Sunteți pe pagina 1din 4

Disciplina: Educatie tehnologica

Anul colar: 2011-2012


Unitate de invmnt: coala cu clasele !-"!!! #omanesti
$lasa a "!!-a
%r& ore'sptmn: 1
(ro)esor !)rim Andrei
PLANIFICARE CALENDARISTIC
SEMESTRUL I
Nr.
crt.
Unitatea de
competen
Competene speciice Conin!t!ri
Nr. ore Sptm"na
#$s.
T LT IP T LT IP
(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
%. Forme de ener&ie 1&1 !denti)icarea )ormelor de
energie* surselor i a
principalelor tehnologii de
o+inere a acesteia
,&1 "alori)icarea lim+a-ului
tehnic speci)ic domeniului
energetic
(re.entarea modulului/
!nstructa- privind normele
de securitate i sntate 0n
munc
1orme de energie:
mecanic* termic*
chimic* luminoas*
electric etc&
% S%
1
'. S!rse de ener&ie 1&1 !denti)icarea )ormelor de
energie* surselor i a
principalelor tehnologii de
o+inere a acesteia
1&2 Anali.area e)ectelor
tehnologiilor de producere a
energiei i utili.area ei asupra
mediului
2&1 Anali.area modalitilor de
valori)icare e)icient a resurselor
din domeniul energetic
,&1 "alori)icarea lim+a-ului
tehnic speci)ic domeniului
energetic
urse de energie
%


S'

(. E)emente de )im$a*
&raic speciic
,&1 "alori)icarea lim+a-ului
tehnic speci)ic domeniului
energetic
Elemente de lim+a-
gra)ic speci)ic
% S(
+. Te,no)o&ii de
o$inere a ener&iei
1&1 !denti)icarea )ormelor de
energie* surselor i a
principalelor tehnologii de
o+inere a acesteia
1&2 Anali.area e)ectelor
tehnologiilor de producere a
energiei i utili.area ei asupra
mediului
2&2 Descrierea rolului )uncional
al elementelor dintr-o schem
electric
,&1 "alori)icarea lim+a-ului
tehnic speci)ic domeniului
energetic
2ehnologii de o+inere a
energiei
( S+
S-
S.
2
-. Transport /i
distri$!ie prin
sistem!) ener&etic
naiona)
1&1 !denti)icarea )ormelor
de energie* surselor i a
principalelor tehnologii de
o+inere a acesteia
1&2 Anali.area e)ectelor
tehnologiilor de producere a
energiei i utili.area ei asupra
mediului
2&2 Descrierea rolului )uncio-
nal al elementelor dintr-o
schem electric
,&1 "alori)icarea lim+a-ului
tehnic speci)ic domeniului
energetic
2ransport i distri+uie
prin sistemul energetic
naional
Domenii de utili.are
$onsumatori de energie
( S0
S1
S2
.. Ener&ia 3n
&ospodrie
1&1 !denti)icarea )ormelor de
energie* surselor i a
principalelor tehnologii de
o+inere a acesteia
1&, $ompararea di)eritelor )orme
de energie utili.ate 0n gospodrie
2&1 Anali.area modalitilor de
valori)icare e)icient a resurselor
din domeniul energetic
2&2 Descrierea rolului )uncional
al elementelor dintr-o schem
electric
,&1 "alori)icarea lim+a-ului
tehnic speci)ic domeniului
energetic
Energia 0n
gospodrie4
- 1orme de energie i
utili.area lor
- $ircuite electrice dintr-o
locuin
- $onsumatori electro-
casnici
- 3etode de economisire a
energiei
+ S%5
S%%
S%'
S%(
0. Impact!)
te,no)o&ii)or de
prod!cere /i
!ti)i6are a ener&iei
as!pra om!)!i /i a
1&1 !denti)icarea )ormelor de
energie* surselor i a
principalelor tehnologii de
o+inere a acesteia
1&2 Anali.area e)ectelor
!mpactul tehnologiilor
de producere i
utili.are a energiei
asupra omului i a
% S%+
,
medi!)!i tehnologiilor de producere a
energiei i utili.area ei asupra
mediului
,&1 "alori)icarea lim+a-ului
tehnic speci)ic domeniului
energetic
4&1 !denti)icarea unor locuri de
munc din domeniul energetic 0n
scopul orientrii pro)esionale
mediului
1. E7a)!are 2oate competenele 2oate coninuturile % S%-
4