Sunteți pe pagina 1din 1

ANEXA 2 LA CONTRACTUL DE NCHIRIERE

SCHITUL DARVARI cu sediul n Bucureti, Str. Schitul Darvari, nr 3, sector 2,


CF 11827551, repreentat! prin "rhi#. Teofil - Anstsoaie Dimitie ! n calitate de stare$,
identi%icat cu C&. Seria '', nr 3157(3, C)* 17+(11,(-3772, eli.erat! de Sec ia 1-, la data
de (5.(7.2((-, denu#it in continuare LOCATOR"
#i
S.C. ICE$ INTERNATIONAL S.R.L., cu sediul in Bucureti, Str. Cernauti 13,
Sector 2, av/nd nu#ar la 'e0. Corn. 1-(2+7(-22((7, C3& '4 2177(525, repreentat! prin
Doa#na Suanne )3'&DS")5! identi%icat! cu C&, seria '6, nr 33(-5,, eli.erat! de Sectia 8
*olitie, la data 13.(5.2((-, cu C)* 27+(+2(2,--28, %i prin, denu#it! in continuare
CHIRIA#"
At. & *artile au convenit ca plata serviciilor prestate de %urniorii de apa, 0ae i
ener0ie electric! pentru i#o.ilul supus contractului de nchiriere, situat pe strada
7avro0heni, nu#!rul 8, sector 3 din Bucure ti, s! se %ac! ast%el8
- Schitul Darvari se o.li0! s! achite %acturile %urniorilor de apa, 0ae i ener0ie
electric! pentru i#o.ilul supus contractului de nchiriere dintre p!r ti, #ai sus
#en ionat9
- Schitul Darvari re%acturea! lunar c!tre S.C. &C:* &)6:')"6&4)"; S.'.;.
contravaloarea consu#urilor de ap!, 0ae i ener0ie electric! pentru i#o.ilul
supus contractului de nchiriere, situat pe strada 7avro0heni, nu#!rul 8, sector 3
din Bucure ti i se o.li0! s! ata ee copia %acturilor de utilit! i cuprinse n %actura
privitoare la utilit! ile consu#ate la adresa #ai sus #en ionat!9
At. 2 S.C. &C:* &)6:')"6&4)"; S.'.;. are o.li0a ia de a pl!ti, n contul
Schitului Darvari, n ter#en de #a<in 2( de ile calendaristice, contravaloarea utilit!lor
re%acturate n con%or#itate cu prevederile art. 1 din preentul act adi ional la contractul de
nchiriere dintre p!r i9
At. ' )endeplinirea o.li0a iilor prev!ute la art.1 i art. 2 din preentul contract,
conduce la reilierea din o%iciu a contractului de nchiriere dintre p!r i privitor la i#o.ilul
situat pe strada 7avro0heni, nu#!rul 8, sector 3 din Bucure ti.
*reentul act a %ost ncheiat n data de (7.(2.2(1-, n 2 e<e#plare, i constituie act
adi ional la contractul de nchiriere se#nat ntre p!rti.
;4C"64', C=&'&"S,