Sunteți pe pagina 1din 2

CAIETUL DE SARCINI PENTRU LUCRAREA ANUAL DE TOTALIZARE LA CURSUL

Sisteme de Gestiune a Bazelor de Date


Lucrarea care este formulat pentru Caietul de sarcini, studentul o selecteaz de
sine stttor din lista temelor propuse de lector, sau propune propria variant de tema pe
care o negociaz cu lectorul (conductorul lucrrilor de laborator). n cazul acceptrii
variantei propuse, studentul va executa propria sarcin.
ormularea standard a sarcinii este !n conformitate cu template"ul formulat !n
urmtorul exemplu#
Eem!lu"
Proiectarea unei Baze de Date i elaborarea respectiv a Aplicaiei Desktop sau Web de
gestionare a ei, utiliznd SGBD !"S#$%, P&P sau '( )a, pentru sarcina ce ur*eaz
+D,-.!/0,A 1,!,/ /-D/2/D.A$,3
Lu#rarea urmeaz$ s$ %e ee#utat$ #on&orm s#'emei #e urmeaz$"
$. Capitolul % (%ntroducere !n &')
$.$ Conceptul &azelor de 'ate
$.( )estiunea &azelor de 'ate
(. Capitolul %% (*odelul conceptual +i *odelul logic)
(.$ ,copul +i obiectivele sarcinii
(.( 'escrierea domeniului de studiu
(.- .laborarea sc/emei modelului conceptual al 'omeniului de ,tudiu
(.0 'escrierea *odelului Conceptual al 'omeniului de ,tudiu
(.1 %denti2carea restric3iilor sarcinii
(.4 .laborarea ,c/emei legturilor !ntre obiectele subdomeniilor5entit6ilor
(.7 ,c/ema modelului logic al &' pentru solu6ionarea problemei formulate.
(.8 *odelul Logic al problemei. 9rezentarea sc/emei .:
-. Capitolul %%% (%ntroducere. 9rogramare ;.&)
-.$ <=*L 9rezentare
-.( Limba>e de ,criptare
-.- 9<9 :eprezentare
-.0 ,erverul ;eb ?pac/e
-.1 ?dministrarea &azelor de 'ate cu *@,AL
0. Capitolul %B (,tructura &azei de date)
0.$ *ac/etul &azei de 'ate
()* =abelul CD E
0.- D.
1. Capitolul B (,tructura ,%=."ului5?plica6iei)
1.$ ,copul ,%=."ului
1.( 'escrierea ,%=."ului
1.- Componenta ?dmin
1.0 FCautri informa6ii suplimentare
1.1 Componenta FContactF
4. Capitolul B% (Listing. Codul surs)
Concluzie
&ibliogra2e
Not$" *odul de executare al aplica3iei este la discre3ia studentului Gi poate 2#
?plica3ie ;eb
?plica3ie 'esH=op, executat !n unul din limba>ele de programare, cum ar 2# CI, ce
utilizeaz &' in format *@,Jl
'rile de seam privind executarea sarcinii s se prezinte !n conformitate cu
urmtorul gra2c#
'area de sam, Capitolele %"%B +),,)*-,(
'area de sam pe ?plica3ie, Capitolele %B"B *-),*)*-,(
Remar#a ,
,tudentul care#
Nr) Indi#atorul Nota
$ 9rezint drile de seam !n conformitate cu termenii indica3i,
+),,)*-,(. *-),*)*-,( Gi este apreciat cu nota K
$
LM 8,
K
$
( ?re evaluate testele intermediare de la curs cu media K
(
M media
(=
$
,=
(
) +i K
(
LM 8,
K
(
- ?re evaluate testele intermediare de la lucrri de laborator cu
media K
-
M media (=
$
,=
(,
=
-
) +i K
-
LM 8.
K
-
Este eli/erat de la eamen cu nota medie a celor - indicatori
prezenta3i mai sus, dac aceast medie este LM8NNN
K
n caz contrar, nota de la examen se calculeaz dupa algoritmul#
Nota de la eamen M (Oota la $"a !ntrebare din bilet P Oota la a ("a
!ntrebare din bilet P Oota la a -"a !ntrebare(adic nota de la FLucrarea
anual de totalizare la cursul ,)&') P Oota medie de la lucrri de
laborator (K
-
P*edia testelor de la curs K
(
)51
K
Remar#a *
$. iecare student este o/li0at s sus6in !n mod individual toate lucrrile de
laborator.
(. ,us6inerea are loc la calculator.
-. Studentul nu este admis la eamen da#$ nu a sus1inut toate lu#r$rile de
la/orator 2sau testele res!e#ti3e24
0. iecare student sus6ine !n decursul semestrului ( testri la curs +i - testri la
lucrrile de laborator.
1. Conductorul de lucrri de laborator este o/li0at s asigure studentul cu literatura
necesar pentru tema de lucru oferit de el.

S-ar putea să vă placă și