Sunteți pe pagina 1din 3

ACADEMIA ROMN

Secia de tiinte Geonomice


CANDIDAT PENTRU ALEGEREA CA MEMBRU CORESPONDENT
Numele candidatului: POMPEI COCEAN
Locul de munc i funcia n prezent: UNIE!"I#A#EA $A$E"%$OL&AI' CLU(%NAPOCA'
)ACUL#A#EA *E +EO+!A)IE % Profe,or uni-er,itar dr.' Prorector.
!ecomandat de:
- Acad. Dan Blteanu;
% Consiliul Profesoral al Facultii de Geografie Cluj-Napoca;
- Departamentul de Geografie al ni!ersitii din "radea;
- Departamentul de Geografie al ni!ersitii de #est $imi%oara.
*ate per,onale:
*ata i locul naterii: &' august &(')* localitatea $+rli%ua* judeul Bistria-Nsud.
Adre,a prezent: str. ,estecenilor nr. -* AP. '* .))/'0 Cluj Napoca* tel. )1...1)('--
J!ti"ica#ea $moti%a#ea& '#o'ne#ii(
% Autor a )*+ ,c#-#i .tiini"ice '/,icate /cri' ,tudii' articole' 0ri1. 23 cri autor unic4
% 3 lucrri I"I /5 pu6licate' 2 aflat ,u6 tipar14
% 27 citri I"I4
% pe,te 011 cit-#i n cri' mono8rafii' ,tudii i articole pu6licate n ar i ,trintate4
% e,te prezent' de a,emenea' n ,fera tiinific internaional prin pu6licarea de ,tudii n re-i,te
,trine inde9ate $*I' referent al unor re-i,te I"I' mem6ru core,pondent al Uniunii
Internaionale de +eo8rafie i profe,or in-itat al unor uni-er,iti4
% coordonator ,au mem6ru al colecti-elor de ela6orare a 2) '#oiecte !i 3#ant#i de ce#ceta#e4
% rezultatele acti-itii tiinifice proprii prezentate la pe,te 22: manife,tri tiintifice interne i
internaionale. Or8anizator al Conferinei Internaionale 2egional Disparities3 4mpact* $ipolog5
and ,anagement;
% iniiator al unor ,pecializri noi la )acultatea de +eo8rafie din Clu;%Napoca' co%fondator al
Catedrei de +eo8rafie !e8ional4
% fondator al Centrului de Geografie 2egional /acreditat CNC"I" din <::51' al primei re-i,te
de +eo8rafie !e8ionala din !om=nia 62omanian 2e!ie7 of 2egional 8tudies* $>' $*I14
% ef al Colecti-ului de +eo8rafie al Academiei !om=ne%)iliala Clu;%Napoca. Iniiator al re-i,tei
ace,tuia' Geograp9ia Napocensis' inde9at $*I4
% coordonator al 5< teze de doctorat. Iniiator al ,eriei de 2? teze de doctorat dedicate ''rilor@@
din !om=nia4
% di,tin, cu Premiul ''"imion Me0edini@@ al Academiei !om=ne /2AAB14
% a pu6licat' ,u6 p,eudonimul +a-ril Pompei' ? cri de poezie /e,te membru al Uniunii
Scriitorilor din Romnia14
% a ndeplinit' timp de < le8i,laturi' funcia de decan al )acultii de +eo8rafie din Clu;%Napoca.
Actualmente e,te prorector al Uni-er,itii $a6e%$olCai.
De!c#ie#ea acti%it-ii candidat,i $c indica#ea no# ,c#-#i !emni"icati%e&
Profe,orul Pompei Cocean are contri6uii tiinifice ori8inale n domeni, Ca#!to,o3iei
pri-ind morfo8eneza formelor e9o i endocar,tice' c0eile de ,u6,iden periferic' tipolo8ia
ac-iferelor car,tice' corelarea formelor e9o i endocar,tice' e-aluarea potenialului economic al
reliefului car,tic etc. !ealizrile din ace,t domeniu au fo,t ,intetizate n numeroa,e ,tudii ,i 7
cri de unic autor' pu6licate la Editura Academiei !om=ne' dupa cum urmeaz:
2. Potenialul economic al carstului din ,untii Apuseni' 2A?5' Editura Academiei
!om=ne4
<. C9ei %i defilee din ,unii Apuseni' 2A??' Editura Academiei !om=ne'
7. ,unii Apuseni. Procese %i forme carstice' <:::' Editura Academiei !om=ne
Candidatul are preocupri fructuoa,e n domeni, Geo3#a"iei t#i!m,i5 referitoare la
in-entarierea i e-aluarea potenialului turi,tic /cu o metod proprie de e-aluare1' ela6orarea de
modele inedite de amena;are turi,tic' analiza fenomenelor de ri,c turi,tic etc. Conceptele'
opiniile' metodele i modelele noi propu,e de candidat ,e re8,e,c ntr%un mare numr de ,tudii
i n crile:
2. Pe%terile 2om+niei. Potential turistic' 2AA3' Editura *acia' Clu;%Napoca' /Premiul
D"imion Me0ediniE al Academiei !om=ne' 2AAB1
<. Prospectare si geoinformare turistic' <::2 /n cola6orare cu "t. *ez,i1' Editura Pre,a
Uni-er,itar Clu;ean4
7. Patrimoniul turistic al 2omaniei* <:2:' Editura Pre,a Uni-er,itar Clu;ean.
Profe,orul Cocean i%a adu, un aport n,emnat la dez-oltarea Geo3#a"iei Re3iona,e prin:
contri6uii ori8inale la definirea re8iunilor ca ,i,teme teritoriale inte8rate4 aprofundarea teoriei
,paiilor mentale 8eo8rafice /cu aplicarea ,a la ilu,trarea ,tructurii ,paiului mental rom=ne,c'
decriptarea mecani,melor e-oluti-e ale ,paiilor mentale' ar8umentarea etno8enezei poporului
rom=n prin teoria ,paiilor mentale14 introducerea unui nou criteriu de delimitare a re8iunilor
8eo8rafice /criteriul mental14 propunerea unui model ori8inal de a6ordare a fenomenelor
re8ionale' aflat la 6aza ela6orrii unor importante proiecte de cercetare4 analiza fenomenelor de
nucleaie din a9ele de 8ra-itaie ,paial4 propunerea unor modele inedite de amena;are ,paial
etc.
*intre crile n care ,e re8,e,c contri6uiile ,u,%menionate' amintim:
2. Geografie 2egional' <::< /<::3' <:2:1' Editura Pre,a Uni-er,itar Clu;ean.
<. Amenajarea teritoriilor periur:ane* <::B /coordonator1' Editura Pre,a Uni-er,itar
Clu;ean
7. Geografia 2egional a 2om+niei' <::?' /n cola6orare cu )ilip' "1' Editura Pre,a
Uni-er,itar Clu;ean.
5. 8trategii de de;!oltare ur:an /<:221 /coordonator1' Editura Pre,a Uni-er,itara
Clu;ean.
*ecizia "eciei:
Propunere apro6at de "ecie la data de 2< iulie <:22 prin -ot ,ecret: -oturi e9primate +1 4 -oturi
pentru 0 4 -oturi contra + 4 a6ineri 1.
*ata 2< iulie <:22 "emntura preedintelui ,eciei
LISTA CELOR MAI SEMNI6ICATI7E PUBLICA8II ALE CANDIDATULUI
2. Cocean' P. /lA?51' Potenia,, economic a, ca#!t,i din Mnii A'!eni' Editura
Academiei' l3F p8.' 7? fi8.' $ucureti. B3 citri n cri' mono8rafii i ,tudii. !ecenzat
n re-i,tele <arstologia /?G2A?F % LCon' )rance1 i ,edit=ran=es /F:G2G2A?B % Ai9%en%
Pro-ence' )rance1.
<. Cocean' P. /lA??1' C9ei .i de"i,ee din Mnii A'!eni' Editura Academiei' lFF p8.' 7B
fi8.' 7? foto' $ucureti. Pe,te 2<3 citri n cri' ,tudii i articole. !ecenzat n re-i,tele
<arstologia /25G2A?A % LCon' )rance1 i 2e!ue 2oumaine de G=ologie* G=op9isi>ue et
G=ograp9ie /77G2A?A1.
7. Cocean' P. /2AA71' The Romanian Tourism between 1985-1991' !e-ue !oumaine de
+eolo8ie' +eop0i,iHue et +eo8rap0ie' 7B' $uc0are,t. < citri I"I.

5. Cocean' P. /lAA31' Pe.te#i,e Rom:niei; Potenia, t#i!tic5 Editura *acia' <3: p8.' l55
fi8.' l< foto' Clu; Napoca. /Distins cu Premiul Academiei Romne' Simion
!ehedin"i#' 2AAB1. 55 citri n cri i ,tudii4 2 citare I"I.
3. Cocean' P. /2AAB1' $ara %The &and' - A T()ical *eo+ra)hical Re+ion o, Romania-
!e-ue !oumaine de +=o8rap0ie' 52' $uc0are,t. 3B citri n cri i ,tudii.
F. Cocean' P. /<:::1' Mnii A'!eni; P#oce!e .i "o#me ca#!tice5 Editura Academiei' <3F
p8' F3 fi8.' $ucureti. 6Premiul ni!ersitii Ba:e%-Bol5ai* ?))&@. 7? citri n cri i
,tudii.
B. Cocean' P. /<::<1' Geo3#a"ie Re3iona,-' /ediii ulterioare' re,tructurate i adu8ite:
<::34 <:2:1' Editura Pre,a Uni-er,itar Clu;ean' <<5 p8.' 7? fi8.' Clu; Napoca. Pe,te
2B3 citri n cri' ,tudii i articole. 5 citri I"I.
?. Cocean' P. /<::515 P,an, de Amena<a#e a Te#ito#i,i Re3inii de No#d=7e!t
$PATR&; Coo#donate ma<o#e5 Editura Pre,a Uni-er,itar Clu;ean' Clu; Napoca' <B7
p8.' F7 fi8. 6coordonator@ 6Premiul ni!ersitii Ba:e%-Bol5ai* ?))'@. 7F citri n cri
i articole.
A. Cocean' P. /<::B1' Amena<a#ea te#ito#ii,o# 'e#i#/ane5 Editura Pre,a Uni-er,itar
Clu;ean' Clu; Napoca' <B< p8.'37 fi8.' 2: pl A7.6coordonator@. 6Distins cu Premiul
.onsiliului Su)erior al Re+istrului Urbani/tilor din Romnia' <::?1. <7 citri n cri
i ,tudii.
2:. Cocean' P.' )ilip' ". /<::?1' Geo3#a"ia Re3iona,- a Rom:niei5 Editura Pre,a
Uni-er,itar Clu;ean' <5F p8' Clu; Napoca. 2B citri n cri i mono8rafii. 2 citare I"I.
22. Cocean' P. /<:221' Preliminar( 0ssues on 1ucleation Phenomena in Re+ional *ra2it(
A3es' !omanian !e-ue of !e8ional "tudie,' I' 2. /2 citare I"I1.
2<. Cocean' P. /<:221' An 4,,icient !odel ,or S)atial Plannin+5 Territories at the 6eads
o, A3es5 #ran,Cl-anian !e-ieI of Admini,trati-e "cience,' I,,uee 7< E' ISI .

S-ar putea să vă placă și