsa!ilul de catedra/comisie i director
"ista #$ -uri disciplinare proprii apro!ate #% i &'(,
programe i planificari
Planificarea anual i semestrial la disciplinele op ionale
predate, apro!ate/aviate de responsa!ilul de catedr i
director
Proiecte didactice pe unit i de nv are/schi e de lec ie
coala Gimnazial "Veronica Micle"
OSEAUA BUCIUM Nr.72, IAI
Telefon/fax:0232-237003
E-mal: !eron"a#m"le#2$%a&oo."om
Co' (o)*al: 7002+,
2..ESU.SE MATE.IA0E
"ista manualelor apro!ate M)#*' utiliate la fiecare
clas
"ista au+iliarelor curriculare utiliate la fiecare clas
"ista dotrilor disponi!ile pentru disciplin
"ista dotrilor de carte i materiale didactice din ca!inete
i !i!liotec ce pot fi utiliate la clasele proprii
3. Mana=emen*4l (ro"e;4l4 ''a"*". Examene
na>onale ) "on"4r;4r
coala Gimnazial "Veronica Micle"
OSEAUA BUCIUM Nr.72, IAI
Telefon/fax:0232-237003
E-mal: !eron"a#m"le#2$%a&oo."om
Co' (o)*al: 7002+,
)valuarea ini,ial la fiecare clas/disciplin cu prelucrare calitativ -i
deciii pedagogice
'itua ia centraliat privind reultatele proprii la disciplin.
- reultate e+amene de finaliare studii /clasa a 0&&&-a1, analia
comparativ cu un an anterior
- olimpiade -i concursuri -colare i analia comparativ cu un an anterior
- situa ia inser iei n urmtorul nivel de colariare /liceu1
2eultate ale elevilor proprii la simulri pe -coal, 3ude ene, na ionale
prelucrate cantitativ i calitativ /analiate pe itemi1 -i msuri ameliorative
'u!iectele teelor -i analia cantitativ -i calitativ a reultatelor
&nstrumente de evaluare pentru elevi. teste sumative, lucrri, prelucrare -i
msuri pedagogice
Portofoliu de progres al elevilor pe clase/discipline. fi-e, documente de
evaluare, indicatori de performan,, teste. 2eultate prelucrate i msuri
ameliorative/de devoltare, produse ale activit ilor
$iferen ierea i individualiarea n nv are, pentru asigurarea progresului
elevilor proprii i dovei
)viden,a participrii elevilor proprii la olimpiada -i la concursuri -colare
-i reultate o!,inute cantitativ -i comparativ
Programul -i tematica activit,ilor de pregtire suplimentar pentru
e+amene na,ionale -i concursuri -colare
coala Gimnazial "Veronica Micle"
OSEAUA BUCIUM Nr.72, IAI
Telefon/fax:0232-237003
E-mal: !eron"a#m"le#2$%a&oo."om
Co' (o)*al: 7002+,
3. /ormare ) 'e:!ol*are (rofe;onal7. A"*!*a*e
)*n>f"7 ) me*o'"7
#0 format european
%cte de studii 4 copii
5rade didactice
%deverin,ele de participare la cercuri pedagogice -i
dovei ale activit,ii proprii
)viden,a activit,ii de devoltare profesional proprii
doveditoare
Materiale metodice proprii, materiale -tiin,ifice
realiate/pu!licate/preentate la diferite activit,i
-tiin,ifice -i/sau metodice
coala Gimnazial "Veronica Micle"
OSEAUA BUCIUM Nr.72, IAI
Telefon/fax:0232-237003
E-mal: !eron"a#m"le#2$%a&oo."om
Co' (o)*al: 7002+,
,. Mana=emen*4l "al*7>
Proceduri de evaluare sistematic a a-teptrilor elevilor
-i ale prin,ilor, inclusive procedur de aplicare a
chestionarelor -i prelucrare 4 aviate n #)%# -i
apro!ate de #%
#hestionare aplicate elevilor i prin ilor privind gradul
de satisfac ie al acestora i prelucrarea lor
Proceduri de informare regulat a elevilor, prin ilor
privind progresul realiat i reultatele colare - aviate
n #)%# i apro!ate n #%
Proceduri de colectare regulat a feed!ac6-ului din partea
elevilor4 aviate n #)%# -i apro!ate de #%
&nstrumente de monitoriare -i evaluare intern specifice.
ghiduri de interviu, instrumente de anali calitativ -i
cantitativ