Sunteți pe pagina 1din 2

PREA MULTA RĂBDARE

Citeam într-un număr trecut al ziarului cazul mecanicului a- gricali Gh. Constantinescu, care, fără nici o vină, cel puţin aceea

de a fi sindicalist — dacă aceasta se poate numi o vină — a fost

bătut maî rău ca hoţii de cai în propria lui casă de către cei in­ teresaţi, în frunte cu autoritatea, care are o mentalitate cu totul contrarie : acest fapt mi-a amintit şi pe cel de acum un an cînd nişte( tov[arăşi] din provincie au fost aduşi legaţi şi bătuţi de po­ liţia Capitalei; precum şi altul mai recent şi anume cînd, un alt

tovfarăş], tot din provincie, ducandu-se după lucru în alt oraş

pentru a-şi cîştiga mizerabila de existenţă a fost arestat şi închis

la un

loc

ou un

nebun cu care a

trebuit să

se

lupte 4 zile.) Aces­

tea

dintre

cele

mai

ifrapante, afară .de altele mai mult sau mai

puţin revoltătoare. Mărturisesc cu conştiinţa împăcată că în faţa

acte

cari trec peste limitele oricărei indignări, n-am putut simţi nici o revoltă împotriva autorităţilor acestor maltratări, ci întreaga re­ voltă sufletească mi s-a revărsat asupra maltrataţilor.

acestor

Mă adresez deci, acestora :

Bine,

prieteni,

sunteţi

oameni

nu

vite

şi răbdarea voastră

oricît de întinsă ar fi trebuie să aibă o limită, dar toate expedien­ tele la cari aţii alergat întotdeauna în urma acestor scandaloase a-

buzuri

cutare sau cutare domn ministru, ameninţările copilăreşti cu fra­

de anchete, denunţarea către

c a : publicarea în ziare, cererile

za

:

«să

ia

aminte

domnul X

căci

altfel.» toate

acestea,

zic, nu

vi

se par prea searbăde,

prea reci,

prea ridicule,

chiar cînd

ase­

menea fapte se repetă necontenit ca o sfidare cu vlrf şi îndesat ?

Pentru ce nu te faci foc cînd un conştient te-a înjurat şi de

cu nimic vinovat ?

cînd

vezi

ce asupra ta de te stîlceşte şi te face din om neom.

ce nu ripostezi cînd capeţi

Ou atît mai puţin,

acel

o palmă fără

te ştii

trebui să

răbdarea ta va

şi

aibă hotar

care e plătit de tine

pus să

te apere,

el, se întoai-

Sau

rangul lui

te impresionează pe

tine ? Asta

ar

fi

o

stu­

piditate.

N-am suferit pînă acum asemenea călcări de demnitate ome­ nească. Cînd va cere-o însă idealul meu, le voiu primi cu plăcere căci nimic nu s-a realizat în lume fără dureri.

tele

Să ferească

unei

răbdări

însă fatalitatea pe acel care va trece peste

limi­

omeneşti,

cînd individul îşi pierde stăpînirea de

sine, cînd intelectul e întunecat şi raţiunea se îneacă în valul fu­ riei oarbe.

(Brăila)

P. Istr.

[«România Muncitoare*4 an V, nr. 32, 21 iunie 1909.]

ĂŞ Ă ă ­ ă ă ă ş ă ­ ă ş ţă ă ş
ĂŞ
Ă
ă
­
ă
ă
ă
ş
ă
­
ă
ş
ţă
ă
ş
ă
ă
­
ş
ă
ă
ş
ţ
ş
ţ
ş
ş
ă
ă
ă
ă
ţ
ă
ş
ă
ă
­
ă
ş
ş
ş
ă
ă
ş
ăţ
­
ă
ţ
ţ
ă
ă
­
ş
ţ
­
ă
ă
ă
ă
ă
ă
ă
ă
ă
ş
ă
ş
ă
ă
ş
ă
ă
ă
ă
­
ă
ă
ă
ş
ă
ş
ă

Evaluare