Sunteți pe pagina 1din 11

cod formular: F-PG_0201-01; rev.

2
S.C. MADIS SERV SRL
Sibiu
PROCEDURA DE LUCRU
Cod: PL_0103
Supravegherea
instalatiilr!e"hipa#entelr i a
persnalului $eservent "e intra sub
in"i$enta ISCIR% $e "&tre RSV'I
Rev. Ed.: 20 !a". 201#
CO$PAR%&$E'%
Pa(. 1 11 E). "r:
Asigurarea Calitatii Docume"* *!"u* +u,
co"*rol
DA
DA%A &'%RAR&& &' -&GOARE: ___________
APR()A'
D!rec*or
&"(. $!cl.u/ Adr!a"
AVI*ARI C(MPAR'IME+'E IMPLICA'E
+r.
"rt.
C#parti#ent +u#ele si prenu#ele Se#natura Data
1. Cal!*a*e !"(. &aru 0or!"
2.
1.
#.
2.
3.
LIS'A DE C(+'(L A M(DI,ICARIL(R
I
n
$
i
"
a
t
i
v
#

$
i
-
i
"
.
P
a
g
.
!

p
a
r
a
g
r
.
Cau.a
#$i-i"arii
(bie"tul
#$i-i"arii
(perat #$i-i"area
Data
+u#ele si
prenu#ele
Se#natura
AVI*A'
C#parti#ent A/
VERI,ICA'
Dire"tr
I+'(CMI'
'ume !"(. &aru 0. 'ume Ec. Oa"cea G4. 'ume !"(. Miclu 0.
0em"a*ura 0em"a*ura 0em"a*ura
Da*a 20.01.201# Da*a 20.01.201# Da*a 20.01.201#
PA0I+A DE SEM+A'1RI
Data intrarii in vigare2
cod formular: F-PG_0201-01; rev. 2
S.C. MADIS SERV SRL
Sibiu
PROCEDURA DE LUCRU
Cod: PL_0103
Supravegherea
instalatiilr!e"hipa#entelr i a
persnalului $eservent "e intra sub
in"i$enta ISCIR% $e "&tre RSV'I
Rev. Ed.: 20 !a". 201#
CO$PAR%&$E'%
Pa(. 2 11 E). "r:
Asigurarea Calitatii Docume"* *!"u* +u,
co"*rol
DA
1. SC(P
0*a,!l!rea ac*!v!*a*!!lor de +u5rave(4ere a:
&"+*ala*!!lorec4!5ame"*elor d!" dome"!ul &0C&R6 me"*!"erea u"u! co"*rol adecva* a
ace+*ora6 a*a* la 5u"erea !" fu"c*!u"e ca* +! 5e dura*a e)5loa*ar!! lor.
Per+o"alulu! de de+erv!re a !"+*ala*!!lorec4!5ame"*elor ce !"*ra +u, !"c!de"*a &0C&R
3. D(ME+I1
Pre7e"*a 5rocedura +e a5l!ca *u*uror R0-%&-+*!lor care +u5rave(4ea7a
!"+*ala*!!lleec4!5ame"*ele ce !"*ra +u, !"c!de"*a &0C&R6 5recum +! 5er+o"alul de
de+erv!re a ace+*or !"+*ala*!!ec4!5ame"*e
3. DE,I+I'II SI PRESC1R'ARI
3.1. De-initii
a) autorizare - activitatea de evaluare, efectuat de ISCIR, a competenei i capabilitii unei
persoane fizice sau juridice de a
desfura activitile prevzute de prezenta metodologie
b) atestat - documentul eliberat de ISCIR, obinut pe baza unei evaluri scrise
c) avizare - procedura de evaluare a persoanelor juridice de a presta o activitate de formare
profesional !n domeniul reglementat de prezenta metodologie
d) deintor - persoana fizic sau juridic ce deine cu orice titlu o instalaie"un ec#ipament !n
e$ploatare
e) e$aminare - procesul care are loc la finalizarea unui program de formare profesional pentru
evaluarea cunotinelor i abilitilor te#nice !n vederea autorizrii
f) formator - persoana fizic atestat de ctre ISCIR potrivit dispoziiilor legale
g) instalatie % instalatie"ec#ipament ce intra sub incidenta ISCIR si se incadreaza in una din
&rescriptiile te#nice emise de ISCIR
#) persoan juridic - orice entitate constituit potrivit legii naionale, precum i cele constituite
!n temeiul dreptului altui stat membru al 'niunii (uropene sau reglementat de acesta
i) RS)*I - operator autorizat, responsabil cu supraveg#erea te#nic a
instalaiilor"ec#ipamentelor din domeniul ISCIR
j) supraveg#ere te#nic a instalaiilor - totalitatea activitilor desfurate pentru respectarea
prevederilor +egii nr, -."/001 privind funcionarea !n condiii de siguran a instalaiilor sub
presiune, instalaiilor de ridicat i a aparatelor consumatoare de combustibil, cu modificrile i
completrile ulterioare, i a prescripiilor te#nice aplicabile, desfurate de ctre operatorul
RS)*I !n scopul funcionrii !n condiii de siguran a instalaiilor"ec#ipamentelor din domeniul
ISCIR
2) utilizator - persoana fizic sau juridic ce are !n folosin o instalaie"un ec#ipament,
3.3. Pres"urtari4 Abrevieri2
a) ISCIR - &"+5ec*!a de 0*a* 5e"*ru Co"*rolul Ca7a"elor6 Rec!5!e"*elor +u, Pre+!u"e +!
cod formular: F-PG_0201-01; rev. 2
S.C. MADIS SERV SRL
Sibiu
PROCEDURA DE LUCRU
Cod: PL_0103
Supravegherea
instalatiilr!e"hipa#entelr i a
persnalului $eservent "e intra sub
in"i$enta ISCIR% $e "&tre RSV'I
Rev. Ed.: 20 !a". 201#
CO$PAR%&$E'%
Pa(. 1 11 E). "r:
Asigurarea Calitatii Docume"* *!"u* +u,
co"*rol
DA
&"+*ala*!!lor de R!d!ca*;
,8C+CIR 4 Com5a"!a "a*!o"ala 5e"*ru Co"*rolul ca7a"elor6 rec!5!e"*e +u, 5re+!u"e +! !"+*ala*!! de
r!d!ca*.
c) RSL - Per+o"al *e4"!c de +5ec!al!*a*e6 re+5o"+a,!l cu +u5rave(4erea lucrar!lor;
d) RSVTI - O5era*or re+5o"+a,!l cu +u5rave(4erea +! ver!f!carea *e4"!ca a !"+*ala*!!lor;
e) RTS - Per+o"al *e4"!c de +5ec!al!*a*e6 re+5o"+a,!l *e4"!c cu +udura;
f) RADTP - Per+o"al *e4"!c de +5ec!al!*a*e6 re+5o"+a,!l cu av!7area docume"*a*!e! *e4"!ce
5rel!m!"are de mo"*arere5arare;
g) RADTE - Per+o"al *e4"!c de +5ec!al!*a*e6 re+5o"+a,!l cu av!7area docume"*a*!e! *e4"!ce de
ver!f!car! *e4"!ce 9" u*!l!7are 5e"*ru !"ve+*!(a*!!e)am!"ar! cu carac*er *e4"!c.
48 RM 5 Re5re7e"*a"* $a"a(eme"*
cod formular: F-PG_0201-01; rev. 2
S.C. MADIS SERV SRL
Sibiu
PROCEDURA DE LUCRU
Cod: PL_0103
Supravegherea
instalatiilr!e"hipa#entelr i a
persnalului $eservent "e intra sub
in"i$enta ISCIR% $e "&tre RSV'I
Rev. Ed.: 20 !a". 201#
CO$PAR%&$E'%
Pa(. # 11 E). "r:
Asigurarea Calitatii Docume"* *!"u* +u,
co"*rol
DA
DOC$E'%E DE REFER&'%A
Le(ea 3#200: ;
cu mod!f!car!le +!
com5le*ar!le d!" O.U.
222010
<G 11#02001 ;
cu mod!f!car!le +!
com5le*ar!le d!" <G
111=2010
Pr!v!"d fu"c*!o"area !" co"d!*!! de +!(ura"*a a !"+*ala*!!lor
+u, 5re+!u"e6 !"+*ala*!!lor de r!d!ca* +! a a5ara*elor
co"+uma*oare de com,u+*!,!l.
Pr!v!"d or(a"!7area +! fu"c*!o"area &"+5ec*!e! de 0*a*
5e"*ru Co"*rolul Ca7a"elor6 Rec!5!e"*elor +u, Pre+!u"e +!
&"+*ala*!!lor de R!d!ca*
P% R 1-2010
P% R2-2010
P% R1-2010
P% R:-2010
P% C1-2010
P% C#-2010
P% C3-2010
P% C>-2010
P% C:-2010
P% C=-2010
P% C10-2010
Cer!"*e *e4"!ce 5r!v!"d mo"*area6 5u"erea !" fu"c*!u"e6
u*!l!7area6 re5ararea +! ver!f!carea *e4"!ca a ma+!"!lor de
r!d!ca*
A+ce"+oare elec*r!ce +! 4!draul!ce de 5er+oa"e6 de 5er+oa"e
+! marfur! +au de marfur! cu coma"da !"*er!oara
ver!f!carea 9" u*!l!7are a eleme"*elor de *ra"+m!*ere a
m!+car!!6 a eleme"*elord!+5o7!*!velor de le(are5r!"dere +!
a eleme"*elor de *rac*!u"e a +arc!"!! u*!l!7a*e la !"+*ala*!! de
r!d!ca*:ca,lur!6 c?rl!(e6 la"*ur!6 ,e"7! *e)*!le6 fu"!! +! al*ele
a+eme"ea
0car! rula"*e +! *ro*uare rula"*e
Ca7a"e de a,ur6 ca7a"e de a5. f!er,!"*e6 +u5ra9"c.l7!*oare
/! eco"om!7oare !"de5e"de"*e
Rec!5!e"*e me*al!ce +*a,!le +u, 5re+!u"e
Co"duc*e me*al!ce +u, 5re+!u"e 5e"*ru flu!de
D!+5o7!*!ve de +!(ura"*a
&"+*ala@!! de d!+*r!,u@!e (a7e 5e*rol!ere l!c4ef!a*e
Ca7a"e de a5. cald. /! ca7a"e de a,ur de Aoa+. 5re+!u"e
Co"duc*e de a,ur /! co"duc*e de a5. f!er,!"*e +u, 5re+!u"e
CR #-200= Au*or!7area 5er+oa"elor Aur!d!ce 5e"*ru efec*uarea de
lucrar! la !"+*ala*!!lor ec4!5ame"*e.
CR :-200=
<G 211=-200#
Au*or!7area 5er+o"alulu! de de+erv!re a !"+*ala*!!lor
meca"!ce +u, 5re+!u"e +! !"+*ala*!!lor de r!d!ca*.
A5ro,area Ca*alo(ulu! 5r!v!"d cla+!f!carea /! dura*ele
"ormale de fu"c@!o"are a m!Aloacelor f!)e
cod formular: F-PG_0201-01; rev. 2
S.C. MADIS SERV SRL
Sibiu
PROCEDURA DE LUCRU
Cod: PL_0103
Supravegherea
instalatiilr!e"hipa#entelr i a
persnalului $eservent "e intra sub
in"i$enta ISCIR% $e "&tre RSV'I
Rev. Ed.: 20 !a". 201#
CO$PAR%&$E'%
Pa(. 2 11 E). "r:
Asigurarea Calitatii Docume"* *!"u* +u,
co"*rol
DA
6. PR(CED1RA
6.1. Cn$itii prealabile
#.1.1. E)!+*e"*a co"*rac*ulu! de 5re+*ar! +erv!c!! R0-%& cu u" de*!"a*or +au u*!l!7a*or.
#.1.2. E)!+*e"*a dec!7!e! de "um!re 5e"*ru: R0-%&
6.3. Pre"e$ura $e lu"ru la preluarea unui $etinatr !utili.atr nu $e "atre
RSV'I
#.2.1.1. R0-%&-+*ul 5er+oa"a f!7!ca6 a"(aAa* +au cola,ora*or cu co"*rac* de cola,orare al
+oc!e*a*!!6 5r!me+*e !" +cr!+ dec!7!a de "um!re ca R0-%& al
de*!"a*orulu!u*!l!7a*orulu! de !"+*ala*!!.
#.2.1.2. R0-%& -+*ul +e 5re7!"*a la co"duca*orul +oc!e*a*!! de*!"a*oareu*!l!7a*oare6
!"ma"ea7a ace+*u!a car*ea de v!7!*a cu da*ele +ale de co"*ac* +! o adre+a !" care +u"*
me"*!o"a*e *oa*e o,l!(a*!!le +oc!e*a*!! !" cal!*a*e de +oc!e*a*e de*!"a*oareu*!l!7a*oare
de !"+*ala*!! ce !"*ra +u, !"c!de"*a &0C&R.
#.2.1.1. A*e"*!o"ea7a co"ducerea +oc!e*a*!! de+5re o,l!(a*!a ace+*e!a de a a"u"*a &0C&R6 !"
+cr!+ de+5re 5reluarea a*r!,u*!!lor de R0-%& de ca*re 5ro5r!a 5er+oa"a.
#.2.1.#. -a +ol!c!*a +! efec*ua 5reluarea !"*re(!! docume"*a*!! +! ar4!ve6 cu ev!de"*!erea !"
+cr!+6 !"*r-u" Proce+ -er,al6 a *u*uror docume"*elor 5relua*e. Ace+*ea +e vor 5a+*ra
la de*!"a*oru*!l!7a*or6 !"*r-u" dula5f!+e*6 care va f! 5u+ la d!+5o7!*!e R0-%&-+*ulu!
+! la care R0-%!-+*ul va avea acce+ !" 5erma"e"*a.
cod formular: F-PG_0201-01; rev. 2
S.C. MADIS SERV SRL
Sibiu
PROCEDURA DE LUCRU
Cod: PL_0103
Supravegherea
instalatiilr!e"hipa#entelr i a
persnalului $eservent "e intra sub
in"i$enta ISCIR% $e "&tre RSV'I
Rev. Ed.: 20 !a". 201#
CO$PAR%&$E'%
Pa(. 3 11 E). "r:
Asigurarea Calitatii Docume"* *!"u* +u,
co"*rol
DA
#.2.1.2. Reor(a"!7ea7a docume"*a*!a6 5e cele doua ca*e(or!!6 !"+*ala*!! +! 5er+o"al de
de+erv!re6 co"form !"+*ruc*!u"!lor 5r!m!*e !" cadrul +ed!"*elor de !"+*ru!re.
#.2.1.3. 0ol!c!*a co"duca*orulu! +oc!e*a*!! u" !"+o*!*or com5e*e"*6 cu care +e va de5la+a la
f!ecare +u,u"!*a*e6 va f! 5re7e"*a* *u*uror co"duca*or!lor de +u,u"!*a*!6 +! va efec*ua
luarea la cu"o+*!"*a de+5re am5la+ame"*ul f!ecare! !"+*ala*!!.
#.2.1.>. Co"fru"*a +!*ua*!a de 5e *ere" cu cea d!" 5roce+ul ver,al de 5reluare a
docume"*a*!e! !"+*ala*!!lor. Face o 5r!ma ver!f!care a +cade"*elor a*a* !" ca7ul
!"+*ala*!!lor ca* +! !" ca7ul 5er+o"alulu! au*or!7a*.
#.2.1.:. La f!ecare +u,u"!*a*e6 5re7!"*a co"duca*orulu! +u,u"!*a*!! l!+*a cu !"+*ala*!!le +!
+ol!c!*a ace+*u!a +a o co"f!rme6 !"*re,a"du-l daca !" +u,u"!*a*e "u +u"* al*e !"+*ala*!!
"eev!de"*!a*e !" l!+*e.
#.2.1.=. La f!ecare +u,u"!*a*e6 5re7!"*a co"duca*orulu! +u,u"!*a*!! l!+*a cu 5er+o"alul de
de+erv!re au*or!7a* +! +ol!c!*a ace+*u!a +a o co"f!rme6 !"*re,a"du-l daca !" +u,u"!*a*e
"u +u"* al*e 5er+oa"e care de+erve+c +au ar *re,u! +a de+ervea+ca !"+*ala*!!
#.2.1.10. -er!f!ca ca f!ecare !"+*ala*!e +a f!e !"*re*!"u*a de ca*re o +oc!e*a*e au*or!7a*a &0C&R
+! *ra"+m!*e f!ecare! +oc!e*a*! de !"*re*!"ere ca*e o adre+a 5r!" care !! !"+*!!"*ea7a ca
a 5relua* ac*!v!*a*ea de R0-%& 5e"*ru !"+*ala*!!le 5e care ace+*!a le de+erve+c.
#.2.1.11. &"*roduce *oa*e da*ele cule+e !" *ere" !" 5ro(ramul E)5er* R0-%&6 5e"*ru a vedea
+!*ua*!a !"+*ala*!!lor ce "ece+!*a au*or!7are !"!*!ala6 5relu"(!rea au*or!7a*!e! de
fu"c*!o"are6 e)5er*!7are !" vederea 5relu"(!r!! dura*e! de fu"c*!o"are6 !ar !" ca7ul
5er+o"alulu! de+erve"*6 care 5er+oa"e *re,u!e au*or!7a*e6 +au !"+*ru!*e 5er!od!c.
6.3.3. Autri.area punerii in -un"tiune a instalatiilr ni% "e intra sub in"i$enta
ISCIR
#.2.2.1. &"+*ala*!!le "o! +au cele cum5ara*e dar "eau*or!7a*e6 +u"* da*e !" e)5loa*are "uma!
du5a ver!f!carea *e4"!ca of!c!ala +! el!,erarea 3utorizatiei de functionare de ca*re
C'C&R6 +au a Proce+ulu! -er,al de 3dmitere a functionarii !"*ocm!* de R0-%&6 !"
fu"c*!e de modul de !"cadrare a !"+*ala*!e!6 co"form Pre+cr!5*!e! *e4"!ce a5l!ca,!le.
#.2.2.2. Docume"*a*!a *e4"!ca va cu5r!"de cel 5u*!" urma*oarele:
Car*ea !"+*ala*!e! - 5ar*ea de co"+*ruc*!e6 mo"*aA6 !"*re*!"ere +! e)5loar*are.
Declara*!a de co"form!*a*e a 5roduca*orulu! !"+*ala*!e! +au Ra5or* de ver!f!car!
*e4"!ce !" u*!l!7are5e"*ru !"ve+*!(a*!!e)am!"ar! cu carac*er *e4"!c av!7a* de
RAD%E +! acce5*a* de &0C&R6 5e"*ru !"+*ala*!!le cu dura*a de v!a*a de5a+!*a +au
care "u +u"* !"+o*!*e de Declara*!e de co"form!*a*e.
Docume"*a*!a de mo"*aA av!7a*a de RAD%P6 daca e+*e ca7ul.
Proce+ul-ver,al de efec*uare a !"cercar!lor +! 5ro,elor de ca+a.
Bule*!"e de ver!f!car!6 e*c.
#.2.2.1. Docume"*a*!a +e !"a!"*ea7a C'C&R- u"!*a*ea *er!*or!ala6 de ca*re R0-%&6 cu cel
5u*!" > 7!le !"a!"*e de da*a 5ro5u+a 5e"*ru ver!f!care6 daca +e !"cadrea7a !"
dome"!ul de com5e*e"*a al C'C&R.
cod formular: F-PG_0201-01; rev. 2
S.C. MADIS SERV SRL
Sibiu
PROCEDURA DE LUCRU
Cod: PL_0103
Supravegherea
instalatiilr!e"hipa#entelr i a
persnalului $eservent "e intra sub
in"i$enta ISCIR% $e "&tre RSV'I
Rev. Ed.: 20 !a". 201#
CO$PAR%&$E'%
Pa(. > 11 E). "r:
Asigurarea Calitatii Docume"* *!"u* +u,
co"*rol
DA
#.2.2.#. La da*a 5ro5u+a 5e"*ru ver!f!care6 +oc!e*a*ea6 5r!" (r!Aa R0-%&6 va avea 5re(a*!*a
!"+*ala*!a Ccu !"cercar!le de ca+a efec*ua*e86 +arc!"!le 5e"*ru !"cercar!6 5recum +!
5er+o"alul de de+erv!re +! au)!l!ar6 au*or!7a*.
#.2.2.2. Pe"*ru !"+*ala*!!le +u5u+e ver!f!car!! de ca*re R0-%&6 adm!*erea fu"c*!o"ar!! +e face
!" ,a7a acelee+! docume"*a*!! ca cea 5e"*ru !"+*ala*!!le ce !"*ra +u, com5e*e"*a
C'C&R.
#.2.2.3. Pe"*ru *oa*e !"+*ala*!!le6 adm!*erea fu"c*!o"ar!! +e acorda "uma! daca la ver!f!carea
*e4"!ca +e co"+*a*a !"de5l!"!rea *u*uror co"d!*!!lor 5reva7u*e !" 5re+cr!5*!!le *e4"!ce
- colec*!a &0C&R !" v!(oare.
#.2.2.>. Adm!*erea fu"c*!o"ar!! +! 5arame*r!! de fu"c*!o"are co"+*a*a*!6 5recum +! da*a Clu"a6
a"ul8 +*a,!l!*a 5e"*ru urma*oarea ver!f!care6 +e !"+cr!u !"*r-u" 5roce+-ver,al
!"*ocm!* de R0-%& Cmodelul !" A"e)a # d!" P% R1-20108
#.2.2.:. R0-%& +e va a+!(ura ca !"+*ala*!!le ce +e au*or!7ea7a vor avea u" !"*er!"a*or
au*or!7a* +! va +*a,!l! !m5reu"a cu de*!"a*orulu*!l!7a*orul frecve"*a o5era*!u"!lor de
!"*re*!"ere *e4"!ca +! rev!7!!6 care vor f! me"*!o"a*e !" re(!+*rul de +u5rave(4ere al
!"+*ala*!e!.
6.3.3. Veri-i"area tehni"a peri$i"a a instalatiilr a-late in e7platare
#.2.1.1. -er!f!carea *e4"!ca 5er!od!ca a !"+*ala*!!lor +e efec*uea7a de ca*re C'C&R - u"!*a*ea
*er!*or!ala +au de ca*re R0-%&6 !" fu"c*!e de modul de !"cadrare a !"+*ala*!e!6
co"form Pre+cr!5*!e! *e4"!ce a5l!ca,!le.
#.2.1.2. Da*a la care +e e)ecu*a ver!f!carea +e +*a,!le+*e de comu" acord cu co"duca*orul
+u,u"!*a*!! a+fel !"ca* +a "u +e de5a+ea+ca +cade"*a ver!f!car!! !"+cr!+a !" ul*!mul
5roce+ ver,al a"e)a* la car*ea !"+*ala*!e!.
#.2.1.1. 0oc!e*a*ea6 5r!" (r!Aa R0-%&6 5re(a*e+*e !"+*ala*!a !" vederea ver!f!car!!6 a+!(ura
+arc!"!le 5e"*ru !"cercar! +! 5er+o"alul de de+erv!re +! au)!l!ar "ece+ar
#.2.1.#. R0-%&6 va *r!m!*e coma"da 5r!" fa) +au e-ma!l ca*re C'C&R6 cu cel 5u*!" 12 7!le
!"a!"*e de +cade"*a6 !" ca7ul !"+*ala*!!lor ce !"*ra !" com5e*e"*a C'C&R
#.2.1.2. &" ca7ul !"+*ala*!!lor ce au +u5a5e de +!(ura"*a6 R0-%&6 va *r!m!*e coma"da de
ver!f!care a +u5a5elor6 5r!" fa) +au e-ma!l6 ca*re +oc!e*a*ea au*or!7a*a6 cu cel 5u*!"
12 7!le !"a!"*e de +cade"*a6 5e"*ru ca la da*a +*a,!l!*a 5e"*ru ver!f!carea *e4"!ca +a
de*!"a Bule*!"ul de ver!f!car! 5e"*ru +u5a5e.
#.2.1.3. &"+*ala*!!lor ce !"*ra !" com5e*e"*a de ver!f!care a R0-%&6 care au o,*!"u* re7ul*a*e
core+5u"7a*oare la ver!f!car!le *e4"!ce6 +! !"de5l!"e+c *oa*e co"d!*!!le de fu"c*!o"are
!" co"d!*!! de +!(ura"*a Cve7! +! dura*a de fu"c*!o"are co"form <G 8 l! +e va !"*ocm!
Proce+ -er,al de adm!*ere a fu"c*!o"ar!!6 +*a,!l!"du-+e *o*oda*a +! da*a Clu"a6 a"ul8
urma*oare! ver!f!car!.
cod formular: F-PG_0201-01; rev. 2
S.C. MADIS SERV SRL
Sibiu
PROCEDURA DE LUCRU
Cod: PL_0103
Supravegherea
instalatiilr!e"hipa#entelr i a
persnalului $eservent "e intra sub
in"i$enta ISCIR% $e "&tre RSV'I
Rev. Ed.: 20 !a". 201#
CO$PAR%&$E'%
Pa(. : 11 E). "r:
Asigurarea Calitatii Docume"* *!"u* +u,
co"*rol
DA
R0-%&6 va acorda a*e"*!e la acordarea urma*oare! +cade"*e6 *!"a"d co"* de: vec4!mea !"+*ala*!e!6
+*area (e"erala de u7ura6 com5le)!*a*ea !"+*ala*!e!6 frecve"*a u*!l!7ar!!6 locul de fu"c*!o"are
C!"*er!or +au e)*er!or8. 0cade"*a !" ca7ul !"+*ala*!!lor "o! "u va de5a+! 1 a"!6 !ar !" ca7ul
!"+*ala*!!lor ma! vec4! de 1 a"!6 "u va de5a+! 2 a"!.
#.2.1.>. &" ca7ul !" care cer!"*ele 5roduc*!e! "u 5erm!* o5r!rea !"+*ala*!e! 5e"*ru ver!f!care la
da*a +cade"*a6 &0C&R 5oa*e 5relu"(! fu"c*!o"area !"+*ala*!e! cu ma)!mum 3 lu"!6
+au !" ca7ur! e)ce5*!o"ale 5a"a la ma)!mum 1 a".
#.2.1.:. Pe"*ru 5relu"(!rea fu"c*!o"ar!! !"+*ala*!!lor6 R0-%& !"a!"*ea7a la &0C&R o cerere de
5relu"(!re a fu"c*!o"ar!! !"+*ala*!e!6 !"+o*!*a de o mo*!vare *e4"!ca C!"*ocm!*a de
R0L-ul +oc!e*a*!! ce a+!(ura !"*re*!"erea +! ver!f!carea *e4"!ca a !"+*ala*!e!8 d!" care
+a re7ul*e ca +*area *e4"!ca a !"+*ala*!e! 5erm!*e 5relu"(!rea fu"c!o"ar!!.
6.3.6. Veri-i"area instalatiilr in "a.ul repararii.
#.2.#.1. R0-%&6 du5a co"+ul*area docume"*a*!e! de re5arare6 !" ca7ul !" care acea+*a
core+5u"de cer!"*elor Pre+cr!5*!e! *e4"!ce a5l!ca,!le +! du5a ver!f!carea au*or!7a*!e!
+oc!e*a*!! re5ara*oare6 va !"*ocm! u" Proce+ ver,al de acce5*are a !"ce5er!!
lucrar!lor de re5arare.
#.2.#.2. &"+*ala*!!le la care +-au efec*ua* re5era*!! de ca*re o +oc!e*a*e au*or!7a*a6 5o* f! da*e
!" e)5loa*are "uma! du5a ver!f!carea lor de ca*re C'C&R +au R0-%&6 !" fu"c*!e de
com5e*e"*ele ace+*ora
#.2.#.1. &" vederea au*or!7ar!! fu"c*!o"ar!! du5a re5ara*!e a ace+*or !"+*ala*!!6 R0-%&6
+ol!c!*a !" +cr!+ la C'C&R6 efec*uarea ver!f!car!! *e4"!ce 6 5ro5u"a"d +! da*a Cde
acord6 du5a ca76 cu u"!*a*ea re5ara*oare8. %o*oda*a +e !"a!"*ea7a la C'C&R +!
docume"*a*!a *e4"!ca 5reva7u*a.
#.2.#.#. Pe"*ru !"+*ala*!!le +u5rave(4ea*e de ca*re R0-%&6 cu re7ul*a*e core+5u"7a*oare !"
urma ver!f!car!! du5a re5arare6 +e va !"*ocm! u" 5roce+ - ver,al de Adm!*ere a
fu"c*!o"ar!!6 !" care +e va !"+cr!e +! da*a Clu"a6 a"ul8 urma*oare! ver!f!car!.
#.2.#.2. 0! la ace+*e !"+*ala*!!6 5e"*ru au*or!7area de fu"c*!o"are du5a re5ara*!e6 e+*e
"ece+ara ace!a+! docume"*a*!e ca +! 5e"*ru !"+*ala*!!le +u5u+e 5reveder!lor
5re+cr!5*!!le *e4"!ce - colec*!a &0C&R.
6.3.8. Instalatii ne"n-r#e
#.2.2.1. &"+*ala*!!le care la ver!f!carea *e4"!ca "u !"de5l!"e+c co"d!*!!le 5reva7u*e !"
5re+cr!5*!!le *e4"!ce - colec*!a &0C&R6 +u"* o5r!*e de la fu"c*!o"are
#.2.2.2. R0-%& va !"+*!!"*a co"duca*orul loculu! de mu"ca de+5re "ece+!*a*ea am5la+ar!!
u"e! *a,l!*e de aver*!7are 5e !"+*ala*!e6 la loc v!7!,!l6 cu !"+cr!5*!a :
Instalatie oprita din functionare,
'O%A: &"*er7!cerea fu"c*!o"ar!! e+*e de com5e*e"*a C'C&R6 +au du5a ca76 a R0-%&
cod formular: F-PG_0201-01; rev. 2
S.C. MADIS SERV SRL
Sibiu
PROCEDURA DE LUCRU
Cod: PL_0103
Supravegherea
instalatiilr!e"hipa#entelr i a
persnalului $eservent "e intra sub
in"i$enta ISCIR% $e "&tre RSV'I
Rev. Ed.: 20 !a". 201#
CO$PAR%&$E'%
Pa(. = 11 E). "r:
Asigurarea Calitatii Docume"* *!"u* +u,
co"*rol
DA
6.3.9. Evi$enta instalatiilr si a persnalului $eservent
#.2.3.1. Ev!de"*a !"+*ala*!!lor +! a 5er+o"alulu! de+erve"* e+*e *!"u*a de ca*re R0-%& !"
5ro(ramul !"forma*!c E)5er* R0-%&. Cel 5u*!" o da*a 5e lu"a6 +e va a+!(ura ca a
efec*ua* o co5!e de +!(ura"*a6 5e al* +u5or*6 !" afara celu! !" care +e afla ,a7a de
da*e u*!l!7a*a.
#.2.3.2. R0-%&6 va l!+*a +! !"do+ar!a +e5ara*6 ca*e u" re(!+*ru de ev!de"*a a !"+*ala*!!lor
5e"*ru !"+*ala*!!le +u5u+e au*or!7ar!! +! ver!f!car!! de C'C&R +! +e5ara* 5e"*ru
!"+*ala*!!le +u5u+e ver!f!car!! de R0-%&. Ace+* re(!+*ru +e va ac*ual!7a la f!ecare
mod!f!care a !"+*ala*!!lor.
#.2.3.1. R0-%& va !"*ocm! u" do+ar !" care va l!+*a Ra5or*ul cu ev!de"*a 5er+o"alulu!
au*or!7a*. Ace+*a va f! *!"u* ac*ual!7a* 5erma"e"*.
#.2.3.#. R0-%& +e va a+!(ura ca f!ecare !"+*ala*!e are u" Re(!+*ru de +u5rave(4ere +! va
!"+*ru! 5er+o"alul de+erve"* +a com5le*e7e corec* ace+* re(!+*ru.
cod formular: F-PG_0201-01; rev. 2
S.C. MADIS SERV SRL
Sibiu
PROCEDURA DE LUCRU
Cod: PL_0103
Supravegherea
instalatiilr!e"hipa#entelr i a
persnalului $eservent "e intra sub
in"i$enta ISCIR% $e "&tre RSV'I
Rev. Ed.: 20 !a". 201#
CO$PAR%&$E'%
Pa(. 10 11 E). "r:
Asigurarea Calitatii Docume"* *!"u* +u,
co"*rol
DA
6.3.:. Supravegherea in -un"tinare a instalatiilr
#.2.>.1. R0-%& are o,l!(a*!a de a +u5rave(4ea fu"c*!o"area !"+*ala*!!lor6 cel 5u*!" cu
frecve"*a 5reva7u*a !" 5re+cr!5*!a *e4"!ca a5l!ca,!la.
#.2.>.2. R0-%& +e va a+!(ura6 cu oca7!a f!ecare! v!7!*e efec*ua*e la !"+*ala*!e6 ca +u"* af!+a*e
!"+*ruc*!u"!le +5ec!f!ce de e)5loa*are +! ca 5er+o"alul de+erve"* a lua* la cu"o+*!"*a
de e)!+*e"*a ace+*or !"+*ruc*!u"!.
#.2.>.1. Re(!+*rele de +u5rave(4ere vor f! com5le*a*e la 7! de ca*re 5er+o"alul de+erve"*6 +!
v!7a*e 5er!od!c de ca*re R0-%&6 care !"re(!+*rea7a *oa*e !"*erve"*!!le a+u5ra
!"+*ala*!!lor6 co"form cer!"*elor 5re+cr!5*!e! *e4"!ce a5l!ca,!le
6.3.;. Supravegherea persnalului $eservent
#.2.:.1. R0-%& va urmar! ca 5er+o"alul de+erve"* +a f!e !"+*ru!* +! au*or!7a* !" co"form!*a*e
cu cer!"*ele 5re+cr!5*!!lor *e4"!ce a5l!ca,!le. &" 5roce+ul de !"+*ru!re R0-%& va
folo+! +u5or*ul de cur+ +! *e+*ele de e)am!"are d!" cadrul 5ro(ramulu! !"forma*!c
E)5er* R0-%&
#.2.:.2. &" cadrul v!7!*elor !"o5!"a*e6 R0-%& va urmar! ca !"+*ala*!!le +a "u f!e de+erv!*e de
5er+o"al "eau*or!7a*6 !ar !" ca7ul co"+*a*ar!! ace+*u! fa5*6 va !"+*!!"*a6 !" +cr!+ 5e
co"duca*orul +u,u"!*a*!!6 5ro5u"a"du-! au*or!7area u"or "o! de+erve"*!
#.2.:.1. &" ca7ul +oc!e*a*!lor de co"+*ruc*!!6 R0-%&6 va 5ro5u"e co"duca*orulu! +u,u"!*a*!!
!"+*ru!rea +! au*or!7area ca le(a*or! de +arc!"a a *u*uror 5er+oa"elor d!" +a"*!er Ccu
e)ce5*!a celor ce "u !"de5l!"e+c co"d!*!!le de au*or!7are8. Pr!" ace+* mod de lucru
+e va ev!*a le(area +arc!"!lor !" carl!(ul macarale! de ca*re 5er+o"al "eau*or!7a*.
6.3.<. M$ul $e "#uni"are "u "n$u"atrii s"ietatii $etinatare!utili.atare
#.2.=.1. %oa*e comu"!car!le6 a*a* !" ca7ul comu"!car!! cu co"duca*orul +oc!e*a*!!6 ca* +! !"
ca7ul comu"!car!! cu co"duca*or!! +u,u"!*a*!lor +e vor efec*ua6 +au !" ca7ul
d!+cu*!!lor *elefo"!ce6 co"f!rma !" +cr!+.
#.2.=.2. Comu"!carea +e 5oa*e face a*a* 5r!" adre+e de5u+e*r!m!+e la +ecre*ar!a*ul +oc!e*a*!!6
cu co"f!rmare de 5r!m!re6 ca* +! 5r!" fa) +au e-ma!l.
#.2.=.1. R0-%& va *!"e ev!de"*a comu"!car!lor cu f!ecare +oc!e*a*e 5r!" ar4!varea ace+*or
docume"*e6 +e5ara*6 5e"*ru f!ecare +oc!e*a*e.
8. CRI'ERII DE ACCEP'ARE
2.1. Pre7e"*a 5rocedura va f! av!7a*a de d!rec*orul +oc!e*a*!!.
9. RESP(+SA)ILI'A'I
9.1. Respnsabilitatile Dire"trului tehni"
3.1.1. &m5leme"*area 5re7e"*e! 5rocedur! de +!+*em !" cadrul u"!*a*!!.
3.1.2. A+!(urarea co"d!*!!lor 5e"*ru real!7area +! !m,u"a*a*!rea co"*!"ua a 5ro(ramulu! de
!"+*ru!re +! au*or!7are a 5er+o"alulu! de de+erv!re a !"+*ala*!!lor
cod formular: F-PG_0201-01; rev. 2
S.C. MADIS SERV SRL
Sibiu
PROCEDURA DE LUCRU
Cod: PL_0103
Supravegherea
instalatiilr!e"hipa#entelr i a
persnalului $eservent "e intra sub
in"i$enta ISCIR% $e "&tre RSV'I
Rev. Ed.: 20 !a". 201#
CO$PAR%&$E'%
Pa(. 11 11 E). "r:
Asigurarea Calitatii Docume"* *!"u* +u,
co"*rol
DA
3.1.1. &"+*ru!rea R0-%&-+*!lor cu oca7!a f!ecare! mod!f!car! !m5leme"*a*e !" 5ro(ramul
!"forma*!c E)5er* R0-%&.
9.3. Respnsabilitatile RSV'I
3.2.1. Re+5ec*area !"*ocma! a le(!+la*!e! &0C&R !" v!(oare.
3.2.2. %!"erea la 7! a ev!de"*e! !"+*ala*!!lor !" re(!+*rele de ev!de"*a6 +e5ara* 5e"*ru f!ecare
+oc!e*a*e.
3.2.1. %!"erea ev!de"*e!6 !"+*ru!rea +! au*or!7area 5er+o"alulu! de de+erv!re a !"+*ala*!!lor6
cu 5a+*rarea ev!de"*elor6 +e5ara* 5e"*ru f!ecare +oc!e*a*e.
3.2.#. Urmar!rea 5r!" +o"daA a com5or*ar!! !" e)5loa*are a !"+*ala*!!lor.
3.2.2. &"*ocm!rea docume"*a*!e! "ece+are 5e"*ru ver!f!carea 5er!od!ca a !"+*ala*!!lor de
ca*re or(a"ul *e4"!c C'C&R -u"!*a*ea *er!*or!ala.
3.2.3. Pre(a*!rea !"+*ala*!!lor !" vederea ver!f!car!! 5er!od!ce.
3.2.>. 0*a,!l!rea !m5reu"a cu C'C&R - u"!*a*ea *er!*or!ala a da*e! ver!f!car!! 5er!od!ce a
!"+*ala*!!lor.
3.2.:. -er!f!carea !"re(!+*rar!lor d!" re(!+*rul de +u5rave(4ere a !"+*ala*!!lor de ca*re
5er+o"alul de de+erv!re6 +! a e)!+*e"*e! !"+*ruc*!u"!lor de e)5loa*are af!+a*e la
locur!le de mu"ca6 !" care +co5 efec*uea7a co"*roale 5er!od!ce +! 5r!" +o"daA.
:. RAP(AR'E SI I+RE0IS'RARI
>.1. F!+!rele 5ro(ramulu! !"forma*!c E)5er* R0-%& ; +alva* cel 5u*!" lu"ar 5e al* +u5or*
!"forma*!c6 !" vederea 5a+*rar!! da*elor !" +!(ura"*a.
>.2. Re(!+*rul de ev!de"*a a !"+*ala*!!lor +u5u+e au*or!7ar!! +! ver!f!car!! C'C&R.
>.1. Re(!+*rul de ev!de"*a a !"+*ala*!!lor +u5u+e ver!f!car!! !"*er"e
>.#. Do+arul de ev!de"*a a 5er+o"alulu! au*or!7a*.
>.2. Re(!+*rul de +u5rave(4ere a u*!laAulu!
>.3. Do+arul cu core+5o"de"*a.