Sunteți pe pagina 1din 12

ORDONAN DE URGEN Nr.

75 din 1 iunie 1999 *** Republicat


privind activitatea de audit inanciar
Text n vigoare ncepnd cu data de 5 noiembrie 2006
REALIZATOR !O"#A$IA %E I$&OR"ATI!' $EA"(
Textu) Ordonan*ei de urgen*+ a ,uvernu)ui nr- .5/01112 repub)icat+ n
"onitoru) O3icia) a) Romniei2 #artea I2 nr- 514 din 22 augu5t 20062 a 3o5t
actua)i7at prin produ5u) in3ormatic )egi5)ativ LE8 E8#ERT n ba7a acte)or
normative modi3icatoare2 pub)icate n "onitoru) O3icia) a) Romniei2 #artea I2
pn+ )a 2 noiembrie 2006
9 Ordonan*a ,uvernu)ui nr- 6./200:2 aprobat+ prin Legea nr- 006/200:;
9 Legea nr- 61./2006-
!A". 1
Di#p$%i&ii 'enerale
AR(. 1
"re%enta $rd$nan& de ur'en& c$n#tituie cadrul )uridic pentru $r'ani%area
activit&ii de audit inanciar *i re'le+entarea e,ercitrii independente a pr$e#iei de
audit$r inanciar de ctre per#$anele care au d$b-ndit acea#t calitate .n c$ndi&iile
prev%ute de pre%enta $rd$nan& de ur'en&.
AR(. /
Auditul inanciar repre%int activitatea de e,a+inare0 .n vederea e,pri+rii de
ctre audit$rii inanciari0 a unei $pinii a#upra #itua&iil$r inanciare0 .n c$n$r+itate
cu #tandardele de audit0 ar+$ni%ate cu #tandardele interna&i$nale de audit *i
ad$ptate de !a+era Audit$ril$r 1inanciari din R$+-nia0 denu+it .n c$ntinuare
!a+era.
AR(. 2
314 Audit$rul inanciar e#te per#$ana i%ic #au per#$ana )uridic ce d$b-nde*te
acea#t calitate .n c$ndi&iile pre%entei $rd$nan&e de ur'en&.
3/4 Audit$rii inanciari per#$ane i%ice #au per#$ane )uridice0 care au d$b-ndit
acea#t calitate *i #unt +e+bri ai !a+erei Audit$ril$r 1inanciari din R$+-nia0 .n
e,ercitarea independent a pr$e#iei p$t de#*ura5
a4 activitatea de audit inanciar6
b4 activitatea de audit intern6
c4 activit&i de c$n#ultan& inanciar7c$ntabil *i i#cal6
d4 activit&i de a#i'urare a +ana'e+entului inanciar7c$ntabil6
e4 activit&i de pre'tire pr$e#i$nal de #pecialitate .n d$+eniu6
4 activit&i de e,perti% c$ntabil6
'4 activit&i de evaluare6
84 activit&i de re$r'ani%are )udiciar *i lic8idare.
324 "er#$anele i%ice *i )uridice care au calitatea de audit$r inanciar p$t practica
activit&ile ec$n$+ic$7inanciare prev%ute la alin. 3/40 cu re#pectarea
re'le+entril$r #peciice iecreia dintre activit&ile re#pective0 dup ca%0 *i a
principiului independen&ei.
AR(. 9
Audit$rii inanciari0 .n e,ercitarea independent a pr$e#iei0 trebuie # ie liberi *i
percepu&i a i liberi de $rice c$n#tr-n'ere care ar putea aduce atin'ere principiil$r
de independen&0 $biectivitate *i inte'ritate pr$e#i$nal.
!A". /
:niin&area0 $r'ani%area *i atribu&iile !a+erei Audit$ril$r 1inanciari din R$+-nia
AR(. 5
314 ;e .niin&ea% !a+era Audit$ril$r 1inanciari din R$+-nia0 per#$an )uridic
aut$n$+0 ca $r'ani%a&ie pr$e#i$nal de utilitate public r #c$p lucrativ.
3/4 !a+era0 .n nu+ele #tatului0 $r'ani%ea%0 c$$rd$nea% *i aut$ri%ea%
de#*urarea activit&ii de audit inanciar .n R$+-nia.
324 !a+era are ur+t$arele atribu&ii5
a4 elab$rea% ur+t$arele d$cu+ente5
a14 Re'ula+entul de $r'ani%are *i unc&i$nare a !a+erei0 .n vederea #upunerii
lui #pre apr$bare Guvernului. Re'ula+entul va cuprinde prevederi reerit$are la5
7 $r'anele de c$nducere ale !a+erei *i +$dul de de#e+nare a ace#t$ra6
7 atribu&iile *i r#punderile !a+erei6
7 re'ulile de atribuire *i atra'ere a calit&ii de audit$r inanciar6
7 cerin&ele privind a#i'urarea pentru ri#cul pr$e#i$nal .n e,ercitarea activit&ii de
audit inanciar6
7 abaterile di#ciplinare0 #anc&iunile di#ciplinare *i pr$cedura de di#ciplin6
a/4 !$dul privind c$nduita etic *i pr$e#i$nal .n d$+eniul auditului inanciar6
a24 #tandardele de audit6
a94 pr$'ra+a analitic pentru e,a+enul de aptitudini pr$e#i$nale6
a54 N$r+ele privind pr$cedurile de c$ntr$l al calit&ii auditului inanciar6
a<4 Re'ulile privind pre'tirea c$ntinu a audit$ril$r inanciari6
a74 N$r+ele privind pr$cedurile +ini+ale de audit6
Re'le+entrile prev%ute la lit. a/4 7 a74 #e apr$b prin 8$tr-ri ale !$n#iliului
!a+erei6
b4 atribuie calitatea de audit$r inanciar *i e+ite aut$ri%a&ii pentru e,ercitarea
ace#tei pr$e#ii6
c4 $r'ani%ea% *i ur+re*te pr$'ra+ul de pre'tire c$ntinu a audit$ril$r
inanciari6
d4 c$ntr$lea% calitatea activit&ii de audit inanciar6
e4 pr$+$vea% actuali%area le'i#la&iei prin in#titu&iile abilitate0 precu+ *i a
n$r+el$r de audit inanciar0 .n c$nc$rdan& cu re'le+entrile in#titu&iil$r
pr$e#i$nale eur$pene *i interna&i$nale6
4 elab$rea% n$r+ele interne privind activitatea !a+erei6
'4 retra'e te+p$rar #au deinitiv dreptul de e,ercitare a pr$e#iei de audit$r
inanciar .n c$ndi&iile prevederil$r Re'ula+entului de $r'ani%are *i unc&i$nare a
!a+erei6
84 a#i'ur repre%entarea interna&i$nal a pr$e#iei de audit$r inanciar din
R$+-nia6
i4 e+ite re'uli *i pr$ceduri .n li+itele *i c$+peten&ele #tabilite .n re'ula+entul
de $r'ani%are *i unc&i$nare0 prin care # #e a#i'ure re#pectarea di#p$%i&iil$r
pre%entei $rd$nan&e de ur'en&.
ART- 6
<0= !amera are 5ediu) n municipiu) >ucure?ti2 @tr- @irene)or nr- 6. 9 612 5ectoru)
5-
3/4 !a+era p$ate .niin&a repre%entan&e .n &ar *i .n #trintate.
324 Or'anele de c$nducere ale !a+erei #unt5 !$nerin&a0 !$n#iliul *i =ir$ul
per+anent al !$n#iliului !a+erei.
394 >e+brii !$n#iliului !a+erei #unt ale*i .n cadrul !$nerin&ei $rdinare0
put-nd .ndeplini cel +ult d$u +andate. !$n#iliul ale'e0 pentru aceea*i peri$ad0
=ir$ul per+anent0 precu+ *i per#$anele care .ndepline#c unc&iile de c$nducere
prev%ute de re'ula+entul de $r'ani%are *i unc&i$nare.
354 ?$tr-rile !$nerin&ei *i ale !$n#iliului !a+erei p$t i publicate0 c$n$r+
8$tr-rii !$n#iliului0 .n >$nit$rul Oicial al R$+-niei0 "artea @.
AR(. 7
>e+brii !$n#iliului !a+erei0 care .n peri$ada +andatului devin0 p$trivit le'ii0
inc$+patibili cu acea#t calitate0 #unt $bli'a&i # #$licite #u#pendarea l$r din unc&ia
pe care $ de&in .n !$n#iliu0 pe durata inc$+patibilit&ii.
AR(. A
314 !a+era are ca +e+bri audit$ri inanciari per#$ane i%ice *i )uridice care0 din
punct de vedere al dreptului de e,ercitare a pr$e#iei0 p$t i activi #au n$nactivi.
3/4 ;unt audit$ri inanciari n$nactivi +e+brii care #unt inc$+patibili pentru
e,ercitarea activit&ii de audit inanciar. ;itua&iile de inc$+patibilitate #e #tabile#c
prin Re'ula+entul de $r'ani%are *i unc&i$nare a !a+erei.
324 Audit$rii inanciari0 +e+bri ai !a+erei0 #e .n#criu .n Re'i#trul audit$ril$r
inanciari pe cele d$u cate'$rii0 activi #au n$nactivi0 .n ba%a declara&iei date pe
pr$pria r#pundere.
394 Reu%ul !a+erei de a .n#crie ca +e+bri per#$ane care c$n#ider c .ntrune#c
cerin&ele pre%entei $rd$nan&e de ur'en& p$ate i atacat pe calea c$ntenci$#ului
ad+ini#trativ.
AR(. 9
Nu p$t i audit$ri inanciari activi .ntr7$ entitate ec$n$+ic #au0 dac au $#t
de#e+na&i de adunarea 'eneral a entit&ii ec$n$+ice re#pective0 decad din acea#t
calitate5
a4 rudele #au ainii p-n la 'radul al patrulea inclu#iv $ri #$&ii ad+ini#trat$ril$r6
b4 per#$anele care pri+e#c0 #ub $rice $r+0 pentru alte unc&ii dec-t aceea de
audit$r inanciar activ un #alariu #au $ re+unera&ie de la ad+ini#trat$ri $ri de la
entitatea ec$n$+ic auditat6
c4 per#$anele cr$ra le e#te inter%i# unc&ia de ad+ini#trat$r0 p$trivit le'ii6
d4 per#$anele care pe durata e,ercitrii pr$e#iei de audit$r inanciar activ au
atribu&ii de c$ntr$l inanciar .n cadrul >ini#terului 1inan&el$r "ublice #au al alt$r
in#titu&ii publice0 cu e,cep&ia #itua&iil$r prev%ute e,pre# de le'e.
AR(. 1B
314 ;unt #ta'iari .n activitatea de audit inanciar per#$anele i%ice care
.ndepline#c cu+ulativ ur+t$arele c$ndi&ii5
a4 #unt licen&iate ale unei acult&i cu pr$il ec$n$+ic *i au $ vec8i+e .n
activitatea inanciar7c$ntabil de +ini+u+ 9 ani #au au calitatea de e,pert c$ntabil0
re#pectiv de c$ntabil aut$ri%at cu #tudii #uperi$are ec$n$+ice6
b4 au pr$+$vat te#tul de veriicare a cun$*tin&el$r .n d$+eniul inanciar7
c$ntabil0 pentru acce#ul la #ta'iu6
c4 au #ati#cut pe parcur#ul #ta'iului cerin&ele !$dului privind c$nduita etic *i
pr$e#i$nal .n d$+eniul auditului inanciar.
3/4 !a+era #tabile*te n$r+ele pentru de#*urarea pr$'ra+ului de pre'tire a
#ta'iarului .n activitatea de audit inanciar.
324 ;ta'iarii .n activitatea de audit inanciar p$t eectua pr$'ra+ul de pre'tire
practic prin participarea la activitatea de audit inanciar0 .n cadrul un$r cabinete
individuale #au #$ciet&i de pr$il0 cu $r+e le'ale de .ncadrare #au r
re+unera&ie0 p$trivit n$r+el$r elab$rate de !a+er0 pentru care entit&ile
ec$n$+ice +en&i$nate +ai #u# v$r elibera adeverin&a de eectuare a #ta'iului.
!A". 2
Re'uli de atribuire a calit&ii de audit$r inanciar
AR(. 11
"entru atribuirea calit&ii de audit$r inanciar0 p$trivit prevederil$r pre%entei
$rd$nan&e de ur'en&0 candida&ii trebuie # .ndeplinea#c cu+ulativ ur+t$arele
c$ndi&ii5
A. "er#$anele i%ice5
a4 # .ndeplinea#c cu+ulativ c$ndi&iile prev%ute la art. 1B alin. 3146
b4 # i eectuat un #ta'iu practic de 2 ani .n activitatea de audit inanciar0 #ta'iul
put-nd .ncepe nu+ai dup .ndeplinirea cu+ulativ a c$ndi&iil$r prev%ute la art. 1B
alin. 314 lit. a4 *i b46
c4 # pr$+$ve%e e,a+enul de aptitudini pr$e#i$nale prev%ut la art. 12.
=. "er#$anele )uridice5
a4 per#$anele care eectuea% auditul inanciar al #itua&iil$r inanciare .n nu+ele
#$ciet&il$r de audit trebuie # #ati#ac c$ndi&iile prev%ute la lit. A #au la art. 1/6
b4 +a)$ritatea drepturil$r de v$t trebuie de&inut direct #au indirect de per#$ane
i%ice $ri #$ciet&i de audit care #ati#ac c$ndi&iile prev%ute la lit. A #au la art. 1/6
c4 +a)$ritatea +e+bril$r c$n#iliului de ad+ini#tra&ie al unei #$ciet&i de audit
trebuie # ie per#$ane i%ice #au #$ciet&i de audit care #ati#ac c$ndi&iile prev%ute
la lit. A $ri la art. 1/.
AR(. 1/
!a+era0 la cerere0 p$ate # atribuie calitatea *i # ac$rde dreptul de e,ercitare a
pr$e#iei de audit$r inanciar *i per#$anel$r care .ndepline#c ur+t$arele c$ndi&ii5
A. "er#$anele i%ice trebuie5
a4 # p$#ede $ caliicare pr$e#i$nal .n audit inanciar #au .n pr$e#ii a#i+ilate
ace#tuia0 atribuit de alt #tat .n ac$rd cu re'le+entrile #peciice din acel #tat6
b4 # i $#t pentru cel pu&in 2 ani audit$r independent #au an'a)atul0 a#$ciatul0
ac&i$narul unei #$ciet&i $ri 'rup de #$ciet&i care are .n $biectul de activitate
auditul inanciar6
c4 # #ati#ac cerin&ele !$dului de etic pr$e#i$nal al 1edera&iei @nterna&i$nale
a !$ntabilil$r 3@1A!46
d4 # ac d$vada c p$#ed cun$*tin&ele nece#are pentru de#*urarea activit&ii
de audit inanciar .n R$+-nia.
=. "er#$anele )uridice care au d$b-ndit calitatea de audit$r inanciar .ntr7un #tat
#trin #au care ac parte dintr7un 'rup de #$ciet&i .n care +a)$ritatea ac&i$naril$r
#auC*i a an'a)a&il$r de&ine calitatea de audit$r inanciar .n #tatul re#pectiv.
!. Atribuirea calit&ii de +e+bru al !a+erei *i ac$rdarea dreptului de e,ercitare
a pr$e#iei de audit$r inanciar per#$anel$r care .ndepline#c cu+ulativ c$ndi&iile
prev%ute .n pre%entul artic$l #e v$r ace p$trivit n$r+el$r elab$rate de !$n#iliul
!a+erei.
AR(. 12
314 !alitatea de audit$r inanciar #e atribuie pe ba% de e,a+en de aptitudini
pr$e#i$nale0 prin care trebuie # #e certiice un nivel c$re#pun%t$r de cun$*tin&e
te$retice0 precu+ *i capacitatea de a le aplica.
3/4 E,a+enele pentru atribuirea calit&ii de audit$r inanciar #e $r'ani%ea% de
!a+er0 c$n$r+ prevederil$r Re'ula+entului de $r'ani%are *i unc&i$nare a
!a+erei.
324 E,a+enul c$n#t .n #u#&inerea de pr$be #cri#e la ur+t$arele di#cipline5
a4 a14 audit inanciar6
a/4 c$ntabilitate 'eneral5 re'le+entri na&i$nale0 eur$pene *i interna&i$nale6
a#pecte te$retice0 +et$d$l$'ice *i practice privind trata+entele c$ntabile p$trivit
#tandardel$r de c$ntabilitate interna&i$nal6 evaluarea ele+entel$r bilan&iere6
deter+inarea pr$itului *i pierderii6
a24 anali%a *i evaluarea critic a #itua&iil$r inanciare6
a94 re'uli de c$n#$lidare a c$nturil$r6
a54 c$ntabilitatea c$#turil$r *i c$ntabilitatea +ana'erial6 rela&ia dintre
c$ntabilitate *i +ana'e+ent6
a<4 audit intern6
a74 #tandardele privind .nt$c+irea #itua&iil$r inanciare *i a bilan&uril$r
c$n#$lidate *i +et$dele de evaluare a ele+entel$r bilan&iere *i de deter+inare a
pr$itului *i pierderii6
aA4 n$r+ele le'ale *i pr$e#i$nale privind auditul inanciar al #itua&iil$r
inanciare *i al cel$rlalte d$cu+ente c$ntabile *i per#$anele care eectuea% audit
inanciar6
b4 alte di#cipline c$relate cu auditul inanciar5
b14 drept c$+ercial6
b/4 drept i#cal6
b24 drept civil6
b94 dreptul +uncii *i pr$tec&iei #$ciale6
b54 #i#te+e in$r+a&i$nale *i #i#te+e in$r+atice6
b<4 ec$n$+ia .ntreprinderii0 ec$n$+ie 'eneral *i inanciar6
b74 +ate+atic *i #tati#tic6
bA4 principii de ba% privind +ana'e+entul inanciar al .ntreprinderii.
!A". 9
E,ercitarea independent a pr$e#iei de audit$r inanciar
AR(. 19
Audit$rul inanciar p$ate e,ercita independent pr$e#ia de audit$r inanciar
nu+ai dac .ndepline*te cu+ulativ ur+t$arele c$ndi&ii5
a4 e#te +e+bru per#$an activ a !a+erei6
b4 .ndepline*te c$ndi&iile #tabilite prin Re'ula+entul de $r'ani%are *i unc&i$nare
a !a+erei.
AR(. 15
314 O per#$an nu p$ate e,ercita independent pr$e#ia de audit$r inanciar al
unei entit&i ec$n$+ice dac e#te an'a)at a ace#teia $ri dac are rela&ii cu acea#ta
#au cu $rice per#$an cu care entitatea ec$n$+ic re#pectiv are rela&ii care c$nduc
la #itua&ia de inc$+patibilitate #au c$nlict de intere#e.
3/4 :n #en#ul pre%entei $rd$nan&e de ur'en&0 prin inc$+patibilitate #au c$nlict
de intere#e #e .n&ele'e t$ate #itua&iile care c$nduc la *tirbirea cerin&ei unda+entale
de independen& .n e,ercitarea independent a pr$e#iei de audit$r inanciar.
AR(. 1<
Dac pe durata e,ercitrii independente a pr$e#iei de audit$r inanciar nu #e +ai
.ndepline#c c$ndi&iile pentru e,ercitarea ace#teia0 audit$rul inanciar are $bli'a&ia
# renun&e i+ediat la c$ntractul #u *i # n$tiice clientului .ncetarea ace#tuia0
precu+ *i +$tivul renun&rii.
AR(. 17
314 :n ca%ul .n care !a+era ia cun$*tin& de #itua&ia .n care un audit$r inanciar0
.n ti+pul e,ercitrii independente a pr$e#iei0 nu a .ndeplinit cerin&ele pr$e#i$nale
c$n$r+ n$r+el$r de audit e+i#e de !a+er0 acea#ta va #e#i%a aut$ritatea #tatului
la care #e depun #itua&iile inanciare ale entit&ii ec$n$+ice re#pective *i va lua
+#uri di#ciplinare .+p$triva audit$rului inanciar re#pectiv.
3/4 :n #itua&ia .n care aut$ritatea de #tat prev%ut la alin. 314 #$licit eectuarea
unui al d$ilea audit0 entitatea ec$n$+ic va lua +#urile nece#are pentru a #e
c$n$r+a .n cel +ai #curt ti+p0 dar .nluntrul unui ter+en ce nu va dep*i < luni de
la data pri+irii de ctre entitatea ec$n$+ic a c$+unicrii #cri#e.
!A". 5
@ndependen& *i inte'ritate pr$e#i$nal
AR(. 1A
"r$e#ia de audit$r inanciar p$ate i e,ercitat nu+ai de per#$anele care
.ndepline#c c$ndi&iile de independen& prev%ute .n Re'ula+entul de $r'ani%are *i
unc&i$nare a !a+erei.
AR(. 19
314 "er#$anele cr$ra li #7a atribuit calitatea de +e+bru per#$an activ a
!a+erei nu p$t an'a)a #au de#*ura activit&i care pre)udicia% $ri care p$t
pre)udicia inte'ritatea0 $biectivitatea0 independen&a #au reputa&ia pr$e#i$nal0
a#tel cu+ ace#tea #unt deinite .n !$dul privind c$nduita etic *i pr$e#i$nal .n
d$+eniul auditului inanciar.
3/4 @nte'ritatea0 $biectivitatea #au independen&a pr$e#i$nal nu e#te aectat
dac audit$rul inanciar .*i e,ercit pr$e#ia la d$u #au +ai +ulte entit&i
ec$n$+ice .n acela*i ti+p0 .n c$ndi&iile .n care #unt re#pectate prevederile pre%entei
$rd$nan&e de ur'en& *i ale c$dului +en&i$nat la alin. 314.
!A". <
Auditul intern
ART- 20
<0= Entit+*i)e economice a)e c+ror 5itua*ii 3inanciare anua)e 5unt 5upu5e2 potrivit
)egii2 auditu)ui 3inanciar 5unt ob)igate 5+ organi7e7e ?i 5+ a5igure exercitarea
activit+*ii pro3e5iona)e de audit intern2 potrivit cadru)ui )ega) 5tabi)it prin pre7enta
ordonan*+ de urgen*+-
<2= La regii)e autonome2 companii)e/5ociet+*i)e na*iona)e2 precum ?i )a ce)e)a)te
entit+*i economice cu capita) maAoritar de 5tat2 activitatea de audit intern 5e
organi7ea7+ ?i 3unc*ionea7+ potrivit cadru)ui )ega) privind auditu) intern din
entit+*i)e pub)ice-
AR(. /1
Auditul intern repre%int activitatea de e,a+inare $biectiv a an#a+blului
activit&il$r entit&ii ec$n$+ice .n #c$pul urni%rii unei evaluri independente a
+ana'e+entului ri#cului0 c$ntr$lului *i pr$ce#el$r de c$nducere a ace#tuia.
AR(. //
Auditul intern are drept $biective5
a4 veriicarea c$n$r+it&ii activit&il$r din entitatea ec$n$+ic auditat cu
p$liticile0 pr$'ra+ele *i +ana'e+entul ace#tuia0 .n c$n$r+itate cu prevederile
le'ale6
b4 evaluarea 'radului de adecvare *i aplicare a c$ntr$alel$r inanciare *i
neinanciare di#pu#e *i eectuate de ctre c$nducerea unit&ii .n #c$pul cre*terii
eicien&ei activit&ii entit&ii ec$n$+ice6
c4 evaluarea 'radului de adecvare a datel$rCin$r+a&iil$r inanciare *i
neinanciare de#tinate c$nducerii pentru cun$a*terea realit&ii din entitatea
ec$n$+ic6
d4 pr$te)area ele+entel$r patri+$niale bilan&iere *i e,trabilan&iere *i identiicarea
+et$del$r de prevenire a raudel$r *i pierderil$r de $rice el.
AR(. /2
Re#p$n#abilii pentru $r'ani%area activit&ii de audit intern0 c$$rd$narea
lucrril$rCan'a)a+entel$r *i #e+narea rap$artel$r de audit intern trebuie # aib
calitatea de audit$r inanciar.
ART- 2:
!u oca7ia exercit+rii independente a pro3e5iei de auditor 3inanciar2 indi3erent de
cadru) )ega) care 5e ap)ic+ pentru organi7area ?i 3unc*ionarea auditu)ui intern n
entit+*i)e economice men*ionate )a art- 202 auditorii 3inanciari e3ectuea7+ ?i
eva)uarea 3unc*iei de audit intern; acea5ta 5e re3er+ )a gradu) de adecvare a ariei
de cuprindere a programe)or conexe ap)icate2 ct ?i )a per3orman*e)e ace5tuia2
pentru a determina m+5ura n care auditorii 3inanciari 5e pot ba7a pe re7u)tate)e
auditu)ui intern n de53+?urarea activit+*ii )or-
AR(. /5
!a+era elab$rea% n$r+e de audit intern aliniate la #tandardele interna&i$nale .n
d$+eniu.
!A". 7
R$lul0 atribu&iile *i drepturile aut$rit&ii de #tat
AR(. /<
Activitatea !a+erei #e de#*$ar #ub #uprave'8erea aut$rit&ii de #tat0
repre%entat de >ini#terul 1inan&el$r "ublice.
AR(. /7
Aut$ritatea de #tat va ur+ri per+anent ca re'le+entrile e+i#e de !a+er *i
deci%iile luate de $r'anele de c$nducere ale ace#teia # nu c$ntravin
re'le+entril$r le'ale.
AR(. /A
:n ca%ul .n care aut$ritatea de #tat c$n#tat c nu #unt re#pectate c$ndi&iile *i
$bli'a&iile prev%ute de le'e0 acea#ta va lua +#urile le'ale ce #e i+pun.
AR(. /9
314 !ate'$riile de entit&i ec$n$+ice ale cr$r #itua&ii inanciare v$r i auditate
p$trivit prevederil$r pre%entei $rd$nan&e de ur'en& #e #tabile#c de ctre >ini#terul
1inan&el$r "ublice .n ac$rd cu "r$'ra+ul de i+ple+entare a Re'le+entril$r
c$ntabile ar+$ni%ate cu Directiva a @D7a 7AC<<B !EE *i cu ;tandardele
@nterna&i$nale de !$ntabilitate.
3/4 Ea entit&ile ec$n$+ice care aplic re'le+entrile c$ntabile ar+$ni%ate cu
Directiva a @D7a 7AC<<B !EE *i cu ;tandardele @nterna&i$nale de !$ntabilitate
auditul inanciar #e eectuea% p$trivit pre%entei $rd$nan&e de ur'en&.
324 Entit&ile ec$n$+ice care nu au $bli'a&ia0 p$trivit le'ii0 # aplice
Re'le+entrile c$ntabile ar+$ni%ate cu Directiva a @D7a 7AC<<B !EE *i cu
;tandardele @nterna&i$nale de !$ntabilitate p$t $pta pentru auditarea #itua&iil$r
inanciare .n c$ndi&iile pre%entei $rd$nan&e de ur'en&.
AR(. 2B
>ini#terul 1inan&el$r "ublice va elab$ra0 cu c$n#ultarea prealabil a !a+erei0 *i
va pr$+$va #pre ad$ptare pr$iecte de acte n$r+ative pentru c$+pletarea *iC#au
+$diicarea pre%entei $rd$nan&e de ur'en&0 .n unc&ie de +$diicarea *iC#au de
c$+pletarea Directivei a D@@@7a A9C<52 !EE.
!A". A
Re'i#trul audit$ril$r inanciari
AR(. 21
314 Audit$rii inanciari activi *i n$nactivi0 per#$ane i%ice *i )uridice0 v$r i
.n#cri*i .n Re'i#trul audit$ril$r inanciari0 care va i publicat .n >$nit$rul Oicial al
R$+-niei0 "artea @0 *i va i actuali%at anual cu +$diicrile intervenite.
3/4 :n Re'i#trul audit$ril$r inanciari v$r i +en&i$nate cel pu&in ur+t$arele
in$r+a&ii5
a4 pentru per#$anele i%ice5 nu+ele0 prenu+ele0 adre#a0 nu+rul de tele$n *i
nu+rul carnetului de audit$r inanciar6
b4 pentru per#$anele )uridice5 denu+irea #$ciet&ii0 adre#a #ediului #$cial0
nu+rul de tele$n *i nu+rul aut$ri%a&iei de unc&i$nare.
324 "entru iecare #$cietate de audit inanciar #e v$r +en&i$na .n plu#
ur+t$arele5
a4 nu+ele0 prenu+ele0 adre#a *i nu+rul de tele$n ale per#$anel$r i%ice care
eectuea% auditul inanciar .n nu+ele *i .n c$ntul #$ciet&il$r de audit inanciar6
b4 nu+ele0 prenu+ele0 adre#a *i nu+rul de tele$n ale a#$cia&il$r #au ale
ac&i$naril$r6
c4 nu+ele0 prenu+ele0 adre#a *i nu+rul de tele$n ale +e+bril$r c$n#iliului de
ad+ini#tra&ie.
!A". 9
;anc&iuni
AR(. 2/
:nclcarea prevederil$r pre%entei $rd$nan&e de ur'en& atra'e0 dup ca%0
r#punderea ad+ini#trativ0 di#ciplinar0 civil #au penal.
AR(. 22
314 Audit$rii inanciari per#$ane )uridice r#pund0 p$trivit le'ii0 .n calitatea l$r de
+e+bri ai !a+erei0 dac unul dintre a#$cia&i0 ad+ini#trat$ri #au an'a)a&i0 care nu
are calitatea de audit$r0 va interveni .n e,ercitarea independent a pr$e#iei de
audit$r inanciar a#tel .nc-t # pre)udicie%e independen&a per#$anel$r i%ice care
de#*$ar acea#t activitate .n nu+ele per#$anei )uridice.
3/4 "revederile pre%entului capit$l #e aplic *i per#$anel$r i%ice care #unt
+e+bre ale !a+erei *i care de#*$ar activitatea de audit$r inanciar .n nu+ele
un$r audit$ri inanciari per#$ane )uridice.
324 :n +#ura .n care nu #unt inrac&iuni0 aptele prev%ute la alin. 314 *i 3/4
c$n#tituie c$ntraven&ie *i #e #anc&i$nea% cu a+end .ntre 1B *i /5 +ili$ane lei.
!$n#tatarea c$ntraven&iei #e ace de per#$ane anu+e .+puternicite de !$n#iliul
!a+erei.
!A". 1B
Di#p$%i&ii tran%it$rii
AR(. 29
314 "rin $rdin al +ini#trului inan&el$r publice #e #tabile*te un c$+itet pr$vi%$riu
$r+at din 9 +e+bri.
3/4 "e parcur#ul peri$adei tran%it$rii0 care #e .ntinde p-n la pri+ele ale'eri ale
c$nducerii !a+erei0 !$+itetul pr$vi%$riu .ndepline*te atribu&iile !a+erei
prev%ute la art. 5 alin. 324. Re'ula+entul de $r'ani%are *i unc&i$nare a !a+erei
prev%ut la art. 5 alin. 324 #e apr$b prin 8$tr-re a Guvernului.
324 !$+itetul pr$vi%$riu va unc&i$na p-n la pri+ele ale'eri ale c$nducerii
!a+erei.
394 "ri+ele ale'eri ale c$nducerii !a+erei #e $r'ani%ea% .n ter+en de 2 luni de
la apr$barea Re'ula+entului de $r'ani%are *i unc&i$nare a !a+erei0 p$trivit
re'ulil$r prev%ute de ace#ta.
AR(. 25
314 Ea c$n#tituire !a+era va i alctuit din per#$anele care .ndepline#c
cu+ulativ ur+t$arele c$ndi&ii *i care v$r d$b-ndi calitatea de +e+bru pr$vi%$riu5
a4 de&in calitatea de e,pert c$ntabil de cel pu&in 9 ani *i au #tudii #uperi$are
ec$n$+ice6
b4 #unt cen%$ri la #$ciet&i c$+erciale .n ba%a Ee'ii nr. 21C199B privind
#$ciet&ile c$+erciale0 republicat0 cu +$diicrile *i c$+pletrile ulteri$are0 la
bnci0 #$ciet&i de a#i'urare *i rea#i'urare0 .n ba%a un$r le'i #peciale0 dac au
e,ercitat acea#t calitate $ peri$ad de 2 ani din ulti+ii 5 ani6
c4 #e bucur de $ reputa&ie pr$e#i$nal ne*tirbit.
3/4 "rin der$'are de la prevederile alin. 3140 la c$n#tituire p$t i acceptate .n
!a+er *i per#$ane cu #tudii ec$n$+ice #uperi$are de #pecialitate0 care au e,ercitat
ti+p de 15 ani activit&i pr$e#i$nale *i *tiin&iice ce le7au per+i# acu+ularea unei
e,perien&e de$#ebit de val$r$a#e .n d$+eniu.
AR(. 2<
:n vederea #u#&inerii e,a+enului de aptitudini pr$e#i$nale de ctre +e+brii
pr$vi%$rii0 !$+itetul pr$vi%$riu va $r'ani%a *i va a#i'ura de#*urarea
c$re#pun%t$are a ace#tuia.
AR(. 27
:n c$relare cu "r$'ra+ul na&i$nal de pre'tire a audit$ril$r inanciari0 cu cel de
elab$rare a n$r+el$r0 re'ulil$r *i pr$ceduril$r na&i$nale ar+$ni%ate cu cele
eur$pene *i interna&i$nale .n d$+eniu0 precu+ *i cu i+ple+entarea pr$'ra+ului de
de%v$ltare a #i#te+ului c$ntabil r$+-ne#c0 !$+itetul pr$vi%$riu p$ate apr$ba0 pe $
peri$ad de cel +ult / ani de la intrarea .n vi'$are a pre%entei $rd$nan&e de
ur'en&0 e,ercitarea te+p$rar a calit&ii de audit$r inanciar anu+it$r per#$ane
i%ice #au )uridice0 pe ba%a criteriil$r *i a cerin&el$r #tabilite .n Re'ula+entul de
$r'ani%are *i unc&i$nare a !a+erei.
!A". 11
Di#p$%i&ii inale
AR(. 2A
Auditarea #$ciet&il$r c$tate pe pie&ele #ecundare de val$ri +$biliare #e
eectuea% nu+ai de audit$ri inanciari.
AR(. 29
314 "e data intrrii .n vi'$are a pre%entei $rd$nan&e de ur'en& #e abr$'
prevederile art. < lit. c40 reerit$are la auditul inanciar c$ntabil0 din Ord$nan&a
Guvernului nr. <5C1999 privind $r'ani%area activit&ii de e,perti% c$ntabil *i a
c$ntabilil$r aut$ri%a&i0 publicat .n >$nit$rul Oicial al R$+-niei0 "artea @0 nr. /92
din 2B au'u#t 19990 apr$bat prin Ee'ea nr. 9/C19950 cu +$diicrile ulteri$are.
3/4 "revederile art. 159 7 1<1 din Ee'ea nr. 21C199B privind #$ciet&ile
c$+erciale0 republicat0 cu +$diicrile *i c$+pletrile ulteri$are0 reerit$are la
cen%$ri0 nu #unt aplicabile #$ciet&il$r c$+erciale care aplic Re'le+entrile
c$ntabile ar+$ni%ate cu Directiva a @D7a a !EE *i cu ;tandardele @nterna&i$nale de
!$ntabilitate.
NO(5
Repr$duce+ +ai )$# te,tul art. @@ din Ord$nan&a Guvernului nr. <7C/BB/0 a#tel
cu+ a $#t +$diicat prin Ee'ea nr. 1/C/BB20 care nu a $#t inclu# .n $r+a
republicabil5
FAR(. /
Re#p$n#abilii pentru $r'ani%area activit&ii de audit intern care0 la data intrrii .n
vi'$are a pre%entei $rd$nan&e0 nu au calitatea de audit$r inanciar p$t .ndeplini .n
c$ntinuare ace#te atribu&ii0 ti+p de cel +ult 9 ani0 peri$ad .n care p$t $b&ine
calitatea de audit$r inanciar0 .n c$ndi&iile le'ii.F