Sunteți pe pagina 1din 1

Profil real, tiine ale naturii clasa ..................

BAREM
TEST de verificare a cunotiinelor
- HIDROCARBURI

NOT: - este permis utilizarea calculatorului de buzunar,
- se acord din oficiu 10 puncte,
- timp de lucru efectiv este 60 min.

Subiectul I: 2p X 1 20 puncte
1- etina;
2- -OH;
3- 2-pentena;
4- izopentan;
5- 3,4-dimetil-2-pentena;
6- clorobenzen;
7- reversibil;
8- substituie;
9- mic;
10- sp
2


Subiectul II: 3p X 1 30 puncte

1- d; 2- d; 3- b; 4- c; 5- c; 6- c; 7- a; 8- b; 9- b; 10- a

Subiectul III: 40 puncte

I. 1. 3 X formula structural 3p
2. izooctan (2,2,3,3-tetrametilbutan) 1p
3. a. 1p
A: C
4
H
8
1p
b. reacia chimic 1p
c. reacia chimic 1p
n = 2250 1p
4. pentru fiecare tip de reacie: - reacia chimic 5 X 1p
- denumire produs de reacie 5 X 1p
- tipul reaciei chimice 5 X 1p

II. 1. 2p
A: C
3
H
6
2p
2. reacia chimic 3p
B: izopropilbenzen 2p
3. 2p
Cp = 0,84 kg B 1p
4. formul structural 3X 1p