Sunteți pe pagina 1din 1

Prob 1 St =total innoptari /total turisti cazati = 1.254.765/ 247.

869=5,0622102
Prob 2 densitatea turistica in rap cu pop
Dt/pop= nr turisti sositi/ nr loc =88 900 41/ 77.896.345= 0,1141661
Prob 3 densitatea turistica in rap cu suprafata
Dt/ supraf= nr turisti sositi/supraf= 8.448.501/ 41 285= 204,63851
Prob 5
Dt/supraf= nr t sositi/ nr loc.=2,5 rezulta nr.t sositi/ 8.292.322=2,5 rezulta nr t sositi= 8 292 322/
2,5= 33 16928,8
Prob 6 St= nr innoptari/ 253 400=2,5 rezulta nr innoptari= 253 400/2,5= 101.360
Prob 9
ECV=Dc/c : Dv/v= C1-C0/ Co : V1-V0/ V0= 400-100/100 : 300 100/100= 3/2= 1,5