Sunteți pe pagina 1din 7

AN II, SEM II Experti contabili

I.Contabilitate
1. O entitate economic nregistrat n scopuri de TVA, n Romnia achiziioneaz,
de pe piaa intern, materii prime n valoare de 32!"" lei plus TVA #i materiale
au$iliare de %&'( lei ) TVA *entru des+#urarea activitii sale economice entitatea,
nregistreaz #i alte cheltuieli, pentru care prime#te n cursul lunii +acturi, energie
electric %(-" lei ) TVA. transport &"" lei ) TVA. tele+on (3" lei ) TVA, servicii de
conta/ilitate %'"" lei ) TVA #i achiziioneaz un echipament tehnologic n valoare de
%%'"" lei ) TVA 0n cursul lunii entitatea livreaz n Romnia, pe /az de +actur
produse +inite la preul de vnzare de &('2" lei ) TVA *entru serviciile de transport
prestate clienilor emite +acturi n valoare de 2(-( lei ) TVA 1a s+r#itul lunii se
e+ectueaz regularizarea ta$ei pe valoarea adugat, innd cont de +aptul c
entitatea are TVA de recuperat din luna precedent n valoare de 3&'& lei
2 0n cursul unei luni 21i3, o unitate patrimonial nregistreaz urmtoarele operaiuni
de i4ntrare #i ie#ire privind un element stoca/il sistematizat n ordine cronologic n
ta/elul nr %
Tabelul nr. 1
Operaiile de intrare i ieire n decurul unei luni
5ata
operaiei
Intr!ri
Ieiri
"buc#
Stoc
"buc#
*re unitar
de
cumprare
2lei3
6antiti
2/uc3
7toc la "%1i
4ntrri la "&1i
4e#iri la %%1i
4e#iri la %(1i
4ntrri la %'1i
4e#iri la 2(1i
%("
%(&
8
8
%&&
8
8
&("
8
8
2("
8
8
8
'""
!("
8
3("
%"""
%&("
9("
(""
&("
!""
TOTA$ % STOC $A &1.$i ' %""" %-"" !""
7 se determine #i s se nregistreze n conta/ilitate valoarea consumului total de
materii prime, utiliznd metoda cotului (ediu ponderat )lobal al tuturor intr!rilor
"CM*Ti#.
& 0ntreprinderea :T;7A< livreaz ntreprinderii :T;RA< mr+uri n valoare de 2""""
lei #i
%
TVA 2!=, care urmeaz s se ncaseze n ! rate lunare 6ostul de achiziie al
mr+urilor este de %-""" lei, iar rata lunar a do/nzii 2= 5econtrile ntre cele
dou ntreprinderi se +ac cu ordine de plat la s+r#itul +iecrei luni >urnizorul ine
evidena mr+urilor la cost de achiziie, iar clientul la pre de vnzare cu amnuntul,
adaosul comercial practicat +iind de 2(= 7e vor nregistra operaiile de mai sus n
conta/ilitatea am/elor ntreprinderi pentru prima lun
+ 7e nregistraz n conta/ilitate contractarea unui credit /ancar pentru nevoi
temporare pe termen de 3 luni n sum? de !("" lei, care tre/uie ram/ursat n 3 rate
lunare egale ncepnd cu s+r#itul primei luni 5o/nda este de %"= pe an #i tre/uie
achitat? lunar 0nregistrati n conta/ilitate contractarea creditului /ancar, inregistrarea
do/anzii datorate pentru prima luna, ram/ursarea primei rate de credit #i a do/nzii
a+erente
,. O societate prezint urmtoarele in+ormaii, pro+it nainte de impozitare %3!""" lei.
cheltuieli cu amortizarea 3""" lei. sold iniial clieni '""" lei. sold +inal clieni 2!""
lei. sold iniial stocuri %2""" lei. sold +inal stocuri %(-"" lei. sold iniial +urnizori 2!""
lei. +urnizori sold +inal 33-"" lei. impozit pe pro+it de pltit %2"" lei 6heltuielile cu
do/nzile au +ost de !""" lei, din care %&"" lei au +ost pltii n cursul perioadei Tot
n cursul perioadei s8au pltit %""" lei reprezentnd cheltuieli cu do/nzile ale
perioadei precedente Au +ost ncasai din emisiunea de aciuni %!"" lei #i din
mprumuturi pe termen lung %3"" lei 5e asemenea, au +ost e+ectuate pli pentru
achiziia unui teren n valoare de %"2"" lei #i s8au ncasat 92"" lei din vnzarea
unui utila@ 6are este mrimea +lu$urilor de e$ploatare, investiii #i +inanareA
-. ;ntitatea B 7A achiziioneaz de la un productor intern un autoturism la preul
total de
--9-" lei 2inclusiv TVA3 O/ligaia +a de +urnizor se achit dintr8un credit /ancar pe
termen lung Autoturismul se transmite n regim de leasing +inanciar ctre 76 C 7R1
Avansul pltit este de !""" lei, iar do/nda a+erent contractului de leasing este de
!32" lei 1a scadena unei rate contractuale, se +actureaz ctre client principalul n
sum de %'"" lei, do/nda asociat n sum de %!! lei #i TVA 2!= 1a e$pirarea
contractului de leasing, odat cu +acturarea valorii reziduale, n valoare de 2""" lei,
se consemneaz #i trans+erul dreptului de proprietate *rezentai +lu$ul nregistrrilor
conta/ile speci+ice att n conta/ilitatea locatorului, ct #i n cea a locatarului n
con+ormitate cu OD>* nr 3"((E2""9
.. O ntreprindere achiziioneaz n cursul anului F o cldire al crei cost este de
(""""" lei
6ldirea este achiziionat cu scopul nchirierii 1a 3%%2F activul este evaluat la
valoarea @ust estimat de ("-""" lei, la 3%%2F)% valoarea @ust este de ("2"""
lei, iar la 3%%2F)2 valoarea @ust este de (%"""" lei *rezentai tratamentul
conta/il a+erent cldirii n con+ormitate cu 4A7 !"
/7e dau urmtoarele elemente patrimoniale ale unei ntreprinderi, capital social
&"""" ROF, casa 2"""" ROF, rezerve statutare %"""" ROF, amortizarea
2
cumulat a imo/ilizrilor 3"""" ROF, mr+uri %3"""" ROF, credite /ancare pe
termen lung %""""" ROF, credite /ancare pe termen scurt %(""" ROF, valoarea
de intrare a imo/ilizrilor %("""" ROF, decontri cu asociaii privind capitalul
2creane3 2"""" ROF, clieni 3"""" ROF, creditori diver#i '(""" ROF
2ram/ursa/ili n mai puin de % an3, +urnizori !"""" ROF
a3 5eterminai indicatorii de echili/ru +inanciar
/3 6omentai rezultatele o/inute
0. 0n primul trimestru al e$erciiului F, 76 B 7A a nregistrat urmtoarele cheltuieli de
deplasare,
G *entru salariatul A trimis n deplasare n ar,
o 6heltuieli cu transportul2tari+ tichet tren dus8ntors 2(" lei3
o 6azare la hotel de 2 stele pe toat perioada deplasrii, !"" lei.
o 5iurn pe patru zile, %(" lei.
G *entru salariatul H trimis n deplasare n 4talia,
o Hilet avion Timi#oara IRoma #i retur la clasa economic, %(&( lei 23("euro $ !,( lei
E euro3.
o 6azare la hotel pe toat perioada deplasrii, (!" lei 2%2"euro $ !,( lei E euro3.
o 5iurna, !(" lei 22 zile $ (" J E zi $ !,( lei E euro3
6ele dou deplasri au loc n luna +e/ruarie anul F
Totalul cheltuielilor de deplasare n ar #i n strintate a celor doi salariai se ridic
n primul
trimestru la suma de 33-( lei
7 se prezinte tratamentul conta/il #i +iscal privind indemnizaia de deplasare n ar
#i strintate
II. Audit
% 6e este riscul de nedetectareA
2 5ai de+iniia auditului n general #i elementele principale ale acesteia
3 5ai de+iniia auditului statutar #i elementele principale ale acesteia
! 6e este auditul +inanciarA 5ar auditul statutarA
( *rincipalele o/iective ale controlului intern al unei entitiA
- O opinie standard de audit este cali+icat sau necali+icatA
& 6um a i descrie nivelul etic individual i cel organiza ionalA
III. Experti1a
% 0n ce consta secretul pro+esional si con+identialitatea e$pertului conta/ilA
2 ;$plicati care sunt situatiile de incompati/ilitate n cazul e$pertizei conta/ileA
3 6are este conduita e$pertului conta/ilEe$perilor conta/ili numitEnumii n situaia n
care, n aceea#i cauz, instana de @udecat a acceptat pentru +iecare parte cate un
e$pert
consultantA
3
I2. E3aluare
1 Valoarea patrimonial? a ntreprinderii 2AF63 este de '""" mii lei, capacitatea
/ene+iciar? este de %""" mii lei, rata neutr? de plasament 2i3 este de %%=, iar rata de
actualizare 2c3 este de 2(= 6are este valoarea ntreprinderii prin metoda /azat? pe
goodKillA
2. 456I5NI SI 7I2I6A8I 7E INT8E*8IN7E8I
% 5ou societi comerciale A #i H care nu au participaii reciproce +uzioneaz 7e
cunosc urmtoarele date,
7ocietatea A, active diverse %2"""" lei, datorii 2"""" lei, numr de aciuni 2""""
titluri, valoarea
nominal a unei aciuni & leiEaciune 7ocietatea H, capital social -"""" lei, rezerve
2"""" lei,
plusvaloarea din reevaluarea imo/ilizrilor 3"""" lei
6are este numrul de aciuni ce tre/uie emis #i prima de +uziune
2I Ad(initrarea i lic9idarea intreprinderilor
% 6e se nelege prin termenul de insolven A
2II 4e1abilitate
% 6are sunt principalele pri ale unui studiu de +eza/ilitate, piese scriseA
2III Anali1a dia)notic a ntreprinderii
1. Pentru o ntreprindere se cunosc urmtoarele informaii financiare:
Indicator N 1 N
4mo/ilizri -"" (("
7tocuri !"" !&"
6rean e 2"" 2""
5isponi/ilit i (" -"
TOTA1 A6T4V %2(" %2'"
6apitaluri proprii !"" !2"
5atorii +inanciare !"" 33"
>urnizori 2"" 2("
5atorii salariale #i +iscale 2!" 2("
6redite de trezorerie %" 3"
Indicator u.(.
6i+ra de a+aceri 3"""
6heltuieli materiale %"""
6heltuieli salariale %!""
6heltuieli +iscale #i sociale %("
!
6heltuieli cu amortizarea %""
6heltuieli cu do/nda ("
4mpozit pe pro+it 2(
S se calculeze fluxul de numerar de gestiune i disponibil i s se explice
destinatile acestuia
din urm.
2. O ntreprindere produce anual un numr de (""" de produse la un pre unitar
de !" um
ntreprinderea nregistreaz cheltuieli cu materii prime #i materiale n valoare de
-"""" um, cheltuieli
de personal de '"""" um din care 9"= reprezint salariile personalului direct
productiv, cheltuieli cu
utiliti #i chirii n cuantum de (""" um, cheltuieli cu amortizarea de !""" um #i
cheltuieli cu
do/nzi de (""" um s se calculeze #i s se interpreteze pragul de renta/ilitate
+inanciar #i
operaional e$primat n uniti +izice #i valorice #i nivelul rezultatului de e$ploatare #i
curent a#teptat
la o cre#tere la (("" a numrului de produse vndute
I: Conultanta ;ical
% O societate comercial realizeaz urmatoarele venituri si cheltuieli a+erente
trimestrului 4
din anul 2"%3,
8venituri din vnzarea mr+urilor -"""" lei.
8venituri din prestarea de servicii 2"""" lei.
8venituri din dividende primite de la o societate comerciala romn %""" lei.
8cheltuieli cu mr+urile vndute, !"""" lei.
8cheltuieli cu serviciile de la teri 2serviciile sunt necesare #i e$ist contracte
ncheiate3 , %""""
lei.
8cheltuieli de protocol %""" lei.
8cheltuieli salariale 2""" lei.
8cheltuieli cu amenzile datorate de autoritatile romne 3""" lei.
8cheltuieli cu tichetele de masa, '"" lei, din care 2"" lei peste limita legala
5eterminati impozitul pe pro+it datorat de societatea comerciala
2 6e se ntmpl dac pe parcursul anului veniturile impoza/ile realizate de o
societate
comercial supus impozitului pe veniturile microntreprinderilor dep#esc cuantumul
a -("""
euro 6e curs de schim/ se ia n calculA
3 7 se determine acciza n cazul /erii cunoscnd urmtoarele date, eli/erarea n
(
consum are loc n luna martie, cantitatea &"" sticle a ",33 litri, numrul de grade
*lato !
Acciza unitar este de ",'22' ;uroEhl grad *lato, iar cursul de schim/ este de
!,(223
leiEeuro
:. Or)ani1area auditului
% 6e reprezinta riscul , categorii de riscuri
2 6e reprezint auditul internA
3 6e reprezint controlul internA
:I Tinerea contabilitatii
%5in analiza a dou Hilanuri succesive #i a 6ontului de pierdere ale unei societi
comerciale,
se identi+ic urmtoarele +lu$uri de alocri #i resurse,
8 6apacitatea de auto+inanare %(""" ROF
8 7e distri/uie dividende n sum de %(""" ROF
8 7e ram/urseaz un credit /ancar pe ! ani n sum de %"""" ROF
8 7e reduce capitalul social cu suma de (""" ROF, prin retragerea unui acionar
8 7e vinde o instalaie la valoare net de %(""" ROF
8 *rodusele +inite cresc cu 2("" ROF
8 Dateriile prime scad cu %"""" ROF
8 >urnizorii scad cu 2("" ROF
8 6lienii cresc cu (""" ROF
8 6onturile la /nci cresc cu -""" ROF
8 6asa scade cu -""" ROF
a3 0ntocmii ta/loul de +inanare utilizri 8 resurse
/3 4nterpretai rezultatele o/inute
Cate)oria :II 7octrina i deontolo)ie
% 6e presupune acceptarea unui clientA
2 6are sunt a/aterile disciplinare con+orm OL -(E%99!
3 ;tica pentru pro+esionistii conta/ili anga@ati 26are sunt amenin rile la adresa
respectrii
principiilor +undamentale ale 6;66AR3
!6e sunt serviciile pro+esionale A
(;$plica i rolul pro+esiei conta/ile n satis+acerea interesului pu/lic
-6are este rolul organismului pro+esional pentru asigurarea calitatii serviciilor
pro+esionale
& 6e sunt serviciile pro+esionale A
' ;$plicati relatia dintre etica si calitatea n pro+esia conta/ila
-
9 6e semni+ica competenta pro+esionala si prudentaA
&