Sunteți pe pagina 1din 81

Anexa 6

(anexa nr. _____ la Ordin MAPDR nr. _____ / _____.200_)


cod manual M 01-06


MANUAL DE PROCEDURI PENTRU ATRIBUIREA
CONTRACTELOR DE ACHIZITIE PUBLICA PENTRU
PROIECTELE FINANTATE PRIN PNDR
VOLUMUL 2

MANUAL OPERATIONAL DE IMPLEMENTARE
Versiune consolidat 07Ministerul Agriculturii,
Padurilor si Dezvoltarii
Rurale
A.P.D.R.P.
P.N.D.R. 2007 - 2013
Manual de proceduri pentru atribuirea contractelor de achizitie
publica pentru proiectele finantate prin PNDR
Manual operational de implementare
Cod Manual M01-06
Versiunea 067
Pagina:2
din 81
ROMNIA
MINISTERUL AGRICULTURII PADURILOR I DEZVOLTRII
RURALE
AGENTIA DE PLI PENTRU DEZVOLTARE RURAL I
PESCUIT


MANUAL DE PROCEDURI PENTRU ATRIBUIREA
CONTRACTELOR DE ACHIZITIE PUBLICA PENTRU
PROIECTELE FINANTATE PRIN PNDR


VOLUMUL 2

MANUAL OPERATIONAL DE IMPLEMENTARE


Versiune consolidat 07PROGRAMUL NAIONAL DE DEZVOLTARE RURAL
2007 -2013


Ministerul Agriculturii,
Padurilor si Dezvoltarii
Rurale
A.P.D.R.P.
P.N.D.R. 2007 - 2013
Manual de proceduri pentru atribuirea contractelor de achizitie
publica pentru proiectele finantate prin PNDR
Manual operational de implementare
Cod Manual M01-06
Versiunea 067
Pagina:3
din 81Titlul manualului:

Programul National de Dezvoltare Rurala 2007 2013 / Manual de proceduri pentru
atribuirea contractelor de achizitie publica pentru proiectele finantate prin PNDR


Codul manualului: M 01 06

Stadiul elaborarii manualului:

n lucru

draft

aprobat


Versiune Tipul actiunii
(elaborare, modificare*,
aprobare etc.)si
fundamentarea
modificarii
Nume i
prenume
Compartiment
/ Functia
Semntura/
Data

01
Modificat ca urmare a
implementarii
recomandarilor PWC.
Aceasta versiune contine
cele 3 versiuni ale
Manualului operational de
implementare cod: M02-
06
Mircea Cretu


DSC-SA
Expertseptembrie
2007
Avizat Cristian
Ivanoiu

Maleta
Marinescu

Ecaterina
Rosu
DSC-SA
Sef serviciu

DSC
Director

Director
General
Adjunct
Imlementare
Tehnica

septembrie
2007
02 Modificat ca urmare a
recomandarilor DAI 5505
din data de 23.10.2007
Mircea Cretu

Expertoctombrie
2007
Avizat Cristian
Ivanoiu

Maleta
Marinescu

Sef serviciu


Director

Director


Ministerul Agriculturii,
Padurilor si Dezvoltarii
Rurale
A.P.D.R.P.
P.N.D.R. 2007 - 2013
Manual de proceduri pentru atribuirea contractelor de achizitie
publica pentru proiectele finantate prin PNDR
Manual operational de implementare
Cod Manual M01-06
Versiunea 067
Pagina:4
din 81Ecaterina
Rosu
General
Adjunct
Imlementare
Tehnica


octombrie
2007
03 Modificat pentru
simplificarea fiselor de
verificare
Mircea Cretu

Expert

februarie
2008
Avizat Cristian
Ivanoiu

Maleta
Marinescu

Ecaterina
Rosu

Sef serviciu

Director
Director
General
Adjunct
Imlementare
Tehnica
februarie
2008
Aprobat KLRIK
LSZL
ATTILA

Director
General
februarie
2008
04 Modificat conform
Ordinului Ministrului
Agriculturii si Dezvoltarii
Rurale nr. 63/6.05.2008
Mircea Cretu Expert Mai 2008
Avizat Cristian
Ivanoiu

Teodor Bate
Sef serviciu


Director
General
Adjunct Plati
Mai 2008
Aprobat KLRIK
LSZL
ATTILA

Director
General
Mai 2008
05 Modificat ca urmare a
aparitiei OUG nr.
143/2008 si OUG nr.
19/2009
Mircea Cretu Expert Martie 2009
Avizat Cristian
Ivanoiu
Sef Serviciu


Director
General
Adjunct Plati
Martie 2009
Avizat Mihai Gavril
Vadan
Director
General
Martie 2009
06 Modificat ca urmare a Mircea Cretu Expert Iunie 2009
Ministerul Agriculturii,
Padurilor si Dezvoltarii
Rurale
A.P.D.R.P.
P.N.D.R. 2007 - 2013
Manual de proceduri pentru atribuirea contractelor de achizitie
publica pentru proiectele finantate prin PNDR
Manual operational de implementare
Cod Manual M01-06
Versiunea 067
Pagina:5
din 81aparitiei Regulamentului
Comisiei nr. 363 din 4
Mai 2009, a Ordinului
ANRMAP nr. 80 din 30
Aprilie 2009 si a Ordinului
1059/2009
Avizat Cristian
Ivanoiu
Sef Serviciu


Director
General
Adjunct Plati
Iunie 2009
Aprobat Mihai Gavril
Vadan
Director
General
Iunie 2009
07 Modificat ca urmare a
observatiilor primite de la
expertii OJPDRP/CRPDRP/
APDRP.

Mircea Cretu Expert Decembrie
2009
Avizat Cristian
Ivanoiu

David Eugen
Popescu
Sef Serviciu


Director
General
Adjunct Plati
Decembrie
2009
Aprobat Mihai Gavril
Vadan
Director
General
Decembrie
2009

Evidenta difuzarii:
Nr.
Crt.
Copie nr.
Predare Primire
Persoana Data Semnatura Data Semnatura
1.


2.


3.

Formatat: Indent: La stnga: 0 cm, La
dreapta: -0.09 cm
Formatat: Indent: La stnga: 0 cm
Ministerul Agriculturii,
Padurilor si Dezvoltarii
Rurale
A.P.D.R.P.
P.N.D.R. 2007 - 2013
Manual de proceduri pentru atribuirea contractelor de achizitie
publica pentru proiectele finantate prin PNDR
Manual operational de implementare
Cod Manual M01-06
Versiunea 067
Pagina:6
din 81VOLUMUL 2

MANUAL OPERATIONAL DE IMPLEMENTARE

Cuprins
1 Definitii si prescurtari
2 Referinte legislative
3 Scopul si domeniul de aplicare
4 Fise post
5 Mecanisme de control si inspecie
6.1 Control intern - Agenia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit
6.2 Control extern
6 Fluxul documentelor intrari/iesiri
Fluxul documentelor - intrari/iesiri
Documente interne ale CRPDRP pentru achiziiile publice
7 Transmiterea, inregistrarea, verificarea, descrierea, pstrarea si confidenialitatea
documentelor
8 Conflictul de interese
9 Analiza de risc pentru stabilirea esantionului verificat de catre Serviciul Achizitii - APDRP
10 Pregtirea profesionala si posturile sensibile
11 Solutionarea contestatiilor si sesizarilor

Anexe:
Anexa 1 - Diagrama ierarhica a Serviciului Achiziii - APDRP
Anexa 2 - Organigrama CRPDRP
Anexa 3 - Fise de post
Anexa 4 Flow-chart documente - intrari/iesiri
Formular Anexa 4a - Centralizator achiziii
Formular Anexa 5b -1.1 Lista de verificare a anuntului de intentie
Formular Anexa 5b -1.2 Lista de verificare a anuntului de participare
Formular Anexa 5b -1.3 Lista de verificare a documentatiei de atribuire
Formular Anexa 5b -1.4 Lista de verificare a comisiei de evaluare
Formular Anexa 5b -1.5 Lista de verificare a dosarului de evaluare
Formular Anexa 5b -1.6 Lista de verificare a contractului si conflictului de interese
Formular Anexa 5b - 2 Pista de audit
Formular Anexa 5c - Registrul de intrari/iesiri documente achiziii (obligatoriu de
folosit de ctre Autoritatea Contractanta)
Formular Anexa 5d - Stadiul procedurilor de atribuire
Formular Anexa 5e- Raport de verificare
Formular Anexa 5f Solutionarea diferentelor de evaluare
Formular Anexa 6 - Fisa cu necesarul de pregtire profesionala
Formular Anexa 7 - Proces verbal de predare primire
Formular S1 Fisa naveta pentru documentele specifice procedurii de atribuire a
contractelor de achizitii publice de servicii Sectiunea 1 Cererea.
Formular S2 Fisa naveta pentru documentele specifice procedurii de atribuire a
contractelor de achizitii publice de servicii Sectiunea 2 Nota
intermediara/Raspunsul
Ministerul Agriculturii,
Padurilor si Dezvoltarii
Rurale
A.P.D.R.P.
P.N.D.R. 2007 - 2013
Manual de proceduri pentru atribuirea contractelor de achizitie
publica pentru proiectele finantate prin PNDR
Manual operational de implementare
Cod Manual M01-06
Versiunea 067
Pagina:7
din 81Formular S3 Raport de activitate pentru procedura de atribuire a contractelor de
achizitii publice de servicii.

Formular P1 Fisa naveta pentru documentele specifice procedurii de atribuire a
contractelor de achizitii publice de furnizare produse Sectiunea 1 Cererea
Formular P2 Fisa naveta pentru documentele specifice procedurii de atribuire a
contractelor de achizitii publice de furnizare produse Sectiunea 2 Nota
intermediara/Raspunsul.
Formular P3 Raport de activitate pentru procedura de atribuire a contractelor de
achizitii publice de furnizare produse.
Formular L1 Fisa naveta pentru documentele specifice procedurii de atribuire a
contractelor de achizitii publice de lucrari Sectiunea 1 Cererea.
Formular L2 Fisa naveta pentru documentele specifice procedurii de atribuire a
contractelor de achizitii publice de lucrari Sectiunea 2 Nota
intermediara/Raspunsul
Formular L3 Raport de activitate pentru procedura de atribuire a contractelor de
achizitii publice de lucrari.

Ministerul Agriculturii,
Padurilor si Dezvoltarii
Rurale
A.P.D.R.P.
P.N.D.R. 2007 - 2013
Manual de proceduri pentru atribuirea contractelor de achizitie
publica pentru proiectele finantate prin PNDR
Manual operational de implementare
Cod Manual M01-06
Versiunea 067
Pagina:8
din 81VOLUMUL II
MANUAL OPERATIONAL DE IMPLEMENTARE

1. DEFINITII SI PRESCURTARI

ANRMAP are rolul fundamental privind formularea la nivel de conceptie, promovarea si
implementarea politicii in domeniul achizitiilor publice. ANRMAP elaboreaza si propune
Guvernului Romaniei proiecte de acte normative care au ca obiect reglementarea in
domeniul achizitiilor publice. ANRMAP asigura un cadru legal coerent si armonizat cu
acquis-ul comunitar in domeniul achizitiilor publice si modifica, completeaza si urmareste
modul de punere in aplicare a acestuia. Ca Autoritate de reglementare si monitorizare in
domeniul achiziiilor publice, prin Direcia Generala de Supraveghere, Monitorizare si
Evaluare, supravegheaza modul de functionare a sistemului de achizitii publice, raspunde
de realizarea sarcinilor ce ii revin conform OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile
ulterioare privind atribuirea contractelor de achiziie public, impune msuri corective,
aplic sanciunile i amenzile prevzute de lege pentru eludarea sau nclcarea
prevederilor legislative n domeniul atribuirii contractelor de achiziie public.

Ministerul Finantelor Publice, ca organ de specialitate al administraiei publice centrale
responsabil pentru ndeplinirea funciei de verificare a aspectele procedurale aferente
procesului de atribuire a contractelor care intra sub incidenta legislaiei privind atribuirea
contractelor de achiziie publica. Prin Unitatea pentru Coordonarea si Verificarea
Achizitiilor Publice si structurile subordonate existente in cadrul Directiilor generale ale
finantelor publice teritoriale verifica contractele de atribuire servicii, furnizare de produse
si executie de lucrari si emite avizele consultative i rapoartele de activitate Autoritatilor
contractante si Autoritilor de management competente (OUG nr. 30/2006 cu modificarile
si completarile ulterioare, Art. 1-7) si ordinul 175/2007.

APDRP - Agentie pentru implementarea tehnica si financiara a Programului SAPARD si a
PNDR, care prin directiile de specialitate stabileste obligatiile contractuale dintre Agentie
si beneficiari, aproba inceperea derularii proiectelor si verifica, autorizeaza si efectueaza
plati catre beneficiarii proiectelor finantate. APDRP - CRPDRP verifica fiecare stadiu al
procedurilor de licitatie pentru toate contractele de atribuire si emite nota intermediara cu
constatari si recomandari si raportul de activitate la finalizarea acestora. Chiar daca
UCVAP emite note intermediare cu aviz favorabil si Raportul de avtivitate, APDRP isi
rezerva dreptul de a efectua propriile verificari si de a emite note intermediare de
neavizare, in conditiile prevazute de PNDR. Platile catre beneficiari vor fi efectuate numai
dupa avizarea procedurilor atat de catre UCVAP, cat si de catre APDRP-CRPDRP prin
Rapoarte de activitate..

In acest sens nu trebuie uitat nici rolul controlului judectoresc a crui punere n
micare o poate face orice persoan care consider c i-a fost lezat un interes legitim pe
parcursul aplicrii unei proceduri de atribuire a contractului de achiziie public. In fapt,
justiia este singura putere care deine supremaia n supravegherea respectrii legiiMinisterul Agriculturii,
Padurilor si Dezvoltarii
Rurale
A.P.D.R.P.
P.N.D.R. 2007 - 2013
Manual de proceduri pentru atribuirea contractelor de achizitie
publica pentru proiectele finantate prin PNDR
Manual operational de implementare
Cod Manual M01-06
Versiunea 067
Pagina:9
din 81Termenii i expresiile folosite in manual au urmtoarele semnificaii:
a) acceptarea ofertei ctigtoare - actul juridic prin care autoritatea contractant i
manifest acordul de a se angaja juridic n contractul de achiziie public ce va fi ncheiat cu
ofertantul a crui ofert a fost desemnat ctigtoare;
b) acord-cadru - nelegerea scris intervenit ntre una sau mai multe autoriti
contractante i unul sau mai muli operatori economici, al crei scop este stabilirea
elementelor/condiiilor eseniale care vor guverna contractele de achiziie public ce
urmeaz a fi atribuite ntr-o perioad dat, n mod special n ceea ce privete preul i, dup
caz, cantitile avute n vedere;
c) candidat - oricare operator economic care a depus candidatura n cazul unei proceduri
de licitaie restrns, negociere sau dialog competitiv;
d) candidatur - documentele prin care un candidat i demonstreaz situaia personal,
capacitatea de exercitare a activitii profesionale, situaia economic i financiar,
capacitatea tehnic i profesional, n vederea obinerii invitaiei de participare pentru
depunerea ulterioar a ofertei, n cazul aplicrii unei proceduri de licitaie restrns,
negociere sau dialog competitiv;
e) concurent - oricare operator economic care a prezentat un proiect n cadrul unui
concurs de soluii;
f) contract de achiziie public - contractul ncheiat n scris ntre una sau mai multe
autoriti contractante, pe de o parte, i unul sau mai muli operatori economici, pe de alt
parte, avnd ca obiect execuia de lucrri, furnizarea de produse sau prestarea de servicii,
n sensul ordonane de urgen nr.34/2006 cu modificarile si completarile ulterioareprivind
atribuirea contractelor de achiziie public;
g) contract de concesiune de lucrri publice - contractul care are aceleai caracteristici ca
i contractul de lucrri, cu deosebirea c n contrapartida lucrrilor executate contractantul,
n calitate de concesionar, primete din partea autoritii contractante, n calitate de
concedent, dreptul de a exploata rezultatul lucrrilor pe o perioad determinat sau acest
drept nsoit de plata unei sume de bani prestabilite;
h) contract de concesiune de servicii - contractul care are aceleai caracteristici ca i
contractul de servicii, cu deosebirea c n contrapartida serviciilor prestate contractantul, n
calitate de concesionar, primete din partea autoritii contractante, n calitate de concedent,
dreptul de a exploata serviciile pe o perioad determinat sau acest drept nsoit de plata
unei sume de bani prestabilite;
i) contractant - ofertantul care a devenit, n condiiile legii, parte ntr-un contract de
achiziie public;
j) documentaie de atribuire - documentaia ce cuprinde toate informaiile legate de
obiectul contractului de achiziie public i de procedura de atribuire a acestuia, inclusiv
caietul de sarcini sau, dup caz, documentaia descriptiv;
k) drept special sau exclusiv - dreptul care rezult din orice form de autorizare acordat,
conform prevederilor legale sau ca urmare a emiterii unor acte administrative, de o
autoritate competent i care are ca efect rezervarea desfurrii de activiti n domeniul
anumitor servicii publice numai de ctre una sau de ctre un numr limitat de persoane,
afectnd n mod substanial posibilitatea altor persoane de a desfura o astfel de activitate;
l) fonduri publice - sume alocate din bugetele prevzute la art. 1, alin. (2) din Legea nr.
500/2002 privind finanele publice, cu modificrile ulterioare;
m) ntreprindere public - persoana juridic ce desfoar activiti economice i asupra
creia se exercit direct sau indirect, ca urmare a unor drepturi de proprietate, a
Ministerul Agriculturii,
Padurilor si Dezvoltarii
Rurale
A.P.D.R.P.
P.N.D.R. 2007 - 2013
Manual de proceduri pentru atribuirea contractelor de achizitie
publica pentru proiectele finantate prin PNDR
Manual operational de implementare
Cod Manual M01-06
Versiunea 067
Pagina:10
din 81participaiilor financiare sau a regulilor specifice prevzute n actul de nfiinare a
ntreprinderii respective, influena dominant a unei autoriti contractante, astfel cum este
definit aceasta la art. 8, lit. a), b) sau c) din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile
ulterioareprivind atribuirea contractelor de achiziie public; prezumia de exercitare a
influenei dominante se aplic n orice situaie n care, n raport cu o astfel de persoan, una
sau mai multe autoriti contractante definite conform art. 8, lit. a), b) sau c) din OUG nr.
34/2006 cu modificarile si completarile ulterioarese afl, direct ori indirect, n cel puin unul
dintre urmtoarele cazuri:
- dein majoritatea capitalului subscris;
- dein controlul majoritii voturilor n organul de conducere, cum ar fi adunarea general;
- pot numi n componena consiliului de administraie, a organului de conducere sau de
supervizare mai mult de jumtate din numrul membrilor acestuia;
n) licitaie electronic - procesul repetitiv realizat dup o prim evaluare complet a
ofertelor, n care ofertanii au posibilitatea, exclusiv prin intermediul mijloacelor electronice,
de a reduce preurile prezentate i/sau de a mbunti alte elemente ale ofertei; evaluarea
final trebuie s se realizeze n mod automat prin mijloacele electronice utilizate;
o) mijloace electronice - utilizarea echipamentelor electronice pentru procesarea i
stocarea de date care sunt difuzate, transmise i recepionate prin cablu, radio, mijloace
optice sau prin alte mijloace electromagnetice;
p) ofertant - oricare operator economic care a depus ofert;
q) ofert - actul juridic prin care operatorul economic i manifest voina de a se angaja
din punct de vedere juridic ntr-un contract de achiziie public; oferta cuprinde propunerea
financiar i propunerea tehnic;
r) operator economic - oricare furnizor de produse, prestator de servicii ori executant de
lucrri - persoan fizic/juridic, de drept public sau privat, ori grup de astfel de persoane cu
activitate n domeniul care ofer n mod licit pe pia produse, servicii i/sau execuie de
lucrri;
s) operatorul sistemului electronic de achiziii publice - persoan juridic de drept public
care asigur autoritilor contractante suportul tehnic destinat aplicrii, prin mijloace
electronice, a procedurilor de atribuire;
) procedur de atribuire - etapele ce trebuie parcurse de autoritatea contractant i de
ctre candidai/ofertani pentru ca acordul prilor privind angajarea n contractul de achiziie
public s fie considerat valabil; procedurile de atribuire sunt: licitaia deschis, licitaia
restrns, dialogul competitiv, negocierea, cererea de oferte, concursul de soluii;
t) propunere financiar - parte a ofertei ce cuprinde informaiile cu privire la pre, tarif, alte
condiii financiare i comerciale corespunztoare satisfacerii cerinelor solicitate prin
documentaia de atribuire;
) propunere tehnic - parte a ofertei elaborat pe baza cerinelor din caietul de sarcini
sau, dup caz, din documentaia descriptiv;
u) "scris" sau "n scris" - orice ansamblu de cuvinte i cifre care pot fi citite, reproduse i
apoi comunicate. Acest ansamblu poate include i informaii transmise i stocate prin
mijloace electronice;
v) sistemul electronic de achiziii publice - SEAP - desemneaz sistemul informatic de
utilitate public, accesibil prin internet la o adres dedicat, utilizat n scopul aplicrii prin
mijloace electronice a procedurilor de atribuire;
x) Tratat - Tratatul pentru nfiinarea Comunitii Europene, ncheiat la 25 martie 1957, cu
modificrile i completrile ulterioare;
Ministerul Agriculturii,
Padurilor si Dezvoltarii
Rurale
A.P.D.R.P.
P.N.D.R. 2007 - 2013
Manual de proceduri pentru atribuirea contractelor de achizitie
publica pentru proiectele finantate prin PNDR
Manual operational de implementare
Cod Manual M01-06
Versiunea 067
Pagina:11
din 81y) vocabularul comun al achiziiilor publice - CPV - desemneaz nomenclatorul de
referin aplicabil contractelor de achiziie public, adoptat prin Regulamentul nr.
2.195/2002/CE al Parlamentului European i al Consiliului privind vocabularul comun al
achiziiilor publice, publicat n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 340 din 16
decembrie 2002, asigurnd corespondena cu alte nomenclatoare existente;
z) zile - zilele calendaristice, n afara cazului n care se menioneaz c sunt zile
lucrtoare.

2. REFERINTE LEGISLATIVE

Programul national de dezvoltare rurala;
Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 13/27.02.2006 privind infiintarea, organizarea
si functionarea Agentiei de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit;
Ordinul Ministrului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale nr. 63/6.05.2008;
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/19.04.2006 privind atribuirea contractelor
de achizitie publica, a contractelor de concesiune lucrari publice si a contractelor de
concesiune de servicii;
Legea nr. 337/17.07.2006 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.
34/19.04.2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de
concesiune lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii;
Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 94/2007 privind modificarea si completarea
OUG nr. 34/2006;
Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 143/2008 privind modificarea si completarea
OUG nr. 34/2006;
Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 19/2009 privind modificarea si completarea
OUG nr. 34/2006;
Hotrrea nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor
referitoare la atribuirea contractelor de achiziie public;
Hotarare nr. 1337/2006 privind completarea Hotrrii Guvernului nr. 925/2006 pentru
aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de
achiziie public din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea
contractelor de achiziie public, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a
contractelor de concesiune de servicii;
Ordinul 26/2007 - regulamentul privind supravegherea modului de atribuire a
contractelor de achizitii publica;
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 30/12.04.2006 privind functia de verificare a
aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achizitie
publica;
Hotararea de Guvern nr. 942/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.30/12.04.2006 privind functia de verificare a
aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achizitie
publica;
Legea nr. 228 din 4 iulie 2007 pentru aprobarea Ordonanei de urgen a Guvernului
nr. 30/2006 privind funcia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului
de atribuire a contractelor de achiziie public;
Ministerul Agriculturii,
Padurilor si Dezvoltarii
Rurale
A.P.D.R.P.
P.N.D.R. 2007 - 2013
Manual de proceduri pentru atribuirea contractelor de achizitie
publica pentru proiectele finantate prin PNDR
Manual operational de implementare
Cod Manual M01-06
Versiunea 067
Pagina:12
din 81Ordinul nr. 11 din 13 august 2007 pentru aprobarea Regulamentului privind
supravegherea modului de atribuire a contractelor de achiziie public, a contractelor
de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii;
Hotarare de Guvern nr. 782/2006 pentru aprobarea Regulamentului de organizare i
funcionare al Consiliului Naional de Soluionare a Contestaiilor.
Ordonanta de urgenta Nr. 74 din 29 iunie 2005 privind nfiinarea Autoritii Naionale
pentru Reglementarea i Monitorizarea Achiziiilor Publice;
Hotarare de Guvern nr. 895 din 4 august 2005 privind organizarea si functionarea
Autoritii Naionale pentru Reglementarea i Monitorizarea Achiziiilor Publice;
Hotararea de Guvern nr. 1660 din 22 noiembrie 2006 pentru aprobarea
Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de
achiziie public prin mijloace electronice din Ordonana de urgen a
Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziie public, a
contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de
servicii.

3. SCOPUL SI DOMENIUL DE APLICARE

Manualul operational de implementare se aplica pentru atribuirea contractelor de achizitie
publica de servicii, furnizare de produse si executie de lucrari, prin Programul National de
Dezvoltare Rurala.

Contractele vizeaza achizitii publice:
de servicii: contractul de servicii este acel (1) contract de achiziie public, altul dect
contractul de lucrri sau de furnizare, care are ca obiect prestarea unuia sau mai multor
servicii, astfel cum acestea sunt prevzute n anexele nr. 2A i 2B din OUG nr.34/2006 cu
modificarile si completarile ulterioare privind atribuirea contractelor de achiziie public; (2)
contract de achiziie public care are ca obiect principal prestarea unor servicii i, cu titlu
accesoriu, desfurarea unor activiti dintre cele prevzute n anexa nr.1 din OUG
nr.34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. Exemple: studii de fezabilitate; proiecte
tehnice si detalii de executie; consultanta stiintifica, tehnica, pentru afaceri si management;
verificare proiect; urmarirea executiei prin inspectori de santier; asistenta tehnica; audit
financiar; studii de piata, etc;
de produse: furnizarea de produse i, cu titlu accesoriu, operaiuni/lucrri de instalare
i punere n funciune a acestora;
si de executie lucrari: a) fie execuia de lucrri legate de una dintre activitile cuprinse
n anexa nr. 1 din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare sau execuia
unei construcii; b) fie att proiectarea, ct i execuia de lucrri legate de una dintre
activitile cuprinse n anexa nr. 1 din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile
ulterioare sau att proiectarea, ct i execuia unei construcii; c) fie realizarea prin orice
mijloace a unei construcii care corespunde necesitii i obiectivelor autoritii contractante,
n msura n care acestea nu corespund prevederilor lit. a) i b).


4 FISELE DE POST
Se regsesc in Anexa 3 la prezentul manual operational de implementare si constau
din:
Ministerul Agriculturii,
Padurilor si Dezvoltarii
Rurale
A.P.D.R.P.
P.N.D.R. 2007 - 2013
Manual de proceduri pentru atribuirea contractelor de achizitie
publica pentru proiectele finantate prin PNDR
Manual operational de implementare
Cod Manual M01-06
Versiunea 067
Pagina:13
din 81Fisa post Sef Serviciu Achiziii-APDRP
Fisa post Experti Serviciul Achiziii-APDRP
Fisa post Sef Serviciu Achiziii-CRPDRP
Fisa post Experti Serviciul Achiziii-CRPDRP
Matricea de inlocuire in cadrul Serviciului Achizitii -APDRP

INLOCUITOR
Director
General
Adjunct Plati
Sef Serviciu Expert 1 Expert 2

nlocuitor 3 SSA EA1 EA2 EA1
nlocuitor 1 EA2 * *
nlocuitor 2 * * *

5. MECANISME DE CONTROL SI INSPECIE

5.1 Control intern Agenia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit

La nivelul CRPDRP controlul intern se realizeaz de ctre Director care verifica,
controleaz si supervizeaz activitatea tuturor angajailor Centrului Regional conform
Fisei postului, iar la nivelul serviciului se realizeaz de ctre seful serviciului/sef
Serviciu Achizitii.
Cu ocazia verificrii documentelor, directorul si seful serviciului controleaz daca
semnturile existente in document sunt ale persoanelor autorizate. In acest sens
confrunta semnturile cu specimenele de semnturi aflate in tabelul specimenelor de
semnturi autorizate.
Fiecare nivel de semnturi confirma respectarea procedurii de ctre cei care au
semnat anterior documentele si nu se considera a fi o dublare a verificrii integrale a
coninutului documentelor.

5.2 Control extern

Comisia Europeana: se realizeaz de ctre DG AGRI, Curtea de Conturi Europeana,
OLAF si/sau alte organisme abilitate.

Autoritatile naionale: se realizeaz de ctre MAPDR, prin Autoritatea Competenta si
Autoritatea de Mangement, Autoritatea de Audit ca organism de certificare, Consiliul
Naional de Soluionare a Contestaiilor ca organism independent cu activitate
administrativ-jurisdicional si ANRMAP ca autoritate de reglementare si monitorizare
a achizitiilor publice.

Pe o perioada de 5 ani de la finalizarea proiectelor, Agenia de Plati pentru Dezvoltare
Rurala si Pescuit, Serviciile de Verificare si celelalte structuri implicate in
implementarea programului, precum si beneficiarii si contractanii acestora, vor pstra
documentele referitoare la program si le vor pune la dispoziia organismelor si
persoanelor abilitate, att naionale cat si din partea UE, avnd atribuii in verificarea
activitatilor.

Ministerul Agriculturii,
Padurilor si Dezvoltarii
Rurale
A.P.D.R.P.
P.N.D.R. 2007 - 2013
Manual de proceduri pentru atribuirea contractelor de achizitie
publica pentru proiectele finantate prin PNDR
Manual operational de implementare
Cod Manual M01-06
Versiunea 067
Pagina:14
din 816. FLUXUL DOCUMENTELOR

Fluxul documentelor - intrari/iesiri (Anexa 4)

Fluxul documentelor specifice activitatii de achiziii se prezint in Anexa 4.
Documente intrate la CRPDRP - Serviciul Achizitii:
Formularele S1, P1 si L1 la care se ataseaza documentele specifice
procedurilor de achiziii servicii, furnizare de produse si executie de lucrri.
Aceste formulare vor fi primite de Centrele Regionale de Plati pentru Dezvoltare
Rurala si Pescuit de la fiecare beneficiar de fonduri nerambursabile;
Documente ieite:
Formularele S2, P2 si L2 insotite de listele de verificare specifice fiecarei etape
si proceduri de licitatie care se trimit beneficiarului de fonduri nerambursabile;
Formularele S3, P3, L3 care se emit de Centrele Regionale de Plati pentru
Dezvoltare Rurala si Pescuit pentru fiecare proiect si se transmite direct
beneficiarului la finalizarea procedurii de licitatie si la Serviciul Autorizare Plati.

Documente interne ale CRPDRP

Pentru fiecare contract de achiziii se ntocmesc urmtoarele documente interne:
Anexa 5b-1.1, Anexa 5b-1.2, Anexa 5b-1.3, Anexa 5b-1.4, Anexa 5b-1.5,
Anexa 5b-1.6, Anexa 5b-2Pista de audit;
Anexa 4a - Centralizator achiziii ;

Anexa 6 - Fisa cu necesarul de pregtire profesionala

Toate etapele procedurale sunt nregistrate consecutiv n Pista de audit". Fiecare expert
care a ntocmit/completat documentele aferente unei etape completeaz rubrica respectiv i
semneaz. n mod corespunztor, persoana care a efectuat verificarea semneaza
formularele sus mentionate.
Completarea fiecrei etape se face de ctre expertul i expertul/eful de servici, implicai n
verificarea proiectului, dup ncheierea verificrii etapei de ctre ef.
Acest formular parcurge toate etapele procedurale de la CRPDRP. Formularul Pista de
audit se completeaz pentru achiziiile aferente fiecrui proiect de ctre CRPDRP si va
insoti cererea de finanare in tot lanul de verificri.

Documente interne ale APDRP - Serviciul Achizitii

Analiza de risc
Anexa 5b-1.1, Anexa 5b-1.2, Anexa 5b-1.3, Anexa 5b-1.4, Anexa 5b-1.5, Anexa 5b-
1.6

Documente iesite de la APDRP - Serviciul Achizitii

Anexa 5e Raport de verificare, Anexa 5f Solutionarea diferentelor de evaluare

Ministerul Agriculturii,
Padurilor si Dezvoltarii
Rurale
A.P.D.R.P.
P.N.D.R. 2007 - 2013
Manual de proceduri pentru atribuirea contractelor de achizitie
publica pentru proiectele finantate prin PNDR
Manual operational de implementare
Cod Manual M01-06
Versiunea 067
Pagina:15
din 817. TRANSMITEREA, INREGISTRAREA, VERIFICAREA, DESCRIEREA, PSTRAREA SI
CONFIDENIALITATEA DOCUMENTELOR

Transferul de documente se realizeaza intre autoritatea contractanta si CRPDRP - Serviciul
Achizitii si intre CRPDRP - Serviciul Achizitii si APDRP - SA

a) Transmiterea, inregistrarea si verificarea documentelor
Beneficiarul (ca Autoritate contractanta) va transmite la Centrul Regional de Plati pentru
Dezvoltare Rurala si Pescuit Fisa naveta pentru procedura de achiziti publice Sectiunea 1
Cererea (Formularul S1 pentru achizitii de servicii, Formularul P1 pentru furnizare de produse
si Formularul L1 pentru executie de lucrari), cu documentele specifice atasate acesteia.
Autoritatea contractanta transmite fiecare document de licitatie (anunturile, documentatia de
atribuire, comisia de evaluare, dosarul de evaluare dupa finalizarea fiecarei etape in parte)
intr-un exemplar la Centrul Regional de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit.
La faza depunerii contractului cu anexele sale (oferta tehnica si financiara si proiectul tehnic
daca e cazul) pentru verificare si avizare, Autoritatea contractanta va depune aceste
documente insotite de Raportul de activitate emis de UCVAP si notele intermediare (daca
este cazul), in doua exemplare din care un exemplar va ramane la CRPDRP - Serviciul
Achizitii iar al doilea va fi transmis la Serviciul Verifcare Cereri de Plata - OJPDRP pe baza
de proces verbal de predare primire, Formular Anexa 7, ulterior efectuarii verificarilor si
avizarilor (insotite de Rapoartele de activitate emise de UCVAP si CRPDRP - Serviciul
Achizitii). Conformitatea celor doua exemplare de contract (inclusiv anexele sale) va fi
efectuata de catre un expert din cadrul CRPDRP - Serviciul Achizitii (in termenul maxim de
verificare si avizare de 5 zile lucratoare) prin verificarea existentei fiecarui document si
aplicarea sub semnatura a inscriptiei Exemplar 1 conform cu exemplar 2, pe prima pagina a
fiecarui dosar mentionandu-se si numarul de pagini.

Fisa naveta si documentele anexate vor fi inregistrate de catre un expert din cadrul CRPDRP
- Serviciul Achizitii in Registrul de nregistrare a proiectelor APDRP. In conformitate cu
principiul patru ochi un expert efectueaza prima verificare iar Seful Serviciului Achizitii -
CRPDRP efectueaza a doua verificare.. Verificarea documentelor se realizeaza in termen de
max. 5 zile lucratoare folosindu-se in acest sens Formularele Anexa 5b-1.1, Anexa 5b-1.2,
Anexa 5b-1.3, Anexa 5b-1.4, Anexa 5b-1.5, Anexa 5b-1.6, in functie de stadiul procedurii de
licitatie.
Dupa verificarea documentelor de catre cei doi experti cu achizitia de la CRPDRP - Serviciul
Achizitii si avizarea acestora de directorul CRPDRP, expertul care a facut a doua verificare
transmite beneficiarului Fisa naveta pentru procedura de achizitii Sectiunea 2 Nota
intermediara/Raspunsul (Formularul S2 pentru achizitii de servicii, Formularul P2 pentru
furnizare de produse si Formularul L2 pentru executie de lucrari) prin posta cu confirmare de
primire sau curier. Fisa naveta pentru procedura de achizitii Sectiunea 2 Nota
intermediara/Raspunsul se inregistreaza in Registrul de nregistrare a proiectelor APDRP
pentru fiecare contract de achiziii si se transmite beneficiarului insotita de listele de
verificare pentru procedurile de achizitii servicii/furnizare produse/lucrari. (dupa caz,
Formularele Anexa 5b-1.1, Anexa 5b-1.2, Anexa 5b-1.3, Anexa 5b-1.4, Anexa 5b-1.5, Anexa
5b-1.6,)
Dupa finalizarea fiecarei proceduri de licitatie, CRPDRP trimite beneficiarului Raportul de
activitate (Formular S3, P3, L3), prin posta cu confirmare de primire sau curier. Raportul de
Ministerul Agriculturii,
Padurilor si Dezvoltarii
Rurale
A.P.D.R.P.
P.N.D.R. 2007 - 2013
Manual de proceduri pentru atribuirea contractelor de achizitie
publica pentru proiectele finantate prin PNDR
Manual operational de implementare
Cod Manual M01-06
Versiunea 067
Pagina:16
din 81activitate este semnat de catre un expert si de seful Serviciului Achizitii care au efectuat
verificarea, este avizat de directorul CRPDRP si inregistrat in Registrul de nregistrare a
proiectelor APDRP.

b) Descrierea documentelor
Fiecare expert cu achizitia verifica documentele de achizitii in conformitate cu prevederile
cuprinse in legislatia romana in vigoare din domeniul achizitiilor publice si cu conditiile
specifice de finantare prin FEADR.. Fiecare expert are la dispozitia sa liste de verificare
detaliate pentru fiecare stadiu.
Pentru achizitiile de servicii/furnizare produse/executie de lucrari se vor folosi: lista de
verificare a anuntului de intentie anexa 5b-1.1; lista de verificare a anuntului de participare
anexa 5b-1.2; lista de verificare a documentatiei de atribuire anexa 5b-1.3; lista de verificare
a comisiei de evaluare anexa 5b-1.4; lista de verificare a dosarului de evaluare anexa 5b-1.5;
lista de verificare a contractului anexa 5b-1.6.

c) Modalitatea de completare a listelor de verificare
Expertul Serviciului Achizitii-CRPDRP si Seful Serviciului bifeaza la rubrica Da, Nu sau
Nu se aplica in listele de verificare pentru fiecare stadiu al procedurii de achiztie.
Listele de verificare pentru fiecare stadiu al procedurii de achiztie vor insoti obligatoriu fisele
naveta - Nota intermediara/Raspuns care se transmit beneficiarului.

d) Etapele de verificare a documentelor trimise la CRPDRP sunt urmatoarele:
- prima etapa: CRPDRP verifica si avizeaza anunutul de participare intocmit de
beneficiarii publici conform modelului existent pe site-ul SEAP www.e-licitatie.ro si
documentatia de atribuire intocmita conform OUG 34/2006 cu modificarile si completarile
ulterioare privind atribuirea contractelor de achiziie public.
Anuntul de participare (intentie - daca este cazul) avizat de CRPDRP se transmite sub
forma electronica de catre beneficiar la SEAP pentru publicare. SEAP publica anuntul de
participare dupa verificarea si avizarea acestuia de catre ANRMAP - publicarea anuntului de
participare pe site-ul SEAP reprezinta avizarea lui din partea ANRMAP. Facultativ,
beneficiarul transmite anuntul de participare la Monitorul Oficial al Romaniei pentu publicarea
in partea VI - Achizitii Publice conform termenului procedural prevazut in OUG 34/2006 cu
modificarile si completarile ulterioare privind atribuirea contractelor de achiziie public.
La data initierii procedurii de atribuire, respectiv la momentul publicarii anuntului de
participare pe site-ul SEAP sau a invitatiei de participare, dupa caz, beneficiarul instiinteaza
si UCVAP confom metodologiei prevazute in OUG 30/2006 si in Ordinul nr. 175/2007 emis
de Ministerul Finantelor Publice cu modificarile si completarile ulterioare. UCVAP verifica
ulterior acestei date documentele aferente procedurii de atribuire.
- etapa a doua: CRPDRP verifica si avizeaza documentatia pentru comisia de
evaluare (aceasta etapa poate fi inglobata in prima etapa).
- etapa a treia: CRPDRP verifica si avizeaza dosarul de evaluare si contractul insotite
de Raportul de activitate (avizul favorabil) si notele intermediare (daca este cazul) emise de
catre UCVAP. Chiar daca valoarea TVA nu se liciteaza si nu se verifica de catre CRPDRP,
aceasta va fi mentionata in Rapoartele de activitate S3, P3 si L3 daca este precizata in
contractele incheiate intre beneficiari si ofertantii castigatori.
Ministerul Agriculturii,
Padurilor si Dezvoltarii
Rurale
A.P.D.R.P.
P.N.D.R. 2007 - 2013
Manual de proceduri pentru atribuirea contractelor de achizitie
publica pentru proiectele finantate prin PNDR
Manual operational de implementare
Cod Manual M01-06
Versiunea 067
Pagina:17
din 81UCVAP emite Rapoarte de activitate, avize consultative si note intermediare numai de
la momentul organizarii licitatiilor.

e) Modul de ordonare a documentelor verificate
Documentele se vor ordona in dosare administrative (dosare privind achizitiile publice) astfel:
Fisa naveta specifica fiecarei categorii de licitatie Cererea prin care beneficiarul
solicita verificarea documentelor de licitatie;
Listele de verificare specifice fazei si procedurii de licitatie;
Fisa naveta specifica fiecarei categorii de licitatie Nota intermediara/Raspunsul prin
care beneficiarul este instiintat oficial asupra rezultatului verificarilor pentru
documentele de licitatie transmise;
Raportul de activitate al procedurii de licitatie prin care beneficiarul este instiintat
oficial, dupa finalizarea procedurii de licitatie, daca aceasta a respectat conditiile
specifice de finantare prin FEADR;
Pista de audit pentru fiecare procedura de licitatie.
Intocmirea dosarului administrativ (dosarului privind achizitiile publice) se face de catre
expertul care a efectuat verificarea.

f) Pastrarea documentelor
Pastrarea documentelor se asigura in conformitate cu procedurile din Manualul de Arhivare a
documentelor, inclusiv modul de depozitare/arhivare temporara, accesare a documentelor si
asigurarea confidentialitatii datelor de ctre Agenia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si
Pescuit. Documentele sunt accesibile si pastrate astfel incat se asigura integralitatea,
valabilitatea si lizibilitatea in timp a acestora.
Documentele de arhivat intocmite de catre un expert din cadrul Serviciului Achizitii-CRPDRP
vor fi depuse la arhiva Centrului Regional de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit pe
baza fisei de predare-primire a documentelor de arhivat conform procedurii de arhivare.
Dosarul achizitiei publice cuprinde toate activitatile desfasurate in cadrul unei proceduri de
atribuire, respectiv toate documentele necesare pentru derularea procedurii.
Dosarul de achizitie publica
se ntocmete pentru fiecare contract de achizitie publica atribuit de un beneficiar;
se pstraz cel putin 5 ani de la data finalizarii acestuia;
are caracter de document public;
daca este solicitat poate fi pus la dispozitia:
- oricarei autoritati publice interesate spre consultare, cu conditia ca nici o informatie
sa nu fie dezvaluita daca dezvaluirea ei ar fi contrara legii, ar impiedica aplicarea legii, ar
afecta interesul public, ar prejudicia interesul comercial legitim al partilor sau ar afecta libera
concurenta ;
- organelor abilitate de a ridica documente care pot servi la dovedirea neregularitatilor
sau fraudelor;
toate documentele continute de dosarul de achizitie publica trebuie opisate;
ori de cate ori dosarul de achizitie publica este solicitat, se inmaneaza o copie a
acestuia.
Dosarul de achizitie publica se pune la dispozitia celor interesati pe baza de proces-
verbal de predare primire, care trebuie sa contina lista documentelor continute, precum si
numarul de file al fiecarui document.
Accesul persoanelor la aceste informaii se realizeaz cu respectarea termenelor i
Ministerul Agriculturii,
Padurilor si Dezvoltarii
Rurale
A.P.D.R.P.
P.N.D.R. 2007 - 2013
Manual de proceduri pentru atribuirea contractelor de achizitie
publica pentru proiectele finantate prin PNDR
Manual operational de implementare
Cod Manual M01-06
Versiunea 067
Pagina:18
din 81procedurilor prevzute de reglementrile legale privind liberul acces la informaiile de interes
public. Accesul nu poate fi restricionat dect n msura n care aceste informaii sunt
clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectual, potrivit legii.
Ofertele martor ridicate de la beneficiarii publici de catre reprezentantii desemnati sa
participe la deschiderea ofertelor vor purta semnatura si stampila din partea Autoritatii
Contractante. Desigilarea ofertelor martor se va efectua in baza deciziei scrise a Directorului
General al Agentiei sau a Directorului CRPDRP. Pentru desigilarea ofertelor se va numi o
comisie prin decizia Directorului General sau a Directorului CRPDRP. La desigilarea ofertei
va participa in mod obligatoriu reprezentantul legal al Autoritatii Contractante, instiintat de
Centrul Regional in baza unei adrese scrise. Membrii comisiei vor intocmi in doua exemplare
originale o nota de constatare cu privire la rezultatul verificarii. Aceasta nota va fi semnata,
datata si inregistrata la Centrul Regional. Un exemplar din aceasta nota se va inmana
reprezentantului legal al Autoritatii Contractante. Comisia numita va intocmi un Proces verbal
de desigilare si un Proces verbal de resigilare a ofertei. Procesele verbale se vor incheia in
doua exemplare originale, vor fi semnate de fiecare participant, datate si inregistrate la
Centrul Regional. Un exemplar din fiecare proces verbal se va preda reprezentanului legal al
Autoritatii contractante;

g) Confidentialitatea documentelor
Fiecare salariat al Serviciului Achizitii - APDRP si personalul Serviciului Achizitii-CRPDRP va
semna anual o Declaraie de confidenialitate si imparialitate, care se pstreaz la dosarul
profesional al acestuia de la Directia Resurse Umane.

8. CONFLICTUL DE INTERESE

Centrul Regional de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit va solicita Autoritatilor
Contractante Lista de verificare a conflictului de interese si incompatibilitati de participare
pentru fiecare procedura in parte datata, semnata si stampilata de Reprezentantull legal de
proiect.
Autoritatile Contractante au obligatia de a intocmi si completa Listele de verificare a
conflictului de interese si incompatibilitati de participare si de a inlatura cauzele care au dus
la aparitia acestuia in cazul in care au fost identificate eventuale conflicte de interese, asa
cum sunt definite in OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
Ministerul Agriculturii,
Padurilor si Dezvoltarii
Rurale
A.P.D.R.P.
P.N.D.R. 2007 - 2013
Manual de proceduri pentru atribuirea contractelor de achizitie
publica pentru proiectele finantate prin PNDR
Manual operational de implementare
Cod Manual M01-06
Versiunea 067
Pagina:19
din 81
9. ANALIZA DE RISC PENTRU STABILIREA ESANTIONULUI VERIFICAT DE CATRE
SERVICIUL ACHIZITII - APDRP

Prezenta analiza de risc asigura verificari fizice si administrative complete, efectuate
pe un esantion de dosare de achizitii identificate, folosind o metoda de esantionare
descrisa in detaliu in continuare. Documentele justificative vor fi suficiente pentru a
furniza asigurarea ca totate verificarile procedurale necesare respectarii criteriilor de
eligibilitate, de conformitate administrativa, tehnica si financiara prevazute in
prezentul Manual de proceduri au fost efectuate.
In vederea stabilirii esantionului de dosare de achizitii verificate de Serviciul Achizitii-
APDRP, se stabilesc in cele ce urmeaza un algoritm si o serie de criterii care permit
evaluarea riscurilor de erori in dosarele de achizitii ale beneficiarilor publici, dupa
finalizarea procedurilor de achizitii .
Aceste criterii tin seama atat de repartizarea proiectelor pe regiuni si de tipul
proiectului (masura, submasura), cat si de riscul specific fiecrui proiect.
Avnd n vedere specificul Programului National de Dezvoltare Rurala, analiza de risc
a Serviciului Achizitii-APDRP se bazeaz pe urmtorul algoritm:

Ministerul Agriculturii,
Padurilor si Dezvoltarii
Rurale
A.P.D.R.P.
P.N.D.R. 2007 - 2013
Manual de proceduri pentru atribuirea contractelor de achizitie
publica pentru proiectele finantate prin PNDR
Manual operational de implementare
Cod Manual M01-06
Versiunea 067
Pagina:20
din 81Pasul 1. Stabilirea sumei totale eligibile pe msura i regiune
Pentru aceasta se va ntocmi tabelul de mai jos.

Centralizator privind repartiia pe regiuni a sumelor totale eligibile
Masura
............
Regiunea
1
Regiunea
2
Regiunea
3
Regiunea
4
Regiunea 5 Regiunea 6 Regiunea 7 Regiunea
8
TOTAL
Suma % Suma % Suma % Suma % Suma % Suma % Suma % Suma % Suma %
TOTAL
Centralizatorul privind repartiia pe regiuni a sumelor totale eligibile se intocmeste de catre un expert din cadrul Serviciului Achizitii-APDRP pe
baza Listei proiectelor contractate (Formular C 1.15 din Manualul de Contractare) pentru fiecare masura si sesiune de proiecte primita de la
Serviciul Contractare. Esantionul va fi verificat de catre seful serviciului achizitii si aprobat de catre Directorul General Adjunct Plati.

Pasul 2. Determinarea sumei totale eligibile de verificat
Pentru efectuarea verificarii se va calcula, suma de verificat, adic 5% din suma total eligibil din tabelul de mai sus pe fiecare regiune, astfel
nct fiecare regiune s fie verificata pe un eantion de 5%.
Total suma eligibil reprezinta suma valorilor tuturor proiectelor care au fost contractate la nivel regional.
Ministerul Agriculturii,
Padurilor si Dezvoltarii
Rurale
A.P.D.R.P.
P.N.D.R. 2007 - 2013
Manual de proceduri pentru atribuirea contractelor de achizitie
publica pentru proiectele finantate prin PNDR
Manual operational de implementare
Cod Manual M01-06
Versiunea 067
Pagina:21
din 81Astfel toate proiectele care au fost contractate si pentru care verificarea s-a facut la nivel regional, sunt introduse n baza de calcul a
Serviciului Achizitii-APDRP (total suma eligibil).

Centralizator privind repartiia pe regiuni i msuri a total sume eligibile de verificat

Masura
.............
Regiunea 1 Regiunea 2 Regiunea 3 Regiunea 4 Regiunea 5 Regiunea 6 Regiunea 7 Regiunea 8 TOTAL
Suma
de
verificat
% Suma
de
verifica
t
% Suma
de
verificat
% Suma
de
verificat
% Suma
de
verificat
% Suma
de
verificat
% Suma
de
verificat
% Suma
de
verificat
% Suma
de
verificat
%
TOTAL
* Suma de verificat = total suma eligibila X 5%

Dup determinarea sumelor ce trebuie verificate pe fiecare regiune se va trece la selectarea proiectelor ce trebuie verificate astfel nct s fie
acoperit ntreaga suma de verificat.

Pasul 3. Se determin dac exist situaii care impun selectarea sau neselectarea unui proiect pentru a fi verificat.
Daca exista situatii care impun selectarea unor proiecte care se considera a avea un grad ridicat de risc, acestea vor fi verificate prioritar in
cadrul esantionului de 5% dupa care se continu selectarea folosind metoda analizei de risc.

Ministerul Agriculturii,
Padurilor si Dezvoltarii
Rurale
A.P.D.R.P.
P.N.D.R. 2007 - 2013
Manual de proceduri pentru atribuirea contractelor de achizitie
publica pentru proiectele finantate prin PNDR
Manual operational de implementare
Cod Manual M01-06
Versiunea 067
Pagina:22
din 81Pasul 4. Pentru selectarea proiectelor ce vor fi verificate se va determina riscul fiecrui proiect folosind un numr de maxim 5 factori
de risc (I1, I2, I3, I4, I5).
Masura ce urmeaza fi implementata ...
Factori de risc: Punctaj Pondere factor
I1. Valoarea proiectului 30%
5
4
3
I2. Complexitatea submasurii/sectorului/investitiei: 20%
5
4
3
I3.Complexitatea achizitiei: 30%
Executie de lucrari sau Furnizare produse sau Servicii 3
Servicii de proiectare si executie de lucrari sau Furnizare
produse
4
Servicii de proiectare, executie de lucrari si furnizare de
produse
5
I4. Experienta beneficiarului in aplicarea de proceduri de
licitatie publica
10%
Beneficiarul nu a aplicat proceduri de licitatie pentru niciun
proiect finantat prin APDRP
5
Beneficiarul a aplicat proceduri de licitatie pentru un proiect
finantat prin APDRP
3
Beneficiarul a aplicat proceduri de licitatie pentru doua sau mai
multe proiecte finantate prin APDRP
1
I5. Experienta expertilor in verificarea documentatiilor de 10%
Ministerul Agriculturii,
Padurilor si Dezvoltarii
Rurale
A.P.D.R.P.
P.N.D.R. 2007 - 2013
Manual de proceduri pentru atribuirea contractelor de achizitie
publica pentru proiectele finantate prin PNDR
Manual operational de implementare
Cod Manual M01-06
Versiunea 067
Pagina:23
din 81licitatie publica
Experienta privind verificarea documentatiilor de licitatie
publica pentru cel putin 15 proiecte APDRP
1
Experienta privind verificarea documentatiilor de licitatie
publica pentru 6 - 14 proiecte APDRP
3
Experienta privind verificarea documentatiilor de licitatie
publica pentru cel mult 5 proiecte APDRP
5
Pentru fiecare proiect se va determina punctajul pentru fiecare factor de risc pe o scar de la 0 la 5.
Pasul 5. Se calculeaz riscul fiecrui proiect:

Riscul (R ) = (ponderea factorului I1)*(punctajul obinut de beneficiar pentru factorul de risc I1) + + (ponderea factorului I5)*(punctajul obinut
de beneficiar pentru factorul de risc I5)
Risc (R) Descriere
1-2 Nu exist riscuri majore relativ la finanarea proiectului
2-3 Exist unele riscuri de execuie a proiectului, dar acestea au un caracter mai mult de rutin
3-4 Risc semnificativ, monitorizare atenta a activitilor cu risc crescut, verificare n detaliu
4-5 Riscuri majore, monitorizare foarte atent a tuturor activitilor, verificare n detaliu la nivel CRPDRP i nivel SA

Pasul 6. Se ordoneaz proiectele n ordinea descresctoare a riscului pentru fiecare regiune
In cazul in care exista mai multe proiecte cu acelasi grad total de risc acestea se ordoneaza in ordine descrescatoare in functie de valoarea
proiectului.
Pasul 7. Se selecteaz proiectele ce vor fi verificate pentru fiecare regiune n limita sumei de verificat.
Vor fi selectate proiectele cu cel mai mare risc i n limita sumei de 5 % pentru fiecare regiune.
Dac nu exista date suficiente pentru determinarea punctajului fiecrui factor de risc atunci selecia n cadrul fiecrei regiune se va face n
mod aleator n limita sumei de verificat.
.
Ministerul Agriculturii,
Padurilor si Dezvoltarii
Rurale
A.P.D.R.P.
P.N.D.R. 2007 - 2013
Manual de proceduri pentru atribuirea contractelor de achizitie
publica pentru proiectele finantate prin PNDR
Manual operational de implementare
Cod Manual M01-06
Versiunea 067
Pagina:24
din 81Pasul 8. ntocmirea listelor proiectelor de verificat
Pentru fiecare regiune se va ntocmi un tabel cu proiectele de verificat

ncepnd cu a doua sesiune de proiecte pentru verificarea aplicarii procedurilor privind
achizitiile publice la nivel regional se realizeaz i o analiza de risc a fiecrei regiuni.
Aceasta consta n completarea urmtoarelor tabele:


R
e
g
i
u
n
e
a

P
e
r
i
o
a
d
a
Nr. de
proiecte
analizate
Numrul de
proiecte cu
erori
Procent
erori
Punctaj
0 1 2 3 4=3/2 5
Ri An (x-1)**
Total *
* se completeaz cu media aritmetic a punctajelor pentru cele 8 regiuni.
** x reprezinta anul curent

Stabilirea punctajului in functie de procentul de erori se face conform datelor prevazute
in tabelul de mai jos
Procent erori Punctaj
0 si cel mult 5% 0
Peste 5% si cel mult 8% 4
Peste 8% si cel mult 12% 6
Peste 12% si cel mult 15% 8
>15 % 10

Pentru prima sesiune de proiecte analizate procentul folosit pentru eantion este 5%.
Dup fiecare sesiune de proiecte , innd cont de experiena acumulat, de rezultatele
verificarilor efectuate i pe baza analizei de risc, acest procent poate fi modificat dup
urmtorul algoritm:

Punctaj mediu obinut Modificare procent eantion
8 +5%
6 si < 8 0%
<6 -5%

Eantionul de verificat va fi stabilit pentru fiecare lot de proiecte selectate urmare
sesiunilor de proiecte lansate de APDRP, innd cont de prelucrarea i analizarea
datelor din sesiunile precedene.

Serviciul Achizitii-APDRP va selecta esantionul de min. 5% din proiectele cuprinse in
fiecare Lista de proiecte contractate. CRPDRP va transmite ori de cate ori este cazul
catre Serviciul Achizitii-APDRP informatii referitoare la stadiul procedurilor de atribuire
(Anexa 5d), respectiv despre finalizarea procedurilor de achizitii de produse sau lucrari
Ministerul Agriculturii,
Padurilor si Dezvoltarii
Rurale
A.P.D.R.P.
P.N.D.R. 2007 - 2013
Manual de proceduri pentru atribuirea contractelor de achizitie
publica pentru proiectele finantate prin PNDR
Manual operational de implementare
Cod Manual M01-06
Versiunea 067
Pagina:25
din 81ale caror dosare de achizitii au fost verificate si considerate de catre SA-CRPDRP ca
fiind conforme fara a emite insa Raportul de activitate. Fisele naveta raspuns - note
intermediare, se vor intocmi catre SA-CRPDRP dar nu se vor transmite beneficiarului.
Verificarea esantionului de proiecte selectate de catre expertii Serviciului Achizitii-
APDRP se va face in felul urmator:
Dosarele de achizitii de servicii, produse sau lucrari, inclusiv fisele naveta raspuns -
note intermediare, vor fi scanate de catre expertii Serviciilor Achizitii - CRPDRP si
transmise electronic in serverul Agentiei corespunzator fiecarui Centru Regional in cazul
in care aceste dosare nu sunt foarte voluminoase. Expertii SA-APDRP vor efectua
verificarile la sediul Agentiei.
SA-APDRP va verifica dosarele de achizitii de servicii, produse sau lucrari la sediile
CRPDRP in cazul in care aceste dosare sunt voluminoase si scanarea este dificila.
Verificarea esantionului de proiecte selectate se va face la sediul CRPDRP.
Dupa verificarea proiectelor alese pe baza analizei de risc, Serviciul Achizitii-APDRP va
intocmi un Raport de Verificare (Anexa 5e) pentru fiecare proiect in parte care va fi
transmis la CRPDRP in termen de maxim 30 zile calendaristice de la data primirii
confirmarii finalizarii procedurilor de achizitii. Daca s-au gasit diferente de evaluare,
CRPDRP are obligatia de a remedia acele diferente de evaluare si de a transmite
raspunsul sau pentru solutionarea acestora (Anexa 5f) in termen de 5 zile lucratoare de
la primirea Raportului de Verificare. CRPDRP va fi instiintat daca raspunsul sau va fi
sau nu acceptat prin transmiterea Anexei 5f semnata de catre Expertul 1 al Serviciului
Achizitii-APDRP, verificata de Expertul 2 al Serviciului Achizitii-APDRP si avizata de
Seful Serviciului Achizitii-APDRP. In cazul in care CRPDRP nu remediaza diferentele
de evaluare procedura de achizitii va fi suspendata iar Serviciul Achizitii-APDRP va
intocmi un nou Raport de verificare prin care solicita CRPDRP sa anuleze procedura de
achizitii care nu a respectat prevederile Manualului de achizitii.
Raportul de verificarie emis de SA - APDRP poate avea urmatoarele rezolutii,
obligatoriu de indeplinit de catre personalul Serviciilor Achizitii-CRPDRP:

1. < Procedura de achizitii s-a desfasurat cu respectarea prevederilor Manualului de
proceduri pentru atribuirea contractelor de achizitie publica pentru proiectele finantate
prin PNDR>.
In acest caz SA-CRPDRP are obligatia de a intocmi si transmite beneficiarului public
Raportul de activitate.

2. <S-au constatat urmatoarele diferente de evaluare:>
In acest caz SA-CRPDRP are obligatia de a solicita beneficiarului public clarificari/
informatii suplimentare si de a le transmite la SA-APDRP insotite de formularul
Solutionarea diferentelor de evaluare 5f. SA-APDRP poate accepta aceste clarificari
caz in care SA-CRPDRP va emite si transmite beneficiarului public Raportul de
activitate, sau nu, caz in care SA-CRPDRP va emite fisa naveta raspuns - nota
intermediara cu mentiunea neavizat si anularea licitatiei cu motivele prezentate in
Raportul de verificare 5e emis de SA-APDRP.

3. <Procedura de achizitii nu s-a desfasurat cu respectarea prevederilor Manualului de
proceduri pentru atribuirea contractelor de achizitie publica pentru proiectele finantate
prin PNDR>.
Formatat: Font: Nu Aldin
Formatat: Font: Nu Aldin
Formatat: Font: 12 pt, Nu Aldin
Formatat: Font: 12 pt, Nu Aldin
Ministerul Agriculturii,
Padurilor si Dezvoltarii
Rurale
A.P.D.R.P.
P.N.D.R. 2007 - 2013
Manual de proceduri pentru atribuirea contractelor de achizitie
publica pentru proiectele finantate prin PNDR
Manual operational de implementare
Cod Manual M01-06
Versiunea 067
Pagina:26
din 81In acest caz SA-CRPDRP va emite fisa naveta raspuns - nota intermediara cu
mentiunea neavizat si anularea licitatiei cu motivele prezentate in Raportul de verificare
5e emis de SA-APDRP.
Raportul de verificare va fi intocmit de Expertul 1 si verificat de Expertul 2 din cadrul
Serviciului Achizitii-APDRP la sediul CRPDRP, avizat de Seful Serviciului Achizitii si
aprobat de Directorul General Adjunct Plati la sediul Agentiei de Plati pentru Dezvoltare
Rurala si Pescuit. Anexele 5d, 5e si 5f se vor transmite prin fax sau e-mail dupa ce vor fi
inregistrate in registrul de intrari-iesiri al Agentiei corespunzator SA-CRPDRP sau SA-
APDRP.
Pentru proiectele prevazute in esantion, CRPDRP va emite raportul de activitate a
procedurii de achizitie a contractului de executie lucrari/furnizare de produse dupa
obtinerea avizului favorabil prin raportul de verificare. Pentru a nu intra sub incidenta
nerespectarii prevederilor din manual privind obligativitatea emiterii raportului de
activitate in max. 5 zile lucratoare, CRPDRP va notifica beneficiarul ca documentatia de
licitatie aferenta proiectului sau constituie obiectul verificarii pe esantion efectuata de
APDRP Serviciul Achizitii si ca dupa finalizarea raportului de verificare, va fi notificat
cu privire la conformitatea procedurii.

10. PREGTIREA PROFESIONALA SI POSTURILE SENSIBILE
Se va respecta politica Agentiei privind posturile sensibile descrisa in Manualul de
Resurse Umane.
Personalul implicat in implementarea programului, att cel angajat al Ageniei de Plati
pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit, cat si al Centrelor Regionale, vor urma cursuri de
formare profesionala conform Planului de Formare Profesionala pentru Agenia de Plati
pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit si CRPDRP cuprins in Manualul de Resurse
Umane.
Principiul patru ochi, consta in verificarea si certificarea prin semnatura a fiecarui
document de doi experti, asigurandu-se ca un expert sa nu aiba responsabilitate pentru
mai mult de o verificare si ca orice verificare trebuie facuta de un al doilea expert.

Principiul celor 3 E
Utilizarea asistentei trebuie sa se faca in concordanta cu principiile unui management
financiar sanatos si in special, cu privire la economia si eficienta costurilor.
Procedurile de achizitii au fost intocmite astfel incat sa asigure respectarea principiului
celor 3 E in managementul cheltuielilor .

Economie: inseamna asigurarea resurselor necesare (financiare, de personal,
materiale, echipament, etc) pentru realizarea unui proiect la cel mai mic cost.
Minimalizarea costului resurselor folosite pentru proiect se va face in paralel cu
realizarea unei calitati adecvate. Aceasta se evalueaza in mod obisnuit prin masurarea
inputurilor si compararea lor cu norme si standarde in domeniu.
Respectarea acestui criteriu de catre beneficiari este garantat prin regulile prevazute in
legislatia romana in vigoare din domeniul achizitiilor publice. Principiul de baza care
guverneaza adjudecarea contractelor este ofertarea competitiva. Scopul este:
Sa asigure transparenta si impartialitatea procedurilor de adjudecare a contractelor;
Sa asigure calitatea dorita a serviciilor, furnizarilor de produse si lucrarilor la pretul
cel mai bun posibil (oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic);
Ministerul Agriculturii,
Padurilor si Dezvoltarii
Rurale
A.P.D.R.P.
P.N.D.R. 2007 - 2013
Manual de proceduri pentru atribuirea contractelor de achizitie
publica pentru proiectele finantate prin PNDR
Manual operational de implementare
Cod Manual M01-06
Versiunea 067
Pagina:27
din 81Sa asigure eficienta utilizarii, fondurilor, si
Competitia corecta.
Reglementarile in vigoare obliga Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit si
Autoritatea contractanta sa garanteze cea mai larga participare, in termeni egali, la
procedurile de ofertare si la procedurile de adjudecare a cofinantarii publice.

Eficienta: inseamna obtinerea unui maxim de rezultate pornind de la un nivel dat de
resurse folosite la realizarea proiectului, relatia dintre rezultate, exprimate in servicii,
furnizari de produse sau lucrari si resursele folosite la producerea lor. Eficienta este
masurata de obicei prin costul pe unitatea de rezultat si este evaluata prin referinta la
limite recunoscute, de exemplu pretul unitar al unui proiect similar intr-o perioada
anterioara sau intr-o locatie asemanatoare. Criteriile de selectie ale contractelor au ca
scop sa maximalizeze rezultatele (out-put-urile) la acelasi nivel al resurselor folosite (in-
put-uri) pentru furnizarea de servicii, produse sau lucrari. Cand intocmeste Specificatiile
tehnice, Autoritatea contractanta trebuie sa acorde o atentie deosebita caracteristicilor
Programului National de Dezvoltare Rurala cu privire la mediul inconjurator, conditiile
sanitare si sanitar veterinare si alte caracteristici tehnice statuate in regulile si
reglementarile Comisiei Europene, legislatia romaneasca, caracteristicile sectorului de
infrastructura rurala existent, perspective in dezvoltarea sectorului, etc.

Eficacitatea: inseamna gradul in care indicatorii de rezultat previzionati au fost realizati,
gradul in care obiectivele au fost atinse si relatia dintre impactul previzionat si impactul
realizat al proiectului. Valoarea banilor este reflectata cel mai concludent in sectorul
public prin eficacitate.
Eficacitatea este asigurata prin o dubla verificare a indeplinirii stadiilor proiectului,
inaintea efectuarii platilor. Prima verificare trebuie efectuata de catre CRPDRP prin
verificarea fiecarei etape a procedurii de achizitie publica, iar a doua verificare, pe teren,
efectuata de Serviciul de Verificare Tehnica.

Linii generale pentru realizarea unui plan de urgenta pentru nlocuirea
personalului in situaii speciale
In funcie de structura de organizare specifica fiecrui compartiment, nlocuirea
personalului va fi efectuata tinand cont de urmtoarele principii:
- respectarea separrii atribuiilor;
- respectarea principiului patru ochi;
- nlocuirile vor fi iniiate de conductorul compartimentului si se opereaz pentru
absente ale personalului care duc la nerespectarea procedurilor;
- pentru experi si efi serviciu nlocuirile vor fi fcute astfel:
o daca intr-un serviciu numrul de experi prezeni este mai mic de 50% din
ntreaga capacitate, se va asigura buna funcionare a serviciului prin
mputernicirea altor experi din cadrul altor direcii sau Centre Regionale,
care vor prelua activitatile persoanelor absente.
o daca intr-un serviciu numrul de experi prezeni este mai mare sau egal
cu 50% din ntreaga capacitate, dar o parte din personal lipsete, se va
asigura buna funcionare a serviciului prin redistribuirea atribuiilor
aferente activitatii personalului absent altor experi din cadrul serviciului,
care vor prelua activitatile persoanelor absente.
Ministerul Agriculturii,
Padurilor si Dezvoltarii
Rurale
A.P.D.R.P.
P.N.D.R. 2007 - 2013
Manual de proceduri pentru atribuirea contractelor de achizitie
publica pentru proiectele finantate prin PNDR
Manual operational de implementare
Cod Manual M01-06
Versiunea 067
Pagina:28
din 81o daca intr-un serviciu absenteaz seful de serviciu, se va asigura buna
funcionare a serviciului prin mputernicirea unuia dintre experii din
serviciu, care va prelua activitatile aferente funciei mai sus menionate. In
situaia in care expertul care preia atribuiile sefului de serviciu va trebui sa
verifice/semneze (ca atribuie a sefului de serviciu) documente pe care el
insusi le-a ntocmit in perioada anterioara, un alt expert din cadrul
serviciului va efectua verificarea/semnarea documentelor respective.
o
- pentru directorii generali adjunci substituirile vor fi fcute astfel:
o daca absenteaz directorul general adjunct, se va asigura buna
funcionare a direciilor din subordine prin nlocuirea acestuia de ctre unul
dintre directorii acestora, care va prelua suplimentar activitatile aferente.
o
- pentru ntreaga perioada cnd o persoana inlocuieste o alta, atribuiile primei vor
fi preluate de cealalt persoana conform procedurii, astfel nct sa nu existe mai
mult de o semntura a aceleiai persoane pe un document.
- propunerile de nlocuire vor fi fcute printr-o nota Direciei Resurse Umane,
aceasta asigurnd respectarea formalitatilor conform legislaiei in vigoare.
- fiecare compartiment va prezenta un plan de nlocuire bazat pe principiile
menionate anterior, fiind clar precizate grupele de posibili nlocuitori pentru
fiecare persoana si ierarhizarea acestora.

CRPDRP

Director
organizeaz, coordoneaz, aproba si controleaz activitatile care se desfasoara
in cadrul Centrului inclusiv cele specifice de achizitii;
verifica fisele intocmite de expertii si Seful Serviciului Achizitii - CRPDRP,
constata daca exista neconcordante intre acestia, pune da acord (revizuieste)
punctele de vedere ale acestora, pe baza documentelor legale verificate si apoi
avizeaza fisele naveta Nota intermediara si rapoartele de activitate ce se
transmit beneficiarului;
aproba prin semntura toate documentele emise de ctre CRPDRP;
verifica activitatea depusa de ctre personalul din subordine.

Sef Serviciu Achizitii
verifica si raspunde de respectarea regulior specifice de aplicare a procedurilor
privind achiziiile de servicii, furnizare produse si executie de lucrri;
verifica listele de verificare, fisele naveta Nota intermediara/raspuns si
rapoartele de activitate pentru fiecare procedura de licitatie pe baza
documentelor depuse de beneficiarii;
in scopul respectarii principiului 4 ochi efectueaza a doua verificare pentru
fiecare etapa a procedurii de achizitii publice, completeaza listele de verificare si
semneaza fisele naveta Nota intermediara/Raspuns si rapoartele de activitate
pentru fiecare procedura de licitatie in lipsa unuia din experti.

Experti Serviciului Achizitii
Ministerul Agriculturii,
Padurilor si Dezvoltarii
Rurale
A.P.D.R.P.
P.N.D.R. 2007 - 2013
Manual de proceduri pentru atribuirea contractelor de achizitie
publica pentru proiectele finantate prin PNDR
Manual operational de implementare
Cod Manual M01-06
Versiunea 067
Pagina:29
din 81verifica si raspund de respectarea regulior specifice de aplicare a procedurilor
privind achiziiile de achiziii servicii, furnizare produse si executie de lucrri;
intocmesc listele de verificare, fisele naveta Nota intermediara/raspuns si
rapoartele de activitate pentru fiecare procedura de licitatie pe baza
documentelor depuse de beneficiarii.
verifica conformitatea dintre cele doua exemplare ale dosarului de contractare
primite pentru fiecare tip de procedura, semneaza si dateaza prima pagina a
fiecarui dosar.
Intocmesc si arhiveaza dosarul de achizitie publica.

APDRP - SERVICIUL ACHIZIII

Director General Adjunct Plati
organizeaz, coordoneaz, aproba si controleaz activitatile care se desfasoara
in cadrul Serviciului Achiziii;
aproba prin semntura toate documentele emise de catre serviciul Achizitii;
verifica activitatea depusa de ctre personalul din subordine.

Sef serviciu
rspunde de ntreaga activitatea a serviciului de achiziii;
organizeaz si verifica activitatea de elaborare a Instructiunilor privind achizitiile
publice pentru beneficiarii FEADR si a Manualului operational de implementare;
colaboreaz cu personalul grupurilor de lucru din cadrul Direciilor implicate in
elaborarea procedurilor de implementare tehnica a Programului National de
Dezvoltare Rurala;
verifica respectarea regulior specifice de aplicare a procedurilor privind achiziiile
de servicii, furnizare de produse si executie de lucrri pentru proiectele selectate
pe esantion determinat pe baza analizei de risc.

Experii
participa la elaborarea Instructiunilor privind achizitiile publice pentru beneficiarii
FEADR si a Manualului operational de implementare;
verifica respectarea regulior specifice de aplicare a procedurilor privind achiziiile
de servicii, furnizare de produse si executie de lucrri pentru proiectele selectate
pe esantion determinat pe baza analizei de risc;
intocmesc listele de verificare pentru proiectele verificate pe esantion;
Intocmesc raportul de verificare pentru proiectele verificate pe esantion;
Prezinta sefului de serviciu raportul de verificare, listele de verificare si, daca
este cazul, anexa privind solutionarea diferentelor de evaluare pentru proiectele
verificate pe esantion.

11. SOLUIONAREA CONTESTAIILOR SI SESIZARILOR

Solutionarea contestatiilor se efectueaza de catre Consiliul Naional de
Soluionare a Contestaiilor - organism independent cu activitate administrativ-
jurisdicional. Consiliul soluioneaza contestaiile formulate n cadrul procedurii de
Ministerul Agriculturii,
Padurilor si Dezvoltarii
Rurale
A.P.D.R.P.
P.N.D.R. 2007 - 2013
Manual de proceduri pentru atribuirea contractelor de achizitie
publica pentru proiectele finantate prin PNDR
Manual operational de implementare
Cod Manual M01-06
Versiunea 067
Pagina:30
din 81atribuire nainte de ncheierea contractului, se pronuna asupra legalitii procedurilor i
operaiunilor desfurate de autoritatea contractant n atribuirea unui contract de
achiziie public si emite opinii asupra litigiului dedus judecii dac instana de judecat
solicit acest lucru. In aceasta situatie Autoritatea Contractanta va instiinta CRPDRP,
iar verificarea si avizarea se supenda pana la solutionarea contestatiei.
In cazul neavizarii oricarei etape din cadrul verificarii respectarii procedurilor de
achizitii publice, beneficiarul public are dreptul de a sesiza APDRP daca este
nemultumit de decizia emisa prin Fisa naveta raspuns - Nota intermediara. Beneficiarul
public poate sesiza in scris, in termen de maxim 10 zile APDRP, precizand motivele
pentru care nu este de acord cu decizia de neavizare a etapei respective.
Analiza si rezolvarea sesizarilor se va face de catre entitatea care a luat decizia de
neavizare, respectiv CRPDRP-SA/APDRP-SA (pe esantionul de verificat). Analizarea
sesizarii si formularea raspunsului vor fi efectuate de catre un alt expert decat cei care
au verificat initial dosarul de achizitie.
Daca solicitantul nu este multumit de raspunsul la sesizare, formulat de entitatea care a
verificat initial dosarul de achizitie, atunci acesta va putea reformula sesizarea pe care o
va transmite la sediul central al APDRP. Analizarea sesizarii si formularea raspunsului
vor fi efectuate de ctre Directia Control si Antifrauda in conformitate cu procedura
proprie.
In vederea efectuarii unei analize impartiale a sesizarii, APDRP poate solicita
beneficiarului informatii si documente suplimentare (daca este cazul). Raspunsul
acestuia cu informatiile suplimentare si documentele solicitate se va face in termen de
maxim 5 zile lucratoare de la data primirii solicitarii.
Termenul pentru a analiza si raspunde la sesizari, este de 30 de zile de la primirea
sesizarii. Termenul de analiza si raspuns se va prelungi cu perioada necesara realizarii
corespondentei cu beneficiarul in cazul necesitatii obtinerii de informatii si documente
suplimentare.
Ministerul Agriculturii,
Padurilor si Dezvoltarii
Rurale
A.P.D.R.P.
P.N.D.R. 2007 - 2013
Manual de proceduri pentru atribuirea contractelor de achizitie
publica pentru proiectele finantate prin PNDR
Manual operational de implementare
Cod Manual M01-06
Versiunea 067
Pagina:31
din 81Anexa 1
DIAGRAMA IERARHICA A SERVICIULUI ACHIZIII - APDRPSEF SERVICIU
ACHIZITII
EXPERTI
DIRECTOR GENERAL
APDRP

DIRECTOR GENERAL
ADJUNCT PLATI
Ministerul Agriculturii,
Padurilor si Dezvoltarii
Rurale
A.P.D.R.P.
P.N.D.R. 2007 - 2013
Manual de proceduri pentru atribuirea contractelor de achizitie
publica pentru proiectele finantate prin PNDR
Manual operational de implementare
Cod Manual M01-06
Versiunea 067
Pagina:32
din 81Anexa 2

ORGANIGRAMA
CENTRULUI REGIONAL DE PLATI PENTRU DEZVOLTARE RURALA SI PESCUIT
DIRECTOR CRPDRP.


SERVICIUL EVALURE
CONTRACTARE
ef Serviciu
Experi:

SERVICIUL
VERIFICARE TEHNIC
ef Serviciu
Experi:

SERVICIUL
AUTORIZARE PLATI
ef Serviciu
Experi:

SERVICIUL ACHIZITII
ef Serviciu
Experi:


Ministerul Agriculturii,
Padurilor si Dezvoltarii
Rurale
A.P.D.R.P.
P.N.D.R. 2007 - 2013
Manual de proceduri pentru atribuirea contractelor de achizitie
publica pentru proiectele finantate prin PNDR
Manual operational de implementare
Cod Manual M01-06
Versiunea 067
Pagina:33
din 81Anexa 3

M.A.P.D.R AGENTIA DE PLATI PENTRU DEZVOLTARE RURALA SI PESCUIT
SERVICIUL ACHIZITII-APDRP
APROBAT
DIRECTOR GENERALFIA POSTULUI NR............

Denumirea postului: Sef Serviciu
Gradul profesional al ocupantului postului: Consilier gr. IA
Nivelul postului: de conducere
Poziia operaional (pozitia din matricea de inlocuiri): (SSA)
Scopul principal al postului: implementarea tehnica si financiara a Programului
National de Dezvoltare Rurala, respectiv a regulilor de achiziionare servicii, lucrri si
furnizari de produse de ctre organismele publice si private.

I. CERINE PRIVIND OCUPAREA POSTULUI

a) Niveluri i competene:
Pregtirea de specialitate: Studii superioare tehnice/economice
Perfecionri (specializri): master/cursuri post universitare, cursuri de instruire in
domeniul politicilor agricole comunitare sau fondurilor structurale UE (ultima
absolvit daca este cazul)
Cunotine de operare pe calculator - nivel: operare Windows/Office, operare in
reea, accesare Internet si posta electronica.
Limbi strine - grad de cunoatere: engleza/franceza - Avansat
Competente manageriale: Cunostinte de management, aptitudini manageriale
(specificate pentru funciile de conducere), Experiena organizatorica si de
conducere; Capacitate de analiza si sinteza
b) Abiliti, caliti i aptitudini necesare:
- asertivitate;
- comunicare;
- constructia si managementul echipei;
- rezistenta la stres;
- coordonare si evaluare;
c) Instrumente de lucru:
Programul National de Dezvoltare Rural;
Regulamentul CE nr.1290/2005 privind finanarea politicii agricole comune;
Regulamentul CE nr.1698/2005 privind sprijinul pentru dezvoltare rural prin
Fondul European pentru Agricultur i Dezvoltare Rural;
Reglementarea Comisiei (EC) nr. 885/2006 intocmirea regulilor detaliate pentru
aplicarea Reglementarii Consiliului (EC) nr. 1290/2005 privind acreditarea
agentiilor de plati si a altor organisme;
Ministerul Agriculturii,
Padurilor si Dezvoltarii
Rurale
A.P.D.R.P.
P.N.D.R. 2007 - 2013
Manual de proceduri pentru atribuirea contractelor de achizitie
publica pentru proiectele finantate prin PNDR
Manual operational de implementare
Cod Manual M01-06
Versiunea 067
Pagina:34
din 81Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/19.04.2006 privind atribuirea
contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune lucrari publice si a
contractelor de concesiune de servicii cu modificarile si completarile ulterioare;
Hotrrea nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor
referitoare la atribuirea contractelor de achiziie public;
Hotararea nr. 1337/2006 privind completarea Hotrrii Guvernului nr. 925/2006
pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea
contractelor de achiziie public din Ordonana de urgen a Guvernului nr.
34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziie public, a contractelor de
concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii;
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.30/12.04.2006 privind functia de verificare
a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de
achizitie publica cu modificarile si completarile ulterioare;
Hotararea de Guvern nr.942/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.30/12.04.2006 privind functia de verificare
a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de
achizitie publica;
Ordonanta de urgenta Nr. 74 din 29 iunie 2005 privind nfiinarea Autoritii
Naionale pentru Reglementarea i Monitorizarea Achiziiilor Publice;
Hotarare de Guvern nr. 895 din 4 august 2005 privind organizarea si functionarea
Autoritii Naionale pentru Reglementarea i Monitorizarea Achiziiilor Publice;
Ordinul nr. 11 din 13 august 2007 pentru aprobarea Regulamentului privind
supravegherea modului de atribuire a contractelor de achiziie public, a
contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de
servicii;
Prevederile cadru ale legislaiei comunitare privind managementul i
implementarea Fondului European pentru Agricultur i Dezvoltare Rural;
Procedurile specifice de lucru;
Alte documente i surse oficiale UE;
Proiecte depuse de beneficiari;
Baza de date a A.P.D.R.P i M.A.D.R;
Echipamente de birotic i mobilier;

II. DESCRIEREA ACTIVITII CORESPUNZTOARE POSTULUI:

a) Atribuii si responsabilitati:
Generale:
Indeplinirea altor sarcini si atributii repartizate de conducere;
Aplicarea si respectarea procedurilor specifice de lucru si a prevederilor
Regulamentului de Organizare si Functionare, al Regulamentului de Ordine
Interna si a Codului de Conduita;
Respectarea termenelor stabilite in proceduri/instructiuni aprobate
Specifice:
Personalul din posturi sensibile: va respecta si indeplini sarcinile si responsabilitatile
specificate in Politica privind posturile sensibile din Manualul de proceduri Resurse
Umane.
Respecta si raspunde de termenele stabilite in procedurile/instructiunile aprobate;
Ministerul Agriculturii,
Padurilor si Dezvoltarii
Rurale
A.P.D.R.P.
P.N.D.R. 2007 - 2013
Manual de proceduri pentru atribuirea contractelor de achizitie
publica pentru proiectele finantate prin PNDR
Manual operational de implementare
Cod Manual M01-06
Versiunea 067
Pagina:35
din 81Evalueaza periodic personalul din subordine si ofera feed-back in urma evaluarii;
Are intalniri periodice cu personalul si asigura comunicarea, pe verticala, a
informatiilor si deciziilor transmise de catre conducere;
Raspunde de modul de respectare a termenelor si a procedurilor de catre personalul
din subordine;
Raspunde de modul de organizare si coordonare a activitatii Serviciului Achizitii;
Verifica si raspunde daca personalul din subordine respecta regulile stabilite in
regulamentele interne ale Agentiei si in Codul de Conduita;
Participa, raspunde si supervizeaza elaborarea procedurilor pentru contractele de
achiziii de servicii, furnizari de produse si lucrri;
Participa, raspunde si supervizeaza elaborarea instruciunilor pentru contractele de
achiziii de servicii, furnizari de produse si lucrri;
Particip, raspunde si supervizeaza corelarea i adaptarea procedurilor de
implementare tehnica a Programului National de Dezvoltare Rurala, att la cerinele
legislaiei romneti cat i la procedurile specifice fondurilor UE;
Acceseaz documentele legate de activitatea Serviciului Achiziii.
Avizeaza formularele specifice din manualele de achizitii publice si private care
cuprind documentele specifice achiziiilor - "Raportul de verificare" si Solutionarea
diferentelor de evaluare.
Particip, raspunde si supervizeaza elaborarea altor materiale i lucrri legate de
activitatea specific Ageniei, repartizate de conducere
Raspunde de colaborarea cu personalul grupurilor de lucru din cadrul Direciilor
implicate in elaborarea procedurilor de implementare tehnica a Programului
National de Dezvoltare Rurala;
Informeaz permanent pe Directorul Geberal Adjunct Plati asupra modului de lucru
si a rezultatelor obinute in urma verificrilor specifice efectuate;
Participa si raspunde de elaborarea fluxurilor operaionale ( flow-charts ).
Intocmeste, semneaza si raspunde de fisele de post pentru toti angajatii serviciului si
intocmeste Fisa cu necesarul de pregatire profesionala.
b) Limite de competen: indeplineste sarcini si atributii dispuse de seful ierarhic .
c) Delegarea de atribuii: poate nlocui Directorul General Adjunct Plati in lipsa
acestuia si poate fi nlocuit de ocupantul unuia din celelalte posturi de execuie din
cadrul serviciului (conform matricii de inlocuire).

III. SFERA RELAIONAL:
Intern:
relaii ierarhice: se subordoneaz direct Directorului General Adjunct Palti si
Directorului General;
relatii functionale: cu toate directiile si serviciile din cadrul Agentiei de Plati pentru
Dezvoltare Rurala si Pescuit, nivel central si nivel regional;
relatii de control: asupra personalului din subordine;
relatii de reprezentare: reprezinta Serviciul Achizitii in relatiile cu celelalte
servicii/directii ale Agentiei de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit la nivel
central si regional.
Extern:
cu autoritati si institutii :
- Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale;
Ministerul Agriculturii,
Padurilor si Dezvoltarii
Rurale
A.P.D.R.P.
P.N.D.R. 2007 - 2013
Manual de proceduri pentru atribuirea contractelor de achizitie
publica pentru proiectele finantate prin PNDR
Manual operational de implementare
Cod Manual M01-06
Versiunea 067
Pagina:36
din 81- cu instituii guvernamentale si neguvernamentale implicate in implementarea
tehnica si financiara a Programului National de Dezvoltare Rurala: Ministerul
Finanelor Publice, Autoritatea de Audit - Curtea de Conturi a Romniei,
ANRMAP si alte organisme guvernamentale si neguvernamentale.
cu organizaii internaionale: ale Uniunii Europene, Bncii Mondiale, FAO, etc;

ntocmit de:
Numele i prenumele: Director General Adjunct Plati
Semntura:
Data:
Luat la cunotin de ctre ocupantul postului:
Numele i prenumele:
Semntura:
Data:
Avizat de
Numele i prenumele: Director General
Semntura:
Data:

Ministerul Agriculturii,
Padurilor si Dezvoltarii
Rurale
A.P.D.R.P.
P.N.D.R. 2007 - 2013
Manual de proceduri pentru atribuirea contractelor de achizitie
publica pentru proiectele finantate prin PNDR
Manual operational de implementare
Cod Manual M01-06
Versiunea 067
Pagina:37
din 81M.A.P.D.R. AGENTIA DE PLATI PENTRU DEZVOLTARE RURALA SI PESCUIT
SERVICIUL ACHIZITII-APDRP
APROBAT
DIRECTOR GENERAL

FIA POSTULUI NR............
Denumirea postului: Consilier/Inspector de specialitate
Gradul profesional al ocupantului postului : IA/IV
Nivelul postului: de execuie
Poziia operaional n cadrul Serviciului: Expert (EA )
Scopul principal al postului: implementarea tehnica si financiara a Programului
National de Dezvoltare Rurala, respectiv a regulilor de achiziionare servicii, lucrri si
furnizari de produse de ctre organismele publice si private.
I. CERINE PRIVIND OCUPAREA POSTULUI
a) Niveluri i competene:
Pregtirea de specialitate: Studii superioare tehnice/economice
Perfecionri ( specializri): master/cursuri post universitare, cursuri de instruire in
domrniul politicilor agricole comunitare sau fondurilor structurale UE (ultima absolvit
daca este cazul)
Cunotine de operare pe calculator - nivel: operare Windows/Office/ PowerPoint,
operare in reea, accesare Internet si posta electronica.
Limbi strine - grad de cunoatere: engleza/franceza - Mediu
b) Abiliti, caliti i aptitudini necesare:
- abilitati de comunicare;
- capacitate de integrare in colectiv;
- lucru in echipa;
- solutionarea situatiilor conflictuale;
- initiativa;
- seriozitate, constiinciozitate si flexibilitate;
- analiza si sinteza;
c) Instrumente de lucru:
Programul National de Dezvoltare Rural;
Regulamentul CE nr.1290/2005 privind finanarea politicii agricole comune;
Regulamentul CE nr.1698/2005 privind sprijinul pentru dezvoltare rural prin
Fondul European pentru Agricultur i Dezvoltare Rural;
Reglementarea Comisiei (EC) nr. 885/2006 intocmirea regulilor detaliate pentru
aplicarea Reglementarii Consiliului (EC) nr. 1290/2005 privind acreditarea
agentiilor de plati si a altor organisme;
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/19.04.2006 privind atribuirea
contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune lucrari publice si a
contractelor de concesiune de servicii cu modificarile si completarile ulterioare;
Hotrrea nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor
referitoare la atribuirea contractelor de achiziie public;
Hotararea nr. 1337/2006 privind completarea Hotrrii Guvernului nr. 925/2006
pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea
contractelor de achiziie public din Ordonana de urgen a Guvernului nr.
Ministerul Agriculturii,
Padurilor si Dezvoltarii
Rurale
A.P.D.R.P.
P.N.D.R. 2007 - 2013
Manual de proceduri pentru atribuirea contractelor de achizitie
publica pentru proiectele finantate prin PNDR
Manual operational de implementare
Cod Manual M01-06
Versiunea 067
Pagina:38
din 8134/2006 privind atribuirea contractelor de achiziie public, a contractelor de
concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii;
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.30/12.04.2006 privind functia de verificare
a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de
achizitie publica cu modificarile si completarile ulterioare;
Hotararea de Guvern nr.942/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.30/12.04.2006 privind functia de verificare
a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de
achizitie publica;
Ordonanta de urgenta Nr. 74 din 29 iunie 2005 privind nfiinarea Autoritii
Naionale pentru Reglementarea i Monitorizarea Achiziiilor Publice;
Hotarare de Guvern nr. 895 din 4 august 2005 privind organizarea si functionarea
Autoritii Naionale pentru Reglementarea i Monitorizarea Achiziiilor Publice;
Ordinul nr. 11 din 13 august 2007 pentru aprobarea Regulamentului privind
supravegherea modului de atribuire a contractelor de achiziie public, a
contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de
servicii;
Prevederile cadru ale legislaiei comunitare privind managementul i
implementarea Fondului European pentru Agricultur i Dezvoltare Rural;
Procedurile specifice de lucru;
Alte documente i surse oficiale UE;
Proiecte depuse de beneficiari;
Baza de date a A.P.D.R.P i M.A.D.R;
Echipamente de birotic i mobilier;
II. DESCRIEREA ACTIVITII CORESPUNZTOARE POSTULUI:
a) Atribuii si responsabilitati:
Generale:
Indeplinirea altor sarcini si atributii repartizate de conducere;
Aplicarea si respectarea procedurilor specifice de lucru si a prevederilor
Regulamentului de Organizare si Functionare, al Regulamentului de Ordine
Interna si a Codului de Conduita;
Respectarea termenelor stabilite in proceduri/instructiuni aprobate
Specifice:
Personalul din posturi sensibile: va respecta si indeplini sarcinile si responsabilitatile
specificate in Politica privind posturile sensibile din Manualul de proceduri Resurse
Umane.
Respecta si raspunde de termenele stabilite in proceduri/instructiuni aprobate;
Raspunde de modul de respectare a procedurilor/instructiunilor aprobate;
Respecta prevederile regulamentelor interne ale Agentiei si ale Codului de Conduita;
Semnaleaza conducerii. din timp, eventuale inadvertente procedurale, existenta
unor potentiale conflicte de interese, etc.
Participa si raspunde de elaborarea si actualizarea Instructiunilor privind achizitiile
publice si private pentru beneficiarii FEADR si a Manualului operational de
implementare pentru contractele de achiziii de servicii, furnizare de produse si
lucrri in conformitate cu legislatia in domeniu si cu procedurile specifice ale
APDRP;
Ministerul Agriculturii,
Padurilor si Dezvoltarii
Rurale
A.P.D.R.P.
P.N.D.R. 2007 - 2013
Manual de proceduri pentru atribuirea contractelor de achizitie
publica pentru proiectele finantate prin PNDR
Manual operational de implementare
Cod Manual M01-06
Versiunea 067
Pagina:39
din 81Participa si raspunde de elaborarea instruciunilor pentru contractele de achiziii
publice si private de servicii, furnizari de produse si lucrri;
Particip si raspunde de corelarea i adaptarea procedurilor de implementare
tehnica a Programului National de Dezvoltare Rurala, att la cerinele legislaiei
romneti cat i la procedurile specifice fondurilor UE;
Intocmeste/verifica si raspunde de formularele "Raportul de verificare" si
Solutionarea diferentelor de evaluare;
Completeaza listele de verificare din esantionul stabilit pentru contractele de servicii,
furnizare produse si lucrri;
Acceseaz si raspunde de documentele legate de activitatea Serviciului de achiziii.
Intocmeste si raspunde de centralizatoarele Anexe din manualul operational de
implementare care cuprind documentele specifice achiziiilor ;
Particip si raspunde de elaborarea altor materiale i lucrri legate de activitatea
specific Ageniei, repartizate de conducere;
Colaboreaz cu personalul grupurilor de lucru din cadrul Direciilor implicate in
elaborarea procedurilor de implementare tehnica a Programului National de
Dezvoltare Rurala;
Informeaz permanent pe seful serviciului asupra modului de lucru si a rezultatelor
obinute in urma verificrilor specifice efectuate;
Participa si raspunde de elaborarea fluxurilor operaionale ( flow-charts );
Daca pe parcursul derulrii activitatii, expertul considera necesara imbunatatirea
procedurii, va formula in scris ctre seful serviciului din care face parte o nota care
conine recomandrile respective;
Rspunde de arhivarea documentelor elaborate.
b)Limite de competen: indeplineste sarcini si atributii dispuse de seful ierarhic
c) Delegarea de atribuii: poate nlocui seful de serviciu in lipsa acestuia si poate fi
nlocuit de ocupantul unuia din celelalte posturi de execuie din cadrul serviciului
(conform matricii de inlocuire).
III SFERA RELAIONALA
Intern:
relaii ierarhice: se subordoneaz direct sefului Serviciului Achiziii, Diectorului
General Adjunct Plati si Directorului General;
relatii functionale: cu toate directiile si serviciile din cadrul Agentiei de Plati pentru
Dezvoltare Rurala si Pescuit, nivel central si nivel regional;
relatii de control: nu este cazul;
relatii de reprezentare: reprezinta Serviciul Achizitii in relatiile cu celelalte
servicii/directii ale Agentiei de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit la nivel
central si regional.
Extern:
cu autoritati si institutii :
- Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale,;
- Cu instituii guvernamentale si neguvernamentale implicate in implementarea
tehnica si financiara a Programului National de Dezvoltare Rurala: Ministerul
Finanelor Publice , Autoritatea de Audit - Curtea de Conturi a Romniei, ANRMAP
si alte organisme guvernamentale si neguvernamentale.
cu organizaii internaionale: ale Uniunii Europene, Bncii Mondiale, FAO, etc;

Ministerul Agriculturii,
Padurilor si Dezvoltarii
Rurale
A.P.D.R.P.
P.N.D.R. 2007 - 2013
Manual de proceduri pentru atribuirea contractelor de achizitie
publica pentru proiectele finantate prin PNDR
Manual operational de implementare
Cod Manual M01-06
Versiunea 067
Pagina:40
din 81ntocmit de:
Numele i prenumele Sef Serviciu Achizitii
Semntura:
Data:
Luat la cunotin de ctre ocupantul postului:
Numele i prenumele:
Semntura:
Data:
Avizat de
Numele i prenumele Director General Adjunct Plati
Semntura:
Data:

Ministerul Agriculturii,
Padurilor si Dezvoltarii
Rurale
A.P.D.R.P.
P.N.D.R. 2007 - 2013
Manual de proceduri pentru atribuirea contractelor de achizitie
publica pentru proiectele finantate prin PNDR
Manual operational de implementare
Cod Manual M01-06
Versiunea 067
Pagina:41
din 81M.A.P.D.R Agentia de Pli pentru Dezvoltare Rural i Pescuit
CENTRUL REGIONAL
SERVICIUL ACHIZIII

APROBAT
DIRECTOR GENERALFIA POSTULUI NR............

Denumirea postului: Sef Serviciu
Gradul profesional al ocupantului postului: Consilier gr. IA
Nivelul postului: de conducere
Poziia operaional (pozitia din matricea de inlocuiri): (SSA)
Scopul principal al postului: implementarea tehnica si financiara a Programului
National de Dezvoltare Rurala, respectiv a regulilor de achiziionare servicii, lucrri si
furnizari de produse de ctre organismele publice si private.

I. CERINE PRIVIND OCUPAREA POSTULUI

a) Niveluri i competene:
Pregtirea de specialitate: Studii superioare tehnice/economice
Perfecionri (specializri): master/cursuri post universitare, cursuri de instruire in
domeniul politicilor agricole comunitare sau fondurilor structurale UE (ultima
absolvit daca este cazul)
Cunotine de operare pe calculator - nivel: operare Windows/Office, operare in
reea, accesare Internet si posta electronica.
Limbi strine - grad de cunoatere: engleza/franceza - Avansat
Competente manageriale: Cunostinte de management, aptitudini manageriale
(specificate pentru funciile de conducere), Experiena organizatorica si de
conducere; Capacitate de analiza si sinteza
b) Abiliti, caliti i aptitudini necesare:
- asertivitate;
- comunicare;
- constructia si managementul echipei;
- rezistenta la stres;
- coordonare si evaluare;
c) Instrumente de lucru:
Programul National de Dezvoltare Rural;
Regulamentul CE nr.1290/2005 privind finanarea politicii agricole comune;
Regulamentul CE nr.1698/2005 privind sprijinul pentru dezvoltare rural prin
Fondul European pentru Agricultur i Dezvoltare Rural;
Reglementarea Comisiei (EC) nr. 885/2006 intocmirea regulilor detaliate pentru
aplicarea Reglementarii Consiliului (EC) nr. 1290/2005 privind acreditarea
agentiilor de plati si a altor organisme;
Ministerul Agriculturii,
Padurilor si Dezvoltarii
Rurale
A.P.D.R.P.
P.N.D.R. 2007 - 2013
Manual de proceduri pentru atribuirea contractelor de achizitie
publica pentru proiectele finantate prin PNDR
Manual operational de implementare
Cod Manual M01-06
Versiunea 067
Pagina:42
din 81Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/19.04.2006 privind atribuirea
contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune lucrari publice si a
contractelor de concesiune de servicii cu modificarile si completarile ulterioare;
Hotrrea nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor
referitoare la atribuirea contractelor de achiziie public;
Hotararea nr. 1337/2006 privind completarea Hotrrii Guvernului nr. 925/2006
pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea
contractelor de achiziie public din Ordonana de urgen a Guvernului nr.
34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziie public, a contractelor de
concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii;
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.30/12.04.2006 privind functia de verificare
a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de
achizitie publica cu modificarile si completarile ulterioare;
Hotararea de Guvern nr.942/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.30/12.04.2006 privind functia de verificare
a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de
achizitie publica;
Ordonanta de urgenta Nr. 74 din 29 iunie 2005 privind nfiinarea Autoritii
Naionale pentru Reglementarea i Monitorizarea Achiziiilor Publice;
Hotarare de Guvern nr. 895 din 4 august 2005 privind organizarea si functionarea
Autoritii Naionale pentru Reglementarea i Monitorizarea Achiziiilor Publice;
Ordinul nr. 11 din 13 august 2007 pentru aprobarea Regulamentului privind
supravegherea modului de atribuire a contractelor de achiziie public, a
contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de
servicii;
Prevederile cadru ale legislaiei comunitare privind managementul i
implementarea Fondului European pentru Agricultur i Dezvoltare Rural;
Procedurile specifice de lucru;
Alte documente i surse oficiale UE;
Proiecte depuse de beneficiari;
Baza de date a A.P.D.R.P i M.A.D.R;
Echipamente de birotic i mobilier;

II. DESCRIEREA ACTIVITII CORESPUNZTOARE POSTULUI:

b) Atribuii si responsabilitati:
Generale:
Indeplinirea altor sarcini si atributii repartizate de conducere;
Aplicarea si respectarea procedurilor specifice de lucru si a prevederilor
Regulamentului de Organizare si Functionare, al Regulamentului de Ordine
Interna si a Codului de Conduita;
Respectarea termenelor stabilite in proceduri/instructiuni aprobate

Specifice:
Personalul din posturi sensibile: va respecta si indeplini sarcinile si responsabilitatile
specificate in Politica privind posturile sensibile din Manualul de proceduri Resurse
Umane.
Ministerul Agriculturii,
Padurilor si Dezvoltarii
Rurale
A.P.D.R.P.
P.N.D.R. 2007 - 2013
Manual de proceduri pentru atribuirea contractelor de achizitie
publica pentru proiectele finantate prin PNDR
Manual operational de implementare
Cod Manual M01-06
Versiunea 067
Pagina:43
din 81Respecta si raspunde de termenele stabilite in procedurile/instructiunile aprobate;
Evalueaza periodic personalul din subordine si ofera feed-back in urma evaluarii;
Are intalniri periodice cu personalul si asigura comunicarea, pe verticala, a
informatiilor si deciziilor transmise de catre conducere;
Raspunde de modul de respectare a termenelor si a procedurilor de catre personalul
din subordine;
Raspunde de modul de organizare si coordonare a activitatii Serviciului Achizitii;
Verifica si raspunde daca personalul din subordine respecta regulile stabilite in
regulamentele interne ale Agentiei si in Codul de Conduita;
Verifica respectarea instructiunilor/manualului de achiziii servicii, furnizare de
produse si executie de lucrri pentru proiectelele cu achizitii care necesita constructii
montaj realizate de beneficiarii privati.
Verifica respectarea instructiunilor/manualului de achiziii servicii, furnizare de
produse pentru proiectele cu achizitii simple selectate pe esantion determinat pe
baza analizei de risc realizate de beneficiarii privati.
Verifica listele de verificare, fisele naveta Nota intermediara/raspuns si rapoartele
de activitate pentru fiecare procedura de licitatie pe baza documentelor depuse de
beneficiarii publici.
Verifica pistele de audit pentru beneficiarii privati si publici
Acceseaz documentele legate de funcionarea Centrului Regional conform
manualelor de proceduri i instruciunilor conducerii Ageniei pentru Dezvoltare
Rurala si Pescuit.

b) Limite de competen: indeplineste sarcini si atributii dispuse de seful ierarhic
c) Delegarea de atribuii: poate nlocui Directorul Adjunct CRPDRP in lipsa acestuia si
poate fi nlocuit de ocupantul unuia din celelalte posturi de execuie din cadrul serviciului
(conform matricii de inlocuire).

III. SFERA RELAIONAL:

Intern:
relaii ierarhice: se subordoneaz direct Directorului Adjunct si Directorului
CRPDRP;
relatii functionale: cu toate directiile si serviciile din cadrul Agentiei de Plati pentru
Dezvoltare Rurala si Pescuit, nivel central si nivel regional;
relatii de control: asupra personalului din subordine;
relatii de reprezentare: reprezinta SA-CRPDRP in relatiile cu celelalte
servicii/directii ale Agentiei la nivel central si regional.

Extern:
cu autoritati si institutii :
- Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale;
- cu instituii guvernamentale si neguvernamentale implicate in implementarea
tehnica si financiara a Programului National de Dezvoltare Rurala: Ministerul
Finanelor Publice, Autoritatea de Audit - Curtea de Conturi a Romniei,
ANRMAP si alte organisme guvernamentale si neguvernamentale.
cu organizaii internaionale: ale Uniunii Europene, Bncii Mondiale, FAO, etc;
Ministerul Agriculturii,
Padurilor si Dezvoltarii
Rurale
A.P.D.R.P.
P.N.D.R. 2007 - 2013
Manual de proceduri pentru atribuirea contractelor de achizitie
publica pentru proiectele finantate prin PNDR
Manual operational de implementare
Cod Manual M01-06
Versiunea 067
Pagina:44
din 81
ntocmit de:

Numele i prenumele: Director Adjunct CRPDRP
Semntura:
Data:

Luat la cunotin de ctre ocupantul postului:

Numele i prenumele:
Semntura:
Data:

Avizat de

Numele i prenumele: Director CRPDRP
Semntura:
Data:

Ministerul Agriculturii,
Padurilor si Dezvoltarii
Rurale
A.P.D.R.P.
P.N.D.R. 2007 - 2013
Manual de proceduri pentru atribuirea contractelor de achizitie
publica pentru proiectele finantate prin PNDR
Manual operational de implementare
Cod Manual M01-06
Versiunea 067
Pagina:45
din 81M.A.P.D.R Agentia de Pli pentru Dezvoltare Rural i Pescuit
CENTRUL REGIONAL
SERVICIUL ACHIZIII

APROB
DIRECTOR GENERAL


FIA POSTULUI NR........

Denumirea postului: Consilier/Inspector de specialitate
Gradul profesional al ocupantului postului : IA/IV
Nivelul postului: de execuie
Poziia operaional n cadrul Serviciului: Expert (EA )
Scopul principal al postului: implementarea tehnica si financiara a Programului
National de Dezvoltare Rurala, respectiv a regulilor de achiziionare servicii, lucrri si
furnizari de produse de ctre autoritatile contractante.
I. CERINE PRIVIND OCUPAREA POSTULUI
a) Niveluri i competene:
Pregtirea de specialitate: Studii superioare tehnice/economice
Perfecionri ( specializri): master/cursuri post universitare, cursuri de instruire in
domrniul politicilor agricole comunitare sau fondurilor structurale UE (ultima absolvit
daca este cazul)
Cunotine de operare pe calculator - nivel: operare Windows/Office/ PowerPoint,
operare in reea, accesare Internet si posta electronica.
Limbi strine - grad de cunoatere: engleza/franceza - Mediu
b) Abiliti, caliti i aptitudini necesare:
- abilitati de comunicare;
- capacitate de integrare in colectiv;
- lucru in echipa;
- solutionarea situatiilor conflictuale;
- initiativa;
- seriozitate, constiinciozitate si flexibilitate;
- analiza si sinteza;.
c) Instrumente de lucru:
Programul National de Dezvoltare Rural;
Regulamentul CE nr.1290/2005 privind finanarea politicii agricole comune;
Regulamentul CE nr.1698/2005 privind sprijinul pentru dezvoltare rural prin
Fondul European pentru Agricultur i Dezvoltare Rural;
Reglementarea Comisiei (EC) nr. 885/2006 intocmirea regulilor detaliate pentru
aplicarea Reglementarii Consiliului (EC) nr. 1290/2005 privind acreditarea
agentiilor de plati si a altor organisme;
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/19.04.2006 privind atribuirea
contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune lucrari publice si a
contractelor de concesiune de servicii cu modificarile si completarile ulterioare;
Hotrrea nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor
referitoare la atribuirea contractelor de achiziie public;
Ministerul Agriculturii,
Padurilor si Dezvoltarii
Rurale
A.P.D.R.P.
P.N.D.R. 2007 - 2013
Manual de proceduri pentru atribuirea contractelor de achizitie
publica pentru proiectele finantate prin PNDR
Manual operational de implementare
Cod Manual M01-06
Versiunea 067
Pagina:46
din 81Hotararea nr. 1337/2006 privind completarea Hotrrii Guvernului nr. 925/2006
pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea
contractelor de achiziie public din Ordonana de urgen a Guvernului nr.
34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziie public, a contractelor de
concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii;
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.30/12.04.2006 privind functia de verificare
a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de
achizitie publica cu modificarile si completarile ulterioare;
Hotararea de Guvern nr.942/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.30/12.04.2006 privind functia de verificare
a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de
achizitie publica;

Ordonanta de urgenta Nr. 74 din 29 iunie 2005 privind nfiinarea Autoritii
Naionale pentru Reglementarea i Monitorizarea Achiziiilor Publice;
Hotarare de Guvern nr. 895 din 4 august 2005 privind organizarea si functionarea
Autoritii Naionale pentru Reglementarea i Monitorizarea Achiziiilor Publice;
Ordinul nr. 11 din 13 august 2007 pentru aprobarea Regulamentului privind
supravegherea modului de atribuire a contractelor de achiziie public, a
contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de
servicii;
Prevederile cadru ale legislaiei comunitare privind managementul i
implementarea Fondului European pentru Agricultur i Dezvoltare Rural;
Procedurile specifice de lucru;
Alte documente i surse oficiale UE;
Proiecte depuse de beneficiari;
Baza de date a A.P.D.R.P i M.A.D.R;
Echipamente de birotic i mobilier;
II. DESCRIEREA ACTIVITII CORESPUNZTOARE POSTULUI:
b) Atribuii si responsabilitati:
Generale:
Indeplinirea altor sarcini si atributii repartizate de conducere;
Aplicarea si respectarea procedurilor specifice de lucru si a prevederilor
Regulamentului de Organizare si Functionare, al Regulamentului de Ordine
Interna si a Codului de Conduita;
Respectarea termenelor stabilite in proceduri/instructiuni aprobate

Specifice:
Personalul din posturi sensibile: va respecta si indeplini sarcinile si responsabilitatile
specificate in Politica privind posturile sensibile din Manualul de proceduri Resurse
Umane.
Respecta si raspunde de termenele stabilite in proceduri/instructiuni aprobate;
Raspunde de modul de respectare a procedurilor/instructiunilor aprobate;
Respecta prevederile regulamentelor interne ale Agentiei si ale Codului de Conduita;
Semnaleaza conducerii. din timp, eventuale inadvertente procedurale, existenta
unor potentiale conflicte de interese, etc.
Ministerul Agriculturii,
Padurilor si Dezvoltarii
Rurale
A.P.D.R.P.
P.N.D.R. 2007 - 2013
Manual de proceduri pentru atribuirea contractelor de achizitie
publica pentru proiectele finantate prin PNDR
Manual operational de implementare
Cod Manual M01-06
Versiunea 067
Pagina:47
din 81Verifica respectarea instructiunilor/manualului de achiziii servicii, furnizare de
produse si executie de lucrri pentru proiectelele cu achizitii care necesita constructii
montaj realizate de beneficiarii privati.
Verifica respectarea instructiunilor/manualului de achiziii servicii, furnizare de
produse pentru proiectele cu achizitii simple selectate pe esantion determinat pe
baza analizei de risc realizate de beneficiarii privati.
Intocmeste listele de verificare, fisele naveta Nota intermediara/raspuns si
rapoartele de activitate pentru fiecare procedura de licitatie pe baza documentelor
depuse de beneficiarii publici.
Intocmeste pistele de audit pentru beneficiarii privati si publici
Verifica conformitatea dintre cele doua exemplare ale dosarului de contractare
primite pentru fiecare tip de procedura, semneaza si dateaza prima pagina a fiecarui
dosar.
Prezinta sefului de serviciu raportul de verificare, listele de verificare, pista de audit
si Raportul de activitate, in copie, transmise beneficiarului pentru beneficiarii publici
si privati.
Intocmeste si arhiveaza dosarul de achizitii.
Acceseaz documentele legate de funcionarea Centrului Regional conform
manualelor de proceduri i instruciunilor conducerii Ageniei pentru Dezvoltare
Rurala si Pescuit.

b) Limite de competen: indeplineste sarcini si atributii dispuse de seful ierarhic

c) Delegarea de atribuii:
a) pe cine nlocuiete: poate nlocui seful de serviciu sau alt expert cu atribuii
FEADR.
b)cine l poate nlocui: ocupantul unuia din celelalte posturi de execuie cu
atribuii FEADR din cadrul Centrului.

III. SFERA RELAIONAL:

Intern:
a) relaii ierarhice: se subordoneaza sefului de serviciu
b)relaii funcionale: cu toate birourile, direciile i serviciile Ageniei
c)relaii de control: nu este cazul
d)relaii de reprezentare: reprezinta SA-CRPDRP in relatiile cu celelalte
servicii/directii ale Agentiei la nivel central si regional.

Extern:
a) cu autoriti i instituii publice:
cu instituii guvernamentale si neguvernamentale implicate in implementarea
tehnica a PNDR: Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, Ministerul
Finanelor Publice, Autoritatea de Audit - Curtea de Conturi a Romniei, si alte
organisme guvernamentale si neguvernamentale.
b) cu organizaii internaionale: n limita competenelor stabilite de eful ierarhic.
c) cu persoane juridice private:
Ministerul Agriculturii,
Padurilor si Dezvoltarii
Rurale
A.P.D.R.P.
P.N.D.R. 2007 - 2013
Manual de proceduri pentru atribuirea contractelor de achizitie
publica pentru proiectele finantate prin PNDR
Manual operational de implementare
Cod Manual M01-06
Versiunea 067
Pagina:48
din 81firme private de audit si consultanta, care acorda asistenta tehnica si/sau
auditeaza Agenia;
consultanii si contractantii beneficiarilor PNDR.


ntocmit de Sef Serviciu SA-CRPDRP:
Numele i prenumele:
Semntura
Data ntocmirii:


Luat la cunotin de ctre ocupantul postului:
Numele i prenumele:
Semntura:
Data:

Avizat de Director Adjunct Centru Regional:
Numele i prenumele:
Semntura:
Data:

Ministerul Agriculturii,
Padurilor si Dezvoltarii
Rurale
A.P.D.R.P.
P.N.D.R. 2007 - 2013
Manual de proceduri pentru atribuirea contractelor de achizitie
publica pentru proiectele finantate prin PNDR
Manual operational de implementare
Cod Manual M01-06
Versiunea 067
Pagina:49
din 81Anexa 4
FLUXUL DOCUMENTELOR INTRARI/IESIRI
Nr.
Crt.

SECIUNE
DENUMI
RE DOC.
CONINUT EMITENT DOCUMEN
TE DE
INTRARE
DOCUMEN
TE IEITE

DESTINA
TAR
FUNC
IE DE
VERIFI
CARE
NTOCMIT VERIFICAT

1. Publicare
anun de
intenie
Modele de
anunturi
din HG nr.
925/2006,
cap. 1, 2,
3, 4, 5, 6
si 7
Anun
previzionar de
licitaie publica
Beneficiar de
fonduri publice
nerambursa
bile
Reprezentant
legal de
proiect
Formulare:
S1
P1
L1, ataate la
Anunul de
intentie
Formulare:
S2
P2
L2
Beneficiar de
fonduri
publice
nerambursa
bile

CRPDRP
-SA
2. Publicare
anun de
participare
Modele de
anunturi
din HG nr.
925/2006,
cap. 1, 2,
3, 4, 5, 6
si 7
Anun de
participare la
licitaia publica
Beneficiar de
fonduri publice
nerambursa
bile
Reprezentant
legal de
proiect
Formulare:
S1
P1
L1, ataate la
anunul de
participare la
licitaia
publica
Formulare:
S2
P2
L2
Beneficiar de
fonduri
publice
nerambursa
bile
CRPDRP
-SA
3. Documenta
tia de
atribuire
Formulare:
A, B, C1,
C2, C3, D,
E, F, nr. 1,
nr.3, nr.4,
nr.5, nr.9,
10A, 10B,
10C,
nr.11,
Coninutul
documentatiei
de atribuire
conform tipului
de achiziie
publica si
procedura de
licitaie.
Beneficiar de
fonduri publice
nerambursa
bile
Reprezentant
legal de
proiect
Formulare S1
P1 si L1,
ataate la
documentatia
de atribuire
Formulare:
S2
P2
L2
Beneficiar de
fonduri
publice
nerambursa
bile
CRPDRP
-SA
Ministerul Agriculturii,
Padurilor si Dezvoltarii
Rurale
A.P.D.R.P.
P.N.D.R. 2007 - 2013
Manual de proceduri pentru atribuirea contractelor de achizitie
publica pentru proiectele finantate prin PNDR
Manual operational de implementare
Cod Manual M01-06
Versiunea 067
Pagina:50
din 8115A-G,
nr.18, 1A,
1B, 1C, 1E
4. Evaluarea
ofertelor
Formulare:
Nr.12,
nr.13,
nr.15A-G,
nr.16,
nr.17,
Decizia de
aprobare a
raportului
de
atribuire
Procesul de
evaluare a
ofertelor
conform tipului
de achiziie
publica si
procedura de
licitaie.
Beneficiar de
fonduri publice
nerambursa
bile
Comisia de
evaluare
Formulare S1
P1
L1, ataate la
dosarul de
evaluare
Formulare:
S2
P2
L2
Beneficiar de
fonduri
publice
nerambursa
bile
CRPDRP
-SA
5. Contractul
si Anexele
Formulare:
Nr.3, nr.4,
nr.5
Coninutul
dosarului de
contractare
conform tipului
de achiziie
publica si
procedura de
licitaie.
Beneficiar de
fonduri publice
nerambursa
bile
Reprezentant
legal de
proiect
Formulare:
S1
P1
L1, ataate la
dosarul de
contractare
Formulare:
S2
P2
L2
Beneficiar de
fonduri
publice
nerambursa
bile
CRPDRP
-SA
6 Constatari
privind
respectarea
legislatiei in
domeniu
Formulare:
S, P, L3

Raportul de
activitate
privind
procedura de
achizitie
publica
Expert cu
achiziia din
cadrul
CRPDRP-SA
Sef Serviciu -

Formulare:
S3, P3, L3
Beneficiar de
fonduri
publice
nerambursa
bile
CRPDRP
-SA
7. Dosarul de Toate Documentele Expert cu Sef Serviciu - Dosar de CRPDRP-SA
Ministerul Agriculturii,
Padurilor si Dezvoltarii
Rurale
A.P.D.R.P.
P.N.D.R. 2007 - 2013
Manual de proceduri pentru atribuirea contractelor de achizitie
publica pentru proiectele finantate prin PNDR
Manual operational de implementare
Cod Manual M01-06
Versiunea 067
Pagina:51
din 81achizitie document
ele
aferente
procedurii
de licitatie
procedurii de
licitaie
verificate de
CRPDRP
achiziia din
cadrul
CRPDRP-SA
contractare,
inclusiv
proiectul
tehnic
8. Stadiul
procedurilor
de atribuire


Anexa 5d Informatii
asupra
stadiului
procedurii de
achizitii
Expert cu
achiziia din
cadrul
CRPDRP-SA
Sef Serviciu - - APDRP-S.A. CRPDRP
-SA
9. Raport de
verificare
Anexa 5e Documentele
procedurii de
licitaie
verificate de
CRPDRP
Expert din
cadrul
APDRP-S.A.
Expert din
cadrul
APDRP-S.A.
Toata
documentatia
de achizitii
Toata
documentati
a de achizitii
CRPDRP-SA APDRP-
S.A.
10. Solutionare
a
diferentelor
de evaluare
Anexa 5f Documentele
procedurii de
licitaie
verificate de
S.A.
Expert cu
achiziia din
cadrul
CRPDRP-
SA/APDRP-
SA
Expert/Sef
Serviciu
Documentele
procedurii de
licitaie
verificate de
APDRP-S.A.
Documentele
procedurii de
licitaie
verificate de
APDRP_S.A.
CRPDRP-SA CRPDRP
-SA -
APDRP-
S.A.

Ministerul Agriculturii,
Padurilor si Dezvoltarii
Rurale
A.P.D.R.P.
P.N.D.R. 2007 - 2013
Manual de proceduri pentru atribuirea contractelor de achizitie
publica pentru proiectele finantate prin PNDR
Manual operational de implementare
Cod Manual M01-06
Versiunea 067
Pagina:52
din 81Centralizatorul achiziiilor Anexa 4a

Nr.
Crt.
Beneficiar
de fonduri
publice
nerambursa
bile
Regiunea Judetul Denumirea
proiectului
Valoarea
totala
eligibila,
RON
Natura achiziiei Contractant Valoarea
contractului
de achiziie
publica,
RON,
Servicii Furnizari
produse
Lucrri
Intocmit de: Avizat de:
Expert SA-CRPDRP Sef serviciu Achizitii-CRPDRP
Nume si prenume: Nume si prenume:
Semnatura: Semnatura:
Data: Data:


Ministerul Agriculturii,
Padurilor si Dezvoltarii
Rurale
A.P.D.R.P.
P.N.D.R. 2007 - 2013
Manual de proceduri pentru atribuirea contractelor de achizitie
publica pentru proiectele finantate prin PNDR
Manual operational de implementare
Cod Manual M01-06
Versiunea 067
Pagina:53
din 81Anexa 5b-1.1
LISTA DE VERIFICARE A ANUNTULUI DE INTENTIE (Daca este cazul)
AUTORITATEA
CONTRACTANTA

TITLUL
PROIECTULUI


REFERINTA Masura ..........................., Cod Proiect , pentru obiectivul de
investitii: ........................................................................................................
NATURA
CONTRACTULUI
Executie de lucrari/Furnizare de produse/Servicii dupa caz
TIPUL
PROCEDURII
Deschisa/Restransa
VERSIUNEA Versiunea: Initiala Versiunea 1 Versiunea 2

Publicarea anuntului de intentie (Daca se aplica. Este obligatoriu atunci cnd Autoritatea
contractantase urmrete reducerea termenelor)
Puncte de verificat Raspuns Referinte
Da Nu Nu se
aplica
A fost stabilit corect de ctre
Autoritatea contractanta categoria
de achiziii (servicii, furnizare de
produse, executie de lucrri)?
OUG. Nr. 34/2006, Cap. I, Sectiunea 3
Tipuri de contracte de achizitie
publica, Art. nr 4-7
Valoarea estimata a contractului
se incadreaza in valoarea maxima
admisibila din bugetul indicativ?
Bugetul indicativ
Autoritatea contractanta a
identificat corect procedura de
licitatie ce trebuie aplicat de ctre
beneficiar, innd cont de categoria
de achiziie i de valoarea
estimat a contractului?
Bugetul indicativ, devizul general si
devizele pe obiecte
Daca se constata abateri
Expert SA-CRPDRP DA NU
Sef Serviciu Achizitii-CRPDRP DA NU
Pentru prima verificare se va bifa v, iar pentru verificarea a doua se va bifa - W
Intocmit Verificat:
Expert SA-CRPDRP: Sef Serviciu Achizitii-CRPDRP
Nume/Prenume: Nume/Prenume:
Semnatura: Semnatura:
Data: Data:


Se va completa de Serviciul Achizitii din cadrul APDRP numai pentru proiectele din esantionul de
verificat
Intocmit : Verificat :
Expert 1 SA: Expert 2 SA:
Nume/Prenume: Nume/Prenume:
Semnatura: Semnatura:
Data : Data :
Ministerul Agriculturii,
Padurilor si Dezvoltarii
Rurale
A.P.D.R.P.
P.N.D.R. 2007 - 2013
Manual de proceduri pentru atribuirea contractelor de achizitie
publica pentru proiectele finantate prin PNDR
Manual operational de implementare
Cod Manual M01-06
Versiunea 067
Pagina:54
din 81Anexa 5b-1.2
LISTA DE VERIFICARE A ANUNTULUI DE PARTICIPARE

AUTORITATEA
CONTRACTANTA

TITLUL
PROIECTULUI


REFERINTA Masura ..........................., Cod proiect....., pentru obiectivul de
investitii: "........................................................................................................
NATURA
CONTRACTULUI
Executue de lucrari/Furnizare produse/Servicii dupa caz
TIPUL
PROCEDURII
Deschisa/Restransa/Dialogul competitiv/Negociere cu publicare de anunt
dupa caz
VERSIUNEA Versiunea: Initiala Versiunea 1 Versiunea 2

Publicarea anuntului de participare
Puncte de verificat Raspuns Referinte
Da Nu Nu se
aplica
A fost stabilit corect de ctre
Autoritatea contractanta categoria
de achiziii (servicii, furnizari de
produse, lucrri)?
OUG. Nr. 34/2006, Cap. I, Sectiunea 3
Tipuri de contracte de achizitie
publica, Art. nr 4-7
Autoritatea contractanta a
identificat corect procedura de
licitatie ce trebuie aplicat de ctre
beneficiar, innd cont de categoria
de achiziie i de valoarea
estimat a contractului?
Bugetul indicativ, devizul general si
devizele pe obiecte
Valoarea estimata a contractului
se incadreaza in valoarea maxima
admisibila din bugetul indicativ?
Bugetul indicativ
Daca se constata abateri
Expert SA-CRPDRP DA NU
Sef Serviciu Achizitii-CRPDRP DA NU
Pentru prima verificare se va folosi bifa v, iar pentru verificarea a doua bifa - W
Intocmit Verificat:
Expert SA-CRPDRP: Sef Serviciu Achizitii-CRPDRP:
Nume/Prenume: Nume/Prenume:
Semnatura: Semnatura:
Data: Data:
Se va completa de Serviciul Achizitii din cadrul APDRP numai pentru proiectele din esantionul de
verificat
Intocmit : Verificat :
Expert 1 SA: Expert 2 SA:
Nume/Prenume: Nume/Prenume:
Semnatura: Semnatura:
Data : Data :
Ministerul Agriculturii,
Padurilor si Dezvoltarii
Rurale
A.P.D.R.P.
P.N.D.R. 2007 - 2013
Manual de proceduri pentru atribuirea contractelor de achizitie
publica pentru proiectele finantate prin PNDR
Manual operational de implementare
Cod Manual M01-06
Versiunea 067
Pagina:55
din 81Anexa 5b-1.3
LISTA DE VERIFICARE A DOCUMENTATIEI DE ATRIBUIRE

AUTORITATEA
CONTRACTANTA

TITLUL PROIECTULUI
REFERINTA Masura......... .........................................., Cod
proiect..............................., pentru obiectivul de investitii:
....................................................................
NATURA
CONTRACTULUI
Executie de lucrari/Furnizare de produse/Servicii dupa caz
TIPUL PROCEDURII Deschisa/Restransa/Dialogul competitiv/Negociere cu publicare
de anunt/ Negociere fara publicare de anunt /Cererea de oferte
etc. dupa caz
VERSIUNEA Versiunea: Initiala Versiunea 1 Versiunea 2
Documentatia de atribuire
Puncte de verificat Raspuns Referinta
Da Nu Nu se
aplica
1.
Documentatia
de atribuire -
formulare
specifice
pentru fiecare
procedura de
licitatie
A fost prezentat Programul de
achizitii pentru proiect
conform Formularului din
Instructiunile privind achizitiile
publice pentru beneficiarii
FEADR?
Instructiunile privind
achizitiile publice pentru
beneficiarii FEADR
Obiectele achizitiilor
mentionate in Programul de
achizitii pentru proiect
corespund cu cele din Studiul
de Fezabilitate?
Studiul de Fezabilitate
Programul de achizitii
pentru proiect
Au fost mentionate
formularele necesare conform
categoriei de achizitii?

OUG. Nr. 34/2006 cu
modificarile si
completarile ulterioare
Au fost prezentate notele
justificative ?
Note justificative
Ministerul Agriculturii,
Padurilor si Dezvoltarii
Rurale
A.P.D.R.P.
P.N.D.R. 2007 - 2013
Manual de proceduri pentru atribuirea contractelor de achizitie
publica pentru proiectele finantate prin PNDR
Manual operational de implementare
Cod Manual M01-06
Versiunea 067
Pagina:56
din 812.
Documentatia
de atribuire -
Documente
privind
cerintele
formale,
tehnice si
financiare
pentru
descrierea
obiectului
contractului si
pe baza
carora
operatorul
economic isi
va elabora
oferta.
Documentatia de atribuire
cuprinde:
a) caietul de sarcini cu
specificatiile tehnice (pentru
licitatia deschisa, restransa,
cerere de oferta) sau
documentatia descriptiva
(pentru negociere si dialog
competitiv)

b) informatii privind garantia
de participare si de buna
executie

c) fisa de date a achizitiei

OUG. Nr. 34/2006 cu
modificarile si
completarile ulterioare


3
Documentatia
de atribuire
/selectare/pre
selectare
reguli de
participare,
Documentatia de atribuire
prevade criteriile de
respingere a ofertelor:
incompatibilitati, documente
obligatorii, neindeplinirea
obligatiilor contractuale in
ultimii 2 ani, etc?
OUG. Nr. 34/2006 cu
modificarile si
completarile ulterioare
Exista concordanta intre
specificatiile tehnice ale
documentatiei de atribuire si
solutia propusa la faza de
studiu de fezabilitate (proiect
tehnic - daca este cazul)?
Specificatiile tehnice ale
documentatiei de
atribuire (proiect tehnic-
daca este cazul) si
studiul de fezabilitate
Daca se constata abateri
Expert SA-CRPDRP DA NU
Sef Serviciu Achizitii-CRPDRP DA NU
Pentru prima verificare se va folosi bifa v, iar pentru verificarea a doua bifa - W
Intocmit Verificat:
Expert SA-CRPDRP: Sef Serviciu Achizitii-CRPDRP:
Nume/Prenume: Nume/Prenume:
Semnatura: Semnatura
Data: Data:

Se va completa de Serviciul Achizitii din cadrul APDRP numai pentru proiectele din esantionul de
verificat
Intocmit : Verificat :
Expert 1 SA: Expert 2 SA:
Nume/Prenume: Nume/Prenume:
Semnatura: Semnatura:
Data : Data :
Ministerul Agriculturii,
Padurilor si Dezvoltarii
Rurale
A.P.D.R.P.
P.N.D.R. 2007 - 2013
Manual de proceduri pentru atribuirea contractelor de achizitie
publica pentru proiectele finantate prin PNDR
Manual operational de implementare
Cod Manual M01-06
Versiunea 067
Pagina:57
din 81Anexa 5b-1.4
LISTA DE VERIFICARE A COMISIEI DE EVALUARE

AUTORITATEA
CONTRACTANTA

TITLUL
PROIECTULUI


REFERINTA Masura......... .........................................., Cod
proiect..............................., pentru obiectivul de investitii:
...................................................................."
NATURA
CONTRACTULUI
Executie de lucrari/Furnizare de produse/Servicii dupa caz
TIPUL
PROCEDURII
Deschisa/Restransa/Dialogul competitiv/Negociere cu publicare de
anunt/ Negociere fara publicare de anunt /Cererea de oferte, etc.
dupa caz
VERSIUNEA Versiunea: Initiala Versiunea 1 Versiunea 2

Puncte de verificat Raspuns Referinta
Da Nu Nu se
aplica
Existenta
documente
lor
Comisiei
de evaluare
Actul administrativ de
numire si aprobare a
Comisiei de evaluare
Hotarare/Decizia de numire
a comisiei de evaluare (HG
925/2006 art. 71)
CV-ul semnat si datat pentru
fiecare membru al Comisiei
de evaluare si, daca este
cazul, pentru fiecare
membru cooptat.
CV - uri
Daca se constata abateri
Expert SA-CRPDRP DA NU
Sef Serviciu Achizitii-CRPDRP DA NU
Pentru prima verificare se va folosi bifa v, iar pentru verificarea a doua bifa - W
Intocmit Verificat:
Expert SA-CRPDRP: Sef Serviciu Achizitii-CRPDRP:
Nume/Prenume: Nume/Prenume:
Semnatura: Semnatura:
Data: Data:Se va completa de Serviciul Achizitii din cadrul APDRP numai pentru proiectele din esantionul de
verificat
Intocmit : Verificat :
Expert 1 SA: Expert 2 SA:
Nume/Prenume: Nume/Prenume:
Semnatura: Semnatura:
Data : Data :

Ministerul Agriculturii,
Padurilor si Dezvoltarii
Rurale
A.P.D.R.P.
P.N.D.R. 2007 - 2013
Manual de proceduri pentru atribuirea contractelor de achizitie
publica pentru proiectele finantate prin PNDR
Manual operational de implementare
Cod Manual M01-06
Versiunea 067
Pagina:58
din 81Anexa 5b-1.5
LISTA DE VERIFICARE A DOSARULUI DE EVALUARE

AUTORITATEA
CONTRACTANTA

TITLUL PROIECTULUI

REFERINTA Masura.......................... ..........................................., Cod
oriect..... , pentru obiectivul de investitii:
...........................................................................................
NATURA
CONTRACTULUI
Executie de lucrari/Furnizare de produse/Servicii dupa caz
TIPUL PROCEDURII Deschisa/Restransa/Dialogul competitiv/Negociere cu publicare
de anunt/ Negociere fara publicare de anunt /Cererea de oferte,
etc. dupa caz
VERSIUNEA Versiunea: Initiala Versiunea 1 Versiunea 2

Puncte de verificat Raspuns Referinte
Da Nu Nu se
aplica

1.
Documente
evaluare
oferteExista hotararea/decizia de
aprobare a raportului
procedurii de atribuire
intocmit de catre comisia de
evaluare?
OUG. nr. 34/2006 cu
modificarile si
completarile ulterioare
Exista Declaratiile de
confidentialitate si
impartialitate pentru fiecare
membru al Comisiei de
evaluare, observatori si daca
este cazul, pentru membrii
cooptati semnate la data
deschiderii ofertelor?
OUG. nr. 34/2006 cu
modificarile si
completarile ulterioare
2. Raportul
procedurii
de atribuire
Exista Procesul verbal de
deschidere a ofertelor
intocmit si semnat de
membrii Comisiei de
evaluare ?
OUG. nr. 34/2006 cu
modificarile si
completarile ulterioare
Exista Raportul procedurii de
atribuire intocmit si semnat
de membrii Comisiei de
evaluare?
OUG. nr. 34/2006 cu
modificarile si
completarile ulterioare
A fost atasat raportul de
specialitate intocmit si
semnat de membrii cooptati?
OUG. nr. 34/2006 cu
modificarile si
completarile ulterioare
Ministerul Agriculturii,
Padurilor si Dezvoltarii
Rurale
A.P.D.R.P.
P.N.D.R. 2007 - 2013
Manual de proceduri pentru atribuirea contractelor de achizitie
publica pentru proiectele finantate prin PNDR
Manual operational de implementare
Cod Manual M01-06
Versiunea 067
Pagina:59
din 81Daca se constata abateri
Expert SA-CRPDRP DA NU
Sef Serviciu Achizitii-CRPDRP DA NU
Pentru prima verificare se va folosi bifa v, iar pentru verificarea a doua bifa - W

Intocmit Verificat:
Expert SA-CRPDRP: Sef Serviciu Achizitii-CRPDRP
Nume/Prenume: Nume/Prenume:
Semnatura: Semnatura:
Data: Data:
Se va completa de Serviciul Achizitii din cadrul APDRP numai pentru proiectele din esantionul de
verificat
Intocmit : Verificat :
Expert 1 SA: Expert 2 SA:
Nume/Prenume: Nume/Prenume:
Semnatura: Semnatura:
Data : Data :

Ministerul Agriculturii,
Padurilor si Dezvoltarii
Rurale
A.P.D.R.P.
P.N.D.R. 2007 - 2013
Manual de proceduri pentru atribuirea contractelor de achizitie
publica pentru proiectele finantate prin PNDR
Manual operational de implementare
Cod Manual M01-06
Versiunea 067
Pagina:60
din 81Anexa 5b-1.6
LISTA DE VERIFICARE A CONTRACTULUI SI CONFLICTULUI DE INTERESE

AUTORITATEA
CONTRACTANTA

TITLUL
PROIECTULUI


REFERINTA Masura................... ....................................., Cod
proiect..................................... , pentru obiectivul de investitii:
..........................................................................................................
NATURA
CONTRACTULUI
Executie de lucrari/Furnizare produse/Servicii dupa caz
TIPUL
PROCEDURII
Deschisa/Restransa/Dialogul competitiv/Negociere cu publicare de anunt/
Negociere fara publicare de anunt /Cererea de oferte, etc. dupa caz
VERSIUNEA Versiunea: Initiala Versiunea 1 Versiunea 2

Puncte de verificat Raspuns Referinte
Da Nu Nu se
aplica
1.
Documentele
contractului
A fost depus Raportul de
activitate impreuna cu notele
intermediare de la UCVAP?*

Raportul de activitate
impreuna cu notele
intermediare de la
UCVAP
A fost prezentata Declaratia de
conformitate semnata de
Reprezentantul legal de
proiect?
Instructiunile privind
achizitiile publice pentru
beneficiarii FEADR
Existenta propunerii (oferta)
tehnice
Propunerile tehnice si
financiare conform HG
nr. 925/2006, Cap.VIII

Existenta propunerii (oferta)
financiare


Existenta graficului de
ndeplinire a contractului

Existenta contractelor incheiate
intre viitorul contractant si
subcontractantii nominalizati in
oferta (anexate la contractul de
baza)
OUG. nr. 34/2006 cu
modificarile si
completarile ulterioare
In cazul asocierilor exista
contractul de asociere si se
prevede obligativitatea
mentinerii consortiului pe toata
durata realizarii proiectului
OUG. nr. 34/2006 cu
modificarile si
completarile ulterioare
Ministerul Agriculturii,
Padurilor si Dezvoltarii
Rurale
A.P.D.R.P.
P.N.D.R. 2007 - 2013
Manual de proceduri pentru atribuirea contractelor de achizitie
publica pentru proiectele finantate prin PNDR
Manual operational de implementare
Cod Manual M01-06
Versiunea 067
Pagina:61
din 812.
Propunerea
(oferta)
tehnica si
propunerea
(oferta)
financiara
Propunerea tehnica contine
documentele legale din care
rezulta ca Ofertantul nu se afla
in nici una din situatiile de
excludere prevazute in OUG nr.
34, art. 180 si181?


Declaratii art 180 si 181
OUG. nr. 34/2006 cu
modificarile si
completarile ulterioare
Oferta tehnica contine
documentele referitoare la
cerintele prevazute de
Autoritatea contractanta in
caietul de sarcini (specificatiile
tehnice) inclus in documentatia
de atribuire?
OUG. nr. 34/2006 cu
modificarile si
completarile ulterioare
Liste de cantitati/memorii
tehnice
Au fost prezentate documentele
obligatoriii mentionate in
documentatia de atribuire?

OUG. nr. 34/2006 cu
modificarile si
completarile ulterioare
Garantia de buna execuite este
anexata ofertei (daca este
cazul)?
OUG. nr. 34/2006 cu
modificarile si
completarile ulterioare
Constituirea garantiei de
buna execuite.
Garantia de participare este
anexata ofertei (daca este
cazul)?

OUG. nr. 34/2006 cu
modificarile si
completarile ulterioare
Constituirea garantiei de
participare
Oferta financiara este
prezentata in Ron sau Euro, cu
precizarea paritatii RON/
EURO?
HG nr. 925/2006
Valoarea ofertei se incadreaza
in plafonul prevazut in bugetul
aprobat de APDRP?
Buget indicativ
3. Conflictul
de interese
A fost prezentata fisa de
verificare a conflictului de
interese si incompatibilitati de
participare semnata de
Reprezentantul legal de proiect
si s-a constat din aceasta ca nu
exista nici un conflict de
interese?
Fisa de verificare a
conflictului de interese si
incompatibilitati de
participare.
Daca se constata abateri
Expert SA-CRPDRP DA NU
Sef Serviciu Achizitii-CRPDRP DA NU
Pentru prima verificare se va folosi bifa v, iar pentru verificarea a doua bifa - W
Ministerul Agriculturii,
Padurilor si Dezvoltarii
Rurale
A.P.D.R.P.
P.N.D.R. 2007 - 2013
Manual de proceduri pentru atribuirea contractelor de achizitie
publica pentru proiectele finantate prin PNDR
Manual operational de implementare
Cod Manual M01-06
Versiunea 067
Pagina:62
din 81* In cazul in care proiectul nu se afla in esantionul de verificat de catre UCVAP, beneficiarul va
depune o adresa care va specifica aceasta din partea Directiei Finantelor Publice de care
apartine, si se va bifa rubrica "Nu se aplica".

Intocmit Verificat:
Expert SA-CRPDRP: Sef Serviciu Achizitii-CRPDRP:
Nume/Prenume: Nume/Prenume:
Semnatura: Semnatura:
Data: Data:

Se va completa de Serviciul Achizitii din cadrul APDRP numai pentru proiectele din esantionul de
verificat
Intocmit : Verificat :
Expert 1 SA: Expert 2 SA:
Nume/Prenume: Nume/Prenume:
Semnatura: Semnatura:
Data : Data :

Ministerul Agriculturii,
Padurilor si Dezvoltarii
Rurale
A.P.D.R.P.
P.N.D.R. 2007 - 2013
Manual de proceduri pentru atribuirea contractelor de achizitie
publica pentru proiectele finantate prin PNDR
Manual operational de implementare
Cod Manual M01-06
Versiunea 067
Pagina:63
din 81Anexa 5b-2
PISTA DE AUDIT

Tipul contractului :Servicii/Furnizare produse/Lucrari dupa caz
Tipul procedurilor de achiziii aplicate: Deschisa/Restransa/Dialogul competitiv/Negociere cu
publicare de anunt/ Negociere fara publicare de anunt /Cererea de oferte dupa caz

Numele beneficiarului
Numrul contractului
Numele persoanei responsabile de proiect

Publicarea anuntului de intentie (Daca este cazul)
Data depunerii de catre Autoritatea
contractanta a anuntului de intentie pentru
verificarea acestuia la Centrul Regional de
Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit
<inserai data>
Data limit pentru verificarea anuntului de
intentie de catre Centrul Regional de Plati
pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit
<inserai data>< max.5 zile lucrtoare dup
prezentarea anuntului de intentie prevzut>
Data emiterii constatarilor de aplicare a
legislatiei in domeniu privind anuntul de
intentie de catre Centrul Regional de Plati
pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit (Fisa
naveta - Nota intermediara/Raspunsul)
Daca se constata abateri
Nu Da
Data Data

Abateri constatate de Centrul Regional de
Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit
Conform Fisei naveta Nota intermediara/
Raspunsul nr............/..............
Publicarea anunului de participare (Daca este cazul)
Data depunerii de catre Autoritatea
contractanta a anuntului de participare pentru
verificarea acestuia la Centrul Regional de
Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit
<inserai data>
Data limit pentru verificarea anuntului de
participare de catre Centrul Regional de Plati
pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit
<insereaz data > < max.5 zile lucrtoare dup
prezentarea anunului de participare>
Data emiterii constatarilor de aplicare a
legislatiei in domeniu privind anuntul de
participare de catre Centrul Regional de Plati
pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit (Fisa
naveta - Nota intermediara/Raspunsul)
Daca se constata abateri
Nu Da
Data Data

Abateri constatate de Centrul Regional de
Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit
Conform Fisei naveta Nota intermediara/
Raspunsul nr............/..............
Documentatia de atribuire
Data depunerii de catre Autoritatea
contractanta a documentatiei de atribuire
pentru verificare la Centrul Regional de Plati
pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit
<inserai data>
Ministerul Agriculturii,
Padurilor si Dezvoltarii
Rurale
A.P.D.R.P.
P.N.D.R. 2007 - 2013
Manual de proceduri pentru atribuirea contractelor de achizitie
publica pentru proiectele finantate prin PNDR
Manual operational de implementare
Cod Manual M01-06
Versiunea 067
Pagina:64
din 81Data limit pentru verificarea documentatiei
de atribuire de catre Centrul Regional de Plati
pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit
<insereaz data>< max.5 zile lucrtoare dup
prezentarea documentatiei de atribuire>
Data emiterii constatarilor de aplicare a
legislatiei in domeniu privind documentatia de
atribuire de catre Centrul Regional de Plati
pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit (Fisa
naveta - Nota intermediara/Raspunsul)
Daca se constata abateri
Nu Da
Data Data

Abateri constatate de Centrul Regional de
Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit
Conform Fisei naveta Nota intermediara/
Raspunsul nr............/..............
Comisia de evaluare
Data depunerii de catre Autoritatea
contractanta a documentatiei aferente
comisiei de evaluare pentru verificare la
Centrul Regional de Plati pentru Dezvoltare
Rurala si Pescuit
<inserai data>
Data limit pentru verificarea documentatiei
aferente comisiei de evaluare de catre
Centrul Regional de Plati pentru Dezvoltare
Rurala si Pescuit
<insereaz data>< max.5 zile lucrtoare dup
prezentarea dosarului comisiei de evaluare>
Data emiterii constatarilor de aplicare a
legislatiei in domeniu privind comisia de
evaluare de catre Centrul Regional de Plati
pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit (Fisa
naveta - Nota intermediara/Raspunsul)
Daca se constata abateri
Nu Da
Data Data

Abateri constatate de Centrul Regional de
Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit
Conform Fisei naveta Nota intermediara/
Raspunsul nr............/..............
Proces verbal al sedintei de deschidere a ofertelor si raportul procedurii de atribuire
Data depunerii de catre Autoritatea
contractanta a procesului verbal al sedintei de
deschidere a ofertelor si a raportului de
atribuire pentru verificare la Centrul Regional
de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit
<inserai data>
Data limit pentru verificarea procesului
verbal al sedintei de deschidere a ofertelor si
a raportului de atribuire de catre Centrul
Regional de Plati pentru Dezvoltare Rurala si
Pescuit
<inserati data>< max.5 zile lucrtoare dup
prezentarea dosarului de evaluare>
Data emiterii constatarilor de aplicare a
legislatiei in domeniu privind procesul verbal
al sedintei de deschidere a ofertelor si a
raportului de atribuire de catre Centrul
Regional de Plati pentru Dezvoltare Rurala si
Pescuit (Fisa naveta - Nota
intermediara/Raspunsul)
Daca se constata abateri
Nu Da
Data Data

Abateri constatate de Centrul Regional de
Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit
Conform Fisei naveta Nota intermediara/
Raspunsul nr............/..............
Contractul
Ministerul Agriculturii,
Padurilor si Dezvoltarii
Rurale
A.P.D.R.P.
P.N.D.R. 2007 - 2013
Manual de proceduri pentru atribuirea contractelor de achizitie
publica pentru proiectele finantate prin PNDR
Manual operational de implementare
Cod Manual M01-06
Versiunea 067
Pagina:65
din 81Data depunerii de catre Autoritatea
contractanta a contractului pentru verificare la
Centrul Regional de Plati pentru Dezvoltare
Rurala si Pescuit
<inserai data>
Data limit pentru verificarea contractului de
catre Centrul Regional de Plati pentru
Dezvoltare Rurala si Pescuit
<inserati data><max.5 zile lucrtoare dup
prezentarea dosarului de contractare >
Data emiterii constatarilor de aplicare a
legislatiei in domeniu privind contractul de
catre Centrul Regional de Plati pentru
Dezvoltare Rurala si Pescuit (Fisa naveta -
Nota intermediara/Raspunsul)
Daca se constata abateri
Nu Da
Data Data

Abateri constatate de Centrul Regional de
Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit
Conform Fisei naveta Nota intermediara/
Raspunsul nr............/..............

Intocmit : Verificat:
Expert SA-CRPDRP: Sef Serviciu Achizitii-CRPDRP:
Nume/Prenume: Nume/Prenume:
Semnatura: Semnatura:
Data: Data:
Ministerul Agriculturii,
Padurilor si Dezvoltarii
Rurale
A.P.D.R.P.
P.N.D.R. 2007 - 2013
Manual de proceduri pentru atribuirea contractelor de achizitie
publica pentru proiectele finantate prin PNDR
Manual operational de implementare
Cod Manual M01-06
Versiunea 067
Pagina:66
din 81Formular S1
FISA NAVETA PENTRU DOCUMENTELE SPECIFICE PROCEDURII DE ATRIBUIRE A
CONTRACTELOR DE ACHIZITII PUBLICE DE SERVICII
Seciunea 1 Cererea
Numrul de nregistrare al expeditorului/data..
Numrul de nregistrare al destinatarului/data..
De la: Ctre:
Beneficiarul de fonduri publice
nerambursabile
Centrul Regional de Plati pentru
Dezvoltare Rurala si Pescuit
Reprezentantul legal de proiect: Director CRPDRP:
Data trimiterii: __/__/_____ pot curier
Termenul limit pentru rspuns maximum 5 zile lucratoare de la data primirii - (a se
completa de ctre persoana nsrcinat cu achiziiile publice la Centrul Regional de Plati
pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit): __/__/_____
Versiunea: Cererea iniial
Versiunea nr. __
Referire la Cererea de fonduri publice nerambursabile catre APDRP
Numele beneficiarului
Numrul cererii de finantare
Achizitii de: Servicii
Tipul procedurii : Cumparare directa
Concurs de solutii
Cerere de oferte
Negociere cu publicarea prealabila a unui anunt de Participare
Negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare
Dialogul competitiv
Licitatia restransa
Licitatia deschisa
Tipul documentului prezentat:
Anuntul de intentie (daca este cazul) pentru verificare si constatari
Anuntul de participare (daca este cazul) pentru verificare si constatari
Documentatia de atribuire pentru verificare si constatari
Lista membrilor propui pentru comisia de evaluare pentru verificare si constatari
Proces verbal intermediar de evaluare pentru verificare si constatari
Raport privind selectarea candidatilor pentru verificare si constatari
Procesul verbal al sedintei de deschidere a ofertelor pentru verificare si constatari
Raportul procedurii de atribuire pentru verificare si constatari
Contractul pentru verificare si constatari
Adendum la contract (daca este cazul) pentru verificare si constatari
Altele (specificati): pentru informare verificare si
constatari
Data : __/__/____
Nume/Prenume: Funcia :
Semntura :
Stampila:
Ministerul Agriculturii,
Padurilor si Dezvoltarii
Rurale
A.P.D.R.P.
P.N.D.R. 2007 - 2013
Manual de proceduri pentru atribuirea contractelor de achizitie
publica pentru proiectele finantate prin PNDR
Manual operational de implementare
Cod Manual M01-06
Versiunea 067
Pagina:67
din 81Formular S2
FISA NAVETA PENTRU DOCUMENTELE SPECIFICE PROCEDURII DE ATRIBUIRE
A CONTRACTELOR DE ACHIZITII PUBLICE DE SERVICII *
Seciunea 2 Nota intermediara (Raspunsul)

Numrul de nregistrare al expeditorului/data.
De la: Ctre:
Centrul Regional de Plati pentru Dezvoltare
Rurala si Pescuit
Beneficiarul de fonduri publice
nerambursabile
Director CRPDRP: Reprezentant legal de proiect:

Versiunea: Cererea iniial
Versiunea Nr. __

Referire la Cererea de fonduri publice nerambursabile catre APDRP
Numele beneficiarului
Numrul cererii de finantare

Achizitii de : SERVICII
Tipul procedurii :
Tipul documentului :
Daca se constata abateri

Da (rugm prezentai din nou) Nu

Abateri constatate:

Recomandari pentru corectarea abaterilor**:

Intocmit : Verificat : Avizat:
Expert SA Sef Serviciu Achizitii: Director CRPDRP:
Nume/Prenume Nume/Prenume: Nume/Prenume:
Semnatura: Semnatura: Semnatura:
Data : __/__/____ Data : __/__/____ Data : __/__/____
Stampila
Transmis la data de __/__/___ de ctre: .... pot cu confirmare de primire Curier

* CRPDRP va verifica fiecare etapa a procedurii de licitatie.
**Daca recomandarile nu vor fi respectate, iar abaterile nu vor fi corectate, cererea de
plata a beneficiarului catre APDRP va fi respinsa. Prezenta nota intermediara priveste
exclusiv punctele de verificare din listele de verificare anexate.
Prezenta nota intermediara emisa de APDRP nu exonereaza Autoritatea contractanta de
obligatia respectarii in integralitate a legislatiei romane in vigoare. Responsabilitatea
pentru deciziile adoptate pe parcursul procesului de atribuire a contractelor care intra
sub incidenta legii privind atribuirea contractelor de achizitie publica revine Autoritatii
contractante.
Ministerul Agriculturii,
Padurilor si Dezvoltarii
Rurale
A.P.D.R.P.
P.N.D.R. 2007 - 2013
Manual de proceduri pentru atribuirea contractelor de achizitie
publica pentru proiectele finantate prin PNDR
Manual operational de implementare
Cod Manual M01-06
Versiunea 067
Pagina:68
din 81Formular S3

RAPORT DE ACTIVITATE PENTRU PROCEDURA DE ATRIBUIRE A CONTRACTELOR DE
ACHIZITII PUBLICE DE SERVICII
1

Emitent: Centrul Regional de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit

Data si numarul de inregistrare la emitent

Destinatar: (Beneficiarul de fonduri publice nermbursabile)

Titlul contractului:

Numrul cererii de finantare:

Natura contractului de achiziii publice: SERVICII

Tipul procedurii de achiziie publica aplicata:

Constatari:

Documente anexate: (se vor mentiona si anexa toate notele intermediare pentru fiecare etapa
a procedurii de licitatie, si listele de verificarea aferente si, daca este cazul, Avizul consultativ)

Autoritatea Contractanta a semnat contractul de achiziii servicii (nr./data) cu
Contractorulantul (denumirea conform specificatiilor din contract), in valoare de (se va
mentiona suma totala in cifre si litere in Ron), fara TVA, actualizare, si cheltuieli diverse si
neprevazute)., din care TVA .......

Valoarea licitata:.........(Ron/Euro la cursul din bugetul indicativ)

Intocmit : Verificat : Avizat:
Expert SA Sef Serviciu Achizitii: Director CRPDRP:
Nume/Prenume Nume/Prenume: Nume/Prenume:
Semnatura: Semnatura: Semnatura:
Data : __/__/____ Data : __/__/____ Data : __/__/____
Stampila
Transmis la data de __/__/___ de ctre: ........ pot cu confirmare de primire curier


Prezentul raport de activitate priveste exclusiv punctele de verificare din listele anexate.
Acest raport de activitate nu exonereaza Autoritatea contractanta de obligatia respectarii
in integralitate a legislatiei romane in vigoare privind achizitiile publice.
Responsabilitatea pentru deciziile adoptate pe parcursul procesului de atribuire a
contractelor care intra sub incidenta legii privind atribuirea contractelor de achizitie
publica revine Autoritatii contractante.

1
Se va emite in termen de maxim 5 zile lucratoare de la data primirii documentatiei.
Formatat: Font: Nu Aldin
Ministerul Agriculturii,
Padurilor si Dezvoltarii
Rurale
A.P.D.R.P.
P.N.D.R. 2007 - 2013
Manual de proceduri pentru atribuirea contractelor de achizitie
publica pentru proiectele finantate prin PNDR
Manual operational de implementare
Cod Manual M01-06
Versiunea 067
Pagina:69
din 81

Formular P1
FISA NAVETA PENTRU DOCUMENTELE SPECIFICE PROCEDURII DE ATRIBUIRE
A CONTRACTELOR DE ACHIZITII PUBLICE DE FURNIZARE PRODUSE
Seciunea 1 Cererea
Numrul de nregistrare al expeditorului/data..
Numrul de nregistrare al destinatarului/data..
De la: Ctre:
Beneficiarul de fonduri publice
nerambursabile
Centrul Regional de Plati pentru Dezvoltare
Rurala si Pescuit
Reprezentant legal de proiect: Director CRPDRP:
Data trimiterii: __/__/_____ pot curier
Termenul limit pentru rspuns maximum 5 zile lucratoare de la data primirii -
(a se completa de ctre persoana nsrcinat cu achiziiile publice la Centrul
Regional de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit): __/__/_____
Versiunea: Cererea iniial
Versiunea nr. __
Referire la Cererea de fonduri publice nerambursabile catre APDRP
Numele beneficiarului
Numrul cererii de finantare
Achizitii de: Furnizare produse
Tipul procedurii : Cumparare directa
Concurs de solutii
Cerere de oferte
Negociere cu publicarea prealabila a unui anunt de participare
Negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare
Dialogul competitiv
Licitatia restransa
Licitatia deschisa
Tipul documentului prezentat:
Anuntul de intentie (daca este cazul) pentru verificare si constatari
Anuntul de participare (daca este cazul) pentru verificare si constatari
Documentatia de atribuire pentru verificare si constatari
Lista membrilor propui pentru comisia de evaluare pentru verificare si constatari
Proces verbal intermediar de evaluare pentru verificare si constatari
Raport privind selectarea candidatilor pentru verificare si constatari
Procesul verbal al sedintei de deschidere a ofertelor pentru verificare si constatari
Raportul procedurii de atribuire pentru verificare si constatari
Contractul pentru verificare si constatari
Adendum la contract (daca este cazul) pentru verificare si constatari
Altele (specificati): pentru informare verificare si
constatari
Data : __/__/____
Nume/Prenume: Funcia :
Semntura :
Stampila:
Ministerul Agriculturii,
Padurilor si Dezvoltarii
Rurale
A.P.D.R.P.
P.N.D.R. 2007 - 2013
Manual de proceduri pentru atribuirea contractelor de achizitie
publica pentru proiectele finantate prin PNDR
Manual operational de implementare
Cod Manual M01-06
Versiunea 067
Pagina:70
din 81
Formular P2
FISA NAVETA PENTRU DOCUMENTELE SPECIFICE PROCEDURII DE
ATRIBUIRE A CONTRACTELOR DE ACHIZITII PUBLICE DE FURNIZARE
PRODUSE *
Seciunea 2 Nota intermediara (Raspunsul)

Numrul de nregistrare al expeditorului/data.
De la: Ctre:
Centrul Regional de Plati pentru
Dezvoltare Rurala si Pescuit
Beneficiarul de fonduri publice
nerambursabile
Director CRPDRP: Reprezentant legal de proiect:
Versiunea: Cererea iniial
Versiunea Nr. __
Referire la Cererea de fonduri publice nerambursabile catre APDRP
Numele beneficiarului
Numrul cererii de finantare

Achizitii de : FURNIZARE PRODUSE
Tipul procedurii :
Tipul documentului :
Daca se constata abateri

Da (rugm prezentai din nou) Nu

Abateri constatate:

Recomandari pentru corectarea abaterilor**:

Intocmit : Verificat : Avizat:
Expert SA Sef Serviciu Achizitii: Director CRPDRP:
Nume/Prenume Nume/Prenume: Nume/Prenume:
Semnatura: Semnatura: Semnatura:
Data : __/__/____ Data : __/__/____ Data : __/__/____
Stampila
Transmis la data de __/__/___ de ctre: .... pot cu confirmare de primire curier

* CRPDRP va verifica fiecare etapa a procedurii de licitatie.
**Daca recomandarile nu vor fi respectate, iar abaterile nu vor fi corectate, cererea de
plata a beneficiarului catre APDRP va fi respinsa. Prezenta nota intermediara priveste
exclusiv punctele de verificare din listele de verificare anexate.
Prezenta nota intermediara emisa de APDRP nu exonereaza Autoritatea contractanta
de obligatia respectarii in integralitate a legislatiei romane in vigoare.
Responsabilitatea pentru deciziile adoptate pe parcursul procesului de atribuire a
contractelor care intra sub incidenta legii privind atribuirea contractelor de achizitie
publica revine Autoritatii contractante.


Ministerul Agriculturii,
Padurilor si Dezvoltarii
Rurale
A.P.D.R.P.
P.N.D.R. 2007 - 2013
Manual de proceduri pentru atribuirea contractelor de achizitie
publica pentru proiectele finantate prin PNDR
Manual operational de implementare
Cod Manual M01-06
Versiunea 067
Pagina:71
din 81
Formular P3
RAPORT DE ACTIVITATE PENTRU PROCEDURA DE ATRIBUIRE A CONTRACTELOR
DE ACHIZITII PUBLICE DE FURNIZARE PRODUSE
1

Emitent: Centrul Regional de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit

Data si numarul de inregistrare la emitent

Destinatar: (Beneficiarul de fonduri publice nermbursabile)

Titlul contractului:

Numrul cererii de finantare:

Natura contractului de achiziii publice: FURNIZARE PRODUSE

Tipul procedurii de achiziie publica aplicata:

Constatari:

Documente anexate: (se vor mentiona si anexa toate notele intermediare pentru fiecare
etapa a procedurii de licitatie, si listele de verificare aferente si, daca este cazul, Avizul
consultativ)

Autoritatea Contractanta a semnat contractul de achiziii serviciiproduse (nr./data) cu
Contractorulantul (denumirea conform specificatiilor din contract), in valoare de (se va
mentiona suma totala in cifre si litere in Ron), fara TVA, actualizare ,si cheltuieli diverse si
neprevazute) din care TVA .........

Valoarea licitata:.........(Ron/Euro la cursul din bugetul indicativ)

Intocmit : Verificat : Avizat:
Expert SA Sef Serviciu Achizitii: Director CRPDRP:
Nume/Prenume Nume/Prenume: Nume/Prenume:
Semnatura: Semnatura: Semnatura:
Data : __/__/____ Data : __/__/____ Data : __/__/____
Stampila
Transmis la data de __/__/___ de ctre: ........ pot cu confirmare de primire curier
Prezentul raport de activitate priveste exclusiv punctele de verificare din listele
anexate.
Acest raport de activitate nu exonereaza Autoritatea contractanta de obligatia
respectarii in integralitate a legislatiei romane in vigoare privind achizitiile publice.
Responsabilitatea pentru deciziile adoptate pe parcursul procesului de atribuire a
contractelor care intra sub incidenta legii privind atribuirea contractelor de achizitie
publica revine Autoritatii contractante.
1
Se va emite in termen de maxim 5 zile lucratoare de la data primirii documentatiei.

Formatat: Font: Nu Aldin
Ministerul Agriculturii,
Padurilor si Dezvoltarii
Rurale
A.P.D.R.P.
P.N.D.R. 2007 - 2013
Manual de proceduri pentru atribuirea contractelor de achizitie
publica pentru proiectele finantate prin PNDR
Manual operational de implementare
Cod Manual M01-06
Versiunea 067
Pagina:72
din 81Formular L1
FISA NAVETA PENTRU DOCUMENTELE SPECIFICE PROCEDURII DE ATRIBUIRE A
CONTRACTELOR DE ACHIZITII PUBLICE DE LUCRARI
Seciunea 1 Cererea
Numrul de nregistrare al expeditorului/data..
Numrul de nregistrare al destinatarului/data..
De la: Ctre:
Beneficiarul de fonduri publice
nerambursabile
Centrul Regional de Plati pentru
Dezvoltare Rurala si Pescuit
Reprezentant legal de proiect: Director CRPDRP:
Data trimiterii: __/__/_____ pot curier
Termenul limit pentru rspuns maximum 5 zile lucratoare de la data primirii - (a se
completa de ctre persoana nsrcinat cu achiziiile publice la Centrul Regional de Plati
pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit): __/__/_____
Versiunea: Cererea iniial
Versiunea nr. __
Referire la Cererea de fonduri publice nerambursabile catre APDRP
Numele beneficiarului
Numrul cererii de finantare
Achizitii de: Lucrari
Tipul procedurii : Cumparare directa
Concurs de solutii
Cerere de oferte
Negociere cu publicarea prealabila a unui anunt de participare
Negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare
Dialogul competitiv
Licitatia restransa
Licitatia deschisa
Tipul documentului prezentat:
Anuntul de intentie (daca este cazul) pentru verificare si constatari
Anuntul de participare (daca este cazul) pentru verificare si constatari
Documentatia de atribuire pentru verificare si constatari
Lista membrilor propui pentru comisia de evaluare pentru verificare si constatari
Proces verbal intermediar de evaluare pentru verificare si constatari
Raport privind selectarea candidatilor pentru verificare si constatari
Procesul verbal al sedintei de deschidere a ofertelor pentru verificare si constatari
Raportul procedurii de atribuire pentru verificare si constatari
Contractul pentru verificare si constatari
Adendum la contract (daca este cazul) pentru verificare si constatari
Altele (specificati): pentru informare verificare si
constatari
Data : __/__/____
Nume/Prenume: Funcia :
Semntura :
Stampila:
Ministerul Agriculturii,
Padurilor si Dezvoltarii
Rurale
A.P.D.R.P.
P.N.D.R. 2007 - 2013
Manual de proceduri pentru atribuirea contractelor de achizitie
publica pentru proiectele finantate prin PNDR
Manual operational de implementare
Cod Manual M01-06
Versiunea 067
Pagina:73
din 81Formular L2
FISA NAVETA PENTRU DOCUMENTELE SPECIFICE PROCEDURII DE ATRIBUIRE A
CONTRACTELOR DE ACHIZITII PUBLICE DE LUCRARI *
Seciunea 2 Nota intermediara

Numrul de nregistrare al expeditorului/data.
De la: Ctre:
Centrul Regional de Plati pentru
Dezvoltare Rurala si Pescuit
Beneficiarul de fonduri publice
nerambursabile
Director CRPDRP: Reprezentant legal de proiect:
Versiunea: Cererea iniial
Versiunea Nr. __
Referire la Cererea de fonduri publice nerambursabile catre APDRP
Numele Beneficiarului
Numrul cererii de finantare

Achizitii de : LUCRARI
Tipul procedurii :
Tipul documentului :
Daca se constata abateri

Da (rugm prezentai din nou) Nu

Abateri constatate:

Recomandari pentru corectarea abaterilor**:

Intocmit : Verificat : Avizat:
Expert SA Sef Serviciu Achizitii: Director CRPDRP:
Nume/Prenume Nume/Prenume: Nume/Prenume:
Semnatura: Semnatura: Semnatura:
Data : __/__/____ Data : __/__/____ Data : __/__/____
Stampila
Transmis la data de __/__/___ de ctre: .... pot cu confirmare de primire curier
* CRPDRP va verifica fiecare etapa a procedurii de licitatie.
**Daca recomandarile nu vor fi respectate, iar abaterile nu vor fi corectate, cererea de
plata a beneficiarului catre APDRP va fi respinsa. Prezenta nota intermediara priveste
exclusiv punctele de verificare din listele de verificare anexate.
Prezenta nota intermediara emisa de APDRP nu exonereaza Autoritatea contractanta de
obligatia respectarii in integralitate a legislatiei romane in vigoare. Responsabilitatea
pentru deciziile adoptate pe parcursul procesului de atribuire a contractelor care intra sub
incidenta legii privind atribuirea contractelor de achizitie publica revine Autoritatii
contractante.

Ministerul Agriculturii,
Padurilor si Dezvoltarii
Rurale
A.P.D.R.P.
P.N.D.R. 2007 - 2013
Manual de proceduri pentru atribuirea contractelor de achizitie
publica pentru proiectele finantate prin PNDR
Manual operational de implementare
Cod Manual M01-06
Versiunea 067
Pagina:74
din 81Formular L3
RAPORT DE ACTIVITATE PENTRU PROCEDURA DE ATRIBUIRE A CONTRACTELOR
DE ACHIZITII PUBLICE DE LUCRARI
1

Emitent: Centrul Regional de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit

Data si numarul de inregistrare la emitent

Destinatar: (Beneficiarul de fonduri publice nermbursabile)

Titlul contractului:

Numrul cererii de finantare:

Natura contractului de achiziii publice: LUCRARI

Tipul procedurii de achiziie publica aplicata:

Constatari:

Documente anexate: (se vor mentiona si anexa toate notele intermediare pentru fiecare
etapa a procedurii de licitatie, si listele de verificare aferente si, daca este cazul, Avizul
consultativ)

Autoritatea Contractanta a semnat contractul de achiziii serviciilucrari (nr./data) cu
Contractorulantul (denumirea conform specificatiilor din contract), in valoare de (se va
mentiona suma totala in cifre si litere in Ron), fara TVA, actualizare ,si cheltuieli diverse si
neprevazute) din care TVA..........

Valoarea licitata:.........(Ron/Euro la cursul din bugetul indicativ)

Intocmit : Verificat : Avizat:
Expert SA: Sef Serviciu Achizitii: Director CRPDRP:
Nume/Prenume: Nume/Prenume: Nume/Prenume:
Semnatura: Semnatura: Semnatura:
Data : __/__/____ Data : __/__/____ Data : __/__/____
Stampila
Transmis la data de __/__/___ de ctre: ........ pot cu confirmare de primire curier

Prezentul raport de activitate priveste exclusiv punctele de verificare din listele
anexate. Acest raport de activitate nu exonereaza Autoritatea contractanta de obligatia
respectarii in integralitate a legislatiei romane in vigoare privind achizitiile publice.
Responsabilitatea pentru deciziile adoptate pe parcursul procesului de atribuire a
contractelor care intra sub incidenta legii privind atribuirea contractelor de achizitie
publica revine Autoritatii contractante.

1
Se va emite in termen de maxim 5 zile lucratoare de la data primirii documentatiei.
Formatat: Font: Nu Aldin
Ministerul Agriculturii,
Padurilor si Dezvoltarii
Rurale
A.P.D.R.P.
P.N.D.R. 2007 - 2013
Manual de proceduri pentru atribuirea contractelor de achizitie
publica pentru proiectele finantate prin PNDR
Manual operational de implementare
Cod Manual M01-06
Versiunea 067
Pagina:75
din 81Formular Anexa 5c

Registrul de intrari/iesiri documente aferente procedurii de atribuire a contractelor de achizitii publice
(obligatoriu de folosit de ctre Autoritatea Contractanta)


No.
Crt.
DOCUMENTE INTRATE DOCUMENTE IEITE
Data si nr.
de
nregistrare
Denumirea
documentului
Nume si nr.
nregistrare
emitent
/Coninutul
pe scurt
Compartimentul cruia
i s-a repartizat documentul
Termenul
de
realizare
Data si nr.
de
nregistrare
Denumirea
documentului
Coninutul
pe scurt
Destinatar
Denumire Data Semntura


Ministerul Agriculturii,
Padurilor si Dezvoltarii
Rurale
A.P.D.R.P.
P.N.D.R. 2007 - 2013
Manual de proceduri pentru atribuirea contractelor de achizitie
publica pentru proiectele finantate prin PNDR
Manual operational de implementare
Cod Manual M01-06
Versiunea 067
Pagina:76
din 81
Formular Anexa 5d


STADIUL PROCEDURILOR DE ATRIBUIRE

la data de ......................................

Centrul Regional de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit
............................................................


Nr.
crt.
Beneficiar Denumire proiect/masura... Procedura de achizitii
(furnizare produse sau
lucrari)*


* Se va mentiona procedura care a fost finalizata si verificata fara a se emite
insa raportul de activitate.


Expert SA-CRPDRP Sef Serviciu Achizitii-CRPDRP
Nume/prenume Nume/prenume
Semnatura Semnatura
Data Data

Ministerul Agriculturii,
Padurilor si Dezvoltarii
Rurale
A.P.D.R.P.
P.N.D.R. 2007 - 2013
Manual de proceduri pentru atribuirea contractelor de achizitie
publica pentru proiectele finantate prin PNDR
Manual operational de implementare
Cod Manual M01-06
Versiunea 067
Pagina:77
din 81Formular Anexa 5e

RAPORT DE VERIFICARE
Nr./data:

Beneficiarul public: Aprobat
Denumire Proiect: Director General
Cod proiect: Adjunct Plati
Masura:

1. < Procedura de achizitii s-a desfasurat cu respectarea prevederilor Manualului de
proceduri pentru atribuirea contractelor de achizitie publica pentru proiectele
finantate prin PNDR>.

sau

2. <S-au constatat urmatoarele diferente de evaluare:>
Motive:

sau

3. <Procedura de achizitii nu s-a desfasurat cu respectarea prevederilor Manualului
de proceduri pentru atribuirea contractelor de achizitie publica pentru proiectele
finantate prin PNDR>.
Motive:

1. Procedura:

<Procedura de achizitii s-a desfasurat cu respectarea prevederilor Manualului de
proceduri pentru contractele de achizitii servicii, bunuri si lucrari>
sau
<S-au constatat urmatoarele diferente de evaluare:>

2. Procedura:

<Procedura de achizitii s-a desfasurat cu respectarea prevederilor Manualului de
proceduri pentru contractele de achizitii servicii, bunuri si lucrari>
sau
<S-au constatat urmatoarele diferente de evaluare:>

3. Procedura:

<Procedura de achizitii s-a desfasurat cu respectarea prevederilor Manualului de
proceduri pentru contractele de achizitii servicii, bunuri si lucrari>
sau
<S-au constatat urmatoarele diferente de evaluare:>
Formatat: Stnga-dreapta
Ministerul Agriculturii,
Padurilor si Dezvoltarii
Rurale
A.P.D.R.P.
P.N.D.R. 2007 - 2013
Manual de proceduri pentru atribuirea contractelor de achizitie
publica pentru proiectele finantate prin PNDR
Manual operational de implementare
Cod Manual M01-06
Versiunea 067
Pagina:78
din 81Etc.
Documente justificative (copii):
1. Denumire/cod document
2. Denumire/cod document
3. Denumire/cod document
Etc.

Intocmit : Verificat : Avizat:
Expert 1 SA: Expert 2 SA: Sef Serviciu SA:
Nume/Prenume: Nume/Prenume: Nume/Prenume:
Semnatura: Semnatura: Semnatura:
Data: Data: Data:Ministerul Agriculturii,
Padurilor si Dezvoltarii
Rurale
A.P.D.R.P.
P.N.D.R. 2007 - 2013
Manual de proceduri pentru atribuirea contractelor de achizitie
publica pentru proiectele finantate prin PNDR
Manual operational de implementare
Cod Manual M01-06
Versiunea 067
Pagina:79
din 81Formular Anexa 5f

SOLUTIONAREA DIFERENTELOR DE EVALUARE
Nr./data:
Centrul Regional ............................................................

Beneficiarul public:
Denumire Proiect:
Cod proiect:
Masura:

1. Procedura:
<Au fost remediate urmatoarele diferente de evaluare:> sau
<Nu s-au remediat urmatoarele diferente de evaluare:>
<Motivul:>
2. Procedura:
<Au fost remediate urmatoarele diferente de evaluare:> sau
<Nu s-au remediat urmatoarele diferente de evaluare:>
<Motivul:>
3. Procedura:
<Au fost remediate urmatoarele diferente de evaluare:> sau
<Nu s-au remediat urmatoarele diferente de evaluare:>
<Motivul:>
Etc.

Documente justificative (copii):
1. Denumire/cod document
2. Denumire/cod document
3. Denumire/cod document
Etc.

Intocmit : Verificat : Aprobat:

Expert SA-CRPDRP: Sef serviciu Achizitii-CRPDRP: Director CRPDRP:
Nume/Prenume: Nume/Prenume: Nume/Prenume:
Semnatura: Semnatura: Semnatura:
Data: Data: Data:

Se va completa numai de catre Serviciul Achizitii din cadrul APDRP

RASPUNS: ACCEPTAT
NEACCEPTAT

Intocmit : Verificat : Avizat:
Expert 1 SA: Expert 2 SA: Sef Serviciu SA:
Nume/Prenume: Nume/Prenume Nume/Prenume:
Semnatura: Semnatura: Semnatura:
Data : Data : Data :

Aprobat
Director General
Adjunct Plati.
Ministerul Agriculturii,
Padurilor si Dezvoltarii
Rurale
A.P.D.R.P.
P.N.D.R. 2007 - 2013
Manual de proceduri pentru atribuirea contractelor de achizitie
publica pentru proiectele finantate prin PNDR
Manual operational de implementare
Cod Manual M01-06
Versiunea 067
Pagina:80
din 81Formular Anexa 6

FIA CU NECESARUL DE PREGTIRE PROFESIONAL

CRPDRP
Numele persoanei care completeaz fia: Sef Serviciu Achizitii-CRPDRP
Semntura..............
Data.........................

Numele i prenumele
angajailor propui
pentru instruire
Tipul de instruire
necesar
Perioada n care angajatul
este disponibil pentru
efectuarea instruirii


Aprobat,
Director CRPDRP
Nume/Prenume:
Semnatura:
Data:
Ministerul Agriculturii,
Padurilor si Dezvoltarii
Rurale
A.P.D.R.P.
P.N.D.R. 2007 - 2013
Manual de proceduri pentru atribuirea contractelor de achizitie
publica pentru proiectele finantate prin PNDR
Manual operational de implementare
Cod Manual M01-06
Versiunea 067
Pagina:81
din 81Formular Anexa 7

PROCES VERBAL DE PREDARE PRIMIRE A DOCUMENTELOR SPECIFICE
PROCEDURILOR DE ACHIZITII PUBLICE


INCHEIAT INTRE:


REPREZENTANT SERVICIUL ACHIZITII - CRPDRP (nume, prenume si semntura)


REPREZENTANT SERVICIUL VERIFICARE CERERI DE PLATA - OJPDRP (nume,
prenume si semntura)


DENUMIRE BENEFICIAR


DOCUMENTE PREDATE / PRIMITE:

RAPORT DE ACTIVITATE (un exemplar original si Raportul de Activitate de
la UCVAP daca este cazul)

DOSAR DE CONTRACTARE (contractul si ofertele financiara si tehnica)

PTH + CS + LC + DDE (daca este cazul)

DATA,